mzcr.cz (MZ ČR)
Z domova  |  13.04.2021 09:05:12

Denní souhrn testů na COVID-19 a hodnocení indexu rizika pro Protiepidemický systém (PES) k 13. 4. 2021

Dne 12. 4. 2021 bylo provedeno 20 300 testů PCR a 172 996 antigenních testů, a to u 191 879 unikátních testovaných osob. Testy s preventivní indikací a prováděné v rámci plošného testování tvořily 81,1 % celkového počtu testů.

Celkem bylo potvrzeno 3 843 pozitivních diagnóz COVID-19, přičemž AG testy se na tomto záchytu podílely z 20,1 % (týdenní průměr podílu AG testů na pozitivních záchytech se pohybuje v rozsahu cca 20 %). COVID-19 byl prokázán u 1 863 asymptomatických osob, z toho v 227 případech na bázi AG testu následně potvrzeného vyšetřením PCR.

Testy se dle uvedené indikace vyšetření významně liší v dosahované pozitivitě záchytu nemoci COVID-19 (7denní průměrná pozitivita):

  • diagnostické a klinické indikace testů vykazují pozitivitu 21,0 %,
  • testy s epidemiologickou indikací (rizikové kontakty, trasování) mají 8,9% pozitivitu,
  • testy s preventivní indikací a při plošném testování dosahují 0,3% pozitivity

Od 6. 1. 2021 jsou denně aktualizovány hodnoty indexu rizika, který je kalkulován pro Protiepidemický systém (PES).

Hodnota indexu kalkulovaného na bázi nové metodiky je k 13.04.2021 60 bodů ze 100. Detaily jsou k dispozici na https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/pes. K vysoké hodnotě indexu přispívají všechny komponenty indexu, které nabývají vysokých hodnot, konkrétně:

·       14denní incidence na 100 tis. obyv.: 572,3
·       14denní incidence 65+ na 100 tis. obyv. 65+: 444,4
·       Zjednodušené reprodukční číslo: 1,05*
·       Podíl hospitalizovaných nezachycených v komunitě za posledních 14 dní: 39,9%

* Hodnota reprodukčního čísla je částečně zkreslena referenčním obdobím (týdenní časové okno), které nyní zahrnuje Velikonoce (tedy období, kdy došlo k poklesu denních záchytů v důsledku sníženého objemu testů). Při kalkulaci s využitím 14denní referenční periody je hodnota R rovna 0,85.  

Číselné souhrny jsou uvedeny v následujících tabulkách a v datových přílohách této zprávy.

  

Přehled provedených testů

Denní souhrn za 12. 04. 2021                                                                                /generováno 13.04.2021/

Počet provedených (nahlášených) testů Za 12. 04. 2021 Počet otestovaných osob* Za 11. 04. 2021 Počet otestovaných osob*
PCR testů 20 300   5 650  
Antigenní (Ag) testy 172 996 191 879 46 205 51 660
…z toho prvotesty 21 337   7 225  
 
Počet pozitivních diagnóz COVID-19 Za 12. 04. 2021 … v % Za 11. 04. 2021 … v %
Celkem 3 843 100%  982 100%
PCR – symptomatičtí pacienti 1 436 37,4%  335 34,1%
PCR – asymptomatičtí pacienti 1 636 42,6%  380 38,7%
Ag – symptomatičtí pacienti  543 14,1%  172 17,5%
Ag – asymptomatičtí pacienti /konfirmace PCR/**  228 5,9%  95 9,7%
 
Počet testů dle indikace Za 12. 04. 2021 … v % Za 11. 04. 2021 … v %
Celkem 193 296 100% 51 855 100%
Diagnostická indikace 11 164 5,8% 2 176 4,2%
Epidemiologická indikace 23 860 12,3% 5 352 10,3%
Preventivní a plošné testování 156 765 81,1% 43 393 83,7%
Ostatní 1 507 0,8%  934 1,8%
 
Relativní pozitivita testů dle indikace testu*** Za 12. 04. 2021 Za 11. 04. 2021 7denní průměr k 11. 04. 2021
Diagnostická indikace 13,1% 13,6% 18,4%
Epidemiologická indikace 7,2% 7,8% 9,2%
Preventivní a plošné testování 0,3% 0,5% 0,5%
 
Počet evidovaných testů Za 7 dní k 12. 04. 2021 Za 7 dní k 11. 04. 2021 Celkem v databázi
PCR testy 135 402 122 674 6 461 986
Antigenní testy 1051 328 925 922 8 173 024

* Jeden klient může mít proveden Ag i PCR test, počet otestovaných osob není roven součtu testů

** Tyto testy nejsou zahrnuty v záchytech nemoci u testů PCR

*** Relativní pozitivita testů může být v posledním dni ovlivněna nedohlášením negativních testů v daném okamžiku (v případě velkého počtu testů jsou pro zpracování prioritizovány pozitivní testy a negativní testy jsou z laboratoří hlášeny postupně). Z toho důvodu dochází zpětně (cca 1–3 dny) ke korekcím průběžně hlášených hodnot.

