ČSÚ (ČSÚ)
Z regionů  |  22.03.2021 00:00:00

Pohyb obyvatelstva v hl. m. Praze v roce 2020. Počet obyvatel vzrostl o 10 807 osob.

 

22. 3. 2021

Počet obyvatel v hl. m. Praze vzrostl během roku 2020 podle předběžných údajů o 10 807 osob na celkových 1 335 084 obyvatel. Celkový přírůstek byl nejnižší od roku 2016, oproti roku 2019 představoval pokles 30,9 %. Na nárůstu se podílel především přírůstek stěhováním, který činil 9 715 osob. Stěhováním se zahraničím Praha získala 11 472 osob, s ostatními regiony Česka naopak ztratila 1 757 osob. Přirozenou měnou přibylo 1 092 osob. Přirozený přírůstek meziročně klesl o 60,4 %. Hlavní podíl na tom měl meziroční nárůst počtu zemřelých o 11,8 %, meziroční snížení počtu živě narozených dosáhlo 1,5 %. Přírůstek stěhováním byl ve srovnání s rokem 2019 nižší o 24,6 %, přírůstek stěhováním se zahraničím meziročně klesl o 22,6 %. Mírný pokles zaznamenal počet přistěhovalých (o 4,1 %), naopak vzrostl počet vystěhovalých (o 4,9 %). Meziročně výrazně ubylo sňatků (o 20,3 %), mírně se snížil i počet rozvodů (o 4,0 %).

K 31. prosinci 2020 bylo v Praze evidováno podle předběžné statistické bilance 1 335 084 obyvatel, z nichž bylo 51,0 % žen. V průběhu roku 2020 se počet obyvatel Prahy zvýšil o 10 807 osob, což bylo o 30,9 % méně než v předchozím roce. Na nárůstu se více podíleli muži, jejichž počet se zvýšil o 6 368, zatímco žen přibylo 4 439. K nárůstu počtu obyvatel během roku 2020 došlo u 5 ze 14 krajů Česka. Praha zaznamenala druhý nejvyšší nárůst v absolutním i relativním vyjádření (na tisíc obyvatel). Nejvíce se zvýšil počet obyvatel ve Středočeském kraji (o 12 856 obyvatel) a po hl. m. Praze v Jihomoravském kraji (o 3 338 obyvatel).

Tabulka 1 : Obyvatelstvo hl. m. Prahy za 1.–4. čtvrtletí (absolutně, relativně, meziroční změny)

Celkový populační přírůstek Prahy zajistilo v roce 2020 především stěhování, díky němuž přibylo v kraji 9 715 obyvatel (meziroční méně o 24,6 %). Na přírůstku stěhováním se podílelo výhradně stěhování ze zahraničí, odkud se do Prahy přistěhovalo o 11 472 osob více, než se z ní vystěhovalo. Bylo to meziročně o 22,6 % méně. Naopak stěhováním s ostatními regiony Česka Praha ztratila 1 757 osob. Ztráta byla o 180 osob nižší než v roce 2019. V roce 2020 se do Prahy přistěhovalo celkem 40 582 osob, což bylo o 4,1 % méně než v loňském roce. Vystěhovalých osob z Prahy bylo 30 867, meziročně to byl o 4,9 % více.

Přirozenou měnou se v roce 2020 zvýšil počet obyvatel o 1 092 osob, což bylo meziročně o 60,4 % méně. Během roku 2020 přišlo na svět 14 713 dětí, což bylo o 1,5 % méně než v roce 2019. V roce 2020 zemřelo 13 621 osob, což představovalo meziroční nárůst 11,8 %. Zároveň se jednalo o největší počet zemřelých od roku 1999. Téměř veškerý meziroční přírůstek počtu zemřelých připadl na čtvrté čtvrtletí, kdy zemřelo oproti roku 2019 o 1 195 osob (tj. o 38,7 %) více. Nejvíce úmrtí bylo zaznamenáno v listopadu, a to 1 520 (tj. 11,2 %), následně v říjnu 1 420 (tj. 10,4 %) a v prosinci 1 344 (tj. 9,9 %). K meziročnímu zvýšení počtu zemřelých došlo ve všech pětiletých věkových skupinách ve věku 65 let a více. Meziroční nárůst byl nejvyšší u 80–84letých (o 359 osob, tj. o 21,8 %) a 75–79letých (o 330 osob, tj. o 19,3 %).

