mpsv.cz (MPSV)
Makroekonomika  |  07.05.2021 11:41:00

Nezaměstnanost v dubnu klesla na 4,1 %

Praha, 7. dubna 2021 

Nezaměstnanost v dubnu klesla na 4,1 % 

Úřad práce ČR evidoval k 30. 4. 2021 celkem 297 876 uchazečů o zaměstnání. Podíl  nezaměstnaných osob činil 4,1 %. To je o jednu desetinu procentního bodu méně než  v předchozím měsíci a o 0,7procentního bodu více než v dubnu předchozího roku.  Míra nezaměstnanosti v ČR podle EUROSTATU zůstává druhá nejnižší v celé EU,  a to 3,4 % (průměr EU 7,5 %). 

K setrvale nízkému podílu nezaměstnaných dlouhodobě přispívá program na ochranu  pracovních míst Antivirus, díky němuž bylo od začátku koronavirové krize podpořeno přes  milion pracovních míst. „Vývoj na trhu práce ukazuje, jak důležitá je v době krize  efektivní ochrana pracovních míst. Antivirus je právem odbory, zaměstnavateli  i ekonomy považován za nejúspěšnější vládní nástroj v době koronavirové epidemie,“ říká ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová

K mírnému poklesu podílu nezaměstnaných v porovnání s předchozím měsícem přispělo pravidelné sezónní oživení trhu práce, obdobně jako v uplynulých letech. „S příchodem  jarního období došlo k rozjezdu sezonních prací. Zaměstnavatelé momentálně hledají  mimo jiné nové zaměstnance ve stavebnictví, v zemědělství, lesnictví, v zahradnictví,  těžbě, ale také v logistice či e-shopech,“ vysvětluje generální ředitel Úřadu práce ČR  Viktor Najmon.  

Přes rok trvající pandemie se tak zásadně nepodepisuje na nezaměstnanosti v ČR.  Ta dosahuje přibližně polovičních hodnot oproti nejvyšší nezaměstnanosti z doby poslední  hospodářské krize. 

K 30. 4. 2021 tedy Úřad práce ČR evidoval celkem 297 876 uchazečů o zaměstnání.  To je o 8 740 méně než v předchozím měsíci a o 43 836 více než loni.  


04/2021 

04/2020 

04/2019

Podíl nezaměstnaných osob v ČR 

4,1 % 

3,4 % 

2,7 %

Počet uchazečů o zaměstnání 

297 876 

254 040 

209 828

Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání 

279 508 

235 523 

188 421

Míra nezaměstnanosti dle EUROSTAT (březen) 

3,4 % 

1,9 % 

2,1 %„V následujících měsících by mohla nezaměstnanost ještě mírně klesat. Například  v gastronomii, cestovním ruchu nebo lázeňství zaměstnavatelé totiž vyčkávají  na další postup při rozvolňování protiepidemických opatření. Už nyní ale začínají  někteří z nich nabízet prostřednictvím Úřadu práce ČR volná pracovní místa pro  číšníky nebo kuchaře,“ dodává Viktor Najmon.  

Nezaměstnanost v regionech 

Nejvyšší podíl nezaměstnaných byl v dubnu v Karlovarském (6 %), Ústeckém (6 %)  a Moravskoslezském kraji (5,8 %). Tyto 3 kraje měly nejvyšší podíl nezaměstnaných  i v dubnu loňského roku. Vyšší podíl nezaměstnaných odpovídá dlouhodobé ekonomické 

situaci těchto regionů. Naopak nejnižší podíl nezaměstnaných zůstává v Pardubickém kraji  (2,8 %). Situace se nejvíce změnila v Praze, kde podíl nezaměstnaných oproti dubnu 2020  

Nezaměstnanost v regionech v meziročním srovnání 2020/2021 

vzrostl o 50 % na 3,6 %. 

