mzv.cz (MZv ČR)
Cestování  |  17.01.2021 14:47:00

Podmínky v souvislosti s pandemií covid 19 pro cestování do Saúdské Arábie, Bahrajnu, Ománu a Jemenu - Omezená letecká doprava do a ze Saúdské Arábie je znovu povolena od 3. ledna 2021

Podmínky v souvislosti s pandemií covid 19 pro cestování do Saúdské Arábie, Bahrajnu, Ománu a Jemenu

28.12.2020 / 09:30 | Aktualizováno: 17.01.2021 / 14:47

V návaznosti na usnesení vlády ČR ze dne 23.4.2020 o ukončení platnosti opatření omezujícího možnost vycestování z území ČR informujeme o podmínkách vstupu na území Saúdské Arábie, Bahrajnu, Ománu a Jemenu. Ministerstvo zahraničních věcí doporučuje cestovat do těchto zemí jen v nezbytně nutných případech. Do Jemenu MZV cestovat nedoporučuje.

Omán od 18.1.2021 od 18 hod na týden rozhodl o uzavření pozemních hranic.


Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci.

VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY:

1. Podrobné aktuální informace o podmínkách vycestování z ČR naleznete na webu mzv.cz nebo mvcr.cz

SAÚDSKÁ ARÁBIE:

2. VSTUP NA ÚZEMÍ:

Ministertvo vnitra oznámilo, že k úplnému otevření všech hranic a obnovení leteckého provozu dojde od 31.3.2021. Bližší informace zatím nebyly zveřejněny.

Omezená osobní letecká doprava do a ze Saúdské Arábie je znovu povolena od 3. ledna 2021. Podobně jsou v omezené míře opět otevřeny pozemní a mořské hranice Saúdské Arábie.

Do země mohou vstoupit držitelé platného pobytového povolení (iqama) a platným vstupním a výstupním vízem, obchodním / pracovním vízem a návštěvním vízem. Vydávání turistických víz je do odvolání pozastaveno a držitelé těchto víz nejsou doposud oprávněni ke vstupu.

Cizinci přijíždějící do Saúdské Arábie musí předložit potvrzení o negativním PCR testu 72 hodin před příletem do země, osvobozeni jsou občané Saúdské Arábie a děti do 8 let. Všem cestujícím je měřena po příletu teplota a vyplňují prohlášení Ministerstva zdravotnictví Saúdské Arábie stanovující podmínky karantény vč. závazku nainstalovat si do mobilního telefonu aplikace „Tatamman“ a „Tawakkalna“. Informace je dostupná na webové stránce leteckého dopravce Saudia https://www.saudia.com/before-flying/travel-information/travel-requirements-by-international-stations

Saúdské úřady oznámily dne 3. ledna 2021 obnovení mezinárodních letů pozastavených rozhodnutím dne 20. prosince 2020, v souvislosti s šířením nové mutace viru covid-19, a znovuotevření pozemních a námořních hranic, čímž povolily návrat do království cizích státních příslušníků za následujících podmínek:

  1. Vstup do Saúdské Arábie cizím státním příslušníkům přijíždějícím ze Spojeného království a Jihoafrické republiky, jakož i ze všech zemí identifikovaných saúdským ministerstvem zdravotnictví, v nichž se šíří druhý kmen viru COVID-19: před vstupem do království je cestující povinen strávit minimálně 14 dní mimo výše uvedené země. Ke vstupu musí předložit negativní test PCR provedený na konci těchto 14 dnů. V případě potřeby vstupu cizince z humanitárních či jiných naléhavých důvodů z těchto zemí: po příjezdu do království musí cestující podstoupit 14 dní v sebe-izolaci a provést dva testy PCR, jeden do 48 hodin od vstupu na území, druhý 13. den.
  2. Vstup do Saúdské Arábie cizím státním příslušníkům přijíždějícím ze zemí identifikovaných saúdským ministerstvem zdravotnictví, v nichž byl zaznamenán druhý kmen viru COVID-19: po příjezdu do království musí cestující podstoupit 7 dní v sebe-izolaci a provést test PCR 6. ten.
  3. Vstup do Saúdské Arábie cizinců přijíždějících ze zemí, ve kterých nebyly zaznamenány případy druhého kmene viru COVID-19: po příjezdu do království musí cestující podstoupit sebe-izolaci po dobu 3 dnů, pokud provedou test PCR 3. den po vstupu na území, nebo po dobu 7 dnů, pokud si nepřejí provést nový test PCR.

