ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  13.01.2021 09:06:09

ČR - ve 4Q20 inflace zpomalila růst o 7 desetin na 2,6%


Ve 4. čtvrtletí 2020 klesly spotřebitelské ceny proti 3. čtvrtletí 2020 o 0,4 %. V meziročním srovnání vzrostly spotřebitelské ceny ve 4. čtvrtletí 2020 o 2,6 %, což je o 0,7 procentního bodu méně než ve 3. čtvrtletí 2020.

Mezičtvrtletní vývoj spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí 2020 ovlivnilo zejména snížení cen v oddílech rekreace a kultura, potraviny a nealkoholické nápoje, bydlení. Ke snížení cen v oddíle rekreace a kultura došlo především u dovolených s komplexními službami, které byly nižší o 16,0 %. Pokles cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje byl způsoben především snížením cen pekárenských výrobků a obilovin o 0,5 %, masa o 1,6 %, ovoce o 2,9 %, nealkoholických nápojů o 1,9 %. Ceny ve skupině mléko, sýry, vejce klesly o 0,9 %. V oddíle bydlení se snížily ceny nájemného z bytu o 0,1 %, elektřiny o 2,6 %, zemního plynu o 4,3 %. Protisměrně, tj. na zvyšování cenové hladiny, působil především růst cen v oddílech odívání a obuv, doprava. V oddíle odívání a obuv se zvýšily ceny oděvů o 2,9 % a obuvi o 3,9 %. V oddíle doprava vzrostly ceny automobilů o 1,5 % a ceny pohonných hmot a olejů o 0,2 %. Průměrná meziměsíční změna úhrnného indexu spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí 2020 byla 0,0 %, ve 3. čtvrtletí 2020 to bylo –0,1 %.

 Indexy spotřebitelských cen (předchozí čtvrtletí = 100)

 

2019

2020

ODDÍL

4. čtvrtletí

1. čtvrtletí

2. čtvrtletí

3. čtvrtletí

4. čtvrtletí

ÚHRN

100,4

101,8

100,3

100,8

99,6

Potraviny a nealkoholické nápoje

101,4

103,5

101,5

97,6

99,2

Alkoholické nápoje, tabák

100,4

103,7

102,2

103,7

100,0

Odívání a obuv

104,3

100,0

102,2

98,1

103,1

Bydlení, voda, energie, paliva

100,9

101,5

100,1

100,2

99,7

Bytové vybavení, zařízení domácnosti, opravy

100,9

100,5

101,3

100,5

100,5

Zdraví

99,3

100,2

101,9

101,3

99,7

Doprava

99,8

100,2

96,7

103,1

100,7

Pošty a telekomunikace

98,0

98,6

99,6

100,0

99,9

Rekreace a kultura

96,0

103,1

98,6

104,7

96,3

Vzdělávání

102,5

100,3

100,1

100,8

101,8

Stravování a ubytování

101,1

101,8

100,8

101,1

100,6

Ostatní zboží a služby

100,3

101,7

100,8

100,5

100,4

 

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny ve 4. čtvrtletí 2020 proti 4. čtvrtletí 2019 o 2,6 %, tedy o 0,7 procentního bodu méně než ve 3. čtvrtletí. Tento vývoj ovlivnilo zejména zpomalení cenového růstu v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje a v oddíle bydlení.

Opačně, tj. na rychlejší zvyšování cen, působil především cenový vývoj v oddíle doprava.

 

Změny ve vývoji cen ve 4. čtvrtletí 2020 se promítly do zpomalení meziročního růstu tržních cen na 2,8 % (ve 3. čtvrtletí 2020 růst o 3,3 %). Růst regulovaných cen ve 4. čtvrtletí 2020 zpomalil na 1,7 % ze 3,4 % ve 3. čtvrtletí 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Největší vliv na zpomalení růstu cenové hladiny měly ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Ceny masa se zvýšily o 2,0 % (ve 3. čtvrtletí nárůst o 6,2 %), z toho ceny uzenin o 4,5 %. Ceny vepřového masa se snížily o 1,6 %, ceny ryb o 1,5 %. Ceny ve skupině mléko, sýry, vejce se ve 4. čtvrtletí meziročně snížily o 1,3 % (ve 3. čtvrtletí nárůst o 0,6 %), z toho ceny polotučného trvanlivého mléka se snížily o 9,5 % (ve 3. čtvrtletí pokles o 2,6 %). Ceny jogurtů meziročně klesly o 4,1 % (stejně jako ve 3. čtvrtletí). Ceny sýrů a tvarohů byly vyšší o 2,0 %. Ceny vajec klesly o 3,6 %. Ceny olejů a tuků byly vyšší o 0,8 %, přičemž ceny másla se snížily o 3,6 %. Ceny cukru klesly o 1,1 %. Ceny chleba byly vyšší o 0,1 % a ceny mouky a jiných obilovin o 4,9 %. Ceny ovoce se zvýšily o 9,1 %. Ceny nealkoholických nápojů vzrostly o 0,3 %, přičemž ceny kávy byly nižší o 1,9 %.

