Export (export.cz)
Export  |  03.11.2020 14:56:05

Mezinárodní obchod v souvislosti s koronavirem – přehled opatření

Epidemie koronaviru přinesla řadu omezení pro zahraniční obchod českých firem, ale i pro instalace a servis projektů v zahraničí. Důležité je mít aktuální a přesné informace o zaváděných/rušených povinnostech a omezeních, které souhrnně a aktuálně přinášíme přímo od našich kolegů – ekonomických diplomatů – v zahraničí. Informace jsou pravidelně aktualizovány.

Foto: Shutterstock

 

Na tomto místě najdete klíčové informace pro Vaše podnikání se zahraničím. U 20 největších exportních partnerů České republiky jsme připravili 7 stručných a jasných bodů obsahujících současná omezení a povinnosti v souvislosti s mezinárodním obchodem:

tarifní a netarifní bariéry – nejčastěji se dozvíte o zákazu vývozu specifických výrobků (převážně zdravotnického materiálu);

logistika – všechna nutná či doporučená opatření pro tranzit či dodej zboží včetně dokumentů, které musíte nově předkládat na hranicích;

otevřené hraniční přechody – nejen, které přechody jsou otevřené, ale často i doporučené přechody s menšími kolonami (pokud takové jsou);

hygienická opatření – nejčastější je nutnost mít roušku a dezinfekci (někde dobrovolně, někde povinně);

plán ekonomické podpory – komplexní informace o krocích vlády dané země pro zmírnění ekonomického poklesu;

perspektivní sektory pro podnikáníobchodní výměna se nezastavila a i v dnešní době je možné se zeměmi obchodovat (například při přestavbě nemocnic);

ekonomická predikce – odhady pro ekonomický vývoj v dané zemi pro rok 2020 a často i rok 2021.

Na závěr je vždy odkaz na stránky příslušného zastupitelského úřadu ČR. Země jsou řazeny abecedně.

Z hlediska obchodních cest a nutnost testu na koronavirus doporučujeme sledovat Rozcestník informací k cestování a mapu cestovatele.

Pokud musíte absolvovat po návratu test na koronavirus, zde je seznam odběrových center.

 

Aktualizováno k 29. 10. 2020

 

 

Belgie

Tarifní a netarifní bariéry

Nejsou


Logistika

Řidiči žijící v zahraničí, kteří v Belgii stráví více než 48 hodin, musí vyplnit „Public Health Passenger Locator Form“. Formulář, který bude sloužit k případnému trasování kontaktu, může být vyplněn i elektronicky a musí ho vyplnit všechny osoby ve vozidle. Řidičům hrozí pokuta 250 EUR v případě, že ve formuláři vyplní požadované údaje špatně. Více zde.


Otevřené hraniční přechody

Bez omezení


Hygienická opatření při přepravě zboží

U řidičů nákladní dopravy je požadováno, aby jim zaměstnavatelé poskytli dezinfekci na ruce, roušku a jednorázové rukavice. Při nakládce a vykládce je požadováno, aby řidiči respektovali základní hygienická pravidla, dodržovali sociální vzdálenost 1,5 m a omezili kontakt s dalšími osobami. Je podporováno, aby veškerá správa a administrativa byla řešena v co nejvíce případech digitální formou.

Více informací zde.


Plán ekonomické podpory

Belgická federální vláda a regionální vlády vydávají množství ekonomických opatření s cílem pomoci podnikům, OSVČ, dočasně nezaměstnaným osobám a všem občanům k překonání krize, která byla způsobena pandemií COVID-19. Souhrn těchto ekonomických opatření naleznete v článku ekonomické diplomatky z Velvyslanectví ČR v Bruselu zde.

Informace o aktuálních ekonomických opatřeních přijatých federální vládou a regionálními vládami lze sledovat na webových stránkách federální, vlámské, valonské a bruselské vlády.


Perspektivní sektory

Zdravotnictví: Lékařský materiál všeho druhu.

ICT: Technologie pro státní správu a školství (online výuka)

Strojírenství: Dopravní strojírenství – jízdní kola.


Ekonomická predikce

Belgická národní banka (BNB) očekává, že poté, co ekonomická aktivita poklesla v prvních dvou čtvrtletích o 3,5 % a 12,1 %, vzroste belgický HDP ve třetím čtvrtletí roku 2020 o 8 %. Předpokládá se, že po prudkém poklesu v první polovině letošního roku dojde k výraznému nárůstu investic a zejména ke zvýšení spotřeby. Belgická hospodářská aktivita by měla být oživena i z důvodu méně přísných omezujících opatření nastolených v Belgii. Podíl čistého vývozu k růstu HDP bude pravděpodobně téměř neutrální.


Web zastupitelského úřadu v Bruselu

Čína?

Tarifní a netarifní bariéry

Pro export z ČR v souvislosti s koronavirem nejsou. V souvislosti se spekulacemi, že importované potraviny mohou být za určitých okolností přenašečem viru, se ale mohou ze strany čínských úřadů objevit požadavky na kontroly výrobců zemědělského a potravinářského zboží (viz dále v kapitole „hygienická opatření při přepravě zboží“).Čínský export zdravotnických a ochranných prostředků jako jsou ústenky, roušky, respirátory, plicní ventilátory, testovací sady a teploměry byl na čínské straně významně zpřísněn v?průběhu dubna.

V?současné době platí, že základem pro povolení k?exportu je buď 1) zařazení na seznam v?Číně registrovaných/certifikovaných výrobců, který vede Národní správa léčiv a zdravotnických výrobků ČLR (NMPA), nebo 2) uznání čínskými orgány, že místní výrobce má zahraniční certifikaci (např. CE). Seznam těchto firem potvrzuje čínské Ministerstvo obchodu (MOFCOM) a vydává jej Čínská obchodní komora pro import a export léčiv a zdravotnických produktů (CCMPHIE). Jsou dva seznamy firem s?uznanými zahraničními certifikacemi: výrobci produktů pro zdravotnické účely a výrobci obličejových masek, které jsou určené pro nelékařské použití.

Výrobci/dodavatelé, kteří nejsou uvedení na výše uvedených seznamech, nemohou příslušnou produkci exportovat. Na poskytnutí všech nezbytných certifikátů, resp. potvrzení, že firma je zařazena na jeden z?výše uvedených seznamů schválených exportérů, by měl kupující (importér) před sjednáním obchodu trvat. Seznamy jsou čínskými orgány průběžně aktualizovány.


Logistika

Režim cestování a pohybu osob uvnitř Číny je nyní upraven zejména na základě rizikovosti jednotlivých oblastí. I v případě vnitrostátních cest, dotýkají-li se aktuálních rizikových oblastí, mohou být nařízené povinné testy na nemoc COVID-19 před/po příjezdu, příp. dokonce povinná 14denní karanténa. Rizikovost jednotlivých oblastí a cestovatelů je monitorována mobilními aplikacemi (pro Peking tzv. „Health Kit“), které se bohužel pro každé město či provincii liší a často nejsou vzájemně kompatibilní. Mimo oblasti, které jsou označené za rizikové, je městská i meziměstská doprava uvnitř Číny relativně volná. Trvá omezení mezinárodní letecké, lodní a železniční přepravy osob. U přepravy zboží podléhají od července testování na přítomnost koronaviru dovozy zemědělské a potravinářské produkce. Nadále platí, že je velmi obtížné získat letenku k cestě do/z Číny. Od 3. září 2020 byly obnoveny přímé lety do Pekingu, a to z Kambodže, Řecka, Dánska, Thajska, Pákistánu, Rakouska, Kanady a Švédska. Tyto lety jsou však vyhrazeny pouze občanům těchto zemí a čínským občanům. Cizincům jiných národností budou jejich rezervace na tyto lety zrušeny. K cestám do Číny lze použít řadu letů z Evropy do Šanghaje a některých dalších čínských měst; evropské lety do Pekingu s výjimkou těch z výše uvedených zemí, zůstávají i nadále odkláněny na jiná letiště s povinnou karanténou v místě příletu.

Suspendace platných víz a pobytových povolení z 26. března 2020 byla uvolněna 14. srpna 2020 pro držitele platných povolení k pobytu za účelem zaměstnání, soukromé záležitosti nebo sloučení rodiny, kteří si mohli na Velvyslanectví ČLR v Praze požádat zdarma o nové vstupní vízum. Rozhodnutím z 23. září 2020 došlo k dalšímu uvolnění, kdy držitelé platných pobytových povolení (pouze s výše uvedenými účely) mohou od 28. září 2020 vstoupit na území ČLR, a to bez nutnosti vyřizovat nová vstupní víza. Pokud vypršelo povolení k pobytu po 28. březnu 2020, mohou si držitelé výše uvedených pobytových povolení požádat o nová vstupní víza (po předložení příslušných dokumentů). Toto uvolnění se nevztahuje na studenty a učitele.

Před cestou do Číny je nutné absolvovat 72 hodin před odletem test na COVID-19. Negativní výsledky se zasílají spolu s fotokopií cestovního pasu a vyplněným zdravotním prohlášením Velvyslanectví Číny v Praze, které ověří laboratorní instituci a potvrzené zdravotní prohlášení odešle e-mailem zpět žadateli. Prohlášení je nutné před cestou vytisknout a předložit při kontrole před odletem, popř. při tranzitu a po příletu. Nadále platí povinnost strpět vyšetření na COVID-19 po příletu do země, následně povinnou 14denní karanténu v určeném hotelu a to na vlastní náklady a po jejím skončení opět vyšetření na COVID-19.

Více aktuálních informací o režimu vstupu do/z Číny lze nalézt na stránce Velvyslanectví České Republiky v Pekingu.


Otevřené hraniční přechody


Hygienická opatření při přepravě zboží

Obavy z šíření nákazy v ČLR stále přetrvávají. Opatření jsou v současné době zaměřena zejména na zamezení importu nákazy ze zahraničí, příp. na izolaci a eliminaci nově objevených lokálních ohnisek nákazy. Zdravotně-bezpečnostní opatření v oblastech, které jsou označené za bezrizikové, se postupně uvolňují. Nošení roušek je stále běžné, avšak povinnost jejich použití platí již pouze na vybraných místech. Nadále jsou při vchodu do veřejných míst běžná měření tělesné teploty.

V zásadě nejsou zavedena omezující hygienická opatření pro přepravu zboží. V důsledku spekulací, že možnou příčinou překvapivého propuknutí nákazy na pekingském tržišti Xinfadi v červnu mohly údajně být čerstvé potraviny dovezené ze zahraničí, vydaly čínské úřady pokyn posílit kontrolu a dozor nad importovanými potravinami a zemědělskými produkty. Je nutné tímto počítat se zpřísněnými kontrolami a testováním na přítomnost koronaviru zejména importovaných mořských plodů, ryb, masa, ale také mražených brambor, bobulovitých plodin či kožešin. Kontroly a omezení se týkají především čerstvých výrobků, které jsou do Číny přepravované v mražené či chlazené podobě letecky (např. jogurty, řezané květiny apod.). Prodlužuje se tak doba nutná pro výkon celních procedur, což přináší dodatečné náklady pro zadavatele přepravy nákladu. Objevují se také požadavky čínských úřadů na ad hoc videoinspekce v evropských výrobních závodech ve velmi krátkých termínech. Producenti potravin, kteří exportují do Číny, musí striktně dodržovat  “COVID-19 and Food Safety: Guidance for Food Businesses: interim guidance”, které 7. dubna 2020 vydala Světová zdravotnická organizace (WHO) a Organizace pro výživu a zemědělství (FAO).

Od dubna platí přísné podmínky pro posádky mezinárodních nákladních letů. Orgány v místě přistání mohou požadovat testování posádek, zakázat opuštění letadla nebo naopak přikázat shromáždění posádek na určeném místě po určitý čas, aby se zamezilo jejich kontaktu s okolím.


Plán ekonomické podpory

Vláda ČLR v období únor – duben uvolňovala fiskální i monetární politiku. První fiskální „balíček“ se zaměřoval na posílení prevence a kontrolu šíření epidemie. Další balíčky, které následovaly rychle po sobě (únor-březen), cílily na snížení daňového zatížení a povinných odvodů zaměstnavatelů. V poslední fázi přišla podpora exportérů. V květnu vláda oznámila, že dosavadní politika snižování daní z přidané hodnoty a také sociálních odvodů ze strany malých firem byla prodloužena do konce roku 2020. Důležitou součástí jsou rozpočtové převody lokálním vládám, které jsou určeny zejména na podporu zaměstnanosti. Její udržení je hlavní prioritou vlády v tomto roce. Celková hodnota stimulačního balíčku by v roce 2020 měla podle dosáhnout cca 4 – 4,5 % HDP a je podle očekávání relativně nízká. V porovnání s krizí v letech 2008-2010 v procentním vyjádření vůči celkovému objemu HDP je přibližně třetinová.

Centrální vláda předpokládá investice směrovat do budování „nové infrastruktury“ typu 5G sítí, dobíjecích stanic pro elektromobilitu, datových center apod., tedy v souladu s naplňováním strategie Made in China 2025. Regionální vlády naopak do tradiční, zejména dopravní, infrastruktury.

Banky získávají státní podporu umožňující odložení úvěrových splátek klientům (do března r. 2021), navýšení prostředků i zavedení preferenčních úrokových měr určených pro financování zejména malých a středních podniků. Velké komerční banky mají úkol zvýšit financování mikro a malých společností o 40 %.Na přelomu března a dubna začala být domácí poptávka stimulována i municipalitami, jelikož hodně lidí mělo stále obavu z pohybu v místech s větší koncentrací osob. Ve více jak 50 městech financovaly samosprávy speciální spotřebitelské vouchery.


Perspektivní sektory

ICT: Technologie pro online nákupy, vzdělání, sport a kulturu.

Zábava a volný čas: Hudební nástroje, videohry apod.

Potravinářský průmysl: Stravování a výživa v oblasti zdravého životního stylu.


Ekonomická predikce

Meziroční pokles HDP za první čtvrtletí r. 2020 byl ve výši 6,8 % HDP a naplnil očekávání analytiků. V druhém čtvrtletí se již čínská ekonomika vrátila k meziročnímu růstu HDP ve výši 3,2 %. Pozitivní trend naznačující obnovu ekonomické aktivity byl potvrzen ve třetím čtvrtletí, ve kterém Čína vykázala meziroční růst HDP o 4,9 %. Aktuální odhady naznačují, že díky stimulačnímu balíčku i obnově hospodářské činnosti po relativně rychlém zkrocení epidemie COVID-19 uvnitř Číny, se může podařit udržet ekonomiku roce 2020 v růstovém pásmu a to ve výši cca 2 %. V r. 2019 zaznamenala čínská ekonomika meziroční růst 6,1 % a pro letošní rok byl, před vypuknutím pandemie nemoci COVID-19, predikován růst o cca 5,9 %.

Domácí poptávka byla do poloviny března omezena přísnými zdravotně-bezpečnostními opatřeními. Poté zhoršující se ekonomickou situací a vývojem na trhu práce (růst nezaměstnanosti), a tím poklesem kupní síly. Pro rozsáhlou výrobní základnu země je důležitý export. Díky situaci ve světě panují obavy z dopadů snížené poptávky. V prvním čtvrtletí vykázaly čínské exporty meziroční pokles 11,4 %, importy se snížily o 0,7 % v domácí měně (RMB). Čínská vláda vnímá rizika na mezinárodních trzích a ve světle současné situace bude ještě více než doposud usilovat o zvýšení role domácí spotřeby jakožto tahouna ekonomiky. Ta aktuálně tvoří světově podprůměrných cca 53 % HDP.

Vzhledem k situaci ve světě, pokračujícím omezením mezinárodní osobní letecké přepravy ze strany čínských orgánů a povinným karanténám po příletu zpět do Číny, budou zahraniční cesty čínských turistů dramaticky nižší. Cestovatelé si mohou nemožnost vycestovat kompenzovat domácím turismem. I tam lze v důsledku pokračujících nejistot a obav spotřebitelů minimálně pro letošek očekávat velký propad. Nejpozději v průběhu třetího čtvrtletí bylo nicméně znatelné, že obavy občanů Číny z domácího cestování opadají. Vnitrostátní letecká spojení se i díky akčním nabídkám aerolinek postupně daří zaplňovat a v prvním říjnovém týdnu, tradičním čase pro odpočinek a cestování u příležitosti čínského státního svátku, byly oblíbené turistické destinace uvnitř země plné návštěvníků.


