ČSÚ (ČSÚ)
Z regionů  |  04.05.2021 00:00:00

04.05.2021 Věkové složení obyvatel Libereckého kraje k 31. 12. 2020

Obyvatelstvo Libereckého kraje opět meziročně nepatrně zestárlo, jeho průměrný věk se zvýšil o 0,1 roku na 42,4 let. Nejstarší obyvatelstvo žije v obci Troskovice, nejmladší v obci Bohatice.

Ke konci roku 2020 průměrný věk 442 476 obyvatel Libereckého kraje dosáhl 42,4 let, ve srovnání  s koncem roku 2019 se zvýšil o 0,1 roku. V porovnání s populací celé České republiky je obyvatelstvo našeho kraje mladší o 0,2 roku, v rámci mezikrajského srovnání je čtvrté nejmladší. Nejmladší obyvatelstvo s průměrným věkem 41,4 let žilo ve Středočeském kraji, nejstarší s věkem 43,4 let ve Zlínském a Královéhradeckém kraji.

Kartogram: Průměrný věk obyvatel obcí Libereckého kraje

Nejnižší průměrný věk mezi okresy Libereckého kraje byl vykázán v okrese Liberec, s věkem 42,0 let se v rámci republikového srovnání okresů umístil na 13. místě.  Nejvyšší průměrný věk byl zjištěn v okrese Semily, kterému s věkem 43,5 let patřila až 62. pozice. Nejmladší obyvatelstvo z tohoto pohledu mezi 77 okresy České republiky má okres Praha-východ (38,8 let), nejstarší okres Jeseník (44,1 let). Mezi 215 obcemi našeho kraje se průměrný věk pohyboval v intervalu od 35,9 let v obci Bohatice (okres Česká Lípa) do 53,0 let v obci Troskovice (okres Semily).

K 31. 12. 2020 mělo v Libereckém kraji bydliště 224 629 žen, tj. 50,8 % z celkového počtu obyvatel. Jejich průměrný věk k uvedenému datu činil 43,8 let a meziročně se zvýšil o 0,1 roku. Muži byli v průměru o 2,8 roku mladší než ženy, jejich průměrný věk činil 41,0 let a meziročně se zvýšil o 0,1 roku. Ženám v celé České republice bylo v průměru 44,4 let, mužům 41,1 let. Mezi kraji se průměrný věk žen pohyboval od 42,6 let ve Středočeském kraji do 45,0 let ve Zlínském kraji. Nejnižší věk mužů vykázal opět Středočeský kraj (40,2 let), nejvyšší KarlovarskýKrálovéhradecký kraj (shodně 41,9 let).

Ke konci roku 2020 žilo v Libereckém kraji 72 688 dětí ve věku 0–14 let, z toho chlapci představovali 51,1 %. Na celkovém počtu obyvatel se tato složka podílela 16,4 %. Počet obyvatel v produktivním věku dosáhl 278 969 osob, také v této skupině z 51,0 převažovali muži a podíl na celkovém počtu obyvatel dosáhl 63,0 %. Počet obyvatel ve věku 65 a více let činil 90 819 osob, v této skupině měly rozhodující zastoupení ženy (57,6 %). Osoby v poproduktivním věku představovaly více než jednu pětinu obyvatel kraje. Meziroční nárůst zaznamenala dětská složka (+352 osob, +0,5 %) a obyvatelé nad 65 let (+913 osob, +1,0 %). Naopak obyvatel v produktivním věku 15–64 let bylo o 913 osob (1,0 %) méně.

Graf - Věková struktura a index stáří v Libereckém kraji

Hodnota indexu stáří (počet osob ve věku 65 a více let na 100 dětí ve věku 0–14 let) v Libereckém kraji neustále roste. Hranici 100 ukazatel poprvé překročil v roce 2011, ke konci roku 2020 na 100 dětí připadlo 124,9 seniorů. Značně odlišná je hodnota indexu stáří v případě mužů a žen. Na 100 chlapců ve věku 0–14 let ke konci roku 2020 připadlo 103,5 seniorů, na 100 dívek v tomto věku 147,3 seniorek. Příčinou je převaha žen v nejvyšších věkových kategoriích.

Z pohledu okresů Libereckého kraje nejvyšší hodnota indexu stáří byla vykázána v okrese Semily – na 100 dětí připadlo 141,3 seniorů. Krajský průměr také překročil index stáří v okrese Jablonec nad Nisou (129,4). V okrese Liberec na 100 dětí připadlo 119,0 seniorů, v České Lípě pak 120,1 seniorů. Mezi kraji České republiky byla nejvyšší hodnota indexu vykázána v Královéhradeckém kraji (140,7), minimální pak ve Středočeském kraji (104,4). Index stáří za Liberecký kraj byl v rámci mezikrajského srovnání čtvrtý nejnižší. V celé České republice na 100 dětí do 14 let připadlo 125,5 seniorů.

