ČSÚ (ČSÚ)
Z regionů  |  22.03.2021 00:00:00

Královéhradecký kraj měl k 31. 12. 2020 celkem 550 803 obyvatel

 

Počet obyvatel se v kraji meziročně snížil. Celkový pokles obyvatelstva byl ovlivněn přirozeným úbytkem, který byl nejvyšší za posledních třicet let. Zemřelo nejvíce obyvatel od roku 1991. Meziročně ubylo nejvíce obyvatel ve městě Hradec Králové, přirozený úbytek obyvatel byl zaznamenán ve 40 městech kraje.

 

Podle výsledků předběžné statistické bilance dosáhl počet obyvatel Královéhradeckého kraje k 31. 12. 2020 celkem 550 803 osob, z toho 279 123 žen, tj. 50,7 %. Od počátku roku 2020 se počet obyvatel snížil celkem o 844 osob, tj. o 0,2 %. Celkově ubylo obyvatelstvo ve třech okresech kraje, zatímco v okresech Hradec Králové a Jičín byl zaznamenán celkový přírůstek obyvatel. Přirozenou měnou v kraji ubylo 1 168 obyvatel, více zemřelých než narozených měly všechny okresy kraje. Důsledkem stěhování se počet obyvatel zvýšil o 324 osob. Kladné migrační saldo měly okresy Hradec Králové, Jičín a Rychnov nad Kněžnou, ve zbývajících dvou okresech kraje bylo migrační saldo záporné.

 

 Animovaný graf: Přírůstek / úbytek počtu obyvatel v Královéhradeckém kraji v období 1995 až 2020

V průběhu roku 2020 se v Královéhradeckém kraji živě narodilo 5 526 dětí, tj. 10,0 dětí na 1 000 obyvatel středního stavu (2 825 chlapců a 2 701 dívek). V porovnání s rokem 2019 to bylo o 22 dětí více, tj. o 0,4 %. V manželství se narodilo 2 680 dětí, tj. 48,5 %. Nejvíce dětí (2 679, tj. 48,5 %) se narodilo jako prvorozených, 2 059 dětí (tj. 37,3 %) se narodilo jako druhých v pořadí, zbývajících 788 dětí (tj. 14,3 %) se narodilo jako třetí a další sourozenec. Nejvíce dětí se narodilo v absolutním i relativním vyjádření v okrese Hradec Králové (1 778 dětí, tj. 10,8 ‰).

kraji zemřelo během roku 2020 celkem 6 694 obyvatel, tj. 12,1 osob na 1 000 obyvatel středního stavu. Vyšší počet zemřelých byl v dlouhodobé časové řadě zaznamenán pouze v letech 1990 až 1991, kdy v kraji zemřelo 6 962, resp. 6 757 obyvatel. Proti roku 2019 se počet zemřelých zvýšil o 793 osob, tj. o 13,4 %. Absolutně nejvíce obyvatel zemřelo v okrese Hradec Králové (1 946 osob), relativně v okrese Jičín (12,9 ‰).

 

 

 Animovaný graf: Pohyb obyvatelstva v okresech Královéhradeckého kraje v roce 2020

V roce 2020 bylo v kraji uzavřeno 2 228 sňatků, což bylo meziročně o 569 sňatků méně, tj. o jednu pětinu. V relativním vyjádření bylo uzavřeno 4,0 sňatků na 1 000 obyvatel středního stavu. Z hlediska meziokresního srovnání bylo absolutně nejvíce sňatků uzavřeno v okrese Hradec Králové (639 sňatků), relativně v okresech Náchod a Trutnov (shodně 4,2 ‰).

Ve sledovaném období bylo v kraji 1 124 manželství ukončeno rozvodem, v porovnání s rokem 2019 to bylo o 162 rozvodů méně, tj. o 12,6 %. Na 1 000 obyvatel středního stavu bylo v kraji rozvedeno 2,0 manželství. Nejvíce manželství bylo rozvedeno v absolutním vyjádření v okrese Hradec Králové (300 rozvodů) v relativním vyjádření v okrese Rychnov nad Kněžnou (2,4 ‰).

