mzv.cz (MZv ČR)
Ze světa  |  22.12.2020 17:29:00

Koronavirus v Polsku - Situace v oblasti cestování z ČR, vstup na území Polska a restrikcích v pohybu na území

COVID19 - situace v oblasti vycestování z ČR, vstupu na území Polska a restrikcích v pohybu na území

17.12.2020 / 18:46 | Aktualizováno: 22.12.2020 / 17:29

Aktuální informace o vycestování z ČR, vstupu a pohybu na území Polska a souvisejících karanténních opatřeních.

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY:

MZV upozorňuje, že při cestách do zahraničí je nutno se informovat o podmínkách vstupu, restrikcích a preventivních opatřeních dané země.

Od 15. 6. 2020 MZV ČR doporučuje dbát zvýšené opatrnosti během cest do států s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 (označených zeleně na tzv. Semaforu).

MZV i nadále doporučuje cestovat do ostatních zemí světa (označených červeně a neoznačených žádnou barvou na tzv. Semaforu) jen v nezbytných případech vzhledem k epidemiologické situaci, z důvodů rozsáhlých restriktivních opatření a výrazných komplikací v dopravě.

Aktualizované informace o mimořádných opatřeních ČR v rámci nouzového stavu na území ČR naleznete pod následujícím odkazem https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/nouzovy-stav-a-mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#skoly_30_11.

 

2. VSTUP NA ÚZEMÍ POLSKA A TRANZIT:

AKTUÁLNÍ UPOZORNĚNÍ!

Dne 17. 12. 2020 polský ministr zdravotnictví Adam Niedzielski informoval, že od pondělí 28. prosince 2020 do neděle 17. ledna 2021 PL vláda zavede tzv. národní karanténu. Ta bude spočívat ve zpřísnění stávajících a zavedení nových opatření, jež mají zamezit dalšímu šíření Sars-CoV-2.

Národní karanténa bude spočívat v následujících dodatečných opatřeních:

 • Úplném uzavření hotelů (nikoliv ubytoven). Hotely nebudou moci ubytovávat ani v případě služebních cest. Tímto krokem chce PL vláda předejít zneužívání služebních pobytů.
 • Úplném uzavření lyžařských areálů / vleků.
 • Dne 31.12. od 19.00 hod. do 1.1.2021 6.00 hod. bude platit zákaz vycházení.
 • Uzavření obchodů v obchodních centrech (pravděpodobně nad 2000 m2 plochy) s výjimkou potravin, lékáren, trafik a knihkupectví. Uzavření se netýká obchodních domů s nábytkem.
 • Pro všechny osoby přijíždějící do Polska prostředky hromadné přepravy osob bude platit 10-ti denní domácí karanténa.
 • Sportoviště v celé zemi budou otevřena pouze pro profesionální sportovce.

 

Do té doby jsou v platnosti informace níže.

 

 

Tranzit (níže uváděné Nařízení Rady ministrů PL z června 2020 je platné až do současné doby)

S účinností ode dne 13. června 2020 Polsko ukončilo režim dočasně obnovených hraničních kontrol s Německem, Českou republikou a Slovenskem (s Litvou již ode dne 12. června). Občané Evropské unie a ESVO, stejně jako osoby s trvalým pobytem v těchto zemích, mohou polské pozemní státní hranice svobodně a bez omezení překračovat v obou směrech (to nemusí platit pro letecký provoz; podmínky v leteckém provozu je třeba průběžně sledovat a informovat se u svého přepravce). De facto se tak navrátil stav před zavedením mimořádných opatření a příslušné nařízení vlády PL je platné až do současné doby. Polsko rovnež obnovilo mezinárodní autobusovou a vlakovou přepravu se sousedními státy EU.

V úterý 30.6. večer bylo publikováno novelizující nařízení k mezinárodní letecké přepravě osob, které je od té doby průběžně novelizováno. Od 1.7. je mezinárodní letecká přeprava osob do / z Polska zpravidla umožněna mezi Polskem a státy EU a ESVO, event. dalšími třetími zeměmi. Vývoj situace je možné sledovat na následujícím polském vládním webu: https://www.gov.pl/web/coronavirus/travel.

V obecné rovině nejsou tedy z Polské strany pro vstup/tranzit stanovena žádná zásadní opatření (test, karanténa či ohlašovací povinnost nevyžadovány). Situace se však každým dnem mění a nelze předjímat, jak se bude situace krátkodobě či dlouhodobě vyvíjet.

Aktuální informace je možné nalézt na webových stránkách Pohraniční stráže PR:

https://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8557,Koronawirus-wjazd-do-Polski.html

 

3. DOPRAVA:

(níže uváděné Nařízení Rady ministrů PL z června 2020 je platné až do současné doby)

S účinností ode dne 13. června 2020 Polsko ukončilo režim dočasně obnovených hraničních kontrol s Německem, Českou republikou a Slovenskem (s Litvou již ode dne 12. června). Občané Evropské unie a ESVO, stejně jako osoby s trvalým pobytem v těchto zemích, mohou polské pozemní státní hranice svobodně a bez omezení překračovat v obou směrech (to nemusí platit pro letecký provoz; podmínky v leteckém provozu je třeba průběžně sledovat a informovat se u svého přepravce). De facto se tak navrátil stav před zavedením mimořádných opatření. Polsko rovnež obnovilomezinárodní autobusovou a vlakovou přepravu se sousedními státy EU.

