sukl.cz (SÚKL)
Zdravotnictví  |  11.01.2021 14:26:41

COVID-19 Vaccine Moderna: Otázky a odpovědi k mRNA vakcíně

COVID-19 Vaccine Moderna: Otázky a odpovědi k mRNA vakcíně

mRNA vakcína (modifikovaný nukleosid) proti onemocnění COVID-19  

Podívejte se také: Zprávy k vakcíně Moderna. 

Co je vakcína firmy Moderna proti onemocnění COVID-19 a k čemu se používá?

Vakcína firmy Moderna proti onemocnění COVID-19 je určena k prevenci onemocnění způsobeného virem SARS-CoV-2 (onemocnění COVID-19) u osob ve věku 18 let a starších. Obsahuje molekulu označovanou jako mediátorová (messenger) ribonukleová kyselina (mRNA), která v sobě má instrukce k tvorbě proteinu ze SARS-CoV-2, tedy viru, jenž způsobuje onemocnění COVID-19. Neobsahuje samotný virus a nemůže způsobit onemocnění COVID-19.

Podrobné informace o této vakcíně jsou k dispozici v informacích o přípravku, jejichž součástí je i příbalová informace. Podívat se na ně můžete zde.

Jak se vakcína firmy Moderna proti onemocnění COVID-19 používá?

Podává se ve dvou dávkách, obvykle do svalu v horní části paže, a to s odstupem minimálně 28 dní. Organizace dodávek vakcíny je odpovědností národních orgánů. Další informace k použití vakcíny najdete v příbalové informaci, poradit se také můžete se svým lékařem.

Jak vakcína firmy Moderna proti onemocnění COVID-19 účinkuje?

Vakcína organismus připraví na to, aby byl sám schopen bránit se proti onemocnění COVID-19. Vakcína obsahuje molekulu označovanou jako mRNA, která obsahuje instrukce k vytvoření spike proteinu. To je protein nacházející se na povrchu viru SARS-CoV-2, který virus potřebuje k tomu, aby mohl vstupovat do buněk organismu.

Když se vakcína podá člověku, některé z jeho buněk získají instrukce z mRNA a dočasně začnou vytvářet spike protein. Imunitní systém dané osoby poté rozpozná tento protein jako cizorodý, začne vytvářet protilátky a aktivuje T buňky (bílé krvinky) pro obranu organismu. Jestliže se daná osoba později setká s virem SARS-CoV-2, její imunitní systém jej rozpozná a organismus bude připraven se proti němu bránit. Molekula mRNA z vakcíny v těle nezůstane, nýbrž se krátce po vakcinaci rozloží.

Jaké přínosy vakcíny firmy Moderna proti onemocnění COVID-19 byly prokázány ve studiích?

Velmi rozsáhlé klinické hodnocení ukázalo, že vakcína firmy Moderna proti onemocnění COVID-19 je účinná v prevenci onemocnění COVID-19 u osob ve věku od 18 let a starších.

Do tohoto klinického hodnocení bylo zařazeno přibližně 30 000 osob. Polovina z nich dostala vakcínu a polovina injekci bez léčivé látky. Nikdo z účastníků nevěděl, zda dostává vakcínu nebo ne. Účinnost byla vyhodnocena u cca 28 000 osob ve věku od 18 do 94 let, které nevykazovaly žádné známky předchozí infekce.

Klinické hodnocení prokázalo 94,1% snížení počtu symptomatických případů onemocnění COVID-19 u osob očkovaných vakcínou (symptomatické onemocnění COVID-19 se rozvinulo u 11 osob ze 14 134) oproti osobám, jimž byla aplikována injekce bez léčivé látky (symptomatické onemocnění COVID-19 propuklo u 185 osob ze 14 073). To znamená, že vakcína v klinickém hodnocení prokázala 94,1% účinnost.

Klinické hodnocení rovněž prokázalo 90,9% účinnost u očkovaných osob s rizikem rozvoje závažného průběhu onemocnění COVID-19, včetně osob s chronickým onemocněním plic, srdečním onemocněním, obezitou, onemocněním jater, diabetem nebo infekcí virem HIV.

Mohou se vakcínou firmy Moderna proti onemocnění COVID-19 očkovat lidé, kteří již dříve onemocnění COVID-19 prodělali?

U 343 osob očkovaných v klinickém hodnocení vakcínou firmy Moderna proti onemocnění COVID-19, které již dříve prodělaly onemocnění COVID-19, se nevyskytly žádné další nežádoucí účinky.

Jak dlouho ochrana navozená vakcínou firmy Moderna proti onemocnění COVID-19 potrvá?

Očkované účastníky klinického hodnocení je třeba nadále sledovat, aby bylo možné poskytnout o délce ochrany úplné informace.

Mohou se vakcínou firmy Moderna proti onemocnění COVID-19 očkovat děti?

V současné době se tato vakcína pro děti nedoporučuje. Nadále ale probíhají studie a situace se může změnit.

Mohou se vakcínou firmy Moderna proti onemocnění COVID-19 očkovat osoby se sníženou imunitou?

Přestože tyto osoby nemusí vykázat tak dobrou odpověď na vakcínu, z dosud dostupných údajů nevyplývají žádné zvláštní obavy ohledně její bezpečnosti. Tyto osoby lze i přes jejich stav očkovat, neboť u nich může být vyšší riziko vzniku závažné formy onemocnění COVID-19.

Mohou se vakcínou firmy Moderna proti onemocnění COVID-19 očkovat těhotné a kojící ženy?

