mzv.cz (MZv ČR)
Ze světa  |  24.04.2021 04:58:00

Koronavirus COVID-19 v Indii

Koronavirus COVID-19 v Indii

25.04.2021 / 06:30

Velvyslanectví na této stránce informuje o vývoji pandemie koronaviru v Indii, o důležitých opatřeních, jež byla v této souvislosti přijata a o podmínkách, za nichž mohou občané České republiky vstoupit na území Indie. Velvyslanectví upozorňuje na to, že Indie aktuálně čelí největší vlně pandemie co do rozsahu i rychlosti šíření koronavirové nákazy. Informace o cizozemských opatřeních týkajících se cestování vycházejí z veřejně dostupných zdrojů monitorovaných velvyslanectvím ČR v Dillí. S ohledem na dynamický vývoj situace se pravidla mohou rychle měnit a nelze tedy zaručit, že poskytnuté informace k opatřením cizích států jsou vždy aktuální. Informace o cizozemských opatřeních zveřejněné na těchto stránkách proto nemají povahu oficiálních sdělení cizozemského orgánu a nemají tak právní závaznost. Naposledy aktualizováno 25. dubna 2021.

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČR A NÁVRAT DO ČR

Vycestování z ČR

Vycestování z ČR je do některých zemí zakázáno, do ostatních zemí se cestovat nedoporučuje, pokud není cesta nezbytná. Cestování do zahraničí za účelem turistiky Ministerstvo zahraničních věcí ČR vůbec nedoporučuje.

Platí to i v případě cest do Indie, ve které kvůli probíhající pandemii koronaviru na mnoha místech, včetně hlavního města Dillí, nelze v případě nutné hospitalizace zajistit adekvátní zdravotní péči.

Indie v současné době turisty na své území vůbec nepouští a ani nevydává turistická víza. Víza za jinými účely vydává. Více informací o tom lze najít na stránce indické imigrační služby. Všichni držitelé cestovního pasu nebo služebního pasu ČR potřebují k cestě do Indie indické vízum a také splnit další podmínky. Žádosti o indické vízum se podávají prostřednictvím webové stránky https://indianvisaonline.gov.in/. Indické Ministerstvo vnitra nařízením č. 25022/28/2020-F.I. ze dne 30.03.2021 obnovilo systém elektronických víz (e-Visa) pro tyto kategorie víz: e-Business Visa, e-Medical Visa, e-Medical Attendant Visa a e-Conference Visa, a to s okamžitou účinností. Kategorie E-Tourist Visa zůstává nadále suspendována. Žádosti o víza, kromě žádostí za účelem turistiky, přijímají také zastupitelské úřady Indie. Cestující jsou žádáni, aby v tomto ohledu sledovali aktuálně platný režim na jednotlivých velvyslanectvích. Podrobnosti jsou na webové stránce velvyslanectví Indie v Praze https://www.eoiprague.gov.in/page/visa/. Držitelé diplomatického pasu ČR indické vízum nepotřebují, pokud celková doba pobytu v Indii nepřesáhne 90 dní v období 180 dní. Pracovníci diplomatických misí a konzulárních úřadů a jejich rodinní příslušníci indické vízum potřebují v každém případě.

Pokud jde o indická víza občanů nacházejících se v Indii, bližší podrobnosti jsou na stránce cizineckého úřadu FRRO https://indianfrro.gov.in/.

Pokud jde o indická víza cestovatelů nacházejících se mimo Indii, nadále je pozastavena platnost všech indických elektronických víz (e-Visa obdržené e-emailem) vydaných před 21. říjnem 2020 a klasických turistických (TOURIST VISA) a zdravotních víz (MEDICAL VISA) vydaných před 21. říjnem 2020 vylepených v pase formou vízového štítku občanům všech zemí světa, kromě těch, kteří se již nacházejí na území Indie. Všechna indická víza, vydaná po 20. říjnu 2020, jsou platná a lze je použít k pobytu v Indii, kromě víz turistických.

Před cestou do zahraničí či před plánovaným návratem do ČR přes území třetího státu se doporučuje ověřit si předem aktuálně platné podmínky přepravy přímo u sjednaného přepravce.

