ČSÚ (ČSÚ)
Z regionů  |  06.01.2021 00:00:00

Změny územní struktury k 1. lednu 2021 - Semily, Jablonec nad Nisou a Liberec

 

Zákon č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů ze dne 29. ledna 2020 byl zveřejněn v částce 22/2020 Sbírky zákonů. Tento zákon nabývá účinnosti dne 1. ledna 2021.    

Základní principy územně správního členění:           

 • území České republiky se pro výkon státní správy člení na správní obvody krajů
 • správní obvod kraje s výjimkou správního obvodu hlavního města Prahy se člení na správní obvody obcí s rozšířenou působností
 • správní obvod obce s rozšířenou působností je vymezen výčtem území obcí a vojenských újezdů
 • území obce a území vojenského újezdu je vymezeno hranicí jednoho nebo více souvislých katastrálních území
 • okresy jsou jako územní celek zachovány, jejich území je vymezeno pomocí správních obvodů obcí s rozšířenou působností
 • v hlavním městě Praze jsou na úrovni okresů vymezeny prostřednictvím správních obvodů městských částí obvody
 • mimo jiné se zrušuje zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, tím se ruší „staré“ krajehranicích z roku 1960    

Vymezení jednotlivých územních celků:

 • v zákoně č. 51/2020 Sb. je jmenovitě vymezeno členění jednotlivých krajů na správní obvody obcí s rozšířenou působností a také členění okresů na tyto obvody
 • správní obvody obcí s rozšířenou působností jsou vymezeny jmenovitým výčtem obcí, které do příslušného obvodu náleží
  • tento výčet je nově uveden ve vyhlášce č. 346/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu ze dne 28. července 2020
 • správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem jsou vymezeny jmenovitým výčtem obcí, které do příslušného obvodu náleží
  • tento výčet je nově uveden ve vyhlášce č. 345/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem ze dne 28. července 2020

Změny hranic územních celků:

Kartogram - Územní změny v okresech Jablonec nad Nisou a Semily k 1. 1. 2021

Příslušnost některých obcí do jiného okresu:

 • sídlo správního obvodu obce s rozšířenou působností Turnov náleží do okresu Semily, ale v rámci tohoto obvodu

Podrobnější informace o změnách v zařazení jednotlivých obcí (včetně jejich výměry a počtu obyvatel) jsou uvedeny v samostatné tabulce.

 

Změny v území správních obvodů ORP a okresů k 1. lednu 2021

  (údaje k 1. 1. 2020)

Kód

Územní jednotka

Změna

Počet obcí

Počet částí obce

Počet katastrů 

Výměra v ha

Počet obyvatel

 

2106

 

 

 

2113

 

 

 

5103

 

 

 

5109

 

 

 

6102

 

 

 

6105

 

 

 

 

CZ0204

 

Český Brod

 

 

 

Lysá nad Labem

 

 

 

Jablonec nad Nisou

   

 

Turnov

 

 

 

Havlíčkův Brod

 

 

 

Jihlava

 

 

 

 

Kolín

 

Změny v území správních obvodů ORP

původní nový 1. 1. 2021 rozdíl rozdíl v % původní nový 1. 1. 2021 rozdíl rozdíl v % původní nový 1. 1. 2021 rozdíl rozdíl v % původní nový 1. 1. 2021 rozdíl rozdíl v % původní nový 1. 1. 2021 rozdíl rozdíl v % původní nový 1. 1. 2021 rozdíl rozdíl v %

