mzv.cz (MZv ČR)
Cestování  |  11.05.2021 08:58:00

Informace k cestování Česká republika - Itálie. Od 10. května je v oranžové zóně Sicílie, Sardínie a Valle D'Aosta, všechny ostatní regiony jsou v zóně žluté.

Informace k cestování Česká republika - Itálie

11.05.2021 / 09:00 | Aktualizováno: 11.05.2021 / 08:58


POZOR: Pro přijíždějící ze zemí kategorie C, kam spadá i Česká republika je povolen vstup s negativním PCR nebo antigenním (provedeným výtěrem) testem ne starším 48h od odběru, karanténa 5 dní a opakování testu (antigenní nebo PCR). Toto nařízení platí do 15.5.2021.
Doplňujeme, že vláda deklarovala zájem zrušit povinnou karanténu pro přijíždějící z EU, ale definitivní rozhodnutí nebude k dispozici dříve než 14.5. večer a bude se odvíjet v závislosti na vývoji epidemie.

Platí to pro osoby, které 14 dní před vstupem do Itálie pobývaly nebo projížděly jedním či více státy a území EU. Výjimky pro cesty z pracovních a jiných nezbytných důvodů zůstaly zachovány (viz níže a odkaz www.esteri.it).
Povinnost vyplnit si čestné prohlášení (autodichiarazione) a nahlásit svůj příjezd místní ASL - zdravotnímu zařízení - zůstává zachována (Dipartimento di prevenzione dell´azienda sanitaria - návod: do google zadejte "ASL dipartimento prevenzione" a místo pobytu).


Italská vláda 21. dubna 2021 schválila nový zákonný dekret k uvolňování opatření platný od 26.4.-31.7.2021. Prodloužila rovněž nouzový stav v zemi do 31.7. Pohyb mezi "žlutými regiony" bude umožněn. Pro pohyb mezi oranžovými a červenými regiony, tj. regiony s vysokou mírou nákazy, bude umožněn v případě tzv. "zeleného potvrzení" (nemá formu zvláštního dokumentu, je nutné se pouze prokázat jedním z potvrzení, viz níže) pro určité kategorie osob, včetně cizinců.

Zelený pas či "zelené potvrzení" umožní přejezdy mezi regiony různých barev a rizik. Týká se osob, které dokončily očkování (tj. obě dávky), nebo které prodělaly COVID-19, nebo které se mohou prokázat antigenním nebo PCR testem. Platnost potvrzení má být 6 měsíců pro očkované nebo vyléčené osoby, 48 hodin pro osoby, které se prokáží testem. Potvrzení mohou být písemná nebo digitální. Potvrzení o očkování vydá zdravotnické zařízení, které očkování vykonalo, vyléčeným potvrzení vydá nemocnice, která osoby léčila nebo rodinný lékař, potvrzení o negativním testu vydává zařízení, kde osoba test absolvovala.
Falešná či lživá potvrzení budou stíhána dle trestního zákoníku.


Zákaz pohybu mezi regiony platí nyní pouze mezi regiony oranžovými a červenými, pokud neprokážete nezbytné důvody vaší cesty, tj. zdraví, práce, urgentní záležitost nebo návrat do bydliště či místa pobytu. Za porušení zákazu hrozí administrativní pokuta ve výši 400-3000 eur. Při cestě jedním vozidlem může být pokuta o třetinu vyšší.


Konzultujte rovněž doporučení MZV ČR k cestování (cestovat do zahraničí pouze v nezbytných případech, mezi něž nepatří cestování za účelem turistiky).

Od 10. května je v oranžové zóně Sicílie, Sardínie a Valle D'Aosta, všechny ostatní regiony jsou v zóně žluté.
Jsou možné přísnější restrikce dle rozhodnutí guvernérů regionů.

Všem zájemcům o příjezd do Itálie doporučujeme konzultaci dotazníku na stránkách italského ministerstva zahraničí (www.esteri.it) - odkaz v kapitole Vstup a transit níže.

Uvnitř Itálie platí různý stupeň omezení pohybu dle regionů, aktuální stav na stránkách ministerstva zdravotnictví IT:

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?area=nuovoCoronavirus&id=5351&lingua=italiano&menu=vuoto

Prodlužuje se zákaz pohybu mezi regiony i autonomními provinciemi. Přesun je možný pouze pokud prokážete nezbytné důvody vaší cesty, tj. zdraví, práce, urgentní záležitost nebo návrat do bydliště a vyplníte čestné prohlášení. Za neprokázání důvodu přesunu hrozí vysoké pokuty (400-3000 EUR).