Občané ČR mohou cestovat do Indie jen letecky nebo lodí. Pozemní hraniční přechody jsou otevřeny pouze pro občany sousedících zemí a občané ČR jimi mohou projet v zásadě pouze jako řidiči mezinárodní nákladní dopravy. To neplatí pro pozemní hraniční přechody mezi Indií a Pákistánem

Návrat do ČR

Návrat z Indie do ČR je komplikovaný, vzhledem k tomu, že německý Institut Roberta Kocha přeřadil Indii mezi oblasti s mutací koronaviru. Mezi hlavní dopravce, kteří zajišťují spojení mezi ČR a Indií, patří Lufthansa, která oznámila, že s platností od 26. dubna 2021 umožní letecký tranzit přes Německo pouze do zemí mimo Schengen. Aktuální informace Lufthansy jsou k dispozici na webové stránce https://www.lufthansa.com/xx/en/flight-information.html.

Alternativní spojení z Indie do ČR je možné s přestupem přes Amsterdam nebo Paříž. Lety přes tato města se však rychle plní a ceny letenek dosahují závratných výší. O něco levnější letenku lze pořídit při více přestupech (například s prvním přestupem v Malé a druhým přestupem v Dubaji), je ale zároveň třeba respektovat dohody o leteckých bublinách, jež de facto znemožňují občanům České republiky použít mnohé lety pro opuštění z Indie.

Pro návrat do ČR z Indie, jako ze země s velmi vysokým rizikem nákazy COVID-19, platí pravidla stanovená ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví, jejichž výklad přinášíme pro všechny kategorie rizikových zemí v článku Rozcestník. Cestující tedy musí mít doklad o vyplnění příjezdového formuláře www.prijezdovyformular.cz a dále negativní potvrzení o výsledku PCR testu učiněného v době kratší než 72 hodin před odletem do ČR. Aktuální podmínky vstupu na území ČR jsou popsány zde: http://www.mzv.cz/newdelhi/cz/ko/aktuality/aktualni_podminky_vstupu_na_uzemi_cr.html

2. VSTUP NA ÚZEMÍ INDIE A TRANZIT

Před odletem do Indie:

Od 23. února 2021 platí pravidla indického Ministerstva zdraví a rodinných záležitostí stanovující povinnosti před odletem do Indie, během letu i po vstupu do Indie. Plný text v angličtině je k dispozici zde a přehledný algoritmus v angličtině je zde.

Pro všechny cestující platí povinnost absolvovat RT-PCR test v době 72 hodin před odletem.

Bez PCR testu mohou výjimku získat pouze osoby přijíždějící do Indie z důvodu úmrtí v rodině. O výjimku lze požádat prostřednictvím portálu https://www.newdelhiairport.in/airsuvidha/covid-19-exemption-international-passenger.

Jakmile obdrží cestující negativní výsledek RT-PCR testu v angličtině, je povinen ještě před odletem vyplnit prohlášení o zdravotním stavu (Self Declaration Form) na webové stránce https://www.newdelhiairport.in/airsuvidha/apho-registration, ve kterém musí uvést všechny země navštívené v posledních 14 dnech. Do tohoto prohlášení je cestující povinen zároveň nahrát negativní výsledek RT-PCR testu v angličtině. Cestující musí v prohlášení také vyznačit, zdali letiště příletu je jejich konečnou destinací anebo budou v režimu tranzitu pokračovat navazujícím letem. Po vyplnění formuláře obdrží cestující e-mailem potvrzení, které je v případě tranzitu navazujícím letem opatřeno výrazným písmenem "T". Toto potvrzení je cestující povinen si vytisknout a prokázat se jím před nástupem do letadla směřujícíh do Indie a také po příletu do Indie kvůli rozčlenění.

Každý cestující je povinen se před odletem do Indie zaregistrovat na webové stránce velvyslanectví Indie v zemi, ze které cestující odlétá přímým letem do Indie. Například v případě cestování do Indie přes Amsterdam je to tato webová stránka, v případě cestování přes Frankfurt nebo Mnichov je to tato webová stránka, v případě cestování přes Paříž je to tato webová stránka a v případě cestování přes Londýn tato webová stránka.

Po příletu do Indie:

Všichni cestující přilétající do Indie jsou rozděleni do dvou skupin, na ty, kteří cestují letem z Evropy či Blízkého východu a na cestující přilétající ostatními lety.

