Martin Fejfárek (FFK Legal)
Zákony  |  07.01.2021 08:54:25

Co vám přinese „velká novela“ zákona o obchodních korporacích – 1. díl

Prvním dnem roku 2021 nabyla účinnosti nová pravidla, která přinesla novela zákona o obchodních korporacích. V sérii článků vás postupně provedeme nejvýznamnějšími změnami či novinkami. V tomto článku se dozvíte informace o změnách obecného rázu, které se uplatní průřezově pro všechny typy obchodních korporací.

Od nového roku platí pro společníky a členy volených orgánů společností řada nových pravidel. S naším přehledem se v nich lépe zorientujete a v našich krátkých radách na závěr se dozvíte praktické tipy.

Zákonem č. 33/2020 Sb. byl novelizován zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, zkráceně ZOK. Novela nabyla účinnosti 1. 1. 2021, je tedy nejvyšší čas se seznámit s jejím obsahem. Novela přináší změnu či zrušení některých problematických ustanovení, zpřesňuje již zavedenou úpravu, zvyšuje transparentnost v oblasti korporací a odstraňuje legislativní nepřesnosti. V tomto a navazujících článcích vás provedeme nejvýznamnějšími změnami a novinkami.

Právnické osoby ve volených orgánech
Po novele nebude možné mít jako volený orgán kapitálové společnosti nebo družstva právnickou osobu, aniž by byla určena konkrétní fyzická osoba, která ji bude zastupovat. Bude-li právnická osoba členem voleného orgánu kapitálové společnosti nebo družstva, musí zmocnit jednu konkrétní fyzickou osobu jako svého zástupce při výkonu funkce. Pokud tato osoba není do 3 měsíců od vzniku funkce právnické osoby jako statutárního orgánu zapsána do obchodního rejstříku, funkce právnické osoby ze zákona zanikne. Cílem je zamezit řetězení právnických osob ve vedení obchodních korporací a určit konkrétního člověka odpovědného za výkon funkce.

Náš tip: Pokud je členem vašeho statutárního (nebo jiného voleného) orgánu právnická osoba, doložte do 1. 4. 2021 rejstříkovému soudu zmocnění konkrétního zástupce této právnické osoby. V opačném případě tímto datem funkce právnické osoby ze zákona zanikne. 

Postavení faktického/stínového vedoucího
ZOK také pracuje s pojmem faktický (stínový) vedoucí. Tím je osoba, která se fakticky nachází v postavení člena voleného orgánu, přestože jím není. Pro faktické/stínové vedoucí platí povinnost postupovat s péčí řádného hospodáře a stejně tak pro ně platí důsledky jejího porušení i zákaz konkurence.

Pro faktické vedoucí se uplatní také pravidla o střetu zájmů. Při hrozícím či existujícím střetu zájmů nebo úmyslu uzavřít smlouvu s obchodní korporací vzniká faktickému vedoucímu povinnost upozornit příslušný orgán společnosti. Není sice možné vůči faktickému vedoucímu uplatnit pozastavení výkonu funkce ani zákaz uzavření smlouvy nejvyšším nebo kontrolním orgánem obchodní korporace, jako tomu u je člena voleného orgánu, ale společnost může přikročit k jiným opatřením, např. zakázat statutárnímu orgánu uzavřít smlouvu s faktickým vedoucím . Porušení uvedených povinnosti může také vyústit v povinnost nahradit újmu.

Náš tip: Pokud fakticky vykonáváte funkci člena voleného orgánu, ačkoliv jím formálně nejste, připravte se na to, že se na vás od 1. 1. 2021 budou vztahovat stejná pravidla jako na řádně zvolené členy.

Nová pravidla diskvalifikace členů statutárního orgánu
Diskvalifikace (či vyloučení) dostává novou systematiku. Diskvalifikací rozumíme pravomoc soudu rozhodnout, že člen statutárního orgánu společnosti, který v posledních 3 letech před zahájením řízení opakovaně nebo závažně porušil své povinnosti při výkonu funkce, nesmí až po dobu 3 let od právní moci rozhodnutí o vyloučení vykonávat funkci člena statutárního orgánu jakékoli obchodní korporace.

Úprava se vztahuje na členy statutárního orgánu, bývalé členy statutárního orgánu, osoby v obdobném postavení (např. likvidátor) a faktické/stínové vedoucí. Důsledkem vyloučení je zánik funkce ve statutárních orgánech všech obchodních korporacích a nemožnost tyto funkce vykonávat.

Soud nově může rozhodnout, na jak dlouho bude funkcionář vyloučen. Před novelou byla stanovena doba přesně 3 let, nově může soud stanovit i dobu kratší. Nově také není nutné, aby porušení povinností při výkonu funkce bylo současně opakované a závažné. Postačí, pokud je porušení opakované či závažné. Důvodem k vyloučení zůstává přispění k úpadku.

Náš tip: Pozor na porušení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře. Od. 1.1.2021 postačí jedno vážné pochybení a můžete být z výkonu funkce člena statutárního orgánu vyloučeni, a to až na 3 roky.

Přísnější povinnosti a sankce při úpadku společnosti
Novelou došlo k rozšíření a změně koncepce sankcí hrozících členům statutárního orgánu, kteří přispěli porušením svých povinností k úpadku společnosti.

