ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  10.06.2021 00:44:15

10.06.2021 Nezaměstnanost v Karlovarském kraji k 31. 5. 2021 podle MPSV

10. červen 2021

Úřad práceKarlovarském kraji evidoval na konci května 2021 celkem 11 228 uchazečů o zaměstnání, z toho 10 673 dosažitelných. Karlovarský kraj vykazoval druhý nejvyšší podíl nezaměstnaných v rámci celé ČR (5,69 %). Na 1 volné pracovní místo připadalo 2,36 uchazeče o zaměstnání. Z okresů Karlovarského kraje vykazoval největší nezaměstnanost okres Sokolov.

Karlovarském kraji bylo k 31. 5. 2021 evidováno na úřadech práce celkem 11 228 uchazečů o zaměstnání, z toho 10 673, tj. 95,1 % dosažitelných. Počet uchazečů se tak meziměsíčně snížil o 4,1 %, naopak  meziročně došlo k nárůstu počtu nezaměstnaných, a to o 14,2 %. Polovinu z celkového počtu uchazečů tvořily ženy (51,4 %, tj. 5 774). Absolventů a mladistvých uchazečů o zaměstnání bylo evidováno na konci sledovaného měsíce celkem 398  (3,5 % všech uchazečů) a mezi uchazeči bylo také 1 009 osob se zdravotním postižením.

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali lidé ve věkovém rozmezí 40 až 59 let, kteří se na celkovém počtu nezaměstnaných v našem kraji podíleli 47,5 %, což je téměř polovina všech uchazečů. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl ve sledovaném období v Karlovarském kraji 42,7 let a nezaměstnaní byli o 1,1 roku starší než před rokem.

Zaměříme-li se na vzdělanostní strukturu uchazečů, kteří byli evidováni na úřadech práce našeho kraje ve sledovaném období, zjistíme, že 43,4 % z nich mělo ukončeno pouze základní nebo dokonce žádné vzdělání (4 870).

Dosažitelní uchazeči ve věku 15–64 let v okresech Karlovarského kraje k 31. 5. 2021

Dosažitelní uchazeči ve věku 15–64 let v okresech Karlovarského kraje k 31. 5. 2021

Z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání v našem kraji jich mělo celkem 3 029 nárok na podporu v nezaměstnanosti, oproti minulému měsíci došlo k poklesu těchto uchazečů o 9,3 %. Nejvíce uchazečů s nárokem na podporu v nezaměstnanosti vykazoval na konci května 2021 okres Karlovy Vary (1 264, tj. 41,7 % všech uchazečů o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti). Výše průměrné měsíční dávkynezaměstnanosti ve sledovaném období v našem kraji činila 8 660 .

Podíl nezaměstnanýchKarlovarském dosáhl na konci května 2021 hodnoty 5,69 %. Po Ústeckém kraji se tak jedná o druhý nejvyšší podíl mezi všemi regiony ČR a celorepublikový průměr převyšuje o 1,77 procentního bodu. Naopak nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v Pardubickém kraji (2,55%) a v Kraji Vysočina (2,92 %).

Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v krajích ČR k 31. 5. 2021Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v krajích ČR k 31. 5. 2021

Podíl nezaměstnaných v % v krajích ČR k 31. 5. 2021

Podíl nezaměstnaných v % v krajích ČR k 31. 5. 2021

Podíl nezaměstnaných osob na počtu obyvatel v krajích ČR k 31. 5. 2021

okresů Karlovarského kraje vykazoval v květnu 2021 největší nezaměstnanost okres Sokolov. Podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese činil 6,50 %. V celorepublikovém srovnání tak tento okres obsadil celkové 74. místo pomyslného žebříčku okresů ČR, vyšší nezaměstnanost vykazovaly pouze okresy Karviná, MostOstrava.

Podíl nezaměstnaných v Karlovarském kraji a jeho okresech k 31. 5. 2020 k 31. 5. 2021

Podíl nezaměstnaných v Karlovarském kraji a jeho okresech k 31. 5. 2020 a k 31. 5. 2021

Naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele zaznamenal v našem kraji okres Cheb (4,37 %), který se umístil na 55. místě pomyslného celorepublikového žebříčku.

Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v okresech Karlovarského kraje k 31. 5. 2021Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v okresech Karlovarského kraje k 31. 5. 2021

Meziměsíční nárůst počtu nezaměstnaných byl zaznamenán pouze ve dvou okresech ČR. Naopak ve většině okresů došlo k meziměsíčnímu snížení počtu nezaměstnaných osob, největší pokles byl přitom zaznamenán v okresech Jeseník (o 15,0 %) a Jindřichův Hradec (o 13,1 %). Ve všech třech okresech Karlovarského kraje se počet nezaměstnaných oproti minulému měsíci snížil, nejvýrazněji v okrese Cheb (o 5,5 %).

Podíl nezaměstnaných osob na počtu obyvatel v okresech ČR k 31. 5. 2021

Na konci sledovaného měsíce nabízely úřady práceKarlovarském kraji celkem 4 748 volných pracovních míst, z toho 14,8 % pro absolventy a mladistvé a 3,2 % pro osoby se zdravotním postižením. Nabídka volných pracovních míst doznala minimální meziměsíční nárůst o 0,7 %.

Neumístění uchazeči v okresech Karlovarského kraje k 31. 5. 2021Neumístění uchazeči v okresech Karlovarského kraje k 31. 5. 2021

Na 1 volné pracovní místo připadl největší počet uchazečů v Moravskoslezském kraji (3,33). V našem kraji činila hodnota tohoto ukazatele 2,36, což je druhý nejvyšší údaj v rámci celé ČR a zároveň je to o 1,54 uchazeče více, než kolik činil celorepublikový průměr (0,82). Naopak nejméně uchazečů na 1 volné pracovní místo bylo v Hlavním městě Praze (0,36) a Plzeňském kraji (0,40).

okresů Karlovarského kraje je na tom stále nejlépe okres Cheb, kde na 1 volné pracovní místo připadá 1,28 uchazeče o zaměstnání. Naopak nejhorší bilanci můžeme tradičně pozorovat v okrese Sokolov, na konci sledovaného měsíce zde připadalo na 1 volné pracovní místo dokonce 5,17 uchazeče.

Počet pracovních míst a uchazečů o zaměstnání v krajích ČR k 31. 5. 2021

Počet pracovních míst a uchazečů o zaměstnání v krajích ČR k 31. 5. 2021

Kontakt:

Bc. Jana Špačková
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
Tel.: 731 439 249
E-mail: jana.spackova@czso.cz

 


10. červen 2021

 

Nezaměstnanost v Karlovarském kraji k 31. 5. 2021 podle MPSV

Úřad práce v Karlovarském kraji evidoval na konci května 2021 celkem 11 228 uchazečů o zaměstnání, z toho 10 673 dosažitelných. Karlovarský kraj vykazoval druhý nejvyšší podíl nezaměstnaných v rámci celé ČR (5,69 %). Na 1 volné pracovní místo připadalo 2,36 uchazeče o zaměstnání. Z okresů Karlovarského kraje vykazoval největší nezaměstnanost okres Sokolov.

V Karlovarském kraji bylo k 31. 5. 2021 evidováno na úřadech práce celkem 11 228 uchazečů o zaměstnání, z toho 10 673, tj. 95,1 % dosažitelných. Počet uchazečů se tak meziměsíčně snížil o 4,1 %, naopak  meziročně došlo k nárůstu počtu nezaměstnaných, a to o 14,2 %. Polovinu z celkového počtu uchazečů tvořily ženy (51,4 %, tj. 5 774). Absolventů a mladistvých uchazečů o zaměstnání bylo evidováno na konci sledovaného měsíce celkem 398  (3,5 % všech uchazečů) a mezi uchazeči bylo také 1 009 osob se zdravotním postižením.