Obrázek 1 : Přirozený, migrační a celkový přírůstek v hl. m. Praze v letech 2004 až 2020

Při relativním vyjádření jednotlivých složek pohybu obyvatelstva (tj. v přepočtu na tisíc obyvatel) se Praha zařadila v roce 2020 na přední pozice mezi kraji Česka. Na tisíc obyvatel vykázala Praha nejvyšší počet živě narozených dětí (11,1 ‰), nejnižší počet zemřelých (10,3 ‰) a byla tedy jediným krajem s kladným přirozeným přírůstkem (0,8 ‰). Dále Praha vykázala nejvyšší počet přistěhovalých (30,6 ‰) a vystěhovalých (23,3 ‰) obyvatel a druhý nejvyšší přírůstek stěhováním (7,3 ‰) a celkový přírůstek (8,1 ‰).

Počet sňatků v Praze v roce 2020 byl 5 455, oproti stejnému období předchozího roku klesl o 20,3 %. Počet uzavřených manželství v přepočtu na tisíc obyvatel dosáhl hodnoty 4,1 a byl třetí nejnižší mezi kraji Česka. Počet rozvodů dosáhl v roce 2020 hodnoty 2 633, meziročně došlo k poklesu o 4,0 %. Ve srovnání s ostatními kraji Česka byl počet rozvodů na tisíc obyvatel v Praze šestý nejnižší (2,0 ‰).

Obrázek 2 : Přírůstek stěhováním v hl. m. Praze v letech 2004 až 2020

Podíl dětí narozených mimo manželství se v Praze meziročně nepatrně zvýšil na 40,5 % (za rok 2019 to bylo 40,3 %), stále tak zůstal pod průměrem Česka (48,5 %). Mezi kraji se jednalo o nejnižší hodnotu. Z celkového počtu 14 713 živě narozených dětí tvořily prvorozené děti 52,1 %, druhorozených bylo 37,2 % a děti třetího a vyššího pořadí se na všech živě narozených dětech podílely z 10,7 %.

Obrázek 3 : Sňatky, rozvody, živě narození a zemřelí v hl. m. Praze v letech 2004 až 2020

Nejlidnatější městskou částí Prahy k 31. prosinci 2020 byla Praha 4 se 131 863 obyvateli. K městským částem s více než 100 000 obyvatel dále patřila Praha 10 (113 279 osob), Praha 6 (107 603 obyvatel), Praha 8 (106 188 osob) a Praha 5 (89 405 obyvatel).

Městskou částí s nejnižším počtem obyvatel k poslednímu dni roku 2020 byla Praha-Nedvězí se 332 osobami. Mezi městské části do 1 000 obyvatel dále patřila Praha-Královice (415 osob), Praha-Přední Kopanina (690 obyvatel), Praha-Benice (716 osob) a Praha-Lochkov (843 obyvatel).

Kladný celkový přírůstek obyvatelstva byl v roce 2020 evidován u 39 městských částí, k zápornému celkovému přírůstku došlo ve 14 městských částech. Ve 4 městských částech se počet obyvatel nezměnil. Nejvyšší nárůst počtu obyvatel zaznamenaly městské části Praha 10 (2 708 obyvatel), Praha 5 (1 180 obyvatel), Praha 9 (1 171 obyvatel), Praha 3 (688 obyvatel) a Praha 1 (639 obyvatel). Naopak nejvíce obyvatel ztratily městské části Praha 11 (-538 obyvatel), Praha-Suchdol (-261 obyvatel), Praha-Kunratice (-213 obyvatel), Praha 4 (-205 obyvatel) a Praha 17 (-97 obyvatele).

