ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  11.05.2021 09:03:32

11.05.2021 Indexy cen vývozu a dovozu - březen 2021

Kód: 013014-21
Informace o produktu
Kód: 013014-21
Periodicita: Měsíční
Název produktu: Indexy cen vývozu a dovozu
Poznámka: Data za únor a květen: +1 den; říjen: -3 dny; listopad: +2 dny; prosinec: +4 dny.
Anotace: Podrobná měsíční informace o vývoji indexů cen vývozu a dovozu podle klasifikace SITC.
Územní členění: Stát
Kontakt: vladimir.klimes@czso.cz
Nosič: Web
Typ produktu: Rychlá informace
Cena:
Verze: Česko-anglická
Typ termínu vydání: 41. kalendářní den po období
Datum vydání: 15.03.2021, 13.04.2021, 11.05.2021, 10.06.2021, 13.07.2021, 10.08.2021, 10.09.2021, 11.10.2021, 10.11.2021, 10.12.2021, 12.01.2022, 14.02.2022
Rok: 2021

V březnu 2021 se vývozní ceny meziměsíčně zvýšily o 2,1 %, dovozní ceny o 2,3 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,8 %. Meziročně vývozní ceny vzrostly o 2,5 %, dovozní ceny o 1,6 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,9 %.

Meziměsíční srovnání
Vývozní ceny v březnu vzrostly o 2,1 % (po očištění o kurzový vliv o 1,2 %). Největší vliv na růst celkového meziměsíčního indexu mělo zvýšení cen strojů a dopravních prostředků o 1,4 %. Ceny rostly ve všech sledovaných skupinách, nejvíce u ostatních surovin[1] o 6,5 % (především sběrového papíru), minerálních paliv o 5,6 % (zejména ropných výrobků) a chemikálií o 5,3 %.

Dovozní ceny v březnu vzrostly o 2,3 % (po očištění o kurzový vliv o 1,2 %). Zvýšení celkového meziměsíčního indexu bylo nejvíce ovlivněno růstem cen strojů a dopravních prostředků o 1,4 %. Ve všech sledovaných skupinách se ceny zvýšily, nejvíce u minerálních paliv o 6,2 % (zejména ropy a ropných výrobků) a ostatních surovin o 5,4 %.

Směnné relace dosáhly hodnoty 99,8 %. Negativní hodnoty dosáhly potraviny (98,1 %) a minerální paliva (99,4 %). Nejvyšší pozitivní hodnoty směnných relací zaznamenaly chemikálie (101,7 %) a ostatní suroviny (101,0 %).

„V březnu 2021 došlo k mírnému meziměsíčnímu oslabení koruny vůči euru a dolaru, což přispělo k růstu vývozních cen o 2,1 % a cen dovozních o 2,3 % oproti cenám v únoru. Značného růstu cen meziměsíčně i meziročně dosáhl sběrový papír. V meziročním srovnání se výrazně projevil růst cen rud kovů a kovového odpadu, ropy a ropných výrobků a elektřiny,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmysluzahraničního obchodu ČSÚ.

Meziroční srovnání
Ceny vývozu se zvýšily o 2,5 % (v únoru o 4,5 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 1,6 %. Nejvíce rostly ceny ostatních surovin o 25,8 % (zejména kovového odpadu a sběrového papíru) a minerálních paliv o 23,8 % (hlavně elektřiny a ropných výrobků). Ceny průmyslového spotřebního zboží klesly o 2,2 %.

Dovozní ceny vzrostly o 1,6 % (v únoru o 2,1 %). Zásadní vliv na růst celkového meziročního indexu mělo výrazné zvýšení cen minerálních paliv o 31,3 % (zejména ropy a ropných výrobků a elektřiny). Významně rostly také ceny ostatních surovin o 15,5 % (především rud kovů a kovového odpadu). Nejvíce klesly ceny průmyslového spotřebního zboží o 3,7 %.

Směnné relace dosáhly hodnoty 100,9 % (v únoru 102,4 %) a třináctý měsíc zůstaly v pozitivních hodnotách. Nejvyšší hodnotu směnných relací zaznamenaly ostatní suroviny (108,9 %). Naopak nejnižší hodnoty dosáhla minerální paliva (94,3 %).

__________________  

[1] Názvem ostatní suroviny jsou v textu označovány suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv (SITC 2).