Web zastupitelského úřadu v Pekingu

Dánsko

Tarifní a netarifní bariéry

Nejsou.


Logistika

Řidiči nákladních vozidel přepravující zboží musí počítat s namátkovými hraničními kontrolami, kde jsou povinni předložit pouze běžně požadované přepravní doklady, jimiž prokážou účel své cesty do Dánska/přes Dánsko. Bez prokázání oprávněného důvodu vstupu nebude cizinec na území Dánska vpuštěn.


Otevřené hraniční přechody

Otevřené jsou tři silniční přechody z celkových třinácti: Sad v západní části jižního Jutska a přechody Krusa a Froslev ve východní části jižního Jutska, kde je podle zkušeností policie nejsilnější provoz z hlediska nákladní dopravy. Řidičům je doporučován zejména dálniční přechod u města Froslev, kde byl pro nákladní dopravu vyhrazen jeden pruh a nákladní automobily tam mohou projíždět přes hranici plynule oběma směry.

Trajektová přeprava na hranici mezi Německem a Dánskem (trasy Puttgarden-Rodby a Rostock-Gedser) a mezi Dánskem a Švédskem (Helsingor-Helsingborg, Grena-Halmstad a Frederikshavn-Göteborg) není pro nákladní dopravu omezena, mohou se ale vyskytnout dočasné změny v plavebních plánech či zpoždění. Přepravní společnosti nicméně apelují na firmy, aby nevysílaly řidiče, kteří navštívili země, na něž se vztahuje karanténa (ta v DK není povinná), a existuje tudíž vyšší riziko přenosu nákazy. Trajekt na trase Kodaň-Oslo funguje pro nákladní přepravu s dílčími omezeními. Řidiči musí při příjezdu do terminálu vyplnit prohlášení o nákladu a o zdravotním stavu.


Hygienická opatření při přepravě zboží

Nejsou.


Plán ekonomické podpory

Dánská vláda připravila na pomoc ekonomice balíček opatření v celkové hodnotě téměř 400 mld. DKK (cca 1,45 bilionu CZK). Ten zahrnoval v první řadě „záchranná“ opatření, jako je odložení plateb daní o čtyři měsíce (DPH, daně z příjmu i příspěvku na podporu pracovního trhu), kompenzace ušlého příjmu OSVČ a malých firem a finanční podpora na pokrytí 80 až 100% jejich fixních nákladů, či kompenzace 75-90 % mzdových nákladů na zaměstnance, kteří museli kvůli pandemii zůstat doma.

Další opatření byla směrována k podpoře finančního systému, jako např. uvolnění proticyklické kapitálové rezervy či poskytnutí garancí do výše 70% poskytnutých bankovních úvěrů firmám. V neposlední řadě jsou součástí balíčku opatření na podporu exportu a na podporu spotřeby.

Platnost většiny uvedených opatření skončila k 29. srpnu a nyní jsou nahrazována cílenou pomocí pro ty části průmyslové a obchodní sféry a kulturního a sportovního života, na něž se i nadále vztahují restrikce, a vytvořením systému sdílení pracovních míst (kurzarbeit).

 

Perspektivní sektory

Zdravotnictví: Zdravotnický materiál a ochranné pomůcky pro zdravotnický personál v „první linii“: ochranné oděvy, respirátory třídy FFP3, ochranné štíty.

Automobilový průmysl: Elektromobily (ale nikoliv hybridy či plug-in hybridy), elektrobusy.


Ekonomická predikce

Dle poradního orgánu vlády Dánské ekonomické rady bude 2020 HDP klesat:

Scénář optimistický – otevírání ekonomiky po Velikonocích:  -3,5 %

Scénář pesimistický – návrat epidemie na podzim ve druhé vlně:  -5,5 %

 

Dle Dánské národní banky:

Mírný scénář – rychlé otevření ekonomiky po Velikonocích: 2020 -3 %, 2021 v normálu

Střední scénář – postupné otevírání ekonomiky po Velikonocích: 2020 -5 %, následky i v 2021

Tvrdý scénář – otevírání ekonomiky až od června: 2020 -10 %


Web zastupitelského úřadu v Kodani

Francie

Tarifní a netarifní bariéry

Nejsou

Logistika

Omezení pro příjezd do Francie vázaná na pandemii covid-19 uvádí internetová stránka francouzského ministerstva vnitra. Vnitřní schengenská hranice je otevřená. V rámci opatření proti druhé vlně pandemie platí ve?Francii povinnost nošení roušek na?veřejnosti a?od?30.10.2020 omezení pohybu na případy s?potvrzením zaměstnavatele nebo vlastním čestným prohlášením dle formulářů na internetové stránce ministerstva vnitra.


Otevřené hraniční přechody

Bez omezení


Hygienická opatření při přepravě zboží

U řidičů mezinárodní nákladní dopravy je požadováno dodržování všeobecných doporučení osobní hygieny a odstupu v kontaktu minimálně 1 metr. Řidiči musejí být vybaveni dezinfekčním gelem nebo nádobou s vodou a mýdlem nebo dezinfekčními ubrousky ve vozidle.


Plán ekonomické podpory

1) Firmy mohou žádat:

2) OSVČ a firmy do 10 zaměstnanců mohou žádat:

 • o smírný odklad plateb poplatků za vodu, plyn a elektřinu u jejich dodavatelů
 • o odklad plateb nájemného na základě výzvy hlavních asociací pronajímatelů
 • o příspěvek až 1.500,- euro z Fondu solidarity (dotovaného státem, místními samosprávami a dobrovolně velkými společnostmi), pokud mají roční obrat pod 1 mil. euro, zdanitelný zisk pod 60 tis. euro a ztrátu tržeb kvůli karanténě minimálně o 50 %, ve výjimečných případech až do výše 5.000,- euro při bezprostředně hrozícím bankrotu, pokud mají minimálně jednoho zaměstnance

Perspektivní sektory

Zdravotnictví: Zdravotnický a laboratorní materiál jako jsou roušky, respirátory, plastové štíty, ochranné obleky, plicní ventilátory.

ICT: Části informační a komunikační techniky, softwarové inženýrství


Ekonomická predikce

Současné zhoršování epidemiologické situace staví otazníky k možnostem rychlejšího hospodářského oživení v dalším období. Ve střední variantě makroekonomické předpovědi v září odhadovala francouzská centrální banka, že by hospodářské oživení ve Francii do konce roku mohlo zmírnit pokles letošního HDP na 8,7 % a v roce 2021 se dostavit jeho růst o 7,4 %. Nová omezení kontaktů, hospodářské aktivity a pokles důvěry ekonomických aktérů v  další vývoj však mohou oživení značně oddálit. Pesimistická varianta zmíněné předpovědi tak uváděla pokles HDP letos až o 16 % a v roce 2021 jeho růst jen o 6 %. Návrh státního rozpočtu na rok 2021 je zatím postaven na předpokladu letošního poklesu HDP o 10 % a jeho růstu v roce 2021 o 8 %.


?Web zastupitelského úřadu v Paříži

Itálie

Tarifní a netarifní bariéry

Nejsou


Logistika

Přeshraniční pohyb zboží do Itálie a mezi italskými regiony je?bez omezení. Platí obecná hygienická opatření: vzájemný odstup minimálně 1 metr a více, používání dezinfekce, povinné?použití roušky v uzavřených prostorách i venku. Porušení je pokutováno. K?dispozici je nepřetržitá informační linka na čísle 1500. 

Podle nařízení z 8. 10. 2020 jsou při příjezdu do Itálie povinné testy PCR pro všechny přijíždějící z České republiky, Velké Británie, Nizozemska, Belgie, Španělska, a Francie. Karanténa do obdržení negativního výsledku testu. Testy mohou mít turisté a vracející se Italové už ze zemí příjezdu ne starší 72 hodin, nebo jim budou provedeny rychlotesty na letištích (výsledky do půl hodiny) nebo se nahlásí příslušnému zdravotnímu středisku a vyčkají v domácí izolaci odebrání testu v následujících 48 hodinách.

TRANSIT: Pro české občany v transitu přes Itálii – transit přes Itálii je možný pokud cestujete individuálně (ne veřejnou dopravou) a pokud váš transit nepřekročí 36 hodin na italském území. Pokud je tranzit přes letiště, nesmíte toto opustit.

Pokud nejsou rychlotesty na letištích k dispozici: cestující z České republiky, Velké Británie, Nizozemska, Belgie, Španělska a Francie se musí nahlásit příslušné ASL (zdravotní středisko) a objednat si test (přes drive in – autem dojede na odběr testu, pokud nemůže autem, řeší svou situaci přímo s ASL) a do obdržení výsledků je v domácí izolaci (2-3 dny).

Výjimky z povinnosti karantény a testu Covid-19:

 • pro posádky dopravních a přepravních prostředků
 • pracovníky, kteří mají oprávnění od kompetentních zdravotních orgánů
 • účastníky sportovních akcí a veletrhů

Vstup a tranzit Itálií bez povinnosti karantény a testu Covid-19 je umožněn osobám (pokud nepobývali nebo neprojížděli za posledních 14 dnů zeměmi, pro něž je zakázán vstup v následujících případech:

 • pobyt v Itálii z prokázaných nezbytných důvodů do 120 hodin
 • průjezd Itálií do 36 hodin
 • občanům a rezidentům států a území, kteří vstupují do Itálie z prokazatelných pracovních důvodů;
 • zdravotnický personál z pracovních důvodů
 • přeshraniční pracovníci
 • pracovníci firem a společností, které mají pobočky v Itálii s pobytem do 120 hodin
 • zaměstnanci zastupitelských úřadů a mezinárodních organizací a EU, vojenský personál

Vzhledem k neustále se měnící situaci doporučujeme sledovat aktuální vývoj zde.


Otevřené hraniční přechody

Všechny silniční hraniční přechody jsou otevřené.


Hygienická opatření při přepravě zboží

Negativní test na Covid-19 pro autodopravce není vyžadován. Řidiči nákladních vozidel musí při vjezdu a na území Itálie  používat individuální prostředky ochrany jako roušky, dezinfekční prostředky, rukavice. Jsou povinni dodržovat sanitárně bezpečnostní opatření proti šíření viru Covid-19 či omezení, která se mohou lišit podle regionů. Při manipulaci s nákladem musí používat roušky, je nařízen odstup jednoho metru při komunikaci s dalšími osobami. Do vybavení vozu byly zařazeny gumové rukavice a antibakteriální gel.  Přepravní doklady by měly být v elektronické podobě.

Nové nařízení předsedy vlády zpřísňující od 26. 10. celostátní protiepidemická opatření 

 V návaznosti na rychle rostoucí křivku infekce COVID 19 v Itálii vešlo dne 26.10. v?platnost nové nařízení vlády, které rozsáhle zpřísňuje restriktivní epidemiologická opatření. Nařízení by mělo platit do 24. listopadu.  

Nové nařízení zavádí po celém území Itálie zejména: 

 • uzavření divadel, kin, koncertních sálů, tanečních sálů, 
 • omezení otevírací doby barů, restaurací, hospod, zmrzlináren a cukráren do 18 hodiny ve všední dny i o víkendu,? donáška dovolena po 24 hodin, 
 • uzavření tělocvičen, plováren, wellness center a lázeňských zařízení, 
 • uzavření kasin, herních a sázkařských sálů a podobných? zařízení, 
 • suspenze činnosti výukových a zábavních center, 
 • suspenze exkurzí či stykových činností spojených s partnerskými programy, 
 • suspenze civilních a náboženských slavností, 
 • zákaz sportovních soutěží mimo profesionálních soutěží na národní úrovni spadající do seznamu It. olympijského výboru a It. paralympijského výboru. Povolené profesionální soutěže včetně fotbalových zápasů se pro diváky uzavírají, 
 • jsou uzavřeny vleky a další lyžařská zařízení ve ski areálech s výjimkou jejich užití pro profesionální sport s cílem přípravy na národní či mezinárodní soutěž a pro konání takové soutěže. Pro využití amatérskými lyžaři musí být přijata nařízení na úrovni Konference regionů odsouhlasená Vědecko-technickým výborem vlády,  
 • suspenze všech výstavních akcí jakéhokoliv typu, suspenze kongresů a podobných akcí, 
 • výuka na druhém stupni (od 14 let) musí být realizována minimálně 75% distančně, prezenční výuka mladších dětí bude pokračovat, 
 • bude posílen home office ve státní administrativě (dosud 50%), to samé se doporučuje v privátním? sektoru, 
 • nařízení neobsahuje zákaz pohybu mezi regiony, který byl rovněž diskutován. Vláda tak v současnosti „pouze“ důrazně doporučuje vyhnout se cestovaní mezi regiony, pokud to není pracovně, zdravotně či rodinně nutné. 

Plán ekonomické podpory

Italské hospodářství zažilo s pandemií největší kontrakci od konce druhé světové války a ocitlo se ve stavu ekonomického šoku, který se vláda snaží překonávat rozsáhlými rozpočtovými opatřeními a investicemi do zachování ekonomických kapacit země. Nedílnou součástí těchto kroků jsou finanční instrumenty EU. Mezinárodní měnový fond odhaduje pokles HDP Itálie na -10,6% v roce 2020, oproti -9% uvedeným vládou, Úroveň nezaměstnanosti odhaduje na 11% v roce 2020 a 11,8% ve 2021.

Jednotlivé sektory zasáhly důsledky pandemie velmi rozdílným způsobem. Zatímco online sektor rostl a přiblížil Itálii více na úroveň Francie či Německa, devastující dopady na turismus, který tvoří 13% HDP Itálie, se budou sčítat ještě v následujících měsících. Propad zaznamenala logistika, automobilový sektor, strojírenství a hutnictví a služby. Značné škody a pomalejší zotavení provází i zábavní průmysl a finanční sektor.

Jako pilíře plánu obnovy byly určeny vysokorychlostní železnice, elektronické platby, širokopásmové připojení pro všechny, energetická reforma, rozvoj zelené ekonomiky, snížení daňového klínu a pobídky pro podniky podporující „inkluzivnější Itálii“. Důraz je kladen na vzdělávání mladých, investice do výzkumu a vývoje, vzdělávání pracovníků a rozvoj manažerů v soukromém sektoru i ve veřejné správě.

Vláda na základě vládního dekretu snižuje výši hotovosti od 1.7.2020 z dosavadních 3 000 Eur na 2 000 Eur.


Perspektivní sektory

Níže uvádíme sektory, které doposud byly páteří italského průmyslu a skýtaly příležitosti pro firmy z ČR. Vzhledem k narušení výrobních a dodavatelských řetězců v důsledku pandemie však nelze přesně předvídat, jak rychlý či úspěšný bude návrat k původnímu výkonu v těchto odvětvích.

Nábytek: pro návrat do škol potřebuje Itálie 3 milióny školních lavic pro jednoho žáka, které nahradí dosavadní sezení po dvou.

Jízdní kola a příslušenství jízdních kol: V rámci koronavirových opatření byly zřízeny bonusy na nákup prostředků individuální dopravy a byla tak vyvolána vlna zájmu o nákup kol.

Elektronika a telekomunikační technika: italská vláda v červenci 2020 vyřadila firmu Huawei z tendru na dodávky pro sítě 5G. Otevírá se možnost subdodávek pro firmy z EU, které se budou tendru účastnit.

Automobilový průmysl: Automobilka FCA (Fiat) během následujících let investuje v Itálii 5 mld. Eur. Prostředky budou určeny především na vývoj elektrických vozidel a nové technologie.

Civilní letecký průmysl: Vrtulová letadla či komponenty v oblasti kosmického průmyslu.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl: Ochranné roušky, masky, rukavice a teploměry. Podle odhadu činí potřeba Itálie kolem 950 mil. ochranných masek a roušek měsíčně. Vyjma masek a roušek bude Itálie měsíčně potřebovat zhruba půl miliardy ochranných rukavic a 2 mil. přístrojů na měření teploty. Vitamínové a potravinové doplňky.

Kovozpracovatelský průmysl: Železo a ocel.

Robotika: Robotizace a mechanizace výroby, technologická řešení pro telemedicínu, např. software a aplikace pro léčbu na dálku, monitoring rizika nakažení a pacientů.

Zemědělský a potravinářský průmysl: Chmel, slad, mléko na výrobu sýrů a mléčných výrobků.