A. Postup po příletu do Indie z Evropy nebo Blízkého východu

1) po vystoupení z letadla je cestujícímu zkontrolována tělesná teplota bezdotykovým teploměrem, cestující se zvýšenou teplotou jsou odváženi k lékařskému vyšetření;

2) cestující na letišti obdrží covidový formulář k vyplnění (doporučuje se mít propisku s sebou);

3) cestující odevzdá vyplněný covidový formulář v místě, kde zaplatí stanovený poplatek (v Dillí 800,- indických rupií, v Mumbai 850,- indických rupií) v hotovosti nebo platební kartou, nebo prokáže, že úhradu již provedl bezhotovostně prostřednictvím internetu;

4) cestující obdrží poukaz na uskutečnění RT-PCR testu (na test na letišti v Dillí je možné se objednat na stránce https://www.newdelhiairport.in/covid19-rtpcr-test-appointment-booking, na letišti v Mumbai na stránce https://covid19.suburbandiagnostics.com/signin);

5) cestující absolvuje RT-PCR test (provádí se výtěr z jedné nosní dírky a výtěr z krku), výsledek obdrží cestující na udané číslo indického mobilu (udá-li cestující v covidovém formuláři české číslo mobilu, výsledek neobdrží);

6) cestující prochází pasovou kontrolou, kde je povinen odevzdat vyplněný příletový formulář, který obdržel během letu,

7) cestující si vyzvedne zavazadla u příslušného pásu a projde celní kontrolou,

8) je-li letiště příletu finální destinací, cestující opouští letiště, neměl by však použít hromadnou dopravu, ale individuálně domluvený odvoz, a měl by po dobu 14 dnů monitorovat svůj zdravotní stav (tj. nemusí absolvovat žádnou karanténu);

9) je-li letiště příletu pouze tranzitní, cestující může pokračovat na návazný spoj a dalších 14 dní musí monitorovat svůj zdravotní stav (tj. nemusí absolvovat žádnou karanténu), avšak ten cestující, který v uplynulých 14 dnech navštívil Velkou Británii, Brazílii nebo Jihoafrickou republiku, v těchto případech musí počkat minimálně 6-8 hodin na výsledek testu;

10) cestující, který v uplynulých 14 dnech navštívil Velkou Británii, Brazílii nebo Jihoafrickou republiku, nebo přes tyto země jen tranzitoval, je povinen se po opuštění cílového letiště uchýlit na 7 dnů do domácí karantény a 8. den absolvovat další RT-PCR test.

V případě, že RT-PCR test po příletu do Indie prokáže pozitivitu na COVID-19 u cestujícího nebo u některé z osob, které seděly blízko něj (počítá se cestující napravo, nalevo a všichni cestující ve třech řadách před a za cestujícím) nebo které patří do vysoce rizikové skupiny, je po zjištění takové pozitivity u zmíněných osob neprodleně nařízena povinná 7-denní domácí karanténa. Do vysoce rizikové skupiny patří osoby žijící s pozitivně testovanou osobou ve společné domácnosti a také osoby, které se nacházely v okruhu 1 metru od pozitivně testované osoby nebo které bez příslušné ochrany přišly do styku se sekrety (např. respirační sekret po výtěru z krku nebo nosu, hleny, krev, zvratky, sliny, moč, výkaly) této osoby. V případě, že se ukáže, že některá z těchto osob pobývala v posledních 14 dnech na území Velké Británie, Brazílie nebo Jihoafrické republiky, anebo přes něj pouze tranzitovala, musí být taková karanténa absolvována v zařízení vymezeném pro institucionální karanténu. Je možné zvolit si i hotel příslušné kategorie, ale uhradit si jej musí osoba, které je institucionální karanténa nařízena. Opatření se zatím týká všech osob, diplomatický sbor se bude snažit vyjednat si u indické strany výjimku.

B. Postup po příletu do Indie odjinud než z Evropy nebo Blízkého východu

1) po vystoupení z letadla je cestujícímu zkontrolována tělesná teplota bezdotykovým teploměrem, cestující se zvýšenou teplotou jsou odváženi k lékařskému vyšetření;

2) cestující, který v uplynulých 14 dnech navštívil Evropu nebo Blízký Východ, je povinen to ohlásit pracovníkovi, který měří teplotu, nebo jinému přítomnému zdravotnickému pracovníkovi, a řídit se jeho pokyny,

3) cestující prochází pasovou kontrolou, kde je povinen odevzdat vyplněný příletový formulář, který obdržel během letu,

4) cestující si vyzvedne zavazadla u příslušného pásu, projde celní kontrolou a letiště buď opouští nebo pokračuje do tranzitního prostoru na odbavení k navazujícímu letu.

