mzcr.cz (MZ ČR)
Zdravotnictví  |  27.05.2021 10:14:10

Denní přehled dat k očkování proti COVID-19 k 26. 5. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Moderna, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcínkrajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 26. 5. 2021 (20:00) vykázáno 4 924 951 aplikovaných dávek očkování, a to u 3 642 798 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 1 318 728 osob bylo očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 9,9 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 4,7 %, senioři 80+ 11,1 %, senioři 70-79 let 24,2 %, senioři 60-69 let 17,7 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 3,5 %, pracovníci ve školství 5,4 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,9 %, osoby 50-59 let 10,7 %, osoby 40-49 let 8,5 %, osoby 30-39 let 0,9 % a ostatní 0,5 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 26. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 343 873 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 76,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 274 997 osob ve věku 80 a více let (61,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 990 osob (2,0 %) má rezervaci termínu očkování a 36 180 osob (8,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 389 043 osob (86,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 26. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 802 662 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 77,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 463 558 osob ve věku 70–79 let (44,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 20 027 osob (1,9 %) má rezervaci termínu očkování a 72 338 osob (7,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 895 027 osob (86,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 26. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 465 891 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 69,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 74 746 osob ve věku 65–69 let (11,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 16 118 osob (2,4 %) má rezervaci termínu očkování a 36 088 osob (5,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 518 097 osob (77,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 26. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 385 326 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 61,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 70 477 osob ve věku 60–64 let (11,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 18 274 osob (2,9 %) má rezervaci termínu očkování a 29 542 osob (4,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 433 142 osob (69,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 26. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 376 146 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 56,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 81 597 osob ve věku 55–59 let (12,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 25 975 osob (3,9 %) má rezervaci termínu očkování a 29 733 osob (4,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 431 854 osob (64,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 26. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 353 637 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 51,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 72 593 osob ve věku 50–54 let (10,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 35 481 osob (5,1 %) má rezervaci termínu očkování a 29 240 osob (4,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 418 358 osob (60,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 26. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 393 317 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 44,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 82 601 osob ve věku 45–49 let (9,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 71 887 osob (8,1 %) má rezervaci termínu očkování a 41 934 osob (4,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 507 138 osob (57,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 26. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 248 066 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 27,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 69 705 osob ve věku 40–44 let (7,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 117 605 osob (13,2 %) má rezervaci termínu očkování a 68 262 osob (7,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 433 933 osob (48,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 26. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 105 397 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 14,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 45 670 osob ve věku 35–39 let (6,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 69 703 osob (9,3 %) má rezervaci termínu očkování a 86 778 osob (11,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 261 878 osob (34,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 26. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 68 225 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 9,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 33 089 osob ve věku 30–34 let (4,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 876 osob (0,8 %) má rezervaci termínu očkování a 96 671 osob (13,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 170 772 osob (23,8 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 3 642 799 osob (34,0 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 1 318 728 osob (12,3 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 394 104 osob (3,7 %) má rezervaci termínu očkování a 544 372 osob (5,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 4 581 275 osob (42,8 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 3 642 798 osob starších 16 let, což je 41,0 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 1 318 728 osob (14,9 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 579 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 443 384 osob:

  • 62 392 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 187 771 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 66 102 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 37 964 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 26 680 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 62 475 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 585 003 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.


K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zprávy a články ke koronaviru a nemoci COVID-19
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.