Dalším demografickým ukazatelem, který odráží věkové složení populace daného území, je  osob ve věku 15–64 let). K 31. 12. 2020Libereckém kraji hodnota indexu dosáhla 58,6 osob, z pohledu pohlaví je příznivější situace na straně mužů (53,2 osob) než žen (64,2 osob).

okresech Jablonec nad Nisou a Semily hodnota tohoto ukazatele překročila hranici 60 osob, (60,7 osob v prvním případě, 60,4 osob ve druhém případě. V okrese Liberec na 100 ekonomicky neaktivních osob připadlo 58,5 osob, nejnižší hodnotu ukazatele vykázal okres Česká Lípa (55,7 osob). Index ekonomického zatížení v rámci krajů České republiky dosáhl nejvyšší hodnoty v Královéhradeckém kraji (60,3 osob) a nejnižší v Hlavním městě Praze (53,6 osob). Průměr za celou Českou republiku činil 56,8 „závislých“ osob na 100 osob v produktivním věku. Hodnota indexu za Liberecký kraj byla mezi kraji druhá nejvyšší.

Kontakt:

Dagmar Dvořáková
Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb

tel.: 485 238 811
email: infoservislbc@czso.cz
web: www.liberec.czso.cz

Přílohy


04. 05. 2021

Věkové složení obyvatel Libereckého kraje k 31. 12. 2020

Obyvatelstvo Libereckého kraje opět meziročně nepatrně zestárlo, jeho průměrný věk se zvýšil o 0,1 roku na 42,4 let. Nejstarší obyvatelstvo žije v obci Troskovice, nejmladší v obci Bohatice.

Průměrný věk obyvatel Libereckého kraje a jeho okresů (stav k 31. 12.)

Ke konci roku 2020 průměrný věk 442 476 obyvatel Libereckého kraje dosáhl 42,4 let, ve srovnání  s koncem roku 2019 se zvýšil o 0,1 roku. V porovnání s populací celé České republiky je obyvatelstvo našeho kraje mladší o 0,2 roku, v rámci mezikrajského srovnání je čtvrté nejmladší. Nejmladší obyvatelstvo s průměrným věkem 41,4 let žilo ve Středočeském kraji, nejstarší s věkem 43,4 let ve Zlínském a Královéhradeckém kraji.

Průměrný věk podle krajů k 31. 12. 2020

Nejnižší průměrný věk mezi okresy Libereckého kraje byl vykázán v okrese Liberec, s věkem 42,0 let se v rámci republikového srovnání okresů umístil na 13. místě.  Nejvyšší průměrný věk byl zjištěn v okrese Semily, kterému s věkem 43,5 let patřila až 62. pozice. Nejmladší obyvatelstvo z tohoto pohledu mezi 77 okresy České republiky má okres Praha-východ (38,8 let), nejstarší okres Jeseník (44,1 let). Mezi 215 obcemi našeho kraje se průměrný věk pohyboval v intervalu od 35,9 let v obci Bohatice (okres Česká Lípa) do 53,0 let v obci Troskovice (okres Semily).

Věková struktura obyvatelstva Libereckého kraje podle pohlaví k 31. 12. 1991 a 31. 12. 2020

 

K 31. 12. 2020 mělo v Libereckém kraji bydliště 224 629 žen, tj. 50,8 % z celkového počtu obyvatel. Jejich průměrný věk k uvedenému datu činil 43,8 let a meziročně se zvýšil o 0,1 roku. Muži byli v průměru o 2,8 roku mladší než ženy, jejich průměrný věk činil 41,0 let a meziročně se zvýšil o 0,1 roku. Ženám v celé České republice bylo v průměru 44,4 let, mužům 41,1 let. Mezi kraji se průměrný věk žen pohyboval od 42,6 let ve Středočeském kraji do 45,0 let ve Zlínském kraji. Nejnižší věk mužů vykázal opět Středočeský kraj (40,2 let), nejvyšší Karlovarský a Královéhradecký kraj (shodně 41,9 let).

