mzv.cz (MZv ČR)
Cestování  |  20.05.2021 10:50:52, aktualizováno 25.05.2021 10:08:48

Cestování do Řecka - často kladené otázky

Podmínky pro cestování se mohou v průběhu času měnit a podle toho budou odpovědi na  často kladené otázky aktualizovány. Sledujte proto tyto stránky průběžně. (Stav k 25. 5. 2021)  

Podívejte se také: 

Řecko – cestování z/do ČR v souvislosti s Covid-19 a
Dovolená Řecko - nabídka CK.

 

1. Musím vyplnit PLF pro každého člena rodiny zvlášť?  

Rodiče a děti se zapisují do jednoho PLF.  

2. Udělal jsem v odeslaném PLF chybu. Mohu ji opravit?  

Ano, Řecko formulář k tomu upravilo. Při novém přehlášení pod vaším heslem najdete  v rubrice „My Dashboard“ řádek Actions a pod symbolem tužky můžete znovu projít a  nakonec odeslat váš formulář. Potom obdržíte nový QR kód.  

3. Po vyplnění a odeslání PLF došlo ke změně (data, plánovaného hraničního  přechodu…). Mohu jej opravit nebo mám vyplnit nový PLF?  

Viz. Otázka č. 2.  

4. Kdy obdržím QR kód?  

Systém zasílá na udanou e-mailovou potvrzení o přijetí PLF a QR kód zasílá zpravidla  až před půlnocí dne předcházejícího udanému datu překročení hranice.  

5. Neobdržel jsem QR kód.  

Patrně jste při vyplňování PLF udělal chybu. Bez QR kódu nemůžete do Řecka  cestovat. Nový PLF je možné vyplnit a odeslat až po vypršení platnosti odeslaného  PLF (tj. po uvedeném datu příjezdu).  

6. Kdy platí vakcinační certifikát?  

Certifikát o provedeném očkování platí v Řecku po uplynutí 14 dnů od ukončení  očkování (druhou dávkou nebo první dávkou vakcíny Johnson&Johnson), to znamená  15. den od data uvedeného na certifikátu.  

7. Stačí pro cestu do Řecka první dávka očkování dvoudávkového schematu a po jaké  době?  

V žádném případě na rozdíl od ČR nestačí. V takovém případě musíte mít negativní  PCR test ze vzorku odebraného méně než 72 hodin před vstupem do Řecka.  

8. Uznávají se vakcinační certifikáty jiných zemí?  

Ano, země, jejichž vakcinační certifikáty jsou uznávány, jsou vyjmenovány v článku  Řeckocestování z/do ČR v souvislosti s Covid-19 na webu velvyslanectví  v Athénách.  

9. Mohu cestovat do Řecka s negativním rychlým antigenním testem

2  

Ne, tyto testy se při vstupu do Řecka neuznávají.  

10. Mohu cestovat do Řecka laboratorním potvrzením o přítomnosti protilátek po  onemocnění covid-19?  

Tento doklad o laboratorním výsledku testu na protilátky není uveden ve vládní  vyhlášce, a proto vám nemusí být na hranici uznán. Vyžaduje se negativní PCR test ze  vzorku odebraného méně než 72 hodin před vstupem do Řecka.  

11. Jak se počítá lhůta 72 hodin u PCR testu?  

Počítá se od data a hodiny odebrání vzorku, které naprostá většina laboratoří uvádí  v dokladu o výsledku testu. Pokud tomu tak ve vašem případě není, zvolte jinou  laboratoř.  

12. Mohu mít PCR test provedený ze vzorku získaného jinou cestou než bolestivým  výtěrem z nosu?  

Řecko uznává pouze PCR testy provedené výtěrem z nosohltanu (nasopharynx) nebo  ústní části hltanu (oropharynx). Nejsou uznávány testy získané ze vzorku získaného ze  slin nebo kloktáním. Způsob stěru vzorku zpravidla laboratoř uvádí v dokladu o  výsledku testu.  

13. Jak se počítá věk 5 let dítěte?  

Děti počínaje dnem 5. narozenin musí mít negativní PCR test.  