V nadcházejících dnech by saúdské orgány měly poskytnout podrobnosti, zejména pokud jde o seznam zemí uvedených v bodech 1 a 2 nebo zemí na seznamu uvedeném v bodě 3. Zdroj informace je Saúdská tisková agentura https://www.spa.gov.sa a dále oficiální twitterový účet Ministerstva zdravotnictví https://twitter.com/SaudiMOH.

Saúdské úřady rovněž přijaly řadu opatření za účelem boje proti šíření viru (povinné nošení masky na veřejných prostranstvích, měření teploty u vchodu na veřejná místa, zákaz shromažďování více než 50 lidí, atd.). Je důležité situaci sledovat a nařízení dodržovat.

3. DOPRAVA A TRANZIT:

Dne 1.12.2020 saúdské úřady oznámily, že mezinárodní letecká doprava bude i nadále pozastavena a nedojde k jejímu obnovení do 1.1.2021. Mezinárodní letecká přeprava z/do království podléhá schvalování příslušných úřadů a všechny lety jsou provozovány jako speciální. Tranzit není umožněn. Vnitrostátní letecká doprava a vnitrostátní pozemní doprava je obnovena od 31.5.2020.

4. OPATŘENÍ:

Od 21. 6. 2020 došlo ke zrušení zákazu vycházení v celém království a k obnovení doposud zakázaných činností neumožňující "social-distancing" (fitness centra, kadeřnické salony ap.) Nošení roušky na veřejnosti je povinné pod pokutou 1000 SAR. Stále je nutné dodržovat na veřejnosti odstup a vystříhat se slučování 50 a více lidí při veřejných akcích (svatby, pohřby ap.), neboť porušení těchto doporučení a zákazů bude pokutováno dle sazebníku, který zveřejnilo Ministerstvo vnitra dne 7. 5. 2020. Ministerstvo apeluje na občany i cizince, aby dodržovali uvedená nařízení a pomohli tak zabránit šíření koronavirové nákazy.

V případě, že skončí platnost exit/re-entery víza, je třeba se obrátit na zaměstnavatele/sponzora, aby vízum prodloužit prostřednictvím platformy www.absher.sa. V případě, že skončila platnost pobytového povolení (iqamy) během pobytu v ČR, kontaktujte Velvyslanectví SAU v Praze.

Pro nejaktuálnější informace o opatřeních a cestování do Saúdské Arábie, doporučujeme kontaktovat Velvyslanectví Saúdské Arábie v Praze: e-mail resac@saudiembassy.cz, telefon 257 316 606.

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

https://visa.visitsaudi.com (Portál e-visa)

www.moi.gov.sa (Ministerstvo vnitra SAU)

www.moh.gov.sa (Ministerstvo zdravotnictví)

www.spa.gov.sa (Saúdská tisková agentura)

 

BAHRAJNSKÉ KRÁLOVSTVÍ

2. VSTUP NA ÚZEMÍ:

Do země lze od 4.9.2020 vstoupit i na krátkodová víza, které lze zajistit již před cestou na portálu Ministerstva vnitra Bahrajnu www.evisa.gov.bh, kde naleznete i další potřebné informace. Pro české občany (a dalším 68 zemím) jsou znovu obnovena víza po příletu s pobytem do 2 týdnů. Do země mohou dále vstoupit cizinci s dlouhodobým pobytem na Bahrajnu, občané zemí Zálivu (GCC), kteří nepodléhají vízové povinnosti, držitelé planých eVisa, diplomaté, vojenský personál, posídky letadel, držitelé zvláštních, služebných a OSN pasů.