 

Index rizika pro Protiepidemický systém PES: 13. 4. 2021*

INDEX RIZIKA k datu 13.04.2021: 60 bodů

 
Hodnota 12.04.2021: 62 bodů Důvodem denní změny hodnoty k 13.04. 2021 je pokles podílu hospitalizovaných nezachycených v komunitě.
Hodnota 11.04.2021: 59 bodů
Hodnota 10.04.2021: 59 bodů
Hodnota 09.04.2021: 59 bodů
Hodnota 08.04.2021: 54 bodů
Hodnota 07.04.2021: 54 bodů

Poznámka: U komponenty Podíl hospitalizovaných nezachycených v komunitě (za posledních 14 dní) dochází ke zpětnému dohlašování hospitalizací a z toho důvodu se tato komponenta může změnit i pro již uplynulé dny. V případě, že se hodnoty pohybují v blízkosti bodové hranice, může tedy dojít i ke změně počtu bodů připočítaných za tuto komponentu a tím pádem i ke změně hodnoty celého indexu.

Komponenty indexu rizika

Hodnota

Počet bodů

14denní incidence na 100 tis. obyv. 572,3 16
14denní incidence 65+ na 100 tis. obyv. 65+ 444,4 13
Zjednodušené reprodukční číslo 1,05 9
Podíl hospitalizovaných nezachycených v komunitě (za posledních 14 dní) 39,9% 20
Nárůst 14denní incidence 65+ na 100 tis. obyv. 65+ ne 0
Nárůst podílu hospitalizovaných nezachycených v komunitě ano 2

CELKEM

  60

* Index rizika je od 6. 1. 2021 kalkulován dle metodiky výpočtu publikované zde: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/pes

 

Doplňující metodický komentář k publikovaným datům o testování COVID-19

Datové sady s diagnostickými testy na COVID-19 jsou od 16. 11. 2020 doplněny dle mezinárodních metodik ECDC. Nově jsou do evropské definice potvrzeného případu zahrnuty také antigenní testy (AG). Detekce nukleové kyseliny nebo antigenu viru SARS-CoV-2 v klinickém vzorku je nyní laboratorním kritériem. ECDC v současnosti publikuje výpočet relativní pozitivity testů pro veškeré testy provedené v daném týdnu (jmenovatel). Čitatelem pro výpočet pozitivity testů je počet nově potvrzených případů v daném týdnu

  • https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/surveillance/case-definition
  • http://www.szu.cz/tema/prevence/definice-pripadu-case-definitiono-koronavirove-onemocneni
  • https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-testing

Doplnění datových sad zajišťuje shodu údajů s mezinárodně publikovanými daty, které ČR hlásí podle metodik ECDC do zahraničních databází. Jako testy určující denní počet nově diagnostikovaných případů jsou nadále uvažovány pouze testy primárně pozitivní. V ČR situaci významně změnilo zavedení opakovaného plošného testování AG testy jako modality plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Počty vykazovaných AG testů již nyní dosahují úrovně řádově srovnatelné s testy PCR. Prováděné AG testy se z velké části týkají preventivních vyšetření a mění spektrum testovaných u PCR testů: vysoký podíl klinických indikací zvyšuje jejich pozitivitu. Narůstá diverzita indikací k testování COVID-19 a zvyšuje se dostupnost a denní počet prováděných testů. Hodnocení relativní pozitivity záchytu nemoci spojováním dat různých testů a různých indikací není nadále smysluplné. Hodnocení relativní pozitivity záchytu nemoci tak musí rozlišovat především důvody pro vyšetření, cílové skupiny, různé indikace testů a klinickou závažnost stavu pacientů.

Doplňující metodický komentář k antigenním testům

Testy pro průkaz antigenu musí pro použití v ČR splňovat požadavky na kvalitu, senzitivitu >90% a specificitu >97% (cca u 3 % může jít o falešně pozitivní nález). Používané testy musí mít evropskou certifikaci CE IVD. V ČR jsou využívány antigenní testy více výrobců. Všechny dosud používané testy včetně odběru biologického materiálu musí provádět zdravotnický pracovník. Správnost a kvalita odběru materiálu na vyšetření je zásadní pro úspěšnost testu. Výsledek vyšetření antigenním testem vypovídá pouze o situaci ve chvíli odběru vyšetřovaného materiálu.

V situaci s vysokou prevalencí (přítomností) infekce v populaci lze pomocí testů na průkaz antigenu detekovat infekčního jedince v komunitě a včas snížit tlak na zdravotní péči. V takové chvíli je riziko neodhalení všech případů (riziko falešně negativních výsledků) vyváženo včasností výsledků a možností sériového testování jednotlivců. Při interpretaci výsledku antigenního testu je nutné pracovat s informací, že:

  • práh detekce testu neumožňuje identifikovat přítomnost SARS-CoV-2 u cca 30–50 % jedinců bez příznaků onemocnění COVID-19, ale přitom tito vykazují pozitivitu metodou PCR
  • u osob s příznaky onemocnění není diagnóza COVID-19 antigenním testem stanovena cca u 25 % případů (možnost i jiného respiračního onemocnění)
  • negativní výsledek antigenního testu tak nevylučuje možnost, že jedinec je infekční anebo že se stane infekčním v blízkém časovém odstupu od vyšetření

Využití antigenních testů pro hromadné testování je užitečné pro odhalení lidí s vysokou produkcí viru, kterým je dále poskytnuta cílená zdravotní péče, a především poučení o opatřeních, která musí dodržovat, aby zabránili ohrožení dalších osob ve svém okolí. Důležitý je pozitivní výsledek. Negativní výsledek však infekci nevylučuje.

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zprávy a články ke koronaviru a nemoci COVID-19
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.