Věková struktura a index stáří v Libereckém kraji

Ke konci roku 2020 žilo v Libereckém kraji 72 688 dětí ve věku 0–14 let, z toho chlapci představovali 51,1 %. Na celkovém počtu obyvatel se tato složka podílela 16,4 %. Počet obyvatel v produktivním věku dosáhl 278 969 osob, také v této skupině z 51,0 převažovali muži a podíl na celkovém počtu obyvatel dosáhl 63,0 %. Počet obyvatel ve věku 65 a více let činil 90 819 osob, v této skupině měly rozhodující zastoupení ženy (57,6 %). Osoby v poproduktivním věku představovaly více než jednu pětinu obyvatel kraje. Meziroční nárůst zaznamenala dětská složka (+352 osob, +0,5 %) a obyvatelé nad 65 let (+913 osob, +1,0 %). Naopak obyvatel v produktivním věku 15–64 let bylo o 913 osob (1,0 %) méně.

Index stáří podle okresů Libereckého kraje (stav k 31. 12.)

Hodnota indexu stáří (počet osob ve věku 65 a více let na 100 dětí ve věku 0–14 let) v Libereckém kraji neustále roste. Hranici 100 ukazatel poprvé překročil v roce 2011, ke konci roku 2020 na 100 dětí připadlo 124,9 seniorů. Značně odlišná je hodnota indexu stáří v případě mužů a žen.

Na 100 chlapců ve věku 0–14 let ke konci roku 2020 připadlo 103,5 seniorů, na 100 dívek v tomto věku 147,3 seniorek. Příčinou je převaha žen v nejvyšších věkových kategoriích.

Index stáří podle krajů k 31. 12. 2020

Z pohledu okresů Libereckého kraje nejvyšší hodnota indexu stáří byla vykázána v okrese Semily – na 100 dětí připadlo 141,3 seniorů. Krajský průměr také překročil index stáří v okrese Jablonec nad Nisou (129,4). V okrese Liberec na 100 dětí připadlo 119,0 seniorů, v České Lípě pak 120,1 seniorů. Mezi kraji České republiky byla nejvyšší hodnota indexu vykázána v Královéhradeckém kraji (140,7), minimální pak ve Středočeském kraji (104,4). Index stáří za Liberecký kraj byl v rámci mezikrajského srovnání čtvrtý nejnižší. V celé České republice na 100 dětí do 14 let připadlo 125,5 seniorů.

Index ekonomického zatížení podle krajů k 31. 12. 2020

 48,0 49,0 50,0 51,0 52,0 53,0 54,0 55,0 56,0 57,0 58,0 59,0 60,0 61,0

%

 

Dalším demografickým ukazatelem, který odráží věkové složení populace daného území, je  osob ve věku 15–64 let). K 31. 12. 2020 v Libereckém kraji hodnota indexu dosáhla 58,6 osob, z pohledu pohlaví je příznivější situace na straně mužů (53,2 osob) než žen (64,2 osob). 

Struktura obyvatel Libereckého kraje podle hlavních věkových skupin a pohlaví k 31. 12. 2020

V okresech Jablonec nad Nisou a Semily hodnota tohoto ukazatele překročila hranici 60 osob, (60,7 osob v prvním případě, 60,4 osob ve druhém případě. V okrese Liberec na 100 ekonomicky neaktivních osob připadlo 58,5 osob, nejnižší hodnotu ukazatele vykázal okres Česká Lípa (55,7 osob). Index ekonomického zatížení v rámci krajů České republiky dosáhl nejvyšší hodnoty v Královéhradeckém kraji (60,3 osob) a nejnižší v Hlavním městě Praze (53,6 osob). Průměr za celou Českou republiku činil 56,8 „závislých“ osob na 100 osob v produktivním věku. Hodnota indexu za Liberecký kraj byla mezi kraji druhá nejvyšší.

Kontakt:

Dagmar Dvořáková

Krajská správa ČSÚ v Liberci  Oddělení informačních služeb

tel.: 485 238 811 email: infoservislbc@czso.cz web: www.liberec.czso.cz

 

             

Věkové složení obyvatelstva Libereckého kraje podle pohlaví a pětiletých věkových skupin k 31. 12. 2020

Obyvatelstvo celkem

v tom

muži

ženy

Celkem

v tom ve věku:

0

1–4

5–9

10–14

15–19

20–24

25–29

30–34

35–39

40– 44

45–49

50–54

55–59

60–64

65–69

70–74

75–79

80–84

85–89

90–94

95 a více

0–14

15–64

65 a více

0–17

18–24

25–44

45–64

65–84

85 a více

Index stáří[1])

Index ekonomického zatížení[2])

Průměrný věk obyvatel

Podíl obyvatel ve věkové skupině (%):