Ceny zeleniny byly vyšší o 1,8 %, přičemž ceny brambor byly nižší o 20,4 % (ve 3. čtvrtletí pokles o 11,4 %).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V oddíle bydlení se zvýšily ceny elektřiny o 3,5 %, ceny zemního plynu byly nižší o 3,9 %. Ceny nájemného z bytu vzrostly o 2,0 %, vodného o 1,7 %, stočného o 1,5 %. Ceny tepla a teplé vody se snížily o 1,3 %. Imputované nájemné (náklady vlastnického bydlení) se zvýšilo o 1,5 % (ve 3. čtvrtletí o 1,9 %).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vliv na zrychlení růstu cenové hladiny měly zejména ceny v oddíle doprava, kde se zvýšily ceny automobilů o 8,7 % (ve 3. čtvrtletí růst o 7,0 %). Ceny pohonných hmot a olejů klesly o 13,1 % (ve 3. čtvrtletí pokles o 14,0 %). Cena benzínu Natural 95 byla v prosinci 27,93 a cena nafty 27,53 .

 

 

 

 

 

V oddíle odívání a obuv vzrostly ceny oděvů o 3,8 % a obuvi o 2,4 %.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V oddíle alkoholické nápoje, tabák se zvýšily ceny tabákových výrobků o 15,1 %. Ceny lihovin vzrostly o 4,8 %, vína o 2,3 % a piva o 2,7 %.

 

 

 

 

 

V oddíle stravování a ubytování se zvýšily ceny stravovacích služeb o 5,0 % a ubytovacích služeb o 0,1 %.

 

V oddíle ostatní zboží a služby byly vyšší ceny finančních služeb o 1,9 %. Ceny zboží a služeb pro osobní péči vzrostly o 3,8 %.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výše uvedené pohyby spotřebitelských cen se projevily v růstu cen zboží úhrnem o 2,6 % a cen služeb o 2,8 %.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonizovaný index spotřebitelských cen (HICP)

Podle předběžných výpočtů klesl v prosinci HICP v ČR meziměsíčně o 0,2 % a meziročně vzrostl o 2,4 %. Podle bleskových odhadů Eurostatu byla meziroční změna HICP za Eurozónu v prosinci 2020 stejně jako v listopadu –0,3 %. Na Slovensku byly ceny v prosinci meziročně vyšší o 1,6 % a naopak v Německu o 0,7 % nižší. Podle předběžných údajů Eurostatu byla meziroční změna HICP 27 členských zemí EU v listopadu stejně jako v říjnu 0,2 %. Nejvíce ceny v listopadu meziročně vzrostly v Polsku (o 3,7 %) a největší pokles nastal v Řecku (o 2,1 %). Na Slovensku byly ceny vyšší o 1,6 % a v Německu ceny klesly o 0,7 %.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vývoj indexu spotřebitelských cen v roce 2020

 

Průměrná míra inflace v roce 2020 dosáhla 3,2 %, což bylo o 0,4 procentního bodu více než v roce 2019. Nejvyšší meziroční růst zaznamenaly spotřebitelské ceny v 1. čtvrtletí 2020 (o 3,6 %), v ostatních čtvrtletích byl růst cen mírně pomalejší (ve 2. čtvrtletí 3,1 %, ve 3. čtvrtletí 3,3 %, ve 4. čtvrtletí pak klesl na 2,6 %). Vývoj inflace v roce 2020 ovlivnil zejména růst cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje a vyšší ceny v oddíle bydlení. Další v pořadí vlivu bylo zvyšování cen v oddíle alkoholické nápoje, tabák. V menší míře na zvyšování inflace působil též růst cen v oddílech stravování a ubytování, ostatní zboží a služby.

