mzv.cz (MZv ČR)
Cestování  |  19.02.2021 07:32:00

Aktuální informace k cestování do/z Turecka v souvislosti s koronavirem COVID 19

Aktuální informace k cestování do/z Turecka v souvislosti s koronavirem COVID 19

18.02.2021 | Aktualizováno: 19.02.2021 / 07:32

Ministerstvo zahraničních věcí i nadále doporučuje cestovat do zahraničí jen v naléhavých a nezbytných případech, a to zejména z důvodu rozsáhlých restriktivních opatření a omezení, která jsou v současné době aplikovávána většinou zemí, a dále s ohledem na výrazné komplikace v dopravě. Před případnou cestou do zahraničí MZV doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. Současně MZV důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY

V souladu s Usnesením Vlády ČR ze dne 28. ledna 2021 č. 79 o přijetí krizového opatření, kterým se dále zpřísňují podmínky volného pohybu na území ČR, upozorňujeme na stále platné doporučení Ministerstva zahraničních věcí ČR cestovat do zahraničí pouze v nezbytných případech, mezi něž nepatří cestování za účelem turistiky.
Důrazně upozorňujeme, že z důvodu stále zhoršené epidemiologické situace v ČR i v zahraničí, dochází k výrazným omezením v dopravě a zavádění rozsáhlých restriktivních opatření omezující vstup a pohyb na území jednotlivých států včetně ČR.

Podmínky návratu do ČR jsou stanoveny ochrannými opatřením Ministerstva zdravotnictví, jejichž výklad přinášíme na webových stránkách MZV ČR.

Při cestě zpět do České republiky pamatujte na příjezdový formulář.

telefon

telefon

Letecké spojení mezi Tureckem a Českem je možné, ale je nutné dnem 30.12.2020 disponovat PCR testem ne starším 72 hodin (viz kapitola 2. VSTUP NA ÚZEMÍ TURECKA). Doporučujeme se informovat přímo u letecké linky.

Vzhledem k nepříznivému vývoji epidemiologické situace upozorňujeme na stále platné doporučení Ministerstva zahraničních věcí ČR cestovat do zahraničí pouze v nezbytných případech, mezi něž nepatří cestování za účelem turistiky.
Důrazně upozorňujeme, že z důvodu setrvale nepříznivé epidemiologické situace v ČR i v zahraničí, dochází k výrazným omezením v dopravě a zavádění rozsáhlých restriktivních opatření omezující vstup a pohyb na území jednotlivých států včetně ČR.

MZV upozorňuje, že při všech cestách do zahraničí je nutno se předem informovat o podmínkách vstupu, restrikcích a preventivních opatřeních cílové země.

Před cestou do zahraničí či před plánovaným návratem do ČR přes území třetího státu se doporučuje ověřit si předem aktuálně platné podmínky přepravy přímo u sjednaného přepravce hromadné dopravy (letadlo, autobus, vlak). Nelze vyloučit, že jednotliví přepravci budou před zahájením cesty od cestujících vyžadovat předchozí elektronickou registraci a také negativní test na Covid-19.

Před případnou cestou MZV ČR doporučuje uzavřít cestovní pojištění obsahující i léčebné výlohy pro případ onemocnění COVID-19.

Přehled podmínek ke vstupu do jednotlivých zemí při cestě do zahraničí

Podmínky návratu do ČR (platné od 15.2.2021 00:00h) jsou stanoveny Ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR

Vzhledem k nepříznivému vývoji pandemie a obavám ze šíření nových mutací koronaviru se mění pravidla pro návrat do České republiky, a to formou Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví. Cestovatelé budou nově muset podstupovat testování na COVID-19 již před zahájením návratu do ČR z většiny zemí světa. Podobná pravidla přijímají postupně všechny země EU se společným cílem, kterým je předejít další a mnohem agresívnější vlně pandemie.

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR rozlišuje nově 4 kategorie zemí: země s nízkým rizikem (zelené), země se středním rizikem (oranžové), země s vysokým rizikem (červené) a země s velmi vysokým rizikem nákazy COVID-19 (tmavě červené - DO TÉTO KATEGORIE NÁLEŽÍ ROVNĚŽ TURECKO). Přehled zemí dle míry rizika je stanoven Sdělením Ministerstva zdravotnictví ČR.

