Zdraví  |  20.02.2021 16:43:28

Evropou obchází strašidlo Covidu-19

Z došlé pošty
 

S velkým potěšením zveřejňuji text politologa profesora Michala Klímy z Metropolitní univerzity Praha


Nejen Evropou se šíří nová ideologie 21. století, jež má potenciál rozvrátit západní civilizaci. Právě se uskutečňuje grandiózní sociální inženýrství spojené s koronavirem. Stačí ještě několikrát roztočit mediální a politická kola masového strachu a paniky a ze společnosti blahobytu, sociálních jistot a demokracie nezbude nic. Už nejde o spor, v jaké míře preferovat ochranu veřejného zdraví před ekonomickými zájmy, lidskými právy a svobodami, ale o to, že radikální opatření ve svém souhrnu zašla tak daleko, že se mění ve svůj protiklad. Kolikrát v dějinách se stalo, že dobrými úmysly byla dlážděna cesta do pekel.

Tenká je hranice mezi vyznavači a odpírači totálních regulací. Je třeba odmítnout konspirační teorie a výroky typu chřipečka, ale stejně tak i spasitelskou ideologii, destruující společnost. Hospodářské lockdowny, spjaté s astronomickými dluhy, hrozí nevídaným rozvalem ekonomiky a následně rozvratem robustních zdravotnických, sociálních, důchodových i vzdělávacích systémů. Zároveň se vytrácí elementární lidství.

Jak se něco takového mohlo stát v 21. století? Komu to slouží? Jaká je alternativa? Pokusme se rozplést podstatu krize a naznačit, jak z toho ven. Na samém počátku uveďme, že klíčovým problémem současné zdravotnické, ekonomické, kulturní, politické a vůbec lidské krize je nová spasitelská ideologie, která má své hlasatele a vyznavače, kteří si nárokují patent na vyšší morálku a rozum. Pojďme krok za krokem v rámci předkládaného devatera rozklíčovat základní stavební kameny nové ideologie.
 

1/ Mezi dobrem a zlem

Tenká je hranice mezi radikálními opatřeními a jejich devastačními důsledky. Všudypřítomný strach a izolace, kombinovaná s obavou z bankrotů, ztráty zaměstnání a zchudnutí, způsobují psychické onemocnění celé společnosti. Dramaticky se tak snižuje imunita obyvatelstva a stoupá nemocnost. Podle předsedy kardiologické společnosti prof. A. Linharta platí úměra: čím více se lidé uzavírají doma a drasticky omezují pohyb, tím více přibývá infarktů, mrtvic… Rostou počty sebevražd, zvyšuje se domácí násilí a odkládání dětí do Klokánku.

Dětská generace je nenapravitelně postižena zavřením škol, propadem úrovně vzdělání, zákazem setkávání s vrstevníky a sportování. To samé se týká studentů středních a vysokých škol. Staří lidé se uzavírají do zlaté klece neživota. Trpí strachem a osaměním, depresemi a nespavostí, se všemi důsledky ohrožující jejich zdraví a životy. Zákaz vycházení mezi 21.00 a 5.00 je stále méně snesitelný a stále méně dává smysl. Protivirový boj ve svém celku vede k neobhajitelnému sebepoškozování.
 

2/ Ideologie války

Vyznavači ideologie hlásají: „Jsme ve válce.“ Cítí se povoláni vést svatou válku proti koronaviru do úplného vítězství, do vyhlazení posledního viru z povrchu zemského. Za hlavní zbraně považují bezprecedentní šíření strachu a paniky, uzávěru ekonomiky a hraničních přechodů, uzamčení lidí v jejich domovech.
 

„Kdo nejde s námi, jde proti nám.“ Ano, každá svatá válka má své ideology, bojovníky, hrdiny, ale i škůdce a nepřátele. V této atmosféře se zjevují novodobí svazáci a domovní důvěrníci, známí z 50. let, kteří udávají a slovně útočí na ty, kteří dostatečně nedodržují sporná opatření. Horliví policisté vyhánějí sáňkující děti z Petřína. Jinak smýšlející jsou označováni za sobce a extremisty. Dochází ke štěpení na „my“ a „oni“.
 

3/ Ideologie dobra

Nová ideologie má i svou spasitelskou tvář. Opírá se o vyšší morální a vyšší racionální principy při ochraně zdraví a životů lidí. Jádrem víry je upřímné a hluboké přesvědčení, že cíle lze dosáhnout, jen když se přijmou co nejradikálnější opatření, ve skutečnosti ale ta nejdestruktivnější. Domnělá osvícená elita, přisvojující si morální Olymp, má za to, že v období pandemie je předurčena páchat dobro. Činí si nárok diktovat politikům, napravovat neuvědomělé a neposlušné masy, umlčovat a odsuzovat odlišné názory, filtrovat informace. Dokonce v zájmu dobra zapisuje na listinu dezinformátorů na ministerstvu zdravotnictví kriticky myslícího profesora epidemiologie Jiřího Berana.
 