14. Mohu do Řecka cestovat s dokladem o prodělané nemoci covid-19?  

Ano, do Řecka cestovat můžete, pokud uplynuly více než dva a méně než devět  měsíců od vašeho laboratorně potvrzeného pozitivního výsledku. Na hranicích se  vyžaduje buď potvrzení českého orgánu státní správy (který však zatím potvrzení  akceptovatelné řeckými úřady nevydává), nebo doklad o pozitivním výsledku  laboratorního PCR nebo antigenního testu. Doklad o výsledku vydaný laboratoří musí  být v anglickém jazyce nebo v jazyce uvedeném na našich webových stránkách  (čeština mezi ně nepatří) a musí obsahovat vaše jméno ve stejné podobě, jaká je na  vašem cestovním dokladu. Pro návrat do České republiky však platí jiné podmínky –  viz otázka č. 25 a 28.  

15. Prodělal jsem nemoc covid-19, ale mám starý doklad o pozitivním laboratorním  výsledek pouze v češtině. Bude mi uznán?  

Nebude. Některé laboratoře v ČR však zpětně vydávají potvrzení v českém i  anglickém jazyce, pokud mají výsledem vašeho testu uchovaný ve své databázi.  

16. Prodělal jsem nemoc covid-19. Mohu k českému dokladu přiložit ověřený překlad do  angličtiny?  

Nemůžete, ani ověřený překlad nebude v Řecku uznán. 

3  

17. Prodělal jsem nemoc covid-19. Mohu místo dokladu o laboratorním výsledku  předložit potvrzení lékaře v angličtině?  

V Řecku nemůžete, potvrzení od lékaře bez dokladu o laboratorním výsledku  v angličtině nebude v Řecku uznáno. Potvrzení od lékaře však budete potřebovat  k návratu do České republiky – viz otázka č. 25.  

18. Prodělal jsem nemoc covid-19, ale nemám žádný z požadovaných dokladů. Co mám  dělat?  

Můžete cestovat s negativním PCR testem ze vzorku odebraného méně než 72 hodin  před vstupem do Řecka. Pokud budete mít tento test pozitivní, cestovat nemůžete.  

19. Jsem občanem ČR, ale žiji v jiné zemi. Jaké podmínky se na mě vztahují?  

Pokud žijete v zemi uvedené v článku Řeckocestování z/do ČR v souvislosti s  Covid-19 na webu velvyslanectví v Athénách, budete cestovat za stejných podmínek,  jaké platí pro ČR.  

20. Jsem občanem ČR, kde také žiji, ale cestuji z letiště v jiné zemi (z RakouskaNěmecka apod.) Jaké podmínky se na mě vztahují?  

Pokud cestujete ze země uvedené v článku Řeckocestování z/do ČR v souvislosti s  Covid-19 na webu velvyslanectví v Athénách, budete cestovat za stejných podmínek,  jaké platí pro ČR. 

21. Jaké doklady potřebuji k přesunu letecky nebo lodí na řecké ostrovy?  

Pokud cestujete přes řeckou pevninu na ostrovy (s výjimkou ostrovů Lefkada,  Evia/Euboia a Salamina) a použijete vnitrostátní leteckou nebo lodní dopravu musíte  při nástupu do letadla nebo na loď předložit buď vakcinační certifikát, nebo negativní  PCR test ne starší než 72 hodin, nebo negativní antigenní test ne starší než 24 hodin,  nebo vyplněné místopřísežného prohlášení o negativním výsledku samotestování v  uplynulých 24 hodinách. Proto pokud po vašem příjezdu na pevninu uplynula platnost  vašeho PCR testu z České republiky, musíte si pořídit nový test obdobným způsobem,  jaký naleznete v odpovědi na otázku č. 24 nebo využít samotestovací sady, které jsou  v prodeji v řeckých lékárnách a formulář prohlášení je ke stažení na  platformě: https://self-testing.gov.gr/covid19-self-test-print.pdf.  

22. Při příletu do Řecka budu mít při kontrole pozitivní antigenní test. Co to pro mne  bude znamenat?  

Budete umístěn do karanténního zařízení a bude vám proveden ověřovací PCR test.  Pokud i ten bude pozitivní, odpověď naleznete v další otázce.  

