ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  08.03.2021 09:00:00, aktualizováno 13.03.2021 09:01:57

ČR - průměrná mzda ve 4Q20 vzrostla meziročně o 6,5 % na 38 525 Kč.

 

Ve 4. čtvrtletí 2020 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 6,5 %, reálně vzrostla o 3,8 %. Medián mezd činil 32 870 .

Ve 4. čtvrtletí 2020 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda*) (dále jen „průměrná mzda“) na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství celkem 38 525 , což je o 2 363  (6,5 %) více než ve stejném období roku 2019. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 2,6 %, reálně tak mzda vzrostla o 3,8 %. Objem mezd se zvýšil o 3,5 %, počet zaměstnanců poklesl o 2,9 %.

Proti předchozímu čtvrtletí činil růst průměrné mzdy ve 4. čtvrtletí 2020 po očištění od sezónních vlivů 1,9 %.

Medián mezd (32 870 ) vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 5,4 %, u mužů dosáhl 35 129 , u žen byl 30 281 . Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi  16 356 a 63 781 .

V roce 2020 dosáhla průměrná mzda 35 611 , v meziročním srovnání činil přírůstek 1 500  (4,4 %). Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 3,2 %, reálně se mzda zvýšila o 1,2 %.

______________________

*) Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Strukturální výdělkové statistiky, které mají k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než celostátní průměr.
Medián představuje hodnotu mzdy zaměstnance uprostřed mzdového rozdělení; to znamená, že polovina hodnot mezd je nižší a druhá polovina je vyšší než medián. Na rozdíl od průměrné mzdy, která je vypočtena na základě podkladů z podnikového výkaznictví, je medián nutné odvozovat ze statisticko-matematického modelu na podkladě výběrového šetření, protože podnikové výkazy obsahují jen agregované údaje za celý podnik nebo organizaci.
Nelze opomenout, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

 

Poznámky

Údaje jsou předběžné. Zpřesněné údaje budou k dispozici v červnu 2021.
Zodpovědný vedoucí pracovník:  Mgr. Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí, tel. 274 052 694, e-mail: dalibor.holy@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jitka Erhartová, vedoucí oddělení statistiky práce, tel. 274 052 116, e-mail: jitka.erhartova@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé zjišťování a modely ČSÚ, model ISPV
Termín ukončení zpracování: 19. 2. 2021
Navazující datová sada: 110024-20 Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy v ČR za 4. čtvrtletí 2020  
/aktualni-produkt/41269

Termín zveřejnění další RI: 4. června 2021

 


Související analýza: Vývoj českého trhu práce - 4. čtvrtletí 2020

Přílohy

Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 08.03.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


 

8. 3. 2021

Průměrná mzda vzrostla reálně o 3,8 %

Průměrné mzdy – 4. čtvrtletí 2020

Ve 4. čtvrtletí 2020 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 6,5 %, reálně vzrostla o 3,8 %. Medián mezd činil 32 870 .

 

Ve 4. čtvrtletí 2020 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda*) (dále jen „průměrná mzda“) na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství celkem 38 525 , což je o 2 363 (6,5 %) více než ve stejném období roku 2019. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 2,6 %, reálně tak mzda vzrostla o 3,8 %. Objem mezd se zvýšil o 3,5 %, počet zaměstnanců poklesl o 2,9 %.

 

Proti předchozímu čtvrtletí činil růst průměrné mzdy ve 4. čtvrtletí 2020 po očištění od sezónních vlivů 1,9 %.

 

Medián mezd (32 870 ) vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 5,4 %, u mužů dosáhl 35 129 , u žen byl 30 281 . Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 16 356 a 63 781 .

 

 

V roce 2020 dosáhla průměrná mzda 35 611 , v meziročním srovnání činil přírůstek 1 500 (4,4 %). Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 3,2 %, reálně se mzda zvýšila o 1,2 %.

 

 

 

 

 

 

Poznámky

 

Údaje jsou předběžné. Zpřesněné údaje budou k dispozici v červnu 2021.