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali lidé ve věkovém rozmezí 40 až 59 let, kteří se na celkovém počtu nezaměstnaných v našem kraji podíleli 47,5 %, což je téměř polovina všech uchazečů. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl ve sledovaném období v Karlovarském kraji 42,7 let a nezaměstnaní byli o 1,1 roku starší než před rokem.

Zaměříme-li se na vzdělanostní strukturu uchazečů, kteří byli evidováni na úřadech práce našeho kraje ve sledovaném období, zjistíme, že 43,4 % z nich mělo ukončeno pouze základní nebo dokonce žádné vzdělání (4 870). 

Dosažitelní uchazeči ve věku 15–64 let v okresech Karlovarského kraje k 31. 5. 2021

Cheb

Karlovy Vary

Sokolov

41,7%

 

Z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání v našem kraji jich mělo celkem 3 029 nárok na podporu v nezaměstnanosti, oproti minulému měsíci došlo k poklesu těchto uchazečů o 9,3 %. Nejvíce uchazečů s nárokem na podporu v nezaměstnanosti vykazoval na konci května 2021 okres Karlovy Vary (1 264, tj. 41,7 % všech uchazečů o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti). Výše průměrné měsíční dávky v nezaměstnanosti ve sledovaném období v našem kraji činila 8 660 .

Podíl nezaměstnaných v Karlovarském dosáhl na konci května 2021 hodnoty 5,69 %. Po Ústeckém kraji se tak jedná o druhý nejvyšší podíl mezi všemi regiony ČR a celorepublikový průměr převyšuje o 1,77 procentního bodu. Naopak nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v Pardubickém kraji (2,55%) a v Kraji Vysočina (2,92 %). 

Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v krajích ČR k 31. 5. 2021

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Podíl nezaměstnaných v %1)

Pracovní místa v evidenci

úřadu práce celkem

z toho pro

Uchazeči o zaměstnání na 1 pracovní místo v evidenci úřadu práce

celkem

ženy

muži

absolventy a mladistvé

osoby se

zdravotním postižením

Česká republika v tom kraje:

Hl. město Praha

Středočeský

Jihočeský

Plzeňský

Karlovarský Ústecký

Liberecký

Královéhradecký

Pardubický

Vysočina

Jihomoravský

Olomoucký

Zlínský

Moravskoslezský

3,92

3,56

3,43

3,03

3,11

5,69

5,78

4,14

2,95

2,55

2,92

4,17

3,85

3,09

5,63

4,17

3,70

3,80

3,35

3,42

6,02

6,35

4,49

3,12

2,84

3,27

4,42

4,07

3,25

5,54

3,69

3,42

3,08

2,73

2,82

5,38

5,25

3,80

2,78

2,28

2,60

3,93

3,64

2,94

5,72

346 604

92 204

64 541

20 061

31 689

4 748

16 426

9 893 13 104

19 146

10 353

29 858

8 834 12 043

13 704

62 138

4 790

12 452 3 970

7 870

705 3 329

2 070

2 796

5 088

2 876

7 310

1 982

2 909

3 991

12 941

2 179

1 439

1 219 855

153

745

525

537

510

531

1 309 695

942 1 302

0,82

0,36

0,51

0,67

0,40

2,36

1,95

1,27

0,83

0,47

0,98

1,14

1,84

1,02

3,33

1) Podíl dosažitelných uchazečů ve věku 15–64 let na obyvatelstvu ve věku 15–64 let.

 

Podíl nezaměstnaných v % v krajích ČR k 31. 5. 2021

kraj

 

Z okresů Karlovarského kraje vykazoval v květnu 2021 největší nezaměstnanost okres Sokolov. Podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese činil 6,50 %. V celorepublikovém srovnání tak tento okres obsadil celkové 74. místo pomyslného žebříčku okresů ČR, vyšší nezaměstnanost vykazovaly pouze okresy Karviná, Most a Ostrava.

Podíl nezaměstnaných v Karlovarském kraji a jeho okresech k 31. 5. 2020 a k 31. 5. 2021

%

 k 31. 5. 2021

 k 31. 5. 2020

 

Naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele zaznamenal v našem kraji okres Cheb (4,37 %), který se umístil na 55. místě pomyslného celorepublikového žebříčku. 