Bezplatná informační linka Ministerstva zdravotnictví ke koronaviru 12 21

Informace Ministerstva vnitra pro tuzemské občany a pro cizince na území ČR +420 974 801 801

2. VSTUP NA ÚZEMÍ TURECKA/TRANZIT

 • Dle diplomatické nóty Velvyslanectví Turecké republiky v Praze č. Z-2020/38934132/32154142 je uvedeno mj., že "... starting from 29 December 2020 21:00 UTC hours, all pasangers that are 6 years old and older are required to submit a negativ Sars-Cov-2 PCR test results done within the last 72-hours prior to departure of their inbound flight to Turkey. Passangers that do not show negative Sars-Cov-2 PCR test results will not be accepted to flight. (...) that the requirement stated in the foregoing paragraph is not applicable for transit and transfer passengers any more." - volný překlad "... počínaje 29. prosincem 2020 21:00 hodin UTC jsou všichni cestující ve věku 6 let a starší povinni předložit negativní výsledky testu Sars-Cov-2 PCR provedeného během posledních 72 hodin před příchozím odletem do Turecka. Cestující, kteří nevykazují negativní výsledky testu Sars-Cov-2 PCR, nebudou k letu přijati. (...) že požadavek uvedený v předchozím odstavci již není použit pro tranzitní a přestupující cestující."
 • Dle diplomatické nóty Ministerstva zahraničních věcí Turecké republiky č. Z-2021/14862363-KOGY/32257406 je ve volném překladu uvedeno mj., že "... kromě letů z Británie, Dánska a Jižní Afriky pozastavených dne 21/12/2020, byly s platností ke dni 22/01/2021 dodatečně pozastaveny i lety z Brazílie (...) Osoby, jež se za posledních 10 dnů nacházely v Británii, Jižní Africe, Dánsku a Brazílii a budou pozemně, letecky nebo po moři vstupovat na území Turecka, jsou povinné předložit při vstupu na území negativní PCR test, provedený za posledních 72 hodin. Tyto osoby po vstupu na území budou umístěné do karantény po dobu 14 dnů v zařízeních ustanovenými úřady guvernéra. V 10. den karantény, bude provedený PCR test a těm, kteří budou mít negativní výsledky, bude karanténa ukončena, prozatím co ti, jejichž výsledek testu bude pozitivní, si musí karanténu kompletovat na 14 dnů v ubytovacím zařízení, kde jsou umístěni. Léčba osob, jejichž PCR test bude pozitivní, bude vedena v rámci pokynů Ministerstva zdravotnictví."
 • Dle twitterového oznámení TUR ICAO bude vyžadováno, aby všichni mezinárodní cestující přilétající letecky předložili negativní výsledky testu na virus PCR získané během posledních 72 hodin.
 • Pravidlo je dnem 30.12.2020 rovněž uplatňováno pro pozemní dopravu. Mediální zdroj uvádí, že i námořní.
 • Letiště Istanbul mj. informuje o požadavku negativního výsledku testu PCR v rámci 72 hodin pro osoby 6 včetně a starší.
 • Turkish Airlines informuje o nutnosti PCR testu v rámci 72 hodin pro osoby 6 včetně a starší: "Passengers aged 6 years and over arriving in Turkey are required to submit a negative PCR test (nucleic acid). The sample for the test must have been taken within 72 hours prior to the passenger's scheduled departure from the country of origin." - ve volném překladu "Cestující ve věku od 6 let (pozn.: chápáno včetně), kteří přijedou do Turecka, jsou povinni předložit negativní test PCR (nukleová kyselina). Vzorek pro zkoušku musí být odebrán do 72 hodin před plánovaným odletem cestujícího ze země původu. " Rozšířené informace lze čerpat dále.
 • Dále doporučujeme konzutovat informaci Turkish Airlines ohledně Velké Británie, Dánska, Brazílie a Jižní Afriky.
 • Cizinci cestující za zdravotní turistikou dle dostupných informací podléhají vízové povinnosti a zvláštní zdravotní dokumentaci, aby mohli vstoupit do Turecka za tímto účelem. Doporučujeme konzultovat následující webové stránky a provést konzultaci s příslušnými tureckými úřady: http://www.mfa.gov.tr/general-information-about-turkish-visas.en.mfa
 • Pamatujte na případnou vízovou povinnost při jiném účelu pobytu než turismus.
 • Kontroly na COVID-19 pro leteckou, pozemní a námořní dopravu jsou nadále platné. Cestující, kteří přijíždějí do Turecka, budou muset vyplnit informační formulář a budou zkontrolováni příznaky. Při podezření na COVID-19, bude cizinec převezen do nemocnice na vyšetření. Pokud se zjistí, že cestující s COVID-19 se nacházel v letadle, lodi, vozidle etc., tak budou informační formuláře vyplněné při příjezdu použity k identifikaci osob, s nimiž byl nakažený v kontaktu s tím, že tito budou poté podrobeni 14denní izolaci / karanténě.
 • Dle zkušeností z praxe se při pozemní dopravě lze setkat se zpoplatněním dezinfekce vozidla a ochranných pomůcek dýchacích cest. Částka na základě této zkušenosti může činit 25 tureckých lir. Uvedená informace vychází z praxe a není známo příslušné nařízení.
 • Oveřte si předem u svého dopravce případný požadavek ohledně PCR testu pro tranzitní i cílové destinace. Požadavek na PCR test může být dán nejenom tranzitní či cílovou zemí, ale také přímo dopravcem samotným.