Ke konci roku 2020kraji celkově ubylo obyvatel, celkový úbytek činil 844 osob, zatímco v roce 2019 byl v kraji zaznamenán celkový přírůstek 626 obyvatel. Počet obyvatel se zvýšil ve dvou okresech kraje, celkový úbytek byl zaznamenán v okresech Náchod (úbytek 471 osob) Rychnov nad Kněžnou (úbytek 50 osob) a Trutnov (úbytek 564 osob). Absolutně přibylo nejvíce obyvatel v okrese Hradec Králové (152 osob), relativně v okrese Jičín (1,1 ‰).

Přirozenou měnou v kraji ubylo 1 168 obyvatel, což je nejvíce od roku 1990. V roce 2019 činil přirozený úbytek 397 osob. Přirozený úbytek obyvatel byl zaznamenán ve všech pěti okresech kraje. Důsledkem přirozené měny ubylo absolutně i relativně nejvíce obyvatel v okrese Trutnov (úbytek 372 obyvatel, tj. 3,2).

K 31. 12. 2020 činilo migrační saldo 324 obyvatel, ke konci roku 2019 činil přírůstek stěhováním 1 023 obyvatel. Přírůstek obyvatel stěhováním byl zaznamenán v okresech Hradec Králové, Jičín a Rychnov nad Kněžnou, v okresech Náchod a Trutnov se počet obyvatel důsledkem stěhování snížil. Absolutně se počet obyvatel důsledkem stěhování nejvíce zvýšil v okrese Hradec Králové (320 obyvatel), relativně v okrese Jičín (3,9 ).

kraje se v průběhu roku 2020 vystěhovalo celkem 5 035 obyvatel, z toho 4 419 do ostatních krajů ČR a 616 do ciziny. Do ciziny se stěhovalo více mužů než žen (73,9 %). Do kraje se přistěhovalo 5 359 obyvatel, z toho 3 635 z jiných krajů ČR a 1 724 obyvatel z ciziny. Podíl přistěhovalých mužů z ciziny byl opět vyšší než podíl přistěhovalých žen (muži 61,4 %).

mezikrajském srovnání, v přepočtu základních demografických událostí na 1 000 obyvatel středního stavu, zaujal Královéhradecký kraj relativním počtem sňatků 4,0 ‰ poslední (čtrnácté) místo, nejvíce sňatků na 1 000 obyvatel bylo uzavřeno v Moravskoslezském kraji (4,5 ‰). Rozvodovost kraje byla sedmá nejvyšší v ČR, hodnota 2,0 ‰ byla shodná s celorepublikovým průměrem. Relativní počet živě narozených (10,0 ‰) zařadil Královéhradecký kraj na desátou příčku (průměr ČR 10,3 ‰), relativně nejvíce dětí se narodilo v hl. m. Praze (11,1 ‰), nejméně dětí se relativně narodilo v Karlovarském kraji (9,1 ‰). Relativní počet zemřelých v kraji dosáhl 12,1 ‰, touto hodnotou zaujal kraj osmé místo. Nejméně zemřelých na 1 000 obyvatel středního stavu bylo zjištěno v hl.  m. Praze (10,3 ‰), nejvíce osob v relativním vyjádření zemřelo v Karlovarském kraji (13,7 ‰).