 

Zodpovědný vedoucí pracovník:                       Mgr. Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí, tel. 274 052 694, e-mail: dalibor.holy@czso.cz

Kontaktní osoba:                                                  Ing. Jitka Erhartová, vedoucí oddělení statistiky práce, tel. 274 052 116, e-mail: jitka.erhartova@czso.cz

Metoda získání dat:                                             Přímé zjišťování a modely ČSÚ, model ISPV

Termín ukončení zpracování:                            19. 2. 2021

Navazující datová sada:                                     110024-20 Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy v ČR za 4. čtvrtletí 2020

                                                                                /aktualni-produkt/41269

Termín zveřejnění další RI:                                4. června 2021

 

 

Přílohy:

Tab. 1 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle odvětví ve 4. čtvrtletí 2020 (absolutně, meziroční změny)

Tab. 2 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle odvětví v 1. až 4. čtvrtletí 2020 (absolutně, meziroční změny)

Tab. 3 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle CZ-NUTS ve 4. čtvrtletí 2020 (absolutně, meziroční změny)

Tab. 4 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle CZ-NUTS v 1. až 4. čtvrtletí 2020 (absolutně, meziroční změny)

Tab. 5 Mediány hrubých měsíčních mezd podle pohlaví

Graf 1 Průměrná měsíční mzda, čtvrtletní údaje (absolutní hodnoty a meziroční změny)

 *) Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Strukturální výdělkové statistiky, které mají k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než celostátní průměr.

Medián představuje hodnotu mzdy zaměstnance uprostřed mzdového rozdělení; to znamená, že polovina hodnot mezd je nižší a druhá polovina je vyšší než medián. Na rozdíl od průměrné mzdy, která je vypočtena na základě podkladů z podnikového výkaznictví, je medián nutné odvozovat ze statisticko-matematického modelu na podkladě výběrového šetření, protože podnikové výkazy obsahují jen agregované údaje za celý podnik nebo organizaci.

Nelze opomenout, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

 

Průměrná mzda v krajích

Po   9:08ČSÚ (ČSÚ)08.03.2021 Vývoj českého trhu práce - 4. čtvrtletí 2020
Po   9:00ČSÚ (ČSÚ)ČR - průměrná mzda ve 4Q20 vzrostla meziročně o 6,5 % na 38 525 Kč.
Po   0:00ČSÚ (ČSÚ)Průměrná mzda v Jihomoravském kraji ve 4. čtvrtletí 2020 a za 1. až 4. čtvrtletí 2020
Po   0:00ČSÚ (ČSÚ)Mzda v Plzeňském kraji byla roce 2020 čtvrtá nejvyšší
Po   0:00ČSÚ (ČSÚ)Průměrné mzdy na Vysočině za rok 2020 vzrostly o 1 496 Kč
Po   0:00ČSÚ (ČSÚ)Vývoj průměrných mezd ve 4. čtvrtletí a v 1. až 4. čtvrtletí 2020. Průměrná mzda se v Libereckém kraji meziročně zvýšila o 1 125 Kč na 32 837 Kč.
Po   0:00ČSÚ (ČSÚ)Průměrné mzdy v Olomouckém kraji v roce 2020 - průměrná mzda se zvýšila na 32 435 Kč, tj. na 91,1 % republikového průměru.
Po   0:00ČSÚ (ČSÚ)Průměrná mzda Moravskoslezském v kraji v roce 2020 vzrostla o 1 400 korun a činila 32 325 Kč
Po   0:00ČSÚ (ČSÚ)Průměrná hrubá měsíční mzda ve 4. čtvrtletí 2020 ve Středočeském kraji byla 38 820 Kč a meziročně se zvýšila o 1 881 Kč (o 5,1 %).
Po   0:00ČSÚ (ČSÚ)Vývoj průměrných mezd v Karlovarském kraji ve 4. čtvrtletí roku 2020. Průměrná mzda činila 34 200 Kč.
Po   0:00ČSÚ (ČSÚ)Průměrná mzda ve Zlínském kraji ve 4. čtvrtletí 2020 vzrostla o 5,8 % (1 909 Kč) na 34 610 Kč
Po   0:00ČSÚ (ČSÚ)Zaměstnanost a mzdy v Pardubickém kraji v 1. až 4. čtvrtletí. Průměrná mzda v roce 2020 meziročně vzrostla o 1 531 Kč na 32 095 Kč a byla tak třetí nejnižší mezi kraji republiky.
Po   0:00ČSÚ (ČSÚ)Průměrná mzda a počet zaměstnanců v Ústeckém kraji ve 4. čtvrtletí. Průměrná mzda vzrostla o 9,6 % na 36 585 Kč.
Po   0:00ČSÚ (ČSÚ)Průměrná hrubá mzda v Praze ve 4. čtvrtletí 2020 dosáhla hodnoty 45 944 Kč a byla tak opět nejvyšší mezi kraji.
Po   0:00ČSÚ (ČSÚ)Průměrná mzda v Královéhradeckém kraji v roce 2020 vzrostla o 5 %, dosáhla částky 33 447 Kč
Po   0:00ČSÚ (ČSÚ)Mzdy v Jihočeském kraji vzrostly v roce 2020 o 1 718 Kč na 32 661 Kč (8.3.2021)
K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Kalkulačka pro výpočet čisté mzdy v roce 2020

Více zpráv k tématu Mzdy


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.