Patria (Patria Finance)
Akcie v ČR  |  22.01.2021 18:56:00

Moneta oznamuje ochotu jednat o převzetí Air Bank a transakci, která může vést k zásadnímu podílu PPF

Aktualizováno

MONETA Money Bank bude vyjednávat o převzetí Air Bank a dalších společností ze skupiny PPF. S tím je spojena veřejná nabídka ze strany PPF, jejímž cílem je získání většího akciového podílu v Monetě. Ta dnešního dne obdržela od společnosti Tanemo a.s. ze skupiny PPF znění veřejného návrhu na odkoupení části akcií Monety až do výše 20 % od jejích stávajících akcionářů s žádostí o zpracování stanoviska představenstva Monety k tomuto návrhu ve lhůtě 5 pracovních dnů, tj. do 29. ledna 2021 a dále návrh na zahájení jednání o parametrech akvizice Air Bank a dalších společností ze skupiny PPF poskytujících finanční služby v České a Slovenské republice. Skupina PPF ve znění veřejného návrhu uvádí, že v Monetě k datu doručení drží 0,6279% podíl. Níže zveřejňujeme plné znění oznámení společnosti Moneta Money Bank.

DOBROVOLNÝ VEŘEJNÝ NÁVRH NA ODKUP AKCIÍ MONETY ZE STRANY SKUPINY PPF

Moneta zveřejňuje, že dnešního dne obdržela od PPF znění dobrovolného veřejného návrhu na odkup akcií Monety dle zákona o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb., § 322). Tento dobrovolný veřejný návrh na odkup akcií má být podle jeho znění adresován všem stávajícím akcionářům Monety. Hlavní parametry znění dobrovolného veřejného návrhu, které Moneta obdržela, jsou následující:

I. Cena za akcii – 80 PPF bude nabízet odkup akcií za peněžité protiplnění ve výši 80 za jednu akcii. Toto peněžité protiplnění bude poskytnuto při převodu vlastnických práv k akciím. Odkup akcií bude dle tohoto návrhu realizován prostřednictvím PPF banky a.s.

II. Maximální objem odkupovaných akcií – 20 % celkové jmenovité hodnoty s právem PPF jej navýšit na 29 %. Znění dobrovolného veřejného návrhu předpokládá odkup akcií, jejichž celková jmenovitá hodnota (při započtení stávajícího 0,6279% podílu skupiny PPF v Monetě) nepřesáhne 20 %, s právem PPF tento maximální objem jednostranně navýšit až na 29 %. Dále znění dobrovolného veřejného návrhu obsahuje informaci, že odkup bude realizován ve dvou fázích, kdy první část odkupu bude nepodmíněná a druhá bude podmíněna získáním regulatorního souhlasu dle bodu IV. níže.

III. Nepodmíněná část odkupu akcií až do výše 10 % celkové jmenovité hodnoty Ve vztahu k odkupovaným akciím s celkovou jmenovitou hodnotou (při započtení stávajícího 0,6279% podílu skupiny PPF v Monetě) pod 10 % budou převod vlastnického práva a úhrada kupní ceny nepodmíněné souhlasem regulátora – České národní banky („ČNB“). Dle zákona o bankách (zákon č. 21/1992 Sb., § 20 odst. 3) nabytí podílu na Monetě pod 10 % nezakládá nabytí tzv. kvalifikované účasti a takovémuto regulatornímu souhlasu nepodléhá.

IV. Podmíněná část odkupu akcií – závislá na souhlasu ČNB Ve vztahu k odkupovaným akciím, jejichž celková jmenovitá hodnota (při započtení stávajícího 0,6279% podílu skupiny PPF v Monetě) dosáhne 10 % či více, budou převod vlastnického práva a úhrada kupní ceny podmíněny získáním souhlasu ČNB dle zákona o bankách. Podle informací uvedených v dobrovolném veřejném návrhu PPF o tento regulatorní souhlas požádá do 20 pracovních dnů ode dne, kdy PPF oznámí, že celková jmenovitá hodnota odkupovaných akcií dosáhne 10 % či více.

V. Vypořádání případného převisu poptávky. V případě, že odkupované akcie (při započtení stávajícího 0,6279% podílu skupiny PPF v Monetě) dosáhnou či překročí limit pro nepodmíněnou část (tj. 10 % celkové jmenovité hodnoty), budou akcionáři uspokojeni v režimu pro nepodmíněnou část poměrně. Ve zbývajícím rozsahu budou akcionáři Monety uspokojeni (a převod jejich zbývajících akcií vypořádán) v režimu pro regulatorně podmíněnou část.

Stejný princip krácení všech zájemců vyplývá z textu dobrovolného veřejného návrhu i pro část odkupu podmíněnou získáním regulatorního souhlasu, bude-li překročen maximální objem odkupovaných akcií (viz bod II. výše).

VI. Realizace a vypořádání odkupu akcií PPF pověří společnost PPF banka a.s., aby za PPF jednala v procesu akceptace a vypořádání převodu akcií dle dobrovolného veřejného návrhu. Bližší detaily zveřejní PPF spolu s dobrovolným veřejným návrhem.

VII. Doba závaznosti dobrovolného veřejného návrhu na odkup akcií. Dobrovolný veřejný návrh na odkup akcií bude závazný dle zákona o obchodních korporacích. Akcionáři Monety jej budou moci přijmout v období od 8. února 2021 do 26. února 2021. PPF si vyhrazuje právo dobu závaznosti prodloužit do 5. března 2021. Část dobrovolného veřejného návrhu může podléhat regulatornímu souhlasu ČNB, jak je zmíněno výše.

