ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  07.04.2021 09:03:50

ČR - maloobchod v únoru rostl o 2,8% m/m a klesl o 3% meziročně


Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v únoru snížily reálně o 3,0 %, bez očištění o 5,8 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně vzrostly o 2,8 %.

Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel1) po očištění o sezónní vlivy zvýšily v únoru reálně o 2,8 %, v tom za nepotravinářské zboží vzrostly o 4,0 %, za potraviny o 1,9 % a za pohonné hmoty o 1,3 %.

Meziročně se maloobchodní tržby očištěné o kalendářní vlivy snížily o 3,0 %, přičemž za nepotravinářské zboží klesly o 4,6 % a za pohonné hmoty o 7,5 %, naopak za potraviny vzrostly o 0,4 %. V únoru 2021 bylo o jeden kalendářní den méně než v únoru 2020, pracovních dní bylo stejně.

Bez očištění se maloobchodní tržby meziročně snížily o 5,8 %. Tržby za potraviny klesly o 3,2 %, za nepotravinářské zboží o 6,6 % a za pohonné hmoty o 11,3 %.

Maloobchodní prodej byl ovlivněn omezením prodeje či úplným uzavřením prodejen některých sortimentů nepotravinářského zboží z důvodu opatření proti šíření koronaviru. Spotřebitelé více nakupovali přes internetové a zásilkové obchody2), které vykázaly růst tržeb o 41,7 %. Naopak prodejci v kamenných prodejnách zaznamenali pokles tržeb. Ve specializovaných prodejnách s oděvy a obuví tržby klesly o 69,0 %, s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci o 36,5 %, s výrobky pro domácnost o 15,5 %, s počítačovým a komunikačním zařízením o 9,1 %, s kosmetickými a toaletními výrobky o 6,4 % a s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím o 2,1 %. Ve specializovaných prodejnách s potravinami klesly tržby o 12,3 % a v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin o 2,6 %.

Cenový deflátor v maloobchodě kromě motorových vozidel ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 99,9 % a byl ovlivněn zejména nižšími cenami pohonných hmot, počítačového a komunikačního zařízení, kosmetických a toaletních výrobků. Naopak vzrostly ceny farmaceutického a zdravotnického zboží, výrobků pro kulturu, sport a rekreaci, oděvů a obuvi, výrobků pro domácnost a potravin.  

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel3) klesly reálně meziměsíčně o 1,3 % a meziročně očištěné o kalendářní vlivy se snížily o 1,5 %. Neočištěné tržby klesly meziročně o 2,9 %, v tom za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) se snížily o 2,4 % a za opravy motorových vozidel o 4,9 %.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: https://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications.

____________________

Poznámky:
Všechny údaje v textu Rychlých informací jsou uvedeny ve stálých cenách.
Podniky jsou do odvětví zatříděny podle své převažující činnosti, tj. taková činnost, ze které podniku plyne největší přidaná hodnota.
Data za měsíc leden 2021 byla v souladu s politikou revizí ČSÚ revidována, za únor 2021 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2021 budou publikovány v březnu 2022
Upozorňujeme, že vzhledem ke změně způsobu tvorby odhadů nešetřené části souboru může dojít k vyšší revizi dříve publikovaných dat.
1) CZ-NACE 47 – nezahrnuje prodej a opravy motorových vozidel.
2) CZ-NACE 4791 – maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby.
3) CZ-NACE 45 – zahrnuje velkoobchod a maloobchod s motorovými vozidly a opravy motorových vozidel.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb, tel. 274052691, e-mail: jana.gotvaldova@czso.cz   
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12
Termín ukončení sběru dat: 26. 3. 2021
Termín ukončení zpracování: 31. 3. 2021
Navazující výstupy: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (https://www.czso.cz/csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady).
Termín zveřejnění další RI: 6. 5. 2021

 

Přílohy

 • cmal040721.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, neočištěné údaje)
 • Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
 • Tab. 3 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, očištěno o kalendářní vlivy)
 • Graf 1 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel - bazické indexy, stálé ceny
 • Graf 2 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel - mezinárodní srovnání, sezónně očištěno, stálé ceny
 • Tiskové sdělení: Meziroční pokles byl ovlivněn pandemií i delším únorem v loňském roce
 • Vyjádření Marie Bouškové, ředitelky odboru statistiky služeb ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.04.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


 

7. 4. 2021

Meziroční pokles byl ovlivněn pandemií i delším únorem v loňském roce

 

Maloobchod – únor 2021

Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v únoru snížily reálně o 3,0 %, bez očištění o 5,8 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně vzrostly o 2,8 %.

