ČSÚ (ČSÚ)
Z regionů  |  01.03.2021 09:08:42

01.03.2021 Cizinci v Ústeckém kraji a jeho okresech k 31. 12. 2019

Ke konci roku 2019 bylo v Ústeckém kraji 38 861 cizinců, meziročně jejich počet vzrostl o 5 %. Největší podíl tvořily osoby se státním občanstvím Vietnamu, Německa a Ukrajiny. Zaměstnaných cizinců bylo ke konci roku v kraji evidováno celkem 27 931.

Zdrojem dat o počtu cizinců v ČR je Ředitelství cizinecké policie MV ČR. Zdrojem dat o zaměstnanosti cizinců je Ministerstvo prácesociálních věcí ČR a Ministerstvo průmysluobchodu ČR. Data z jednotlivých informačních systémů nejsou vždy plně srovnatelná.

K 31. 12. 2019 bylo v Ústeckém kraji celkem 38 861 cizinců (bez azylantů). Na celkovém počtu cizinců (bez azylantů) se náš krajroce 2019 podílel 6,5 %. Nejvíce cizinců evidovali v hlavním městě Praze, jejichž podíl na celkovém počtu cizinců v ČR dosáhl hodnoty 35,5 %, druhý nejvyšší podíl byl zaznamenán ve Středočeském kraji (13,8 %). Nejméně cizinců bylo ve Zlínském kraji (1,9 %), v Kraji Vysočina (2,0 %) a v Olomouckém kraji (2,2 %).

Cizinci v krajích ČR k 31. 12. 2019

V porovnání s rokem 2018 vzrostly v roce 2019 počty cizinců ve všech krajích, nejvíce v Plzeňském kraji a v Kraji Vysočina (12,4 resp. 12,0 %). V našem kraji byl zaznamenán nárůst počtu cizinců o 1 844 osob, tj. o 5 %. Počty cizinců v našem kraji v posledních letech rostou. Výjimkou byly roky 2009, 2010 a 2012, kdy byl zaznamenán meziroční pokles.

Ve všech krajích ČR v roce 2019 mezi cizinci převažovali muži, celorepublikově jejich podíl činil 57,4 %. Nejnižší podíl mužů mezi cizinci zaznamenali v hlavním městě Praze, a to 54,5 %, největší podíl byl zjištěn v našem kraji, a to 64,1 %.

 

Cizinci v Ústeckém kraji k 31. 12. 2019

Nejvíce cizinců (bez azylantů) v Ústeckém kraji bylo evidováno v okrese Teplice, a to celkem 8 892 osob, druhý nejvyšší počet byl zaznamenán v okrese Chomutov (7 087 osob). Okresem s nejmenším počtem cizinců byly Louny (3 017 osob). Nejméně žen mezi cizinci bylo zjištěno v okrese Most, kde jejich podíl činil pouze 30 %, nejvyššího podílu bylo dosaženo v okrese Děčín, kde ženy tvořily 42,6 % všech cizinců (bez azylantů).

Cizinci v okresech Ústeckého kraje podle pohlaví k 31. 12. 2019

Z pohledu státních občanství cizinců (bez azylantů) byly v roce 2019 na území Ústeckého kraje nejpočetnější skupinou cizinci z Vietnamu (20,8 %), Německa (19,5 %) a Ukrajiny (17,1 %). Z celkového počtu cizinců (bez azylantů) bylo 45,4 % osob se státním občanstvím některého ze států EU 28. V porovnání s celou ČR byl v Ústeckém kraji významně vyšší podíl cizinců se státním občanstvím Německa (o 15,9 procentního bodu – p. b.) a se státním občanstvím Vietnamu (o 10,4 p. b. více než v ČR).

Cizinci dle státního občanství v ČR a Ústeckém kraji k 31. 12. 2019

 

Cizinci dle státního občanství v Ústeckém kraji a jeho okresech k 31. 12. 2019

V jednotlivých okresech Ústeckého kraje se zastoupení cizinců dle státního občanství lišilo. Zatímco v okrese TepliceMost tvořili největší podíl cizinci z Německa (31,3 resp. 30,6 % ze všech cizinců v daném okrese), v okrese Louny byli nejčastěji zastoupeni cizinci ze Slovenska (23,6 %). V okrese Litoměřice tvořily nejvyšší podíl z celkového počtu cizinců osoby se státním občanstvím Ukrajiny (29,2 %) a v okresech Děčín (37,8 %), Ústí nad Labem (24,1 %) a Chomutov (21,9 %) převažovali cizinci z Vietnamu.