Rozhodnutí o tom, zda vakcínu aplikovat těhotným ženám, je třeba učinit po důkladné konzultaci s lékařem, který zváží možné přínosy a rizika.

Mohou se vakcínou firmy Moderna proti onemocnění COVID-19 očkovat alergici?

Lidem, kteří již vědí, že jsou alergičtí na některou ze složek vakcíny uvedených v bodě 6 příbalové informace, nemá být vakcína aplikována.

Stejně jako je tomu u všech očkovacích látek, je třeba vakcínu firmy Moderna proti onemocnění COVID-19 podávat pod bedlivým lékařským dohledem a zajistit dostupnost potřebné léčby v případě vzniku alergických reakcí. Osoby, u nichž dojde po podání první dávky vakcíny firmy Moderna proti onemocnění COVID-19 k závažné alergické reakci, nemají dostat druhou dávku vakcíny.

Jak vakcína firmy Moderna účinkuje proti onemocnění COVID-19 u osob různého pohlaví a etnického původu?

Do klinického hodnocení byly zařazeny osoby různého etnického původu a různého pohlaví. Vysoká účinnost se nelišila v závislosti na pohlaví, rase nebo etnické příslušnosti.

Jaká rizika se pojí s vakcínou firmy Moderna proti onemocnění COVID-19?

Nejčastější nežádoucí účinky vakcíny firmy Moderna proti onemocnění COVID-19 v klinickém hodnocení byly obvykle mírné nebo středně závažné a odezněly do několika dní po očkování. Zahrnovaly bolest a zduření v místě injekce, pocit velké únavy, zimnici, horečku, zduření nebo citlivost lymfatických uzlin v podpaží, bolest hlavy, svalů a kloubů, pocit na zvracení a zvracení. Vyskytly se u více než 1 osoby z 10 očkovaných.

U méně než 1 osoby z 10 se vyskytlo zarudnutí, kopřivka a vyrážka v místě injekce. U méně než 1 osoby ze 100 se vyskytlo svědění v místě injekce.

Proč EMA doporučila registraci vakcíny firmy Moderna proti onemocnění COVID-19?

Vakcína firmy Moderna proti onemocnění COVID-19 nabízí vysokou úroveň ochrany proti onemocnění COVID-19, což je zásadně důležitá potřeba v aktuálně probíhající pandemii. Hlavní klinické hodnocení ukázalo, že vakcína dosahuje 94,1% účinnosti. Většina nežádoucích účinků je mírné až středně závažné intenzity a odezní během několika dnů.

Evropská agentura pro léčivé přípravky proto rozhodla, že přínosy vakcíny firmy Moderna proti onemocnění COVID-19 převyšují její rizika a že vakcínu lze doporučit k registraci v EU.

Vakcína firmy Moderna proti onemocnění COVID-19 byla doporučena k „podmínečné registraci“. To znamená, že se po společnosti požaduje, aby poskytla další důkazy o tomto léčivém přípravku (viz níže)

Na jaké informace o vakcíně firmy Moderna proti onemocnění COVID-19 se stále čeká?

Vzhledem k tomu, že vakcíně firmy Moderna proti onemocnění COVID-19 byla udělena podmínečná registrace, musí společnost Moderna nadále předkládat výsledky z klinického hodnocení, jež stále probíhá, a to po dobu 2 let. Toto klinické hodnocení a další studie poskytnou informace o tom, jak dlouho se ochrana zachová, do jaké míry vakcína brání vzniku závažného průběhu onemocnění COVID-19, do jaké míry chrání osoby se sníženou imunitou, děti a těhotné ženy a zda brání vzniku asymptomatických případů.

Další informace o dlouhodobé bezpečnosti vakcíny a jejích přínosech pro obecnou populaci poskytnou rovněž nezávislé studie vakcín proti onemocnění COVID-19 koordinované orgány EU.

Držitel rozhodnutí o registraci bude také provádět studie pro další doložení kvality vakcíny (doplnění některých farmaceutických údajů), jak bude navyšována kapacita výroby.

Jaká opatření k zajištění bezpečného a účinného používání vakcíny firmy Moderna proti onemocnění COVID-19 se přijímají?

Doporučení a bezpečnostní opatření, jimiž se zdravotníci a pacienti musí řídit, aby bylo zajištěno bezpečné a účinné používání vakcíny firmy Moderna proti onemocnění COVID-19, jsou součástí souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace.

Údaje o používání vakcíny firmy Moderna proti onemocnění COVID-19 jsou nepřetržitě sledovány, tak, jako je tomu u všech léčivých přípravků. Hlášená podezření na nežádoucí účinky vakcíny firmy Moderna proti onemocnění COVID-19 jsou pečlivě vyhodnocována a jsou přijímána veškerá opatření nezbytná k ochraně pacientů.

Další informace o vakcíně firmy Moderna proti onemocnění COVID-19

Dne 6. ledna 2021 vydala Evropská komise na základě doporučení Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) rozhodnutí, kterým byla udělena podmínečná registrace vakcíně firmy Moderna proti onemocnění COVID-19 (pod názvem COVID-19 Vaccine Moderna)

Podrobná doporučení k používání tohoto přípravku jsou popsána v informacích o přípravku, které jsou k dispozici v databázi léků zde.

Další informace o vakcíně od firmy Moderna najdete tady.

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

COVID-19 Vaccine Moderna: Otázky a odpovědi k mRNA vakcíně

Diskuze a názory uživatelů na téma: COVID-19 Vaccine Moderna: Otázky a odpovědi k mRNA vakcíně

Na dané téma nejsou žádné názory.
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.