OPOJISTENI.CZ (OPOJISTENI.CZ)
Pojištění  |  18.04.2021 12:41:02

„Přestaňte pojišťovat uhlí a plyn!” vyzvaly občanské organizace pojišťovny

Pojišťovny by měly přestat pojišťovat uhelné elektrárny jako Počerady či Chvaletice, ukončit spolupráci s energetickými firmami, které neplánují ukončit těžbu uhlí nebo výrobu elektřiny z něj do roku 2030, a zavázat se, že nebudou podporovat žádné nové fosilní projekty, především v těžbě či spalování fosilního plynu. S takovými požadavky oslovila nově vzniklá koalice Zastavme špinavé prachy tři tuzemské pojišťovny, které u nás stále podporují uhelné projekty. Otevřený dopis, který koalice zaslala vedení pojišťoven Generali, Kooperativa a Allianz, podpořilo devětadvacet občanských organizací zabývajících se ochranou životního prostředí na lokální i celostátní úrovni.

Právě tyto tři zmíněné pojišťovny sice již přijaly své klimatické závazky a vyloučily podporu novým uhelným projektům, to však samo o sobě nestačí k ukončení podpory uhlí v České republice. Řešením klimatické krize totiž není pouhé ukončení stavby nových uhelných elektráren, především je nutné rychle odstavit ty stávající. Ve vyspělých zemích skupiny OECD, jako je i Česká republika, uhlí musí – a může[1] – skončit nejpozději do roku 2030.

Koalice požaduje, aby tyto tři pojišťovny následovaly trend odklonu od uhlí v pojišťovnickém sektoru. V poslední době se k němu přidala například pojišťovna AXA, která ukončila spolupráci s německou uhelnou firmou RWE, nebo zajišťovna Swiss Re, která se zavázala do deseti let přestat uzavírat smluvní zajištění na uhelné projekty. 

Co na to pojišťovny?

Kooperativa na pojišťovacím trhu působí v souladu se všemi pravidly Evropské komise, která se dotýkají udržitelných financí, a podle jejich zástupců firma podniká všechny relevantní kroky vedoucí ke snižování uhlíkové stopy. „Pojišťovna Kooperativa je zodpovědnou firmou, která neopomíná ani ochranu životního prostředí. Dodržujeme také VIG Climate Change Strategy jako závazný dokument pro všechny pojišťovny ve skupině Vienna Insurance Group. S našimi aktivitami ve vztahu k ochraně životního prostředí se můžete seznámit ve Zprávě o společenské odpovědnosti a udržitelnosti, která je veřejně dostupná na našich webových stránkách. Ačkoliv pojistnou ochranu poskytujeme i společnostem, které se v rámci své podnikatelské činnosti věnují těžbě či dalšímu zpracování uhlí, počet těchto pojistných smluv v našem portfoliu klesá. Jen za poslední dva roky se jedná o 16% pokles. Vychází to z naší strategie utlumení pojišťovacích aktivit v této oblasti, čímž chceme přispět k ochraně klimatu a spoluvytváření čistšího ovzduší. Na tuto problematiku pamatuje i skupina VIG, která v rámci své vnitřní politiky nabádá své společnosti k postupnému útlumu pojišťovací činnosti v tomto segmentu,“ vysvětlil postoj společnosti tiskový mluvčí pojišťovny Kooperativa Milan Káňa.

Boj proti klimatické krizi a podpora opatření v oblasti klimatu a v oblasti ochrany zaměstnanců a komunit, jsou klíčovými prioritami i skupiny Generali (jejíž součástí je Generali Česká pojišťovna). „Náš přístup ke společnostem z oblasti průmyslu fosilních paliv spočívá v tom, že s dalšími investory podporujeme dekarbonizaci podnikání těchto společností, protože věříme, že právě to je nejúčinnější způsob, jak dosáhnout skutečně udržitelné transformace v rámci reálné ekonomiky. Pokud taková spolupráce nedosáhne očekávaných výsledků, jsme připraveni vyvodit důsledky a dle toho také jednat. V posledních dvou letech jsme tak například rozhodli o neobnovení pojistného krytí pro čtyři společnosti spřízněné s uhlím, protože jsme od nich v uspokojivé podobě nezískali jejich plány na jeho opuštění. Naši strategii boje proti klimatické krizi průběžně aktualizujeme. Ráda bych ještě doplnila důležitou informaci, a to že v případě uhelné elektrárny Počerady můžeme potvrdit, že mezi naše klienty nepatří. Souvisí to s našimi uhelnými politikami podrobně uvedenými v tzv. Technical note (jsou veřejně dostupné na webu Skupiny Generali). Od 1. ledna 2021 neposkytujeme pro tuto elektrárnu pojistné krytí a nový majitel závodu Počerady a jeho provozní společnost mezi našimi zákazníky nefigurují,“  komentovala výzvu mluvčí Generali České pojišťovny Ivana Buriánková.

