ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  21.01.2021 09:24:34

21.01.2021 Kultura v regionálním pohledu

 

Regionálně členěná statistická data o kultuře lze rozdělit do tří částí - data o veřejných knihovnách, návštěvnost památkových objektů a statistika kin. V roce 2019 bylo v provozu v Plzeňském kraji 59 kin, 512 veřejných knihoven (vč. poboček), 50 muzeí, galerií či památníků a 28 památkových objektů. Počet návštěvníků knihoven v Plzeňském kraji za poslední tři roky zůstal téměř neměnný, expozice a výstavy zaznamenaly pokles návštěvníků, který byl výrazný v roce 2019. Naopak tomu bylo u počtu hostů na hradech a zámcích, kde došlo za poslední tři roky k mírnému navýšení. Nejvíce se pak v kraji zvýšila návštěvnost kin, což souvisí s jejich celkovým nárůstem.

Veřejné knihovny

K 31. 12. 2019 poskytovala veřejné knihovnické služby v České republice dle údajů Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu síť 5 307 knihoven, z toho nejvíce jich bylo ve Středočeském (787) a Jihomoravském (609) kraji. Plzeňský kraj se s počtem 464 knihoven zařadil na 5. nejvyšší místo v rámci ČR. Za posledních deset let ubylo nejvíce knihoven v krajích Olomouckém, JihočeskémStředočeském. V Plzeňském regionu jich bylo o 5 méně a v pěti krajích (Hl. město Praha, Pardubický, Zlínský, MoravskoslezskýVysočina) jejich počet lehce stoupl. V celé republice byl zaznamenán úbytek počtu knihoven o 2,3 % za deset let.

 

 

Veřejnými knihovnami jsou v regionech krajské vědecké knihovny zřizované kraji a dále knihovny zřizované obcemi a městy. Lokálně vyčleněnou částí knihovny je pak pobočka, která je její organizační částí a pracuje pod jejím přímým vedením. V Plzeňském kraji bylo ke konci roku 2019 takovýchto poboček 48 a jejich počet se v desetileté časové řadě příliš neměnil, během této doby došlo k nárůstu o 6 poboček. Všech 512 knihoven v kraji (vč. poboček) disponovalo ve stejném období více než 4,6 miliony knihovních jednotek a registrovalo se zde 77 tisíc čtenářů. Celkem zde bylo uskutečněno téměř 2,9 milionů výpůjček, přičemž od roku 2012 byl zaznamenán klesající trend. V loňském roce navštívilo veřejné knihovny necelé 2,2 miliony návštěvníků, také tento ukazatel vykázal klesající tendenci kromě roku 2019, kdy došlo k meziročnímu nárůstu počtu návštěvníků, a to o 43 tisíc. Z celkového počtu návštěvníků knihoven bylo 47,7 % on-line hostů, což byl 7. nejnižší podíl mezi kraji. Nejvíce bylo on-line návštěvníků v kraji Hl. město Praha (88,0 %), nejméně pak v Karlovarském kraji (31,2 %). Tento údaj se sleduje od roku 2009, kdy počet návštěvníků on-line služebPlzeňském kraji činil pouze 29,0 %. Podíl se zvyšoval až do roku 2013, kdy dosáhl maxima (51,8 %), v dalších letech byl zaznamenán klesající trend kromě roku 2019, kdy došlo k opětovnému nárůstu.

 

Návštěvnost památkových objektů

roce 2019 bylo v Plzeňském kraji možné navštívit 32 muzeí a památníků, 3 galerie a 15 poboček muzeí a galerií. V těchto objektech jsme mohli shlédnout 112 expozic a 249 výstav, což využilo 390 tisíc osob. V porovnání s ostatními regiony se řadí Plzeňský kraj na 6. místo v součtu muzeí, galerií a památníků, nejvíce jich bylo ve Středočeském (67 objektů) a nejméně v Karlovarském kraji (13 objektů). V desetiletém rozmezí počet návštěvníků těchto památkových objektů v našem regionu kolísal, nejvyšší byl v roce 2009 a 2015, kdy dosáhl hodnoty téměř půl milionu návštěvníků. Nejnižší byl pak počet hostů památek v roce 2012, kdy dosáhl minima (jen 372 tisíc).