 

Všichni cestující do Itálie musí vyplnit čestné prohlášení, viz odkaz MZV IT:

https://www.esteri.it/mae/en/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html

 

Na co si dát pozor?

Roušky je povinno používat všude (uvnitř i vně). Nedodržení je pokutováno (400-1000 €). Pozor: celonárodní zákaz večerního vycházení od 22h-05h a další restriktivní opatření - více informací v kapitole 4. Porušení podléhá pokutám.

 

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY a NÁVRAT DO ČR

Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky nouzový stav na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 27. února 2021. https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-mimoradneho-jednani-vlady-26-unora-2021-186956/

Vycestování z ČR (mimo nezbytné, naléhavé a neodkladné cesty) je zakázáno do 11 zemí světa s extrémním rizikem nákazy COVID-19 způsobeného novými mutacemi koronavirus SARS-CoV-2 dle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/

Pro návrat českých občanů platí pravidla stanovená ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví, jejichž výklad přinášíme pro všechny kategorie rizikových zemí v článku PŘEHLEDNĚ: Nová pravidla cestování platná od 5. dubna 2021 - https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2021_02_03_prehledne_nova_pravidla_cestovani_platna.html a v článku Rozcestník: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html)

 

Pro nalezení testovacích míst v Itálii zadejte do vyhledávačů: "strutture autorizzate test molecolari" (PCR) nebo "... test antigenici" (antigenní) a region či obec, kde byste chtěli test absolvovat. Aktuálně Itálie umožňuje testování PCR za cca 60 Eur s výsledkem do jednoho dne (soukromá autorizovaná zařízení) nebo testy antigenní na počkání (22-40Eur).

ZÚ Řím upozorňuje, že pokud váš test bude pozitivní, musíte se podrobit karanténním opatřením na území Itálie na vlastní náklady (karanténa může trvat až 21 dní v případě opakovaně pozitivních výsledků testů).

 


2. VSTUP NA ÚZEMÍ ITÁLIE A TRANSIT

POZOR! Pro přijíždějící ze zemí kategorie C, kam spadá i Česká republika, je povolen vstup s negativním PCR nebo antigenním (provedeným výtěrem) testem ne starším 48h. Výjimku mají děti mladší 2 let. Do 15.5. 2021 byla prodloužena platnost nového nařízení: před příjezdem je povinný test - karanténa 5 dní a opět povinný test (testy mohou být antigenní nebo PCR). Platí to pro osoby, které 14 dní před vstupem do Itálie pobývaly nebo projížděly jedním či více státy a území EU. Výjimky pro cesty z pracovních a jiných nezbytných důvodů zůstaly zachovány (viz níže čl. 51 odst. 7 Dekretu premiéra).
Pokud se cestující neprokáže testem, následuje povinná čtrnáctidenní karanténa.

Povinnost vyplnit si čestné prohlášení (autodichiarazione), nahlásit svůj příjezd místní ASL a zaslat výsledek testu (regionální kontakty) - zdravotnímu zařízení - zůstává zachována.

Upozorňujeme na možné regionální odlišnosti.

Sicílie - každý, kdo přijíždí na Sicílii, se musí zaregistrovat na webových stránkách www.siciliacoronavirus.it a mít negativní výsledek PCR testu, provedeného v posledních 48 hodinách před příjezdem na Sicílii.

Sardinie - před příjezdem je třeba se registrovat v sekci "Nuovo Coronavirus" na www.regione.sardegna.it nebo prostřednictvím aplikace "Sardegna Sicura" a mít potvrzení o registraci. Dále se musí prokázat negativním výsledkem antigenního nebo PCR testu ne staršího 48h. Nerezidentní majitelé rekreačních domů mohou na ostrov vstoupit pouze z prokázaných pracovních potřeb nebo ze zdravotních důvodů a v každém případě po předložení osvědčení o očkování nebo negativního Covid-testu. Vyhláška ze 17. března platná do 6.4. zpřísňuje kontroly při příjezdu, kdy dopravci mají vyžadovat od cestujících před nástupem registraci v aplikaci Sardegna Sicura, a také dokumentaci potvrzující důvody, pro které cestují mimo region bydliště (nezbytnost, práce, zdraví).

