mzv.cz (MZv ČR)
Cestování  |  30.03.2021 17:23:00

COVID-19: Aktualizované souhrnné informace pro cestující (ČR a Slovinsko), do Slovinska pouze s RT-PCR testem od 26.3.2021

COVID-19: Aktualizované souhrnné informace pro cestující (ČR a Slovinsko), do Slovinska pouze s RT-PCR testem od 26.3.2021

30.03.2021 / 17:30 | Aktualizováno: 30.03.2021 / 17:23

Slovinská vláda na svém jednání rozhodla, že do Slovinska nově nebude možné přicestovat s negativním výsledkem antigenního testu, ale pouze s negativním výsledkem RT-PCR testu, který nebude starší více než 48 hodin od odběru. Tato změna vstoupila v platnost 26.3.2021.

Mezi další změny patří také zařazení Pobřežně-krasového, Gorického a Korutanského regionu na červený seznam regionů, čímž dochází mimo jiné k omezení možnosti cestovat do těchto regionů. Více informací naleznete níže v článku.

Od 29. 3. 2021 byl snížen počet výjimek pro vstup do Slovinska bez povinnosti podrobit se následné karanténě nebo předložit negativní výsledek RT-PCR testu / potvrzení o prodělání COVID-19 / potvrzení o vakcinaci - viz bod 2 níže v článku.

Slovinsko je od pondělí 29.3.2021 opět zařazeno mezi tmavě červené země a pro příjezd do ČR se bude vyžadovat výhradně RT-PCR test (ne starší více než 72 hodin), ostatní podmínky vstupu (on-line registrace, samoizolace, testování po příjezdu do ČR a další) se nemění.

Od 1. 4. 2021 bude ve Slovinsku zaveden vnitrostátní lockdown, vč. omezení pohybu po území, zákazu shromažďování, omezení veřejné dopravy, uzavření některých obchodů apod. O jednotlivých opatřeních budeme informovat. Aktuálně je k dispozici více informací ve slovinském jazyce zde: https://www.gov.si/novice/2021-03-28-omejitev-gibanja-na-regije-in-prepoved-zbiranja-izjema-le-na-velikonocno-nedeljo/

https://www.gov.si/novice/2021-03-28-omejitev-gibanja-na-regije-in-prepoved-zbiranja-izjema-le-na-velikonocno-nedeljo/

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY

Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky nouzový stav na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 27. února 2021. Bližší informace ZDE.

Vycestování z ČR (mimo nezbytné, naléhavé a neodkladné cesty) je zakázáno do 11 zemí světa s extrémním rizikem nákazy COVID-19 způsobeného novými mutacemi koronavirus SARS-CoV-2 dle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví. Mimořádná opatření a usnesení vlády MZd naleznete ZDE.

Pro návrat českých občanů platí pravidla stanovená ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví, jejichž výklad přinášíme pro všechny kategorie rizikových zemí v článku Rozcestník.

Před případnou cestou do zahraničí MZV doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. Současně MZV důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.

 


2. VSTUP NA ÚZEMÍ SLOVINSKA A TRANZIT

Vstup na území Slovinska

Vzhledem ke stále měnící se situaci doporučujeme sledovat také oficiální stránky slovinské vlády.

Pro cestující z České republiky po příjezdu do Slovinska platí povinnost nastoupit 10-ti denní karanténu nebo předložit negativní PCR (ne starší než 48 hodin od odebrání vzorku), kterým lze karanténu nahradit. Test musí být proveden v zemi EU nebo Schengenského prostoru. V případě, že na dokumentu s výsledky testu není uveden čas odebrání vzorků, počítá se lhůta od data vydání výsledku. Předkládané testy mohou být v českém jazyce, za podmínky, že je z dokumentu patrné, kdy, komu a s jakými výsledky byl proveden.

 • předložení negativního výsledku testu možné nahradit potvrzením o prodělání onemocnění COVID-19 nebo o obdržení dvou dávek vakcíny, a to následujícím způsobem:

1. Předložením pozitivního výsledku testu PCR na COVID-19, který je starší více než 21 dní a zároveň není starší 6 měsíců, popř. potvrzením od lékaře, které není starší než 6 měsíců;
2. Předložením potvrzení o očkování proti COVID-19, kterým prokáže, že od podání druhé dávky přípravku Biontech / Pfizer uplynulo nejméně 7 dní, přípravku Moderna nejméně 14 dní nebo alespoň 21 dní od podání první dávky přípravku AstraZeneca.