Počet hradů, zámků a ostatních památkových objektů Plzeňského regionu se od roku 2009 do roku 2014 téměř neměnil, až v posledních pěti letech se zvýšil na 28 objektů celkem. Celkový počet návštěvníků těchto objektů vzrostl na 583 tisíc. Největší návštěvnost zaznamenal v roce 2019 okres Klatovy (více než 256 tis. osob), naopak nejmenší byla v okrese Tachov (23,3 tis. osob). Nejnavštěvovanějším památkovým objektem v Plzeňském kraji byla Římskokatolická farnost u katedrály sv. Bartoloměje v Plzni, druhé místo v návštěvnosti obsadil Státní hrad Rabí, následoval Hrad Kašperk, čtvrtou největší návštěvnost zaznamenal Státní hrad Švihov a v pořadí pátou nejnavštěvovanější památkou v regionu byl Státní hrad Velhartice. V těchto objektech se pořádalo mnoho kulturních akcí, nejvíce se jich konalo v roce 2013 a 2015, v posledních třech letech se počet těchto akcí zásadně snížil. V porovnání s rokem 2015, kdy se uskutečnilo více než 1 tisíc akcí, bylo v roce 2019 pořádáno jen 483 kulturních událostí. Údaje za rok 2015 však byly jedinečné v důsledku konání projektu Evropské hlavní město kultury.

 

 

 

 

Kina

Unie filmových distributorů uvádí, že v našem regionu bylo k 31. 12. 2019 v provozu celkem 59 kin, z nichž 45,8 % tvořila kina letní, 16,9 % kina stálá a zbytek kina ostatní. Počet kin v kraji se v časové řadě od roku 2013 zvýšil o 17 zařízení a došlo také k nárůstu počtu diváků i představení. V rámci ČR se Plzeňský kraj v počtu kin zařadil na 8. místo, nejvíce jich bylo zaznamenáno kraji Středočeském (95 kin), naopak nejméně v Karlovarském kraji (33 kin). Vzhledem k neustále stoupajícímu technickému pokroku se také objevují zcela nové druhy kin (např. multikina, digitální kina, autokina), zvyšuje se kvalita a mění se formáty promítaných filmů. Průměrná cena vstupného činila v roce 2019 v České republice 142,83 . První příčku podle návštěvnosti, tržeb a počtu představení v roce 2019 obsadil film Ženy v běhu, druhým v pořadí byl film Avengers: Endgame.

Mezi velmi podstatné ukazatele v oblasti kultury by jistě měly patřit i údaje o divadlech, bohužel ale jejich počty v současnosti nesledujeme, poslední dostupný údaje je z roku 2006, kdy jich bylo na území kraje evidováno 14.

 

 

 

Kontakt:

Mgr. Petra Fujová
Krajská správa ČSÚ v Plzni
Tel.: 377 612 121
E-mail: petra.fujova@czso.cz

Přílohy

 

21. 1. 2021

Kultura v regionálním pohledu v roce 2019

Regionálně členěná statistická data o kultuře lze rozdělit do tří částí - data o veřejných knihovnách, návštěvnost památkových objektů a statistika kin. V roce 2019 bylo v provozu v Plzeňském kraji 59 kin, 512 veřejných knihoven (vč. poboček), 50 muzeí, galerií či památníků a 28 památkových objektů. Počet návštěvníků knihoven v Plzeňském kraji za poslední tři roky zůstal téměř neměnný, expozice a výstavy zaznamenaly pokles návštěvníků, který byl výrazný v roce 2019. Naopak tomu bylo u počtu hostů na hradech a zámcích, kde došlo za poslední tři roky k mírnému navýšení. Nejvíce se pak v kraji zvýšila návštěvnost kin, což souvisí s jejich celkovým nárůstem.

Veřejné knihovny

K 31. 12. 2019 poskytovala veřejné knihovnické služby v České republice dle údajů Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu síť 5 307 knihoven, z toho nejvíce jich bylo ve Středočeském (787) a Jihomoravském (609) kraji. Plzeňský kraj se s počtem 464 knihoven zařadil na 5. nejvyšší místo v rámci ČR. Za posledních deset let ubylo nejvíce knihoven v krajích Olomouckém, Jihočeském a Středočeském. V Plzeňském regionu jich bylo o 5 méně a v pěti krajích (Hl. město Praha, Pardubický, Zlínský, Moravskoslezský a Vysočina) jejich počet lehce stoupl. V celé republice byl zaznamenán úbytek počtu knihoven o 2,3 % za deset let.

 

Veřejné knihovny v Plzeňském kraji

Pramen: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Veřejné knihovny vč. poboček

511

507

509

508

506

507

508

509

507

512

512

knihovní jednotky (tis.)

4 509

4 549

4 569

4 583

4 615

4 635

4 639

4 642

4 637

4 645

4 642

registrovaní čtenáři (tis. os.)