 

Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel1) po očištění o sezónní vlivy zvýšily v únoru reálně o 2,8 %, v tom za nepotravinářské zboží vzrostly o 4,0 %, za potraviny o 1,9 % a za pohonné hmoty o 1,3 %.

 

Meziročně se maloobchodní tržby očištěné o kalendářní vlivy snížily o 3,0 %, přičemž za nepotravinářské zboží klesly o 4,6 % a za pohonné hmoty o 7,5 %, naopak za potraviny vzrostly o 0,4 %. V únoru 2021 bylo o jeden kalendářní den méně než v únoru 2020, pracovních dní bylo stejně.

 

Bez očištění se maloobchodní tržby meziročně snížily o 5,8 %. Tržby za potraviny klesly o 3,2 %, za nepotravinářské zboží o 6,6 % a za pohonné hmoty o 11,3 %.

 

Maloobchodní prodej byl ovlivněn omezením prodeje či úplným uzavřením prodejen některých sortimentů nepotravinářského zboží z důvodu opatření proti šíření koronaviru. Spotřebitelé více nakupovali přes internetové a zásilkové obchody2), které vykázaly růst tržeb o 41,7 %. Naopak prodejci v kamenných prodejnách zaznamenali pokles tržeb. Ve specializovaných prodejnách s oděvy a obuví tržby klesly o 69,0 %, s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci o 36,5 %, s výrobky pro domácnost o 15,5 %, s počítačovým a komunikačním zařízením o 9,1 %, s kosmetickými a toaletními výrobky o 6,4 % a s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím o 2,1 %. Ve specializovaných prodejnách s potravinami klesly tržby o 12,3 % a v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin o 2,6 %.

 

Cenový deflátor v maloobchodě kromě motorových vozidel ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 99,9 % a byl ovlivněn zejména nižšími cenami pohonných hmot, počítačového a komunikačního zařízení, kosmetických a toaletních výrobků. Naopak vzrostly ceny farmaceutického a zdravotnického zboží, výrobků pro kulturu, sport a rekreaci, oděvů a obuvi, výrobků pro domácnost a potravin.  

 

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel3) klesly reálně meziměsíčně o 1,3 % a meziročně očištěné o kalendářní vlivy se snížily o 1,5 %. Neočištěné tržby klesly meziročně o 2,9 %, v tom za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) se snížily o 2,4 % a za opravy motorových vozidel o 4,9 %.

 

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: https://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications.

Poznámky:

Všechny údaje v textu Rychlých informací jsou uvedeny ve stálých cenách.

Podniky jsou do odvětví zatříděny podle své převažující činnosti, tj. taková činnost, ze které podniku plyne největší přidaná hodnota.

Data za měsíc leden 2021 byla v souladu s politikou revizí ČSÚ revidována, za únor 2021 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2021 budou publikovány v březnu 2022. 

Upozorňujeme, že vzhledem ke změně způsobu tvorby odhadů nešetřené části souboru může dojít k vyšší revizi dříve publikovaných dat.

1) CZ-NACE 47 – nezahrnuje prodej a opravy motorových vozidel.

2) CZ-NACE 4791 – maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby.

3) CZ-NACE 45 – zahrnuje velkoobchod a maloobchod s motorovými vozidly a opravy motorových vozidel.

 

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ:              Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz

Kontaktní osoba:                                                  Ing. Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb, tel. 274052691, e-mail: jana.gotvaldova@czso.cz   

Metoda získání dat:                                             přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12

Termín ukončení sběru dat: 26. 3. 2021

Termín ukončení zpracování:                            31. 3. 2021

Navazující výstupy:                                              Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (https://www.czso.cz/csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady).

Termín zveřejnění další RI:                                6. 5. 2021

 

Přílohy

Tab. 1 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, neočištěné údaje)

Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)

Tab. 3 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, očištěno o kalendářní vlivy)

Graf Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel - bazické indexy, stálé ceny

Graf Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel - mezinárodní srovnání, sezónně očištěno, stálé ceny

 

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Poslední zprávy z rubriky Makroekonomika:

Čt 15:16  Podnikatelská nálada Philly Fed poklesla ČSOB-Dealing (ČSOB-Dealing)
Čt 15:14  Počet nových žádostí o dávky v nezaměstnanosti vzrostl ČSOB-Dealing (ČSOB-Dealing)
Čt 13:46  Turecko ponecháva menovú politiku nezmenenú X-Trade Brokers (XTB)
Čt 11:58  Červnové zvýšení sazeb symbolem boje s vyšší inflací (Tématické reporty) Investiční bankovnictví (Komerční banka)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.