mzv.cz (MZv ČR)
Cestování  |  19.12.2020 16:27:00

Informace k cestování Česká republika - Itálie - Itálie zavádí pro období svátků celkový lockdown

Informace k cestování Česká republika - Itálie

17.12.2020 / 16:45 | Aktualizováno: 19.12.2020 / 16:27

Pozor!!! Zpřísnění podmínek pro příjezdy ze zahraničí do Itálie. Od 10. 12. platí pro cestující z ČR a většiny evropských států (státy kategorie C) povinnost zajistit si před vstupem do Itálie negativní Covid-test (výtěrem z nosohltanu) ne starší než 48 hodin, pokud se chtějí vyhnout karanténě. Od 21.12. do 6.1. bude pro všechny osoby vstupující do Itálie ze států kategorie C zavedena povinná čtrnáctidenní karanténa. Karanténa bude povinná i po 6.1.2021 za předpokladu, že cestující pobýval v jedné ze zemí kategorie C v období od 21.12. do 6.1. jeden či více dnů. Z karantény jsou stanoveny výjimky. Omezení pohybu mezi regiony i noční zákaz vycházení (22h-05h) platí i o vánočních svátcích a svátcích nového roku (viz kapitola Opatření). Po většinu uvedeného období bude v zemi platit celkový lockdown. Další podrobnosti a výjimky níže v textu.


Pro vstup do Itálie z České republiky je od 10.12. požadován negativní test (výtěr) na Covid ne starší 48 hodin. Itálie uznává testy PCR i antigenní.

Všichni občané přijíždějící z ČR, s testem či bez, jsou povinni se ihned po příjezdu nahlásit na Oddělení prevence příslušného zdravotnického zařízení (Dipartimento di prevenzione dell´azienda sanitaria - návod: do google zadejte "ASL dipartimento prevenzione a místo pobytu")

Uvnitř Itálie platí různý stupeň omezení pohybu dle regionů - aktualizováno 19.12.:

Itálie zavádí pro období svátků celkový lockdown, přerušený pouze na několik dnů mezi svátky (21.12., 22.12., 23.12., 28.12., 29.12.,30.12. a 4.1.), kdy platí pravidla pro oranžovou zónu. V ostatní dny se uplatňují na celém území opatření, platná pro červenou zónu. Další podrobnosti viz kapitola 4 - Opatření.

Červená zóna = výrazné omezení vycházení - aktuálně žádný region. Pro opuštění domova musí být prokazatelné důvody a čestné prohlášení (práce, zdraví, nezbytné důvody).

Oranžová zóna = omezení pohybu -Abruzzo, Kampánie, Autonomní provincie Bolzano, Toskánsko, Valle d'Aosta (Abruzzo, Campania, Provincia Autonoma di Bolzano, Toscana, Valle d’Aosta). Zde platí omezení pohybu mezi obcemi (zákaz opustit obci krom prokazatelných závažných důvodů) a uzavření pohostinství.


Žlutá zóna - Lombardie, Piemont, Basilicata, Kalábrie, Emilia Romagna, Furlansko Julské Benátsko, Lazio, Ligurie, Marky, Molise, Autonomní provincie Trento, Apůlie, Sardinie, Sicílie, Umbrie, Benátsko (Lombardia, Piemonte, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto). Zde platí např. celonárodní omezení nočního vycházení (22-05) nebo zkrácená doba provozu restaurací (do 18.00h).

Aktuální rozdělení regionů na červené, oranžové a žluté v gesci Ministerstva zdravotnictví Itálie rovněž naleznete na konci stránky tohoto odkazu:

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5351&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto


 

Všichni cestující do Itálie musí vyplnit čestné prohlášení, viz odkaz MZV IT:

https://www.esteri.it/mae/en/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html

Formulář - čestné prohlášení

 

Na co si dát pozor?

Roušky je povinno používat všude (uvnitř i vně). Nedodržení je pokutováno (400-1000 €). Restaurace, bary, hospody, bistra, zmrzlinárny i cukrárny jsou otevřeny pouze do 18:00. Pozor: celonárodní zákaz večerního vycházení od 22h-05h a další restriktivní opatření - více informací zde a v kapitole 4.