Detailní shrnutí pravidel platných pro letiště Indhíry Gándhíové v Dillí je ke shlédnutí zde: https://www.newdelhiairport.in/blog/important-quarantine-guidelines-for-delhi-airport-passengers?utm_source=social_orm&utm_medium=orm_response&utm_campaign=social_media_orm.

Odcestovat z Indie může kdokoli, kdo je schopen prokázat, že může přicestovat do cílové destinace. Pasažéři mezinárodních letů musí splnit podmínky stanovené bilaterálními dohodami o leteckých bublinách (viz https://www.civilaviation.gov.in/en/about-air-transport-bubbles) nebo podmínky mise Vande Bharat (viz https://mea.gov.in/vande-bharat-mission-list-of-flights.htm).

Tranzit:

Mezinárodní letecký tranzit přes území Indie je povolen, ale v případě, že cestující bude muset projít pasovou kontrolou, musí si za tím účelem vybavit indické vízum. To platí zejména v případě, že cestující si musí vyzvednout zavazadla po příletu a nechat si je odbavit na následující let.

Uvnitř území Indie letecký i pozemní tranzit mezi jednotlivými indickými státy je na celoindické úrovni povolen, určitá omezení však mohou nařídit jednotlivé indické státy.

Pozemní tranzit z jedné země přes území Indie do jiné země je povolen.

3. DOPRAVA

Letecká přeprava

Z cirkulární nóty Generálního ředitelství pro civilní letectví z 23. března 2021 (viz https://twitter.com/DGCAIndia/status/1374345926282670089/photo/1) vyplývá, že přerušení pravidelné mezinárodní letecké přepravy osob je prodlouženo do 30. dubna 2021.

Do Indie a z Indie tak lze nadále letět pouze lety organizovanými v rámci tzv. dvoustranných leteckých bublin (jejich přehled zde: https://www.civilaviation.gov.in/en/about-air-transport-bubbles), resp. prostřednictvím charterových či evakuačních letů v rámci mise Vande Bharat.

Vzhledem k tomu, že Indie suspendovala pravidelnou mezinárodní leteckou přepravu cestujících, lze pro cestou do Indie použít pouze evakuačních letů v rámci mise Vande Bharat anebo některý z letů provozovaných na základě bilaterálních dohod o tzv. leteckých bublinách.

Každý cestující do a z Indie se musí přesvědčit o tom, do jaké míry může či nemůže použít příslušné letecké spojení, které je v každém jednotlivém případě omezeno na přesně vymezený okruh cestujících.

Pro cesty z ČR do Indie lze použít přestup přes Amsterdam, Frankfurt nebo Paříž. Cestovat do Indie je možné rovněž z Bangladéše, Bhútánu, Japonska, Kanady, Nigérie a Spojených států amerických, tyto země však ve většině případů nelze použít v opačném směru, tj. pro vycestování z Indie.

Občané ČR nesmí použít (nebudou vpuštěni na palubu) letu odlétajícího do Indie z jiných zemí (týká se i letů do Indie ze Spojených arabských emirátů, Kataru, Bahrajnu, Ománu, Ruska, Ukrajiny), a to i když budou mít platnou letenku.

Určité výjimky platí pouze pro držitele indického průkazu OCI (Overseas Citizen of India) nebo průkazu PIO (Person of Indian Origin), přesný rozsah je uveden na stránce https://www.civilaviation.gov.in/en/about-air-transport-bubbles. Více informací o tom, kdo má nárok na vydání průkazu OCI, je k dispozici v angličtině na stránce https://ociservices.gov.in/.

V případě tranzitu přes Amsterdam musí cestující před odletem do Amsterdamu prokázat potvrzení o negativním výsledku PCR testu, přičemž čas testu na potvrzení nesmí být starší než 24 hodin před boardingem. (Alternativně je možné mít negativní výsledek PCR testu pořízeného v době méně než 72 hodin před příletem do Amsterdamu a k tomu negativní výsledek antigenního rychlotestu pořízeného méně než 24 hodin před boardingem). Nizozemsko od testů osvobozuje držitele diplomatických pasů a děti do 13 let, PCR test je ale potřeba pro vstup do ČR i pro vstup do Indie. Cestující musí dále předložit vyplněnou deklaraci, která je ke stažení na webové stránce https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/documents/forms/2020/12/04/coronavirus-negative-test-declaration-form.