Česká Allianz pojišťovna je součástí světové skupiny Allianz, a proto se řídí její strategií, která je ve vztahu k uhlí jasná a má jednoznačně dané termíny naplnění. „Této problematice se nedávno věnovala i klimatická analýza odvětví pojišťovnictví, kterou vypracovala globální síť NGO Insure Our Future a ve které je uvedeno, že 23 ze 30 největších světových pojistitelů v uplynulých třech letech buď pojišťování uhelného byznysu ukončilo, nebo ho omezilo. Analýza dále poukazuje na to, že na německém trhu v tomto trendu dominuje, v porovnání s lokální konkurencí, právě Allianz. A stejně tomu je i na trhu českém. V Počeradech a Chvaleticích ještě máme dílčí smluvní závazky, které se řídí právě touto strategií, podle níž je do roku 2023 uhelné pojištění v rámci určitých omezení povolené. Tato omezení budou v dalších letech narůstat a do roku 2040 pak z našeho portfolia zmizí pojišťování těchto rizik nadobro,“ doplnila tisková mluvčí pojišťovny Allianz Marie Petrovová.

A co dál?

Důležitá je však také otázka náhrady za uhlí. Zapotřebí je nahradit jej čistými obnovitelnými zdroji, a nikoli fosilním plynem. Podle studie OSN je zapotřebí každoročně snížit produkci a spalování plynu o 3 procenta na celém světě, pokud aby bylo zamezeno nejhorším dopadům klimatické krize. „Během těžby a transportu plynu uniká velké množství metanu, při spalování pak oxid uhličitý. Nemůžeme si dovolit nahradit uhlí jiným fosilním palivem, jehož těžba a spalování je významným zdrojem skleníkových plynů. Pojišťovny by měly při stanovování svých klimatických politik myslet i na to, že plyn je falešným řešením klimatické krize,” řekla mluvčí kampaně Zastavme špinavé prachy Stela Joudalová.

Otevřený dopis největším českým pojišťovnám Allianz, Generali Česká pojišťovna a Kooperativa:

Vážený pane Quisi, vážený pane Juráši, vážený pane Diviši,

dovolujeme si vás oslovit jménem českých občanek a občanů, které reprezentujeme, s žádostí o spolupráci při řešení problému klimatické krize, pustošící v posledních letech naši krajinu, a také s ní spojeného problému znečištění ovzduší, které u nás zabije každý rok předčasně více než deset tisíc lidí. Konkrétně nám jde o uhelný průmysl, jehož zastaralé elektrárny mají na obou těchto problémech v České republice lví podíl.

Pandemie koronaviru ostře zvýraznila zranitelnost naší společnosti vůči rizikům, jako jsou i ta vyplývající z klimatické krize. Jsme rádi, že vaše společnosti, jejichž úlohou je nás před následky rizik chránit, v posledních letech vyjadřují ochotu se do řešení klimatické krize zapojit a pomoci udržet oteplení naší planety pod bezpečnou hranicí 1,5 °C, zakotvenou v Pařížské dohodě. Ceníme si toho, že jste zavedli pravidla, která omezují vaši podporu novým uhelným projektům.

Znepokojuje nás ale, že v těchto pravidlech zejí mezery, kvůli kterým nejsou zdaleka dostatečná. Zejména nás zaráží vaše podpora prodlužování životnosti těch nejšpinavějších uhelných elektráren, jako Počerady či Chvaletice, a vaše pokračující spolupráce se společnostmi jako jsou Sev.en Energy Pavla Tykače, EPH Daniela Křetínského či ČEZ, které ani pět let po schválení Pařížské dohody o klimatu nepředložily věrohodné plány, jak své podnikatelské záměry sladit s jejími cíli.