Některé skupiny osob mohou využít zvláštní výjimky, na jejichž základě lze do Slovinska přicestovat bez povinnosti nastoupit karanténu a bez povinnosti předložit negativní test na COVID-19 (viz níže).

Upozorňujeme:

Slovinské úřady v současné chvíli nemají jednotný výklad přijatých nařízení a praxe jejich uplatňování se může lišit. Slovinská policie může zvolit přísnější postup a požadovat udání důvodu cesty, popř. posuzovat další okolnosti. Doporučujeme proto, aby čeští občané cestovali do Slovinska pouze v nezbytných případech a měli s sebou dokumenty, kterými jsou schopni prokázat účel cesty, popř. ubytování.

 

Slovinská policie nedoporučuje cestovat do Slovinska za účelem turismu či rekreace. Ve Slovinsku je zakázáno poskytovat ubytovací služby hostům, kteří přijeli za účelem turistiky nebo rekreace - viz ZDE

 

Na české občany a rezidenty v ČR vstupující do Slovinska na základě níže uvedených výjimek neplatí povinnost předkládat negativní výsledek PCR testu na COVID-19 a nemusí se podrobit následné karanténě:

1. osoba vyslaná zaměstnavatelem k výkonu činnosti v odvětví mezinárodní dopravy nebo vracející se z ní a prokazující to na hraničním přechodu osvědčením pracovníků mezinárodní dopravy v příloze 3 sdělení Komise o provádění zelených pruhů v pokynech k opatřením pro správu hranic a zajištění dostupnosti zboží a základních služeb (Úř. věst. C 96, 24.3.20, s. 1) nebo jiným relevantním dokumentem, z něhož lze vyvodit, že je zaměstnavatel vyslal k výkonu činnosti v oblasti mezinárodní dopravy;

2. osoba, která provádí přepravu zboží nebo osob do Slovinska v obchodní dopravě nebo pro přepravu zboží nebo osob v tranzitu, pokud opustí Slovinsko do 8 hodin po vstupu do Slovinska, a osoba, která provádí přepravu zboží nebo osob ze Slovinské republiky v komerční dopravě a vrátí se zpět do Slovinska do 8 hodin po opuštění Slovinska;

3. osoba cestující tranzitem přes Slovinsko a opouštějící Slovinsko nejpozději 6 hodin po vstupu;

4. osoba s diplomatickým pasem;

5. osobě, která ještě nedovršila 13 let a denně nebo příležitostně překračuje hranici z důvodu vzdělávání nebo výzkumu a doloží to příslušnými důkazy;

 

Osoby, které přichází z ČR a spadají do některé z níže uvedených výjimek mohou vstoupit do Slovinska bez povinnosti podrobit se následné karanténě, pokud předloží negativní výsledek PCR testu, který není starší než 7 dní od odběru vzorků:

1. přeshraniční denně pracující migrant, který má pracovní vztah v jednom z členských států Evropské unie nebo schengenského prostoru, a podpůrné dokumenty nebo podepsané prohlášení, aby odůvodnil důvod překročení hranice jako denně pracující migrant, a vrátí se do 14 hodin od překročení hranice;

2. děti od 13 let, které pravidelně překračují slovinskou hranici z důvodu vzdělávání, odborné přípravy nebo vědeckého výzkumu, včetně osob, které převáží denního školáka, a ihned se vrátí přes hranici po ukončení převozu;

3. osoba, která doprovází žáka nebo studenta podle výjimky č. 5 z předchozího seznamu;

4. vlastníci a nájemníci pozemků v pohraničí, na obou stranách slovinské hranice, kteří vykonávají zemědělské nebo lesnické činnosti a opustí Slovinsko nejpozději do 10 hodin od vstupu. Tyto osoby mohou vstoupit do Slovinska i na jiných než vymezených hraničních přechodech;

5. osoby překračující hranici z naléhavých důvodů souvisejících s bezprostředním ohrožením zdraví nebo života.

 

Od 8.3.2021 se opětovně zavádí kontrolní hraniční přechody, přes které je možné přicestovat do Slovinska. Vláda stanovila dvě kategorie hraničních přechodů: A a B.

