mzv.cz (MZv ČR)
Cestování  |  26.12.2020 09:13:00

Souhrnná aktualizace opatření proti koronaviru v Turecku - od 28.12.2020 povinnost negativního testu při cestování

Souhrnná aktualizace opatření v Turecku

01.12.2020 / 10:47 | Aktualizováno: 26.12.2020 / 09:13

Ministerstvo zahraničních věcí i nadále doporučuje cestovat do zahraničí jen v naléhavých a nezbytných případech, a to zejména z důvodu rozsáhlých restriktivních opatření a omezení, která jsou v současné době aplikovávána většinou zemí, a dále s ohledem na výrazné komplikace v dopravě. Před případnou cestou do zahraničí MZV doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. Současně MZV důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.

ZMĚNA PRAVIDEL VSTUPU DO TUR:

UPOZORŇUJEME, ŽE PRÁVNĚ ZÁVAZNÝ VÝKLAD MOHOU POSKYTNOUT JEN PŘÍSLUŠNÉ TURECKÉ ÚŘADY. POSKYTOVANÉ INFORMACE NEJSOU V PLNÉM ROZSAHU A JSOU BEZ PRÁVNÍHO ÚČINKU!

INFOMUJTE SE TAKÉ U SVĚHO DOPRAVCE O PODMÍNKÁCH PŘEPRAVY!

VÝŠE UVEDENÉ INFORMACE NEMUSÍ BÝT KOMPLETNÍ ČI PŘESNÉ.

 

NOVÝ ROK - OPATŘENÍ:

Dle mediálních zpráv byl oznámen čtyřdenní zákaz vycházení od 9:00 hod. 31. prosince 2020 do 5:00 hod. 4. ledna 2021. V dané věci doporučujeme dále sledovat oznámení tureckých úřadů a média.

ZAVEDENÁ OPATŘENÍ:

Na základě oběžníku Ministerstva vnitra Turecké republiky, byla s účinností od 01.12.2020 přijata následující opatření:

 • od pátku od 21:00 hod. do pondělí do 5:00 hod. jsou zavedeny víkendové zákazy vycházení do odvolání či změny (pozn.: výjimka pro některá odvětví jako je výroba, nákup a logistika, zdravotnictví, zemědělství a lesnictví z důvodu minimalizace narušení zásobování/výroby/služeb)
 • do dalšího oznámení bude platit zákaz vycházení po celý pracovní týden (pondělí, úterý, středa, čtvrtek) od 21:00 do 5:00, zákaz vycházení platí od úterý 1. prosince ve 21:00 hod.
 • během zákazu vycházení, obchody s potravinami mohou být v provozu od 10:00 do 17:00, nezbytné nákupy je možno provádět (kromě osob ve věku 65 let a výše a pod 20 let) v docházkové vzdálenosti bez použití vozidla (kromě osob s nevýhodou),
 • restaurace mohou být v provozu od 10:00 do 20:00 pouze pro donášku
 • během opatření zákazu vycházení meziměstské cestování bude umožněno pouze za předpokladu nutnosti cesty (mj. návrat lékaře z ošetřující nemocnice, pohřeb na první úrovni příbuzného, občané cestující do dalšího města v rámci posledních pěti dnů bez možnosti přístřešku a ti kdož chtějí se vrátit do místa bydliště, při návratu z povinné vojenské služby, propuštění z výkonu trestu) – povolení musí být obdrženo cestou úřadu guvernéra (Kaymakamligi)
 • meziměstské cestování veřejnými prostředky dopravy (letadla, vlaky) bude umožněno, pokud bude poskytnut lístek, rezervační kód nebo jiný relevantní dokument
 • osoby ve věku 20 let a mladší a osoby ve věku 65 let a starší nemohou užívat veřejnou hromadou dopravu v rozsahu předchozí vyhlášky z 18.11.2020 s číslem 19161 (mezi 10.00-13.00 a 13.00-16.00)
 • narušení opatření může spadnout do trestního řízení dle ust. čl. 27 a čl. 72 Obecného zákona o ochraně zdraví a Trestního zákoníku
 • výpis míst a osob s výjimkou zákazu vycházení je nutno dále konzultovat s příslušným zákonným ustanovením, ale obecně se převážně týká udržování infrastruktury, zdravotnictví, poskytování podpory, osob s nutnou lékařskou péčí, ubytování/hotely, nemocnice, čerpací stanice, strategické objekty, energetika, veřejná doprava etc.
 • venčení domácích mazlíčků je omezeno na nezbytnou míru v blízkosti bydliště
 • zavádí se povinnost využívat v nákupních centrech HES kód pro vstup od zaměstnanců a zákazníků, počet osob v těchto prostorech je na rozhodnutí provinční/okresní obecné hygienické stanice
 • rozhodnutí provinční/okresní obecné hygienické stanice ovlivní počet osob na místech se zvýšeným počtem osob (náměstí a ulice)
 • pozastavení provozu dětských školek a jeslí
 • pracoviště s 50 a více lidmi podléhají pravidelnému monitoringu

UPOZORŇUJEME, ŽE PRÁVNĚ ZÁVAZNÝ VÝKLAD MOHOU POSKYTNOUT JEN PŘÍSLUŠNÉ TURECKÉ ÚŘADY. POSKYTOVANÉ INFORMACE NEJSOU V PLNÉM ROZSAHU A JSOU BEZ PRÁVNÍHO ÚČINKU!