Regionální rozdíly se oproti dubnu 2020 

Celkem ČR 

Moravskoslezsk… Zlínský kraj 

Olomoucký kraj Jihomoravský kraj 

3,4% 5,0% 2,9% 3,5% 4,1% 

3,3% 

4,1% 

4,2% 

4,4% 

5,8% 

prohloubily. Nejpostiženější kraje  vykazují nezaměstnanost kolem 6 %, zatímco nejméně postižené kraje  poloviční. V okresech jsou pak rozdíly  

Kraj Vysočina 

Pardubický kraj Královéhradeck… Liberecký kraj 

Ústecký kraj 

Karlovarský kraj Plzeňský kraj 

Jihočeský kraj Středočeský kraj Hl. m. Praha 

3,0% 2,5% 2,8% 3,5% 4,7% 4,3% 3,0% 2,9% 3,0% 2,4% 

3,1% 

2,8% 

3,1% 

3,3% 

3,2% 

3,6% 

3,6% 

4,3% 

6,0% 

6,0% 

ještě více patrné. Nejnižší nezaměstnanost byla ke konci  předchozího měsíce v okresech  Pelhřimov a Rychnov nad Kněžnou  (shodně 1,9 %) a v Mladé Boleslavi  a v Praze-východ (shodně 2,1 %). Naopak  nejvyšší podíl nezaměstnaných hlásí  

30.04.2020 30.04.2021 

Struktura uchazečů o zaměstnání 

okres Karviná (9,3 %), Most (7,6 %)  a Ostrava-město (7 %).  

Z celkového počtu nezaměstnaných tvořily 51,3 % ženy, což představuje 152 798  nezaměstnaných. Podíl nezaměstnaných u žen dosahoval 4,3 % a u mužů 3,9 %. U mužů  došlo i vlivem sezónních prací k meziměsíčnímu poklesu o 0,2 p. b. Podíl nezaměstnaných  žen se v předchozím měsíci snížil o 0,1 p. b. Rozdíl mezi nezaměstnaností mužů a žen  se zvýšil nejen během posledního měsíce, ale i posledního roku. Ve stejném období  loňského roku byl podíl nezaměstnaných mužů 3,4 % a žen 3,5 %.  

Průměrný věk nezaměstnaných činil v dubnu 42,9 roku, zatímco před rokem to bylo  42,4 roku. Věková struktura uchazečů o zaměstnání se za posledních pět let výrazně  nemění. I v průběhu uplynulých 12 měsíců došlo pouze k mírným změnám.  

100% 80% 60% 40% 20% 0% 

Struktura UoZ dle věku 

35,3 37,6 37,2 34,4 35,5 

43,3 42,0 41,7 42,6 43,5 

21,4 20,4 21,1 23,0 21,0 

2017 2018 2019 2020 2021 do 29 let 30-49 let 50 +

V meziročním srovnání mírně vzrostl podíl nezaměstnaných ve věkové skupině 30 až  49 let, stejně jako podíl osob v kategorii 50  plus. V případě této skupiny uchazečů  o zaměstnání došlo k nárůstu o 1,1 p. b.  (o více než 18 200 osob). V evidenci ÚP  ČR jich bylo k 30. 4. 2021 celkem 105 636  a tvořili 35,5 % z celkového počtu  nezaměstnaných

Struktura UoZ dle vzdělání 

120 000 

 

V evidenci byli nejčastěji uchazeči  o zaměstnání s nízkou kvalifikací,  

100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 

ZŠ 

81 521 

bez vzdělání 

9 464 

vyučen/a 

110 297 

SŠ 

71 267 

VOŠ 

2 627 

VŠ 

22 700 

se základním, nedokončeným  a středním odborným vzděláním,  s výučním listem či středním  vzděláním s maturitou. Změny  ve struktuře nezaměstnaných  podle vzdělání ukazují, že  k nejvyššímu meziročnímu nárůstu  došlo v případě evidovaných  

bez vzdělání ZŠ vyučen/a SŠ VOŠ VŠ 

uchazečů se základním vzděláním  (o 15 277) a vyučených (o 15 101).  

Pokud jde o rozdělení podle profese, ke konci dubna bylo v evidenci ÚP ČR nejvíce  pomocných a nekvalifikovaných pracovníků, a to 85 917.  

Ke konci dubna evidoval Úřad práce ČR 12 397 absolventů škol všech stupňů vzdělání  a mladistvých. Meziměsíčně je to méně o 388 osob, meziročně pak více o 2 014 lidí. Bez  práce bylo k 30. 4. 2021 celkem 9 174 absolventů (březen 2021 – 9 491, duben 2020 – 7  261, duben 2019 – 5 527). V evidenci se nejčastěji objevují bývalí studenti škol zaměřených  na hotelnictví a gastronomické obory (kuchař, číšník), ekonomiku a administrativu či osobní  a provozní služby (kadeřník). 