24 42 38 18 438 21 537

21 39 35 16 332 19 274

-3 -3 -3 -2 106 -2 263

-12,5 -7,1 -7,9 -11,4 -10,5

9 17 11 12 111 26 907

12 20 14 14 217 29 170

3 3 3 2 106 2 263

33,3 17,6 27,3 17,4 8,4

11 32 26 14 231 56 206

12 43 29 15 680 57 059

1 11 3 1 449 853

9,1 34,4 11,5 10,2 1,5

37 140 59 24 714 33 623

36 129 56 23 264 32 770

-1 -11 -3 -1 449 -853 -2,7 -7,9 -5,1 -5,9 -2,5

56 139 126 63 195 52 932

57 140 128 63 683 53 353

1 1 2 488 421

1,8 0,7 1,6 0,8 0,8

79 146 148 92 177 101 074

78 145 146 91 689 100 653

-1 -1 -2 -488 -421

-1,3 -0,7 -1,4 -0,5 -0,4

 

Změny v území okresů 

původní

89

178

156

74 367

102 623

 

 

nový 1. 1. 2021

90

179

157

74 755

102 774

 

 

rozdíl

1

1

1

388

151

 

 

rozdíl v %

1,1

0,6

0,6

0,5

0,1

CZ0208

Nymburk

původní

87

157

138

85 028

100 886

 

 

nový 1. 1. 2021

86

156

137

84 640

100 735

 

 

rozdíl

-1

-1

-1

-388

-151

 

 

rozdíl v %

-1,1

-0,6

-0,7

-0,5

-0,1

CZ0321

Domažlice

původní

85

244

213

112 346

62 062

 

 

nový 1. 1. 2021

76

233

202

105 187

55 504

 

 

rozdíl

-9

-11

-11

-7 159

-6 558

 

 

rozdíl v %

-10,6

-4,5

-5,2

-6,4

-10,6

CZ0324

Plzeň-jih

původní

90

203

189

99 665

63 488

 

 

nový 1. 1. 2021

99

214

200

106 824

70 046

 

 

rozdíl

9

11

11

7 159

6 558

 

 

rozdíl v %

10,0

5,4

5,8

7,2

10,3

CZ0512

Jablonec nad Nisou

původní

34

116

77

40 225

90 667

 

 

nový 1. 1. 2021

35

120

78

43 889

92 063

 

 

rozdíl

1

4

1

3 663

1 396

 

 

rozdíl v %

2,9

3,4

1,3

9,1

1,5

CZ0514

Semily

původní

65

208

126

69 897

74 097

 

 

nový 1. 1. 2021

64

204

125

66 233

72 701

 

 

rozdíl

-1

-4

-1

-3 663

-1 396

 

 

rozdíl v %

-1,5

-1,9

-0,8

-5,2

-1,9

CZ0723

Vsetín

původní

61

85

90

114 283

143 334

 

 

nový 1. 1. 2021

59

83

88

113 107

142 528

 

 

rozdíl

-2

-2

-2

-1 176

-806

 

 

rozdíl v %

-3,3

-2,4

-2,2

-1,0

-0,6

CZ0724

Zlín

původní

89

127

125

103 350

191 652

 

 

nový 1. 1. 2021

91

129

127

104 526

192 458

 

 

rozdíl

2

2

2

1176

806

 

 

rozdíl v %

2,2

1,6

1,6

1,1

0,4

 

 

 

Přesuny obcí mezi správními obvody ORP a okresy k 1. lednu 2021

  

 (údaje k 1. 1. 2020)

Kód obce

Název obce

Příslušnost k území

Počet obcí

Počet částí obce

Počet katastrů 

Výměra v ha

Počet obyvatel

původní

nová

 

537047

 

Bříství

Přesuny obcí mezi správními obvody ORP

   

Český Brod

Lysá nad Labem

1

               1

                1 

360 

388

537357

Kounice

Český Brod

Lysá nad Labem

1

               1

                1 

1 129 

1 474

537993

 

Vykáň 

 

Český Brod

Lysá nad Labem

1

               1

                1 

617 

401

563579

 

Frýdštejn

 

 

Turnov

 

Jablonec n. Nisou

 

1

 

             11

 

                3 

 

1 449 

 

853

569704

 

 

599301

 

Věžnice

 

 

Černíky

 

 

Jihlava

 

 