Hraniční přechody A:

Přechody typu A mohou využívat všichni cestující, otevřeny jsou 24 hod. denně

- hraniční přechody A s Itálií: Vrtojba, Fernetiči a Škofije
- hraniční přechody A s Rakouskem: Karavanke, Ljubelj, Šentilj (dálnice), Gornja Radgona, Gederovci
- hraniční přechody A s Maďarskem: Dolga vas a Pince

Hraniční přechody B:

Přeshraniční přechod B mohou využít občané Slovinska, státní příslušníci sousední země (Itálie, Rakousko, Maďarsko) a občané jiných členských států Evropské unie nebo schengenského prostoru. Podmínkou je, že mají bydliště ve Slovinsku v obci sousedící se sousední zemí nebo ve správních jednotkách sousední země (provincie v Itálii, spolková země Rakouska, statistický region v Maďarsku) sousedící se Slovinskem. A dále osoby, které přicestují v režimu výjimky.

- hraniční přechody B s Itálií: Krvavý potok (mezi 5:00 a 23:00), Robič (mezi 5:00 a 23:00, zavřeno v neděli a svátky), Predel (mezi 6:00 a 9:00 a mezi 15:00 a 18:00, zavřeno v neděli a svátky), Nova Gorica -Solkan (mezi 6:00 a 21:00), Neblo (mezi 7:00 a 9:00 a mezi 16:00 a 19:00) a Rateče (mezi 6:00 a 21:00).

-hraniční přechody B Rakouskem: Holmec (mezi 5:00 a 23:00), Vič (mezi 5:00 a 23:00), Šentilj - magistrála (mezi 5:00 a 7:00 a 17:00 a 19:00), Trate (mezi 4:30 a 7:30 a 16:00 a 20:00), Jurij (mezi 6:00 a 7:30 a 16:00 a 18:00) a Kuzma (mezi 16 a 23 hod.).

- hraniční přechody B s Maďarském: Hodoš (od 6 do 8 hodin, od 14 do 15 hodin a od 19 do 20 hodin) a Čepinci (mezi 6:00 a 8:00 a mezi 14:00 a 16:00).

Hraniční přechody pro mezinárodní leteckou a námořní dopravu (kategorie A).

Informace o provozu hraničních přechodů mezi Slovinskem a sousedními státy jsou uvedeny na webových stránkách Policie Slovinské republiky.

Pro aktuální informace podmínkách vstupu do států sousedících se Slovinskem doporučujeme kontaktovat příslušný český zastupitelský úřad.

 

Potvrzení o karanténě vydává Národní ústav veřejného zdraví (NIJZ), obvodní lékař nebo slovinská policie přímo na slovinských hranicích. Při vstupu do Slovinska policie zapíše osobní údaje (jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého nebo přechodného pobytu nebo místo pobytu, kde bude karanténa ve Slovinsku vykonána) a předá je slovinskému Ministerstvu zdravotnictví, které vydá rozhodnutí o karanténě. Následně jej zašle policii na dotčeném hraničním přechodu. Teprve po převzetí rozhodnutí o karanténě může být dotčená osoba vpuštěna do Slovinska.

Předložení dokumentu laissez-passer společně s potvrzením či pozváním vydaným slovinskými úřady odpovídá v tomto případě předložení diplomatického pasu.

 

PODMÍNKY VSTUPU SLOVINSKÝCH OBČANŮ A OSOB S TRVALÝM NEBO PŘECHODNÝM POBYTEM VE SLOVINSKU

Slovinští občané a občané s trvalým nebo přechodným pobytem ve Slovinsku mohou vstoupit do Slovinska na jakémkoli hraničním přechodu i mimo kontrolní stanoviště, pokud přichází ze zemí EU nebo Schengenského prostoru.

Pokud občané a rezidenti Slovinska pobývali v zemích zařazených na červeném seznamu nebo v zemích mimo EU a Schengenský prostor, zařazených na oranžovém seznamu, musí pro vstup do Slovinska bez karantény splnit podmínky některé z výše uvedených výjimek nebo předložit negativní výsledek PCR testu na COVID-19, který není starší než 48 hodin.

