mdcr.cz (MD ČR)
Doprava  |  02.03.2021 11:36:18

Aktuální opatření v dopravě - doprava do Německa, České dráhy, autoškoly, STK...

Od čtvrtka 25. 2. platí povinnost pro cestující nosit ve veřejné železniční i silniční dopravě respirátor nebo alespoň 2 chirurgické roušky na sobě. Německo zařadilo Českou republiku mezi státy s výskytem nebezpečných mutací koronaviru. Od 14. 2. jsou tak zavedené hraniční kontroly a zastavena veřejná silniční, letecká a železniční doprava. Každý, kdo cestuje do Německa musí předložit negativní test a zaregistrovat se v online formuláři. Při zkouškách v autoškole platí povinnost nosit respirátor třídy FFP2 při jízdě ve vozidle. Přinášíme základní informace a shrnujeme aktuální opatření proti šíření nákazy novým typem koronaviru, které se týkají dopravy.
Aktuální opatření v dopravě

Povinnost nošení respirátoru ve veřejné dopravě

Od čtvrtka 25. 2. platí povinnost pro cestující ve veřejné silniční a železniční dopravě nosit respirátor nebo obdobný prostředek (např. tzv. nanoroušky) jako ochranu dýchacích cest. Respirátor nebo nanorouška musí splňovat všechny technické podmínky, tj. nesmí mít výdechový ventil a musí mít filtrační účinnost minimálně 95%. Jako alternativu lze také nosit dvě chirurgické roušky na sobě. Dopravci jsou dle našich informací na změny připraveni.

Odkaz na celé usnesení vlády o povinnosti nošení respirátorů

Platnost řidičských průkazů

Na řidičské průkazy propadlé v období od 1.9. 2020 se pohlíží jako na platné, a to až do 31. 3. 2021. Tato lhůta se může změnit v návaznosti na vývoj pandemie COVID-19 a legislativu Evropské unie.
Platnost je ale vázaná pouze na území České republiky. Přesto doporučujeme s výměnou nečekat, objednat se na úřad pomocí rezervačních systémů a průkaz si vyměnit. Seznam všech obcí s rozšířenou působností, kde je možné si řidičský průkaz vyměnit je na stránkách Ministerstva dopravy. Na období před 1. 9. 2020 se vztahuje nařízení EU z května t. r.

Stanice technické kontroly

STK zůstávají v provozu, aktuální vládní opatření se na ně nevztahují. Je tedy nadále možné provést technickou kontrolu vozidel. Jízda bez platné STK je brána jako přestupek.

Autoservis může od 1.3. fungovat s tím, že klienti nesmí mít přístup do provozovny. Je třeba tedy veškerou komunikaci se zákazníkem uskutečnit ve venkovních prostorách, a to včetně venkovních prostor autoservisu.

Autoškoly

Na základě „USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 17. 12. se povoluje teoretická výuka i praktický výcvik v autoškolách od pátku 18. 12. Teoretická výuka je povolena tak, aby počet lidí v místnosti nepřesáhl max. 10 lidí. Profesní školení řidičů, zkoušky řidičů a další činnosti dle zákona č. 247/2000Sb. tzv. "autoškolského zákona" jsou rovněž povoleny, stejně tak aby počet lidí v místnosti nepřesáhl max. 10 lidí.

Usnesení z 28. ledna povoluje činnosti na základě zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dopravně psychologická vyšetření dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.

Od soboty 30. 1. platí povinnost nosit respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu po dobu praktické jízdy s výcvikovým vozidlem v rámci zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.


Usnesení vlády z 28. ledna


Ukládání značek do depozitu

Česká kancelář pojistitelů a Ministerstvo dopravy během nouzového stavu umožňují vyřadit vozidlo z provozu podáním žádosti elektronickou formou na úřad. Značka se odevzdá později.

Podmínky pro autobusové dopravce přijíždějící do ČR

  • S účinností od půlnoci dne 21.09.2020 mají všechny osoby, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 povinnost vyplnit elektronický příjezdový formulář
  • Seznam zemí na webu Ministerstva zdravotnictví - https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy
Zákaz jízdy kamionů o víkendech a svátcích nedoznal žádných změn, vše je stejné jako před kovidovou epidemií.