Infrastruktura a stavební průmysl: Italské Ministerstvo dopravy připravilo program „Rychlá Itálie“ za 200 mld. Eur na posílení infrastruktury, který má v časovém úseku 15 let zajistit realizaci prioritních infrastrukturních děl. Vypisované tendry uvádí na svých stránkách Ministerstvo dopravy Itálie, kde je lze sledovat.

ICT: vývoj nových řešení a technologií jako např. parkovací senzory a platformy, systémy pro dálkový odečet energií, chytrý odpadový systém, čidla pro měření hluku, teploty, hladiny CO2, energetické úspory, fungování veřejné správy a komunikační platformy při styku s veřejností


Ekonomická predikce

Po bezprecedentním propadu HDP ve druhém čtvrtletí 2020 o 13% se očekává výrazné oživení ve třetím čtvrtletí, odhadované až na 7% HDP. Podle dostupných indikátorů vykazují průmyslová výroba, stavebnictví a služby růst již během přechozích letních měsíců. Je zdůrazněno, že ačkoliv bude další vývoj ovlivňován vývojem viru, je třeba přejít od defenzivních opatření ke stimulům, které podpoří růst v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Ministr financí očekává 6% růst HDP během nadcházejících dvou let. Na úroveň před pandemií by se tak HDP mělo vrátit v roce 2022. Zároveň by mělo dojít k postupnému snižování státního dluhu. Ke zefektivnění výběru daní je navrhován „fiskální pakt“, který předpokládá odměňování firem a občanů za daňové odvody. Zásadní roli ve stimulaci růstu by měly sehrát státní investice. Cílem je dosáhnout úrovně investic před rokem 2008 a evropského průměru. Dokument rovněž obsahuje řadu opatření, jejichž cílem je odstranit chronické brzdy rozvoje v široké řadě sektorů od spravedlnosti po administrativu. Reformy mají také podpořit rodiny, rozšířit zapojení žen do pracovního procesu a stimulovat růst populace


Web zastupitelského úřadu v Římě

Maďarsko?

Tarifní a netarifní bariéry

Nejsou

Logistika

Maďarsko od 1 září 2020 uzavřelo své hranice. Platí zákaz vstupu všech cizinců na území Maďarska do 1. 12. 2020.

Zákaz se však nevztahuje mj. na:

    • nákladní dopravu;
    • osoby, které prokáží, že v posledních šesti měsících překonaly nákazu Covid19;
    • vedení zaměstnance sdružené (společné) firmy na služební cestě – jde např. o dceřiné či přidružené firmy ve vztahu s maďarskou společností „Definice sdružené společnosti (DOC, 84 KB)„, musí při vstupu doložit pozvánkou a dokumentem potvrzujícím smluvní vztah s maďarskou firmou;
    • osoby, které věrohodně prokážou, že cestují s cílem vykonávat obchodní nebo hospodářskou činnost, vzor Potvrzení (PDF, 209 KB) ;
    • cizince s pobytovým povolením nebo vízem nad 90 dnů v Maďarsku a cizí rodinné příslušníky maďarských občanů – při návratu ze zahraničí musí nastoupit desetidenní karanténu, kterou si mohou zkrátit dvěma negativními testy PCR v období pěti dnů se vzájemným rozestupem 48 hod.;
    • občany Česka, Slovenska a Polska, kteří si před 6. 10. 2020 rezervovali alespoň jednodenní pobyt s datem nejpozději do 31. 10. a doloží to spolu s negativním testem PCR v angličtině nebo maďarštině, ne starším 5 dnů.

Výjimku ze zákazu může udělit policie místně příslušná pro hraniční vstup na HU území v níže uvedených případech. Pro mezinárodní letiště Ference Liszta v Budapešti je to policie budapešťského 18. obvodu. Žádost o výjimku se podává výhradně elektronicky v angličtině nebo maďarštině (k dispozici na internetové stránce policie), doložená příslušnými dokumenty: Povolení policie je nutno předložit na hranici. Vstup na území HU bude odepřen osobám, které na základě rozhodnutí HU policie podstoupí zdravotní kontrolu, jejíž nález bude pozitivní. I v případě negativního nálezu této zdravotní kontroly bude mít osoba povinnou desetidenní karanténu, které se může vyhnout či si ji zkrátit dvěma negativními testy PCR na Covid19 v období 5 dnů se vzájemným rozestupem 48 hod.

 
 
 
 

Otevřené hraniční přechody

Seznam otevřených hraničních přechodů a tranzitních koridorů je možné najít na mapce na stránkách maďarské policie.


Hygienická opatření při přepravě zboží

Během návštěvy uzavřených prostor (a tedy i při návštěvě benzinové pumpy) je potřeba v Maďarsku nosit roušky.


Plán ekonomické podpory

Ministerstvo financí ve spolupráci s Maďarskou národní bankou podporuje ekonomiku mj. snížením daňové zátěže a odvodů, moratoriem na splátky již uzavřených půjček, zastropováním úroků na půjčky nové, výhodnými úvěry a garancemi či nevratnými dotacemi. Celková pomoc by měla dosáhnout až 20% HDP. Vláda klade velký důraz na udržení zaměstnanosti – dle premiéra vytvoří tolik míst, kolik jich bylo/bude během krize zrušeno. Premiér slibuje podnikatelům, že vláda neplánuje opatření, která by uzavřela ekonomiku tak jako na jaře. Co se týče celkových dopadů koronaviru, meziroční pokles HDP ve 2. čtvrtletí dosáhl 13,6%, což představovalo jedno z největších čísel v EU. Ministr financí sdělil, že ačkoliv nárůst státních výdajů eliminuje veškeré výsledky vlády v oblasti snižování poměru státního dluhu vůči HDP za posledních 5-6 let, budou stimuly na podporu ekonomiky pokračovat.


Perspektivní sektory

ICT: Veškeré technologie smart cities (mnoho obcí plánuje rozvoj chytrých technologií;

Stavebnictví: Aktuálně např. poptávka po dětských hřištích;

Zdravotnictví: Modernizace nemocnic;

Obrana: Přezbrojování maďarské armády;

Energetika: Výstavba dvou bloků na jaderné elektrárně Paks, uvažuje se o možné rekonstrukci velké hnědouhelné elektrárny Mátra či o posílení kapacit plynovodní sítě;

Chemický průmysl: V budoucnu by mělo být realizováno druhé kolo modernizace rafinérií firmy MOL;

Dopravní průmysl: Modernizace vozových parků v rámci veřejné dopravy, buduje se nová dopravní infrastruktura;

Potravinářství: Obecně je zájem o nové výrobky, hlavně v kategorii zdravé výživy nebo konzerv.


Ekonomická predikce

Maďarské ministerstvo financí odhaduje propad HDP v roce 2020 okolo 6,4%, rozpočtový deficit by měl dosáhnout úrovně 8-9% HDP. Evropská komise odhaduje propad HDP v roce 2020 na 7%, OECD na 8-10 %. Co se týče rozpočtu pro rok 2021, předpokládá se schodek 2,9% HDP.


Web zastupitelského úřadu v Budapešti

Německo

Tarifní a netarifní bariéry

Nejsou


Logistika

Při přejezdu hranic je nutné doložit:

1) že se jedná o vozidlo kategorie N (např. technickým průkazem);

2) že jde o přepravu realizovanou v souvislosti s podnikáním dopravce, ať již pro cizí nebo vlastní potřebu (např. formou dokladu o nákladu, faktury nebo objednávky);

3) vztah osoby, která řídí vozidlo k dopravci (formou pracovní smlouvy nebo potvrzením pro pracovníky mezinárodní dopravy);

4) výpis z živnostenského rejstříku. Platnost výjimky ze zákazu jízdy v neděli a ve státní svátky pro nákladní vozidla nad 7,5 t je k 31.8.2020 ukončena ve všech spolkových zemích.

Více informací zde.


Otevřené hraniční přechody

Česká republika je od 25. 9. 2020 označena spolkovou vládou za rizikovou oblast. Hranice do Německa zůstávají otevřené, probíhají však namátkové policejní kontroly ve vnitrozemí. Za porušení jednotlivých zemských karanténních nařízení hrozí vysoké pokuty.Od 2. 11. 2020 platí v SRN zpřísněná pravidla pro oblast cestování. Vláda a spolková země žádají, aby lidé cestovali pouze v nezbytných případech. Turistické cesty po a do DE nejsou možné. Lidé by neměli cestovat ani za účelem návštěvy příbuzných. Od 2. 11. nebude možné ubytování v hotelových zařízeních v případě turistických cest. Ubytování v hotelových zařízeních je možné pouze v případě pracovních/služebních cest nebo v případě existence jiného závažného důvodu.

Spolkový ministr vnitra H. Seehofer sdělil, že dojde k posílení závojového pátrání (do vzdálenosti 30 km od hranice) za účelem kontroly dodržování opatření u cestujících, přijíždějících z rizikových oblastí (tedy i CZ). Toto opatření vychází z dohody uzavřené mezi spolkem a spolkovými zeměmi.

Každý, kdo přijíždí do Německa z ČR z výše uvedených důvodů, je povinen se neprodleně odebrat do 14denní karantény, nebo disponovat negativním výsledkem testu na SARS-CoV 2, který nebyl proveden dříve než 48 hodin před vstupem do Německa. Výsledky testů pořízených v ČR jsou v Německu akceptovány. Test musí být v německém, či anglickém jazyce. Všem držitelům negativního testu doporučujeme jej po 14 dnů uchovat pro případnou namátkovou kontrolu ze strany německých orgánů. Výše uvedené pravidlo je platné v celém Německu. Výjimky z povinné karantény nebo předložení negativního PCR testu stanoví každá spolková země zvlášť ve vlastních nařízeních týkajících se karantény, viz bod 4.

Opatření naleznete zde.


Plán ekonomické podpory

1) Finanční pomoc 50 mld. EUR malým a středním podnikům i OSVČ;

2) Kurzarbeitstát zaplatí 70 % – 87 % neuskutečněného čistého výdělku dotčeného pracovníka a zároveň budou zaměstnavateli nahrazeny všechny sociální příspěvky za neodpracované hodiny. K tomuto opatření může podnik přistoupit, pokud je výpadkem práce postiženo už 10 % zaměstnanců;

3) Finanční pomoc velkým firmám v celkové výši 600 mld. EUR;

4) Firmy, které byly přímo postiženy koronavirem, mohou do konce roku 2020 odložit daňové dluhy a upravit platby daňových záloh;

5) KfW-Sonderprogramm 2020ručení za úvěry; u malých a středních podniků státní ručení do výše 90 % úvěru, v případě větších firem do výše 80 %. Půjčky jsou úročeny výhodnou sazbou – pro malé a střední firmy v rozmezí 1 % až 1,46 % p.a., u větších firem 2 % až 2,12 %.

6) Počátkem června 2020 byl přijat balíček opatření na podporu ekonomiky zasažené pandemií koronaviru v hodnotě 130 miliard EUR, který zahrnuje celkem 57 opatření, která budou realizována ve druhé polovině letošního roku a v roce 2021. Mezi hlavní body patří dočasné snížení daně z přidané hodnoty z 19 % na 16 %, respektive ze 7 % na 5 % u snížené sazby DPH, program překlenovací pomoci pro zmírnění hospodářských a sociálních problémů malých a středních podniků v hodnotě 25 mld. EUR, zdvojnásobení státní pobídky pro koupi nových automobilů na elektrický pohon na 6000 EUR, která se ale nebude vztahovat na automobily se spalovacím motorem, dále balíček zahrnuje např. podpory pro obce a města, snížení cen elektřiny či jednorázový příspěvek na dítě („Kinderbonus“) ve výši 300 EUR.

7) Součástí balíčku opatření na podporu konjunktury je i Program překlenovací pomoci pro malé a střední firmy, které mají od 8. 7. 2020 možnost požádat o nenávratnou finanční pomoc od státu, která je ohraničena částkou 150 tis. EUR. Pomoc bude vyplácena ve třech rovnoměrných splátkách, které se uskuteční v červenci, srpnu a září 2020. O finanční pomoc v celkové výši 24,6 mld. EUR  budou moci požádat malé a střední firmy ze všech hospodářských odvětví, které byly z důvodu koronavirové pandemie postiženy výpadkem příjmů v měsících dubnu a květnu 2020.

Více informací zde.


Perspektivní sektory

Zdravotnictví: Jednorázové rukavice, desinfekční prostředky, toaletní papír

Potravinářství: Ovoce a zelenina, bio potraviny s certifikací

ICT: IT řešení v souvislosti s rozvojem e-commerce

Automobilový průmysl: Roste poptávka po malých vozech

Stavebnictví: Dodávky stavebních materiálů v souvislosti se státními investicemi do dopravní infrastruktury a veřejných staveb

Energetika: Dodávky dílů pro rozvodné sítě, větrné, solární, vodní a další nekonvenční elektrárny.


Ekonomická predikce

Spolkové ministerstvo hospodářství a energetiky (BMWi) 1. 9. 2020 zveřejnilo novou, lehce optimistickou prognózu hospodářského vývoje. Prognóza počítá s poklesem HDP v roce 2020 ve výši -5,8 % a snižuje tak původně odhadovanou výši propadu o 0,5 % (původní odhad činil -6,3% pro letošní rok).Prognóza se uvádí, že nejnižšího bodu recese již bylo dosaženo v květnu letošního roku (propad německého HDP ve 2. čtvrtletí o -9,7 %) a ekonomické indikátory od té doby naznačují jasnou tendenci zotavení německé ekonomiky. Pro rok 2021 BMWi očekává růst HDP ve výši + 4,4 % (původně +5,2 %). Úrovně před krizí by německé hospodářství mělo dosáhnout až začátkem roku 2022. Prognóza je založena na předpokladu, že v příštích měsících nedojde k dalším dalekosáhlým restriktivním opatřením proti koronaviru („lockdown“), jako tomu bylo v druhé polovině března a v dubnu letošního roku.

Web zastupitelského úřadu v Berlíně

 

Nizozemsko

Tarifní a netarifní bariéry

Nejsou

Logistika

S platností od 22. září Nizozemsko zařadilo celou Českou republiku mezi rizikové regiony. Osoby, které z České republiky přijíždějí do Nizozemska, by se měly neprodleně odebrat do desetidenní karantény, a to i v případě, když nemají žádné příznaky onemocnění covid-19, nebo pokud měly negativní test na covid-19. Opatření se nevztahují na tranzit a případy, kdy cestovatel neopustí letištní halu. Karanténu v Nizozemsku je možné absolvovat doma nebo v dočasném či prázdninovém ubytování. Osoby pobývající v Nizozemsku by pak měly do ČR cestovat pouze v nezbytných případech.


Otevřené hraniční přechody

S platností od 22. září Nizozemsko zařadilo celou Českou republiku mezi rizikové regiony. Osoby, které z České republiky přijíždějí do Nizozemska, by se měly neprodleně odebrat do desetidenní karantény, a to i v případě, když nemají žádné příznaky onemocnění covid-19, nebo pokud měly negativní test na covid-19. Opatření se nevztahují na tranzit a případy, kdy cestovatel neopustí letištní halu. Karanténu v Nizozemsku je možné absolvovat doma nebo v dočasném či prázdninovém ubytování. Osoby pobývající v Nizozemsku by pak měly do ČR cestovat pouze v nezbytných případech.


Hygienická opatření při přepravě zboží

Pro převoz zboží nejsou zavedena žádná zvláštní hygienická opatření, důležité je zachovat odstup 1,5 m.
Od 14. října bylo nově přijato všeobecné opatření nošení roušek v uzavřených veřejných prostorech. Opatření jsou často přijímána na místní úrovni – pro aktuální situaci je nutno sledovat stránky jednotlivých okresních správ.
 