Pro podmínky Vaší konkrétní cesty velice doporučujeme vyplnit si informační dotazník MZV Itálie na https://www.esteri.it/mae/it/: dotazník MZV Itálie, který Vám aktuálně sdělí, zda můžete přicestovat pouze s testem či zda se na Vás vztahuje povinnost karantény nebo výjimka. Naleznete zde rovněž formulář k vyplnění.

V italském seznamu zemí C se nachází: Rakousko, Belgie, Bulharsko, Kypr, Chorvatsko, Dánsko (včetně Faerských ostrovů a Grónska), Estonsko, Finsko, Francie (včetně Guadeloupe, Martiniku, Guyany, Réunion, Mayotte a kromě jiných území nacházejících se mimo evropský kontinent), Německo, Řecko, Irsko, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko (s výjimkou území mimo evropský kontinent), Polsko, Portugalsko (včetně Azor a Madeiry), Česká republika, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko (včetně území na africkém kontinentu), Švédsko, Maďarsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (včetně Normanských ostrovů, ostrova Man, Gibraltaru a britských základen na ostrově Kypr a kromě území mimo evropský kontinent pro za které odpovídá Království za mezinárodní vztahy), Island, Norsko, Lichtenštejnsko, Švýcarsko, Andorra, Monacké knížectví.

Vstup a tranzit Itálií bez povinnosti karantény a testu Covid-19 je umožněn v následujících případech těm, kteří nevykazují žádný ze symptomů nákazy virem COVID-19 (viz čl. 51. odst. 7 Dekretu premiéra):

  1. vstup do Itálie z prokazatelně nezbytných důvodů (práce, zdraví, urgentní záležitost) - do 120h
  2. průjezd Itálií do 36 hodin ve vlastním voze (z důvodu izolace od ostatních)
  3. zdravotnický personál z pracovních důvodů
  4. přeshraniční pracovníci
  5. zaměstnanci společností a institucí, které mají sídlo či pobočku v Itálii, pro prokazatelně nezbytné cesty do zahraničí
  6. zaměstnanci zastupitelských úřadů a mezinárodních organizací a EU, vojenský personál
  7. žáci a studenti, kteří dojíždějí minimálně jednou týdně na studia v jiném státě než je stát jejich obvyklého bydliště
  8. posádky dopravních a přepravních prostředků
  9. cestující z tzv. Covid-testovaných letů

Upozornění: vzhledem k současné situaci a k tomu, že požadavky pro cestování mohou být pro některé kontrolní složky ne zcela jasné a ucelené, doporučujeme osobám, které mají oprávnění do Itálie vstoupit na základě výjimek (např. řidiči kamionové dopravy), aby si s sebou, kromě ostatních náležitostí, vytiskly rovněž část Dekretu premiéra, která hovoří o těchto výjimkách a kategoriích v jazyce italském.

Úplné znění dekretu, včetně výjimek z povinnosti předložit test (čl. 51 odst. 7) Dekret premiéra 2. března 2021 -

nový dekret č. 52 ze dne 21.4. zde, k tzv. zelenému potvrzení viz článek 9 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/22/21G00064/sg

Příloha č. 20 k dekretu premiéra se seznamy zemí

 

TRANSIT: Ve světle nových opatření je v transitu přes červenou a oranžovou zónu je nutno prokázat účel a nezbytnost cesty.

Transit přes Itálii zůstává povolen bez testu vlastním vozidlem pokud tento nepřesáhne 36 hodin. Pokud transitujete přes letiště, nesmíte opustit transitní prostor. Pokud se přes Itálii nevracíte do ČR, kde máte trvalé bydliště, doporučujeme, abyste si s sebou vzali potvrzení k destinaci do třetí země (jedete-li do třetí země např. Slovinska za prací, za turistikou, prokažte se doklady o ubytování atp.).

 

3. DOPRAVA

Letecká doprava již funguje na komerční bázi. Vzhledem k šíření viru je nutno počítat s jejím postupným omezováním z důvodu nerentability.

Veřejná doprava je funkční, je nutno dodržovat sanitárně bezpečnostní protokoly proti šíření viru, tj. nošení roušek, rukavic a dodržování vzdálenosti minimálně 1 metru, sezení pouze na vyhrazených místech.

 

4. OPATŘENÍ

V Itálii stále platí vyhlášení nouzového stavu z důvodu pandemie koronaviru (nouzový stav byl prodloužen do 31. července 2021 - toto datum neznamená, že aktuální omezení a přerušení služeb či činností má stejnou délku platnosti).