Vzhledem k možným ad hoc změnám na seznamech zemí doporučujeme všem osobám cestujícím do Slovinska sledovat webové stránky ZÚ Ljubljana, stránky slovinské vlády GOV.SI a stránky slovinské policie Policija.si

 

Upozorňujeme:

Opětovně upozorňujeme, že pro cestu do Slovinska je nezbytné mít při sobě platné cestovní doklady. Osobě, která při sobě nemá platný cestovní doklad, může být zamezen vstup do země a nebude ji povoleno opustit schengenský prostor. Za pobyt ve Slovinsku bez platného cestovního dokladu může být ze strany slovinské policie udělena vysoká pokuta. Nachází-li se český občan již na území Slovinska a zjistí-li, že při sobě nemá platný cestovní doklad, může se obrátit na Velvyslanectví ČR v Lublani, kde mu bude vystaven náhradní cestovní doklad.

Upozorňujeme dále na povinnost dodržovat ve Slovinsku pravidla silničního provozu, včetně řádného zaplacení dálničních poplatků (dálniční známka...), dodržovat hygienické normy v případě mezinárodní hromadné dopravy (povinné rozestupy, nošení roušek, aj.), a další zákony a nařízení - viz Informace pro turisty ve Slovinsku.


TRANZIT PŘES SLOVINSKO

Tranzit z jedné země do druhé přes Slovinsko je pro české občany a rezidenty ČR možný za následujících podmínek:

 • Osobě bude umožněn vstup do sousední země a osoba tak bude moci opustit území Slovinska.
 • Tranzit nebude trvat déle než 6 hodin.
 • Osoba v tranzitu se nebude na území Slovinska zbytečně zdržovat a neopustí trasu tranzitu. Povolené jsou nezbytné zastávky např. za účelem doplnění paliva. Není dovoleno ve Slovinsku v rámci tranzitu přenocovat.
 • Osoba v tranzitu musí mít při sobě platný cestovní doklad (příp. také vízum nebo dovolení k pobytu).
 • Osoba v tranzitu, která není rezidentem EU, musí předložit listinu prokazující, že cílem cesty je tranzit do další země.

Pro podrobnosti o tranzitu přes Rakousko kontaktujte Velvyslanectví ČR ve Vídni. Při případné kontrole při tranzitu Rakouskem se vyplní nebo předloží již vyplněný formulář, který je ke stažení prostřednictvím webových stránek Velvyslanectví ČR ve Vídni.


3. DOPRAVA

Od 15.12.2020 je na území Slovinské republiky obnovena veřejná pravidelná osobní doprava, stálá nepravidelná osobní doprava, příležitostná osobní doprava a veřejná železniční osobní doprava. Hromadná veřejná doprava funguje podle nedělního / svátečního jízdního řádu. Vozidla hromadné dopravy mohou být naplněna nejvýše do poloviny své kapacity. Uvnitř vozidel platí povinnost nošení roušek a dezinfekce rukou. Funguje rovněž osobní doprava a taxislužby.

Ve Slovinsku byly stanoveny základní hygienické standardy pro provozovatele mezinárodní přepravy osob.

 • ♦ Povinnost dodržovat hygienická opatření Národního institutu veřejného zdraví i v mezinárodní hromadné přepravě osob (vlaků, autobusů, včetně zájezdových) vyplývá z nařízení slovinské vlády ze dne 12. 6. 2020 - ZDE
 • ♦ Podrobné informace o zvláštních hygienických pravidlech, která je třeba dodržovat při provozování příležitostné veřejné přepravy osob a autobusové veřejné pravidelné a zvláštní linkové přepravy osob, mimořádné a městské přepravy osob a vlakové dopravy naleznete v samostatném článku ZDE.
 • ♦ Při jízdě autem platí povinnost nošení ochranné roušky, pokud spolu cestují osoby, kteří netvoří užší rodinu nebo společnou domácnost!

Od 15. 2. 2021 je ve Slovinsku opětovně povoleno překračovat hranice občina statistických regionů s výjimkou Pobřežně - krasového regionu.

