mzv.cz (MZv ČR)
Cestování  |  10.05.2021 16:14:00

Návrat z Baleárských Kanárských ostrovů do ČR

Cestování a podmínky vstupu do ČR

06.05.2021 / 11:15 | Aktualizováno: 10.05.2021 / 16:14

V souladu s klasifikací ECDC je celé kontinentální Španělsko od 1. 3. 2021 označeno ČERVENOU barvou. Baleárské ostrovy jsou od 8. 3. 2021 a Kanárské ostrovy od 10. 5. 2021 ORANŽOVÉ. Občané ČR a jejich rodinní příslušníci přijíždějící do ČR z červeného Španělska musí vyplnit příjezdový formulář a při cestě do ČR veřejnou dopravou před nástupem cesty se podrobit buď RT-PCR testu (ne starší než 72 hodin) nebo testu antigennímu (ne starší než 24 hodin před započetím cesty do ČR), následně pak druhému testu, který musí být test RT-PCR a musí být podstoupen neprodleně po vstupu na území ČR, nejpozději však do 5 dnů od vstupu na území ČR. Po vstupu na území ČR až do obdržení výsledku druhého RT-PCR testu je nutné dodržovat samoizolaci (karanténu). Výsledek musí oznámit příslušným českým sanitárním úřadům.


S PLATNOSTÍ OD 30.1.2021 PLATÍ Z DŮVODU ŠPATNÉ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE ZÁKAZ VSTUPU DO ČR Z JINÝCH NEŽ NEZBYTNÝCH DŮVODŮ. OMEZENÍ SE NETÝKÁ OBČANŮ ČR! Více informací zde: Omezení vstupu cizinců do ČR (JPG, 428 KB).


V souladu s doporučeními ECDC (Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí) jsou podle "českého semaforu" všechny země světa rozděleny do čtyř skupin označených barvami: zelenou, oranžovou, a nově světle červenou a tmavě červenou. Pro každou barvu platí jistá pravidla při cestách z těchto zemí do ČR. Více informací naleznete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.

Na základě příslušného Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR je s platností od 1. 3. 2021 kontinentální Španělsko označeno jako ČERVENÉ (na seznamu zemí s vysokým rizikem výskytu onemocnění), a tudíž platí povinnosti s tím spojené. Baleárské ostrovy jsou od 8. 3. 2021 a Kanárské ostrovy od 15. 5. 2021 označeny ORANŽOVOU barvou.

V souvislosti s tím, že v současné době není pro cesty do ČR téměř možné využít přímých letů, upozorňujeme osoby tranzitující přes letiště v Nizozemsku na požadavky nizozemských úřadů předkládat i při leteckém tranzitu negativní PCR test na covid-19 - více na webu nizozemské vlády či Velvyslanectví ČR v Haagu.

Pro všechny osoby cestující po 5. dubnu 2021 jsou proto stanoveny nová pravidla umožňující českým občanům přicestovat do ČR i s pozitivním testem - tato možnost nicméně neznamená automatické umožnění dopravy dopravcem, který může trvat na zákazu dopravy osob s pozitivními testy! Níže naleznete aktuálně platná pravidla pro cesty ze Španělska:

Osoby, které během posledních 14 dnů strávily na území kontinentálního Španělska alespoň 12 hodin (občané ČR a jejich rodinní příslušníci, občané EU s vydaným potvrzením o přechodném pobytu v ČR a cizinci s povolením k trvalému pobytu v ČR):

 1. před vstupem na území ČR oznámit tuto skutečnost příslušné krajské hygienické stanici vyplněním elektronického "Příjezdového formuláře" - www.prijezdovyformular.cz (Informační leták (PDF, 225 KB))
 2. po odeslání vyplněného elektronického formuláře každý obdrží na uvedený email potvrzující zprávu s QR kódem - tuto zprávu je třeba si uchovat v elektronické podobě např. v mobilním telefonu či vytisknout,
 3. předložit potvrzení o vyplnění formuláře s QR kódem při hraniční nebo pobytové kontrole,
 4. v případě cesty do ČR s využitím veřejné dopravy (letadlo, autobus, vlak) - před nástupem cesty je nutné podrobit se buď RT-PCR testu (ne starší než 72 hodin) nebo testu antigennímu (ne starší než 24 hodin před započetím cesty do ČR) a disponovat písemným potvrzením o jeho výsledku,
 5. pokud je výsledek tohoto testu pozitivní a to méně než 14 dní před vstupem na území ČR, pro cestu do ČR a po ČR by se měla využít individuální doprava. Pokud ta není možná, musí být o možném onemocnění covid-19 osoby informován před nástupem cesty veřejný dopravce a po vstupu a území ČR vždy pracovníci provádející RT-PCR test a příslušná krajská hygienická stanice (platí samozřejmě povinná karanténa),
 6. v případě cesty do ČR individuální dopravou (např. automobil, letadlo) - není nutné před nástupem cesty podstupovat test,
 7. druhým testem podstupovaným v ČRmusí být RT-PCR a všichni se mu musí podrobit neprodleně po vstupu na území ČR, nejpozději však do 5 dnů od vstupu na území ČR (seznam odběrových míst viz Seznam odběrových míst -testy COVID-19),
 8. po vstupu na území ČR až do obdržení výsledku RT-PCR testu dodržovat samoizolaci (karanténu),
 9. výsledek testu neprodleně elektronicky sdělit krajské hygienické stanici podle místa pobytu (přehled krajských hygienických stanic viz Krajské hygienické stanice - kontakty ),
 10. po dobu 14 dnů od příjezdu do ČR nosit všude mimo domov respirátory bez výdechového ventilu s třídou ochrany nejméně FFP2, KN95, N95, P2, DS, nebo alespoň jednorázovou zdravotnickou roušku.

