mzcr.cz (MZ ČR)
Zdravotnictví  |  29.04.2021 10:01:52

Denní souhrn testů na COVID-19 a hodnocení indexu rizika pro Protiepidemický systém (PES) k 29. 4. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje souhrn provedených testů na COVID-19. Detaily včetně zveřejněné datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Dne 28.04.2021 bylo provedeno 18 280 testů PCR a 146 166 antigenních testů, a to u 162 849 unikátních testovaných osob. Testy s preventivní indikací a prováděné v rámci plošného testování tvořily 81,6 % celkového počtu testů.

Celkem bylo potvrzeno 2 483 pozitivních diagnóz COVID-19, přičemž AG testy se na tomto záchytu podílely z 16,0 % (týdenní průměr podílu AG testů na pozitivních záchytech se pohybuje v rozsahu cca 20 %). COVID-19 byl prokázán u 1 162 asymptomatických osob, z toho v 206 případech na bázi AG testu následně potvrzeného vyšetřením PCR.

Testy se dle uvedené indikace vyšetření významně liší v dosahované pozitivitě záchytu nemoci COVID-19 (7denní průměrná pozitivita):

  • diagnostické a klinické indikace testů vykazují pozitivitu 13,9 %,
  • testy s epidemiologickou indikací (rizikové kontakty, trasování) mají 5,7% pozitivitu,
  • testy s preventivní indikací a při plošném testování dosahují 0,2% pozitivity

Od 6. 1. 2021 jsou denně aktualizovány hodnoty indexu rizika, který je kalkulován pro Protiepidemický systém (PES).

Hodnota indexu kalkulovaného na bázi nové metodiky je k 29.04.2021 51 bodů ze 100. Detaily jsou k dispozici na https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/pes. K vysoké hodnotě indexu přispívají všechny komponenty indexu, které nabývají vysokých hodnot, konkrétně:

·       14denní incidence na 100 tis. obyv.: 323,7
·       14denní incidence 65+ na 100 tis. obyv. 65+: 227,0
·       Zjednodušené reprodukční číslo: 0,88
·       Podíl hospitalizovaných nezachycených v komunitě za posledních 14 dní: 40,1%

Číselné souhrny jsou uvedeny v následujících tabulkách a v datových přílohách této zprávy.

  

Přehled provedených testů

Denní souhrn za 28. 04. 2021                                                                                /generováno 29.04.2021/

Počet provedených (nahlášených) testů Za 28. 04. 2021 Počet otestovaných osob* Za 27. 04. 2021 Počet otestovaných osob*
PCR testů 18 280 19 747
Antigenní (Ag) testy 146 166 162 849 184 583 203 256
…z toho prvotesty 12 938 16 041
Počet pozitivních diagnóz COVID-19 Za 28. 04. 2021 … v % Za 27. 04. 2021 … v %
Celkem 2 483 100% 3 239 100%
PCR – symptomatičtí pacienti 1 130 45,5% 1 519 46,9%
PCR – asymptomatičtí pacienti  956 38,5% 1 251 38,6%
Ag – symptomatičtí pacienti  191 7,7%  217 6,7%
Ag – asymptomatičtí pacienti /konfirmace PCR/**  206 8,3%  252 7,8%
Počet testů dle indikace Za 28. 04. 2021 … v % Za 27. 04. 2021 … v %
Celkem 164 446 100% 204 330 100%
Diagnostická indikace 8 738 5,3% 8 977 4,4%
Epidemiologická indikace 20 050 12,2% 24 685 12,1%
Preventivní a plošné testování 134 171 81,6% 168 973 82,7%
Ostatní 1 487 0,9% 1 695 0,8%
Relativní pozitivita testů dle indikace testu*** Za 28. 04. 2021 Za 27. 04. 2021 7denní průměr k 27. 04. 2021
Diagnostická indikace 12,5% 15,1% 12,8%
Epidemiologická indikace 4,9% 5,1% 5,6%
Preventivní a plošné testování 0,2% 0,2% 0,2%
Počet evidovaných testů Za 7 dní k 28. 04. 2021 Za 7 dní k 27. 04. 2021 Celkem v databázi
PCR testy 108 654 109 260 6 732 825
Antigenní testy 978 725 1028 989 11 157 709

* Jeden klient může mít proveden Ag i PCR test, počet otestovaných osob není roven součtu testů

** Tyto testy nejsou zahrnuty v záchytech nemoci u testů PCR

*** Relativní pozitivita testů může být v posledním dni ovlivněna nedohlášením negativních testů v daném okamžiku (v případě velkého počtu testů jsou pro zpracování prioritizovány pozitivní testy a negativní testy jsou z laboratoří hlášeny postupně). Z toho důvodu dochází zpětně (cca 1–3 dny) ke korekcím průběžně hlášených hodnot.