81

82

84

84

83

85

81

78

84

80

77

z toho ve věku do 15 let

.

16

17

17

18

18

18

17

18

17

17

výpůjčky (tis.)

3 894

3 952

3 867

3 879

3 825

3 746

3 530

3 395

3 273

3 066

2 898

návštěvníci celkem1) (tis.)

1 629

1 713

2 317

2 525

2 641

2 592

2 480

2 281

2 180

2 120

2 163

z toho on-line služeb2)

473

528

1 080

1 287

1 369

1 337

1 240

1 078

1 011

995

1 032

prostředky na nákup knihovního fondu (tis. )

20 556

21 116

19 713

20 832

19 309

20 462

19 093

19 638

18 963

20 633

20 499

1) od roku 2009 včetně návštěvníků on-line služeb

2) virtuální návštěvy z prostor mimo knihovnu (vstupy do katalogů, výpůjčních protokolů nebo informačních zdrojů a databází)            

 

Veřejnými knihovnami jsou v regionech krajské vědecké knihovny zřizované kraji a dále knihovny zřizované obcemi a městy. Lokálně vyčleněnou částí knihovny je pak pobočka, která je její organizační částí a pracuje pod jejím přímým vedením. V Plzeňském kraji bylo ke konci roku 2019 takovýchto poboček 48 a jejich počet se v desetileté časové řadě příliš neměnil, během této doby došlo k nárůstu o 6 poboček. Všech 512 knihoven v kraji (vč. poboček) disponovalo ve stejném období více než 4,6 miliony knihovních jednotek a registrovalo se zde 77 tisíc čtenářů. Celkem zde bylo uskutečněno téměř 2,9 milionů výpůjček, přičemž od roku

2012 byl zaznamenán klesající trend. V loňském roce navštívilo veřejné knihovny necelé

2,2 miliony návštěvníků, také tento ukazatel vykázal klesající tendenci kromě roku 2019, kdy došlo k meziročnímu nárůstu počtu návštěvníků, a to o 43 tisíc. Z celkového počtu návštěvníků knihoven bylo 47,7 % on-line hostů, což byl 7. nejnižší podíl mezi kraji. Nejvíce bylo on-line návštěvníků v kraji Hl. město Praha (88,0 %), nejméně pak v Karlovarském kraji (31,2 %). Tento údaj se sleduje od roku 2009, kdy počet návštěvníků on-line služeb v Plzeňském kraji činil pouze 29,0 %. Podíl se zvyšoval až do roku 2013, kdy dosáhl maxima (51,8 %), v dalších letech byl zaznamenán klesající trend kromě roku 2019, kdy došlo k opětovnému nárůstu.

 

 

 

Návštěvnost památkových objektů

V roce 2019 bylo v Plzeňském kraji možné navštívit 32 muzeí a památníků, 3 galerie a 15 poboček muzeí a galerií. V těchto objektech jsme mohli shlédnout 112 expozic a 249 výstav, což využilo 390 tisíc osob. V porovnání s ostatními regiony se řadí Plzeňský kraj na 6. místo v součtu muzeí, galerií a památníků, nejvíce jich bylo ve Středočeském (67 objektů) a nejméně v Karlovarském kraji (13 objektů). V desetiletém rozmezí počet návštěvníků těchto památkových objektů v našem regionu kolísal, nejvyšší byl v roce 2009 a 2015, kdy dosáhl hodnoty téměř půl milionu návštěvníků. Nejnižší byl pak počet hostů památek v roce 2012, kdy dosáhl minima (jen 372 tisíc).

 

Počet hradů, zámků a ostatních památkových objektů Plzeňského regionu se od roku 2009 do roku 2014 téměř neměnil, až v posledních pěti letech se zvýšil na 28 objektů celkem. Celkový počet návštěvníků těchto objektů vzrostl na 583 tisíc. Největší návštěvnost zaznamenal v roce 2019 okres Klatovy (více než 256 tis. osob), naopak nejmenší byla v okrese Tachov

(23,3 tis. osob). Nejnavštěvovanějším památkovým objektem v Plzeňském kraji byla

Římskokatolická farnost u katedrály sv. Bartoloměje v Plzni, druhé místo v návštěvnosti obsadil Státní hrad Rabí, následoval Hrad Kašperk, čtvrtou největší návštěvnost zaznamenal Státní hrad Švihov a v pořadí pátou nejnavštěvovanější památkou v regionu byl Státní hrad Velhartice. V těchto objektech se pořádalo mnoho kulturních akcí, nejvíce se jich konalo v roce 2013 a 2015, v posledních třech letech se počet těchto akcí zásadně snížil. V porovnání s rokem 2015, kdy se uskutečnilo více než 1 tisíc akcí, bylo v roce 2019 pořádáno jen 483 kulturních událostí. Údaje za rok 2015 však byly jedinečné v důsledku konání projektu Evropské hlavní město kultury.