K 31. 12. 2019 bylo v Ústeckém kraji 27 931 zaměstnaných cizinců, jejich podíl na celkovém počtu zaměstnaných cizinců v ČR (715 651 osob) tvořil 7,3 % a byl třetí nejvyšší po hlavním městě Praze (43,5 %) a po Středočeském kraji (11,3 %). Z celkového počtu zaměstnaných cizinců v kraji bylo 20 050 osob (71,8 %) evidováno na úřadech práce a 7 881 osob (28,2 %) mělo platné živnostenské oprávnění.

Z cizinců evidovaných na úřadech práce tvořili největší skupinu občané EU/EHP a Švýcarska v postavení zaměstnanců (46,1 %), následovali cizinci, kteří nepotřebují povolení k zaměstnání (22,8 %), cizinci se zaměstnaneckými kartami (18,4 %) a cizinci s platným povolením k zaměstnání (12,6 %). Méně než jedno procento připadlo na cizince s modrými kartami (5 osob).

Zaměstnanost cizinců k 31. 12. 2019       Cizinci na ÚP dle typu registraci k 31. 12. 2019

vnitrokrajového pohledu bylo nejvíce zaměstnaných cizinců v okrese Chomutov, a to 7 186 osob (25,7 % všech zaměstnaných cizinců v kraji), nejméně zaměstnaných cizinců evidovali v okrese Děčín (7,9 %). Cizinců evidovaných na úřadech práce bylo nejvíce rovněž v okrese Chomutov, jejich podíl na celkovém počtu cizinců evidovaných na úřadech prácekraji činil 29,0 %, nejméně jich bylo v okrese Děčín (5,1 %). Nejvíce cizinců s platným živnostenským oprávněním bylo zjištěno v okrese Teplice (21,4 %), nejméně v okrese Louny (6,0 %).

Vyjma okresu Děčín převažovali v ostatních okresech kraje cizinci evidovaní na úřadech práce nad cizinci s platným živnostenským oprávněním. Podíl cizinců evidovaných na úřadech práce na celkovém počtu zaměstnaných cizinců v daném okrese se pohyboval od 62,5 % (Ústí nad Labem) do 86,4 % (Louny). V okrese Děčín tento podíl činil 46,3 %.

 

Kontakt:

Bc. Iva Princová

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem

tel.: 472 706 106

email: infoservisul@czso.cz

 

Přílohy


1. března 2021

 

Cizinci v Ústeckém kraji a jeho okresech k 31. 12. 2019

Ke konci roku 2019 bylo v Ústeckém kraji 38 861 cizinců, meziročně jejich počet vzrostl o 5 %. Největší podíl tvořily osoby se státním občanstvím Vietnamu, Německa a Ukrajiny. Zaměstnaných cizinců bylo ke konci roku v kraji evidováno celkem 27 931.

Zdrojem dat o počtu cizinců v ČR je Ředitelství cizinecké policie MV ČR. Zdrojem dat o zaměstnanosti cizinců je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Data z jednotlivých informačních systémů nejsou vždy plně srovnatelná.

 

K 31. 12. 2019 bylo v Ústeckém kraji celkem 38 861 cizinců (bez azylantů). Na celkovém počtu cizinců (bez azylantů) se náš kraj v roce 2019 podílel 6,5 %. Nejvíce cizinců evidovali v hlavním městě Praze, jejichž podíl na celkovém počtu cizinců v ČR dosáhl hodnoty 35,5 %, druhý nejvyšší podíl byl zaznamenán ve Středočeském kraji (13,8 %). Nejméně cizinců bylo ve Zlínském kraji (1,9 %), v Kraji Vysočina (2,0 %) a v Olomouckém kraji (2,2 %).

 

 

 

V porovnání s rokem 2018 vzrostly v roce 2019 počty cizinců ve všech krajích, nejvíce v Plzeňském kraji a v Kraji Vysočina (12,4 resp. 12,0 %). V našem kraji byl zaznamenán nárůst počtu cizinců o 1 844 osob, tj. o 5 %. Počty cizinců v našem kraji v posledních letech rostou. Výjimkou byly roky 2009, 2010 a 2012, kdy byl zaznamenán meziroční pokles.

 

Ve všech krajích ČR v roce 2019 mezi cizinci převažovali muži, celorepublikově jejich podíl činil 57,4 %. Nejnižší podíl mužů mezi cizinci zaznamenali v hlavním městě Praze, a to 54,5 %, největší podíl byl zjištěn v našem kraji, a to 64,1 %.