VIII. Dobrovolný veřejný návrh na odkup akcií nepovede k ovládnutí Monety. Dle informací uvedených v textu dobrovolného veřejného návrhu na odkup akcií nedojde jeho realizací k ovládnutí Monety ze strany skupiny PPF.

Jako důvod dobrovolného veřejného návrhu je uveden zájem skupiny PPF na dosažení dohody s Monetou na akvizici a vzájemné kombinaci obchodních aktivit, která předjímá spojení Air Bank a.s. a dalších společností ze skupiny PPF poskytujících finanční služby v České a Slovenské republice s Monetou.

V tomto kontextu se PPF rozhodla oslovit akcionáře Monety prostřednictvím dobrovolného veřejného návrhu na odkup akcií tak, aby PPF získala významný podíl v Monetě a mohla podpořit realizaci uvedeného záměru z pozice významného akcionáře Monety. PPF zároveň prostřednictvím dobrovolného veřejného návrhu umožňuje akcionářům Monety, kteří s případnou realizací uvedeného záměru nesouhlasí, akcie Monety prodat. Dobrovolný veřejný návrh však není uvedeným záměrem, ani souhlasem akcionářů Monety s ním nijak podmíněn.

Dle § 324 odst. 2 zákona o obchodních korporacích je představenstvo Monety povinno znění dobrovolného veřejného návrhu na odkup akcií posoudit a zpracovat k němu své stanovisko ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení, tj. do pátku 29. ledna 2021. Toto stanovisko představenstvo Monety předá PPF a uveřejní na internetových stránkách Monety: https://investors.moneta.cz/.

B. NÁVRH NA ZAHÁJENÍ JEDNÁNÍ O AKVIZICI AIR BANK A JEJÍ NÁSLEDNÉ FÚZI S MONETOU

Moneta dále informuje, že vedle dobrovolného veřejného návrhu na odkup akcií dnešního dne obdržela od skupiny PPF dopis s návrhem na zahájení jednání o akvizici Air Bank a.s. a dalších společností ze skupiny PPF poskytujících finanční služby primárně v České republice a sekundárně ve Slovenské republice.

V tomto dopise skupina PPF navrhuje následující parametry transakce:

I. Akvizice a následná fúze s Air Bank

V rámci akvizice by Moneta nabyla od skupiny PPF 100% podíl ve společnosti Air Bank a.s. a v následujících společnostech, které jsou s Air Bank a.s. propojeny: (i) Home Credit a.s., (ii) Benxy s.r.o. a (iii) Home Credit Slovakia, a.s. („Air Bank“). Tato akvizice je navržena formou výměny akcií dle směnného poměru a nevyžaduje žádné jiné protiplnění. Dalším krokem je realizace fúze obou bank.

II. Návrh směnného poměru akcií

Akvizice Air Bank by proběhla formou výměny akcií ve směnném poměru 60,3 % (hodnota Monety) : 39,7 % (hodnota Air Bank). Touto výměnou by tedy skupina PPF získala 39,7% podíl v Monetě, a to nad rámec akcií získaných případným odkupem popsaným v části A. výše. Na základě takto navrženého směnného poměru by se počet akcií Monety zvýšil z 511 milionů kusů na 847 429 519 kusů akcií. Nově vydané akcie by skupina PPF získala výměnou za 100 % akcií Air Bank.

III. Návrh oboustranné hloubkové kontroly (tzv. due diligence)

Dopis dále předjímá realizaci vzájemné hloubkové kontroly, na základě jejíž výsledků by byl potvrzen směnný poměr akcií mezi Monetou a Air Bank (viz bod II. výše).

IV. Transakční dokumentace a regulatorní souhlasy

Návrh skupiny PPF taktéž předjímá jednání o transakční dokumentaci a následné žádosti o příslušné regulatorní souhlasy.

V. Schválení akvizice akcionáři Monety

Dopis poté rovněž předpokládá schválení této akvizice v rámci řádné valné hromady Monety, která se tradičně koná na konci dubna každého kalendářního roku.

VI. Realizace výměny akcií

Výměna akcií by byla realizována po dokončení bodů III. až V. výše. Moneta je připravena se skupinou PPF o akvizici a jejích parametrech jednat. Zde považujeme za vhodné zmínit, že v případě dosažení obchodní dohody a následné realizace této akvizice by dle našeho názoru skupina PPF byla s vysokou pravděpodobností povinna učinit akcionářům Monety povinnou nabídku převzetí podle zákona o nabídkách převzetí (zákon č. 104/2008 Sb.).

Představenstvo Monety bude návrh akvizice (stejně jako dobrovolný veřejný návrh na odkup akcií popsaný v části A. výše) analyzovat a své stanovisko k němu poskytne akcionářům Monety nejpozději do pátku 29. ledna 2021 prostřednictvím svých internetových stránek: https://investors.moneta.cz/.

Patria.cz je investiční portál společnosti Patria Finance a.s. s real-time daty zaměřený na domácí a zahraniční kapitálové trhy. Poskytujeme online informace a analytickou podporu z oblasti financí, makroekonomiky a investic. Samozřejmostí jsou také aktuální investiční tipy a dlouhodobá investiční doporučení. Akcie, měny, komodity, investice, doporučení - vše přehledně na jednom místě.

23.01. 14:24  V čem je zakopaný pes ? (GOGO)
23.01. 14:14  V čem je zakopaný pes ? (GOGO)
23.01. 13:22  V čem je zakopaný pes ? (moneyman)
23.01. 10:52  V čem je zakopaný pes ? (GOGO)
22.01. 21:44  V čem je zakopaný pes ? (Jotapian)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2023

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V

ISSN 1801-8688