O sankcích rozhoduje insolvenční soud na návrh insolvenčního správce. Insolvenční soud rozhodne o povinnosti člena, který přispěl k úpadku, vydat do majetkové podstaty prospěch získaný ze smlouvy o výkonu funkce, případně jiný prospěch, který získal od společnosti, a to za období až 2 let zpětně před zahájením insolvenčního řízení. Doposud se vracel prospěch výhradně za období rovných 2 let před právní mocí rozhodnutí o úpadku. 

Pokud je prohlášen konkurz, může soud také rozhodnout, že člen, který k úpadku společnosti přispěl, je povinen poskytnout do majetkové podstaty plnění až do výše rozdílu mezi souhrnem dluhů a hodnotou majetku obchodní korporace. O konkrétní výši plnění bude rozhodovat soud podle míry přispění porušení povinnosti k nedostatku majetku společnosti na uspokojení věřitelů.

Při uložení výše uvedených povinností soud také rozhodne o vyloučení člena, pokud mu z vyloučení není udělena výjimka.

Náš tip: U insolvenčních řízení zahájených od 1. 1. 2021 se uplatní nová přísnější pravidla. Členové statutárních orgánů a osoby v obdobném postavení by se tak měly mít ještě více na pozoru, aby nezpůsobily úpadek společnosti, kterou řídí, a měly by také dbát na ochranu svého osobního majetku.

Rozdělování zisku
Novelou došlo k rozšíření pravidla pro výpočet maximální částky k rozdělení, tzv. bilančního testu, ze společností s ručením omezeným a akciových společností i na družstva. Maximální částka k rozdělení je dána jako součet výsledku hospodaření posledního skončeného účetního období, výsledku hospodaření minulých let a ostatních fondů, které je možno použít, snížený o příděly do rezervních a jiných fondů. Bilančnímu testu nadále nemusí být podrobeno rozhodnutí o rozdělení zisku v osobních společnostech. Rozhodnutí o rozdělení zisku odporující tomuto pravidlu nemá právní účinky – jako by nebylo přijato. 

Pro společnosti s ručením omezením a družstva platí nově také další pravidlo, které se doposud uplatnilo jen pro akciové společnosti. Pokud vlastní kapitál vyplývající z poslední účetní závěrky nebo vlastní kapitál po rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů klesne pod úroveň základního kapitálu zvýšeného o fondy, se kterými korporace nemůže nakládat podle svého uvážení, zisk nelze rozdělit.

Podíl na zisku vyplacený v rozporu se zákonem se nově vrací bez ohledu na dobrou víru příjemce. Výjimkou je podíl na zisku vyplacený akcionářům – ten se nevrací, ledaže osoba, které byl podíl vyplacen, věděla nebo měla vědět, že při vyplacení byly porušeny podmínky stanovené zákonem.

S cílem zamezit obcházení pravidel pro výplatu podílu na zisku ZOK nově obsahuje zákaz poskytování bezúplatného plnění společníkům a osobám blízkým. K tomuto zákazu ZOK současně stanovuje výjimky, jako jsou obvyklé příležitostné dary, věnování učiněné v přiměřené výši na veřejně prospěšný účel a další dle zákona.

Náš tip: Společnosti s ručením omezeným a družstva by si měla od 1. 1. 2021 dát pozor na nová pravidla rozdělení a výplaty podílů na zisku. Pokud by byly podíly na zisku vyplaceny v rozporu se zákonem, bude povinnost je vracet bez ohledu na dobrou víru toho, komu byly vyplaceny.

Snadnější zrušení neaktivních společností
Novela se dotýká také zákona o veřejných rejstřících. Nově soud rozhodne o zrušení obchodní korporace bez její likvidace, pokud společnost nezaloží do sbírky listin účetní závěrku za dvě po sobě jdoucí účetní období a tento nedostatek ani přes výzvu neodstraní nebo jí není možné výzvu doručit. Zrušení obchodní korporace bez likvidace je možné, nevyjde-li v průběhu řízení o zrušení najevo, že majetek obchodní korporace postačuje alespoň na úhradu nákladů likvidace, a pokud tím nebude podstatně zasaženo do práv třetích osob. Jinak se přistoupí ke zrušení s likvidací.

V příštím díle projdeme zbytek nejdůležitějších obecných změn a poté se vrhneme na společnost s ručením omezeným.

FFK Legal

FFK Legal je inovativní advokátní kancelář, která se zaměřuje na každodenní i specializované poradenství, zejména v oblasti nemovitostí, stavebnictví, zdravotnictví a e-commerce.
Její řešení jsou založená na znalosti klienta a zasazená do souvislostí. Řídí se totiž zásadou, že připravit právní řešení bez souvislostí je stejné jako obléknout se, aniž byste věděli, jestli je venku –20 nebo +30 stupňů. Můžete vyladit detaily, ale je velká pravděpodobnost, že výsledek nebude fungovat.

Více informací najdete na: www.ffk-legal.cz

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Co vám přinese „velká novela“ zákona o obchodních korporacích – 1. díl

Diskuze a názory uživatelů na téma: Co vám přinese „velká novela“ zákona o obchodních korporacích – 1. díl

Na dané téma nejsou žádné názory.

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.