Plán ekonomické podpory

1) Zavedení dočasné úpravy náhrady mzdových nákladů (podnikatel, který očekává ztrátu obratu přesahující 20 %, může požádat o příspěvek na plat po dobu tří měsíců; podmínkou je, že během dotačního období nesmí dojít k propuštění žádného zaměstnance)

2) Mimořádná podpora pro nezávislé podnikatele (dodatečná podpora pro nezávislé podnikatele a osoby samostatně výdělečně činné po dobu tří měsíců, aby mohli pokračovat ve svém podnikání; podpora v rámci tohoto dočasného režimu je možná také ve formě půjčky na provozní kapitál se sníženou úrokovou sazbou)

3) Odklad platby daně (platí pro daň z příjmu u fyzických i právnických osob, daň ze mzdy a DPH)

4) Rozšíření záruky na financování podnikání (určeno pro podniky s problémy při získávání bankovních půjček a bankovních záruk, týká se malých a středních podniků i velkých společností

5) sleva na úrocích pro drobné podnikatelem na mikroúvěry (týká se zejména podnikatelů v oblasti stravovacích, maloobchodních, osobních služeb, stavebnictví a obchodních služeb; opatření spočívá v nabídce šesti měsíců úvěru se sníženým úrokem ve výši 2 %)

Více podobností zde

Během března až května bylo takto na podporu ekonomiky vynaloženo více než 10 mld. EUR. Vzhledem k delšímu pokračování omezení oproti původnímu předpokladu nizozemská vláda na konci května oznámila prodloužení dosavadního balíčku podpory s určitými úpravami o další tři měsíce. Celkový objem prostředků vyčleněný na období červen až srpen bude činit dodatečných 13 miliard EUR; z toho hlavní část ve výši deseti miliard bude použita na přímou podporu mezd. Dále bude vyčleněna 1 mld. EUR na podporu malých a středních podniků, které ztratily více než 30 % obratu; další prostředky pak budou vynaloženy na programy rekvalifikace pracovníků.

Čerpání podpory bude spojeno s omezujícími podmínkami – podniky např. nebudou moci vyplácet dividendy, nakupovat zpětně akcie, ani vyplácet odměny členům vedení a představenstva.

Předseda vlády Mark Rutte označil za hlavní smysl prodloužení podpory zabránit dramatickému růstu nezaměstnanosti. Je ovšem třeba, aby se podnikatelé a pracovníci přizpůsobili nové realitě a trvalým změnám.


Perspektivní sektory

Zdravotnický a farmaceutický průmysl: Translační medicína, regenerační medicína, genomika, onkologie, virologie, nanotechnologie a zobrazovací a monitorovací technologie.

Automobilový průmysl: Subdodávky výrobního zařízení; aktuálním trendem je nástup elektromobilů.

Energetický průmysl: Investice do obnovitelných zdrojů energie, větrných elektráren, dále podmořské kabely, rozvodové sítě, kotle na biomasu a kogenerační jednotky.

ICT: Antivirová ochrana, integrace informačních systémů a sítí, bezpečnostní systémy.

Kovozpracovatelský průmysl: Dodávky pro stavebnictví.


Ekonomická predikce

Dle odhadu nizozemské centrální banky De Nederlandsche Bank dojde v letošním roce ke snížení nizozemského HDP o 6,4 %. Jedná se o téměř dvakrát tak hluboký pokles jako v průběhu úvěrové krize v roce 2009; HDP na obyvatele se tak snižuje zpět na úroveň roku 2015. Odhad vychází z předpokladu, že určitá omezení zůstanou v platnosti až do poloviny roku 2021, kdy by měla být dispozici vakcína. Růst HDP je tak dále odhadován na 2,9 % v roce 2021 a 2,4 % v roce 2022. Na konci roku 2022 však HDP bude stále asi o 1 % nižší než na konci roku 2019.


Web zastupitelského úřadu v Haagu

Polsko

Tarifní a netarifní bariéry

Tarifní: Nejsou

Netarifní:

V souvislosti s?pandemií koronaviru nejsou  

Polský Ministr zdravotnictví rozhodnutím ze dne 7. září 2020 aktualizoval seznam léčivých přípravků, které nemohou být exportovány z?Polska do dalších zemí. Ochranné zdravotnické prostředky byly již dříve z tohoto seznamu vyškrtnuty. 

Seznam léčivých přípravků, které nemohou být exportovány, je uveden na tomto odkazu 


Logistika

Od 13. června 2020 jsou na polské straně otevřeny všechny silniční a železniční hraniční přechody se státy EU bez omezení a bez kontrol. Občané EU, osoby se statusem rezidenta v členském státě EU, občané států EHS a Švýcarska mohou polskou vnitřní pozemní hranici překročit svobodně v obou směrech a na všech hraničních přechodech, aniž by se na ně vztahovala povinná karanténa, resp.?jakákoliv další omezení. Pohyb zboží rovněž není omezen.  

Podrobnosti a další informace naleznete na webových stránkách Velvyslanectví ČR ve Varšavě nebo na?webových stránkách polské vlády (v anglickém jazyce).  


Otevřené hraniční přechody

Na rozdíl od hranic s?členskými zeměmi EU jsou na polských hranicích, které jsou zároveň vnějšími hranicemi EU, stále platná omezení. Jedná se jak o omezení vstupu cizinců do Polska, tak o povinnost podstoupit karanténu v?případě překročení hranice.  

Do odvolání zůstává v platnosti pozastavení mezinárodního vlakového spojení se zeměmi za vnější hranicí EU. 

Od 14. října 2020 je zakázáno přistávat na území Polska civilním letadlům provozujícím mezinárodní lety z letišť nacházejících se na území: Belize, Černé Hory, Brazílie, Gruzie, Jordánska, Bahrajnu, Guyany, Izraele, Kataru, Kuvajtu, Libye, Spojených arabských emirátů, Argentiny, Arménie, Chile, Iráku, Kolumbie, Kostariky, Libanonu, Malediv, Moldavska, Panamy, Paraguaye, Peru, Tuniska, Kapverd, USA, Ománu, Baham. Zákaz letu se nevztahuje na země, které oznámily Polsku zavedení řešení zajišťujících, že na palubu letadla budou přijati pouze cestující s negativním výsledkem diagnostického testu SARS-CoV-2. 


Hygienická opatření

Od 10. října 2020 platí pro celé Polsko povinnost zakrývání dýchacích cest na veřejnosti (při pohybu mimo domov s výjimkou lesů, parků a pláží), ve vnitřních prostorách budov a v dopravních prostředcích. Povinnost se netýká dětí do věku 5 let včetně a osob, od nichž nelze povinnost vynutit s?ohledem na jejich zdravotní stav. Obecně je doporučen nepřímý kontakt (VTC, telefon, e-mail) namísto přímého, preferovány jsou bezhotovostní platby. V obchodech platí povinnost používat ochranné gumové rukavice, nebo užít desinfekci rukou. Od 15. října 2020 jsou v?pracovních dnech mezi 10:00 a?12:00 hodinou obchody, drogerie, lékárny a pošty otevřeny pouze pro seniory. 

V Polsku jsou dle aktuálního vývoje nákazy zařazovány jednotlivé obce do 3 zón (zelená, žlutá a?červená). Zóny stanovují úroveň hygienických opatření. S?účinností od 24. října 2020 bylo celé území Polska zařazeno do červené zóny. Kromě povinnosti zakrytí dýchacích cest na veřejnosti patří mezi nejvýraznější omezení platné v?celé zemi uzavření restaurací, barů a kaváren (nově smí prodávat pouze přes výdejní okénko), snížení počtu lidí ve veřejné dopravě (obsadit je možno maximálně 50 % sedadel nebo 30 % celkové kapacity vozu a stanovení nejvýše přípustné účasti na veřejných shromážděních na 5 osob Podrobnosti a přehled všech dalších platných opatření naleznete na webu Velvyslanectví ČR ve Varšavě.  


Plán ekonomické podpory

V reakci na pandemii koronaviru připravila polská vláda balíček ekonomických a sociálních opatření v?celkové hodnotě 212 mld. PLN (1,27 bil. CZK) s názvem Protikrizový štít (Tarcza Antykryzysowa). Balíček 31. března 2020 schválil parlament a podepsal prezident Andrzej Duda. Protikrizový štít staví na 5 pilířích: ochrana zaměstnanců, podpora a financování podnikání, ochrana zdraví, posílení a?stabilizace finančního systému a veřejné investice. Z ekonomického hlediska jsou nejdůležitější dva body: 

1) Zvláštní zákon podporující firmy a podnikatele, který osvobozuje mikropodniky a osoby samostatně výdělečně činné od placení sociálního a zdravotního pojištění. Zákon rovněž stanoví výplatu příspěvků za výpadek práce 

2) Rozšíření pravomocí Polského rozvojového fondu (PFR) tak, aby jej polská vláda mohla pověřit realizací programu poskytování finanční podpory podnikatelům prostřednictvím částečně nevratných půjček, podpory průběžného financování, převzetím akcií nebo jejich podílů. Na tento „finanční štít“ pro mikro, střední a velké podniky by mělo být vynaloženo 100 mld. PLN, které PFR získá prostřednictvím emise dluhopisů. Podporu budou moci získat pouze ty firmy, které jsou daňovým rezidentem na území Polska a poslední 2 roky platily v Polsku daně. 

Protikrizový štít je pravidelně aktualizován (v názvu se mění jen číslo, které označuje aktualizovanou verzi – Tarcza Antykryzysowa 2.0, 3.0, apod.). V?rámci aktualizací jsou prodlužovány uvedené formy podpory, či zaváděny nová opatření pro ohrožené skupiny firem a podnikatelů. Základní finanční rámec a principy se však nemění.  


Perspektivní sektory

Zdravotnictví: Ochranné zdravotnické prostředky, nanotextilie.

ICT: E-commerce.

Obrana: Prostředky pro chemickou, biologickou, radiologickou a nukleární ochranu.


Ekonomická predikce

Dle MMF by polská ekonomika měla zaznamenat v tomto roce pokles HDP ve výši 4,6 %. Polsko by tak v rámci EU bylo 4. nejméně postiženou zemí (průměrný pokles 19 států eurozóny se odhaduje na?7,5?%). V roce 2021 by dle této prognózy mělo v Polsku dojít k opětovnému růstu HDP o 4,2 %. V?aktuálně pravděpodobném případě druhé vlny pandemie spojené s nutností omezit všechny sektory hospodářství opět na 1 až 2 měsíce by propad mohl dosáhnout až 7,1 % HDP. 

Ministerstvo rozvoje společně s Národní bankou Polska (NBP) však optimisticky odhadují, že letos se podaří udržet kladnou nulu a v příštím roce by mohlo dojít opět k?rychlému růstu. Obě instituce při odhadu vycházejí ze skutečnosti, že asijské trhy po uvolnění hospodářských omezení rychle obnovily dynamický růst. Současně se však kriticky přiznávají, že jakékoli prognózy jsou v tuto chvíli velmi obtížné. 


Web zastupitelského úřadu ve Vašavě

Rakousko

Tarifní a netarifní bariéry

Dle nařízení ministerstva zdravotnictví mají příslušní držitelé povolení povinnost informovat Spolkový úřad pro bezpečnost ve zdravotnictví (BASG) o omezení dodání léčivých přípravků na předpis, které v případě nedostupnosti dosahuje min. dvou týdnů, v případě nedostatečné dostupnosti min. 4 týdnů. Tyto léčivé přípravky jsou následně zařazeny na seznam léků se zákazem vývozu do ostatních zemí EHP, který je zveřejněn na stránkách BASG (zaměřeno na paralelní vývoz léků). Při obnovené dostupnosti je zákaz vývozu zrušen.


Logistika

Od 31.10.2020 zařadilo Rakousko Českou republiku  mezi rizikové oblasti z hlediska výskytu koronaviru (od 28.9.2020 tomuto režimu již podléhá hl. město Praha). Znamená to, že osoby přijíždějící z ČR jsou povinny při vstupu do Rakouska předložit lékařsky potvrzený test o neinfikovanosti koronavirem (negativní PCR test na SARS-CoV-2), který nesmí být starší 72 hodin. Pokud jej cestovatelé nemají, musí se sami izolovat ve vhodném ubytování (na vlastní náklady) a do 48 hodin požádat o provedení  testu na koronavirus. V případě negativního výsledku testu bude karanténa ukončena. Porušení shora uvedených cestovních omezení může být postiženo pokutou do výše 1450 EUR.

Test nemusí předkládat osoby při průjezdu Rakouskem bez zastávky.

Mezi výjimky z ustanovení týkající se obchodní činnosti patří:

– zajištění nákladní a osobní dopravy;

cesty v rámci pravidelného dojíždění za prací (pendleři) jak z ČR do Rakouska, tak z Rakouska do ČR s potvrzením od zaměstnavatele; neuplatní se však v případě osobních pečovatelek;

– z nutných důvodů péče o zvířata;

– v případě převozních jízd/letů (sloužících k samotnému transportu dopravního prostředku)

Více informací naleznete zde.


Otevřené hraniční přechody

Bez omezení.

Hygienická opatření při přepravě zboží

Pro přepravu zboží neplatí žádná mimořádná hygienická opatření, je ale podmínkou, že v automobilu mohou sedět pouze 2 osoby v jedné řadě, v případě, že spolu nesdílejí domácnost.


Plán ekonomické podpory

1) Krizový fond (Härtefallfonds), 2 mld. EUR.Pro OSVČ a malé podniky, pro podniky a start-upy založené v tomto roce a pro svobodná povolání a umělce.

Z fondu na digitalizaci, který byl ohlášen v roce 2019 a zatím nebyl spuštěn, budou přesměrovány finance (150 mil. EUR) k zachování likvidity pro start-upy v období koronavirové krize, které často nedosáhnou na bankovní úvěry.

2) Pomocný fond pro obzvláště zasažené podniky (Corona-Hilfsfonds), 15 mld. EURVláda firmám umožní úvěry se státní zárukou až do 100  % dlužné sumy. Účelem fondu je na jedné straně zajistit podnikům z branží nejvíce zasažených preventivními opatřeními a uzavíráním provozoven chybějící likviditu a částečně jim nahradit škody za fixní náklady, které v době mimořádných opatření musí nést. Zároveň tím má být zabráněno propouštění a šíření krize na další hospodářská odvětví a podniky v dodavatelském řetězci.

3) Státní záruky na úvěry, 9 mld. EURZáruky jsou udělovány prostřednictvím státní rozvojové banky Austria Wirtschaftsservice (AWS) pro MSP, Rakouské hotelové a turistické banky (ÖHT) pro podniky z oblasti cestovního ruchu a Österreichische Kontrollbank (OeKB) v případě velkých a exportních podniků.

4) Kurzarbeit12 mld. EURDochází ke zkrácení pracovní doby zaměstnance, část mzdy firmě kompenzuje stát prostřednictvím paušálů za chybějící hodiny, které zahrnují i náklady na odvody. Firmy nesou pouze náklady na práci, kterou zaměstnanci skutečně vykonají. Do září platí prodloužený model Corona-Kurzarbeit, v rámci něhož zaměstnanci musí během 3 měsíců v průměru odpracovat min. 10 % a max. 90 % původní pracovní doby a obdrží 80 – 90 % původní čisté mzdy. Od října do března bude v platnosti upravený model kurzarbeitu s podmínkou odpracování min. 30 % a max. 80 % původní pracovní doby. Firmy budou muset v rámci upraveného modelu již doložit, že je pro ně využití kurzarbeitu z ekonomického hlediska potřebné.

5) Odklady plateb daní a snižování záloh na dani, 10 mld. EUR

6) Podpůrný balíček  daňových úlev pro gastronomii 500 mil. EUR (vstoupí v platnost  1. 7. 2020)

7) Další investice a daňové úlevy 12 mld. EUR

8) Balíček pro pořadatele akcí ve výši 300 mil. EUR na kompenzaci výdajů spojených s akcí, které již nebude možné stornovat, pokud se akce nebude moci uskutečnit nebo bude omezena z důvodu koronavirové pandemie.

Více informací zde.


Perspektivní sektory

Zdravotnictví: Výroba a distribuce: zdravotnických potřeb (ochranných respirátorů, roušek, OP masek, ochranného oblečení, jednorázových rukavic, atd.), inovativních hygienických výrobků, čistících a desinfekčních prostředků

Dále lékařská technika a vybavení pro laboratoře, výrobky zdravotní péče a pečovatelské pomůcky, záchranné a evakuační systémy, systémy dekontaminace, zdravotnické vybavení první pomoci, farmaceutické výrobky, vývoj očkovacích látek, biotechnologie.

IT: Cloud Computing, Distance Learning včetne aplikací pro tvorbu a úpravu videí, prodeje webových kamer, zpracování a analýza dat v podobe Big Data, vizualizace dat a nástroje pro modelování a simulaci, informační a komunikační technologie v lékařství, telemedicína, služby plánování a vývoje telekomunikační infrastruktury, inovativní systémy logistiky a skladování, doručovací a balíkové služby na míru.