Havlíčkův Brod

 

 

1

 

 

               1

 

 

                2 

 

 

488 

 

 

421

 

Přesuny obcí mezi okresy

   

Nymburk

Kolín

1

               1

                1 

388 

151

553506

Bukovec

 

Domažlice

 

Plzeň-jih

 

1

 

               1

 

                1 

 

583 

 

120

566080

Čečovice

Domažlice

Plzeň-jih

1

               1

                1 

455 

98

566098

Černovice

Domažlice

Plzeň-jih

1

               2

                2 

697 

161

553654

Holýšov

Domažlice

Plzeň-jih

1

               2

                2 

2 932 

5 173

553662

Horní Kamenice

Domažlice

Plzeň-jih

1

               1

                1 

385 

255

553841

Kvíčovice

Domažlice

Plzeň-jih

1

               1

                1 

394 

411

554022

Neuměř 

Domažlice

Plzeň-jih

1

               1

                1 

465 

150

566101

Štichov

Domažlice

Plzeň-jih

1

               1

                1 

392 

88

566071

 

Všekary

 

Domažlice

Plzeň-jih

1

               1

                1 

856 

102

577081

 

Harrachov

 

 

Semily

 

Jablonec n. Nisou

 

1

 

               4

 

                1 

 

3 663 

 

1 396

544931

Študlov

 

Vsetín

 

Zlín

 

1

 

               1

 

                1 

 

942 

 

499

545112

Valašské Příkazy

Vsetín

Zlín

1

               1

                1 

234 

307

 

 

 

 

Obce zařazené do správního obvodu ORP Turnov k 1. lednu 2021

  (údaje k 1. lednu 2020)

Kód

Územní jednotka

Počet obcí

 

Počet částí obce

Počet katastrů 

Výměra v ha

Počet obyvatel

 

SO ORP Turnov celkem

 

36 

 

129 

 

56 

 

23 264 

 

32 770

Obce zařazené do okresu Jablonec nad Nisou

563609 Jenišovice

563706 Malá Skála

 

 

12 

10 

1 742 

742 

1 000 

2 410

1 207

1 203

Obce zařazené do okresu Liberec

544531 Čtveřín

564141 Kobyly

545937 Lažany

545953 Paceřice

564303 Pěnčín

564354 Příšovice

544582 Radimovice

564401 Soběslavice

564435 Svijanský Újezd

564443 Svijany

564451 Sychrov

564516 Vlastibořice

544604 Žďárek

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

37  2  7  1 

2  7  1  1  2  3  1  5  4 

16 

6 157 

495 

827 

209 

350 

889 

614 

133 

405 

530 

270 

651 

551 

233 

5 471 552

362

221

348

706

1 297 306

168

449

345

223

341

153

Obce zařazené do okresu Semily

 

21 

80 

34 

15 365 

24 889

577111

Holenice

 

 

350 

98

577146

Hrubá Skála

 

 

1 383 

607

577201

Kacanovy

 

 

600 

209

577219

Karlovice

 

 

1 021 

783

577227

Klokočí

 

 

238 

195

547484

Ktová

 

 

395 

198

573400

Loučky

 

 

165 

166

577316

Mírová pod Kozákovem

 

 

14 

1 924 

1 770

577324

Modřišice

 

 

346 

442

577359

Ohrazenice

 

 

269 

1 105

577367

Olešnice

 

 

526 

206

577413

Přepeře

 

 

345 

952

577430

Radostná pod Kozákovem

 

 

568 

449

577448

Rakousy

 

 

140 

91

577472

Rovensko pod Troskami

 

 

1 281 

1 285

577596

Tatobity

 

 

706 

577

577600

Troskovice

 

 

828 

91

577626

Turnov

 

 

13 

2 271 

14 420

577677

Všeň 

 

 

561 

606

577685

Vyskeř 

 

 

961 

407

577723

Žernov

 

 

485 

232

 

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentářZobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.