ČSÚ (ČSÚ)
Z regionů  |  16.04.2021 00:00:00

Kriminalita v Olomouckém kraji v roce 2020 - 8 369 trestných činů, o 1 469 méně než v roce 2019.

 

16. 4. 2021

roce 2020 bylo v Olomouckém kraji spácháno 8 369 trestných činů, což bylo o 1 469 méně než v roce 2019.  Z hlediska klasifikace trestných činů patřila většina mezi obecné trestné činy. Objasnit se podařilo 4 906 případů, což představovalo objasněnost 58,6 %.

Podle předběžných údajů Policejního prezidia ČR bylo v roce 2020 v Olomouckém kraji registrováno 8 369 trestných činů. Ve srovnání s předchozím rokem se jejich počet snížil o 1 469 činů, tj. o 14,9 %. Počet spáchaných trestných činů meziročně klesl ve všech krajích ČR, z toho nejvíce v hlavním městě Praze (o 23,7 %) a nejméně v kraji Středočeském (o 11,4 %). Pokles v Olomouckém kraji byl osmý nejvyšší. Vliv na výrazný pokles kriminality v krajích měl částečně i nouzový stav vyhlášený v souvislosti s pandemickou situací.

Meziroční pokles kriminality byl zaznamenán také ve všech okresech Olomouckého kraje s výjimkou okresu Prostějov (meziroční zvýšení o 1,9 %). Nejvýraznější pokles měl okres Olomouc (o 24,9 %), následoval okres Jeseník (o 13,2 %), okres Šumperk (o 12,4 %) a okres Přerov (o 9,7 %).

Počet registrovaných trestných činů na 1 000 obyvatel středního stavu byl v Olomouckém kraji osmý nejvyšší. V roce 2020 dosáhl tento ukazatel hodnoty 13,2 případů a byl o 2,2 případů nižší než hodnota za celou ČR (15,5 případů). V rámci mezikrajského srovnání bylo nejvíce registrovaných trestných činů na 1 000 obyvatel zaznamenáno v hl. m. Praze (28,7), dále s odstupem následovaly kraje Ústecký (18,1), Liberecký (16,5), Moravskoslezský (16,4), Plzeňský (15,2), Karlovarský (15,0) a Jihomoravský (14,2). Naopak mezi kraje s nejnižším počtem registrovaných trestných činů na tisíc obyvatel patřily kraje Pardubický (9,1), Zlínský (9,4) a Kraj Vysočina (9,5).

V rámci okresů Olomouckého kraje bylo nejvíce registrovaných trestných činů na 1 000 obyvatel středního stavu evidováno v okresech Jeseník (14,9 případů) a Prostějov (14,8 případů). Nejméně registrovaných trestných činů v přepočtu na 1 000 obyvatel měl okres Přerov (12,1 případů). V okrese Olomouc připadlo na 1 000 obyvatel 13,1 trestných činů a v okrese Šumperk to bylo 12,8 případů.

Z hlediska klasifikace trestných činů patřila většina trestných činů mezi obecné trestné činy (násilné, mravnostní, majetkové trestné činy a ostatní kriminalita). V roce 2020 bylo v Olomouckém kraji celkem 5 581 činů klasifikováno jako obecné. Jejich podíl na celkovém počtu spáchaných trestných činů představoval v loňském roce 66,7 %. Hospodářské činy tvořily 12,8 % z celku a na zbývající kriminalitu (zahrnující např. opilství, zanedbání povinné výživy, nedbalostní dopravní silniční nehody apod.) připadlo 20,5 % z celkového počtu trestných činů.

Mezi 5 581 registrovanými činy obecné kriminality v Olomouckém kraji převažovala z 59,5 % majetková trestná činnost (krádeže vloupáním, krádeže prosté a ostatní majetková kriminalita). Nejčastěji byly v tomto případě řešeny krádeže prosté (1 724 skutků), z nich 594 činů tvořily krádeže v jiných objektech, dalších 265 krádeže věcí z aut, 184 krádeže jízdních kol a 124 krádeže dvoustopých motorových vozidel apod.