POZOR! PAMATUJTE, ŽE ÚŘADY NA MÍSTNÍ ÚROVNI ČI PROVINČNÍ MOHOU UPLATNIT DALŚÍ OMEZENÍ A NARUŠENÍ OPATŘENÍ JE SANKCIONOVÁNO!

VÝŠE UVEDENÉ INFORMACE NEMUSÍ BÝT KOMPLETNÍ ČI PŘESNÉ.

 

Zastupitelský úřad neuvádí všechny informace ve vyčerpávajícím rozsahu - ty lze obdržet pouze od příslušných místních úřadů, dopravců a poskytovatelů služeb. Informace uváděné slouží pouze jako základní orientační přehled. Tímto je rovněž vyhrazena možnost neaktuálnosti či nepřesnosti i přes veškerou snahu podávat informace v řádné kvalitě.

Na základě oběžníku Ministerstva vnitra Turecké republiky, bylo s účinností od 01.10.2020 nařízeno:

 • Povinnost použití HES kódu při cestování v rámci veškeré vnitrostátní veřejné dopravy v Turecku (letecká, vlaková, autobusová, atd.). Toto nařízení se týká i městské dopravy. Při objednávání jízdenek a při vstupu do dopravního prostředku bude HES kód ověřován. Pasažérům bez HES kódu a s příznaky onemocnění covid-19 nebude umožněno cestovat veřejnou dopravou.
 • Cestování veřejnou dopravou osobami, kterým byla nařízena karanténa, bude považováno za trestný čin.
 • Povinnost použití HES kódu při použití jakéhokoliv ubytovacího zařazení (hotely, motely, domácí penziony, hostely, kempoviště, atd.). Kód bude zkontrolován při přihlášení k ubytování, stejně tak bude probíhat kontrola na příznaky onemocnění covid-19.
 • Klienti, kterým bude diagnostikováno onemocnění covid-19, nebo kteří byly ve styku s nakaženou osobou, budou umístěny do izolace v rámci standardů "Safe Tourism Certificate". Pokud je nebude možno umístit do takových ubytovacích zařízení, bude izolace v karanténě zajištěna jiným způsobem místním či oblastním ředitelstvím hygienických stanic.

OBECNÁ DOPORUČENÍ:

 • Mějte při sobě osobní doklad/y.
 • Dodržujte povinnosti ve věci nošení roušek a fyzického odstupu.
 • V případě mezinárodních cest se ujistěte, že let či lety jsou platné a tranzit přes další státy je možný a za jakých podmínek.
 • Ministerstvo vnitra Turecké republiky vydalo vyhlášku s mandatorní povinností nošení roušek na veřejnosti. NOSTE ROUŠKU NA VEŘEJNOSTI!
 • Dochází k přísnější kontrolám všech zařízení poskytující služby ve věci dodržování pravidel boji proti COVID-19.
 • Osoby ve věku 65 let a starší jsou omezeni na místo svého pobytu s povolenými vycházkami mezi 10: 00-13: 00. Osoby ve věku 20 let a méně mají povoleny vycházky v době od 13:00 do 16:00. PAMATUJTE NA OBECNÉ ZÁKAZY VYCHÁZENÍ!

VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT:

 • Doporučujeme si před přeshraniční pozemní dopravou zjistit podmínky nejenom k situaci v Turecku, ale také v sousedním státě.
 • Pamatujte na případnou vízovou povinnost při jiném účelu pobytu než turismus.
 • Kontroly na COVID-19 pro leteckou, pozemní a námořní dopravu jsou nadále platné. Cestující, kteří přijíždějí do Turecka, budou muset vyplnit informační formulář a budou zkontrolováni příznaky. Při podezření na COVID-19, bude cizinec převezen do nemocnice na vyšetření. Pokud se zjistí, že cestující s COVID-19 se nacházel v letadle, lodi, vozidle etc., tak budou informační formuláře vyplněné při příjezdu použity k identifikaci osob, s nimiž byl nakažený v kontaktu s tím, že tito budou poté podrobeni 14denní izolaci / karanténě.
 • Cizinci cestující za zdravotní turistikou dle dostupných informací podléhají vízové povinnosti a zvláštní zdravotní dokumentaci, aby mohli vstoupit do Turecka za tímto účelem. Doporučujeme konzultovat následující webové stránky a provést konzultaci s příslušnými tureckými úřady: http://www.mfa.gov.tr/general-information-about-turkish-visas.en.mfa

Před vycestováním do Turecké republiky doporučujeme si informace o podmínkách vstupu a pobytu na území Turecké republiky ověřit u tureckých úřadů – v rámci České republiky lze využít Velvyslanectví Turecké republiky v Praze.