V pořadí přirozených přírůstků obyvatel Královéhradecký kraj s úbytkem 2,1 ‰ obsadil osmé místo, kladný přirozený přírůstek obyvatel byl zaznamenán pouze v hl. m. Praze (0,8 ‰). Nejvyšší úbytek obyvatel přirozenou měnou měl v roce 2020  Karlovarský kraj (úbytek 4,6 ‰). V pořadí krajů z hlediska přírůstku obyvatel stěhováním zaujal Královéhradecký kraj sedmé místo (přírůstek 0,6 ‰), Středočeský kraj s přírůstkem 9,9 ‰ první místo. Nejvyšší relativní úbytek obyvatel v důsledku stěhování (14. místo) byl zaznamenán v Moravskoslezském kraji, kde migrační úbytek dosáhl ve sledovaném období hodnoty -3,0 ‰. Při porovnání celkových přírůstků se Královéhradecký kraj s hodnotou -1,5 ‰ umístil opět na sedmém místě, nejvyšší celkový přírůstek měl Středočeský kraj (9,2 ‰), nejvyšší celkový úbytek obyvatel byl v roce 2020 zaznamenán v Moravskoslezském kraji (úbytek 6,4 ‰). Celkově přibylo obyvatelstvo v pěti ze čtrnácti krajů, v České republice celkově přibylo 7 838 obyvatel, osob, tj. 0,7 ‰.

 

Animovaný graf: Demografické události v letech 2018, 2019 a 2020

S ročními výsledky jsou k dispozici i údaje o počtu obyvatel měst. Královéhradecký kraj měl na počátku i v závěru roku 2020 celkem 48 měst, v průběhu roku tak nevzniklo žádné další město. Městské obyvatelstvo Královéhradeckého kraje tvořilo k 31. 12. 2020 dvě třetiny obyvatel, což představuje 363 382 osob, tj. 66,0 % obyvatel kraje. Během roku 2020 ubylo ve městech celkem 1 635 obyvatel, tj. 0,4 %.

Krajské město Hradec Králové mělo k 31. 12. 2020 celkem 92 683 obyvatel, od počátku roku se počet obyvatel snížil o 256 osob. Tento úbytek ovlivnila především záporná přirozená měna obyvatel (úbytek 206 obyvatel), ale i záporné migrační saldo (úbytek 50 obyvatel). Hranici 20 tisíc obyvatel překročilo v kraji kromě krajského města pouze město Trutnov (29 958  obyvatel), mezi 10 a 20 tisíci obyvateli měla na konci roku 2020 města Náchod, Jičín, Dvůr Králové nad Labem, Jaroměř, Vrchlabí a Rychnov nad Kněžnou. Nejmenšími městy kraje z hlediska počtu obyvatel byly v roce 2020 Janské Lázně (682 obyvatel), Stárkov (652 obyvatel) a Pec pod Sněžkou (646 obyvatel).

roce 2020 celkově ubylo obyvatelstvo ve 36 městech kraje, nejvíce v Trutnově (úbytek 276 obyvatel) a Hradci Králové (úbytek 256 obyvatel). Celkový nejvyšší nárůst obyvatel byl v roce 2020 zaznamenán ve městech Chlumec nad Cidlinou (99 obyvatel) a Libáň (84 obyvatel). Důsledkem stěhování se snížil počet obyvatel ve 27 městech, nejvíce ubylo obyvatel ve městech Trutnov (192 obyvatel) a Náchod (135 obyvatel). Nejvyšší migrační přírůstek měla v roce 2020 města Chlumec nad Cidlinou a Libáň (shodně 91 obyvatel). Ve 40 městech kraje více obyvatel zemřelo, než se narodilo. Přirozenou měnou ubylo nejvíce obyvatel ve městech Hradec Králové (206 obyvatel), Trutnov (84 obyvatel) a Náchod (74 obyvatel). Důsledkem přirozené měny se počet obyvatel nejvíce zvýšil ve městech Chlumec nad Cidlinou (8 obyvatel) a Smiřice (10 obyvatel).

 

Více informací naleznete v publikaci Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - rok 2020 

Další informace o obyvatelstvu v Královéhradeckém kraji jsou k dispozici v menu Statistiky v odkaze Obyvatelstvo

 

Kontakt:

Mgr. Jana Bečvářová

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové

e-mail: jana.becvarova@czso.cz

tel: 495 762 322

 

 

Přílohy

 
K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentářZobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.