Relativně, tedy v přepočtu na tisíc obyvatel středního stavu, vzrostl meziročně nejvíce počet obyvatel v městských částech Praha-Dolní Měcholupy (+ 94,0 ‰), Praha-Řeporyje (+71,4 ‰), Praha-Březiněves (+49,3 ‰), Praha 22 (+44,4 ‰) a Praha-Zličín (+34,7 ‰). Naopak, relativně nejvíce ubylo obyvatel v městských částech Praha-Suchdol (-37,5 ‰), Praha-Kunratice (-21,7 ‰), Praha-Šeberov (-8,2 ‰), Praha 11 (-7,0 ‰) a Praha-Petrovice (-6,0 ‰).

Kladný přírůstek stěhováním byl v roce 2020 zaznamenán u 42 městských částí, naopak 15 městských částí vykázalo nižší počet přistěhovalých než vystěhovalých osob. Stěhováním získaly nejvíce obyvatel městské části Praha 10 (3 091 osob), Praha 9 (1 047 obyvatel), Praha 5 (852 osob), Praha 1 (668 obyvatel) a Praha 6 (573 osob). Naopak nejvyšší populační úbytky stěhováním zaznamenaly městské části Praha 11 (-368 obyvatel), Praha-Suchdol (-243 osob), Praha-Kunratice (-219 obyvatel), Praha 17 (-134 osob) a Praha 13 (-84 obyvatel).

V přepočtu na tisíc obyvatel středního stavu vykázaly nejvyšší přírůstek stěhováním městské části Praha-Dolní Měcholupy (+ 89,8 ‰), Praha-Řeporyje (+63,6 ‰), Praha-Březiněves (+50,7 ‰), Praha 22 (+36,8 ‰) a Praha-Velká Chuchle (+31,7 ‰). Naopak, v relativním vyjádření ubylo nejvíce osob stěhováním v Praze-Suchdole (-34,0 ‰), Praze-Kunraticích (-22,0 ‰), Praze-Petrovicích (-7,8 ‰), Praze-Šeberově (-7,5 ‰) a Praze-Nebušicích (-5,9 ‰).

Kladný přirozený přírůstek v roce 2020 vykázalo 39 městských částí, záporný přirozený přírůstek byl zaznamenán u 14 městských částí a shodný počet živě narozených a zemřelých byl evidován u 4 městských částí. Nejvyšší přirozený přírůstek byl zaznamenán v Praze 5 (328 obyvatel), Praze 13 (272 osob), Praze 14 (230 obyvatel), Praze 7 (201 osob) a Praze 15 (140 obyvatel). Naopak nejvyšší přirozený úbytek evidovala Praha 10 (-383 osob), Praha 4 (-341 obyvatel), Praze 6 (-183 obyvatel), Praha 11 (-170 obyvatel) a Praha 8 (-131 obyvatel).

V relativním vyjádření bylo dosaženo nejvyššího přirozeného přírůstku v Praze-Zličíně (+10,8 ‰), Praze-Řeporyjích (10,1 ‰), Praze-Újezdě (9,6 ‰), Praze-Dolních Měcholupech (9,5 ‰) a Praze 22 (8,4 ‰). Na opačné straně pomyslného žebříčku se nacházela Praha-Přední Kopanina (-5,7 ‰), Praha 10 (-3,5 ‰), Praha 4 (-2,6 ‰), Praha-Suchdol (-2,5 ‰), a Praha 11 (-2,2 ‰).

 

Metodická poznámka:

Veškeré zpracovávané údaje se týkají obyvatel, kteří mají na území hl. m. Prahy trvalé bydliště, a to bez ohledu na státní občanství. Od roku 2001 (v návaznosti na sčítání lidu, domů a bytů 2001) údaje zahrnují i cizince s vízy nad 90 dnů (podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců), a taktéž cizince s přiznaným azylem (podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu). Od 1. 5. 2004, v návaznosti na tzv. Euronovelu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, se údaje týkají občanů zemí EU s přechodným pobytem na území hl. m. Prahy a občanů třetích zemí s dlouhodobým pobytem. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození, úmrtí) občanů s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy, které nastaly v cizině.

Veškeré údaje za rok 2020 jsou předběžné.

Více informací naleznete v publikaci Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - rok 2020

 

Kontakt:
Mgr. Martin Slavíček
Oddělení informačních služeb
Krajské správy ČSÚ v hl. m. Praze
Tel.: 737 280 502
E-mail: martin.slavicek@czso.cz

 

 

 
K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentářZobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.