ČSÚ (ČSÚ)
Z regionů  |  27.04.2021 00:44:22

27.04.2021 Dopravní nehody v Karlovarském kraji v roce 2020

27. dubna 2021

Na silnicích Karlovarského kraje došlo v roce 2020 celkem k 2 228 dopravním nehodám, což představuje meziroční pokles o 15,0 %. Zraněním neslučitelným se životem podlehlo 11 osob, těžká zranění utrpělo 65 osob a 661 účastníků dopravních nehod bylo zraněno lehce. Celková hmotná škoda, odhadnutá policisty, přesáhla 115,5 mil. korun.

roce 2020 došlo na území Karlovarského kraje celkem k 2 228 dopravním nehodám, což představuje 2,4 % z celkového republikového počtu (94 794 dopravních nehod). Nejvyšší počet dopravních nehod byl již tradičně zaznamenán na území Hl. města Prahy (16 925 nehod, tj. 17,9 % všech dopravních nehod na území ČR), dále následovaly kraje Středočeský, ÚsteckýMoravskoslezský. Ve srovnání s předchozím rokem došlo ke snížení počtu dopravních nehod ve všech regionech ČR, v Karlovarském kraji byl tento pokles po Hl. městě Praze dokonce druhý největší (o 15,0 %, tj. o 392 dopravních nehod).

Dopravní nehody podle krajůroce 2020

Zdroj: Policejní prezidium ČRDopravní nehody podle krajů v roce 2020

roce 2020 zemřelo při dopravních nehodách na silnicích Karlovarského kraje 11 osob, tedy o 15,4 % méně než před rokem. Tento pokles byl šestý nejvyšší v celé ČR a současně o 0,5 % nižší než byl celorepublikový průměr ČR (84,1 %). Nejvyšší nárůst počtu usmrcených osob byl zaznamenán ve Zlínském kraji (nárůst o 4 osoby, tj. o 21,1 %), naopak nejvíce poklesl počet obětí dopravních nehod v kraji Královéhradeckém (pokles o 23 osob, tj. o 47,9 %).

Počet usmrcených, těžce a lehce zraněných osob v Karlovarském kraji v letech 2010 až 2020 

Počet usmrcených, těžce a lehce zraněných osob v Karlovarském kraji v letech 2010 až 2020

Hmotná škoda vzniklá v roce 2020 při dopravních nehodách činila v našem kraji 115,5 mil. , meziročně se tak její hodnota snížila o 11,7 %. Na 1 dopravní nehodu v Karlovarském kraji připadla v průměru škoda ve výši 51,9 tis. . V mezikrajském srovnání se jednalo o třetí nejnižší hodnotu, nižší průměrná škoda na 1 dopravní nehodu byla zaznamenána již pouze v kraji LibereckémÚsteckém (47,0 a 51,3 tis). Naopak nejvyšší průměrné hmotné škody vyčíslené na 1 dopravní nehodu byly evidovány v kraji JihočeskémStředočeském (73,7 a 73,4 tis).

 Počet dopravních nehod a způsobená škodaKarlovarském krajiroce 2020Počet dopravních nehod a způsobená škoda v Karlovarském kraji v roce 2020

Hlavní příčinou více než poloviny dopravních nehod v Karlovarském kraji byl nesprávný způsob jízdy (59,6 % z celkového počtu nehod zaviněných řidiči motorových vozidel). Mezi další příčiny vzniku nehod patřila nepřiměřená rychlost (18,7 %) a nedání přednosti v jízdě (8,5 %). Z pohledu zavinění dopravních nehod je zřejmě, že byly primárně způsobeny řidičem motorového vozidla (88,7 %) a dále střetem s lesní zvěří či domácími zvířaty (6,1 %). Téměř dvě třetiny nehod se udály v obci (64,7 %), přičemž nejvíce jich bylo zaznamenáno na silnicích II. třídy (16,3 %). Naopak nejméně jich Policie ČR zaznamenala na dálnici D6 (3,2 %).

Dopravní nehody v Karlovarském kraji a jeho okresechroce 2020

Zdroj: Policejní prezidium ČRDopravní nehody v Karlovarském kraji a jeho okresech v roce 2020

V meziokresním srovnání zaznamenal v Karlovarském kraji nejnižší počet dopravních nehod okres Cheb (593), naopak nejvíce jich bylo způsobeno v okrese Karlovy Vary (977). Ve srovnání s předchozím rokem došlo ke snížení jejich počtu ve všech okresech, přičemž nejvyšší pokles byl zaznamenán v okrese Sokolov, a to o 15,8 %. Nejvíce osob zemřelo při dopravních nehodách v okrese Karlovy Vary (5 osob), ten současně vykázal také nejvíce osob  zraněných lehce (337, tj. 51,0 % všech lehce zraněných v kraji). Nejvyšší podíl těžce zraněných účastníků dopravních nehod evidovali policisté v okrese Cheb (61,5 % všech těžce zraněných).