 

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY

V důsledku kritické epidemiologické situace platí v ČR od 18. prosince 2020 usnesení vlády č. 1334 o přijetí krizového opatření, kterým se omezuje volný pohyb osob na území celé ČR.

 

Do ČR je možné přicestovat jen v nezbytně nutných případech.

 

Není možná cesta za účelem turistiky nebo návštěvy přátel. Omezení dále zahrnují například uzavření hotelů a ubytovacích zařízení (pro turistické účely), pobyt na veřejně přístupných místech (povoleno maximálně šest osob), noční vycházení od 23:00 do 4:59 hod. apod.

 

Toto rozhodnutí nijak nově neomezuje cestování pendlerů.

 

Osobám, které do ČR z nezbytně nutných případů přicestují, připomínáme povinnost důsledně dodržet karanténní opatření, spočívající ve vyplnění příjezdového formuláře před cestou a absolvování testu na covid-19 po příjezdu do ČR (popř. těsně před příjezdem, pokud jde o test ze zemí EU).

 

Omezení volného pohybu osob v ČR platí od 18. prosince 2020 do 23. prosince 2020.

K podmínkám vycestování z České republiky prosíme konzultujte zde:

https://www.mzv.cz/

https://koronavirus.mzcr.cz/


2. VSTUP NA ÚZEMÍ ITÁLIE A TRANSIT

Upozorňujeme, že pro cestující z ČR od 8.10.2020 platí povinnost prokázat se testem. V rizikových regionech Itálie dochází k výraznému omezení pohybu osob.

Povinné testy (výtěr z nosohltanu) platí pro všechny přijíždějící z České Republiky a dalších států. (státy kategorie C na italském seznamu zemí). Do obdržení negativního výsledku testu či do jeho odběru, je nařízena karanténa-domácí izolace.

S účinností od 10. 12. pro cestující z ČR a většiny evropských států (je rozšířen seznam zemí v kategorii C) platí povinnost zajistit si před vstupem do Itálie negativní Covid-test (molekulární či antigenní, výtěrem z nosohltanu) ne starší než 48 hodin, pokud se chtějí vyhnout karanténě.

Počínaje 10. prosincem 2020 se v italském seznamu zemí C nachází: Rakousko, Belgie, Bulharsko, Kypr, Chorvatsko, Dánsko (včetně Faerských ostrovů a Grónska), Estonsko, Finsko, Francie (včetně Guadeloupe, Martiniku, Guyany, Réunion, Mayotte a kromě jiných území nacházejících se mimo evropský kontinent), Německo, Řecko, Irsko, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko (s výjimkou území mimo evropský kontinent), Polsko, Portugalsko (včetně Azor a Madeiry), Česká republika, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko (včetně území na africkém kontinentu), Švédsko, Maďarsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (včetně Normanských ostrovů, ostrova Man, Gibraltaru a britských základen na ostrově Kypr a kromě území mimo evropský kontinent pro za které odpovídá Království za mezinárodní vztahy), Island, Norsko, Lichtenštejnsko, Švýcarsko, Andorra, Monacké knížectví.

Ještě přísnější pravidla začnou platit od 21. 12. do 6. 1., kdy bude zavedena povinnost čtrnáctidenní karantény pro všechny cestující, vstupující na italské území z některého státu C. Výjimky z karantény (zůstává ale povinnost testu) jsou připuštěny v případě nezbytnosti u důvodů, jejichž výčet obsahuje ustanovení čl. 6 odst. 1 nařízení z 3. prosince 2020 (například práce, zdraví, studium, či absolutní urgence). Ustanovení o povinné karanténě i výjimkách se budou vztahovat i na období po 6.1. 2021 (nejméně do 15.1.) v případech, kdy bude chtít do Itálie vstoupit osoba, která pobývala v jedné ze zemí kategorie C v období od 21.12. do 6.1. jeden či více dnů. Shodné platí i tehdy, pokud se jednalo o pouhý (minimálně jednodenní) tranzit přes některý z těchto států.

