mzv.cz (MZv ČR)
Cestování  |  09.04.2021 07:40:00

Cestování mezi Českou republikou a Státem Izrael v souvislosti s šířením koronaviru ve světě - aktualizace k 7. 4. 20211

Cestování mezi Českou republikou a Státem Izrael v souvislosti s šířením koronaviru ve světě - aktualizace k 7. 4. 20211

08.04.2021 / 17:30 | Aktualizováno: 09.04.2021 / 07:40

Níže naleznete informace týkající se cestování a přechodu hranic mezi Českou republikou a Izraelem. Nové telefonní číslo Informačního centra MZV pro cesty do zahraničí je +420 222 264 222.
Cestování do Izraele bylo od 7. dubna 2021 umožněno některým skupinám osob na základě zvláštního povolení; pro turistické cesty zůstává prozatím nemožné.

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČR

Vzhledem k nepříznivému vývoji epidemiologické situace upozorňujeme na stále platné doporučení Ministerstva zahraničních věcí ČR cestovat do zahraničí pouze v nezbytných případech, mezi něž nepatří cestování za účelem turistiky.

Vláda ČR schválila dne 24.2.2021 Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví, které reaguje na hrozbu zavlečení agresivnějších mutací koronavirubrazilské a jihoafrické – na území České republiky. V Ochranném opatření se občanům ČR a dalším osobám s bydlištěm na území ČR od 26. února do 11. dubna zakazuje vstup do zemí s extrémním rizikem výskytu uvedených mutací. Konkrétně se jedná o Botswanu, Brazílii, Eswatini (Svazijsko), Jihoafrickou republiku, Keňu, Lesotho, Malawi, Mosambik, Tanzánii (včetně ostrovů Zanzibar a Pemba), Zambii a Zimbabwe. Stávající opatření bylo prodlouženo do 31. května 2021 (Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví, čj. MZDR 20599/2020-67/MIN/KAN) a zákaz cest byl s účinností od 12. dubna 2021 rozšířen také na cesty do Kolumbie a Peru.

Do všech výše uvedených zemí mohou být uskutečněny pouze cesty, které jsou naléhavé a nesnesou odklad. V takovém případě mají cestující povinnost oznámit cestu Ministerstvu zahraničních věcí ČR. Tímto oznámením se rozumí registrace v databázi DROZD před cestou. Porušení tohoto ochranného opatření bude sankcionováno podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

2. VSTUP NA ÚZEMÍ STÁTU IZRAEL / TRANZIT

 1. Bez předchozího souhlasu Úřadu pro populaci a přistěhovalectví nebo Ministerstva zahraničních věcí nebude povolen nástup do letadla mířícího do Izraele.
 2. Vstup do Izraele nebude schválen bez předložení negativního výsledku testu PCR provedeného do 72 hodin před odletem ze země původu a následném testu po příjezdu do Izraele.
 3. Vstup cizinců do Izraele je podmíněn předložením zdravotního pojištění (včetně klauzule o léčbě Covid-SARS-2).
 4. Cizinec, který opustí zemi před koncem karantény bez zvláštního povolení, porušuje zákony Státu Izrael a jeho případný další vstup do země nebude schválen.
 5. Cizinec vstupující do Izraele (i když již prodělal covid 19 nebo je očkovaný) musí splnit karanténní a testovacími podmínky v souladu s pokyny ministerstva zdravotnictví, včetně provádění sérologického vyšetření (na protilátky) u akreditované laboratoře v Izraeli na vlastní náklady a elektronického dohledu podle potřeby (pomocí specializované aplikace nebo elektronického náramku).
 6. Na webových stránkách ministerstva zdravotnictví jsou k dispozici on-line formuláře, které je třeba vyplnit 24 hodin před příletem do Izraele i formuláře k vyplnění při odletu ze země. Informace a pokyny k letu do a z Izraele - ministerstvo zdravotnictví

 

Ve středu 7. dubna 2021 vstoupila v platnost aktualizovaná nařízení a níže specifikované okruhy cizinců budou moci podat žádost o vstup do země.