Ekonomická predikce

Hospodářský institut WIFO předpovídá na rok 2020 pokles HDP o 6,8 %, v r. 2021 růst HDP o 4,4 %.

Predikce EU: Propad HDP v letošním roce -7.1 %, předpokládaný růst 2021 +5,6 %

Predikce MMF: Pokles HDP o 7 % s růstem o 4,5 % v příštím roce.


?Web zastupitelského úřadu ve Vídni

Rumunsko

Tarifní a netarifní bariéry

Nejsou


Logistika

Rumunská Národní rada pro krizové situace schválila dne 5. 10. 2020 nové nařízení, jehož součástí je seznam zemí s vysokým epidemiologickým rizikem a nově je na seznamu zařazena také Česká republika. Seznam zemí s?vysokým rizikem nákazy.  

Stav pohotovosti je prodloužený do 15. 11. 2020. 

Mohu do země přicestovat bez udání důvodu? 

Ano, ale osoba přijíždějící z?ČR musí počítat s?karanténními opatřeními. 

Potřebuji pro vstup do země negativní test na Covid-19? Musím po příjezdu zůstat v?karanténě nebo splnit jiné podmínky? 

S?platností od 7. 10. 2020 jsou osoby, které přijíždějí do Rumunska ze zemí s?vysokým epidemiologickým rizikem (Česká republika je na tento seznam zařazena), povinny podstoupit 2- týdenní karanténu. 

Z karanténního opatření?jsou vyňaty?osoby přijíždějící do Rumunska ze zemí s vysokým epidemiologickým rizikem?pokud zůstávají na území Rumunska po dobu kratší než 3 dny (72 hodin) a předloží negativní test na SARSCoV-2, provedený maximálně 48 hodin?před?vstupem na území státu. 

Osoby, které přijedou do Rumunska ze zemí s vysokým epidemiologickým rizikem a vstoupí do karantény na dobu 14 dnů?mohou tuto karanténu opustit po 10. dni, pokud 8. den karantény provedou test na SARS-CoV-2 a výsledek je negativní?a nevykazuje žádné charakteristické příznaky. 

Kompletní seznam výjimek z?karanténních opatření?(platí pro osoby, které nevykazují symptomy onemocnění Covid-19), jak je uvedený v?Rozhodnutí č. 48 (DOCX, 20 KB).  

Jaké jsou podmínky průjezdu zemí? Jak dlouho mohu v?zemi pobývat? 

Pokud při vstupu do Rumunska nahlásíte, že tranzitujete do jiné cílové země, budete muset vyplnit tranzitní formulář, dodržovat tranzitní koridory a dodržet časový limit 24 hodin na?průjezd Rumunskem. Viz Rozhodnutí č. 48 (DOCX, 20 KB). 

Pokud při vstupu do Rumunska oznámíte, že tam plánujete pobývat a přijíždíte z?rizikové země, pak se na Vás budou vztahovat karanténní opatření popsaná výše. Pokud občan ČR cestuje do?Rumunska ze země s?nízkým rizikem nákazy COVID-19, kde pobýval posledních minimálně 14 dní, pak se na něj žádná omezení pro vstup do země nevztahují a rovněž není omezen jeho volný pohyb.? 

Mohu do země přijet za prací? Jaké jsou podmínky? 

Ano, ale je nutno počítat s?karanténními opatřeními, resp. viz vyjímkami Rozhodnutí č. 48 (DOCX, 20 KB) 

Jaké jsou podmínky pro návrat osob s českým občanstvím do ČR? 

Po umístění Rumunska na seznam tzv. zelených zemí s?nízkým rizikem nákazy dne 14. září 2020 čeští občané?nemusí?při návratu do České republiky předkládat potvrzení o negativním RT-PCR testu na COVID-19 ani podstupovat karanténu.


Otevřené hraniční přechody

Hraniční přechody. 

Interaktivní mapa s?vyznačenými povinnými tranzitními koridory, hraničními přechody, službami apod.? 

V?případě tranzitu musí řidiči vyplnit?tranzitní formulář?Ministerstva dopravy, infrastruktury a spojů. Současná epidemiologická situace má negativní dopad na autobusovou, železniční a zejména leteckou dopravu mezi ČR a Rumunskem. 

Bylo schváleno opatření zrušení letů z/do Rumunska do/z?států s?vysokým epidemiologickým rizikem?s?výjimkou letů z/do států EU, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Spojených arabských emirátů a Kataru. 

Hygienická opatření

V obchodních prostorech, ve veřejné dopravě, v práci a v jiných uzavřených prostorách je povinnost nošení roušky a je zapotřebí dodržovat sociální vzdálenost 2 metry.? 

Místní úřady mohou nařídit dle aktuální epidemiologické situace nošení roušek ve venkovních prostorách.  

Toto opatření platí od 20. 10. např. pro?Bukurešť, navíc je zde nařízená on-line výuka, jsou uzavřena divadla, resp. zrušené kulturní akce, je zakázaná činnost vnitřních restaurací, kaváren apod., pokračuje ale na venkovních terasách. Vnitřních hotelové restaurace jsou pouze pro ubytované hosty.  

Počet lidí, kteří nesdílejí společné bydliště a kteří se mohou účastnit rekreačních a sportovních aktivit v?přírodě (resp. cyklistika, turistika, běh, sjezd na divoké vodě, horolezectví, lov, rybaření a jiné rekreační a sportovní činnosti) je nejvýše 6 osob.? 

Osoby, nepatřící do stejné rodiny se mohou hromadně pohybovat ve skupině do maximálně 6 osob.? 

Soukromé akce v?uzavřených prostorách lze pořádat za účasti maximálně 50 osob.? 

Soukromé akce v otevřených prostorách lze pořádat za účasti maximálně 100 osob.? 

Pokud zaznamenáte příznaky COVID-19 (teplotu, kašel) volejte na pohotovostní linku 112.? 

Odkazy na rumunské instituce:?? 

Ministerstvo vnitra? 

Ministerstvo zahraničních věcí? 

Ministerstvo zdravotnictví?


Plán ekonomické podpory

Vláda představila ambiciózní dokument „Národní investiční a ekonomický plán obnovy“. Cílem nového modelu hospodářského rozvoje je celková modernizace státu, kdy měřitelným milníkem je plán dosažení rumunského HDP per capita na úroveň 87% EU 27 v?roce 2025. (Nyní to je cca 66, %).? 

V srpnu 2020 vstoupilo v Rumunsku v platnost nařízení, které reguluje formu kurzarbeitu. Nařízení uvádí minimální procento dotčených zaměstnanců: nejméně 10% z celkového počtu a nejméně 10% snížení obratu ve srovnání s loňským rokem. Procentní částka poskytnutá státem činí 75% rozdílu mezi celkovou hrubou mzdou zaměstnance před zkrácením pracovní doby a hrubou mzdou odpovídající délce pracovní doby po zkrácení.


Perspektivní sektory

Dokument „Národní investiční a ekonomický plán obnovy“?je členěn na?20 prioritních oblastí:? 

 1. Podpůrné granty na opětovné zahájení činnosti, provozní kapitál a investice – 1,034 miliard EUR 
 1. Programy nevratného financování ke zvýšení konkurenceschopnosti MSP – 1,13 miliard EUR 
 1. Granty pro inovativní podnikatelské iniciativy a digitalizaci společnosti – 330 milion EUR 
 1. Podpora na rozvoj zemědělství a zemědělsko-potravinářského průmyslu – 368 milion EUR 
 1. Programy na financování nových investic a pro relokaci společností v?Rumunsku – 1,47 miliard EUR 
 1. Programy na zaručení úvěrů na pracovní kapitál a investic – 4,88 miliard EUR 
 1. Záruční programy k?zajištění hotovosti pro společnosti – 1,16 miliard EUR 
 1. Nástroje růstu kapitalizací společností a k?financování investic 
 1. Podpůrná opatření pro zaměstnance a pro firmy za účelem opětovné zahájení činnosti? 
 1. Jiná podpůrná opatření k?zaměstnávání pracovní síly? 
 1. Opatření sociální ochrany – 355 milion EUR 
 1. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA (I) –53,3 miliard EUR? 
 1. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA (II) – 7,2 miliard EUR 
 1. Energetická infrastruktura -12,48 miliard EUR 
 1. Zdravotní infrastruktura – 5,35 miliard EUR 
 1. Infrastruktura pro výchovu – 2,12 miliard EUR 
 1. Investice pro místní rozvoj – 8,2 miliard EUR 
 1. Zemědělská zavlažovací infrastruktura – 5 miliard EUR? 
 1. Investice do životního prostředí – přidělení 2020 – 688 milion EUR 
 1. Sportovní infrastruktura – 4,3 miliard EUR? 

V?tomto kontextu?je Mapa oborových příležitostí?aktuální.? 


Ekonomická predikce

Ekonomická predikce Evropské komise z?července 2020 předpovídá pokles rumunského HDP o 6%. Pro rok 2021 komise očekává +4,0% (-0,2% oproti jarní predikci). Očekávaný vývoj HDP Rumunska podle čtvrtletí vypadá následovně: Q1 2020: +0,3%; Q2 2020: -11,9%; Q3 2020: +2,0%; Q4 2020: 2,3%. Inflace (HICP) se v?květnu 2020 pohybovala okolo 1,8%, za celý rok 2020 se očekává 2,5%. Pro rok 2021 je předpovídán nárůst na 2,8%. Za riziko je považováno radikální zhoršení epidemiologické situace (tzv. druhá vlna).? 


Web zastupitelského úřadu v Bukurešti

Rusko

Tarifní a netarifní bariéry

Tarifní: Nejsou

Netarifní:

Pro export z ČR v souvislosti s koronavirem netarifní překážky nejsou.

S platností od 3.4. (s účinností dnem vyhlášení, 16.3.) je Rozhodnutím Euroasijské ekonomické komise  osvobozen od dovozního cla materiál určený na využití v souvislosti s opatřením proti šíření virové infekce (obvazy, dezinfekční prostředky, diagnostická činidla, injekční stříkačky atd.).

Rusko usnadnilo proces registrace léků zahraniční výroby na dobu trvání krizové situace.


Logistika

Kamionovou dopravu lze provozovat jako za normálního provozu. Pokud jede kamion jedním směrem prázdný, objevují se informace o zvýšených kontrolách na zjištění účelnosti cesty. Lze to řešit najmutím dopravce, jehož řidiči disponují ruským pasem nebo alespoň již vydaným platným vízem. Doporučuje se nevozit potraviny a jiné zboží v jenom kamionu. Pokud není zbytí, zajistit jejich důkladné oddělení. Být připraven na možné problémy ve vnitrozemí při překračování vnitřních hranic jednotlivých subjektů Ruské federace, které mohou vyžadovat jiné podmínky, než deklaruje federální úroveň.

Upozorňujeme řidiče osobních automobilů, že vjezd do Ruska přes lotyššsko-ruskou pozemní hranici již není možný. Lotyšské úřady přestaly přes svoje hraniční přechody vypouštět občany EU mimo území EU.


Otevřené hraniční přechody

Provoz přes automobilové, železniční, říční a pěší hraniční přechody přes státní hranici Ruské federace a také přes pozemní část rusko-běloruské státní hranice byl od 30. března 2020 dočasně omezen. Řidiči kamionů nad 3,5 tun patří mezi výjimky, kterým je přejezd povolen.


Hygienická opatření při přepravě zboží

Řidiči musejí být při vjezdu do Ruské federace vybaveni následujícími ochrannými prostředky:

1) Dezinfekční prostředky (vlhčené dezinfekční ubrousky, dezinfekční roztoky apod.);

2) prostředky zajišťující ochranu dýchacích cest (roušky, respirátory apod.);

3) gumové lékařské rukavice.


Plán ekonomické podpory

Vláda RF postupně přijímá opatření k podpoře ekonomiky a společností působících na ruském trhu, stejně jako klíčových odvětví zasažených koronavirovou situací. Více informací zde.


Perspektivní sektory

Potravinářství: Syrovátka pro výrobu suchých potravin

ZemědělstvíOsiva a sadba, inkubační vejce a genetickém materiálu (býčí sperma a plemenný skot)

Kovozpracovatelský průmyslUzavírací ventily pro plynové lahve

Sportovní vybavení: Osobní kola, odrážedla.

Druhotné suroviny: plasty a papír.


Ekonomická predikce

Ruská národní ratingová agentura zveřejnila predikci, že ruská ekonomika přijde o 17,9 triliónů rublů. Ve své zprávě uvádí, že až 15,5 miliónů lidí může přijít o práci. Nejvíce podle agentury bude zasažen sektor služeb. Pokles HDP se nejčastěji prognózuje mezi 5-6 %.. V roce 2021 je možný až tří procentní růst, to vše za předpokladu rychlého návratu do běžného ekonomického života. Pesimistický scénář vývoje počítá s obnovením ekonomického růstu až v roce 2022. Státní rozpočet, na letošní rok plánovaný jako přebytkový, by se měl propadnout do deficitu 4-6 % HDP.

Během 3 – 6 měsíců tj. tedy do konce třetího čtvrtletí t.r. hrozí zhoršení situace bank kvůli růstu nesplacených úvěrů. Hrozí, že ruská vláda bude muset sektor podpořit, aby ho zachránila před kolapsem.

V krátkodobém, ale i dlouhodobém horizontu bude výrazným způsobem ruská ekonomika ovlivněna poptávkou a cenou ropy na světových trzích. Ruská vláda je schopna ekonomickou situaci země finančně saturovat nejspíš během celého roku 2020 a první čtvrtletí roku 2021 za předpokladu, že se bude zvyšovat cena a poptávka po ropě.


Web zastupitelského úřadu v Moskvě

Slovensko

Tarifní a netarifní bariéry

Nejsou


Logistika

Zákaz jízdy nákladních vozidel platí v neděli a ve státní svátek od 00 hod. do 22 hod. podle zákona o silničním provozu, Výjimku ze zákona povoluje Prezídium Policejního sboru SR. Případná povolení jízdy nákladních vozidel v neděli a ve státní svátek jsou většinou vyhlašována na poslední chvíli. Doporučujeme proto pravidelně sledovat webovou stránku Ministerstva vnitra SR.

Od 18. 9. 2020 od 9:00 hod. se musí řidiči nákladní dopravy překračující hranici Slovenské republiky prokázat potvrzením od zaměstnavatele ve státním jazyku Slovenské republiky nebo osvědčením pro pracovníky v mezinárodní dopravě, jehož vzor je uvedený v příloze č. 3 oznámení Evropské komise o uplatňování zelených jízdních pruhů.


Otevřené hraniční přechody

S ČR jsou otevřené všechny pozemní hraniční přechody. Od 18. 9. 2020 budou na hranicích probíhat namátkové kontroly.


Hygienická opatření při přepravě zboží

Řidičům nákladní dopravy, kteří vstupují na území SR za účelem přepravy, nakládání a vykládání zboží, se nařizuje, aby při nakládání a vykládání zboží používali osobní ochranné pracovní prostředky, maximálně omezili přímý kontakt s personálem v zahraničí a měli vozidlo vybavené gumovými rukavicemi k použití podle potřeby a dezinfekční prostředky k pravidelnému čistění rukou.


Plán ekonomické podpory

Opatření 1-5 platí od 1. 10. 1020. O pomoc v rámci opatření 1-5 mohou žádat firmy, které zaměstnaly  nové zaměstnance nejpozději 2. 9. 2020 nebo osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které si založily živnost či začaly podnikat nejpozději 2. 9. 2020.

1) Pomoc pro zaměstnance, jejichž zaměstnavatelům včetně OSVČ stát zavřel provozovny:

příspěvek ve výši 80 % celkové ceny práce, maximálně 1.100 eur měsíčně.

2) Pomoc pro zaměstnance, kteří jsou doma kvůli překážkám na straně zaměstnavatele:

příspěvek ve výši 80 % celkové ceny práce, maximálně 1.100 eur měsíčně.

3) Pomoc pro zaměstnance, jejichž zaměstnavatel má pokles tržeb meziročně:

– od 20 % (270 eur měsíčně)

– od 40 % (450 eur měsíčně)

– od 60 % (630 eur měsíčně)

– od 80 % (810 eur měsíčně).  

4) Pomoc pro OSVČ při poklesu tržeb meziročně:

– od 20 % (270 eur měsíčně)

– od 40 % (450 eur měsíčně)

– od 60 % (630 eur měsíčně)

– od 80 % (810 eur měsíčně).  