Dotazník k Vaši cestě a rady, co potřebujete v jazyce anglickém na základě toho odkud a kdy přijíždíte, podrobné rozdělení zemí, výjimky a další informace naleznete na stránkách italského ministerstva: https://www.esteri.it/mae/en/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html Zde je i formulář k vyplnění, jenž Itálie při vstupu vyžaduje.

Kdokoli, kdo přijede do Itálie a nespadá do některé z kategorií ve výjimkách se od 21.12.-6.1. musí podrobit domácí izolaci v délce 14 dnů. Pro usnadnění uvádíme stručný výčet výjimek zde, pro přesný výčet doporučujeme konzultovat přímo Dekret premiéra:

Vstup a tranzit Itálií bez povinnosti karantény a testu Covid-19 je umožněn v následujících případech těm, kteří nevykazují žádný ze symptomů nákazy virem COVID-19 (viz čl. 8 odst. 8 Dekretu premiéra):

  1. vstup do Itálie z prokazatelně nezbytných důvodů (práce, zdraví, urgentní záležitost) - do 120h
  2. průjezd Itálií do 36 hodin ve vlastním voze (z důvodu izolace od ostatních)
  3. zdravotnický personál z pracovních důvodů
  4. přeshraniční pracovníci
  5. zaměstnanci společností a institucí, které mají sídlo či pobočku v Itálii, pro prokazatelně nezbytné cesty do zahraničí
  6. zaměstnanci zastupitelských úřadů a mezinárodních organizací a EU, vojenský personál
  7. žáci a studenti, kteří dojíždějí minimálně jednou týdně na studia v jiném státě než je stát jejich obvyklého bydliště
  8. posádky dopravních a přepravních prostředků
  9. cestující z tzv. Covid-testovaných letů

Upozornění: vzhledem k současné situaci a k tomu, že požadavky pro cestování mohou být pro některé kontrolní složky ne zcela jasné a ucelené, doporučujeme osobám, které mají oprávnění do Itálie vstoupit na základě těchto výjimek (např. řidiči kamionové dopravy), aby si s sebou, krom ostatních náležitostí, vytiskly rovněž část Dekretu premiéra, která hovoří o těchto výjimkách a kategoriích v jazyce italském.

Dekret, články 6. a 8. k cestování a příloha se seznamem zemí č. 20. Dekret premiéra IT ze 3. prosince 2020 (DOCX, 31 KB)

Celé znění dekretu viz link https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/03/20A06767/sg

 

Ministerstvo zdravotnictví Itálie nás informovalo, že povinnost testů není limitována věkem (tzn. zahrnuje i malé děti).

 

TRANSIT: Ve světle nových opatření je v transitu přes červenou a oranžovou zónu je nutno prokázat účel a nezbytnost cesty.

Transit přes Itálii zůstává povolen bez testu vlastním vozidlem pokud tento nepřesáhne 36 hodin. Pokud transitujete přes letiště, nesmíte opustit transitní prostor. Pokud se přes Itálii nevracíte do ČR, kde máte trvalé bydliště, doporučujeme, abyste si s sebou vzali potvrzení k destinaci do třetí země (jedete-li do třetí země např. Slovinska za prací, za turistikou, prokažte se doklady o ubytování atp.).

 

3. DOPRAVA

Letecká doprava již funguje na komerční bázi. Vzhledem k šíření viru je nutno počítat s jejím postupným omezováním z důvodu nerentability.

Veřejná doprava je funkční, je nutno dodržovat sanitárně bezpečnostní protokoly proti šíření viru, tj. nošení roušek, rukavic a dodržování vzdálenosti minimálně 1 metru, sezení pouze na vyhrazených místech.

 

4. OPATŘENÍ

V Itálii stále platí vyhlášení nouzového stavu z důvodu pandemie koronaviru (nouzový stav je vyhlášen do 31. ledna 2021 - toto datum neznamená, že aktuální omezení a přerušení služeb či činností má stejnou délku platnosti).