Výjimky ze splnění uvedených požadavků (bez nutnosti vyplňování příjezdového formuláře či podstupování PCR testu): pracovníci mezinárodní dopravy, občané EU a cizinci s trvalým či dlouhodobým pobytem v EU tranzitující přes ČR po dobu max. 12 hodin nebo cestující do/z ČR na dobu nepřesahující 12 hodin (pokud v daný moment je vstup cizinců na území ČR povolen), akreditovaní členové diplomatických misí v ČR včetně soukromých služebních osob, držitelé diplomatických pasů cestující do nebo z ČR za služebním účelem a úředníci mezinárodních organizací registrovaných u MZV ČR při pobytu na nebo mimo území do 72 hodin, děti do 5 let věku, přeshraniční pracovníci, žáci a studenti překračující alespoň jednou týdně hranici se sousedním státem za prací či studiem, policisté vykonávající eskortní činnost nebo bezpečnostní doprovod letadel.

Výjimka bude poskytnuta rovněž občanům ČR, občanům EU a držitelům platného dlouhodobého víza, průkazu o povolení k dlouhodobému, přechodnému a trvalému pobytu na území ČR, kteří již prodělali onemocnění COVID-19. Takové osoby musí předložit písemné lékařské potvrzení v češtině nebo angličtině vystavené lékařem působícím v ČR nebo jiné zemi EU o tom, že nemají klinické známky onemocnění COVID-19, prokazatelně prodělali COVID-19, absolvovali izolaci ve stanoveném rozsahu z důvodu pozitivního výsledku RT-PCR testu a o tom, že od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu uplynulo alespoň 14 dní a maximálně 90 dní (potvrzení musí obsahovat razítko, identifikaci a telefonní spojení lékaře).

Další výjimku tvoří osoby, které již obdrželi kompletní očkování proti onemocnění covid-19 (podle typu vakcíny 1 nebo 2 dávky vakcíny). Takové osoby - občané ČR, jejich rodinní příslušníci, občané ČR s vydaným potvrzením o přechodném pobytu na území ČR a cizinci s povolením trvalého pobytu na území ČR - nemusí při cestách z ČERVENÝCH a ORANŽOVÝCH zemí podstupovat testy na covid-9 ani před cestou do ČR ani po příjezdu do ČR, pakliže splňují následující podmínky: od plné aplikace očkování uplynulo nejméně 14 dní a byl jim vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o podstoupeném očkování (tzn. jedná se pouze o osoby naočkované na území ČR).

Po dobu čekání na výsledky druhého RT-PCR testu mají všechny osoby omezený především volný pohyb, výjimkou jsou cesty nezbytně nutné k obstarávání základních životních potřeb, k zajištění péče o děti, péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, cesty do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, cesty zpět do místa bydliště, pohřby.

V případě pozitivního výsledku PCR testu je další postup stanoven Krajskou hygienickou stanicí. Obecně platí, že postižená osoba musí zůstat izolována v místě bydlení a dodržovat instrukce lékaře. Náklady spojené s tímto prodloužením pobytu nese sám postižený, a proto se doporučuje před cestou uzavřít odpovídající pojištění kryjící tyto náklady.

Ostatní cizinci, kteří během posledních 14 dnů strávily na území kontinentálního Španělska alespoň 12 hodin:

 1. před vstupem na území ČR oznámit tuto skutečnost příslušné krajské hygienické stanici vyplněním elektronického "Příjezdového formuláře" - www.prijezdovyformular.cz (Informační leták (PDF, 225 KB))
 2. po odeslání vyplněného elektronického formuláře každý obdrží na uvedený email potvrzující zprávu s QR kódem - tuto zprávu je třeba si uchovat v elektronické podobě např. v mobilním telefonu či vytisknout,
 3. předložit potvrzení o vyplnění formuláře s QR kódem při hraniční nebo pobytové kontrole,
 4. před nástupem cesty do ČR je nutné podrobit se buď RT-PCR testu (ne starší než 72 hodin) nebo testu antigennímu (ne starší než 24 hodin před započetím cesty do ČR) a disponovat písemným potvrzením o jeho negativním výsledku,
 5. druhý test musí být test RT-PCR a musí být podstoupen všemi neprodleně po vstupu na území ČR, nejpozději však do 5 dnů od vstupu na území ČR (seznam odběrových míst viz Seznam odběrových míst -testy COVID-19),
 6. po vstupu na území ČR až do obdržení výsledku RT-PCR testu dodržovat samoizolaci (karanténu),
 7. výsledek testu neprodleně elektronicky sdělit krajské hygienické stanici podle místa pobytu (přehled krajských hygienických stanic viz Krajské hygienické stanice - kontakty ),
 8. po dobu 14 dnů od příjezdu do ČR nosit všude mimo domov respirátory bez výdechového ventilu s třídou ochrany nejméně FFP2, KN95, N95, P2, DS, nebo alespoň jednorázovou zdravotnickou roušku.