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013014-21 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita)
https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 10. 6. 2021


Související analýza: Vývoj indexů cen vývozu a dovozu - 1. čtvrtletí 2021

Přílohy

  • cizc051121.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indexy cen vývozu a dovozu
  • Tab. 2 Indexy cen vývozu a dovozu (rozklad přírůstků publikovaných a kurzově očištěných indexů – meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Indexy cen vývozu a dovozu (meziroční změny)
  • Vyjádření Vladimíra Klimeše, vedoucího oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 11.05.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.11. 5. 2021

Ceny vývozu a dovozu rostly

Indexy cen vývozu a dovozu – březen 2021

V březnu 2021 se vývozní ceny meziměsíčně zvýšily o 2,1 %, dovozní ceny o 2,3 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,8 %. Meziročně vývozní ceny vzrostly o 2,5 %, dovozní ceny o 1,6 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,9 %.

Meziměsíční srovnání

Vývozní ceny v březnu vzrostly o 2,1 % (po očištění o kurzový vliv o 1,2 %). Největší vliv na růst celkového meziměsíčního indexu mělo zvýšení cen strojů a dopravních prostředků o 1,4 %. Ceny rostly ve všech sledovaných skupinách, nejvíce u ostatních surovin[1] o 6,5 % (především sběrového papíru), minerálních paliv o 5,6 % (zejména ropných výrobků) a chemikálií o 5,3 %.

Dovozní ceny v březnu vzrostly o 2,3 % (po očištění o kurzový vliv o 1,2 %). Zvýšení celkového meziměsíčního indexu bylo nejvíce ovlivněno růstem cen strojů a dopravních prostředků o 1,4 %. Ve všech sledovaných skupinách se ceny zvýšily, nejvíce u minerálních paliv o 6,2 % (zejména ropy a ropných výrobků) a ostatních surovin o 5,4 %.

Směnné relace dosáhly hodnoty 99,8 %. Negativní hodnoty dosáhly potraviny (98,1 %) a minerální paliva (99,4 %). Nejvyšší pozitivní hodnoty směnných relací zaznamenaly chemikálie (101,7 %) a ostatní suroviny (101,0 %).

„V březnu 2021 došlo k mírnému meziměsíčnímu oslabení koruny vůči euru a dolaru, což přispělo k růstu vývozních cen o 2,1 % a cen dovozních o 2,3 % oproti cenám v únoru. Značného růstu cen meziměsíčně i meziročně dosáhl sběrový papír. V meziročním srovnání se výrazně projevil růst cen rud kovů a kovového odpadu, ropy a ropných výrobků a elektřiny,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.

Meziroční srovnání

Ceny vývozu se zvýšily o 2,5 % (v únoru o 4,5 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 1,6 %. Nejvíce rostly ceny ostatních surovin o 25,8 % (zejména kovového odpadu a sběrového papíru) a minerálních paliv o 23,8 % (hlavně elektřiny a ropných výrobků). Ceny průmyslového spotřebního zboží klesly o 2,2 %.

Dovozní ceny vzrostly o 1,6 % (v únoru o 2,1 %). Zásadní vliv na růst celkového meziročního indexu mělo výrazné zvýšení cen minerálních paliv o 31,3 % (zejména ropy a ropných výrobků a elektřiny). Významně rostly také ceny ostatních surovin o 15,5 % (především rud kovů a kovového odpadu). Nejvíce klesly ceny průmyslového spotřebního zboží o 3,7 %.

Směnné relace dosáhly hodnoty 100,9 % (v únoru 102,4 %) a třináctý měsíc zůstaly v pozitivních hodnotách. Nejvyšší hodnotu směnných relací zaznamenaly ostatní suroviny (108,9 %). Naopak nejnižší hodnoty dosáhla minerální paliva (94,3 %).

Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ:              RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz

Kontaktní osoba:                                                  Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102,
e-mail: vladimir.klimes@czso.cz

Metoda získání dat:                                             Výběrové zjišťování ČSÚ

Termín ukončení sběru dat:                               15. kalendářní den po sledovaném měsíci

Navazující datová sada:                                     013014-21 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita) https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu

Specifické metodické poznámky:                      Publikované údaje jsou definitivní.

Termín zveřejnění další RI:                                10. 6. 2021

Přílohy:

Tab. 1   Indexy cen vývozu a dovozu

Tab. 2   Indexy cen vývozu a dovozu

              (rozklad přírůstků publikovaných a kurzově očištěných indexů – meziměsíčního, meziročních)

Graf      Indexy cen vývozu a dovozu (meziroční změny)[1] Názvem ostatní suroviny jsou v textu označovány suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv (SITC 2).

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentářZobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.