Pro vstup a tranzit mezinárodní hromadné přepravy osob (např. vlaky, autobusy, dle aktuální interpretace slovinské policie včetně zájezdových, a další vozidla) platí povinnost dodržovat předepsaná hygienická pravidla. V případě nedodržení těchto hygienických pravidel mohou slovinské úřady zamezit vstupu vozidla do země. Opatření jsou pro provozovatele hromadné přepravy osob povinná i v případě tranzitu přes Slovinsko. Slovinská policie dodržování výše uvedených pravidel namátkově kontroluje. V případě zájmu o provozování veřejné přepravy osob doporučujeme konzultovat rozsah povinností dopravce s příslušnými slovinskými orgány.

 

 


4. OPATŘENÍ VE SLOVINSKU

Ve Slovinsku platí od 19. 10. 2020 stav epidemie a byla přijata řada restriktivních omezení s cílem zabránění šíření nakažlivé nemoci COVID-19. Od 6. 2. 2021 platí téměř v celém Slovinsku jednotná opatření. Výjimkou jsou regiony Pobřežně-krasový, Gorický a Korutanský , které jsou opět zařazeny od 25.3.2021 do červené fáze a platí zde přísnější opatření než v ostatních částech Slovinska (podrobnosti zde).

I. Protiepidemická opatření ve Slovinsku

Zákaz vycházení

S účinností od 26. 3. 2021 platí ve Slovinsku zákaz vycházení v čase 22:00 - 05:00 s následujícími výjimkami:

 1. ochrana života, zdraví a majetku,
 2. cesta do a z práce, popř. plnění urgentních pracovních úkolů,
 3. přístup k urgentním službám (lékař, apod.)
 4. poskytování dodávek potravin a léků (v platnosti od 27.10.2020)
 5. cestování osob, které přes Slovinsko pouze tranzitují z jedné země do jiné země (v platnosti od 27.10.2020)

Nošení roušek

Povinnost nosit roušky ve veřejných uzavřených prostorech i ve venkovních prostorech není-li možné dodržet minimální rozestupy 2m, ve veřejných hromadných dopravních prostředcích a při jízdě v autech. Rouška se nevyžaduje např. v případě dětí do věku 6 let, osob cestujících autem, je-li v autě pouze jedna osoba nebo osoby téže domácnosti.

 

Sport, shromažďování a instituce

Shromažďování skupin osob je povoleno do maximálního počtu 10 osob, s výjimkou osob ze společné domácnosti či užších členů rodiny.

 • Povoleno je pořádání mší a náboženských obřadů za podmínky dodržování rozestupů (s výjimkou členů užší rodiny a splečné domácnosti), nošení roušek, dezinfekce rukou a nejvyššího přípustného počtu 1 osoby na 30m2 podlahové plochy budovy, v níž se obřad koná.
 • Otevřeny jsou knihovny, muzea a galerie - návštěvníci musí dodržovat přísná hygienická opatření (rozestupy, maximální počet osob, nošení roušek apod.)

Ve Slovinsku jsou zakázány veřejné akce a provozování kolektivních sportů. Povoleny jsou individuální sporty (cyklistika, jóga).

 • I při sportu je třeba dodržovat základní hygienická opatření.
 • Lze-li při sportovní aktivitě nebo při procházkách na veřejných prostranstvích dodržet rozestupy alespoň 3 metry, není povinné nosit roušku.

Povolen provoz lyžařských vleků a lanovek, jejichž užívání je podmíněno prokázáním se negativním výsledkem antigenního nebo PCR testu, které není starší než 24 hodin (většina lyžařských středisek s výjimkou střediska Krvavec nabízí testování antigenními přímo na místě). Test musí být proveden ve Slovinsku. Jeden vůz lyžařské lanovky nesmí využívat najednou více než 2 osoby, které nejsou ze společné domácnosti. Během jízdy na lanovce je povinné nošení roušky či ochranné masky.

 • Předložení negativního výsledku testu možné nahradit potvrzením o prodělání onemocnění COVID-19 nebo o obdržení dvou dávek vakcíny, a to následujícím způsobem:

1. Předložením pozitivního výsledku testu na COVID-19 (PCR nebo antigenní), který je starší než 21 dní a zároveň není starší než 6 měsíců, popř. potvrzením od lékaře, které není starší než 6 měsíců;
2. Předložením potvrzení obdržení dvou dávek vakcíny Pfizer/BioNTech, Moderna nebo AstraZeneca, které je starší než 7 dní v případě Pfizer/BioNTech, 14 dní v případě Moderny nebo 21 dní v případě AstraZenecy.

