ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  24.02.2021 09:03:51

ČR - konjunkturální průzkum v únoru - důvěra se zvýšila


Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený bazickým indexem, se oproti lednu zvýšil o 2,4 bodu na hodnotu 89,7 při protichůdném vývoji jeho jednotlivých složek. Zatímco indikátor důvěry podnikatelů se zvýšil o 3,5 bodu na hodnotu 90,6, indikátor důvěry spotřebitelů se snížil o 3,5 bodu na hodnotu 85,0. V meziročním srovnání jsou souhrnný indikátor, podnikatelský indikátor a indikátor důvěry spotřebitelů stále na podstatně nižší úrovni.

V odvětví průmyslu se důvěra podnikatelů oproti lednu zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o  3,9  bodu na  hodnotu 97,1. Podíl průmyslových podniků hodnotících svou současnou celkovou poptávku jako nedostatečnou se v meziměsíčním srovnání snížil. Stav zásob hotových výrobků se téměř nezměnil. Podíl podnikatelů očekávajících pro období příštích tří měsíců růst tempa výrobní činnosti se zvýšil. V meziročním srovnání je důvěra podnikatelů v průmyslu vyšší. 

Důvěra podnikatelů v odvětví stavebnictví se meziměsíčně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 6,1 bodu na  hodnotu 114,6. Podíl podnikatelů hodnotících svou současnou poptávku po  stavebních pracích jako nedostatečnou se ve srovnání s lednem mírně snížil. Podnikatelé ve  stavebnictví odhadují, že se v příštích třech měsících zvýší stávající počet zaměstnanců. V meziročním srovnání je ovšem důvěra ve  stavebnictví stále nižší.

V únoru se důvěra podnikatelů v odvětví obchodu snížila. Indikátor důvěry poklesl o  3,0   bodu na hodnotu 87,4. Podíl podnikatelů hodnotících celkovou ekonomickou situaci jako dobrou zůstává již třetí měsíc téměř neměnný. Meziměsíčně se mírně snížil podíl podnikatelů očekávajících zlepšení své ekonomické situace v období příštích tří měsíců. Stav zásob zboží na  skladech se podruhé v řadě výrazně zvýšil. Ve srovnání s únorem 2020 je důvěra podnikatelů v obchodě stále výrazně nižší.

Důvěra podnikatelů ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se v únoru zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 3,8 bodu na hodnotu 81,9. Hodnocení současné ekonomické situace podniků ve službách se meziměsíčně zlepšilo. Podíl respondentů negativně hodnotících současnou celkovou poptávku se oproti minulému měsíci snížil. Současně se ale snížili i podíl podnikatelů očekávajících zlepšení poptávky po službách v období příštích tří měsíců. Z dalších ukazatelů stojí za zmínku přetrvávající vysoký podíl podnikatelů, kteří v uplynulých třech měsících přistoupili ke snížení počtu zaměstnanců. Meziročně je důvěra ve vybraných službách stále výrazně nižší.

Mezi spotřebiteli se v únoru důvěra v ekonomiku snížila. Indikátor důvěry poklesl stejně jako minulý měsíc o 3,5 bodu, tentokrát na hodnotu 85,0. Ve srovnání s minulým měsícem se zvýšil podíl respondentů očekávajících pro období příštích dvanáct měsíců zhoršení celkové ekonomické situace, jejich vlastní finanční situace, růst nezaměstnanosti a spotřebitelských cen. Meziměsíčně se naopak snížil počet respondentů, kteří předpokládají, že v následujících dvanácti měsících uspoří nějaké finanční prostředky. V meziročním srovnání je důvěra spotřebitelů stále výrazně nižší.

***

Sběr dat za podnikatelskou i spotřebitelskou část konjunkturálních průzkumů probíhal v období od 1. do 17. února 2021.

_________________ 

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Juraj Lojka, ředitel odboru koordinace podnikových statistik a konjunkturálních průzkumů, tel. 731439291, e-mail: juraj.lojka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Obst, vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů, tel. 604815440, e-mail: jiri.obst@czso.cz
Metoda získání dat: Konjunkturální zjišťování ČSÚ, Spotřebitelský barometr Data Collect (https://www.datacollect.cz)
Termín ukončení sběru dat: 18. 2. 2021
Termín zveřejnění další RI: 24. 3. 2021
Podrobné časové řady sald jednotlivých ukazatelů, sald a bazických indexů indikátorů důvěry dle odvětví: https://www.czso.cz/csu/czso/kpr_cr

Konjunkturální a spotřebitelské průzkumy jsou spolufinancovány granty Evropské komise DG ECFIN.

