ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  15.03.2021 09:04:28

15.03.2021 Indexy cen vývozu a dovozu - leden 2021

Kód: 013014-21
Informace o produktu
Kód: 013014-21
Periodicita: Měsíční
Název produktu: Indexy cen vývozu a dovozu
Poznámka: Data za únor a květen: +1 den; říjen: -3 dny; listopad: +2 dny; prosinec: +4 dny.
Anotace: Podrobná měsíční informace o vývoji indexů cen vývozu a dovozu podle klasifikace SITC.
Územní členění: Stát
Kontakt: vladimir.klimes@czso.cz
Nosič: Web
Typ produktu: Rychlá informace
Cena:
Verze: Česko-anglická
Typ termínu vydání: 41. kalendářní den po období
Datum vydání: 15.03.2021, 13.04.2021, 11.05.2021, 10.06.2021, 13.07.2021, 10.08.2021, 10.09.2021, 11.10.2021, 10.11.2021, 10.12.2021, 12.01.2022, 14.02.2022
Rok: 2021

V lednu 2021 se vývozní ceny meziměsíčně zvýšily o 0,6 %, dovozní ceny o 0,3 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,3 %. Meziročně se vývozní ceny zvýšily o 3,8 %, dovozní ceny o 0,4 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 103,4 %.

Meziměsíční srovnání
Vývozní ceny v lednu vzrostly o 0,6 % (po očištění o kurzový vliv o 1,1 %). Největší vliv na růst celkového meziměsíčního indexu mělo zvýšení cen minerálních paliv o 5,6 % (zejména ropných výrobků). Ceny ostatních surovin1 vzrostly o 6,5 %, chemikálií o 1,9 %, potravin o 1,2 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,3 %. Shodný pokles o 1,1 % zaznamenaly ceny průmyslového spotřebního zboží a ceny nápojů a tabáku.

Dovozní ceny v lednu vzrostly o 0,3 % (po očištění o kurzový vliv o 0,8 %). Zvýšení celkového meziměsíčního indexu bylo nejvíce ovlivněno růstem cen minerálních paliv o 6,7 % (převážně ropy a ropných výrobků). Ceny ostatních surovin se zvýšily o 4,9 %, ceny polotovarů2 a ceny chemikálií vzrostly shodně o 0,9 %. Ceny průmyslového spotřebního zboží klesly o 1,8 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,7 %.

Směnné relace dosáhly hodnoty 100,3 %. Pozitivní hodnoty směnných relací zaznamenaly ostatní suroviny (101,5 %), potraviny (101,1 %), chemikálie a stroje a dopravní prostředky (shodně 101,0 %) a průmyslové spotřební zboží (100,7 %). Negativních hodnot směnných relací dosáhla minerální paliva (99,0 %), nápoje a tabák (99,2 %) a polotovary (99,6 %).

Meziroční srovnání
Ceny vývozu se zvýšily o 3,8 % (v prosinci o 2,3 %). Zásadní vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 4,7 %. Nejvíce rostly ceny ostatních surovin o 13,9 % (zejména kovového odpadu). Ceny potravin se zvýšily o 4,3 % a ceny polotovarů o 3,2 %. Pokles nastal pouze u cen minerálních paliv o 0,8 %.

Dovozní ceny vzrostly o 0,4 % (v prosinci klesly o 0,7 %). Růst celkového meziročního indexu byl nejvíce ovlivněn zvýšením cen polotovarů o 4,1 %. Významný růst zaznamenaly ceny ostatních surovin o 9,5 % (především rud kovů a kovového odpadu). Ceny minerálních paliv klesly o 11,6 % (zvláště ropy a ropných výrobků) a ceny potravin o 3,3 %.

Směnné relace vzrostly na hodnotu 103,4 % (v prosinci na hodnotu 103,0 %) a jedenáctý měsíc zůstaly v pozitivních hodnotách. Nejvyšších pozitivních hodnot směnných relací dosáhla minerální paliva (112,2 %), potraviny (107,9 %) a stroje a dopravní prostředky (104,1 %). Negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly polotovary (99,1 %) a chemikálie (99,8 %).

____________________

[1] Názvem ostatní suroviny jsou v textu označovány suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv (SITC 2).
[2] Názvem polotovary jsou v textu označovány tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu (SITC 6).