 

Protisměrně, tj. na snižování cenové hladiny, působil vývoj cen v oddíle pošty a telekomunikace.

 

Vývoj cen v jednotlivých oddílech spotřebního koše se projevil zvýšením cen zboží úhrnem a služeb shodně o 3,2 %.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl jednotlivých oddílů spotřebního koše na celkové úrovni cenové hladiny v roce 2020 ilustruje rozklad úhrnného přírůstku indexu spotřebitelských cen.

 

 

Rozklad meziroční změny indexu spotřebitelských cen v roce 2020

v procentních bodech

 

ODDÍL

 

ÚHRN

3,2

 

 

Potraviny a nealkoholické nápoje

0,8

Alkoholické nápoje, tabák

0,6

Odívání a obuv

0,2

Bydlení, voda, energie, paliva

0,7

Bytové vybavení, zařízení domácnosti, opravy

0,2

Zdraví

0,1

Doprava

0,0

Pošty a telekomunikace

-0,1

Rekreace a kultura

0,2

Vzdělávání

0,0

Stravování a ubytování

0,3

Ostatní zboží a služby

0,2

 

 

Na zvyšování meziročního cenového růstu působily především ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje vzrostly ceny pekárenských výrobků a obilovin o 2,3 %, z toho ceny chleba o 1,4 %. Ceny masa byly vyšší o 7,7 %, z toho ceny vepřového masa o 8,6 % a uzenin o 9,8 %. Ceny vajec vzrostly o 0,4 %, sýrů a tvarohů o 3,2 %. Ceny polotučného trvanlivého mléka byly nižší o 1,5 %, jogurtů o 3,3 %, másla o 5,5 %. Ceny ovoce vzrostly o 18,2 % a zeleniny o 2,6 %. Ceny brambor klesly o 7,0 %.

 

V oddíle bydlení se zvýšily ceny nájemného z bytu o 3,1 %, elektřiny o 7,1 %, vodného o 2,9 %, stočného o 2,5 %. Imputované nájemné (náklady vlastnického bydlení) se zvýšilo o 2,4 %. Ceny zemního plynu se snížily o 0,5 % a tepla a teplé vody o 1,2 %.

 

Růst cen v oddíle alkoholické nápoje, tabák nastal v důsledku zvýšení cen tabákových výrobků o 9,8 %, lihovin o 7,5 %, vína o 1,9 %, piva o 3,8 %.

 

Na zvýšení cen v oddíle stravování a ubytování měly vliv především stravovací služby, jejichž ceny byly vyšší o 5,4 %. Ceny ubytovacích služeb vzrostly o 2,2 %.

 

Oddíl ostatní zboží a služby zahrnuje různorodé položky, ze kterých se zvýšily zejména ceny zboží a služeb osobní péče o 3,8 % a ceny pojištění o 3,6 %. Ceny finančních služeb vzrostly o 2,3 %.

V oddíle doprava došlo k poklesu cen pohonných hmot a olejů o 11,4 %. Ceny automobilů vzrostly o 4,8 % a dopravních služeb o 1,9 %.

 

V oddíle odívání a obuv se zvýšily ceny oděvů o 4,4 % a ceny obuvi o 2,2 %.

 

V oddíle pošty a telekomunikace se snížily ceny telefonních a faxových služeb o 3,5 % a telefonních a faxových zařízení o 6,9 %. Ceny poštovních služeb vzrostly o 3,3 %.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vývoj indexu spotřebitelských cen v členění dle oddílů ECOICOP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indexy spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí 2020 a v roce 2020

 

 

Zpracovali: pracovníci Oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ

 

Kontaktní osoba:

Ing. Jiří Trexler

Oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ

E-mail: jiri.trexler@czso.cz

Tel.: 274 054 137

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

13.01.2021 Vývoj indexů spotřebitelských cen - 4. čtvrtletí 2020

Diskuze a názory uživatelů na téma: 13.01.2021 Vývoj indexů spotřebitelských cen - 4. čtvrtletí 2020

Na dané téma nejsou žádné názory.
Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.