Index rizika pro Protiepidemický systém PES: 29. 4. 2021*

INDEX RIZIKA k datu 29.04.2021: 51 bodů

Hodnota 28.04.2021: 51 bodů Index se k 29. 4. 2021 v porovnání s předchozím dnem nezměnil.
Hodnota 27.04.2021: 54 bodů
Hodnota 26.04.2021: 54 bodů
Hodnota 25.04.2021: 54 bodů
Hodnota 24.04.2021: 54 bodů
Hodnota 23.04.2021: 54 bodů

Poznámka: U komponenty Podíl hospitalizovaných nezachycených v komunitě (za posledních 14 dní) dochází ke zpětnému dohlašování hospitalizací a z toho důvodu se tato komponenta může změnit i pro již uplynulé dny. V případě, že se hodnoty pohybují v blízkosti bodové hranice, může tedy dojít i ke změně počtu bodů připočítaných za tuto komponentu a tím pádem i ke změně hodnoty celého indexu.

Komponenty indexu rizika

Hodnota

Počet bodů

14denní incidence na 100 tis. obyv. 323,7 13
14denní incidence 65+ na 100 tis. obyv. 65+ 227,0 10
Zjednodušené reprodukční číslo 0,88 3
Podíl hospitalizovaných nezachycených v komunitě (za posledních 14 dní) 40,1% 25
Nárůst 14denní incidence 65+ na 100 tis. obyv. 65+ ne 0
Nárůst podílu hospitalizovaných nezachycených v komunitě ne 0

CELKEM

51

* Index rizika je od 6. 1. 2021 kalkulován dle metodiky výpočtu publikované zde:
https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/pes

 

Doplňující metodický komentář k publikovaným datům o testování COVID-19

Datové sady s diagnostickými testy na COVID-19 jsou od 16. 11. 2020 doplněny dle mezinárodních metodik ECDC. Nově jsou do evropské definice potvrzeného případu zahrnuty také antigenní testy (AG). Detekce nukleové kyseliny nebo antigenu viru SARS-CoV-2 v klinickém vzorku je nyní laboratorním kritériem. ECDC v současnosti publikuje výpočet relativní pozitivity testů pro veškeré testy provedené v daném týdnu (jmenovatel). Čitatelem pro výpočet pozitivity testů je počet nově potvrzených případů v daném týdnu

  • https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/surveillance/case-definition
  • http://www.szu.cz/tema/prevence/definice-pripadu-case-definitiono-koronavirove-onemocneni
  • https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-testing

Doplnění datových sad zajišťuje shodu údajů s mezinárodně publikovanými daty, které ČR hlásí podle metodik ECDC do zahraničních databází. Jako testy určující denní počet nově diagnostikovaných případů jsou nadále uvažovány pouze testy primárně pozitivní. V ČR situaci významně změnilo zavedení opakovaného plošného testování AG testy jako modality plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Počty vykazovaných AG testů již nyní dosahují úrovně řádově srovnatelné s testy PCR. Prováděné AG testy se z velké části týkají preventivních vyšetření a mění spektrum testovaných u PCR testů: vysoký podíl klinických indikací zvyšuje jejich pozitivitu. Narůstá diverzita indikací k testování COVID-19 a zvyšuje se dostupnost a denní počet prováděných testů. Hodnocení relativní pozitivity záchytu nemoci spojováním dat různých testů a různých indikací není nadále smysluplné. Hodnocení relativní pozitivity záchytu nemoci tak musí rozlišovat především důvody pro vyšetření, cílové skupiny, různé indikace testů a klinickou závažnost stavu pacientů.

Doplňující metodický komentář k antigenním testům

Testy pro průkaz antigenu musí pro použití v ČR splňovat požadavky na kvalitu, senzitivitu >90% a specificitu >97% (cca u 3 % může jít o falešně pozitivní nález). Používané testy musí mít evropskou certifikaci CE IVD. V ČR jsou využívány antigenní testy více výrobců. Všechny dosud používané testy včetně odběru biologického materiálu musí provádět zdravotnický pracovník. Správnost a kvalita odběru materiálu na vyšetření je zásadní pro úspěšnost testu. Výsledek vyšetření antigenním testem vypovídá pouze o situaci ve chvíli odběru vyšetřovaného materiálu.

V situaci s vysokou prevalencí (přítomností) infekce v populaci lze pomocí testů na průkaz antigenu detekovat infekčního jedince v komunitě a včas snížit tlak na zdravotní péči. V takové chvíli je riziko neodhalení všech případů (riziko falešně negativních výsledků) vyváženo včasností výsledků a možností sériového testování jednotlivců. Při interpretaci výsledku antigenního testu je nutné pracovat s informací, že:

  • práh detekce testu neumožňuje identifikovat přítomnost SARS-CoV-2 u cca 30–50 % jedinců bez příznaků onemocnění COVID-19, ale přitom tito vykazují pozitivitu metodou PCR
  • u osob s příznaky onemocnění není diagnóza COVID-19 antigenním testem stanovena cca u 25 % případů (možnost i jiného respiračního onemocnění)
  • negativní výsledek antigenního testu tak nevylučuje možnost, že jedinec je infekční anebo že se stane infekčním v blízkém časovém odstupu od vyšetření

Využití antigenních testů pro hromadné testování je užitečné pro odhalení lidí s vysokou produkcí viru, kterým je dále poskytnuta cílená zdravotní péče, a především poučení o opatřeních, která musí dodržovat, aby zabránili ohrožení dalších osob ve svém okolí. Důležitý je pozitivní výsledek. Negativní výsledek však infekci nevylučuje.

Přílohy


K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zprávy a články ke koronaviru a nemoci COVID-19
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.