ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  15.03.2021 09:04:32

15.03.2021 Zahraniční obchod se zbožím s Polskem - v letech 2015 až 2020

Kód: 242013-21
Informace o produktu
Kód: 242013-21
Periodicita: Jednorázová
Název produktu: Zahraniční obchod se zbožím s Polskem
Poznámka:
Anotace: Zahraniční obchod se zbožím ČR s Polskem v letech 2015 až 2020, zbožová struktura.
Územní členění: Stát
Kontakt: monika.bartlova@czso.cz
Nosič: Web
Typ produktu: Analýza
Cena:
Verze: Česká
Typ termínu vydání: Jiný
Datum vydání: 15.03.2021
Rok: 2021

Přílohy

  • 242013-21.docx
  • 242013-21.pdf

Zveřejněno dne: 15.03.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.15. 3. 2021

Zahraniční obchod se zbožím s Polskem

Polsko si od roku 2017 udržuje postavení druhého nejvýznamnějšího obchodního partnera České republiky. Na náš trh se z Polska dovážejí především autodíly, opačným směrem jdou hotová vozidla. Největší schodek vzájemné obchodní výměny mezi oběma ekonomikami přitom vzniká v obchodě s potravinářskými výrobky.

Vývoj zahraničního obchodu se zbožím[1] v letech 2015 až 2020

V roce 2020[2] dosáhl obrat zahraničního obchodu České republiky s Polskem hodnoty 518,6 mld. , což bylo ve srovnání s rokem 2015 téměř o jednu desetinu více, v porovnání s předchozím rokem šlo o pokles o 2,1 %. Polsko se na celkovém českém obchodu v roce 2020 podílelo 7,5 %, což bylo meziročně o 0,2 procentního bodu více, ve sledovaném období se však tento podíl výrazně neměnil. Celkový český obchod s Polskem tvořil v roce 2020 ze 44,3 % vývoz a z 55,7 % dovoz (oproti 43,2 % a 56,8 % v roce 2015).

Tabulka 1         Zahraniční obchod se zbožím mezi ČR a Polskem

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

v mld.

Obrat

472,4

479,8

500,3

522,6

529,6

518,6

Vývoz

204,1

203,6

220,9

229,5

233,5

229,9

Dovoz

268,3

276,2

279,4

293,1

296,1

288,6

Bilance

-64,2

-72,6

-58,5

-63,6

-62,6

-58,7

Pro zahraniční obchod České republiky s Polskem je charakteristická dlouhodobě záporná bilance. Ve sledovaném období byl deficit nejhlubší v roce 2016, kdy se propadl až na 72,6 mld. , nejmenší záporné saldo bylo naopak zaznamenáno v následujícím roce, a to 58,5 mld. . V roce 2020 byl český vývoz do Polska ve srovnání s dovozem nižší o 58,7 mld. a záporné saldo českého obchodu s Polskem se oproti tak roku 2015 zlepšilo o 5,5 mld. .

Graf 1               Bilance zahraničního obchodu se zbožím mezi ČR a Polskem

Největší obchodní partneři Česka

Polsko se v roce 2020 umístilo na druhém místě v pořadí nejvýznamnějších obchodních partnerů České republiky s podílem 7,5 % na celkovém obratu zahraničního obchodu se zbožím (v roce 2015 na třetím místě s podílem 7,4 %). Zařadilo se tak za Německo, s nímž Česko realizuje téměř třetinu své obchodní výměny. Slovensko v roce 2017 přišlo o svoji druhou pozici, která jí patřila od vzniku samostatné České republiky, a sestoupilo trvale na třetí místo.

Tabulka 2         Pořadí jednotlivých států podle celkového obratu s ČR

 

2015

2017

2020

podíl v %

1.

Německo

28,9

Německo

29,5

Německo

28,2

2.

Slovensko

8,0

Polsko

7,3

Polsko

7,5

3.

Polsko

7,4

Slovensko

7,2

Slovensko

7,1

4.

