mzcr.cz (MZ ČR)
Zdravotnictví  |  03.06.2021 09:58:30

Denní přehled dat k očkování proti COVID-19 k 2. 6. 2021 ve 20 hodin

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Moderna, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcínkrajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 2. 6. 2021 (20:00) vykázáno 5 540 404 aplikovaných dávek očkování, a to u 3 995 815 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 1 592 138 osob bylo očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 9,1 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 4,3 %, senioři 80+ 10,1 %, senioři 70-79 let 23,2 %, senioři 60-69 let 17,7 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 3,5 %, pracovníci ve školství 5,3 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,8 %, osoby 50-59 let 10,6 %, osoby 40-49 let 10,4 %, osoby 30-39 let 2,4 % a ostatní 0,6 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 2. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 347 496 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 77,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 288 477 osob ve věku 80 a více let (64,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 731 osob (2,0 %) má rezervaci termínu očkování a 34 563 osob (7,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 390 790 osob (87,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 2. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 817 292 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 78,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 549 402 osob ve věku 70–79 let (52,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 18 198 osob (1,8 %) má rezervaci termínu očkování a 66 185 osob (6,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 901 675 osob (86,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 2. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 478 539 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 71,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 141 270 osob ve věku 65–69 let (21,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 13 737 osob (2,0 %) má rezervaci termínu očkování a 31 767 osob (4,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 524 043 osob (77,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 2. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 400 792 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 64,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 90 082 osob ve věku 60–64 let (14,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 15 664 osob (2,5 %) má rezervaci termínu očkování a 25 938 osob (4,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 442 394 osob (70,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 2. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 396 076 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 59,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 99 147 osob ve věku 55–59 let (14,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 21 197 osob (3,2 %) má rezervaci termínu očkování a 26 214 osob (3,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 443 487 osob (66,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 2. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 380 840 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 55,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 87 994 osob ve věku 50–54 let (12,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 26 211 osob (3,8 %) má rezervaci termínu očkování a 24 547 osob (3,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 431 598 osob (62,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 2. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 447 206 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 50,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 99 213 osob ve věku 45–49 let (11,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 47 440 osob (5,4 %) má rezervaci termínu očkování a 30 322 osob (3,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 524 968 osob (59,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 2. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 350 286 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 39,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 83 970 osob ve věku 40–44 let (9,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 76 051 osob (8,5 %) má rezervaci termínu očkování a 40 766 osob (4,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 467 103 osob (52,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 2. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 170 053 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 22,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 55 129 osob ve věku 35–39 let (7,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 94 781 osob (12,6 %) má rezervaci termínu očkování a 49 567 osob (6,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 314 401 osob (41,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 2. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 97 004 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 13,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 39 287 osob ve věku 30–34 let (5,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 81 578 osob (11,3 %) má rezervaci termínu očkování a 54 236 osob (7,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 232 818 osob (32,4 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 3 995 819 osob (37,3 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 1 592 138 osob (14,9 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 407 215 osob (3,8 %) má rezervaci termínu očkování a 403 053 osob (3,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 4 806 087 osob (44,9 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 3 995 815 osob starších 16 let, což je 45,0 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 1 592 138 osob (17,9 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 574 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 414 916 osob:

  • 56 167 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 170 610 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 62 257 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 36 094 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 25 820 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 63 968 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 659 258 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Přílohy


K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zprávy a články ke koronaviru a nemoci COVID-19
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.