5) Pomoc pro OSVČ a s.r.o. s jednou osobou, které přišly o příjmy:

příspěvek 315 eur měsíčně.  

6) Pomoc s nájemným:

– maximálně 50 % nájemného. Pokud pronajímatel odpustí nájemci nižší procento z nájmu (např. 30 %), dostane od státu podporu také 30 % a rozdíl zaplatí nájemce během 4 let.

7) Antikorona 1 – státní záruky komerčním bankám za zvýhodněné překlenovací úvěry malým a středním firmám (MSP) – maximální výše úvěru 1,2 mil. eur, splatnost úvěru 4 roky včetně 12-měsíčního odkladu splátek jistiny i úroku.

Antikorona 2 – státní záruky komerčním bankám za zvýhodněné překlenovací úvěry firmám do výše 90 % úvěru – maximální výše úvěru 2 mil. eur, splatnost úvěru 2-6 let včetně 12-měsíčního odkladu splátek jistiny i úroků. Maximální úrok pro mikropodniky 3,9 % a pro ostatní podniky 1,9 %.

8) Státní záruky za úvěry pro malé a střední firmy a OSVČ od státních bank (Slovenská záruční a rozvojová banka a Eximbanka) do výše 80 % úvěru – výše uvěru od SZRB 10-350 tis. eur a od Eximbanky 100 – 500 tis. eur, splatnost úvěru 3 roky. Záruky za úvěry poskytuje Ministerstvo financí SR do výšky 80 % zůstatku jistiny úvěru.


Perspektivní sektory

Zdravotnictví: Osobní ochranné pomůcky, testy na koronavir, technologie na likvidaci bakterií a virů včetně koronaviru, inovativní léky.

Potravinářství a zemědělství: Ovoce, zelenina, maso a výrobky z nich, obnova závlahových systémů, jatky, konzervárny, mrazírny.

Energetika: Likvidace jaderného odpadu, tepelná čerpadla, kotle na zemní plyn, rychlé nabíječky pro elektromobily, zvýšení kapacity přeshraniční přenosové soustavy, transformátory 400/110 kV, skladování elektřiny, energetická hospodárnost veřejných budov.

Automobilový průmysl: Autodíly a příslušenství pro klasická, hybridní i elektrická auta, oběhová ekonomika (management recyklace odpadů z výroby, využívání použitých materiálů).

Železniční a kolejová doprava: Modernizace železniční infrastruktury (stanice, zastávky, koridory, terminály kontejnerové dopravy, elektrifikace), ekologické vlakové jednotky a vozidla, modernizace tramvajových tratí, tramvaje.

Dopravní průmysl a infrastruktura: Trolejbusy, elektrické autobusy, osobní elektrické lodě, informační dopravní systémy pro dálnice a silnice (např. meteostanice, automatické sčítače dopravy, systémy pro dynamické vážení), výstavba dálnic a rychlostních silnic, oprava mostů a silnic 1. třídy.

Obrana: Zbraňové systémy pro bojová obrněná vozidla, víceúčelová taktická vozidla, letištní radary, modernizace letiště Sliač na provoz nových stíhaček F-16.


Ekonomická predikce

Ministerstvo financí SR – aktuální prognóza ze dne 22. 9. 2020 odhaduje letošní pokles HDP o 6,7 %. O práci letos přijde podle odhadu 38 tis. lidí. Ekonomická aktivita se zčásti obnoví ve druhé polovině letošního roku, a to zejména díky exportně orientovanému průmyslu. V roce 2021 bude oživení pokračovat a růst HDP dosáhne 5,5 %. Rizikem vývoje je opětovné rozšíření nákazy a omezení ekonomické aktivity. Předkrizovou úroveň by mohla ekonomika dosáhnout na konci roku 2021. Ve střednědobém horizontu by ekonomiku mohly podpořit investice z Fondu obnovy a rozvoje EU. V letech 2022-2024 z fondu Slovensko utratí 1 mld. eur na tvorbu a udržení pracovních míst a 4,8 mld. eur na investice ve veřejném sektoru.

Národní banka Slovenska (NBS) – aktuální prognóza ze dne 30. 9. 2020 odhaduje letošní pokles HDP o 8,2 %. V roce 2021 by měla slovenská ekonomika růst o 5,6 % a v roce 2022 o 4,2 %. Předkrizovou úroveň by měla ekonomika docílit v polovině roku 2022.

Ministerstvo financí SR představilo dne 14. 10. 2020 návrh státního rozpočtu na nejbližší roky. Deficit veřejných financí by měl v roce 2021 dosáhnout 7,44 % HDP a klesnout z odhadovaných 9,68 % HDP v letošním roce. Deficit by se měl postupně snižovat v dalších letech na 6,18 % v roce 2022 a 5,72 % v roce 2023. Hrubý veřejný dluh by se měl v roce 2021 vyšplhat na 65 % HDP, přičež v roce 2019 činil 48 % HDP.


Web zastupitelského úřadu v Bratislavě

Španělsko

Tarifní a netarifní bariéry

Nejsou


Logistika

Dne 21.6.2020 skončil stav nouze a země se navrací do tzv. „nové normality“.

Nebyla publikována žádná nová nařízení či omezení. Je třeba mít dokumentaci stejnou jako kdykoliv jindy.


Otevřené hraniční přechody

Francouzsko-španělská hranice

Nejsou restrikce.

Více zde.

Hranice mezi Portugalskem a Španělskem je otevřená na přechodech:

 • Tui, Pontevedra – Valença, Viana do Castelo
 • Verín, Ourense – Vila Verde da Raia, Chaves
 • San Martín del Pedroso, Zamora – Quintanilha, Bragança
 • Fuentes de Onoro, Salamanca – Vilar Formoso, Guarda
 • Cilleros, Cáceres – Termas de Monfortinho, Castelo Branco
 • Valencia de Alcántara, Cáceres – Marvao, Portalegre
 • Badajoz – Caia, Elvas
 • Rosal de la Frontera, Huelva – Vila Verde de Ficalho, Beja
 • Ayamonte, Huelva – Castro Marim, Faro

Nově:

Villanueva del Fresno, Badajoz – Mourao, Évora. Pracovní dny 7- 9 h a 18 – 20 h

Rihonor de Castilla, Zamora – Rio de Onor, Branganza. Středa a sobota – 10 – 12 h

Calvos de Randín, Ourense – Tourém, Montalegre. Pondělí – čtvrtek – 6 – 8 h a  17 – 19 hEncinasola, Huelva – Barrancos, Beja. Pondělí – čtvrtek – 6 – 8 h a  17 – 19 hArbo, Pontevedra – Melgaço, Viana do Castelo. Pracovní dny – 7 – 21 hSalvaterra do Mino, Pontevedra – Monçao, Viana do Castelo. Pracovní dny 7 – 21 hZamora – Miranda do Douro, Braganza. Pracovní dny 7 – 21 hTomino, Pontevedra – Vilanova de Cerveira, Viana do Castelo. Pracovní dny 7 – 21 h

Pohyb mezi Španělskem a Portugalskem je pro občany omezen do 30/6.

Více zde.

Z Maroka lze od 30/6 využít hraniční přechody Ceutě a Mellila.


Hygienická opatření při přepravě zboží

Nošení roušek je ve Španělsku povinné v případě, že nelze dodržet sociální vzdálenost 1,5 metrů.


Plán ekonomické podpory

Dne 17.3. představil premiér Sánchez ekonomická opatření pro zmírnění dopadů krize ve výši 200 miliard euro. Vláda poskytne soukromým firmám prostředky a záruky v celkové výši 100 mld. eur. Chce zabránit tomu, aby nedostatek prostředků vedl firmy k insolvenci.  

Maximální objem půjčky je 1,5 mil. eur. Je možno žádat do konce roku. Úrok od 0,2 – 1% v závislosti na délce splácení. Odměna pro finanční instituci, která půjčku zrealizuje, je 0,05% z celkového majetku.

Prostředky byly poskytnuty také malým a středním podnikům na podporu digitalizace a rozšíření možností práce z domova.

Byly prodlouženy termíny na platby daní a povinných odvodů firem a OSVČ.

Vláda schválila poskytnutí bezúročných půjček na platby nájmů za provozovny a bydlení, odložení plateb povinných odvodů, daní a hypoték.

Téměř 3 milióny osob bylo v souvislosti s Covid-19 zařazeno do systému tzv. ERTEs, což je dočasné přerušení pr. poměru, tyto osoby pobírají  příspěveknezaměstnanosti ve výši 70% hrubého platu.

30 milionů eur vláda poskytla na výzkum zaměřený na Covid-19.

Finanční pomoc vlády míří taktéž do autonomních oblastí (17) na posílení zdravotnictví a sociálních služeb.

Státní program pomoci byl vypracován i pro automobilový sektor a cestovní ruch.


Perspektivní sektory

ICT: Software a hardware pro Iot, rozšířenou realitu, Big data, kybernetická bezpečnost

Energetický průmysl: Obnovitelné zdroje energie, Smart Grids a skladování elektrické energie, sanace a dekontaminace, skladování jaderného odpadu, modernizace jad. elektráren

Strojírenství: Dovoz průmyslových strojů, zařízení a komponent pro zpracovatelský, potravinářský a chemický průmysl, robotika

Zdravotnický a farmaceutický průmysl: vybavení nemocnic a speciálních oddělení (JIP)


Ekonomická predikce

Španělsko bude dle prognóz jednou z ekonomicky nejvíc zasažených zemí pandemií COVID-19, ta zemi zasáhla vší silou (250 tisíc nakažených) a téměř 30 tisíc mrtvých.

Španělsko fungovalo v režimu nouzového stavu přes tři měsíce, což se podepsalo na téměř všech odvětvích.

Podpůrné a dobře míněné programy a sociální dávky, které nově zavedla vláda,  se velmi viditelně promítnou do výše deficitu veřejných financí v tomto roce. Dle MMF schodek rozpočtu překročí letos 13,8 % HDP a státní dluh, který se Španělsko léta snaží snížit, naroste na 123,3 % HDP. Vcelku pozitivní růst HDP (2 % HDProce 2019) se propadne kvůli pandemii o  12,8 %. Dopad současné krize bude znatelný v několika nadcházejících letech, negativně zasáhne řadu firem a podniků a odrazí se i na opětovném  nárůstu nezaměstnanosti, která přesáhne 20 %.


Web zastupitelského úřadu v Madridu

Švédsko

Tarifní a netarifní bariéry

Nejsou


Logistika

Při přejezdu hranic ke kontrolám nedochází. V případě namátkových kontrol může švédská strana požadovat standardní dokumentaci (tj. řidičský průkaz, technický průkaz, doklady o nákladu, pracovní smlouvu nebo potvrzení zaměstnavatele).

Platí standardní EU výjimka ze zákazu jízdy v neděli a ve státní svátky pro nákladní vozidla nad 7,5 t. pro vybrané zboží.


Otevřené hraniční přechody

Bez omezení


Hygienická opatření při přepravě zboží

Nejsou, ale je doporučeno mít u sebe dezinfekci a ochranné rukavice.


Plán ekonomické podpory

Švédská vláda, Centrální banka a další instituce v průběhu pandemie přišly s celou sérií balíčků na podporu ekonomiky zaměřené nejen na podporu pracovních míst, osob postižených krizí, ale také firem a živnostníků. Bližší informace naleznete zde.


Perspektivní sektory

Stavebnictví: Výstavba rezidenčních a komerčních objektů a  zdravotnických zařízení.

Strojírenství: Metalurgických výrobků, svařovaných konstrukcí, přesně obráběných dílů a montáží.

(více Mapa globálních oborových příležitostí).


Ekonomická predikce

Dle Vlády:

HDP?Švédska poklesne v roce 2020 o 6,0 %, v roce 2021 však očekává růst 3,0 % a v roce 2022 růst 4,4 % (v tzv. černém scénáři počítá s propadem HDP v roce 2020 až o 10 %). 

Nezaměstnanost?letos stoupne ze 7 % na 9,3 % (v tzv. černém scénáři až 13,5 %), v roce 2021 na 10,3 %. Hospodářský pokles a přijetí mimořádných balíčků na podporu ekonomiky vedou k výrazným schodkům ve státním rozpočtu. Prognózy ukazují na schodek pro rok 2020 ve výši 402 miliard SEK (cca 39 miliard euro), což je 8,0 % HDP. Pro rok 2021 vláda počítá se schodkem ve výši 76 miliard SEK, tj. 1,5 % HDP. Návrat k?vyrovnanému rozpočtu se předpokládá nejdříve v roce 2022.

Zadlužení Švédska?stoupne z?35,2 % HDP na 45,0 % HDP, což je stále jedna z?nejlepších hodnot v?EU. 

Inflace?spadne na nulu. 

Dle Centrální banky a Úřadu práce:

HDP?Švédska poklesne v roce 2020 o 4,5 %, v roce 2021 se očekává růst HDP o 3,6 % a v roce 2022 růst 4,1 % (v tzv. černém scénáři počítá s propadem HDP v roce 2020 až o 9,7 %). 

Nezaměstnanost?podle posledních údajů stoupne v roce 2020 na 9,3 % a na začátku roku 2021 na 11,2 %.

Inflace?spadne na nulu. 


Web zastupitelského úřadu ve Stockholmu

Švýcarsko

Tarifní a netarifní bariéry

V souvislosti s koronavirem žádné nejsou.


Logistika

Aby se aktivně zabránilo šíření koronaviru doporučuje Spolková celní správa v případech, kde je to možné, používat ke komunikaci mezi osobami podléhajícími přihlašovací povinnosti a svými zaměstnanci elektronickou komunikaci (např. e-mail, telefon). V praxi to znamená zasílat podklady, vč. údajů o termínu, množství a druhu dováženého zboží, příslušnému celnímu úřadu předem elektronicky. Zároveň tak přepravce obdrží i veškeré další aktuální instrukce. Dokumenty, které je třeba nechat úředně ověřit (např. potvrzení o původu zboží, ATA Karnet ..) je i nadále nutné předkládat celní úřadovně fyzicky v originále.

Dopravní společnosti, které požadují výjimku ze zákazu nočních jízd a jízd o nedělích, jsou podrobeny běžnému schvalovacímu procesu. O povolení k individuální přepravě lze požádat prostřednictvím Spolkového silničního úřadu ASTRA . Pro jízdy ze zahraničí je za vydávání povolení odpovědný kantonální úřad toho kantonu, na jehož území po překročení hranic Švýcarska přepravce vstoupí jako první. V naléhavých případech mohou povolení k individuální přepravě vydávat i kantonální policejní úřady.

Spolkové ministerstvo financí rozhodlo o prodloužení lhůty pro  bezcelní vývoz zboží, které turisté zakoupili ve Švýcarsku, ze 30 na 90 dnů. Tato změna vstoupila v platnost 1. 8. 2020.

Od 6. 7. 2020 musí všichni, kdo se v 10 dnech bezprostředně předcházejících příjezdu do CH zdržovali v zemích či oblastech se zvýšeným výskytem Sars-CoV-2 podrobit 10denní karanténě. Od 14. 09. 2020 byla na seznam těchto rizikových zemí umístěna i Česká republika. Aktuální seznam všech zemí naleznete zde.

Výjimky z povinné karantény platí mj. pro osoby přepravující zboží v rámci mezinárodní přepravy.

Od 6. 7. 2020 byla celoplošně zavedena povinnost nošení ochranných roušek ve všech prostředcích veřejné hromadné dopravy. Od 29. 10. 2020 neomezeně platí celoplošně povinnost nošení ochranných roušek ve všech veřejně přístupných vnitřních prostorách (obchody a nákupní centra, pošty, muzea, divadla, knihovny, administrativní budovy, kostely, kina a vlaková nádraží včetně nástupišť a podchodů), jakož i ve venkovních prostorách zařízení a podniků, (obchody, místa konání akcí, restaurace a bary nebo tržnice). Povinnost nošení ochranné masky platí také na frekventovaných pěších zónách a všude tam, kde nelze dodržet požadovanou vzdálenost. Nově jsou uzavřeny diskotéky a taneční lokály; bary a restaurace mohou mít otevřeno max. do 23 hodin s tím, že u jednoho stolu mohou sedět max. 4 osoby, výjimku tvoří rodiny s dětmi. Dále jsou zakázány všechny akce nad 50 osob, sportovní a kulturní akce jsou povoleny max. do 15 osob, vyjma parlamentních zasedání a politických demonstrací, včetně sbírání podpisů pro vyhlášení referend a lidových hlasování. Soukromých rodinných akcí se nově může účastnit max. 10 osob.    