V případě tranzitu přes Frankfurt musí cestující před odletem do Frankurtu prokázat potvrzení o negativním výsledku jednoho z těchto testů: PCR, antigen, RT-LAMP nebo TMA, který není starší než 48 hodin před plánovaným příletem do Frankfurtu a dále vyplnit online registraci na webu www.einreiseanmeldung.de.

Vnitrostátní letecká přeprava osob po Indii funguje. Je třeba informovat se na příslušná karanténní opatření v místě odletu a příletu.


Železniční přeprava

Mezinárodní železniční přeprava mezi Indií a Pákistánem, mezi Indií a Nepálem a mezi Indií a Bangladéšem je nadále suspendována.

Vnitrostátní železniční přeprava je částečně obnovena. Nástup do vlaků je možný jen s platnou, elektronicky předem zakoupenou jízdenkou. Bližší podrobnosti viz: https://www.irctc.co.in.

Provoz metra a příměstských vlaků je v kompetenci jednotlivých indických svazových států. V hlavním městě Dillí je provoz metra obnoven v plném rozsahu, časy jsou k dispozici v aplikaci Delhi Metro Rail.


Silniční přeprava

Pohyb osob a vozidel mezi státy/územími je centrální vládou povolen.

Povolena je autobusová doprava uvnitř indických států/území, a to s omezením přepravní kapacity.

Obnoveny jsou služby taxi, sdílených taxi a také rikš. Fungují také taxislužby typu Uber, Ola apod.

4. OPATŘENÍ

Ministerstvo vnitra Indie vydalo nařízení č. 40-3/2020-DM-I(A) ze dne 23. března 2021, které obsahuje „Vodítka pro efektivní kontrolu COVID-19“ pro období od 1. do 30. dubna 2021.

Nařízení je ke shlédnutí zde. https://www.mha.gov.in/sites/default/files/MHAOrder_23032021.pdf.

Ministerstvo vnitra Indie nepřistoupilo prostřednictvím nařízení k žádným novým celoplošným zákazům či omezením. Podstatou nařízení je imperativ zintenzivnění testování, efektivnějšího trasování a izolace, jakož i důraz na striktní dodržování a vynucení opatření a správný kód chování obyvatel. Například v hlavním městě Dillí je pro období od 6. do 30. dubna 2021 vyhlášen zákaz nočního vycházení v době od 22:00 do 5:00 hodin (více viz https://static.mygov.in/rest/s3fs-public/mygov_161769440451307401.pdf). Zákaz nočního vycházení je vyhlášen i v Mumbai (zde i po celý den o víkendu) a v dalších městech.

Reakce na vývoj pandemie v podobě konkrétních restriktivních opatření jsou ponechány na vládách jednotlivých svazových států a území, s nimiž je centrální vláda v trvalém kontaktu a jimž poskytuje veškerou součinnost, včetně vysílání expertních týmů do nejvíce zasažených oblastí.

Vlády v nejvíce postižených státech/územích přistupují stále častěji k lokálním uzávěrám a dalším restriktivním opatřením směřujícím k omezení pohybu osob či počtů lidí na různých akcích venku a vnitřních prostorách, uzavírání škol a nastavení dodatečných podmínek pro vstup na území. Stejně tak jsou opětovně posilovány kapacity zdravotnických zařízení, a to jak v soukromém, tak privátním sektoru.

Nejvíce postižený svazový stát Maháráštra například přistoupil k celé škále opatření, včetně omezení pohybu na veřejných prostranstvích do 5 osob přes den, zákazu vycházení v pracovních dnech v noci a po celý den o víkendech (potřeba mít zvláštní povolení), omezení počtu pracovníků v úřadech, uzavření restaurací, kin a divadel. Aktuálně je v jednání totální lockdown, jenž by mohl být zaveden na dobu dvou až tří týdnů.

Nová restriktivní opatření zavedlo i hlavní město Dillí, kde jsou s platností do 30. dubna 2021 zakázány všechny společenské, politické, sportovní, kulturní a náboženské akce a shromáždění, je zakázán provoz bazénů, jsou omezeny počty lidí na pohřbech (20), svatbách (50), v městské dopravě (polovina míst k sezení, resp. polovina stanovené kapacity), v kinech a divadlech (polovina kapacity k sezení), jsou uzavřeny všechny školy a všechny státní instituce mají omezenou kapacitu fungování. Všichni cestující přilétající do Dillí z Maharáštry musí mít test pořízený v době méně než 72 hodin před příletem do hlavního města.