 

Slovinské úřady a instituce fungují v omezeném režimu. Je proto vhodné před případnou nezbytnou návštěvou úřadu prověřit její otevírací dobu, popř. si sjednat schůzku předem.

 • Otevřeny jsou obchody s dětským zbožím, mobilní stánky pro prodej zemědělských produktů, servisní dílny, ve kterých jsou prováděny opravy a údržba motorových vozidel a jízdních kol (vulkanizace, automechanici, lakovny nebo karosářské dílny, cykloservisy)

 

II. Prodej zboží a služeb

Ve Slovinsku je dne 15. 2. 2021 povolen prodej a nabídka zboží a služeb v obchodech a dalších zařízeních.

Zákazníci mají povinnost dodržovat rozestupy nejméně 1.5m, nosit roušky a provádět dezinfekci rukou. V obchodě či jiném zařízení nabízejícím zboží či služby může být najednou nejvýše 1 osoba na 30 m podlahové plochy. V případě menší podlahové plochy, smí být uvnitř nejvýše jeden zákazník.

 • Otevírací doby obchodů a služeb mohou být odlišné oproti standardním v návaznosti na zákazu večerního vycházení mezi 21:00 a 06:00.

Nadále jsou uzavřeny:

 • Restaurace, bary, diskotéky, noční kluby,
 • Provozovny nabízející jídlo či nápoje k okamžité konzumaci.

Restaurace nabízejí donáškovou službu nebo možnost vyzvednutí objednaného jídla a pití u okénka, popř. obdobným způsobem.

?

III. Omezení poskytování ubytovacích služeb

Nabídka a poskytování ubytovacích služeb je zakázána, s výjimkou následujících případů:

 • osoby, které vykonávají hospodářskou činnost a potřebují ubytování
 • osoby vykonávající činnost veřejné služby ve Slovinsku
 • cizinci, kteří přicházejí do Slovinska z obchodních důvodů, jsou zástupci diplomatických misí nebo členové státních delegací
 • osoby přicházející za účelem léčby na základě doporučení lékaře
 • osoby vyslané poskytovatelem zdravotní péče k výkonu zdravotní péče v ubytovacím zařízení
 • sportovci, sportovní profesionálové a osoby vykonávající doplňkovou odbornou práci v souladu se zákonem o sportu

 

Speciální dodatečná opatření platná v regionech zařazených na červený seznam

- od 26.3.2021 se na červený seznam zařazují regiony Pobřežně-krasový, Gorický a Korutanský

Cestování mimo domovský region s 12 stanovenými výjimkami, které je třeba doložit prohlášením:

 • příjezd do práce, odchod z práce a plnění pracovních úkolů,
 • provádění hospodářských, zemědělských a lesnických činností,
 • vyloučení bezprostředního ohrožení zdraví, života a majetku,
 • ochrana a pomoc osobám, které potřebují podporu nebo péči nebo ošetřování členů rodiny nebo v případě rodičovské péče a kontaktu s dítětem,
 • přístup k lékárnám, zdravotním a hygienickým službám a lázeňské léčbě,
 • přístup na zahraniční diplomatické a konzulární mise,
 • přístup k pohotovostním službám,
 • přístup k plnění úkolů souvisejících s fungováním soudních, správních a donucovacích orgánů,
 • přístup ke službám pro lidi se speciálními potřebami,
 • provádění údržbářských prací nebo sezónních prací v soukromém zařízení nebo na pozemku pro členy stejné domácnosti,
 • cestování osob za účelem tranzitu přes daný statistický region, do sousední země nebo do místa jejich bydliště ve Slovinsku,
 • naléhavá údržba hrobu, přičemž jednotlivec musí prokázat způsobilost s dokladem o pronájmu hrobu nebo jinými příslušnými důkazy.

Těchto 12 výjimek se vztahuje také na blízké rodinné příslušníky jednotlivce a členy společné domácnosti při společném cestování.

Povolené je cestování mezi občinami v rámci daného regionu.

Přechod mezi regiony na červeném seznamu a dalšími regiony je rovněž povolen jednotlivci, který:

Certifikát o testování musí být vydán v členských státech EU nebo schengenského prostoru nebo organizacemi nebo jednotlivci uznanými příslušnými slovinskými úřady.