 

Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v okresech Karlovarského kraje k 31. 5. 2021

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Podíl nezaměstnaných v %1)

Pracovní místa v evidenci

úřadu práce celkem

z toho pro

Uchazeči o zaměstnání na

1 pracovní místo v evidenci úřadu práce

celkem

ženy

muži

absolventy a mladistvé

osoby se

zdravotním postižením

Karlovarský kraj v tom okresy:

Cheb

Karlovy Vary

Sokolov

5,69

4,37

6,13

6,50

6,02

4,64

6,57

6,76

5,38

4,10

5,71

6,26

4 748

2 077

1 919 752

705

258

368

79

153

68

46

39

2,36

1,28

2,44

5,17

1) Podíl dosažitelných uchazečů ve věku 15–64 let na obyvatelstvu ve věku 15–64 let.

 

Meziměsíční nárůst počtu nezaměstnaných byl zaznamenán pouze ve dvou okresech ČR. Naopak ve většině okresů došlo k meziměsíčnímu snížení počtu nezaměstnaných osob, největší pokles byl přitom zaznamenán v okresech Jeseník (o 15,0 %) a Jindřichův Hradec (o 13,1 %). Ve všech třech okresech Karlovarského kraje se počet nezaměstnaných oproti minulému měsíci snížil, nejvýrazněji v okrese Cheb (o 5,5 %).

 

Na konci sledovaného měsíce nabízely úřady práce v Karlovarském kraji celkem 4 748 volných pracovních míst, z toho 14,8 % pro absolventy a mladistvé a 3,2 % pro osoby se zdravotním postižením. Nabídka volných pracovních míst doznala minimální meziměsíční nárůst o 0,7 %. 

Neumístění uchazeči v okresech Karlovarského kraje k 31. 5. 2021

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce

celkem

z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání

dosažitelní

ženy

absolventi a mladiství

osoby se

zdravotním postižením

s nárokem

na podporu

v nezaměstnanosti

celkem

z toho dosažitelné

celkem

z toho dosažitelní

Karlovarský kraj v tom okresy:

Cheb

Karlovy Vary

Sokolov

11 228

2 668

4 675

3 885

10 673

2 551

4 449

3 673

5 774

1 395

2 423

1 956

5 511

1 333

2 329

1 849

398

84

158

156

396

83

158

155

1 009

247

343

419

3 029

753 1 264

1 012

 

Na 1 volné pracovní místo připadl největší počet uchazečů v Moravskoslezském kraji (3,33). V našem kraji činila hodnota tohoto ukazatele 2,36, což je druhý nejvyšší údaj v rámci celé ČR a zároveň je to o 1,54 uchazeče více, než kolik činil celorepublikový průměr (0,82). Naopak nejméně uchazečů na 1 volné pracovní místo bylo v Hlavním městě Praze (0,36) a Plzeňském kraji (0,40).  

Z okresů Karlovarského kraje je na tom stále nejlépe okres Cheb, kde na 1 volné pracovní místo připadá 1,28 uchazeče o zaměstnání. Naopak nejhorší bilanci můžeme tradičně pozorovat v okrese Sokolov, na konci sledovaného měsíce zde připadalo na 1 volné pracovní místo dokonce 5,17 uchazeče.

Počet pracovních míst a uchazečů o zaměstnání v krajích ČR k 31. 5. 2021

Kontakt: 

Bc. Jana Špačková

Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech

Tel.: 731 439 249

E-mail: jana.spackova@czso.cz

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Poslední zprávy z rubriky Makroekonomika:

Po 17:22  Prejavy členov Fedu - kľúčové informácie X-Trade Brokers (XTB)
Po 12:27  Výhled na 25. týden 21.6.2021 - 25.6.2021 David Jukl (Mercurius Pro)
Po 10:26  Průmysl v Polsku zpomalil (21.6.2021) ČSOB-Dealing (ČSOB-Dealing)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.