 

 • Přednostně je povolení udělováno rodinným příslušníkům izraelských občanů a dlouhodobým rezidentům a to za účelem návštěvy manželů a dětí, dále bezodkladné zdravotní péče, účasti na pohřbu a svatbě, ženám ve 3. trimestru těhotenství, v humanitárních případech a v případech zajištění péče o nezletilé dítě.
 • O vstup do země mohou požádat izraelští občané trvale žijící v zahraničí prostřednictví velvyslanectví Izraele v zemi pobytu.
 • Cizinci, kteří podali žádost o uzavření manželství s izraelským občanem/občankou, včetně nesezdaných párů, které prokáží společné soužití. Žádost o povolení podává izraelský občan zdržující se na území státu u Office of the Population Authority.
 • Dále bude povolení udělováno profesionálním sportovcům, členům zahraničních reprezentací pro konání sportovních akcí a umělcům po udělení výjimky vrchního ředitele ministerstva kultury a sportu. Žádosti předkládá izraelský zvoucí subjekt u Office of the Population Authority.
 • Vstup do země pro studenty, kteří již studium zahájili a nacházejí se nyní v zahraničí, bude možný na základě zvláštního povolení. O povolení jednorázového vstupu je třeba požádat prostřednictvím izraelského velvyslanectví.
 • Povolení mohou získat také dobrovolníci, kteří budou působit v sociálních službách či zemědělství, pokud jejich přijímající organizace v Izraeli pro ně zajistí povolení u ministerstva zdravotnictví a příslušného ministerstva a zašle ke schválení tzv. Population and Immigration Authority.
 • Podobná pravidla budou platit pro zahraniční odborníky a experty z oblasti kritické infrastruktury, pro ně povolení ke vstupu zajišťuje jejich izraelský zaměstnavatel. V případě, že jejich zaměstnavatel sídlí v zahraničí, jejich vstup do země musí předem písemně potvrdit příslušné izraelské ministerstvo dle oboru činnosti a žádost musí být podána on-line.
 • Povolena je i cesta zahraničních odborníků působících v Izraeli do domovské země, o návrat zpět do Izraele musí před odjezdem z Izraele požádat on-line u Office of Population Administration.
 • Umožněn bude také vstup pro zahraniční pracovníky v zemědělství, stavebnictví a pečovatelských službách na základě žádosti zaměstnavatele v Izraeli.
 • Povolení vstupu zahraničních novinářů zajišťuje zástupce izraelských médií.
 • Z oblasti lékařské turistiky bude umožněn vstup cizinců - pacientů pouze za účelem neodkladné životně důležité operace po souhlasu ředitele nemocnice.
 • O povolení ke vstupu do země mohou nově požádat také rodiče ženicha či nevěsty na svatbu, prarodiče při narození vnoučete a partneři či děti občana vykonávajícího vojenskou službu za podmínky, že tito příbuzní jsou očkovaní či mají potvrzení o zotavení z onemocnění Covid-19 uznané izraelským ministerstvem zdravotnictví a předloží doklad potvrzující přímou rodinnou vazbu, žádosti o povolení vstupu se podávají prostřednictvím izraelského velvyslanectví v domovské zemi.
 • Vstup do Izraele bude možný také pro očkované podnikatele na základě souhlasu ministerstva hospodářství a zdravotnictví.

 

Všichni cizinci, kteří mají platné povolení ke vstupu do Izraele, musí být držiteli negativního testu RT-PCR ne staršího než 72 hodin před odletem. Další test musí cizinec absolvovat ihned po příletu do Tel Avivu. V případech očkovaných a osob zotavených z onemocnění Covid-19, musí tito na vlastní náklady absolvovat test na protilátky v akreditované místní laboratoři. Pro všechny cizince zároveň platí povinnost nejdříve 24 hodin před plánovaným odletem do Izraele vyplnit on-line formulář.

3. DOPRAVA:

Letecká: přímé letecké spojení zatím neexistuje. Od 16.03.2021 přestává platit omezení mezinárodní osobní dopravy (provozovaných leteckých linek). Maximální počet odbavených osob denně pro přistávající letadla je však stanoven na 4000 osob.

Pozemní cestou: Některé pozemní hraniční přechody jsou částečně otevřené (Jordan Crossing 2x týdně, Taba 1x týdně pro vracející se Izraelce).

 

4. OPATŘENÍ:

Od 19. 3. 2021 došlo k dalšímu rozvolňování.

Pro všechny obyvatele bez rozdílu:

 

 • Otevření všech obchodů, tržišť (od 19. 3. i ve vnitřních prostorách) a nákupních center, synagog a modliteben.
 • Omezení maximálního počtu účastníků shromáždění na 20 osob ve vnitřních prostorách a 50 osob ve venkovních prostorách – vyjma červených měst.
 • Návštěva zahrádek restaurací. Pro vnitřní prostory restaurací nově (19. 3.) možnost antigenního testování při vstupu i pro ty, kteří nemají zelený pas.
 • Návrat do kanceláří a pracovišť při dodržování zvýšeních hygienických opatření. Zaměstnavatelé jsou povinni dodržovat všechna hygienická opatření MZd.
 • Nadále platí vymáhání bezpečné vzdálenosti 2 m při všech činnostech a nošení roušek na všech prostranstvích.
 • V provozu zůstávají pošty a banky – schůzky možné pouze na objednání.