0–14

15–64

65 a více

0–17

18–24

25–44

45 - 64

65–84

85 a více

442 476

4 548 19 075

23 210

25 855

20 928

20 595

25 470

28 542

29 698

36 497

37 334

28 252

26 822

24 831

28 511

28 210

16 840

9 467

5 296

2 071

424

72 688

278 969

90 819

85 411

28 800 120 207

117 239

83 028

7 791

124,9

58,6

42,4

16,4

63,0

20,5

19,3

6,5 27,2

26,5

18,8 1,8

217 847

2 333

9 757

11 902

13 180

10 761

10 578

13 304

14 669

15 306

18 896

19 060

14 315

13 331

11 968

13 206

12 515

6 930

3 489

1 745

521

81

37 172

142 188

38 487

43 728

14 783 62 175

58 674

36 140

2 347

103,5

53,2 41,0

17,1

65,3

17,7

20,1

6,8 28,5

26,9

16,6 1,1

224 629

2 215

9 318

11 308

12 675

10 167

10 017

12 166

13 873

14 392

17 601

18 274

13 937

13 491

12 863

15 305

15 695

9 910

5 978

3 551

1 550

343

35 516

136 781

52 332

41 683

14 017 58 032

58 565

46 888

5 444

147,3

64,2

43,8

15,8

60,9

23,3

18,6

6,2 25,8

26,1

20,9 2,4

 

Obce Libereckého kraje s nejnižším průměrným věkem k 31. 12. 2020

                                                            

Pořadí

Název obce

Okres

Počet obyvatel 

Průměrný věk obyvatel

1.

Bohatice

Česká Lípa

231

                  35,9

2.

Šimonovice

Liberec

1 357 

36,1

3.

Tachov

Česká Lípa

216

                  36,8

4.

Radvanec

Česká Lípa

244

                  37,5

5.

Horní Libchava

Česká Lípa

809

                  38,0

6.

Pertoltice pod  Ralskem

Česká Lípa

413

                  38,2

7.

Jenišovice

Jablonec nad Nisou

1 237 

38,2

8.

Puleč

Jablonec nad Nisou

460

                  38,5

9.

Sychrov

Liberec

231

                  38,5

10.

Jeřmanice

Liberec

569

                  38,6

 

Obce Libereckého kraje s nejvyšším průměrným věkem k 31. 12. 2020

                                                            

Pořadí

Název obce

Okres

Počet obyvatel 

Průměrný věk obyvatel

1.

Troskovice

Semily

87

                  53,0

2.

Krompach

Česká Lípa

168

                  50,1

3.

Janovice v Podještě

Liberec

92

                  50,1

4.

Jiřetín pod Bukovou

Jablonec nad Nisou

445

                  50,1

5.

Mařenice

Česká Lípa

323

                  48,9

6.

Blatce

Česká Lípa

110

                  48,5

7.

Vlastiboř

Jablonec nad Nisou

115

                  47,7

8.

Roztoky u Semil

Semily

109

                  47,1

9.

Ktová

Semily

201

                  46,6

10.

Paseky nad Jizerovu

Semily

249

                  46,4

             

           Vybrané demografické údaje v Libereckém kraji a jeho okresech k 31. 12. 2020                                                             

 

 

Liberecký

v tom okres

Česká Lípa

Jablonec  nad Nisou

Liberec

Semily

Počet obyvatel

442 476

           102 998

             90 198 

175 465

               73 815

v tom: muži

 

217 847

 

             50 832 

 

44 154 

 

86 160 

 

36 701

ženy

224 629

             52 166 

46 044 

89 305 

37 114

v tom ve věku (%):

0–14

 

16,4 

 

16,3 

 

16,5 

 

16,9 

 

15,6

15–64

63,0 

64,2 

62,2 

63,1 

62,3

65 a více

20,5 

19,5 

21,3 

20,1 

22,0

Průměrný věk celkem

 

42,4 

 

42,1 

 

42,8 

 

42,0 

 

43,5

muži

41,0 

40,7 

41,2 

40,6 

42,0

ženy

43,8 

43,4 

44,3 

43,3 

45,0

Index stáří[3]) celkem

 

124,9 

 

120,1 

 

129,4 

 

119,0 

 

141,3

muži

103,5 

100,4 

105,8 

98,7 

117,5

ženy

147,3 

140,7 

154,6 

140,1 

166,6

Index ekonomického zatížení[4]) celkem

 

58,6 

 

55,7 

 

60,7 

 

58,5 

 

60,4

muži

53,2 

50,6 

55,3 

53,1 

54,5

ženy

64,2 

61,0 

66,2 

64,1 

66,7

                                                      

 

       Vybrané demografické údaje podle krajů k 31. 12. 2020                                       

                                                                                                                          