Čína

5,6

Čína

5,4

Čína

7,0

5.

Francie

4,0

Itálie

4,2

Itálie

4,0

6.

Itálie

4,0

Francie

4,2

Francie

4,0

K deseti největším obchodním partnerům ČR podle výše podílu na celkovém obratu náležely v roce 2020 tyto země: Německo, Polsko, Slovensko, Čína, Itálie, Francie, Rakousko, Nizozemsko, Maďarsko a Spojené království. Zatímco okruh prvních šesti zemí zůstával po dobu šesti let prakticky stejný a ke změnám docházelo pouze v úrovni podílů těchto zemí, tak o další čtyři místa se střídavě dělilo Rakousko, Spojené království, Maďarsko, Nizozemsko a Ruská federace.

 

Tabulka 3         Pořadí jednotlivých států ve vývozu a dovozu ČR[3]

Vývoz

Dovoz

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

2015

DE

SK

PL

GB

FR

DE

CN

PL

SK

IT

2016

DE

SK

PL

GB

FR

DE

CN

PL

SK

IT

2017

DE

SK

PL

FR

GB

DE

CN

PL

SK

IT

2018

DE

SK

PL

FR

GB

DE

CN

PL

SK

IT

2019

DE

SK

PL

FR

AT

DE

CN

PL

SK

IT

2020

DE

SK

PL

FR

AT

DE

CN

PL

SK

IT

V žebříčku zemí, kam směřuje náš vývoz, se Polsko v roce 2020 s šest a půl procentním podílem umístilo na třetím místě za Německem (31,6% podíl) a Slovenskem (9,2% podíl).

Na českých dovozech se Polsko podílelo 8,6 % a v roce 2020 obhájilo třetí pozici. Necelá čtvrtina dovozu do České republiky byla přivezena ze sousedního Německa a téměř třináct procent zboží ze vzdálené Číny. Podíl s neméně významným Slovenskem byl 4,8 %.

Obchod Česka se sousedními státy

Zahraniční obchod ČR se zbožím se dlouhodobě koncentruje na evropské trhy, zejména na sousední země (Německo, Polsko, Rakousko a Slovensko). Dohromady byla v roce 2020 na tyto státy orientována více jak polovina z celkového českého vývozu a přibližně dvě pětiny z celkového českého dovozu. Uvedené státy proto významně ovlivňují dynamiku celkového vývozu a celkového dovozu, čímž i výslednou celkovou bilanci zahraničního obchodu se zbožím.

Graf 2               Zahraniční obchod se zbožím se sousedními státy v roce 2020 (podíly v %)

Celkový součet hodnoty vývozu a dovozu zboží se sousedními státy dosáhl v roce 2020 výše 3 182,1 mld. a meziročně klesl o 5,5 %. Nejvyšší meziroční úbytek obratu zaznamenal zahraniční obchod s Rakouskem (o 8,1 %), nejnižší pak s Polskem (o 2,1 %). Podíl obratu se sousedními státy na celkovém obratu zahraničního obchodu České republiky činil 46,3 %.

Hlavním obchodním partnerem Česka ze sousedních států bylo Německo s nejvýraznějším podílem na obratu s těmito čtyřmi státy. Následovalo Polsko, Slovensko a Rakousko. Hodnota obratu zahraničního obchodu Česka s Polskem byla však v porovnání s hodnotou obratu zahraničního obchodu s Německem výrazně nižší (zhruba na úrovni jedné čtvrtiny).

Polsko je jedinou sousední zemí, kam méně vyvážíme, než dovážíme. S ostatními třemi státyČeská republika dlouhodobě kladnou bilanci zahraničního obchodu.