V úterý 30.6. večer bylo publikováno novelizující nařízení k mezinárodní letecké přepravě osob, které je od té doby průběžně novelizováno. Od 1.7. je mezinárodní letecká přeprava osob do / z Polska zpravidla umožněna mezi Polskem a státy EU a ESVO, event. dalšími třetími zeměmi. Vývoj situace je možné sledovat na následujícím polském vládním webu: https://www.gov.pl/web/coronavirus/travel.

 

Kapacita pro počet přepravovaných osob v rámci hromadné přepravy osob (autobusy, tramvaje, metra - státní/soukromí přepravci a stejně tak i tranzitující zahraniční přepravci) je dána buď 1/2 kapacity míst k sezení a stání, případně celou kapacitou míst k sezení. Při využití hromadné přepravy osob je třeba zakrývat si dýchací cesty po celou dobu jízdy.

 

4. OPATŘENÍ:

Obecná opatření
- V celém Polsku je stanovena povinnost zakrývání dýchacích cest v uzavřených objektech i na veřejných prostranstvích. Povinnost se netýká dětí do věku 5 let včetně a osob, od nichž nelze povinnost vynutit s ohledem na jejich zdravotní stav.
- na veřejných akcích a při shlukování osob na veřejnosti je omezen počet přítomných osob na 5.
- Osoby starší 70 let mohou vycházet z domova pouze za účelem výkonu pracovních povinností, nákupu nejnutnějšího zboží a potravin a návštěvy kostelů.
- domácí (až 10-denní) karanténa uvalená na všechny osoby žijící ve společné domácnosti s osobou, které byla nařízena domácí karanténa z důvodu zjištění COVID-19.
- povinnost mít v obchodech nasazené rukavice, nebo užít dezinfekci rukou

Zákaz ubytovávání je stále v platnosti s následujícími výjimkami:

 • ubytování při služebních cestách
 • pro sportovce během výcvikových táborů a sportovních soutěží,
 • pro lékaře, pro které je ubytování nezbytné z pracovních důvodů nebo kvůli karanténě.
 • zvláštní případy pacientů a jejich pečovatelů (např. onkologičtí pacienti, pacienti s dialýzou a děti v péči dospělých).
 • povolen je také provoz ubytoven pro zaměstnance.Vzdělávání/kultura/sport

- kompletní uzavření ZŠ (od pondělí 9.11. do 29.11. pro 1-3. třídy, pro 4-8 třídy již v současnosti platí distanční výuka do 29.11.).
- distanční výuka rovněž na středních a vysokých školách.
- od 8:00 do 16:00 se osoby mladší 16 let mohou pohybovat na veřejnosti pouze v doprovodu dospělé osoby.
- zákaz všech kulturních akcí a uzavření všech kulturních institucí (od soboty 7.11. do 29.11.)
- sportovní akce bez účasti veřejnosti.
- fungování aquaparků, posiloven a plováren je pozastaveno.
- v kostelech smí být pouze 1 osoba na 15m2 (s platností do 29.11.)

Ekonomika/doprava
- zákaz poskytování hotelových / ubytovacích služeb (s výjimkou služebních cest) (od soboty 7.11. do 29.11.).
- uzavření lázní
- uzavření barů a restaurací. Jídlo a pití je možné objednat pouze s sebou nebo na rozvoz.
- omezení počtu klientů v obchodech (plocha do 100m2 - 1 klient na 10m2, plocha nad 100 m2 - 1 klient na 15m2) (od soboty 7.11. do 29.11.).
- v prostředcích MHD je povoleno obsazení max. poloviny míst k sezení, resp. max. počet cestujících je omezen na 30 % celkové kapacity dopravního prostředku.

 

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

 

Aktuální karanténní a hygienická opatření aplikovaná na osoby, které vstoupí na území Polska, doporučujeme vždy ověřit na stránkách www.gov.pl a www.gis.pl.

 

6. MÍSTA V POLSKU OPRÁVNĚNÁ PROVÁDĚT TESTOVÁNÍ NA COVID-19

Dle webových stránek vládních institucí v PL jsou v každém vojvodství určena speciální místa (laboratoře) oprávněná provádět testy na COVID-19. Jejich seznam je možné nalézt pod následujícím odkazem.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid

Potvrzením o absolvování testu se rozumí lékařské potvrzení o tom, že byl proveden test RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem spolu s potvrzením vydaným příslušnou laboratoří o tom, že byl proveden test RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem (jedná se tedy o dva různé dokumenty, jeden dokument je potvrzení lékaře a druhý dokument potvrzení laboratoře).

 

Současně MZV důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.

 

 

přílohy

Usnesení vlády 443 - 140 KB PDF (Acrobat dokument) 24.4.2020
https://www.mzv.cz/file/3956279/sb0070_2020__usneseni_443__cestovani.pdf

Vzor potvrzení test COVID19 - 21 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 18.5.2020
https://www.mzv.cz/file/3956283/VZOR_Lekarske_potvrzeni_o_vysledku_testu_PCR_na_SARS_CoV_2_CZ_EN_UK___20200428.docx

Opstření vlády ČR 2_6_2020 - 89 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 3.6.2020
https://www.mzv.cz/file/3983140/opatreni_vlady_CR.docx


K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář


Označení stránky: polsko covid, polsko koronavirus, karanténa v polsku, koronavirus Polsko, opatření polsko
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2023

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V

ISSN 1801-8688