UPOZORŇUJEME, ŽE PRÁVNĚ ZÁVAZNÝ VÝKLAD MOHOU POSKYTNOUT JEN PŘÍSLUŠNÉ TURECKÉ ÚŘADY. POSKYTOVANÉ INFORMACE NEJSOU V PLNÉM ROZSAHU A JSOU BEZ PRÁVNÍHO ÚČINKU!

INFOMUJTE SE TAKÉ U SVĚHO DOPRAVCE O PODMÍNKÁCH PŘEPRAVY! NEPODCEŇUJTE MOŽNOST ZMĚN ČI SPECIFIK!

VÝŠE UVEDENÉ INFORMACE NEMUSÍ BÝT KOMPLETNÍ ČI PŘESNÉ.

3. DOPRAVA

 • Informace o HES kódu, jsou k dispozici na tomto webu: https://hayatevesigar.saglik.gov.tr/hes.html - INFORMUJTE SE PŘEDEM U DOPRAVCE, ZDALI JE OD VÁS VYŽADOVÁN!
 • INFORMUJTE SE PŘEDEM U DOPRAVCE, ZDALI JE OD VÁS VYŽADOVÁN PCR TEST!
 • Zákaz stání cestujících ve veřejné dopravě s výjimkou dle jednotlivých provincií pro městskou drážní dopravu.
 • Pro podmínky dopravy mezi městy soukromými osobními vozy je nutno se informovat u příslušných tureckých úřadů.
 • Počet přepravovaných osob v autobusech a minibusech musí umožnit pravidlo osobního odstupu.
 • Došlo k obnově přímých letů v ose Istanbul-Praha
 • POZOR! Odbavení letů podléhá různým opatřením/regulacím jako je mj. kontrola teploty, vstup s platným lístkem či fyzický odstup.
 • Cestující jsou povinni nosit obličejovou masku při pobytu na letišti a zároveň během letu a během užití jakéhokoliv prostředku veřejné dopravy. O specifických podmínkách se informujte přímo u dopravce.
 • Cestující jsou povinni vyplnit formulář pro vyhledání cestujícího před příletem do Turecka - podrobnosti poskytne příslušná letecká společnost.
 • Cestující přicházející do Turecka budou kontrolováni na symptomy koronaviru, včetně teplotních kontrol. Všichni cestující, kteří projeví příznaky, budou muset podstoupit test PCR. Opatření v této věci pro pozemní hranice je nutno konzultovat přímo s příslušnými tureckými úřady.
 • POZOR! Zavedena povinnost PCR testu dnem 30.12.2020 pro vstup na území Turecka (pozn.: stáří testu nejvýše 72 hodin).
 • POZOR! Dle mediálních oznámení byly dočasně pozastaveny lety pro Velkou Británii, Dánsko a Jižní Afriku.
 • Doporučujeme si před přeshraniční pozemní dopravou zjistit podmínky nejenom k situaci v Turecku, ale také v sousedním státě.

Před vycestováním do Turecké republiky doporučujeme si informace o podmínkách vstupu a pobytu na území Turecké republiky ověřit u tureckých úřadů – v rámci České republiky lze využít Velvyslanectví Turecké republiky v Praze.

UPOZORŇUJEME, ŽE PRÁVNĚ ZÁVAZNÝ VÝKLAD MOHOU POSKYTNOUT JEN PŘÍSLUŠNÉ TURECKÉ ÚŘADY. POSKYTOVANÉ INFORMACE NEJSOU V PLNÉM ROZSAHU A JSOU BEZ PRÁVNÍHO ÚČINKU!

INFOMUJTE SE TAKÉ U SVĚHO DOPRAVCE O PODMÍNKÁCH PŘEPRAVY!

VÝŠE UVEDENÉ INFORMACE NEMUSÍ BÝT KOMPLETNÍ ČI PŘESNÉ.