Graf 3               Podíl jednotlivých sousedních států ČR na celkovém obchodu s těmito zeměmi v roce 2020

   vývoz                                                                            dovoz

          

Celkový meziroční pokles vývozu do sousedních států o 3,0 % (z 1 869,4 mld. v roce 2019 na 1 814,1 mld. v roce 2020) a současně i dovozu ze sousedních států o 8,6 % (z 1 496,1 mld. na 1 368,1 mld. ) skončil v roce 2020 navýšením přebytku celkové obchodní bilance se sousedními státy o 72,8 mld. .

Graf 4               Bilance zahraničního obchodu se zbožím se sousedními státy

Zahraniční obchod se zbožím České republiky s Polskem v době pandemie

Celková obchodní bilance se zbožím s Polskem za leden až prosinec 2020 skončila schodkem ve výši 58,7 mld. . Největší meziroční negativní změna nastala v 1. čtvrtletí roku 2020, kdy deficit obchodní bilance zaznamenal oproti období leden až březen 2019 nárůst o 3,5 mld. , a to v důsledku meziročně vyšších záporných sald ve všech třech měsících, především pak v lednu. V následujících čtvrtletích v žádném měsíci nebyla dosažena aktivní bilance a záporné čtvrtletní saldo zůstalo pasivní až do konce roku. Oproti prvnímu čtvrtletí došlo ale k výrazné změně při meziročním srovnání, kdy v druhém čtvrtletí se výše bilančního deficitu snížila o 3,3 mld. , v třetím o 2,9 mld. a v posledním čtvrtletí roku 2020 o 1,2 mld. .

Tabulka 4         Zahraniční obchod se zbožím mezi ČR a Polskem v roce 2020

čtvrtletí

1.

2.

3.

4.

1. - 4.

v mld.

Obrat

132,6

105,7

134,3

145,9

518,6

Vývoz

57,8

45,6

60,4

66,1

229,9

Dovoz

74,8

60,0

73,9

79,9

288,6

Bilance

-17,0

-14,4

-13,5

-13,8

-58,7

Graf 5               Zahraniční obchod se zbožím mezi ČR a Polskem v jednotlivých čtvrtletích

Z krátkodobějšího pohledu na vývoj zahraničního obchodu České republiky s Polskem v jednotlivých měsících roku 2020 vyplývá, že nejvíce se vyváželo i dováželo zboží v říjnu (24,1 mld. a 28,3 mld. ). Naopak nejmenší měsíční vývoz a dovoz byl zaznamenán v době nástupu pandemie v naší zemi, a to v dubnu (12,3 mld. a 16,4 mld. ). V předchozím roce 2019 vlivem čerpání celozávodních dovolených ve významných podnicích byly nejnižší hodnoty vývozu i dovozu dosaženy shodně koncem roku v prosinci.

Tabulka 5         Vývoz zboží z ČR do Polska

v mld.

 

leden

únor

březen

duben

květen

červen

1. pololetí

2020

19,1

19,4

19,3

12,3

14,8

18,6

103,5

2019

19,4

18,6

20,5

19,8

20,5

18,4

117,3

Index v %[4]

98,5

104,1

94,1

62,3

72,0

100,6

88,2

 

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

2. pololetí

2020

18,9

18,4

23,1

24,1

22,0

19,9

126,4

2019

17,8

17,5

21,1

22,3

20,9

16,6

116,2

Index v %

106,2

104,8

109,5

108,5

105,6

119,7

108,9

Graf 6               Zahraniční obchod se zbožím mezi ČR a Polskem v roce 2020

Tabulka 6         Dovoz zboží z Polska do ČR

v mld.

 

leden

únor

březen

duben

květen

červen

1. pololetí

2020

24,7

24,9

25,2

16,4

19,8

23,9

134,8

2019

23,1

23,3

25,7

25,4

26,3

24,8

148,5

Index v %

107,1

107,2

97,9

64,4

75,4

96,2

90,8

 

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

2. pololetí

2020

24,2

23,0

26,7

28,3

27,4

24,2

153,8

2019

23,8

22,5

26,5

27,9

26,0

20,8

147,6

Index v %

101,3

102,4

100,8

101,3

105,4

115,9

104,2

Vliv vývoje kurzu české koruny vůči euru na obchod s Polskem

V roce 2020 se český vývoz do Polska snížil o 1,5 %, což bylo ale méně, než o kolik poklesl celkový český vývoz (4,4 %). Také dovoz z Polska byl nižší jen o 2,5 % oproti celkovému poklesu českého dovozu o 5,7 %.