23. V průběhu pobytu v Řecku onemocním na covid-19 (budu mít pozitivní test). Co to  pro mne bude znamenat?  

Řecký stát hradí osobě s potvrzenou pozitivitou pobyt v karanténním zařízení, nikoliv  však další náklady s tím spojené, například náhradní letenku, náklady na případné  další, byť nutné, testování apod. Doporučujeme, abyste se proti případným takovým  nákladům pojistili. 

4  

Pokud budete umístěn do karanténního zařízení (hotelu), musíte se řídit pokyny  zaměstnanců recepce, kteří vám předají kontakt na další kompetentní pracovníky  zdravotní služby. Od nich obdržíte i informace o délce karantény nebo se na ně můžete  obrátit v případě zdravotních komplikací.  

V karanténě máte nárok na tři jídla denně a vodu. Budete-li si chtít objednat další  jídlo, kávu či nealkoholické nápoje, učiníte tak na vlastní náklady prostřednictvím  recepce (telefonicky či prostřednictvím Whats App, Viber apod.).  

V karanténě si hned na začátku své izolace požádejte prostřednictvím e-mailu  v anglickém jazyce Ministerstvo pro ochranu občana (řecky Ypurgheío tís prostasías  tou políti; Υπουργείο της προστασείας του πολίτη) o vystavení potvrzení o pozitivitě  na Covid-19 a státem nařízené karanténě. V e-mailu uvedete jméno a příjmení, datum  narození, datum potvrzení pozitivity na Covid-19, název místa a karanténního hotelu.  Potvrzení řecké ministerstvo zašle přibližně do 5 dnů po zaslání vašeho e-mailu.  

Kontakty na Ministerstvo pro ochranu občana: e-mail  

generalsecretary@civilrotection.gr; tel. +30 213 151 0932 – 33.  

Kontakty na řeckou Organizaci veřejného zdraví/EODY: tel. +30 210 521 2821,  +30 210 521 2048. Tam může telefonicky konzultovat otázky svého zdravotního  stavu, délku karantény apod.  

V případě hospitalizace nebo umístění do karanténního zařízení se můžete obrátit na  velvyslanectví, které vám poskytne nezbytnou asistenci.  

Pokud svévolně opustíte karanténní hotel, může vám být udělena pokuta 500 – 5000 €;  v závislosti na závažnosti provinění můžete být také stíhán za trestný čin.  

24. Před návratem z dovolené do ČR potřebuji negativní PCR nebo antigenní test. Jak  ho v Řecku získám?  

V Řecku je celá řada akreditovaných laboratoří, které testy provádějí, neexistuje však  jejich seznam a ani velvyslanectví o nich nemůže mít přehled. Dotázat se můžete ve  svém nebo jakémkoliv jiném hotelu, na letišti, na policejní stanici (řecky astynomikó  tmíma; αστυνομικό τμήμα) nebo na obecním úřadě (řecky dymarchío; δημαρχείο).  Ověřte si, že laboratoř vydává doklad o výsledku testu v angličtině. Obvyklá cena  PCR testu je 60 €, rychlého antigenního testu 20 €. Nevyužívejte stánky s rychlými  antigenními testy na ulicích, které jsou sice levné, ale takový doklad zpravidla  nevydávají. 

25. Prodělal jsem již před odjezdem nemoc covid-19, za jakých podmínek se mohu  bezpečně vrátit do ČR.  

Při návratu do České republiky budete potřebovat písemné lékařské potvrzení v  anglickém jazyce vystavené lékařem působícím v České republice nebo v jiném  členském státě Evropské unie o tom, že nemáte klinické známky onemocnění covid 19, že jste prokazatelně onemocnění covid-19 prodělali, že jste absolvovali podle  platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví (nebo opatření jiného  členského státu Evropské unie) izolaci ve stanoveném rozsahu, a že od prvního  pozitivního výsledku tohoto testu uplynulo alespoň 14 dní, ne však více než 90 dní 

5  

(tato lhůta se v budoucnosti patrně změní, pro cesty z Řecka však nadále platí).  Potvrzení musí obsahovat razítko, identifikační údaje lékaře a telefonické spojení;  možný vzor potvrzení by měl být zveřejněn na webových stránkách Ministerstva  zdravotnictví ČR, ale nevíme kde.  