K řešení klimatické krize nestačí přestat stavět nové uhelné elektrárny. Je potřeba dostatečně rychle uhlí odstavit. Ve vyspělých zemích skupiny OECD, jako je Česká republika, uhlí musí – a může – skončit nejpozději do roku 2030. Zapotřebí je také nahradit jej čistými obnovitelnými zdroji, a nikoli podobně špinavým fosilním plynem: s řešením klimatické krize není slučitelná žádná nová fosilní infrastruktura.

Žádáme vás proto, abyste dostáli odpovědnosti, která z vašeho postavení v ekonomice vyplývá, a přijali alespoň tato minimální nezbytná opatření. Pokud to myslíte s ochranou klimatu vážně, měli byste:

 • Neprodleně přestat pojišťovat nejšpinavější a nejzbytečnější české uhelné elektrárny jako Počerady či Chvaletice, a tím i ukončit podporu prodlužování jejich životnosti.
 • Zavázat se, že přestanete pojišťovat těžbu a spalování uhlí co nejrychleji. Neprodleně ukončit spolupráci s uhelnými firmami jako Sev.en Energy, EPH či ČEZ, nepředloží-li věrohodné plány, jak skončit s těžbou a spalováním uhlí v souladu s cílem Pařížské dohody zadržet oteplování planety pod 1,5 °C, to znamená nejpozději do roku 2030.
 • Zavázat se, že nebudete pojišťovat ani financovat žádné nové fosilní projekty, především v těžbě či spalování fosilního plynu. Žádná nová fosilní infrastruktura není slučitelná s řešením klimatické krize.

V České republice je již dnes všem jasné, že uhlí je u konce. Otázka je, jak rychle skončí a co jej nahradí. Zatímco uhelné firmy a na ně napojení politici chtějí nevyhnutelný konec co nejvíc oddálit a ohrožují tak budoucnost nás i našich dětí, vědci a vědkyně, občanské organizace i lidé z míst postižených tíživými dopady uhelného byznysu – mnozí z nich podepsaní pod tímto dopisem – tlačí na co nejrychlejší útlum.

Vaše společnosti stojí v této situaci před klíčovým rozhodnutím, na kterou stranu se postaví. Žádáme vás, abyste si vybrali veřejné zdraví a odpovědnost budoucím generacím, a naopak silou svých peněz i veřejného vlivu podpořili takovou podobu hospodářské obnovy po pandemické krizi, která Českou republiku nasměruje na cestu ke spravedlivější a udržitelnější ekonomice.

Podepsané organizace:

 • Arnika
 • Berounská Zeleň
 • BEZUHLI.CZ
 • Centrum pro dopravu a energetiku
 • Doctors for Future
 • Ekumenická akademie
 • EUROSOLAR.cz
 • Extinction Rebellion
 • Feministické umělecké instituce
 • Greenpeace Česká republika
 • Hlavou proti Turówu
 • Hnutí DUHA
 • Chebsko za klima
 • Iniciativa Stop přehradám
 • Klimatická koalice
 • Limity jsme my
 • Na Mysli
 • NESEHNUTÍ
 • Re-set: platforma pro sociálně-ekologickou transformaci
 • RFK
 • Rodiče za klima Liberec
 • Spolek Živá voda
 • Trast pro ekonomiku a společnost
 • Univerzity za klima
 • Zastavme elektrárnu Chvaletice
 • Zelená pro Pardubicko
 • Zelená pro Ústecko
 • Zelený kruh

[1] Jak je možné v České republice skončit s uhlím do roku 2030 ukazují studie Ember a Agora Energiewende.

Zdroj: Zastavme špinavé prachy, oPojištění.cz

oPojištění.cz - informace ze světa pojištění a risk managementu

Zpravodajský portál, který poskytuje komplexní zpravodajství ze světa pojištění a risk managementu. Denně přináší aktuální zprávy o vývoji pojistného trhu, odborné analýzy, informace o nabízených pojistných produktech a rozhovory s významnými osobnostmi pojišťovnictví.

Více informací na: www.opojisteni.cz

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688