Pouze pro držitele tzv. zeleného pasu (očkované a uzdravené osoby):

 • Plné zprovoznění hotelů (včetně jídelen – určité kapacitní limity).
 • Otevření posiloven, všech ubytovacích zařízení včetně hotelů (platné i pro děti po předložení negativního RT PCR testu) – s povolením otevřít také bazény, od 19. 3. otevřeny rovněž sauny, hotelové jídelny a kulturní sály (event halls) pro držitele zeleného pasu.
 • Obnovení fungování mládežnických spolků a organizací, pokud alespoň 90 % účastníků disponuje zeleným pasem.
 • Od 19. 3. otevření turistických atrakcí (vodních parků, lunaparků apod.) při prokázání se zeleným pasem a dodržováním 15 m2 prostoru na osobu. Atrakce, které mají kapacitu do 10 000 lidí, mohou nyní hostit max. 1 500 osob, atrakce s kapacitou nad 10 000 osob pak 2 500 osob.
 • Zpřístupnění sportovních a kulturních událostí dle následujícího dělení: 1) akce ve vnitřních prostorách na sezení a bez servírování občerstvení v menších sálech do 75 % kapacity a max. účasti 1000 osob, ve větších sálech do 30 % kapacity a max. účasti 3 000 osob. 2) akce se servírováním občerstvení: nejvíce 50 % kapacity a ne více než 500 osob venku a 300 vevnitř.

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:


Ministerstvo zdravotnictví: https://www.health.gov.il/English/Pages/HomePage.aspx
Letiště Ben Gurion: https://www.iaa.gov.il/en-US/rashot/Pages/default.aspx
Testovací místo přímo na letišti Ben Gurion: https://check2fly.co.il/auth
Testovací místa v Izraeli:

Medical Center/lékařské zařízení City
Nahariyah Nahariyah
Ziv Tzfat
Rambam Haifa
Carmel Haifa
Baruch Padeh, Poriya Tiberias
Ha Emek Afula
Hillel Yaffe Hadera
Herzliya Medical Center Herzliya
Beilinson Petach Tikvah
Ichilov Tel Aviv
Sheba Ramat Gan
Wolfson Holon
Shamir (Assaf Harofeh) Beer Yaakov
Kaplan Rehovot
Barzilai Ashkelon
Hadassah Jerusalem
Soroka Beer Sheva
Yoseftal Eilat

Více informací o testování a testovacích místech naleznete na webové stránce: https://www.oref.org.il/12605-17147-en/Pakar.aspx

6. NÁVRAT DO ČESKÉ REPUBLIKY

Upozornění po občany ČR:

V ČR je vyhlášen nouzový stav od 05.10.2020 do 28.03.2021 a platí další opatření a omezení. Od 15.02.2021 se mění pravidla testování na Covid-19 pro cestující do České republiky, která platí jak pro cizince tak občany ČR.

Dochází ke změně kategorizace zemí dle výše rizika výskytu onemocnění Covid-19. Nově jsou stanovené kategorie zemí s nízkým - zelená, středním - oranžová, vysokým - červená a s velmi vysokým rizikem - tmavě červená (pravidla vstupu).

IZRAEL SPADÁ DO KATEGORIE TMAVĚ ČERVENÉ ZEMĚ

Podmínky pro vstup osob na území ČR cestujících z Izraele (týká se jak cizinců tak občanů ČR):

a. povinnost před vstupem do ČR vyplnit elektronický příjezdový formulář a na vyžádání při hraniční nebo pobytové kontrole předložit potvrzení o jeho vyplnění (dostupný na adrese: www.prijezdovyformular.cz);

b. povinnost absolvování PCR testu před vstupem na území ČR (písemné potvrzení akreditované laboratoře o negativním výsledku max. 72 hodin od provedení testu). Potvrzení je nutné neprodleně po vstupu naúzemí ČR zaslat krajské hygienické stanici příslušné podle místa pobytu uvedeného v příjezdovém formuláři.

c. povinná karanténa (samoizolace) po příjezdu na území ČR v délce minimálně 5 dní a povinnost absolvovat druhý PCR test nejdříve 6. den na vlastní náklady. Potvrzení o negativním výsledku je nutné neprodleně předložit krajské hygienické stanici příslušné podle místa pobytu uvedeného v příjezdovém formuláři. Do doby předložení negativního výsledku testu se na cestujícího vztahuje povinná karanténa.

d. po dobu 10 dnů nutnost nosit respirátor nebo alespoň zdravotnickou roušku.


K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zprávy k cestování


Příbuzné stránky

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.