4/ Perpetuum mobile

Vynalezena byla věčná ideologie vyvolávání strachu a paniky, protože – jako každý virus – i covid mutuje, tedy „včera, dnes a zítra“. Včera jsme tu měli normální covid. Dnes je tu britská varianta, která se, jak jinak, šíří dramaticky rychleji. A na obzoru už je obávanější brazilská a jihoafrická mutace. A protože existují miliardy virů, máme se na co těšit. Civilizace je na rozcestí.
Viry útočí a jen tak nepřestanou. Z nouzových či tomu podobných stavů se jen tak nevybabráme. O to se mediální, političtí a rádoby vědečtí mágové postarají. Ustanovily totiž mocné zájmové struktury, profitující z krize. Jednou vypuštěný džin, okupující světla ramp, se nebude chtít vrátit do své láhve.
 

5/ Vedoucí role - ideologové

V rámci ideologie války a dobra se vedoucí role neujímá dělnická třída, ale část médií spolu s pečlivě vybíranými salonními vědci i odboráři. V kontextu předvolebního boje se k nim účelově přidávají někteří politici. Část médií se chopila pandemie jako příležitosti, jak získat co největší podíl sledovanosti, jak navýšit profit, vliv a vlastní celebrizaci. V honbě za senzacemi a rekordy se chovají populisticky, stejně jako kritizované politické strany. Jejich téměř roční nasazení v první ideologické linii působí jako droga. Hranice mezi bulvárem a seriózními médii se rozostřuje, všude převažuje černá kronika a šponování paniky. Média se transformují v globální tlampače strachu.

Médii preferovaní teoretičtí matematici a ekonomové z renomovaných pracovišť opakovaně selhávali ve svých předpovědích během podzimní a zimní vlny covidu. Jejich apokalyptické modely se nenaplnily. Stejně dopadly i médii hýčkané celebrity z řad lékařů a přírodovědců. Vrcholem byl miláček médií – jurodivý profesor evoluční biologie. Ačkoliv všichni společně vyděsili miliony lidí, zejména staré a nemocné, ani se za to neomluvili.
 

6/ Švédsko – za železnou oponou

I když se fundamentalisté snaží sebevíc, neututlají, že existuje vzorová země, která je protipólem vůči radikálnímu přístupu k pandemii. Je to Švédsko, ve kterém žije téměř stejný počet obyvatel jako v Česku, a ve kterém se dlouhodobě uplatňují umírněná a spíše doporučující opatření. Proto se o Švédsku mlčí nebo se pokřivují skutečnosti. Místo toho se za vzor vydávají země, jež přijímají ta nejdrastičtější opatření.

Jaká je pravda o Švédsku? Zde jsou data z první poloviny února: v pracovním dnu je průměrně 1 až 2 tisíce pozitivně testovaných; méně než 2 tisíce hospitalizovaných a necelých 300 v těžkém stavu; počet úmrtí s covidem je o několik tisíc méně než v Česku. Platí tu dosud „nejpřísnější“ pravidla, jaká v této zemi přijali v období pandemie. Školství funguje bez přestání pro děti do deváté třídy. Všechny obchody otevírají a nošení roušek není doporučeno. Jen u větších obchodů radí, aby tam lidé nechodili v případě většího množství nakupujících. Restaurace otevírají, pouze se nesmí po 20.00 nalévat alkohol. Hotely a lyžařské vleky jsou v provozu za daných podmínek – například rozestupy. Ve veřejné dopravě nejsou roušky povinné, doporučují se však v dopravní špičce.
 

7/ Demokracie na vedlejší koleji

Někteří liberální novináři také propadají spasitelské ideologii. Příkladně tepou kritiky, vzývají radikální uzávěry společnosti, včetně užití represe. Jako by na demokracii tolik nezáleželo. Přehlížejí autoritářské a klientelistické sklony exministra zdravotnictví Prymuly, i to, že je neoficiální kádrovou rezervou Hradu na post premiéra v případě pádu vlády. Jako by už je nezajímalo, že hlavní pilíře demokracie jsou pluralita názorů, dělba moci, systém brzd a protivah a nezávislost médií. Pro samý svatý boj podceňují, že po 21 letech se dá očekávat útok na nezávislost veřejnoprávní televize skrze jarní volbu tří členů Rady České televize.
Faktem je, že v důsledku devastačních opatření se zvyšuje labilita demokracie. V propadu jsou celé ekonomické sektory a nezávislé podnikání, což oslabuje střední vrstvu. V lednu pozastavilo své aktivity neuvěřitelných 25 a půl tisíce živnostníků, což je nejvíc v historii Česka. Co bude v únoru, březnu, dubnu? Dochází k útlumu občanské společnosti, a to i kvůli zákazům shromažďování. Společnost je unavená, rozpolcená, rozhořčená, zoufalá, otřesená, podlomená. Dnes v Česku není prozápadní demokratické hnutí či strana, která by jasně deklarovala: „Je nepřijatelné zavírat lidi jako v zoologické zahradě a devastovat jejich životy.“
 