DOPRAVA:

 • Informace o HES kódu, jsou k dispozici na tomto webu: https://hayatevesigar.saglik.gov.tr/hes.html - INFORMUJTE SE PŘEDEM U DOPRAVCE, ZDALI JE OD VÁS VYŽADOVÁN!
 • Zákaz stání cestujících ve veřejné dopravě s výjimkou dle jednotlivých provincií pro městskou drážní dopravu.
 • Pro podmínky dopravy mezi městy soukromými osobními vozy je nutno se informovat u příslušných tureckých úřadů.
 • Počet přepravovaných osob v autobusech a minibusech musí umožnit pravidlo osobního odstupu.
 • Došlo k obnově přímých letů v ose Istanbul-Praha
 • POZOR! Odbavení letů podléhá různým opatřením/regulacím jako je mj. kontrola teploty, vstup s platným lístkem či fyzický odstup.
 • Cestující jsou povinni nosit obličejovou masku při pobytu na letišti a zároveň během letu a během užití jakéhokoliv prostředku veřejné dopravy. O specifických podmínkách se informujte přímo u dopravce.
 • Cestující jsou povinni vyplnit formulář pro vyhledání cestujícího před příletem do Turecka - podrobnosti poskytne příslušná letecká společnost.
 • Cestující přicházející do Turecka budou kontrolováni na symptomy koronaviru, včetně teplotních kontrol. Všichni cestující, kteří projeví příznaky, budou muset podstoupit test PCR. Opatření v této věci pro pozemní hranice je nutno konzultovat přímo s příslušnými tureckými úřady.
 • POZOR! Zavedena povinnost PCR testu pro leteckou dopravu dnem 28.12.2020. Náš výklad je, že dnem 30.12.2020 bude uvedené uplatňováno rovněž také pro pozemní a námořní dopravu.
 • POZOR! Dle mediálních oznámení byly dočasně pozastaveny lety pro Velkou Británii, Dánsko a Jižní Afriku.

Odkazy na vybrané letecké dopravce v Turecku:

POZOR! Výše uvedené neformální informace je nutno konzultovat či ověřit u příslušných tureckých úřadů, které jsou příslušné k závaznému výkladu a vynutitelnosti.


ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

 

Nejčastější otázky a odpovědi:

Mohu do Turecka přicestovat bez udání důvodu?

Uvedené je nutno konzultovat s příslušnými tureckými úřady - v rámci České republiky je možnost uvedený dotaz konzultovat s Velvyslanectvím Turecké republiky. Připomínáme, že při jiném než turistickém účelu je nutno se předem informovat u příslušných tureckých úřadů na vízovou povinnost.

Potřebuji pro vstup do země negativní test na Covid-19? Musím po příjezdu zůstat v karanténě nebo splnit jiné podmínky?

Turecko bude vyžadovat, aby všichni mezinárodní cestující přilétající letecky počínaje 28.12.2020 předložili negativní výsledky testu na virus PCR získané během posledních 72 hodin.

Pravidlo je dnem 30.12.2020 rovněž uplatňováno pro pozemní dopravu. Mediální zdroj uvádí, že i námořní.

Letiště Istanbul mj. informuje, že dnem 28.12.2020 všichni mezinárodní cestující starší šesti let, kteří přijedou do Turecka leteckou dopravou, budou muset za posledních 72 hodin předložit negativní výsledek testu PCR.

Turkish Airlines informuje o nutnosti PCR testu v rámci 72 hodin.

Dále doporučujeme konzutovat informaci Turkish Airlines ohledně Velké Británie, Dánska a Jižní Afriky.

Jaké jsou podmínky průjezdu zemí? Jak dlouho mohu v zemi pobývat? Mohu do země přijet za prací?

Podmínky průjezdu jsou dány místní legislativou Turecké republiky, existujícím navazujícími lety a podmínkami vstupu země destinace. Podmínky vstupu a pobytu občanů ČR jsou dány místní legislativou.

Na co si mám dát pozor?

 • Pamatujte na obecnou povinnost nošení roušek. Za porušení této povinnosti můžete být sankcionováni.
 • Omezení pohybu v určité dny a hodiny. O víkendy aplikován tzv. lockdown.

?Jaké jsou podmínky pro návrat osoby s českým občanstvím, která má bydliště v Turecku, do ČR?

V daném ohledu je nutno konzultovat svoji situaci s Ministerstvem vnitra České republiky, příslušnou hygienickou stanicí a Ministerstvem zdravotnictví České republiky.

POZOR! Zastupitelský úřad neuvádí všechny informace ve vyčerpávajícím rozsahu - ty lze obdržet pouze od příslušných místních úřadů, dopravců a poskytovatelů služeb. Informace uváděné slouží pouze jako základní orientační přehled. Tímto je rovněž vyhrazena možnost neaktuálnosti či nepřesnosti i přes veškerou snahu podávat informace v řádné kvalitě.

 


K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.