Osoby vstupující na Bahrajn musí povinně, na vlastní náklady 60 BHD, podstoupit po příletu test na covid 19, test je možné zaplatit i prostřednictvím oficiální mobilní aplikace "BeAwareBahrain", kterou je nutné si nainstalovat a která slduje podmínky sebe-izolace po příletu. Bahrajnské úřady doporučují test zaplatit již před odletem prostřednictvím této aplikace. Je nařízena 10 denní karanténa po příjezdu, resp. do negativního výsledku testu. Cizinci pobývající na Bahrajnu více než 10 dní, musí desátý den podstoupit další test. Více informací na webové stránce Letiště v Manámě http://www.bahrainairport.com/ar/reach-us-anytime/15-before-you-fly-arabic/1460-bia-against-covid-19.html

Most krále Fahda (King Fahd Causeway) se znovu otevřel dne 3. ledna 2021 a osobám splňujícím podmínky vstupu umožňuje cesty ze Saúdské Arábie na Bahrajn a opačně.

3. DOPRAVA A TRANZIT:

Letiště v Manámě funguje a je otevřeno pro letecký tranzit, lety do Evropy mohou být i nadále rušeny/přesouvány na pozdější termín, daný odlet je proto nutné ověřit přímo u letecké společnosti. Tranzitní cestující mohou využívat mezinárodní letiště v Bahrajnu, pro tranzit není požadován PCR test. Nejaktuálnější informace naleznete na stránkách Ministestva vnitra Bahrajnu k vízovým záležitostem.

4. OPATŘENÍ:

Dle dostupných informací veřejná hromadná doprava na Bahrajnu funguje s dočasným omezením. Taxi služby jsou poskytovány standardně. Je zakázáno shromažďování více než 5 ti osob. Začátek školního roku byl ohlášen na 16. 9. 2020 s distanční výukou. Nošení roušky na veřejnosti je povinné pod pokutou 5 BHD.

Nejaktuálnější informace o vstupu do země či opatřeních souvisejících s koronavirem, lze získat na Velvyslanectví Bahrajnu v Berlíně.

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

http://www.interior.gov.bh/en (Ministerstvo vnitra BHR)

www.moh.gov.bh (Ministerstvo zdravotnictví BHR)

www.bna.bh/en (Bahrajnská tisková agentura)

 

SULTANÁT OMÁN

2. VSTUP NA ÚZEMÍ:

Omán od 18.1.2021 od 18 hod na týden rozhodl o uzavření pozemních hranic s možností prodloužení. Letecké spojení zůstává beze zeměny.

Podmínkou umožnění vstupu je již před nástupem cesty negativní PCR test ne starší než 72 hodin před cestou a povinná karanténa.

Do Ománu mohou vstoupit cizinci s platným pobytovým povolením (iqama) a držitelé platných turistických, návštěvních nebo obchodních "express" víz. Všichni cizinci musí při vstupu prokázat mezinárodní zdravotní pojištění, které pokrývá i náklady spojené s případnou léčbou a hospitalizaci v důsledku covid-19, a to po dobu min. 30 dnů (poskytuje Oman Air u všech letenek do 31.3.2021), potvrzení o ubytování v Ománu a dostatek finančních prostředků k pokrytí svých nákladů během karantény.

Před odjezdem je třeba vyplnit online formulář pro předběžnou registraci https://covid19.emushrif.om/traveler/travel.

Dále před odletem je třeba si nainstalovat mobilní aplikaci Tarassud+ a ihned po příletu podstoupit ještě na letišti PCR test (test nutno objednat a uhradit před odletem prostřednictvím aplikace , poplatek činí 25 OMR) setrvat 7 dní v karanténě a poté 8. den podstoupit další test. Během karantény je nutné nosit sledovací náramek (poplatek 6 OMR). Děti do 15 let jsou z testování na covid-19 vyjmuty, stejně jako diplomaté a posádky letadel.