Dopravní nehody podle hlavních příčin v okresech Karlovarského krajeroce 2020

Dopravní nehody podle hlavních příčin v okresech Karlovarského kraje v roce 2020

Dopravní nehody v Karlovarském kraji a jeho okresechroce 2020

Zdroj: Policejní prezidium ČR Dopravní nehody v Karlovarském kraji a jeho okresech v roce 2020

 

Kontakt:
Ing. Iveta Šedá
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
Tel.: 353 114 529
E-mail: iveta.seda@czso.cz

 

 

Přílohy


27. dubna 2021

Dopravní nehody v Karlovarském kraji v roce 2020

Na silnicích Karlovarského kraje došlo v roce 2020 celkem k 2 228 dopravním nehodám, což představuje meziroční pokles o 15,0 %. Zraněním neslučitelným se životem podlehlo 11 osob, těžká zranění utrpělo 65 osob a 661 účastníků dopravních nehod bylo zraněno lehce. Celková hmotná škoda, odhadnutá policisty, přesáhla 115,5 mil. korun

V roce 2020 došlo na území Karlovarského kraje celkem k 2 228 dopravním nehodám, což představuje 2,4 % z celkového republikového počtu (94 794 dopravních nehod). Nejvyšší počet dopravních nehod byl již tradičně zaznamenán na území Hl. města Prahy (16 925 nehod, tj. 17,9 % všech dopravních nehod na území ČR), dále následovaly kraje Středočeský, Ústecký a Moravskoslezský. Ve srovnání s předchozím rokem došlo ke snížení počtu dopravních nehod ve všech regionech ČR, v Karlovarském kraji byl tento pokles po Hl. městě Praze dokonce druhý největší (o 15,0 %, tj. o 392 dopravních nehod). 

Dopravní nehody podle krajů v roce 2020

Zdroj: Policejní prezidium ČR

Dopravní nehody

Usmrcené osoby

Zraněné osoby

v tom

Věcná škoda

(mil. )

celkem

index

2020/2019

z toho

s následky

na životě a zdraví

celkem

index

2020/2019

těžce

lehce

celkem

index

2020/2019

Česká republika v tom kraje:

Hl. m. Praha

Středočeský

Jihočeský

Plzeňský

Karlovarský

Ústecký

Liberecký

Královéhradecký

Pardubický

Vysočina

Jihomoravský

Olomoucký

Zlínský

Moravskoslezský

94 794

16 925 13 942 4 286

3 731

2 228

10 283 4 517

4 839

4 061

4 497

7 039

5 083

4 166

9 197

88,1

78,9

87,1

95,4

91,2

85,0

91,1

95,1

93,2

93,2

93,5

86,5

92,3

90,7

89,7

18 419

1 497

2 375

1 582

1 251

558

1 366

930 1 016

1 067

929 2 042

1 039

1 045

1 722

460

22

79

38

31

11

43

13

25

26

37

51

23

23

38

84,1

110,0 89,8

65,5

110,7

84,6 107,5

108,3 52,1

83,9

92,5

81,0

67,6

121,1 71,7

22 687

1 735

2 960

2 015

1 572

726 1 741

1 147

1 251

1 310

1 206

2 534

1 228

1 259

2 003

1 807

131

239

215 94

65

155

79

109

92 111

201 73

89 154

20 880

1 604

2 721

1 800

1 478

661 1 586

1 068

1 142

1 218

1 095

2 333

1 155

1 170

1 849

6 016,1

1 208,4

1 022,7 316,0

254,1

115,5

527,7

212,3

329,9

253,1

327,0

427,2

298,5

222,2

501,6

88,0

76,8

89,2

96,0

102,7 88,3

90,6

85,8

96,4

104,0 94,6

82,6

86,8

87,8

93,7

V roce 2020 zemřelo při dopravních nehodách na silnicích Karlovarského kraje 11 osob, tedy o 15,4 % méně než před rokem. Tento pokles byl šestý nejvyšší v celé ČR a současně o 0,5 % nižší než byl celorepublikový průměr ČR (84,1 %). Nejvyšší nárůst počtu usmrcených osob byl zaznamenán ve Zlínském kraji (nárůst o 4 osoby, tj. o 21,1 %), naopak nejvíce poklesl počet obětí dopravních nehod v kraji Královéhradeckém (pokles o 23 osob, tj. o 47,9 %).  

Počet usmrcených, těžce a lehce zraněných osob v Karlovarském kraji v letech 2010 až 2020 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 

Hmotná škoda vzniklá v roce 2020 při dopravních nehodách činila v našem kraji 115,5 mil. , meziročně se tak její hodnota snížila o 11,7 %. Na 1 dopravní nehodu v Karlovarském kraji připadla v průměru škoda ve výši 51,9 tis. . V mezikrajském srovnání se jednalo o třetí nejnižší hodnotu, nižší průměrná škoda na 1 dopravní nehodu byla zaznamenána již pouze v kraji Libereckém a Ústeckém (47,0 a 51,3 tis. ). Naopak nejvyšší průměrné hmotné škody vyčíslené na 1 dopravní nehodu byly evidovány v kraji Jihočeském a Středočeském (73,7 a 73,4 tis. ).