Vývoz zboží do Polska meziročně klesl o 3,6 mld. a dosáhl hodnoty 229,9 mld. . V důsledku značného oslabení koruny vůči euru[5]  zaznamenal vývoz vyjádřený v této měně výraznější meziroční pokles oproti snížení v . V přepočtu na eura vývoz do Polska klesl o 4,3 % z 9,1 mld. EUR v roce 2019 na 8,7 mld. EUR v roce 2020.

Graf 7               Meziroční změny vývozu zboží z ČR do Polska

V absolutním vyjádření klesl dovoz zboží z Polska meziročně o 7,5 mld. a v roce 2020 činil 288,6 mld. . Stejně jako vývoz zaznamenal i dovoz vyjádřený v eurech výraznější meziroční snížení v porovnání s poklesem v . V přepočtu na eura klesl dovoz o 5,2 % z 11,5 mld. EUR v roce 2019 na 10,9 mld. EUR v roce 2020.

Graf 8               Meziroční změny dovozu zboží z Polska do ČR

Zbožová struktura

Ve zbožové struktuře českého vývozu do Polska stojí na prvním místě motorová vozidla, přívěsy a návěsy (včetně dílů a příslušenství)[6], jejichž podíl tvoří dlouhodobě asi pětinu celkového českého vývozu do této země. V roce 2020 dosáhl podíl tohoto vývozu 19,9 %, tj. o 2,8 p.b. méně než v roce 2019, zato o 2,2 p.b. více než v roce 2015. K dalším komoditám s významným podílem na vývozu patří chemické látky a přípravky (9,7 %), základní kovy (8,4 %), stroje a zařízení (7,7 %), elektrická zařízení (7,2 %), počítače, elektronické a optické přístroje (7,2 %), kovodělné výrobky (5,7 %) a potravinářské výrobky (5,5 %).

 

Tabulka 7         Zahraniční obchod s motorovými vozidly (včetně dílů) mezi ČR a Polskem

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

v mld.

Obrat

85,2

97,7

107,4

111,6

119,9

106,0

Vývoz

36,1

41,3

47,1

49,2

53,1

45,7

Dovoz

49,1

56,5

60,3

62,4

66,9

60,3

Bilance

-13,0

-15,2

-13,2

-13,2

-13,8

-14,5

Vývoz motorových vozidel (včetně dílů a příslušenství) z Česka do Polska vzrostl od roku 2015 zhruba o čtvrtinu a v roce 2020 dosáhl 45,7 mld. , o 13,8 % méně než v roce 2019. Podíly, které v rámci této skupiny připadají na jednotlivé komodity, jsou uvedeny v grafu 9.

Graf 9               Podíl motorových vozidel a dílů s Polskem v roce 2020 *

* Podíl CPA 292 na oddílu CPA 29: ve vývozu - 0,9 %, v dovozu - 2,4 %.

Druhou nejvýznamnější položkou českého vývozu do Polska jsou chemické látky a přípravky. V roce 2020 dosáhl jejich vývoz 22,3 mld. , z čehož největší část tvořily základní chemické látky, hnojiva a dusíkaté sloučeniny, plasty a syntetický kaučuk v primárních formách.

Nejvýraznější položkou vývozu základních kovů (19,3 mld. v roce 2020) bylo surové železo, ocel a feroslitiny. Ve vývozu strojů a zařízení (17,6 mld. ) měly největší zastoupení všestranně použitelné stroje a zařízení, jako jsou například průmyslová chladící a klimatizační zařízení, čerpadla a kompresory.