Občané ČR mohou do Ománu vstoupit bez víz pro pobyt do 10 dnů, pokud předloží při vstupu platnou zpáteční letenku, rezervaci ubytování a pojištění. Aktuálně se ale na všechny pobyty vztahují podmínky 7 denní karatnény. Tento bezvízový pobyt není možné prodloužit, v příapdě delšího pobytu je třeba si vyřídit vízum.

3. DOPRAVA A TRANZIT:

Tranzitní a další cestování v regionu není v současnosti možné s ohledem na preventivními opatřeními COVID-19 a uzavření hranice. Od 1.10.2020 došlo k částečnému obnovení mezinárodních letů, 2x týdně do dané destinace. Repatriační a speciální lety pokračují. Od 1.10.2020 jsou obnoveny i vnitrostátní lety.

4. OPATŘENÍ

Od 1.12.2020 platí nová pravidla při rozvolňování opatření: mohou se konat svatby až do 50 osob, jsou znovuotevřeny kinosály, bowlingová centra, parky, pláže, turistické resorty, kosmetické salóny a sportovní kluby, rehabilitační centra, jesle a školky, jsou povoleny výstavy a konference, otevřeny tzv. Food Courty v obchodních domech (pouze s 50% kapacitou), maloobchody, tržiště, dětské koutky a zábavní centra. Povolen je vstup dětí mladších 12 let do obchodů, povoleny jsou sportovní aktivity bez publika, otevírají se turistická místa - muzea, pevnosti, hrady a zámky. Stále platí zákaz shromažďování.

Je ntné dodržovat hygienická opatření, odstup a na veřejnosti je povinné nosit roušku.

Začátek školní docházky 2020 byl oznámen na 1.11.2020 s hybridní formou výuky.

Pro aktuální doporučení sledujte oficiální twitterový účet Ministerstva zdravotnictví Ománu.

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Pro více informací o přijatých opatřeních doporučujeme kontaktovat ministerstvo zdravotnictví v Ománu na +968 2444 1999 mezinárodní letiště v Maskatu +968 2435 1234 nebo Ománskou královskou policii na e-mailu : info@rop.gov.om. Případně sledovat twittrový účet ománského leteckého úřadu PACA a společnosti Oman Airpors https://www.omanairports.co.om/news/update-on-travel-restrictions-related-to-covid-19/

 

JEMEN

2. VSTUP NA ÚZEMÍ JEMENU

MZV ČR zásadně nedoporučuje občanům ČR cestovat do Jemenské republiky a případné české občany přítomné v Jemenu vyzývá k opuštění země. https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/jemen_varovani_pred_cestami_2.html

3. DOPRAVA A TRANZIT:

Do odvolání uzavřeny pozemní, vzdušné i mořské hranice a přerušena veškerá letecká i lodní přeprava z/do Jemenu. Umožněny jsou pouze humanitární lety a humanitární dodávky po moři.

4. OPATŘENÍ

Úřady po celé zemi vyhlásily různé stupně opatření vč. zákazu vycházení, omezení pohybu, uzavření obchodů, omezení shromažďování. Přijímaná opatření se mohou velmi rychle měnit. V některých oblastech jsou

Některé oblasti mají určené karanténní tábory. Ty se mohou lišit jak kvalitou, tak přístupem k lékařským zařízením. Zdravotnická zařízení, zejména ta vzdálená od hlavních měst, jsou nedostatečně vybavená. V Mukalle, Sanaa, Adenu a Taizu jsou čtyři testovací zařízení.

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Pro více informací kontaktujte Velvyslanectví Jemenu v Praze

 

MZV na webu i nadále doporučuje cestovat do zahraničí jen v naléhavých a nezbytných případech, a to zejména z důvodu rozsáhlých restriktivních opatření a omezení, která jsou v současné době aplikovávána většinou zemí, a dále s ohledem na výrazné komplikace v dopravě. Upozorňujeme, že výše uvedená opatření se mohou kdykoliv změnit, stejně tak se mohou změnit platná dopravní omezení v rámci tranzitních zemí.

Více článek na webové stránce MZV https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_dopravy_koronavirus.html

MZV důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.


K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář


Příbuzné stránky

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.