 

Počet dopravních nehod a způsobená škoda v Karlovarském kraji v roce 2020

 

 

Hlavní příčinou více než poloviny dopravních nehod v Karlovarském kraji byl nesprávný způsob jízdy (59,6 % z celkového počtu nehod zaviněných řidiči motorových vozidel). Mezi další příčiny vzniku nehod patřila nepřiměřená rychlost (18,7 %) a nedání přednosti v jízdě (8,5 %). Z pohledu zavinění dopravních nehod je zřejmě, že byly primárně způsobeny řidičem motorového vozidla (88,7 %) a dále střetem s lesní zvěří či domácími zvířaty (6,1 %). Téměř dvě třetiny nehod se udály v obci (64,7 %), přičemž nejvíce jich bylo zaznamenáno na silnicích II. třídy (16,3 %). Naopak nejméně jich Policie ČR zaznamenala na dálnici D6 (3,2 %). 

 

Dopravní nehody v Karlovarském kraji a jeho okresech v roce 2020

Zdroj: Policejní prezidium ČR

Dopravní nehody

Usmrcené osoby

Zraněné osoby

v tom

Věcná škoda

(mil. )

celkem

index

2020/2019

z toho

s následky

na životě a zdraví

celkem

index

2020/2019

těžce

lehce

celkem

index

2020/2019

Kraj celkem v tom okresy:

Cheb

Karlovy Vary

Sokolov

2 228

593

977

658

85,0

86,8

84,5

84,3

558

145

260

153

11

4

5

2

84,6

133,3

62,5 100,0

726

179

352

195

65

40

15

10

661

139

337

185

115,5

29,7

51,1

34,7

88,3

85,8

88,1

90,8

 

V meziokresním srovnání zaznamenal v Karlovarském kraji nejnižší počet dopravních nehod okres Cheb (593), naopak nejvíce jich bylo způsobeno v okrese Karlovy Vary (977). Ve srovnání s předchozím rokem došlo ke snížení jejich počtu ve všech okresech, přičemž nejvyšší pokles byl zaznamenán v okrese Sokolov, a to o 15,8 %. Nejvíce osob zemřelo při dopravních nehodách v okrese Karlovy Vary (5 osob), ten současně vykázal také nejvíce osob  zraněných lehce (337, tj. 51,0 % všech lehce zraněných v kraji). Nejvyšší podíl těžce zraněných účastníků dopravních nehod evidovali policisté v okrese Cheb (61,5 % všech těžce zraněných). 

 

Dopravní nehody podle hlavních příčin v okresech Karlovarského kraje v roce 2020

Dopravní nehody v Karlovarském kraji a jeho okresech v roce 2020

Zdroj: Policejní prezidium ČR

Karlovarský kraj

Index 2020/2019

v tom okresy

Cheb

Index 2020/2019

Karlovy

Vary

Index 2020/2019

Sokolov

Index 2020/2019

Počet nehod celkem

Celkové následky dopravních nehod:

usmrceno osob zraněno těžce zraněno lehce hmotná škoda v tis.

Dopravní nehody podle hlavních příčin:

nepřiměřená rychlost nesprávné předjíždění nedání přednosti nesprávný způsob jízdy

Dopravní nehody podle zavinění: řidičem motorového vozidla řidičem nemotorového vozidla chodcem

lesní zvěří, domácími zvířaty jiným účastníkem silničního provozu závadou komunikace technickou závadou vozidla jiné zavinění

Dopravní nehody podle místa:

v obci mimo obec

Dopravní nehody podle druhu komunikace:

dálnice1) silnice I. třídy1) silnice II. třídy silnice III. třídy

2 228

11

65

661

115 538

417

42

189 1 328

1 976 57

24

136

8

3

4

20

1 441 787

72

346

364

333

85,0

84,6 108,3

120,0 88,3

92,3

155,6 89,6

85,6

88,2

107,5 60,0

53,5 x

50,0

40,0

153,8

86,4

82,6

116,1 86,7

83,7

80,0

597

5

40

141

30 112

81

16

41

376

514

22

6

42

6

1

-

6

367

230

14

97

97

102

86,5

125,0

121,2

320,5 85,7

144,6

145,5 75,9

78,5

85,7

146,7 54,5

66,7

x x x

600,0

84,2

90,6

116,7

89,8

104,3 79,7

982

5

15

340

51 849

204

21

99

565

889

17

11

52

-

1

2

10

648

334

2

248

128

99

84,9

62,5

93,8

96,3

88,7

86,1

233,3 91,7

90,3

90,7

68,0

61,1

49,1

x

16,7

22,2

100,0

89,1

77,7

66,7

94,3

82,1

79,2

649

1

10

180

33 577

132

5

49

387

573

18

7

42

2

1

2

4

426

223

56

1

139

132

84,0

100,0

90,9

116,9 90,1

83,0

71,4

100,0 86,8

86,7

138,5 63,6

49,4

x x

200,0

200,0

84,5

82,9

119,1

3,6 74,7

81,0

 

 

 

Kontakt:

Ing. Iveta Šedá

Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech

Tel.: 353 114 529

E-mail: iveta.seda@czso.cz

 

Diskuze k článku
29.04. 15:20  Chudáci v zahotove (Ivanka082)Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.