Německé ministerstvo dopravy se dohodlo se spolkovými zeměmi na pozastavení zákazu přepravy vakcín nákladními automobily během nedělí a státních svátků do 30. června 2021
.

Nákladní silniční doprava ve směru na Německo

Vzhledem k situaci na hranicích s Německem Česká republika souhlasila s dočasným a omezeným uvolněním vymáhání doby řízení a dob odpočinku pro řidiče vozidel, zapojených do mezinárodní silniční nákladní dopravy.

Opatření platí od 14. února 2021, 00:00 hodin do 15. března 2021, 23:59 hodin. Bude se vztahovat na všechny řidiče, zapojené do mezinárodní silniční nákladní dopravy, ve směru z České republiky do Spolkové republiky Německo, s podmínkou, že nesmí být ohrožena bezpečnost řidičů a silničního provozu. Řidiči nesmí řídit unavení, zaměstnavatelé zůstávají odpovědní za zdraví a bezpečnost svých zaměstnanců a ostatních účastníků silničního provozu.

U výše uvedené kategorie řidičů budou dočasně uvolněna následující ustanovení:
  • čl. 6 (1): nahrazení maximálního denního limitu jízdy z 9 hodin na 11 hodin;
  • čl. 6 (2): nahrazení maximálního týdenního limitu jízdy z 56 hodin na 60 hodin;
  • čl. 8 (1): snížení požadavků na denní odpočinek z 11 na 9 hodin;
  • čl. 8 (6): odložení týdenní doby odpočinku po období sedmi (místo šesti) 24hodinových časových úseků od skončení předchozí týdenní doby odpočinku.

Po použití odchylky musí řidič neprodleně provést ruční zápis na zadní stranu výtisku / záznamového listu s uvedením místa a důvodu odchylky. Tyto záznamy musí být předloženy při kontrole spolu s průvodními doklady pro danou přepravu, aby bylo možné ověřit oprávněnost použití odchylky.

České dráhy - spoje

Po dohodě s Rakouskými spolkovými drahami (ÖBB) bude kvůli nižšímu počtu cestujících od 8. února do 25. března 2021 omezen provoz některých spojů railjet mezi Prahou a Vídní, České dráhy ale v koordinaci s Ministerstvem dopravy ČR od stejného data zajistí přepravu ve vnitrostátním úseku PrahaBrno / Břeclav spoji EC Metropolitan, které budou v tomto úseku naopak obnovené a pojedou v téměř plném počtu. Mezi Prahou a jižní Moravou tak ČD ve spolupráci s ministerstvem nadále zajistí dostatečnou nabídku spojů.

Pro cestující to znamená, že mezi Prahou, Brnem a Břeclaví budou upravené časy odjezdů dálkových vlaků. K omezení počtu spojů tak prakticky dochází jen v přeshraničním úseku mezi Břeclaví a Vídní.

Od 8. února budou obnovené v celé původní trase následující vlaky EC / IC Metropolitan:

ve směru PrahaBrnoBřeclav – Bratislava – Budapešť: v celé trase pojedou vlaky EC 275 a 279 (Praha – Budapešť) a obnoven bude také vlak IC 575 (PrahaBřeclav). Doposud tyto vlaky nejezdily v úseku Praha hl.n. – Brno hl.n. / Břeclav.

ve směru Budapešť – Bratislava – BřeclavBrnoPraha: v celé trase Budapešť – Praha pojedou vlaky EC 274, 278 a 280. Aktuálně tyto vlaky nejezdí v úseku Břeclav / Brno hl.n. – Praha hl.n.

Větší kapacitu budou mít od 11. prosince 2020 některé vytížené dálkové vlaky na těchto linkách: České dráhy od 13. prosince dále posílí spoje na lince R9 PrahaHavlíčkův BrodBrno a další vybrané komerční spoje na lince Ex1 mezi Prahou a Ostravou. V případě výraznějšího nárůstu počtu cestujících jsou České dráhy připravené reagovat obdobným způsobem i na dalších linkách.