 

Přílohy

 • ckpr022421.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Indikátory důvěry – salda indikátorů důvěry, bazické indexy
 • Graf 1 Sezónně očištěné indikátory důvěry – bazické indexy (2003–2021)
 • Graf 2.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách – bazické indexy (2003–2021)
 • Graf 2.2 Salda sezónně očištěných indikátorů důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách (2003–2021)
 • Graf 3 Indikátory ekonomického sentimentu – mezinárodní srovnání, sezónně očištěno, bazické indexy (2007–2021)
 • Tiskové sdělení: Důvěra mezi podnikateli se meziměsíčně zlepšila, spotřebitelé zůstávají skeptičtí
 • Vyjádření Jiřího Obsta, vedoucího oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ
  (soubor mp3)
 • Vyjádření Veroniky Ptáčkové z oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 24.02.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


 

24. 2. 2021

Důvěra mezi podnikateli se meziměsíčně zlepšila, spotřebitelé zůstávají skeptičtí

Konjunkturální průzkum – únor 2021

Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený bazickým indexem, se oproti lednu zvýšil o 2,4 bodu na hodnotu 89,7 při protichůdném vývoji jeho jednotlivých složek. Zatímco indikátor důvěry podnikatelů se zvýšil o 3,5 bodu na hodnotu 90,6, indikátor důvěry spotřebitelů se snížil o 3,5 bodu na hodnotu 85,0. V meziročním srovnání jsou souhrnný indikátor, podnikatelský indikátor a indikátor důvěry spotřebitelů stále na podstatně nižší úrovni.

V odvětví průmyslu se důvěra podnikatelů oproti lednu zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 3,9 bodu na hodnotu 97,1. Podíl průmyslových podniků hodnotících svou současnou celkovou poptávku jako nedostatečnou se v meziměsíčním srovnání snížil. Stav zásob hotových výrobků se téměř nezměnil. Podíl podnikatelů očekávajících pro období příštích tří měsíců růst tempa výrobní činnosti se zvýšil. V meziročním srovnání je důvěra podnikatelů v průmyslu vyšší.

 

Důvěra podnikatelů v odvětví stavebnictví se meziměsíčně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 6,1 bodu na hodnotu 114,6. Podíl podnikatelů hodnotících svou současnou poptávku po stavebních pracích jako nedostatečnou se ve srovnání s lednem mírně snížil. Podnikatelé ve stavebnictví odhadují, že se v příštích třech měsících zvýší stávající počet zaměstnanců. V meziročním srovnání je ovšem důvěra ve stavebnictví stále nižší.

 

V únoru se důvěra podnikatelů v odvětví obchodu snížila. Indikátor důvěry poklesl o 3,0  bodu na hodnotu 87,4. Podíl podnikatelů hodnotících celkovou ekonomickou situaci jako dobrou zůstává již třetí měsíc téměř neměnný. Meziměsíčně se mírně snížil podíl podnikatelů očekávajících zlepšení své ekonomické situace v období příštích tří měsíců. Stav zásob zboží na skladech se podruhé v řadě výrazně zvýšil. Ve srovnání s únorem 2020 je důvěra podnikatelů v obchodě stále výrazně nižší.

 

Důvěra podnikatelů ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se v únoru zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 3,8 bodu na hodnotu 81,9. Hodnocení současné ekonomické situace podniků ve službách se meziměsíčně zlepšilo. Podíl respondentů negativně hodnotících současnou celkovou poptávku se oproti minulému měsíci snížil. Současně se ale snížili i podíl podnikatelů očekávajících zlepšení poptávky po službách v období příštích tří měsíců. Z dalších ukazatelů stojí za zmínku přetrvávající vysoký podíl podnikatelů, kteří v uplynulých třech měsících přistoupili ke snížení počtu zaměstnanců. Meziročně je důvěra ve vybraných službách stále výrazně nižší.

 

Mezi spotřebiteli se v únoru důvěra v ekonomiku snížila. Indikátor důvěry poklesl stejně jako minulý měsíc o 3,5 bodu, tentokrát na hodnotu 85,0. Ve srovnání s minulým měsícem se zvýšil podíl respondentů očekávajících pro období příštích dvanáct měsíců zhoršení celkové ekonomické situace, jejich vlastní finanční situace, růst nezaměstnanosti a spotřebitelských cen. Meziměsíčně se naopak snížil počet respondentů, kteří předpokládají, že v následujících dvanácti měsících uspoří nějaké finanční prostředky. V meziročním srovnání je důvěra spotřebitelů stále výrazně nižší.

 

***

Sběr dat za podnikatelskou i spotřebitelskou část konjunkturálních průzkumů probíhal v období od 1. do 17. února 2021.

 

Poznámky:

 

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ:              Ing. Juraj Lojka, ředitel odboru koordinace podnikových statistik a konjunkturálních průzkumů, tel. 731439291, e-mail: juraj.lojka@czso.cz

Kontaktní osoba:                                                  Ing. Jiří Obst, vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů, tel. 604815440, e-mail:  jiri.obst@czso.cz

Metoda získání dat:                                             Konjunkturální zjišťování ČSÚ, Spotřebitelský barometr Data Collect (https://www.datacollect.cz)

Termín ukončení sběru dat:                               18. 2. 2021

Termín zveřejnění další RI:                                24. 3. 2021

 

Podrobné časové řady sald jednotlivých

ukazatelů, sald a bazických indexů

indikátorů důvěry dle odvětví:                            https://www.czso.cz/csu/czso/kpr_cr

 

Konjunkturální a spotřebitelské průzkumy jsou spolufinancovány granty Evropské komise DG ECFIN.

 

Přílohy:

Tab. Indikátory důvěry – salda indikátorů důvěry, bazické indexy

Graf Sezónně očištěné indikátory důvěry – bazické indexy (2003–2021)

Graf Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách – bazické indexy (2003–2021)

Graf Salda sezónně očištěných indikátorů důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách (2003–2021)

Graf Indikátory ekonomického sentimentu – mezinárodní srovnání, sezónně očištěno, bazické indexy (2007–2021)

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentářZobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.