Vývoz elektrických zařízení dosáhl v roce 2020 hodnoty 16,7 mld. a zahrnoval především elektrické motory, generátory, transformátory a elektrická vedení a elektroinstalační zařízení.

Stejně jako u vývozu stojí na prvním místě dovozu z Polska do České republiky motorová vozidla (včetně dílů a příslušenství), která se na celkovém českém dovozu z Polska dlouhodobě podílejí asi dvaceti procenty. V roce 2020 představoval jejich podíl 20,9 %, o 1,7 procentního bodu méně než v předchozím roce. K dalším důležitým dovozním komoditám patří základní kovy s podílem na dovozu (12,4 %), potravinářské výrobky (10,4 %), chemické látky a přípravky (9,3 %) a pryžové a plastové výrobky (5,8 %).

Dovoz motorových vozidel z Polska se od roku 2015 navýšil zhruba o pětinu. V roce 2020 dosáhl 60,3 mld. , což však byl oproti předešlému roku pokles zhruba o desetinu. Z celkové hodnoty dovozu této komoditní skupiny připadají dvě třetiny na dovoz dílů a příslušenství motorových vozidel.

Graf 10             Podíl jednotlivých položek ve skupině základních kovů s Polskem v roce 2020

* Podíl položky „odlévání kovů“ na skupině základních kovů: ve vývozu - 1,1 %, v dovozu - 0,3 %.

Druhou nejdůležitější českou dovozní komoditou z Polska jsou základní kovy, kterých se v roce 2020 dovezlo za 35,8 mld. . Většinu tvořily drahé kovy a jiné neželezné kovy, dále pak surové železo, ocel a feroslitiny.

Chemických látek a přípravků bylo v roce 2020 z Polska importováno v hodnotě 27,0 mld. . Jejich dovoz meziročně stoupl o 11,1 %, tj. o 2,7 mld. . Největší část dovozu této zbožové skupiny tvořily základní chemické látky, hnojiva a dusíkaté sloučeniny, plasty a syntetický kaučuk v primárních formách.

Dovoz pryžových a plastových výrobků klesl oproti předešlému roku o 2,8 % na 16,8 mld. . Zahrnoval především pryžové pláště a duše a plastové obaly.

Obchod s potravinářskými výrobky

Obchod mezi Polskem a Českou republikou s potravinářskými výrobky v roce 2020 meziročně vzrostl o 3,7 % na 42,8 mld. . Oproti roku 2015 se však jeho velikost snížila téměř o pětinu, přičemž se na tomto poklesu podílel jak vývoz, tak i dovoz.

Pro potravinářský obchod České republiky s Polskem je charakteristická dlouhodobě záporná bilance, která v roce 2020 dosáhla 17,3 mld. , což znamenalo zlepšení o 0,4 mld. v porovnání s předchozím rokem a o 1,6 mld. oproti roku 2015.

Tabulka 8         Zahraniční obchod s potravinářskými výrobky mezi ČR a Polskem

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

v mld.

Obrat

51,8

49,9

40,7

40,3

41,2

42,8

Vývoz

16,4

15,4

12,0

12,0

11,8

12,8

Dovoz

35,3

34,5

28,7

28,3

29,4

30,0

Bilance

-18,9

-19,1

-16,8

-16,4

-17,7

-17,3

Vývoz českých potravinářských výrobků do Polska v roce 2020 meziročně vzrostl výrazněji než dovoz, a to o 8,1 % na 12,8 mld. . V porovnání s rokem 2015 však zůstal o více než pětinu menší. Vyvážíme hlavně ostatní potravinářské výrobky (čokoláda a cukrovinky), průmyslová krmiva, rostlinné a živočišné tuky a oleje a mléčné výrobky. Ve sledovaném období se nejvíce rozšířil vývoz průmyslových krmiv a mlýnských výrobků. Opačná tendence je nejvíce patrná u živočišných a rostlinných tuků.