 

 


 

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Konzulární pohotovost Velvyslanectví ČR v Lublani: V případě nouzové situace kontaktujte Velvyslanectví ČR v Lublani na následujících telefonních číslech : +386 41 679 103 nebo +386 41 679 102.

Informace o epidemiologických opatřeních ve Slovinsku:

 • ♦ Stránky slovinské vlády poskytující informace o opatřeních přijatých ve Slovinsku v souvislosti s COVID-19 (anglicky a slovinsky) a průběhu epidemie včetně doporučení a varování - GOV.SI. Aktuální informace o epidemii a souvisejících opatřeních naleznete také na webových stránkách Národního institutu veřejného zdraví (NIJZ) nebo na speciální telefonické bezplatné lince 080 1404 (pro telefony ze zahraničí volejte +386 1 478 7550), která je v provozu od pondělí do pátku od 8:00 do 16:00 hod.

Informace o pravidlech cestování do zahraničí a zpět do ČR poskytuje také call centrum Ministerstva zahraničních věcí ČR na tel. čísle +420 222 264 222.

V případě nákazy na SARS-CoV-2 (COVID-19) nebo v případě podezření na tuto nákazu kontakttujte nejbližší polikliniku (tzv. zdravstveni dom).

 

6. NAVRAT DO ČR

Doporučujeme před cestou do České republiky sledovat aktuality na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz, jelikož situace je velmi proměnlivá a dochází k častým změnám podmínek vstupu do České republiky.

Slovinsko je zařazeno mezi země s vysokým rizikem nákazy (na cestovatelském semaforu jsou označeny tyto země červeně) a ze Slovinska je možné do ČR přicestovat za splnění několika podmínek.

 • Kompletní a přehledně zpracovaná pravidla vstupu na území České republiky naleznete v samostatném dokumentu Ministerstva vnitra ČR "Pravidla pro vstup osob na území České republiky dle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví", který je dostupný zde.
 • V České republice je v současné době výrazně omezeno cestování mezi okresy. Cestování mezi jednotlivými okresy je možné pouze ze stanovených důvodů, přičemž v některých případech se vyžaduje, aby cestující předložil při překročení hranice okresu čestné prohlášení nebo jiný stanovený dokument. Podrobný přehled jednotlivých situací a požadovaných dokumentů naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR - zde.

Informace o pravidlech cestování do zahraničí a zpět do ČR poskytuje také call centrum Ministerstva zahraničních věcí ČR na tel. čísle +420 222 264 222.

 

1. Pravidla pro vstup na území ČR českých občanů a občanů EU, kteří pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech ve Slovinsku

Upozornění: vstup cizinců na území ČR je zakázán s výjimkou nezbytných cest (více na www.mvcr.cz).

 1. před vstupem na území ČR oznámit tuto skutečnost, a to vyplněním elektronického Příjezdového formuláře vzdáleným přístupem krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu (www.prijezdovyformular.cz).
 2. před vstupem na území ČR disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku RT-PCR testu, který byl proveden nejvýše 72 hodin před započetím cesty, nebo antigenní test,
 3. předložit na vyžádání doklad o vyplnění elektronického Příjezdového formuláře (oznámení) a písemné potvrzení akreditované laboratoře o negativním výsledku RT-PCR testu při hraniční nebo pobytové kontrole,
 4. nejdříve 5. den od vstupu na území České republiky se na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 a výsledek neprodleně, nejdéle však do 14 dnů od vstupu. Výsledek testu bude automaticky předložen místně příslušné krajské hygienické stanici prostřednictvím informačního systému.
 5. Do doby výsledku testu provedeného na území ČR jít do samoizolace*. Po dobu 14 dnů nutnost nosit respirátor** mimo domov.

*Samoizolace: rozumí se tím zákaz pohybu s výjimkou: a) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeba, k zajištění péče o děti, k zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot; b) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb; c) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí; d) cest zpět do místa svého bydliště; a e) pohřbů, a to do doby výsledku RT-PCR testu absolvovaného na území ČR.

** Respirátor nebo obdobný prostředek: bez výdechového ventilu naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN95).

Další povinnosti, které je třeba dodržovat při pobytu v ČR naleznete na www.mvcr.cz.