Velvyslanectví upozorňuje na to, že každý cestující do Indie se musí podrobně seznámit s podmínkami vstupu a pobytu v tom či onom svazovém státě.

Informace o aktuálním vývoji jsou k dispozici na portálech svazových vlád, resp. na portále centrální vlády https://www.mygov.in/covid-19/.

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

- Ministerstvo zdraví a rodinného blaha (Ministerstvo zdraví a rodiny Indie, zde lze získat aktuální informace o výskytu a šíření koronaviru COVID-19, počtu infikovaných a místech výskytu, jakož i informace týkající se přijímaných opatření)

- Imigrační úřad Ministerstva vnitra

- Ministerstvo cestovního ruchu

- Ministerstvo informací a vysílání

Oficiální telefonická linka, kam se má hlásit podezření na výskyt koronaviru: +91 11 23978046

Bezplatná telefonní linka (funguje pouze při volání z Indie): 1075

WhatsApp indické vlády pro koronavirus: +91 90 13 15 15 15

Linky pomoci jednotlivých indických států

E-maily pro koronavirus: ncov2019@gov.in nebo ncov2019@gmail.com

6. SITUACE, TÝDENNÍ SOUHRN

Druhá vlna pandemie koronaviru v Indii nepřestává lámat rekordy. Podle toho posledního za neděli 18. dubna 2021 potvrdily laboratoře 273 810 nově nakažených za jediný den.

Od začátku pandemie Indie zaznamenala 15 061 919 případů, z toho 1 561 202 (10,2 %) jen za uplynulý týden od 12. do 18. dubna 2021 (o 63 % více v mezitýdenním srovnání a vůbec nejvyšší dosavadní sedmidenní maximum).

Vývoj denních přírůstků v uplynulém týdnu a denních průměrů za posledních třináct týdnů je zachycen v grafech níže.

Z vývoje šíření pandemie v jednotlivých indických svazových státech nic nenasvědčuje tomu, že by v dohledné době mohlo dojít ke zploštění růstové křivky. Indie má již deset států s denním přírůstkem vyšším nežli deset tisíc nakažených.

Zdaleka nejhorší situace je ve státě Maháráštra (68 631 nových případů za uplynulých 24 hodin). Následují Uttarpradéš (30 566), Dillí (25 462), Karnátaka (19 067), Kérala (18 257), Čhattisgarh (12 345), Madhjapradéš (12 248), Tamilnádu (10 723), Rádžasthán (10 287) a Gudžarát (10 340).

Míra pozitivity v hlavním městě strmě roste a v neděli dosáhla hodnoty 29,74 %.

Indie eviduje celkem 12 953 821 uzdravených, 86,26 % všech infikovaných.

Za uplynulý týden s nemocí covid-19 zemřelo 8 593 osob, o 3 511 úmrtí větší přírůstek než v předchozím týdnu, v průměru 1 227 za den. 1 619 nahlášených obětí za posledních 24 hodin je třetím po sobě jdoucím rekordním zápisem. Celková bilance úmrtí činí 178 769 osob. Smrtnost je na úrovni 1,20 %.

Indie má téměř 2 milióny aktivních případů. V Indii se s nemocí covid-19 aktuálně potýká 1 929 329 pacientů, nejvíce od vypuknutí pandemie. Podíl aktivních případů na všech prokázaných záchytech nákazy roste a činí již 12,88 %.

2 464 laboratoří oprávněných provádět testy (1 233 státních a 1 231 soukromých) provedly za sedm dní 10 042 613 testů, 1 434 659 za den, o 1 255 284 více ve srovnání s předchozím týdnem. Od začátku pandemie bylo testováno celkem 267 849 549 lidí, 192 620 v přepočtu na milión obyvatel.

Obr. 1

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 2

Obr. 3

Obr. 3

Další informace:

Českým občanům je doporučováno, aby se opakovaně a včas informovali o aktuálním vývoji situace. V případě potřeby se lze obrátit na velvyslanectví ČR v Dillí, a to nejlépe e-mailem zaslaným na adresu newdelhi@embassy.mzv.cz.

V případě potřeby je možné obrátit se na velvyslanectví ČR také telefonicky.


K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zprávy a články ke koronaviru a nemoci COVID-19


Označení stránky: Covid usa, covid 19 v usa, koronavirus v usa, koronavirus usa aktuálně, covid v USA, Usa a covid, Covid-1v USA, usa koronavirus, USA Covid, koronavirus usa


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.