26. Jak zjistím, kde si mohu nechat udělat v Řecku test a jak se domluvím, když neumím  ani řecky ani anglicky ani žádný jiný světový jazyk? Může mi velvyslanectví pomoci?  

Velvyslanectví poskytuje pomoc občanovi, který se v zahraničí ocitl v nouzi v  důsledku události hodné zvláštního zřetele, jako je zejména závažné onemocnění,  hospitalizace, úraz, havárie, odcizení nebo ztráta dokladů, anebo úmrtí blízké osoby,  pokud o to požádá a není schopen řešit svou situaci vlastními silami. V tomto případě  se nejedná o případ nouze, protože tyto okolnosti vám byly známy již před cestou.  Velvyslanectví neposkytuje tlumočnické a překladatelské služby, nemá k tomu ani  kapacity. Požádejte o pomoc některého ze svých krajanů.  

27. Porušil jsem nařízení platná v Řecku a byla mi udělena pokuta. Může mi  velvyslanectví pomoci?  

Velvyslanectví nebo honorární konzulát nemůže zasahovat do pravomocí řeckých  úřadů. Pokuty za porušení protiepidemických opatření jsou v Řecku vysoké a  vymáhají se. I turisté jsou povinni dodržovat řecké zákony a nesou za to sami  odpovědnost, kterou nemůže převzít český stát. Velvyslanectví může ověřit, zda má  rozhodnutí řeckých úřadů vůči českému občanovi oporu v zákoně, případně doporučit  právního zástupce na vaše náklady, rozhodně však za vás nemůže vyjednávat o  odpuštění sankce. Velvyslanectví nebo honorární konzulát poskytnou přiměřenou  pomoc občanovi omezenému na osobní svobodě, pokud o to požádá. 

28. Nerozumím tomu, že platí jiné podmínky pro cestu do Řecka a pro návrat do ČR.  

Některé podmínky jsou obdobné, jiné nejsou: pro cesty do obou zemí je povinná  elektronická registrace: do Řecka PLF do ČR příjezdový formulář. Do Řecka i zpět do  ČR můžete cestovat s českým vakcinačním certifikátem nebo negativním PCR testem.  Na cestu zpět do ČR (nikoliv však na cestu do Řecka) je dostačující i rychlý antigenní  test, zároveň se však při návratu z Řecka v ČR vyžaduje samoizolace a provedení  dalšího PCR testu do 5 dnů od příjezdu. V Řecku se po příjezdu karanténa nevyžaduje  (samozřejmě s výjimkou uvedenou v otázce č. 23).  

Pro návrat do ČR platí rozdílné podmínky pro cestu veřejnou a individuální dopravou,  v Řecku nikoliv.  

Velmi rozdílné podmínky však platí pro ty cestovatele, kteří dříve prodělali nemoc  covid-19. Především v Řecku se uznává imunita v době od 2 do 9 měsíců od  pozitivního testu, v ČR v době od 14 do 90 dnů od pozitivního testu. V praxi to  znamená, že nyní bez testování před návratem do ČR můžete do Řecka cestovat pouze  v krátkém období od 2 měsíců do 90 dnů po vašem pozitivním testu koronavirus.  České ministerstvo zdravotnictví naznačilo, že by lhůtu 90 dnů mohlo prodloužit,  nadále však tato lhůta platí pro cesty ze zemí se středním, vysokým a velmi vysokým  rizikem nákazy i přesto, že na území ČR byla od 24. 5. 2021 prodloužena na 180 dní. 

6  

Obě země také v těchto případech vyžadují odlišné doklady, které si všechny budete  muset opatřit – viz odpovědi na otázky č. 14, 15, 16, 17 a 25. 


Diskuze k článku
21.05. 13:39  Přechod (MiroS)

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.