Italská vláda 21. dubna 2021 schválila nový zákonný dekret k uvolňování opatření platný od 26.4.-31.7.2021.

Pohyb mezi "žlutými regiony" bude umožněn. Pro pohyb mezi oranžovými a červenými regiony, tj. regiony s vysokou mírou nákazy, bude umožněn v případě tzv. "zeleného potvrzení" pro určité kategorie osob, včetně cizinců.

Dekret mj. počítá s tzv. zeleným pasem či "zeleným potvrzením" pro přejezdy mezi regiony - týká se osob, které dokončily očkování (tj. obě dávky, musí se jednat o vakcínu uznanou EU), nebo které prodělaly COVID-19, nebo které se mohou prokázat antigenním nebo PCR testem.

Platnost potvrzení má být 6 měsíců pro očkované nebo vyléčené osoby, 48 hodin pro osoby, které se prokáží testem. Potvrzení mohou být písemná nebo digitální. Potvrzení o očkování vydá zdravotnické zařízení, které očkování vykonalo, vyléčeným potvrzení vydá nemocnice, která osoby léčila nebo rodinný lékař, potvrzení o negativním testu vydává zařízení, kde osoba test absolvovala.
Falešná či lživá potvrzení budou stíhána dle trestního zákoníku.

Na celém území Itálie platí zákaz vycházení od 22:00 do 05:00. Výjimky ze zákazu vycházení i pohybu jsou připuštěny jen z prokazatelných důvodů (práce, studium, zdraví a situace nouze), přičemž je nutné současně vyplnit i písemné čestné prohlášení.

Rozlišení regionů dle barev a přijatých opatření dle nového vládního dekretu platného od 26. dubna 2021:

Pravidla pro přesuny uvnitř regionů, návštěvy osob

Od 26. dubna do 15. června t.r. budou moci obyvatelé žlutých zón navštívit přátele nebo příbuzné v regionu, a to jednou denně, max. 4 dospělé osoby (nezletilé nepočítaje). V tomto období bude také v oranžové zóně povolena návštěva 4 osob, avšak pouze v rámci obce bydliště. V červené zóně jsou návštěvy příbuzných a přátel zcela zakázány.

Škola a univerzity

Od 26.4. t.r. do konce školního roku 2020/2021 bude v celé zemi zajištěno poskytování vzdělávacích služeb v mateřských školách a základních školách (obou stupňů). Střední školy budou fungovat prezenčně nejméně pro 50 procent studentů, konkrétně z 50-75% v červených zónách a ze 70-100% v zónách oranžových a žlutých.

Také činnost univerzit ve žlutých a oranžových bude probíhat převážně prezenčně. V červených zónách se doporučuje upřednostňovat zejména přítomnost studentů prvního ročníku VŠ.

Provoz obchodů

Ve žlutých a oranžových zónách budou obchody od 26.4. t.r. otevřeny. V červené zóně pouze ty s potravinami, lékárny, trafiky a obchody prodávající výrobky považované za nezbytné. V červené zóně dále zůstanou uzavřena kadeřnictví a kosmetická centra. Od 15.5. bude ve žluté zóně povolena činnost obchodních a nákupních center, nákupních pasáží, shopping parků apod., a to i o víkendech. V oranžové a červené zóně zůstanou tato nákupní centra otevřena od pondělí do pátku.

Bary a restaurace

Od 26. dubna t.r. budou ve žlutých zónách povoleny činnosti stravovacích služeb (restaurací, barů apod.) s konzumací u stolů pouze ve venkovních prostorách a v souladu s platným limitem večerního zákazu vycházení (22h). U stolu budou moci sedět maximálně čtyři osoby (s výjimkou pro členy jedné domácnosti). Od 1. června - pouze ve žluté zóně – pak budou moci být restaurace otevřeny také ve vnitřních prostorách (od 5 do 18hod). V oranžové a červené zóně zůstanou bary a restaurace uzavřené, donášková služba povolena. Stravování v hotelech a jiných ubytovacích zařízeních je nadále umožněno bez časových omezení a limitováno na ubytované klienty.

Kulturní provozy

Od 26. dubna t.r. se veřejnosti znovu otevřou kina, divadla, koncertní sály, live-kluby apod. za podmínek dodržení bezpečnostních protokolů. Maximální povolená kapacita bude činit 50% té maximální a v každém případě nebude moci přesáhnout 500 diváků ve vnitřních prostorách a 1000 venku. Místa k sezení budou muset být stanovena ve vzdálenosti jednoho metru od sebe.