 

Muzea, galerie, hrady a zámky v Plzeňském kraji

Pramen: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Muzea, galerie (muzea výtvar. umění) a památníky v provozu vč.

poboček

50

50

50

52

52

53

54

54

54

52

50

expozice

105

99

108

175

169

169

173

177

112

117

112

uspořádané výstavy

224

233

223

217

239

243

241

236

247

241

249

návštěvníci expozic a výstav (tis.

osob)

499

457

416

372

435

424

496

463

480

451

390

Hrady, zámky a ostatní památkové objekty zpřístupněné za vstupné

22

21

23

23

20

22

27

27

28

29

28

návštěvníci (tis. osob)

531

426

409

437

351

413

551

567

574

596

583

inventární jednotky mobiliárního fondu

37 724

39 405

43 374

43 934

45 193

45 841

46 196

45 784

43 914

44 204

46 935

pořádané kulturní akce

715

510

435

744

1 082

896

1 052

957

634

610

483

 

 

       Veřejné knihovny    

 Muzea a galerie

 Hrady a zámky

 

 

Kina

Unie filmových distributorů uvádí, že v našem regionu bylo k 31. 12. 2019 v provozu celkem 59 kin, z nichž 45,8 % tvořila kina letní, 16,9 % kina stálá a zbytek kina ostatní. Počet kin v kraji se v časové řadě od roku 2013 zvýšil o 17 zařízení a došlo také k nárůstu počtu diváků i představení. V rámci ČR se Plzeňský kraj v počtu kin zařadil na 8. místo, nejvíce jich bylo zaznamenáno v kraji Středočeském (95 kin), naopak nejméně v Karlovarském kraji (33 kin). Vzhledem k neustále stoupajícímu technickému pokroku se také objevují zcela nové druhy kin (např. multikina, digitální kina, autokina), zvyšuje se kvalita a mění se formáty promítaných filmů. Průměrná cena vstupného činila v roce 2019 v České republice 142,83 . První příčku podle návštěvnosti, tržeb a počtu představení v roce 2019 obsadil film Ženy v běhu, druhým v pořadí byl film Avengers: Endgame.

 

Mezi velmi podstatné ukazatele v oblasti kultury by jistě měly patřit i údaje o divadlech, bohužel ale jejich počty v současnosti nesledujeme, poslední dostupný údaje je z roku 2006, kdy jich bylo na území kraje evidováno 14.

 

 

Kina v regionech (stav k 31. 12. 2019)

Pramen: Unie filmových distributorů

 

celkem

v tom s provozem

z toho

 

v tom

 

stálý provoz

nepravidelný provoz

letní provoz

multikina

2 až 3 sály

DCI

E-cinema

35 mm

Česká republika v tom kraje:

Hl. město Praha

Středočeský

Jihočeský

Plzeňský

Karlovarský

Ústecký

Liberecký

Královéhradecký

Pardubický

Vysočina

Jihomoravský

Olomoucký

Zlínský

Moravskoslezský

847

72

95

62

59

33

61

40

42

54

46

94

61

43

85

281

26

28

31

10

14

22

20

15

18

14

21

14

12

36

270

28

37

16

22

9

19

8

15

13

13

32

20

14

24

296

18

30

15

27

10

20

12

12

23

19

41

27

17

25

30

9

1

2

2

-

2

2

1

2

1

2

2

1

3

23

5

1

2

1

1

3

-

1

-

1

3

-

-

5

528

127

37

49

33

11

33

32

22

30

17

39

24

19

55

556

45

62

30

44

23

38

18

26

36

32

72

48

28

54

7

1

-

-

-

-

-

1

2

-

1

1

-

1

-

Pozn.: v rozpisu do krajů není uvedeno 48 putovních kin (maringotek) a 18 celoročních putovních kin

 

Vývoj počtu kin v Plzeňském kraji

 stálá

 letní

 ostatní

 

 

 

Kontakt:

Mgr. Petra Fujová

Krajská správa ČSÚ v Plzni

Tel.: 377 612 121

E-mail: petra.fujova@czso.cz

 

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Poslední zprávy z rubriky Makroekonomika:

St 11:05  Makro na západě bez překvapení Research (Česká spořitelna)
St   8:58  Cizina nám pomohla i ve 4. kvartálu Research (Česká spořitelna)


Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.