Graf 11             Dovoz potravinářských výrobků z Polska do ČR v roce 2020 (podíly v %)

Dovoz potravinářských výrobků z Polska do České republiky v roce 2020 meziročně stoupl o 1,9 % na 30,0 mld. , v porovnání s rokem 2015 to však bylo o více než 5 mld. méně.

K nejvýznamnějším položkám dovozu potravin patří zpracované a konzervované maso a výrobky z něj (především vepřové, hovězí a drůbeží maso), ostatní potravinářské výrobky (čokoláda, káva, hotové pokrmy a cukrovinky), mléčné výrobky (sýry a tvaroh, máslo a mléčné pomazánky) a pekařské, cukrářské a jiné moučné výrobky.

Největší přírůstek dovozu od roku 2015 byl zaznamenán u zpracovaných a konzervovaných ryb a zpracovaného a konzervovaného ovoce a zeleniny, naopak největší propad se ukázal u dovozu kávy, rostlinných a živočišných olejů a tuků.

Bilance z hlediska zbožové struktury

V roce 2020 byl z hlediska komoditní struktury největší deficit bilance zahraničního obchodu se zbožím s Polskem zaznamenán u potravinářských výrobků (17,3 mld. ), základních kovů (16,5 mld. ) a motorových vozidel, včetně dílů a příslušenství (14,5 mld. ). Přebytek bilance byl nejvyšší u počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (7,8 mld. ), strojů a zařízení (4,4 mld. ) a elektrických zařízení (2,7 mld. ).

Graf 12             Bilance zahraničního obchodu se zbožím mezi ČR a Polskem v roce 2020

K největšímu zlepšení obchodní bilance v posledních letech od roku 2015 do roku 2020 došlo u komodit rafinované ropné produkty a koks (zmenšení schodku o 6,4 mld. ), počítače, elektronické a optické přístroje a zařízení (zvýšení přebytku o 6,3 mld. ) a produkty lesnictví a těžby dřeva (přechod z pasiva do aktiva o 3,3 mld. ).

Na druhé straně se zhoršila bilance zahraničního obchodu chemických látek a přípravků (přechod z aktiva do pasiva o 4,8 mld. ), černého a hnědého uhlí a lignitu (zvětšení pasiva o 3,5 mld. ) a papíru a výrobků z papíru (prohloubení deficitu o 2,9 mld. ).

Zpracovali: ing. Monika Bartlová, ing. Petra Křížová

Kontakt

Monika Bartlová

Odbor statistiky zahraničního obchodu

E-mail: monika.bartlova@czso.cz[2] Údaje za rok 2020 jsou předběžné, údaje za roky 2015 až 2019 jsou definitivní.

[3] AT- Rakousko, CN - Čína, DE - Německo, FR - Francie, GB - Spojené království, IT - Itálie, PL - Polsko, SK - Slovensko

[4] Meziroční index (stejné období předchozího roku = 100).

[5] Česká měna výrazně oslabila vůči euru za období leden až prosinec 2020, kdy se dostala na 26,444 korun za euro,  proti lednu až prosinci 2019 (25,672 / EUR). Oslabení se projevilo již v březnu 2020 a pokračovalo v dalších měsících, přičemž v květnu, červnu a říjnu se měsíční průměr dostal nad 27 za EUR.

V lednu až prosinci 2018 zakončil měsíční kumulovaný průměr podle České národní banky na 25,643 za EUR.

[6] Klasifikace produkce CZ-CPA, oddíl 29 – motorová vozidla (kromě motocyklů), přívěsy a návěsy se skládá z:

291 – motorová vozidla (kromě motocyklů),

292 – karoserie motorových vozidel, přívěsy a návěsy,

293 – díly a příslušenství pro motorová vozidla (kromě motocyklů).

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář


Přečtěte si také:

15.03.2021Obchod dne: NATGAS (15.03.2021) X-Trade Brokers (XTB)

Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.