Cestování do vybraných zemí

Německo
Německo zařazuje ČR mezi státy s výskytem nebezpečných mutací koronaviru. Od půlnoci ze soboty na neděli bude zastavená veřejná silniční, letecká a železniční doprava. Jsou zavedené hraniční kontroly. Do Německa se nelze dostat bez předchozí registrace a předložení negativního testu na koronavirus. Platí i pro řidiče mezinárodní dopravy. Vše shrnujeme v souhrnném článku.

Doplnění ke kontrolám testů německou stranou: SRN požaduje testy nebo potvrzení od lékaře na základě testu v němčině, angličtině nebo francouzštině

Více informací najdete na stránkách Velvyslanectví České republiky v Berlíně,

na stránkách Generálního konzulátu ČR v Drážďanech a

na stránkách Generálního konzulátu ČR v Mnichově.

Slovensko
Na Slovensku je omezen volný pohyb. Od středy 17. února 2021 je pro osoby přijíždějící na Slovensko z České republiky povinná registrace prostřednictvím formuláře e-hranice, domácí karanténa a PCR test.

Přeshraniční pracovníci, studenti, umělci aj. musí mít negativní test ne starší 7 dnů; použít lze antigenový i PCR test.

Úplná výjimka z povinnosti negativního testu platí i nadále pro tranzit či řidiče mezinárodní dopravy.

Více informací naleznete na tomto odkazu.

Rakousko
Rakousko zavádí od 9. 1. hraniční kontroly. Lidé tak musí uvést důvod návštěvy Rakouska, ve kterém je přísná karanténa. Lidé musí do karantény i tehdy, pokud předloží negativní test na koronavirus.

Pro pendlery platí absolvování testu na koronavirus 1x týdně a registrace v online formuláři na stránkách https://www.oesterreich.gv.at/

Do Rakouska se lze dostat pouze přes vybrané hraniční přechody:

Drasenhofen – Mikulov
Gmünd – České Velenice
Gmünd-Böhmzeil – České Velenice
Gmünd-Nagelberg – Halámky
Grametten – Nová Bystřice
Fratres - Slavonice
Hohenau – Břeclav
Kleinhaugsdorf – Hatě
Laa an der Thaya – Hevlín
Oberthürnau – Vratěnín
Reinthal – Poštorná
Retz – Šatov
Retz – Znojmo
Schöneben - Zadní Zvonková
Summerau – Dolní Dvořiště
Weigetschlag – Studánky
Wullowitz – Dolní Dvořiště

Více informací lze nalézt na stránkách Velvyslanectví ČR ve Vídni.

Polsko
Od soboty 27. 2. bude možný vstup do Polska pouze s negativním PCR nebo antigenním testem na kovid, ne starším než 48 hodin. Pokud test nebude, cestující musí nastoupit do povinné karantény.

Od 26. 2. do 11. 4. je až na nezbytné výjimky zakázán vstup do: Botswany, Brazílie, Svazijska, Jihoafrické republiky, Keni, Lesotha, Malawi, Mosambiku, Tanzanie (včetně ostrovů Zanzibar a Pemba), Zambie a Zimbabwe

Cestovatelský semafor

Česká republika se připojila k evropskému semaforu zemí podle míry nákazy a výrazně se tak mění pravidla pro cestování do zahraničí. Ministerstvo zdravotnictví má v gesci aktualizaci tohoto semaforu, proto tak semafor v současném stavu a aktuální pravidla pro cesty z/do České republiky najdete na tomto odkazu.

Rozcestník pro cestovatele Ministertsva zahraničních věcí
Rozcestník naleznete na tomto odkazu. Na stránce jsou aktualizované informace o cestování do všech evropských zemí.


K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zprávy a články ke koronaviru a nemoci COVID-19


Poslední zprávy z rubriky Doprava:

12.04.2021  Dopravci postupně posilují železniční spoje mdcr.cz (MD ČR)
08.04.2021  Začala stavba obchvatu Doudleb nad Orlicí Královéhradecký (kr-kralovehradecky.cz)


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.