Výjimky ze splnění uvedených požadavků (bez nutnosti vyplňování příjezdového formuláře či podstupování PCR testu): pracovníci mezinárodní dopravy, občané EU a cizinci s trvalým či dlouhodobým pobytem v EU tranzitující přes ČR po dobu max. 12 hodin nebo cestující do/z ČR na dobu nepřesahující 12 hodin (pokud v daný moment je vstup cizinců na území ČR povolen), akreditovaní členové diplomatických misí v ČR včetně soukromých služebních osob, držitelé diplomatických pasů cestující do nebo z ČR za služebním účelem a úředníci mezinárodních organizací registrovaných u MZV ČR při pobytu na nebo mimo území do 72 hodin, děti do 5 let věku, přeshraniční pracovníci, žáci a studenti překračující alespoň jednou týdně hranici se sousedním státem za prací či studiem, policisté vykonávající eskortní činnost nebo bezpečnostní doprovod letadel.

Výjimka bude poskytnuta rovněž občanům ČR, občanům EU a držitelům platného dlouhodobého víza, průkazu o povolení k dlouhodobému, přechodnému a trvalému pobytu na území ČR, kteří již prodělali onemocnění COVID-19. Takové osoby musí předložit písemné lékařské potvrzení v češtině nebo angličtině vystavené lékařem působícím v ČR nebo jiné zemi EU o tom, že nemají klinické známky onemocnění COVID-19, prokazatelně prodělali COVID-19, absolvovali izolaci ve stanoveném rozsahu z důvodu pozitivního výsledku RT-PCR testu a o tom, že od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu uplynulo alespoň 14 dní a maximálně 90 dní (potvrzení musí obsahovat razítko, identifikaci a telefonní spojení lékaře).

Po dobu čekání na výsledky druhého RT-PCR testu mají všechny osoby omezený především volný pohyb, výjimkou jsou cesty nezbytně nutné k obstarávání základních životních potřeb, k zajištění péče o děti, péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, cesty do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, cesty zpět do místa bydliště, pohřby.

V případě pozitivního výsledku PCR testu je další postup stanoven Krajskou hygienickou stanicí. Obecně platí, že postižená osoba musí zůstat izolována v místě bydlení a dodržovat instrukce lékaře. Náklady spojené s tímto prodloužením pobytu nese sám postižený, a proto se doporučuje před cestou uzavřít odpovídající pojištění kryjící tyto náklady.

Osoby pouze tranzitující Českou republikou (v tranzitním prostoru letiště či po zemi), jejichž pobyt na území ČR nepřesáhne 12 hodin

Dotyčné osoby nemusí splnit žádné z požadavků - ani vyplnit příjezdový formulář ani podstupovat PCR testy. Nicméně ty osoby, které pouze tranzitují, musí být schopny prokázat záměr opustit území ČR do stanovených 12 hodin.

Osoby cestující do České republiky z Baleárských a Kanárských ostrovů

Cestující z regionů označených ORANŽOVOU barvou (jak cizinci, tak čeští občané), mezi něž od 8. 3. 2021 patří i Baleárské ostrovy a od 10. 5. 2021 Kanárské ostrovy, musí před vstupem na území ČR vyplnit příjezdový formulář a disponovat písemným potvrzením o negativním výsledku antigenního nebo PCR testu; antigenní test musí být proveden nejvýše 24 hodin a PCR test nejvýše 72 hodin před započetím cesty. Po dobu 14 dnů od návratu platí povinnost nosit všude mimo domov respirátory bez výdechového ventilu s třídou ochrany nejméně FFP2, KN95, N95, P2, DS.

V případě občanů ČR, občanů EU s vydaným potvrzením o přechodném pobytu v ČR a cizinců s platným povolením k trvalému pobytu v ČR platí povinnost mít písemné potvrzení o výsledku testu před cestou do ČR jen u těch, kdo cestují veřejnou dopravou (po příjezdu do ČR již test nepodstupují). Ti, kdo přicestují individuální dopravou, musí podstoupit antigenní či RT-PCR test neprodleně po vstupu do ČR, nejpozději do 5 dnů.

 

Užitečné odkazy s dalšími informacemi:

Informace Ministerstva vnitra ČR k režimu vstupu na území

Přehledná tabulka pravidel pro vstup na území ČR

Informace Ministerstva zahraničních věcí ČR

Informace Ministerstva zdravotnictví ČR

 


K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zprávy k cestování


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.