Krádeže vloupáním se na majetkové trestné činnosti v Olomouckém krajiroce 2020 podílely z 23,1 %. Ve většině případů šlo o vloupání do ostatních objektů (475 krádeží), následovalo vloupání do rodinných domů (78), obchodů (59) a víkendových chat (57). Mezi 830 trestných činů ostatní majetkové kriminality bylo zařazeno mimo jiné 406 podvodů a 330 případů poškozování cizí věci.

Mezi obecnou kriminalitu bylo také zařazeno 1 316 trestných činů v rámci ostatní kriminality, kde bylo nejčastějším případem maření výkonu úředního rozhodnutí (592 skutků) nebo nedovolená výroba a držení psychotropních látek a jedů pro jiného (227 případů).

Do kategorie násilné kriminality bylo zařazeno 811 skutků, jednalo se především o úmyslné ublížení na zdraví (305 činů). V kraji bylo ve sledovaném období spácháno 9 vražd, z toho 6 vražd bylo motivováno osobními vztahy. Domovní svoboda byla porušena ve 146 případech, 118 případů připadlo na nebezpečného vyhrožování, 65 případů bylo loupeží a 64 skutků vydírání. Mezi 131 mravnostními delikty bylo zaevidováno 23 případů znásilnění a 46 případů pohlavního zneužívání.

roce 2020 se z celkového počtu registrovaných trestných činů podařilo objasnit 4 906 případů, což představovalo objasněnost 58,6 % (mírný nárůst proti roku 2019 o 0,3 p. b.). Dodatečně bylo objasněno 848 trestných činů (dodatečně objasněné skutky jsou ty, u nichž bylo trestní stíhání zahájeno již v předešlém roce či předešlých letech).

Z úhrnu objasněných trestných činů v kraji (5 754 činů) bylo 72 činů spácháno nezletilými (osoby ve věku do 14 let) a 171 trestných činů spáchali mladiství (osoby ve věku 15 až 17 let). Více než třetinu objasněných trestných činů spáchaly opakovaně trestané osoby (1 962 činů, tj. 34,1 % z krajského úhrnu). Celkem 1 490 činů bylo spácháno pod vlivem návykových látek, z toho 936 trestných činů pod vlivem alkoholu.

 

Více informací naleznete pod odkazy:
Kriminalita – MVČR
Veřejná databáze ČSÚ – Kriminalita

 

 

Kontakt:
Kateřina Káňová
Oddělení informačních služeb
E-mail: katerina.kanova@czso.cz

Přílohy

 

16. 4. 2021

Kriminalita v Olomouckém kraji v roce 2020

V roce 2020 bylo v Olomouckém kraji spácháno 8 369 trestných činů, což bylo o 1 469 méně než v roce 2019.  Z hlediska klasifikace trestných činů patřila většina mezi obecné trestné činy. Objasnit se podařilo 4 906 případů, což představovalo objasněnost 58,6 %.

 

Podle předběžných údajů Policejního prezidia ČR bylo v roce 2020 v Olomouckém kraji registrováno 8 369 trestných činů. Ve srovnání s předchozím rokem se jejich počet snížil o 1 469 činů, tj. o 14,9 %. Počet spáchaných trestných činů meziročně klesl ve všech krajích ČR, z toho nejvíce v hlavním městě Praze (o 23,7 %) a nejméně v kraji Středočeském (o 11,4 %). Pokles v Olomouckém kraji byl osmý nejvyšší. Vliv na výrazný pokles kriminality v krajích měl částečně i nouzový stav vyhlášený v souvislosti s pandemickou situací.