Struktura uchazečů o zaměstnání podle délky doby v evidenci se za poslední rok výrazněji  

100% 80% 60% 

Struktura UoZ dle délky evidence 38,7 33,9 25,8 19,029,8 38,540,6 

změnila. Zatímco do loňského roku  se podíl těch, kteří jsou bez práce déle  než 12 měsíců na celkovém počtu  nezaměstnaných snižoval, v dubnu  v meziročním srovnání vzrostl o 10,8 p. b.  na 29,8 %, tedy celkem na 88 794 osob, 

40% 

35,135,8 

45,7 

a to zejména v důsledku ekonomické  krize způsobené epidemií COVID-19

20% 0% 

26,2 30,3 35,6 40,524,5 

2017 2018 2019 2020 2021 do 3 měsíců 3-12 měsíců 12 a více měsíců

Průměrná délka evidence se ve srovnání  s předchozím měsícem prodloužila  o 18 dní na 457. 

Noví a umístění uchazeči o zaměstnání 

Během dubna se na Úřadu práce ČR nově zaevidovalo 28 649 lidí. To je meziměsíčně  o 3 978 osob a meziročně o 24 346 osob méně. Nejvíce nových nezaměstnaných hlásí  Moravskoslezský (4 450) a Středočeský kraj (3 368). Naopak nejméně kraj Karlovarský  (919). Z hlediska okresů pak nejvíce nově nezaměstnaných vstoupilo do evidence v Praze  (2 890) a nejméně na Rokycansku (116). O zprostředkování zaměstnání a zařazení do  evidence uchazečů o zaměstnání žádají v současné době především lidé, kteří přicházejí  

Praha, 7. dubna 2021 

z oblasti maloobchodu, velkoobchodu, stavebnictví, zemědělství a dále agenturní  zaměstnanci. 

Novou práci si v dubnu našlo 29 583 lidí. Nejčastěji jako pomocní pracovníci ve výrobě,  pracovníci s odpady, řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby,  provozovatelé maloobchodních a velkoobchodních prodejen nebo prodavači. 

Celkem z evidence uchazečů o zaměstnání přitom předchozím měsíci odešlo 37 389 osob,  o 85 osob méně než v březnu, ale o 12 756 osob více než před rokem.  

Podpora v nezaměstnanosti 

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v dubnu celkem 88 021 uchazečů o zaměstnání, což  představuje 29,5 % všech uchazečů o zaměstnání. Počet uchazečů s nárokem na podporu  v nezaměstnanosti meziročně klesl o 4 877 osob.  

  

10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 

Vývoj výše podpory v nezaměstnanosti

6 599 7 162 7 759 8 475 8 437 

2017 2018 2019 2020 2021 

Průměrná výše podpory byla 8 437 . Podporu  v nezaměstnanosti do 4 500 pobíralo 23 324  (26,5 %) uchazečů o zaměstnání. Maximální výši  podpory, tedy 20 075 , pak 2 147 (2,4 %)  uchazečů o zaměstnání

V dubnu vyplatil Úřad práce ČR podle  předběžných údajů v rámci podpor  v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci celkem  919 002 tis. .  

Volná pracovní místa 

Ke konci dubna nabízeli zaměstnavatelé prostřednictvím ÚP ČR celkem 343 407  volných pracovních míst. Zaměstnavatelé v předchozím měsíci nahlásili 46 905 nových  volných pracovních míst, což je o 31 587 více než před rokem. Na jedno volné pracovní  místo tak ke konci dubna připadá v ČR v průměru 0,9 uchazeče o zaměstnání

U přibližně 75 % z těchto volných pracovních míst zaměstnavatelé poptávají uchazeče se  základním či nižším vzděláním, případně cizince. Zaměstnavatelé nejčastěji hledají pracovníky v oblasti výroby a výstavby. Zájem mají o dělníky výstavby budov, montážní  dělníky, obsluhu vysokozdvižných vozíků, pomocníky ve výrobě, uklízeče a pomocníky  v administrativních a průmyslových objektech, řidiče nákladních automobilů, zedníky  či montéry suchých staveb.  

Nejvyšší poptávka po nových zaměstnancích je v Praze (90 690 míst) a ve Středočeském  kraji (63 462).  