 

 

Nejvíce cizinců (bez azylantů) v Ústeckém kraji bylo evidováno v okrese Teplice, a to celkem 8 892 osob, druhý nejvyšší počet byl zaznamenán v okrese Chomutov (7 087 osob). Okresem s nejmenším počtem cizinců byly Louny (3 017 osob). Nejméně žen mezi cizinci bylo zjištěno v okrese Most, kde jejich podíl činil pouze 30 %, nejvyššího podílu bylo dosaženo v okrese Děčín, kde ženy tvořily 42,6 % všech cizinců (bez azylantů).

 

 

 

Z pohledu státních občanství cizinců (bez azylantů) byly v roce 2019 na území Ústeckého kraje nejpočetnější skupinou cizinci z Vietnamu (20,8 %), Německa (19,5 %) a Ukrajiny (17,1 %). Z celkového počtu cizinců (bez azylantů) bylo 45,4 % osob se státním občanstvím některého ze států EU 28. V porovnání s celou ČR byl v Ústeckém kraji významně vyšší podíl cizinců se státním občanstvím Německa (o 15,9 procentního bodu – p. b.) a se státním občanstvím Vietnamu (o 10,4 p. b. více než v ČR).

 

 

 

 

 

V jednotlivých okresech Ústeckého kraje se zastoupení cizinců dle státního občanství lišilo. Zatímco v okrese Teplice a Most tvořili největší podíl cizinci z Německa (31,3 resp. 30,6 % ze všech cizinců v daném okrese), v okrese Louny byli nejčastěji zastoupeni cizinci ze Slovenska (23,6 %). V okrese Litoměřice tvořily nejvyšší podíl z celkového počtu cizinců osoby se státním občanstvím Ukrajiny (29,2 %) a v okresech Děčín (37,8 %), Ústí nad Labem (24,1 %) a Chomutov (21,9 %) převažovali cizinci z Vietnamu.

 

K 31. 12. 2019 bylo v Ústeckém kraji 27 931 zaměstnaných cizinců, jejich podíl na celkovém počtu zaměstnaných cizinců v ČR (715 651 osob) tvořil 7,3 % a byl třetí nejvyšší po hlavním městě Praze (43,5 %) a po Středočeském kraji (11,3 %). Z celkového počtu zaměstnaných cizinců v kraji bylo 20 050 osob (71,8 %) evidováno na úřadech práce a 7 881 osob (28,2 %) mělo platné živnostenské oprávnění.

 

Z cizinců evidovaných na úřadech práce tvořili největší skupinu občané EU/EHP a Švýcarska v postavení zaměstnanců (46,1 %), následovali cizinci, kteří nepotřebují povolení k zaměstnání (22,8 %), cizinci se zaměstnaneckými kartami (18,4 %) a cizinci s platným povolením k zaměstnání (12,6 %). Méně než jedno procento připadlo na cizince s modrými kartami (5 osob).

 

 

 

 

Z vnitrokrajového pohledu bylo nejvíce zaměstnaných cizinců v okrese Chomutov, a to 7 186 osob (25,7 % všech zaměstnaných cizinců v kraji), nejméně zaměstnaných cizinců evidovali v okrese Děčín (7,9 %). Cizinců evidovaných na úřadech práce bylo nejvíce rovněž v okrese Chomutov, jejich podíl na celkovém počtu cizinců evidovaných na úřadech práce v kraji činil 29,0 %, nejméně jich bylo v okrese Děčín (5,1 %). Nejvíce cizinců s platným živnostenským oprávněním bylo zjištěno v okrese Teplice (21,4 %), nejméně v okrese Louny (6,0 %).

 

Vyjma okresu Děčín převažovali v ostatních okresech kraje cizinci evidovaní na úřadech práce nad cizinci s platným živnostenským oprávněním. Podíl cizinců evidovaných na úřadech práce na celkovém počtu zaměstnaných cizinců v daném okrese se pohyboval od 62,5 % (Ústí nad Labem) do 86,4 % (Louny). V okrese Děčín tento podíl činil 46,3 %.

 

Více informací naleznete na stránkách ČSÚ v publikaci Cizinci v ČR a ve Veřejné databázi

 

 

 

Kontakt:

Bc. Iva Princová

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem tel.: 472 706 106 email: infoservisul@czso.cz

 

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentářZobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.