K novým opatřením a omezením vycházení v určitých regionech:

1. V červené zóně je zaveden lockdown, občané se nesmí až na nezbytné důvody (zaměstnání, škola, zdravotní a jiné důvody) v místě volně pohybovat. Uzavřeny jsou ekonomické aktivity, mimo provozy nezbytně nutné (potraviny, lékárny, kadeřnictví). Za podmínky dodržení fyzických rozestupů je umožněno doprovázet děti do školních zařízení a na sportovní aktivity v místě bydliště.

2. V oranžové zóně je zakázán pohyb mimo obec bydliště veřejnými i soukromými dopravními prostředky a občané nesmí opustit tuto zónu. V nezbytných případech opět platí výjimky. Uzavřeny jsou bary, restaurace a cukrárny, ale zůstává možnost donáškové služby.

3. Ve žluté zóně - s nekritickým výskytem onemocnění - platí celonárodní úprava.

Pozor! Itálie zavádí pro období svátků celkový lockdown, přerušený pouze na několik dnů mezi svátky (21.12., 22.12., 23.12., 28.12., 29.12.,30.12. a 4.1.), kdy platí pravidla jako v oranžové zóně. V ostatní dny se uplatňují na celém území opatření, platná pro červenou zónu.

Na celém území Itálie platí zákaz vycházení od 22:00 do 05:00. Výjimky jsou připuštěny jen z prokazatelných důvodů (práce, studium, zdraví a situace nouze), přičemž je nutné současně vyplnit i písemné čestné prohlášení.

Nákupní centra jsou o svátcích uzavřena (s výjimkou prodeje novin a tabáku, léků a hygienických potřeb). Rovněž jsou uzavřena muzea a výstavní prostory. Až na nezbytně nutné cesty (práce, studium, jiné nezbytné důvody) se nedoporučuje cestovat ani soukromými, ani veřejnými dopravními prostředky.

Nařízení předsedy vlády a dvě zákonná opatření stanoví pravidla platná i pro období vánočních svátků a začátku roku 2021. Platí celoitalský zákaz nočního vycházení, a to od 22:00 do 5:00 ráno (na Nový rok prodloužený do 7:00). Od 21. prosince do 6. ledna je zakázáno cestovat mezi regiony i obcemi (výjimku mají malé obce do 5 000 obyvatel, ze kterých lze vycestovat do okolí 30 km, nikoliv však do hlavních měst provincií) - výjimky jsou umožněny pouze v případech návratu do místa bydliště nebo z nezbytně nutných důvodů (práce, zdravotní motivy nebo naléhavá urgentní situace). Ještě přísnější zákaz platí 24., 25., 26., 27. a 31. prosince a 1., 2., 3., 5. a 6. ledna, kdy platí pravidla jako v červené zóně (opět se shodnými výjimkami pro případy nezbytných cest). Lyžařská centra zůstanou do 6. ledna uzavřena (pozor ale na případy povinné karantény i po 6.1.2020, viz výše). Mše budou 24.12. i 25.12. probíhat, ovšem za předpokladu dodržení zákazu nočního vycházení.  

Obecně: nošení roušek zavedeno po celé Itálii všude, i venku (výjimky platí pro děti mladší 6 let, sportovní aktivity nekontaktního typu a osoby, které ze zdravotních důvodů nemohou roušky nosit), v opačném případě hrozí pokuty od 400-1000 Eur. Nově je důrazně doporučeno nosit roušky i v obytných prostorách při přítomnosti nespolužijících osob. Restaurace, bary, hospody a cukrárny jsou otevřeny pouze do 18:00. U jednoho stolu mohou sedět nejvíce 4 osoby (pokud se nejedná o spolubydlící). Zakázáno je shlukování se před bary apod. Zakázány jsou venkovní oslavy. Ulice a náměstí, na kterých dochází ke shromažďování osob, je možné uzavřít od 21:00 pro veřejnost. Uzavřena jsou wellness centra, lázeňská zařízení, lyžařská centra apod. - mohou platit regionální výjimky - doporučujeme ověřit u provozovatele služeb. Nákupní centra jsou od 4. 12. do 15. 1. o svátcích uzavřena (bude připuštěn pouze prodej novin a tabáku, léků a obchodů s hygienickými potřebami). Uzavřena jsou i muzea a výstavní prostory.