Úřad práce ČR aktivní v politice zaměstnanosti 

Úřad práce ČR věnuje všem skupinám ohroženým dlouhodobou nezaměstnaností  zvýšenou péči. Prostřednictvím příspěvků v rámci Aktivní politiky zaměstnanosti (APZ)  podpořil ke konci dubna celkem 9 224 uchazečů a zájemců o zaměstnání. Na veřejně  prospěšné práce bylo umístěno ke konci dubna 3 982 osob. Zaměstnání získalo také 2 918 

nezaměstnaných nástupem na vyhrazená společensky účelná pracovní místa (SÚPM), pro  9 osob zřídili zaměstnavatelé zcela nová SÚPM (jde o místa, v jejichž rámci ÚP ČR přispívá  na jejich vybavení). Dalších 347 nezaměstnaných zahájilo v rámci SÚPM soukromé  podnikání. 

Důležitým nástrojem APZ jsou rekvalifikace, kterými Úřad práce ČR finančně podporuje  nejen uchazeče, ale také zájemce o zaměstnání. K 30. 4. 2021 se jich účastnilo  921 uchazečů nebo zájemců o zaměstnání. Celkem od začátku letošního roku na  rekvalifikace nastoupilo 2 607 uchazečů a zájemců o zaměstnání. Nejčastěji realizovanou  rekvalifikací jsou kurzy zaměřené na získání řidičských průkazů, vč. profesní způsobilosti,  kurzy pro pracovníky v sociální oblasti a kurzy orientované na osobní služby. Pro změnu  oboru nebo další prohloubení znalostí se většinou rozhodují lidé s výučním listem, úplným  středním vzděláním s maturitou a základním vzděláním. Z hlediska věku pak převažují  účastníci nad 50 let.  

Zvýšenou péči věnuje ÚP ČR též osobám se zdravotním postižením (OZP). I v jejich  případě poskytuje příspěvky na podporu pracovního uplatnění. Ke konci dubna touto cestou  podpořil 459 OZP osob se zdravotním postižením. 

V návratu na pracovní trh výrazně pomáhá i příspěvek na dojížďku. Dosud o něj požádalo  11 223 zájemců. Se 7 400 žadateli už Úřad práce ČR uzavřel dohodou o poskytnutí  příspěvku. Nejvíce takto podpořených osob je v Moravskoslezském kraji (1 672),  Olomouckém (1 618) a Ústeckém kraji (931), kterým ÚP ČR přiznal měsíční částku většinou  ve výši 1 500 a 2 500 , protože nejčastěji dojíždí do práce 10–25 a 25–50 km. Jsou mezi  nimi lidé různých profesí, např. výrobní a montážní dělníci, kovodělníci, elektrikáři, opraváři  strojů, chůvy, malíři, strážní, pracovníci ve zdravotnictví nebo sociálních službách

Zájem je i o výkon veřejné služby (VS). Celkem má ÚP ČR s jejími organizátory, především  obcemi, nestátními neziskovými organizacemi, základními a mateřskými školami nebo  například knihovnami, nasmlouvaných 4 660 pozic. Nejvíce pak v Ústeckém (1 701)  a v Moravskoslezském (1 060) kraji. A nejedná se jen o činnosti při zajištění čistoty ulic  a dalších veřejných prostranství a zeleně, ale i o aktivity, které lidé vykonávají během  veřejnosti přístupných sportovních, kulturních a obdobných akcí a v neposlední řadě během  pomocných činností při poskytování sociální péče (např. při ambulantní a terénní sociální  službě) apod. Na veřejnou službu nastoupilo 2 096 klientů. Úřad práce ČR i nadále aktivně  oslovuje, a to opakovaně, další potenciální organizátory, kteří mohou veřejnou službu  zabezpečit. 

Informace o vývoji nezaměstnanosti jsou zveřejněny na 

https://www.mpsv.cz/web/cz/mesicni.  K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář


Přečtěte si také:

07.05.2021ČR - nezaměstnanost v dubnu klesla na 4,1 % Vladimír Urbánek (Kurzy.cz)
08.06.2017Nezaměstnanost v květnu – 4,1 %. Nejméně v EU Ekonomický deník (Ekonomický deník)
02.05.2014Nezaměstnanost v USA v dubnu znatelně klesla BHS (BH Securities a.s.)

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.