Od 26. dubna t.r. se znovu otevřou také muzea, výstavy a archeologické parky, ale o víkendu bude vstup podmíněn předchozí rezervací.

Sportovní akce

Počínaje 1. červnem t.r. se ve žluté zóně veřejnosti zpřístupní také přední sportovní události na soutěžní úrovni (individuální i kolektivní sporty). Povolená kapacita přítomných diváků na stadionech nebude smět překročit 25 procent, přičemž maximální počet bude činit 1000 diváků venku a 500 uvnitř.

Sportovní zařízení, bazény

Od 26. dubna t.r. bude ve žluté zóně povolena v souladu s platnými protokoly veškerá sportovní činnost ve venkovních prostorách, včetně týmových a kontaktních sportů. Bude zakázáno použití převlékáren. Dále od 15. května, opět ve žluté zóně, bude povolen provoz venkovních bazénů a od 1. června činnost tělocvičen/posiloven.

V oranžové a červené zóně zůstane povolen individuální sport ve venkovních prostorách (v rámci obce bydliště).

Termální centra a zábavní parky

Do termálních center a lázní, které je nyní možné navštívit pouze s lékařským potvrzením, bude možný vstup od 1. července t.r., opět jen ve žluté zóně. K tomuto datu otevřou také tematické a zábavní parky (za podmínky dodržení bezpečnostních protokolů).

Veletrhy, kongresy

Od 15. června t.r. bude ve žluté zóně povoleno konání veletrhů v prezenční formě. Od 1. července pak i konferencí a kongresů, opět za podmínky dodržení bezpečnostních protokolů.

 

 

Doporučujeme, aby turisté průběžně sledovali cestovní doporučení MZV ČR a řídili se jimi. Při plánování cesty do zahraničí je nutné si uvědomit, že stav globální pandemie nadále trvá a že pro pobyt v zahraničí je nutno počítat s možnými komplikacemi (např. nucenou dvoutýdenní karanténou v případě kontaktu s nakaženou osobou, nucenou izolací nebo i hospitalizací v případě onemocnění, která může trvat i déle, nutností zajistit dopravu do ČR v náhradním termínu) a být pro takové případy zajištěni buď ve smlouvě s cestovní kanceláří, situaci odpovídajícím cestovním pojištěním nebo vlastními finančními prostředky.

Občan, který se setká s osobou nakaženou, nebo má sám podezření na nákazu (teploty, dýchací potíže) informuje orgány na číslech 112, 118 nebo 1500, kde obdrží další pokyny. Pravděpodobně bude muset zůstat v domácí izolaci s tím, že jeho zdravotní stav bude italskými zdravotními složkami průběžně monitorován. Pokud by se mu přitížilo a bude nutná hospitalizace, tj. nemocniční léčba, tato bude hrazena v rámci evropského pojištění. Pobyt v tzv. domácí izolaci v Itálii (a na hotelech) si občan hradí sám.

Evropský průkaz zdravotního pojištění by měl krýt náklady na akutní zdravotní péči, nikoliv však nutně všechny náklady s případnou léčbou spojené. Důrazně se proto českým cestovatelům doporučuje uzavření takového cestovního pojištění, které by krylo všechny případné náklady s onemocněním Covid-19 spojené (prodloužení pobytu v případě onemocnění nebo karantény, náhradní doprava do ČR, repatriace do ČR v případě vážného zdravotního stavu nebo úmrtí), a také aby byli zajištěni dostatečnými vlastními finančními prostředky.

Upozorňujeme rovněž na komplikace, které mohou vyplynout z jazykové bariéry a izolace, kterou onemocnění Covid-19 vyžaduje.

 

 

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Ministerstvo zahraničních věcí Itálie, časté otázky, v jazyce anglickém:

https://www.esteri.it/mae/en/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html

odkaz na Civilní ochranu - počty nakažených http://opendatadpc.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/dae18c330e8e4093bb090ab0aa2b4892

Odkaz na ministerstvo zdravotnictví: http://www.salute.gov.it/portale/home.html

Odkaz na nové dekrety premiéra a přílohy: http://www.governo.it/node/15850

 

 

 

Zastupitelský úřad Řím

Konzulární oddělení: Tel. 0039 0636095739, 0636095741, 0636095745,

e-mail: consulate_rome@mzv.cz

pohotovostní telefon pro případy nouze českých občanů v ohrožení života: 0039 335 310450

 

 

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zprávy k cestování


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.