Pozor: platí celonárodní zákaz večerního vycházení od 22h-05h. Venkovní pohyb je v těchto hodinách umožněn pouze v prokazatelně odůvodněných případech (například návrat z/do zaměstnání či naléhavá zdravotní situace), přičemž je nutné předložit prohlášení se zdůvodněním (autocertificazione). V Lombardii platí i celodenní zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích. Za porušení příslušných regionálních nařízení lze uložit pokutu ve výši 400 až 3000 euro.

Formulář Autocertificazione (PDF, 627 KB)

 

Doporučujeme, aby turisté průběžně sledovali cestovní doporučení MZV ČR a řídili se jimi. Při plánování cesty do zahraničí je nutné si uvědomit, že stav globální pandemie nadále trvá a že pro pobyt v zahraničí je nutno počítat s možnými komplikacemi (např. nucenou dvoutýdenní karanténou v případě kontaktu s nakaženou osobou, nucenou izolací nebo i hospitalizací v případě onemocnění, která může trvat i déle, nutností zajistit dopravu do ČR v náhradním termínu) a být pro takové případy zajištěni buď ve smlouvě s cestovní kanceláří, situaci odpovídajícím cestovním pojištěním nebo vlastními finančními prostředky.

Občan, který se setká s osobou nakaženou, nebo má sám podezření na nákazu (teploty, dýchací potíže) informuje orgány na číslech 112, 118 nebo 1500, kde obdrží další pokyny. Pravděpodobně bude muset zůstat v domácí izolaci s tím, že jeho zdravotní stav bude italskými zdravotními složkami průběžně monitorován. Pokud by se mu přitížilo a bude nutná hospitalizace, tj. nemocniční léčba, tato bude hrazena v rámci evropského pojištění. Pobyt v tzv. domácí izolaci v Itálii (a na hotelech) si občan hradí sám.

Evropský průkaz zdravotního pojištění by měl krýt náklady na akutní zdravotní péči, nikoliv však nutně všechny náklady s případnou léčbou spojené. Důrazně se proto českým cestovatelům doporučuje uzavření takového cestovního pojištění, které by krylo všechny případné náklady s onemocněním Covid-19 spojené (prodloužení pobytu v případě onemocnění nebo karantény, náhradní doprava do ČR, repatriace do ČR v případě vážného zdravotního stavu nebo úmrtí), a také aby byli zajištěni dostatečnými vlastními finančními prostředky.

Upozorňujeme rovněž na komplikace, které mohou vyplynout z jazykové bariéry a izolace, kterou onemocnění Covid-19 vyžaduje.

Odkaz na výčet karanténních opatření: https://www.mzv.cz/rome/cz/viza_a_konzularni_informace/strucny_prehled_sanitarne_bezpecnostnich.html

 

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Ministerstvo zahraničních věcí Itálie, časté otázky, v jazyce anglickém:

https://www.esteri.it/mae/en/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html

odkaz na Civilní ochranu - počty nakažených http://opendatadpc.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/dae18c330e8e4093bb090ab0aa2b4892

Odkaz na ministerstvo zdravotnictví: http://www.salute.gov.it/portale/home.html

Odkaz na nové dekrety premiéra a přílohy: http://www.governo.it/node/15850

 

6. VSTUP NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

S účinností od 9. 11. je Itálie vyřazena ze seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy, pro přijíždějící z Itálie (pokud zde pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech) do ČR tak je mimo jiné zavedena povinnost vyplnit před cestou příjezdový formulář, kontaktovat krajskou hygienickou stanici a absolvovat PCR test na Covid19 nebo se podrobit karanténním opatřením.

Více informací naleznete v článku Příjezdy z Itálie do ČR.

 

 

Zastupitelský úřad Řím

Konzulární oddělení: Tel. 0039 0636095739, 0636095741, 0636095745,

e-mail: consulate_rome@mzv.cz

pohotovostní telefon pro případy nouze českých občanů v ohrožení života: 0039 335 310450

 

 

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.