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013014-21 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita)
https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 13. 4. 2021

Přílohy

  • cizc031521.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indexy cen vývozu a dovozu
  • Tab. 2 Indexy cen vývozu a dovozu (rozklad přírůstků publikovaných a kurzově očištěných indexů – meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Indexy cen vývozu a dovozu (meziroční změny)
  • Tiskové sdělení: Vývozní a dovozní ceny meziměsíčně vzrostly
  • Vyjádření Vladimíra Klimeše, vedoucího oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.03.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.15. 3. 2021

Vývozní a dovozní ceny meziměsíčně vzrostly

Indexy cen vývozu a dovozu – leden 2021

V lednu 2021 se vývozní ceny meziměsíčně zvýšily o 0,6 %, dovozní ceny o 0,3 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,3 %. Meziročně se vývozní ceny zvýšily o 3,8 %, dovozní ceny o 0,4 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 103,4 %.

Meziměsíční srovnání

Vývozní ceny v lednu vzrostly o 0,6 % (po očištění o kurzový vliv o 1,1 %). Největší vliv na růst celkového meziměsíčního indexu mělo zvýšení cen minerálních paliv o 5,6 % (zejména ropných výrobků). Ceny ostatních surovin[1] vzrostly o 6,5 %, chemikálií o 1,9 %, potravin o 1,2 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,3 %. Shodný pokles o 1,1 % zaznamenaly ceny průmyslového spotřebního zboží a ceny nápojů a tabáku.

Dovozní ceny v lednu vzrostly o 0,3 % (po očištění o kurzový vliv o 0,8 %). Zvýšení celkového meziměsíčního indexu bylo nejvíce ovlivněno růstem cen minerálních paliv o 6,7 % (převážně ropy a ropných výrobků). Ceny ostatních surovin se zvýšily o 4,9 %, ceny polotovarů[2] a ceny chemikálií vzrostly shodně o 0,9 %. Ceny průmyslového spotřebního zboží klesly o 1,8 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,7 %.

Směnné relace dosáhly hodnoty 100,3 %. Pozitivní hodnoty směnných relací zaznamenaly ostatní suroviny (101,5 %), potraviny (101,1 %), chemikálie a stroje a dopravní prostředky (shodně 101,0 %) a průmyslové spotřební zboží (100,7 %). Negativních hodnot směnných relací dosáhla minerální paliva (99,0 %), nápoje a tabák (99,2 %) a polotovary (99,6 %).

Meziroční srovnání

Ceny vývozu se zvýšily o 3,8 % (v prosinci o 2,3 %). Zásadní vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 4,7 %. Nejvíce rostly ceny ostatních surovin o 13,9 % (zejména kovového odpadu). Ceny potravin se zvýšily o 4,3 % a ceny polotovarů o 3,2 %. Pokles nastal pouze u cen minerálních paliv o 0,8 %.

Dovozní ceny vzrostly o 0,4 % (v prosinci klesly o 0,7 %). Růst celkového meziročního indexu byl nejvíce ovlivněn zvýšením cen polotovarů o 4,1 %. Významný růst zaznamenaly ceny ostatních surovin o 9,5 % (především rud kovů a kovového odpadu). Ceny minerálních paliv klesly o 11,6 % (zvláště ropy a ropných výrobků) a ceny potravin o 3,3 %.

Směnné relace vzrostly na hodnotu 103,4 % (v prosinci na hodnotu 103,0 %) a jedenáctý měsíc zůstaly v pozitivních hodnotách. Nejvyšších pozitivních hodnot směnných relací dosáhla minerální paliva (112,2 %), potraviny (107,9 %) a stroje a dopravní prostředky (104,1 %). Negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly polotovary (99,1 %) a chemikálie (99,8 %).

Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ:              RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz

Kontaktní osoba:                                                  Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102,
e-mail: vladimir.klimes@czso.cz

Metoda získání dat:                                             Výběrové zjišťování ČSÚ

Termín ukončení sběru dat:                               15. kalendářní den po sledovaném měsíci

Navazující datová sada:                                     013014-21 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita) https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu

Specifické metodické poznámky:                      Publikované údaje jsou definitivní.

Termín zveřejnění další RI:                                13. 4. 2021

Přílohy:

Tab. 1   Indexy cen vývozu a dovozu

Tab. 2   Indexy cen vývozu a dovozu

              (rozklad přírůstků publikovaných a kurzově očištěných indexů – meziměsíčního, meziročních)

Graf      Indexy cen vývozu a dovozu (meziroční změny)[1] Názvem ostatní suroviny jsou v textu označovány suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv (SITC 2).

[2] Názvem polotovary jsou v textu označovány tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu (SITC 6).

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Poslední zprávy z rubriky Makroekonomika:

Čt 14:57  BREAKING: Žiadosti o podporu v USA nečakane klesli X-Trade Brokers (XTB)


Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.