 

Česká  republika

v tom kraj

Počet obyvatel

10 701 777 

1 335 084 

1 397 997 

643 551 

591 041 

293 311 

817 004 

442 476

v tom: muži

 

5 275 103 

 

653 654 

 

691 986 

 

318 048 

 

293 818 

 

145 013 

 

405 277 

 

217 847

ženy

5 426 674 

681 430 

706 011 

325 503 

297 223 

148 298 

411 727 

224 629

v tom ve věku  (%):

0–14

 

16,1 

 

15,9 

 

17,8 

 

15,9 

 

15,6 

 

15,2 

 

16,1 

 

16,4

15–64

63,8 

65,1 

63,6 

63,2 

63,8 

64,1 

64,0 

63,0

65 a více

20,2 

19,0 

18,6 

20,8 

20,6 

20,7 

19,9 

20,5

Průměrný věk celkem

 

42,6 

 

42,0 

 

41,4 

 

43,0 

 

42,9 

 

43,3 

 

42,4 

 

42,4

muži

41,1 

40,5 

40,2 

41,7 

41,7 

41,9 

41,0 

41,0

ženy

44,0 

43,3 

42,6 

44,2 

44,1 

44,6 

43,7 

43,8

Index stáří[5]) celkem

 

125,5 

 

118,9 

 

104,4 

 

130,8 

 

131,8 

 

136,5 

 

124,2 

 

124,9

muži

103,2 

96,2 

87,5 

110,7 

112,3 

113,8 

102,8 

103,5

ženy

148,9 

142,9 

122,1 

151,9 

152,0 

160,5 

146,7 

147,3

Index ekonomic- kého zatížení2) celkem

 

56,8 

 

53,6 

 

57,3 

 

58,1 

 

56,7 

 

56,0 

 

56,2 

 

58,6

muži

51,4 

48,7 

52,9 

53,4 

51,6 

50,8 

50,6 

53,2

ženy

62,5 

58,7 

61,9 

63,0 

62,1 

61,5 

62,3 

64,2

                                                                                                                                 

       Vybrané demografické údaje podle krajů k 31. 12. 2020                                 

                                                                                                                                                                    dokončení

 

v tom kraj

Počet obyvatel

550 803

        522 856

        508 852

     1 195 327 

630 522

        580 119

      1 192 834

v tom: muži

 

271 680

 

        259 789

 

        253 153

 

        587 462

 

        308 718

 

        284 585

 

         584 073

ženy

279 123

        263 067

        255 699

        607 865

        321 804

        295 534

         608 761

v tom ve věku  (%):

0–14

 

15,6 

 

16,0 

 

15,7 

 

16,2 

 

15,7 

 

15,3 

 

15,4

15–64

62,4 

63,4 

63,6 

63,6 

63,2 

63,6 

64,2

65 a více

22,0 

20,6 

20,8 

20,2 

21,0 

21,1 

20,4

Průměrný věk celkem

 

43,4 

 

42,7 

 

43,0 

 

42,6 

 

43,1 

 

43,4 

 

43,0

muži

41,9 

41,3 

41,7 

41,1 

41,6 

41,7 

41,3

ženy

44,9 

44,1 

44,4 

44,1 

44,6 

45,0 

44,6

Index stáří1) celkem

 

140,7 

 

128,7 

 

132,8 

 

125,1 

 

133,7 

 

138,2 

 

132,3

muži

116,6 

107,3 

111,0 

101,7 

108,9 

110,2 

105,4

ženy

166,0 

151,3 

155,7 

149,6 

159,6 

168,0 

160,6

Index ekonomic- kého zatížení2) celkem

 

60,3 

 

57,7 

 

57,3 

 

57,3 

 

58,2 

 

57,2 

 

55,7

muži

54,3 

52,0 

51,6 

51,5 

52,2 

50,8 

49,6

ženy

66,7 

63,7 

63,4 

63,3 

64,4 

64,0 

62,1

 

 

 [1] ) počet osob ve věku 65 a více let na 100 osob ve věku 0–14 let

[2] ) počet osob ve věku 0–14 let a 65 a více let na 100 osob ve věku 15–64 let                                             

[3] ) počet osob ve věku 65 a více let na 100 osob ve věku 0–14 let

[4] ) počet osob ve věku 0–14 let a 65 a více let na 100 osob ve věku 15–64 let

 

             

[5] ) počet osob ve věku 65 a více let na 100 osob ve věku 0–14 let                                  2) počet osob ve věku 0–14 let a 65 a více let na 100 osob ve věku 15–64 let                                         

             

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentářZobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.