4. OPATŘENÍ

Na základě oběžníku Ministerstva vnitra Turecké republiky, byla s účinností od 01.12.2020 přijata následující opatření:

 • od pátku od 21:00 hod. do pondělí do 5:00 hod. jsou zavedeny víkendové zákazy vycházení do odvolání či změny (pozn.: výjimka pro některá odvětví jako je výroba, nákup a logistika, zdravotnictví, zemědělství a lesnictví z důvodu minimalizace narušení zásobování/výroby/služeb)
 • do dalšího oznámení bude platit zákaz vycházení po celý pracovní týden (pondělí, úterý, středa, čtvrtek) od 21:00 do 5:00, zákaz vycházení platí od úterý 1. prosince ve 21:00 hod.
 • během zákazu vycházení, obchody s potravinami mohou být v provozu od 10:00 do 17:00, nezbytné nákupy je možno provádět (kromě osob ve věku 65 let a výše a pod 20 let) v docházkové vzdálenosti bez použití vozidla (kromě osob s nevýhodou),
 • restaurace mohou být v provozu od 10:00 do 20:00 pouze pro donášku
 • během opatření zákazu vycházení meziměstské cestování bude umožněno pouze za předpokladu nutnosti cesty (mj. návrat lékaře z ošetřující nemocnice, pohřeb na první úrovni příbuzného, občané cestující do dalšího města v rámci posledních pěti dnů bez možnosti přístřešku a ti kdož chtějí se vrátit do místa bydliště, při návratu z povinné vojenské služby, propuštění z výkonu trestu) – povolení musí být obdrženo cestou úřadu guvernéra (Kaymakamligi)
 • meziměstské cestování veřejnými prostředky dopravy (letadla, vlaky) bude umožněno, pokud bude poskytnut lístek, rezervační kód nebo jiný relevantní dokument
 • osoby ve věku 20 let a mladší a osoby ve věku 65 let a starší nemohou užívat veřejnou hromadou dopravu v rozsahu předchozí vyhlášky z 18.11.2020 s číslem 19161 (mezi 10.00-13.00 a 13.00-16.00)
 • narušení opatření může spadnout do trestního řízení dle ust. čl. 27 a čl. 72 Obecného zákona o ochraně zdraví a Trestního zákoníku
 • výpis míst a osob s výjimkou zákazu vycházení je nutno dále konzultovat s příslušným zákonným ustanovením, ale obecně se převážně týká udržování infrastruktury, zdravotnictví, poskytování podpory, osob s nutnou lékařskou péčí, ubytování/hotely, nemocnice, čerpací stanice, strategické objekty, energetika, veřejná doprava etc.
 • venčení domácích mazlíčků je omezeno na nezbytnou míru v blízkosti bydliště
 • zavádí se povinnost využívat v nákupních centrech HES kód pro vstup od zaměstnanců a zákazníků, počet osob v těchto prostorech je na rozhodnutí provinční/okresní obecné hygienické stanice
 • rozhodnutí provinční/okresní obecné hygienické stanice ovlivní počet osob na místech se zvýšeným počtem osob (náměstí a ulice)
 • pozastavení provozu dětských školek a jeslí
 • pracoviště s 50 a více lidmi podléhají pravidelnému monitoringu

UPOZORŇUJEME, ŽE PRÁVNĚ ZÁVAZNÝ VÝKLAD MOHOU POSKYTNOUT JEN PŘÍSLUŠNÉ TURECKÉ ÚŘADY. POSKYTOVANÉ INFORMACE NEJSOU V PLNÉM ROZSAHU A JSOU BEZ PRÁVNÍHO ÚČINKU!

POZOR! PAMATUJTE, ŽE ÚŘADY NA MÍSTNÍ ÚROVNI ČI PROVINČNÍ MOHOU UPLATNIT DALŚÍ OMEZENÍ A NARUŠENÍ OPATŘENÍ JE SANKCIONOVÁNO!

VÝŠE UVEDENÉ INFORMACE NEMUSÍ BÝT KOMPLETNÍ ČI PŘESNÉ.

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Odkazy na vybrané letecké dopravce v Turecku:

6. FUNGOVÁNÍ ČESKÝCH ÚŘADŮ

Zastupitelský úřad České republiky v Ankaře a Generální konzulát České republiky v Istanbulu poskytuje vízové služby v omezeném režimu. Pro české občany jsou služby poskytovány v rozsahu obvyklém na základě sjednané schůzky. Při osobním kontaktu jsou uplatňovány hygienické zásady.

POZOR! Zastupitelský úřad neuvádí všechny informace ve vyčerpávajícím rozsahu - ty lze obdržet pouze od příslušných místních úřadů, dopravců a poskytovatelů služeb. Informace uváděné slouží pouze jako základní orientační přehled. Tímto je rovněž vyhrazena možnost neaktuálnosti či nepřesnosti i přes veškerou snahu podávat informace v řádné kvalitě.


K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.