2. Výjimky pro určité skupiny osob

Upozornění: Podrobnosti k jednotlivým výjimkám, především přehled dokumentů, kterými je třeba doložit oprávněné využívání výjimky, jsou uvedeny v samostatném dokumentu Ministerstva vnitra ČR "Pravidla pro vstup osob na území České republiky dle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví" dostupném zde, který doporučujeme k náležitému prostudování.

 1. Pracovníci mezinárodní dopravy.
 2. Tranzit do 12 hodin přes ČR + cesta do / mimo ČR na dobu kratší než 12 hodin z nezbytných důvodů (u cizinců z důvodů uvedených v krizovém opatření k omezení volného pohybu; úplné znění ochranného opatření MZDr je dostupné na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR). Od 1.3.2021 před vstupem na území ČR platí povinnost disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku antigenního nebo RT-PCR testu; antigenní test musí být proveden nejvýše 24 hodin a RT-PCR test nejvýše 72 hodin před započetím cesty.
 3. Diplomaté a úředníci mezinárodních organizací cestující za služebním účelem - pobyt na území / mimo území ČR do 72 hodin.
 4. Děti mladší 5 let.
 5. Profesionální sportovci a členové státní reprezentace členského státu EU, včetně osob nezbytných pro konání sportovní akce povolené výjimkou Ministerstva zdravotnictví, kterým je umožněna individuální tréninková činnost nebo účast na hromadné akci, pro kterou byly stanoveny závazné hygienicko-protiepidemické podmínky.
 6. Přeshraniční pracovníci, žáci a studenti pracující nebo studující v sousedních zemích a cesty do nebo ze sousedního státu za účelem výkonu práva péče o nezletilé dítě nebo ve styku s ním.
 7. Policisté vykonávající eskortní činnost nebo bezpečnostní doprovod letadel.
 8. Občané EU+, kteří prokazatelně prodělali onemocnění covid-19, a absolvovali izolaci ve stanoveném rozsahu z důvodu pozitivního výsledku RT-PCR testu, a to dle pravidel ČR nebo jiného členského státu EU, přičemž od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu uplynulo alespoň 14 dní, ne však více než 90 dnů.
 9. Pracovníci servisu kritické infrastruktury, jejichž výkon činnosti je v zájmu ČR.
 10. Rodinný příslušník, druh či družka občana ČR cestující společně s občanem ČR a mající jednorázovou diplomatickou nótu MZV ČR osvědčující doloženou absolvovanou izolaci v červené nebo tmavě červené zemi v důsledku onemocnění covid-19.
 11. Přeshraniční spolupráce v rámci zásahu složek integrovaného záchranného systému.

Určitá omezení platí také pro vycestování ze Slovinska do zahraničí. Cestování do zahraničí je možné za stejných podmínek, za kterých je možné cestovat mezi jednotlivými slovinskými občinami. Jednotlivé důvody a další podmínky cestování do zahraničí uvádíme v části opatření ve Slovinsku.

Testování ve Slovinsku

Testování na přítomnost SARC-CoV-2 metodou RT-PCR provádí ve Slovinsku vybrané nemocnice a polikliniky (tzv. zdravstveni dom), zejména ty nacházející se ve větších slovinských městech. Před samotným testováním je zpravidla potřeba se předem objednat (on-line nebo telefonicky). Cena RT-PCR testů se pohybuje kolem cca 100 EUR. Níže uvádíme odkazy na některá zařízení, kde lze testování PT-PCR podstoupit.

1. Gorický region

2. Hornokraňský region

3. Jihovýchodní slovinský region

4. Korutanský region

5. Pobřežně-krasový region

6. Podrávský region

7. Pomurský region

8. Posávský region

9. Přímořsko-vnitrokraňský region

10. Savinjský region

11. Středoslovinský region

12. Zasávský region

Testování antigenními testy - seznam testovacích míst a rozpis časů jednotlivých testování naleznete na webových stránkách slovinské vlády.

 

 

přílohy

Tabulka - vstup do ĆR - 1.3.2021 - 1 MB PDF (Acrobat dokument) 1.3.2021
https://www.mzv.cz/file/4222707/TABULKA_pravidla_pro_vstup_osob_na_uzemi_CR_platna_od_1_brezna_2021___20210228__1_.pdf


K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.