8/ Zavádějící data – dezinformace

Podle odborníků z České statistické společnosti nemá vláda spolehlivé údaje o covidu. Její předseda O. Vencálek kritizuje Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) za neodborné zacházení s daty takto: „Bezprostředním popudem jsou další a další hrůzostrašné predikce budoucího vývoje, o kterých nevíme, na jakých datech jsou dělány… Modely, které používá ÚZIS – to je katastrofa, je tam mnoho chyb.“ Navíc ani jiní, kteří publikují divoké předpovědi, nezveřejňují své modely. A vláda, pokud nemá přesná čísla, nemůže přijímat účinná opatření. Dosud se neví, na základě jakých informací se zavírají školy.
Kdyby doktorandi na vysokých školách nakládali podobně s daty, žádný by neobhájil svou dizertační práci. Neboť kdo nepracuje korektně s přesnými údaji, plodí pokroucené hypotézy, závěry i dezinformace.
 

9/ Sebepoškozování Západu

Ještě jeden podobný čínský virus a Čína se stane největší velmocí světa dříve, než v předpokládaném roce 2050. Kdo sleduje reakci Západu – v podobě vysoké míry sebepoškozování – zaznamená, že demokratický svět nyní neohrožují tolik atomové či vesmírné zbraně, ani kyberútoky, ale zejména panika kolem koronaviru.

Navíc, právě absolutní boj proti covidu ospravedlňuje v Číně již několik let praktikovanou totalitní kontrolu občanů prostřednictvím všudypřítomných kamer ve veřejném prostoru. Cení se přitom poslušnost vůči státostraně a vládě. Pozor, abychom se i my v Česku nedožili chvíle, kdy kvůli strachu a chaosu z pandemie poroste poptávka po vládě pevné ruky.
 

Závěrem

Vlak s nákladem strachu a paniky se rozjel v Česku, po Evropě i ve světě. Zdá se, že jej nelze zastavit, že z něj nelze vystoupit. Ví vůbec někdo, kam se řítí? Více než pandemie koronaviru hrozí pandemie paniky a následný rozvrat společnosti.
Je zřejmé, že racionální a vyvážená ochranná opatření, založená na spolehlivých datech, lze konstruovat a zavádět jen v atmosféře pluralitní odborné debaty a objektivního šíření informací. Nikdo nemá patent na rozum a morálku.
Je jisté, že viry tu byly, jsou a budou. I covid tu je a bude. Tedy analyzujme rizika s ním spojená a chraňme ty nejvíce ohrožené sociální skupiny. A protože covid není mor, není důvod nevratně poškozovat dětskou generaci a celou společnost, ale naučit se s virem žít.

Michal Klíma, politolog, Metropolitní univerzita Praha


19. 2. 2021 publikováno na blog.aktuálně.cz  

MUDr. Jan Hnízdil

MUDr. Jan Hnízdil je atestovaný internista a rehabilitační lékař. Vystudoval 1. LF UK v Praze, po absolutoriu pracoval jako odborný asistent katedry tělovýchovného lékařství FTVSUK, kde spolupracoval s Ludmilou Mojžíšovou na výzkumu léčby funkční sterility a dětské skoliózy prostředky rehabilitace a léčebné tělesné výchovy.

Deset let vedl rehabilitační oddělení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Do roku 2013 působil v Centru komplexní péče v Dobřichovicích. Externě přednáší problematiku dopingu a sportovní zátěže na 3. LF UK v Praze. Je členem akreditační komise Ministerstva zdravotnictví ČR pro psychosomatiku.

Založil centrum komplexní medicíny „Hnízdo zdraví“. Je autorem či spoluautorem řady publikací.

Více informací najdete na: www.hnizdozdravi.cz


Zprávy a články ke koronaviru a nemoci COVID-19


Poslední zprávy z rubriky Zdraví:

So 20:22  Lidská daň covidu-19 Pavla Hřebíčková (Kurzy.cz)
So 16:43  Evropou obchází strašidlo Covidu-19 MUDr. Jan Hnízdil ()
15.02.2021  Kam vyrazit na běžky – tipy pro začínající běžkaře Petr Kalina (Lepší pocit)
13.02.2021  Proč a jak začít běhat Petr Kalina (Lepší pocit)

Přečtěte si také:

So 20:22Lidská daň covidu-19 Pavla Hřebíčková (Kurzy.cz)

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.