Kriminalita podle krajů v roce 2020

Pramen: Policejní prezidium ČR

 

Registrované trestné činy

 

z toho

   

Objasněné trestné

činy

obecné

činy

z toho

 

hospodářské činy

násilné

činy

krádeže vloupáním

krádeže

prosté

ostatní

majetkové činy

Česká republika

165 525

121 981

12 247

20 661

45 638

15 817

18 528

77 786

v tom kraje:

               

Hl. m. Praha

38 059

30 872

1 464

4 889

16 069

4 110

4 567

8 660

Středočeský

18 091

13 468

1 261

2 941

4 267

1 707

1 510

8 107

Jihočeský

7 947

5 301

795

796

1 379

843

1 089

5 019

Plzeňský

8 996

6 672

667

1 370

2 332

714

823

4 005

Karlovarský

4 422

3 222

354

607

951

332

400

2 758

Ústecký

14 872

10 648

1 350

1 785

3 498

1 128

1 565

9 231

Liberecký

7 290

5 121

619

814

1 491

728

857

4 028

Královéhradecký

5 794

3 888

557

503

1 095

515

779

3 657

Pardubický

4 778

3 113

346

358

945

440

583

3 004

Vysočina

4 835

3 264

506

437

759

490

624

3 103

Jihomoravský

16 985

12 703

1 247

2 374

4 450

1 927

1 970

6 903

Olomoucký

8 369

5 581

811

769

1 724

830

1 072

4 906

v tom okresy:

               

Jeseník

564

377

86

34

80

46

30

424

Olomouc

3 098

2 102

194

333

723

388

360

1 493

Prostějov

1 602

1 059

138

189

366

152

298

1 010

Přerov

1 569

1 084

189

107

362

135

173

966

Šumperk

1 536

959

204

106

193

109

211

1 013

Zlínský

5 452

3 425

555

484

981

451

682

3 686

Moravskoslezský

19 635

14 703

1 715

2 534

5 697

1 602

2 007

10 719

Meziroční pokles kriminality byl zaznamenán také ve všech okresech Olomouckého kraje s výjimkou okresu Prostějov (meziroční zvýšení o 1,9 %). Nejvýraznější pokles měl okres Olomouc (o 24,9 %), následoval okres Jeseník (o 13,2 %), okres Šumperk (o 12,4 %) a okres Přerov (o 9,7 %).  

Počet registrovaných trestných činů na 1 000 obyvatel středního stavu byl v Olomouckém kraji osmý nejvyšší. V roce 2020 dosáhl tento ukazatel hodnoty 13,2 případů a byl o 2,2 případů nižší než hodnota za celou ČR (15,5 případů). V rámci mezikrajského srovnání bylo nejvíce registrovaných trestných činů na 1 000 obyvatel zaznamenáno v hl. m. Praze (28,7), dále s odstupem následovaly kraje Ústecký (18,1), Liberecký (16,5), Moravskoslezský (16,4), Plzeňský (15,2), Karlovarský (15,0) a Jihomoravský (14,2). Naopak mezi kraje s nejnižším počtem registrovaných trestných činů na tisíc obyvatel patřily kraje Pardubický (9,1), Zlínský (9,4) a Kraj Vysočina (9,5).

Trestné činy v roce 2019 a 2020 podle krajů

Registrované trestné činy (rok 2019)

Objasněnost trestných činů (rok 2020)

 Registrované trestné činy (rok 2020)

 

V rámci okresů Olomouckého kraje bylo nejvíce registrovaných trestných činů na 1 000 obyvatel středního stavu evidováno v okresech Jeseník (14,9 případů) a Prostějov

(14,8 případů). Nejméně registrovaných trestných činů v přepočtu na 1 000 obyvatel měl okres Přerov (12,1 případů). V okrese Olomouc připadlo na 1 000 obyvatel 13,1 trestných činů a v okrese Šumperk to bylo 12,8 případů.

Z hlediska klasifikace trestných činů patřila většina trestných činů mezi obecné trestné činy (násilné, mravnostní, majetkové trestné činy a ostatní kriminalita). V roce 2020 bylo v Olomouckém kraji celkem 5 581 činů klasifikováno jako obecné. Jejich podíl na celkovém počtu spáchaných trestných činů představoval v loňském roce 66,7 %. Hospodářské činy tvořily 12,8 % z celku a na zbývající kriminalitu (zahrnující např. opilství, zanedbání povinné výživy, nedbalostní dopravní silniční nehody apod.) připadlo 20,5 % z celkového počtu trestných činů.