Otevřené hraniční přechody

Tranzitní a nákladní provoz funguje se všemi sousedními zeměmi i nadále neomezeně. Od 15. 6. 2020 byly znovu otevřeny všechny dosud uzavřené hraniční přechody a Spolková celní správa opět zahájila provádění kontrol zaměřených proti pašování a přeshraniční trestné činnosti.


Hygienická opatření při přepravě zboží

Pro osoby, které zboží převážejí, nejsou zavedena žádná zvláštní hygienická opatření. Na hranicích se kontrolují dovozní doklady, teplota se neměří a není povinnost nosit roušky. Všichni ve Švýcarsku musí zachovávat 1,5 m odstup a hygienická opatření, jako např. mytí rukou.


Plán ekonomické podpory

Vláda přijala opatření na ochranu švýcarských společností před bankrotem. Společnosti, kterým hrozil bankrot, mohly oznámení o bankrotu odložit, pokud existovala naděje, že své zadlužení v důsledku koronaviru opět odstraní. Podnikatelům byly poskytovány úvěry, u kterých do výše 500 000 CHF ručil stát 100 %, při vyšších částkách nesla 15% záruku i banka.

Program na podporu likvidity společností, zahájený v březnu 2020, skončil k 31. červenci 2020. Celkem byly přijaty žádosti o půjčku od cca 136 000 společností v celkové výši téměř 17 miliard CHF.

Vzhledem k lepšímu zvládnutí situace prodloužila vláda dne 1. 7. 2020 možnost čerpat podporu z programu Kurzarbeit ze 12 na 18 měsíců. Změna tohoto nařízení vstoupila v platnost 1. 9. 2020 a platí až do 31. 12. 2021.

Vláda zvýšila objem úvěrů pro Švýcarské spolkové dráhy (SBB) ze 200 mil. CHF na 750 mil. CHF.

Dne 28. 10. 2020 se Spolková vláda rozhodla změnit nařízení Covid-19 o pojištění v nezaměstnanosti. S touto změnou vznikne zaměstnancům s „dohodou tzv. na zavolání“ uzavřenou na dobu neurčitou nárok na poskytnutí náhrady mzdy za „kurzarbeit“. Změna vstoupí v platnost zpětně od 1. září 2020.


Perspektivní sektory

Potravinářství: Na máslo, vejce, mouku a další produkty, byl navýšen celní kontingent a jejich dovoz byl usnadněn.

Věda, výzkum, inovace: Švýcarsko patří v této oblasti dlouhodobě ke světovým lídrům, otevírá se tak prostor pro česká řešení.

ICT: Vzhledem ke stále rostoucímu významu digitalizace se především v současné době nabízí příležitosti v mnoha sektorech, jako například E-commerce, FinTech, E-learning, E-games atd.


Ekonomická predikce

Expertní vládní skupina počítá ve své nové konjunkturní predikci z 12. 10. 2020 pro rok 2020 s poklesem HDP o 3,8 % při průměrné roční míře nezaměstnanosti 3,2 %. Vyhlídky na rok 2020 jsou tak méně negativní, než se očekávalo ještě v polovině roku. Červnové prognózy tehdy vycházely z poklesu HDP o 6,2 %. V dalším průběhu by mělo dojít ke zpomalení dynamiky. Nicméně, i za předpokladu, že je tato nová předpověď správná, stále by se jednalo o nejprudší pokles HDP od roku 1975.

S uvolněním opatření v oblasti zdravotní politiky koncem dubna 2020 se začala švýcarská ekonomika pomalu ale plynule zotavovat; jak spotřebitelská, tak investiční poptávka předčily ve 2. čtvrtletí 2020 veškerá očekávání. V průběhu roku 2020 se využívalo méně „kurzarbeit“, než se předpokládalo ještě v červnu.

Pro rok 2021 ekonomové očekávají růst exportního průmyslu o 7 %. V takovém případě by švýcarská ekonomika dosáhla na konci nadcházejícího roku (2021) předkrizové úrovně. Oživení exportního podnikání nicméně předpokládá, že hranice zůstanou otevřené a že i v dalších zemích nedojde k plošným uzavíráním podniků.

Vládní experti rovněž revidovali prognózu ohledně trhu práce. Zatímco v červnu činila odhadovaná míra nezaměstnanosti za celý rok 2020 ještě 3,8%, současný odhad je nyní 3,2%. Uvolnění na trhu práce bude pravděpodobně následovat po hospodářském vzestupu. Ve střednědobém horizontu však bude propouštění nevyhnutelné v těch odvětvích, která byla krizí zasažena obzvláště tvrdě. Proto experti očekávají, že v roce 2021 míra nezaměstnanosti mírně vzroste na 3,4%. Zatím však práce v režimu „kurzarbeit“ brání propouštění. Nahlásila-li na vrcholu krize práci v režimu „kurzarbeit“ více než třetina společností, v říjnu 2020 je to ještě 8 %. Přesto činil v září 2020 počet nezaměstnaných téměř o 50 000 osob více než před rokem.

Nejistoty v odhadech však zůstávají i nadále vysoké. V aktuální prognóze se totiž předpokládá, že nedojde k druhému plošnému „lockdown“, a že další průběh pandemie bude možné regulovat regionálními opatřeními.

 


Web zastupitelského úřadu v Bernu

Turecko

Tarifní a netarifní bariéry

Tarifní:

Pro české a unijní exportéry obecně nejsou. Došlo ovšem ke zrušení veškerých importních cel na chirurgické masky a respirátory (dříve 20 %), etanol (dříve 13 %) a na plicní ventilátory (dříve 13 %).

Vzhledem k prudce rostoucímu deficitu běžného účtu, turecká strana od poloviny května zavedla 30% clo na dovoz až 800 výrobků. Cílem byla ochrana tureckých výrobců před levnou asijskou produkcí, která je dle Ankary do země často dovážena přes EU. Toto opatření a jeho vliv na export z EU do Turecka je unijními autoritami i zastupitelským úřadem analyzováno.

Netarifní:

Pro export z ČR v souvislosti s koronavirem netarifní překážky obecně nejsou. Nicméně, zastupitelský úřad má zkušenost s celou řadou případů, kdy bylo zboží na celnici pozdrženo bez zjevného důvodu, a byly vyžadovány dokumenty, které neměly právní opodstatnění. Je třeba také počítat s tím, že turecké úřady budou vyžadovat „Certificate of origin“ s cílem zamezit levnému dovozu z Asie přes EU.

Od 4. 3. platí zákaz vývozu zdravotnického materiálu. Tento zákaz byl několikrát modifikován, v současnosti je zakázané bez povolení vyvézt pouze prostředky osobní ochrany potřebné pro boj s Covid19, mimo látkových roušek.


Logistika

Na základě opatření z?11.6. je do Turecka možné přiletět bez nutnosti trávit 14 dní v?karanténě. Je ale třeba počítat s?měřením teploty při vstupu a případnou zdravotní prohlídkou. Pokud testy na Covid19 vyjdou pozitivně, mohou turecké autority nemocného odpravit nejbližším letem zpět do země, z?které přiletěl. Přímé letecké spojení Praha – Istanbul již bylo obnoveno.

Pokud řidič nákladního vozidla nevykazuje známky nemoci a přislíbí zemi opustit v nejbližším možném termínu, může do Turecka vjet za následujících podmínek: absolvování zdravotního testu, dezinfekce vozidla, vlastnictví dostatečného množství roušek a dezinfekce pro osobní potřebu, akceptaci skutečnosti, že turecká strana bude mít právo trasu cesty vozidla změnit dle vlastního uvážení, více zde.

Pravidla pro přechod hranice s Iránem a Irákem a Sýrií jsou zpravidla přísnější a velice často se mění. V případě potřeby doporučujeme operativní konzultace se zastupitelským úřadem


Otevřené hraniční přechody

Turecko v současnosti hlásí otevřené hraniční přechody pro mezinárodní nákladní dopravuBulharskem (Kapikule, Hamzabeyli), Řeckem (Ipsala, Pazarkule, Uzunkopru), Gruzií (Sark, Turkgozu, Aktas), Irákem (Habur), Sýrií (Oncupinar, Cobanbey), Íránem (Gurbulak).

Pravidla pro přechod hranice s Iránem a Irákem jsou zpravidla přísnější a velice často se mění. V případě potřeby doporučujeme operativní konzultace se zastupitelským úřadem.


Hygienická opatření při přepravě zboží

Řidiči vstupující do země musí projít zdravotní prohlídkou, mít u sebe dostatečné množství dezinfekce a roušek a ochranu úst a nosu nosit na všech veřejných místech.


Plán ekonomické podpory

Ministerstvo financí představilo dne 29. září „Nový ekonomicky program (2021-2023)“. V rámci něj byla prezentována?jeho 3 hlavní témata začínající s přízviskem „nový“:?tedy?balancování,?normálno, ekonomie. V podstatě šlo o představení nové cesty, která napomůže TR dostat se z těžké?koronavirové?krize. V rámci tohoto programu se TR bude soustředit především na podporu pracovního trhu, poskytování likvidity domácnostem i firmám a podporu aktivit soustředících?se?na zajištění funkčnosti dodavatelského řetězce. V rámci představení programu dále byla potvrzena očekávání pozitivního růstu HDP v roce 2020 o?0,3%?s tím, že v roce 2021 dosáhne růst více než?5%?a ustálí se na 5 v letech 2022-2023. TR stát také hodlá investovat do 3 hlavních sektorů: petrochemického, těžebního a energetického.?K?dopadům pandemie a státem vynaloženým prostředkům na boj s?jejich následky bylo?ministrem financů?Beratem?Albayrakem?poznamenáno, že?finanční balíček pomoci ve spojitosti s?Covid19,?alokovaný státem?na pomoc?nejzasaženějších?subjektů, dosáhl?cca?10%?HDP (56,7 mld. USD).? 


Perspektivní sektory

Potraviny: Cereální výrobky, pražená kávová zrna.

Zemědělství: Organická hnojiva, krmiva pro zvířata, doplňky stravy pro zvěř, veterinární prostředky.

Strojírenství: Obráběcí stroje, vysoce přesné technologie pro obrábění, soustružení a frézování.


Ekonomická predikce

Z?pohledu čtvrtletního vývoje ekonomiky TR?vykazuje, při srovnání s ostatními zeměmi G20 či?dalšími?„emerging?markets“, relativně dobrá čísla. Po potvrzeném hospodářském růstu?4,5%?za I. čtvrtletí sice následoval propad?9,9%?ve?čtvrtletím?druhém, nicméně i tato hodnota není ve světle celosvětového propadu nikterak vysokou. Většina mezinárodních institucí stále předpovídá několikaprocentní propad HDP na konci roku 2020,?konkrétně?Světová banka?o?3,8%, Mezinárodní měnový fond o?5%, Evropská komise o?5,4%,?Economist?Intelligence?Unit (EIU) pak předpovídá pokles o?3,9%.?Turecko slovy ministra financí?Albayraka?ovšem na konci roku 2020 stále počítá s?pozitivním?růstem?svého HDP (0,3%).?Pokračuje tak tedy trend, kdy vládní předpovědi nekorespondují s?předpověďmi mezinárodních finančních institucí.? 


Web zastupitelského úřadu v Ankaře

Ukrajina

Tarifní a netarifní bariéry

Tarifní:

Nejsou

Netarifní:

Od 1. 8. 2020 byla ukončena platnost zákazu exportu z Ukrajiny definovaného zdravotnického materiálu využitelného k zamezení šíření koronaviru (ochranné laboratorní oděvy, zdravotnické rukavice, zdravotnické ochranné masky, ochranné brýle, respirátory apod.).


Logistika

Při přejezdu hranic musí mít řidič kamionu osobní doklady, pas, doklady ke kamionu a k nákladu.  Nákladní silniční doprava je na Ukrajině omezena ve městech, a to v době dopravních špiček od 7,00 do 10,00 a dále od 17,00 do 20,00. V Kyjevě je nákladním vozidlům povoleno projíždět od 20,00 do 7,00 po definovaných cestách a ulicích.


Otevřené hraniční přechody

Od konce května 2020 došlo na Ukrajině k otevření většího počtu hraničních přechodů na hranicíchs Polskem, Slovenskem, Maďarskem, Rumunskem a Moldavskem (vzhledem k nepříznivéepidemiologické situaci zůstávají uzavřeny některé z přechodů s Běloruskem a Ruskem). Přehledotevřených hraničních přechodů zveřejňuje na svých webových stránkách Státní pohraniční službaUkrajiny.Ministerstvo zdravotnictví Ukrajiny zařadilo od 19.9.2020 Českou republiku do „červené zóny“, cožznamená přísnější podmínky pro české občany, kteří mají v rámci stanovených výjimek možnostvstoupit na území Ukrajiny.Dne 28. 9. 2020 byl ukončen zákaz vstupu cizinců na území Ukrajiny. Informace o podmínkách vstupucizinců na Ukrajinu lze nalézt v článku v konzulární části webové stránky velvyslanectví:


Hygienická opatření při přepravě zboží

Řidiči kamionů májí mít ochranné roušky. Na státní hranici je řidičům kontrolována teplota, případně je proveden rychlotest.


Plán ekonomické podpory

V rámci reakce na pandemii koronaviru již v polovině března 2020 přijala Nejvyšší rada Ukrajiny „protikrizové zákony“ zahrnující opatření na podporu domácích podnikatelů a obyvatel (moratorium na daňové audity, výjimky z placení pokut, osvobození od platby nájmu při nemožnosti využití nemovitosti apod.). Dále byl přijat program „Dostupné úvěry 5-7-9%“ k podpoře malých a středních podniků, zjednodušeny procedury veřejných zakázek (tj. bez elektronických aukcí) a procedury pro registraci léků (pokud jsou registrovány v některé zemi EU), Národní banka Ukrajiny zavedla program na refinancování bank až na 5 let.

V polovině dubna 2020 byl v Nejvyšší radě schválen „protikrizový rozpočet“, tj. oproti původnímu rozpočtu na rok 2020 (schválený v prosinci 2019) se příjmy snížili o 119,7 mld. hřiven (o 11%) na celkových 975,8 mld. hřiven a výdaje se zvýšily o 82,4 mld. hřiven (o 7%) na celkových 1266,4 mld. hřiven. Byl posílen „rezervní fond“ vlády. Nejvíce byly zvýšeny výdaje na penze a na státní program „zdravotnických garancí“.

Na konci května 2020 ukrajinská vláda schválila státní program na podporu ekonomiky, zahrnující „krátkodobé iniciativy“ (bezpečné fungování ekonomiky, ochrana domácí výroby před importy), „opatření v jednotlivých sektorech“ (podpora průmyslu, energetiky, dopravy apod.) a „podpora jednotlivých segmentů ekonomiky“ (podpora SMEs, investic, inovací apod.).


Perspektivní sektory

Zdravotnictví: v rámci budování nových částí nemocnic je zájem o zdravotnické zařízení a technologie a též o zdravotnický materiál (zvýšená poptávka je i po zdravotnickém materiálu využívaném k boji proti šíření pandemie koronaviru);

Obrana – pasivní sledovací systémy, obrněná technika, komunikační prostředky, výrobní spolupráce v leteckém průmyslu;

Vodohospodářství a odpadní průmysl – budování moderních skládek, závodů na třídění a zpracování odpadů a čističek odpadních vod ve vybraných městech;

Energetika –modernizace energetické infrastruktury včetně jaderných elektráren;

Zemědělství a potravinářský průmysl –zařízení potravinářského sektoru, zemědělská technika, potraviny v oblasti zdravé výživy a různých delikates, zájem je o ukrajinské sezónní pracovníky;

Dopravní průmysl – – spolupráce při transformaci a modernizaci státní železnice Ukrzaliznicja (dodávky komponentů, modernizace lokomotiv), zajištění osobní železniční dopravy mezi západní Ukrajinou a ČR.


Ekonomická predikce

V 1. čtvrtletí 2020 pokleslo HDP na Ukrajině o 1,5% v porovnání se stejným obdobím roku 2019, ve 2. čtvrtletí 2020 se HDP snížilo o 11,4%.  Dle upřesněných odhadu Národní banky Ukrajiny by se HDP na Ukrajině mělo v roce 2020 celkově snížit o 6% s tím, že v roce 2021 se očekává růst HDP o cca 4%.