Mezi 5 581 registrovanými činy obecné kriminality v Olomouckém kraji převažovala z 59,5 % majetková trestná činnost (krádeže vloupáním, krádeže prosté a ostatní majetková kriminalita). Nejčastěji byly v tomto případě řešeny krádeže prosté (1 724 skutků), z nich 594 činů tvořily krádeže v jiných objektech, dalších 265 krádeže věcí z aut, 184 krádeže jízdních kol a 124 krádeže dvoustopých motorových vozidel apod. 

Trestné činy v Olomouckém kraji

2016

2017

2018                         2019

2020

 Celková kriminalita            

Násilné činy

 Mravnostní činy                

Majetkové činy

 Ostatní kriminalita             

Hospodářská kriminalita

 Zbývající kriminalita

 

 

Krádeže vloupáním se na majetkové trestné činnosti v Olomouckém kraji v roce 2020 podílely z 23,1 %. Ve většině případů šlo o vloupání do ostatních objektů (475 krádeží), následovalo vloupání do rodinných domů (78), obchodů (59) a víkendových chat (57). Mezi 830 trestných činů ostatní majetkové kriminality bylo zařazeno mimo jiné 406 podvodů a 330 případů poškozování cizí věci.

Mezi obecnou kriminalitu bylo také zařazeno 1 316 trestných činů v rámci ostatní kriminality, kde bylo nejčastějším případem maření výkonu úředního rozhodnutí (592 skutků) nebo nedovolená výroba a držení psychotropních látek a jedů pro jiného (227 případů).

Trestné činy v roce 2019 a 2020 podle okresů Olomouckého kraje

Registrované trestné činy (rok 2019)  Objasněnost trestných činů (rok 2020)

Registrované trestné činy (rok 2020)

 

Do kategorie násilné kriminality bylo zařazeno 811 skutků, jednalo se především o úmyslné ublížení na zdraví (305 činů). V kraji bylo ve sledovaném období spácháno 9 vražd, z toho 6 vražd bylo motivováno osobními vztahy. Domovní svoboda byla porušena ve 146 případech, 118 případů připadlo na nebezpečného vyhrožování, 65 případů bylo loupeží a 64 skutků vydírání. Mezi 131 mravnostními delikty bylo zaevidováno 23 případů znásilnění a 46 případů pohlavního zneužívání.

V roce 2020 se z celkového počtu registrovaných trestných činů podařilo objasnit 4 906 případů, což představovalo objasněnost 58,6 % (mírný nárůst proti roku 2019 o 0,3 p. b.). Dodatečně bylo objasněno 848 trestných činů (dodatečně objasněné skutky jsou ty, u nichž bylo trestní stíhání zahájeno již v předešlém roce či předešlých letech).  

Trestné činy v Olomouckém kraji a ČR

 

Z úhrnu objasněných trestných činů v kraji (5 754 činů) bylo 72 činů spácháno nezletilými (osoby ve věku do 14 let) a 171 trestných činů spáchali mladiství (osoby ve věku 15 až 17 let). Více než třetinu objasněných trestných činů spáchaly opakovaně trestané osoby (1 962 činů, tj. 34,1 % z krajského úhrnu). Celkem 1 490 činů bylo spácháno pod vlivem návykových látek, z toho 936 trestných činů pod vlivem alkoholu.

 

 

Více informací naleznete pod odkazy: 

Kriminalita  MVČR 

Veřejná databáze ČSÚ  Kriminalita  

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:

Kateřina Káňová

Oddělení informačních služeb

E-mail: katerina.kanova@czso.cz

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Poslední zprávy z rubriky Z regionů:

So   0:00  Svitavská nemocnice má v plánu významnou modernizaci svého areálu pardubickykraj.cz (Pardubický kraj)
Pá   0:00  Bělou u Jevíčka trápí slabý mobilní signál a kamiony pardubickykraj.cz (Pardubický kraj)
Pá   0:00  Podpora problémových mikroregionů nese na Moravskotřebovsku ovoce pardubickykraj.cz (Pardubický kraj)
Pá   0:00  Brněnec a okolí čekají velké investice do silnic v majetku kraje i státu pardubickykraj.cz (Pardubický kraj)


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.