Mezinárodní měnový fond očekává, že v důsledku pandemie koronaviru dojde ke snížení ukrajinského HDP o 7,7% v roce 2020. Dále se předpokládá, že v roce 2021 dojde ke stabilizaci ukrajinské ekonomiky a HDP se zvýší o 3,6%. Dne 12.6. 2020 Ukrajina obdržela první tranši makroekonomické pomoci od Mezinárodního měnového fondu  ve výši 2,1 mld. USD. Pomoc je poskytována v rámci nového programu SBA pro Ukrajinu (Stand – by Arrangement) ve výši 5 mld. USD.


Web zastupitelského úřadu v Kyjevu

USA

Tarifní a netarifní bariéry

Tarifní: Nejsou

Netarifní:

Pro export z ČR v souvislosti s koronavirem netarifní překážky nejsou.

Od 7. dubna 2020 jsou v platnosti restrikce na vývoz vybraného zdravotnického materiálu z USA. Vývoz většiny respirátorů, roušek a dalších ochranných pomůcek tak podléhá schválení Federal Emergency Management Agency. Více informací zde


Logistika

Bez omezení


Otevřené hraniční přechody

Bez omezení


Hygienická opatření při přepravě zboží

Řidiči kamionů musí mít nasazenou roušku při vstupu do USA. US Customs and Border Protection realizuje vizuální kontroly a namátkově i testování.


Plán ekonomické podpory

Centrální banka FED srazila úrokovou míru na 0 %, zavázala se k neomezenému nákupu dluhopisů a spustila nové úvěrové nástroje určené soukromému i veřejnému sektoru. Dne 27. března 2020 prezident Trump podepsal zákon CARES Act – fiskální balík v objemu přes 2 bln. USD. Jeho součástí je i program půjček v objemu 349 mld. USD pro malé podniky za účelem krytí mzdových nákladů. Pro enormní zájem byly prostředky vyčerpány v období dvou týdnů byly navýšeny o dalších 384 mld. USD. O půjčky z tohoto programu administrovaného federální agenturou Small Business Administration mohou žádat i americké pobočky společností ze třetích zemí (tedy i z ČR), pokud splňují všechna kritéria. 

Americká exportní/importní banka EXIM spustila balíček opatření pro americké firmy a finanční instituce. Více informací zde 


Perspektivní sektory

Zdravotnictví: Zdravotnické pomůcky – více informací zde.


Ekonomická predikce

OECD vydala na začátku června odhad vývoje HDP pro scénář s?jednou vlnou a dvěma vlnami pandemie: 

Jedna vlna: 

HDP 2020: –7,3 %, 2021: +4,1 % 

Dvě vlny:  

HDP 2020: -8,4 %, 2021: +1,9 % 

Červnový odhad FED:

HDP 2020: – 6,5 %; 2021: +5 %


Web zastupitelského úřadu ve Washingtonu

Velká Británie

Tarifní a netarifní bariéry

Tarifní:

Nejsou

Netarifní:

Nebyla přijata žádná omezení vývozu či dovozu v kontextu pandemie koronaviru, s jedinou výjimkou – farmak, jako je např. adrenalin, inzulín, paracetamol a morfin, a nově i lék Dexamethasone, který byl 16.6.2020 v UK schválen proti covid-19. Konkrétně britská vláda od března 2020 rozšířila na 80 položek již dříve platný seznam léků a farmakologických substancí, na které platí zákaz „paralelního exportu“ (tj. spekulativního nákupu registrovaných léčivých přípravků ve velkém množství přesahujícím potřeby konkrétního odběratele, a jejich následného přeprodeje za vyšší cenu do jiné země, bez součinnosti s držitelem rozhodnutí o registraci). Firmám, které se dopustí „paralelního exportu“ těchto farmak hrozí tvrdý postih. Kompletní seznam léků je dostupný na stránkách vlády.


Logistika

UK zavedla pro cestující z ČR karanténu v délce 14 dní, a to s platností od soboty 29. 8. 2020 od 4:00 hod. ráno.  Před cestou do UK všichni cestující musí vyplnit tzv. kontaktní formulář (viz níže odkaz). Negativní test na Covid-19 neznamená výjimku z nutnosti podstoupit karanténní opatření pro cestování do UK. Britské úřady provádí namátkové kontroly ohledně dodržování pravidel karantény. Sankce za neprovedení registrace či dodání nepřesných údajů je až 3 200 GBP a za porušení karantény na 1000 GBP (při opakovaném porušení až 10 tis.). Pokuta může být i vyšší a bude se odvíjet o rizika přenosu infekce ze zahraničí, nevylučuje se ani trestní stíhání nebo vypovězení ze země. 

Potřebnost karantény a její podmínky budou přezkoumávány na základě statistického vývoje potvrzených případů nakažených v ČR. Britská vláda v případě zhoršení situace v jednotlivých zemích jedná rychle a obnovuje/zavádí povinnost karantény

V rámci zavedené karantény platí seznam výjimek pro klíčové pracovníky. Před příjezdem na území Spojeného království bude muset každý cestující vyplnit kontaktní formulář a cestovní itinerář (nejdříve 48 hodin před příjezdem, nejpozději PŘED hraniční kontrolou). Je také nutné mít dopis od zaměstnavatele, který obsahuje osobní údaje, kontaktní údaje na zaměstnavatele, kontaktní údaje organizace, pro kterou bude činnost vykonávána + popis vykonávané činnosti. Dokumenty mají  sloužit i jako potvrzení v případě kontroly.

Ve veřejné dopravě je povinné nosit roušku či jiné adekvátní zakrytí obličeje. Ve Skotsku, Anglii a v Severním Irsku je povinné nosit roušky též v obchodech a dalších místech, např. v kinech, muzeích a na bohoslužbách. Doporučujeme také sledovat web britské vlády, dle vývoje situace mohou být operativně přijata nová opatření.

S ohledem na rychle se zhoršující pandemickou situaci byla od 24. září vyhlášena další sada opatření: maximální možný počet lidí ve skupině je 6 (platí regionální výjimky či zpřísnění), povinnost uzavření restauračních zařízení po 22:00 hod., což se ale netýká takeaways; provoz možný pouze s obsluhou u stolů, v restauracích je i pro hosty zavedena povinnost nosit roušky s výjimkou konzumace. Nošení roušek se nově stává zákonnou povinností, pokuta za nenošení roušky či překročení max. 6 osob ve skupině vzroste na 200 GBP, za nedodržení rozestupu 2 metry na 1 tis. GBPKompletní přehled opatření platných od 24.9. je dostupný zde.

Na regionální úrovni jsou v Británii aktuálně přijata přísnější restriktivní opatření v dalších oblastech s rychlým rozvojem nákazy, která zasahují již téměř třetinu britské populace. Míra omezení v jednotlivých oblastech se liší, podrobnosti zde. Od středy 14. 10. platí třístupňový systém v boji proti COVID-19, dle závažnosti v dané oblasti. Revize opaření  bude provedena každých 14 dní, mohou být snížena či zvýšena. Více podrobností  na webu vlády.

Letiště Heathrow nabízí 90-minutový Covid-19 test za 150 GBP cestujícím, kteří přijíždějí z tzv. virus hotspots zemí. Britská vláda, ale odmítá zrušit izolaci pro ty osoby, které nemají symptomy nemoci a negativní test na Covid-19.

Detailní pravidla pro překročení britských hranic jsou dostupná ZDE (v čj na stránkách ZÚ Londýn).

Pravidla pro hodiny strávené za volantem byla v souvislosti s pandemií koronaviru v Británii dočasně zmírněna, ale v současnu již platí standardní pravidla (evropští i místní řidiči mohou 9 hodin denně). Více informací na webu vlády.


Otevřené hraniční přechody

Přechody jsou otevřené. Žádné vládní omezení se netýká ani fungování mezinárodních letišť. Mezi ČR a Británií nyní létají společnosti ČSA, British Airways, EasyJet a Ryanair. Detailní pravidla pro překročení britských hranic jsou dostupná ZDE (v čj na stránkách ZÚ Londýn).

UK zavedla pro cestující z ČR karanténu v délce 14 dní, a to s platností od soboty 29. 8. 2020 od 4:00 hod. ráno.  Před cestou do UK všichni cestující musí vyplnit tzv. kontaktní formulář (viz níže odkaz). Negativní test na Covid-19 neznamená výjimku z nutnosti podstoupit karanténní opatření pro cestování do UK. 

V rámci zavedené karantény platí seznam výjimek pro klíčové pracovníky. Před příjezdem na území Spojeného království bude muset každý cestující vyplnit kontaktní formulář a cestovní itinerář (nejdříve 48 hodin před příjezdem, nejpozději PŘED hraniční kontrolou). Je také nutné mít dopis od zaměstnavatele, který obsahuje osobní údaje, kontaktní údaje na zaměstnavatele, kontaktní údaje organizace, pro kterou bude činnost vykonávána + popis vykonávané činnosti. Dokumenty mají  sloužit i jako potvrzení v případě kontroly.


Hygienická opatření při přepravě zboží

Britská vláda vydala doporučení pro řidiče kamionů, zaměstnavatele a další pracovníky v mezinárodní dopravě. Doporučuje se především dodržování minimálně 2 metrových rozestupů, nošení roušek pouze v místech, kde nelze rozestupy dodržet, zvýšení frekvence mytí rukou a čištění povrchů,  snížení počtu lidí, s nimiž je každý člověk v kontaktu prostřednictvím ustavení pevných týmů pracovníků, vozidla by neměla být sdílena a měla by být dobře větrána, atd.

UK zavedla pro cestující z ČR karanténu v délce 14 dní, a to s platností od soboty 29. 8. 2020 od 4:00 hod. ráno.  Před cestou do UK všichni cestující musí vyplnit tzv. kontaktní formulář (viz níže odkaz). Negativní test na Covid-19 neznamená výjimku z nutnosti podstoupit karanténní opatření pro cestování do UK. 

V rámci zavedené karantény platí seznam výjimek pro klíčové pracovníky. Před příjezdem na území Spojeného království bude muset každý cestující vyplnit kontaktní formulář a cestovní itinerář (nejdříve 48 hodin před příjezdem, nejpozději PŘED hraniční kontrolou). Je také nutné mít dopis od zaměstnavatele, který obsahuje osobní údaje, kontaktní údaje na zaměstnavatele, kontaktní údaje organizace, pro kterou bude činnost vykonávána + popis vykonávané činnosti. Dokumenty mají  sloužit i jako potvrzení v případě kontroly.

Detailní pravidla pro překročení britských hranic jsou dostupná ZDE (v čj na stránkách ZÚ Londýn).

Ve veřejné dopravě je povinné nosit roušku či jiné adekvátní zakrytí obličeje. Ve Skotsku, Anglii a v Severním Irsku je povinné nosit roušky též v obchodech a dalších místech, např. v kinech, muzeích a na bohoslužbách. S ohledem na rychle se zhoršující pandemickou situaci byla od 24. září vyhlášena další sada opatření: maximální možný počet lidí ve skupině je 6 (platí regionální výjimky či zpřísnění), povinnost uzavření restauračních zařízení po 22:00 hod., což se ale netýká takeaways; provoz možný pouze s obsluhou u stolů, v restauracích je i pro hosty zavedena povinnost nosit roušky s výjimkou konzumace. Nošení roušek se nově stává zákonnou povinností, pokuta za nenošení roušky či překročení max. 6 osob ve skupině vzroste na 200 GBP, za nedodržení rozestupu 2 metry na 1 tis. GBPKompletní přehled opatření platných od 24.9. je dostupný zde.

Na regionální úrovni jsou v Británii aktuálně přijata přísnější restriktivní opatření v dalších oblastech s rychlým rozvojem nákazy, která zasahují již téměř třetinu britské populace. Míra omezení v jednotlivých oblastech se liší, podrobnosti zde. Od středy 14. 10. platí třístupňový systém v boji proti COVID-19, dle závažnosti v dané oblasti. Revize opaření  bude provedena každých 14 dní, mohou být snížena či zvýšena. Více podrobností  na webu vlády.


Plán ekonomické podpory

Dne 25. března 2020 byl schválen nový zákon (tzv. „Covid Bill“), pro flexibilní finanční podporu. Britská vládní reakce na podporu hospodářství v době pandemie čítá balíček opatření na podporu ekonomiky a zmírnění dopadů koronaviru ve výši 30 mld. GBP, zaměřených na veřejné zdravotnictví, občany, OSVČ a firmy. Britská centrální banka Bank of England snížila základní sazbu ze 0,75% na současných 0,10%, a uvolnila pravidla pro banky k poskytování půjček. Očekává se, že vláda masivně podpoří ekonomiku prostřednictvím investic především do zdravotnictví, infrastruktury, energetiky a to i za cenu navýšení státního dluhu.

Více informací o vládních programech na podporu ekonomiky a jednotlivých sektorů na webu velvyslanectví v Londýně


Perspektivní sektory

ICT: Již v akutní fázi pandemie byla jasně zřejmá zvýšená poptávka po digitálních a on-line řešeních umožňujících zajistit služby při zachování fyzických rozestupů, ale i např. distanční fungování pracovních týmů (home office). A tento trend bude pokračovat. On-line nakupování je v Británii dlouhodobě oblíbené (více než polovina spotřebitelů pravidelně nakupuje na internetu, již před pandemií probíhalo 18% všech nákupů on-line, i ve skupině nad 65 let má více než polovina osoba s on-line nakupováním zkušenosti) a v době krize dramaticky narostlo. Poptávka bude vzrůstat jak po samotné on-line nabídce výrobků a služeb, tak po platformách a řešeních pro e-commerce, herní průmysl, rozšířenou a virtuální realitu, digitální marketing a edtech, tak po fyzické infrastruktuře pro internetové připojení (vládní plán do 2025 zajistit giga-bitové širokopásmové připojení kabelem pro 30 mil domácností).

Zdravotnický a farmaceutický průmyslJiž těsně před koronavirovou pandemií patřil zdravotní  sektor, resp. Národní zdravotní služba NHS, k deklarovaným prioritám vlády. NHS nutně potřebuje realizovat projekty obnovy řady nemocnic, a to jak stavební, tak přístrojové. Čelíce koronavirové krizi pak vláda na jaře 2020 alokovala na podporu NHS další balíček ve výši 6,6 miliardy GBP, která je zaměřena na zajištění nemocničních lůžek, nákup plicních ventilátorů, diagnostických testůochranných prostředků i výzkum vakcíny. Vybudováno bude také 40 nových nemocnic, dalších 150 mil. GBP bude alokováno na rozšíření oddělení pohotovosti ve 25 nemocnicích. Vláda oznámila investici 10 mil. GBP do sítě klinik pro léčbu pacientů s dlouhodobými potížemi způsobenými koronavirem. Podrobněji na webu velvyslanectví ČR v Londýně.

Infrastruktura: Vzrůstá poptávka po řešeních podporující fyzické rozestupy ve veřejných prostorách, dopravních prostředcích, ale i pracovištích či restaurací atd. Vláda přislíbila balíček 2 mld. GBP na podporu cyklistiky a chůze. Vláda připravuje „národní cyklistický plán“, který stanoví, jak do roku 2025 zdvojnásobit cyklistiku a zvýšit chůzi. Bude spuštěn pilotní provoz schématu e-skútrů k pronajmutí ve městech. Vláda alokuje 10 mil. GBP na dobíjecí stanice pro el. automobily.  Pokračovat budou také největší infrastrukturní projekty, od kterých si vláda slibuje pomoc při znovunastartování ekonomiky – v průběhu krize vláda rozhodla o pokračování příprav a zahájení výstavby dlouho chystané vysokorychlostní železnice na sever Anglie – tzv. projekt HS2. Podrobněji na webu velvyslanectví ČR v Londýně.

Energetika: Ochrana klimatu a dekarbonizace ekonomiky budou klíčovým aspektem hospodářské obnovy – platí cíl dosáhnout nulových emisí CO2 z britské ekonomiky jako celku do roku 2050. Do roku 2025 musejí ukončit provoz všechny hnědouhelné elektrárny a ze stávajících jaderných bloků má do roku 2030 ukončit provoz 7 a zůstat funkční jen jedna jaderná elektrárna. Do roku 2030 tak bude potřeba nalézt nové zdroje pro čtvrtinu britské energie, přičemž hlavní roli budou hrát jádro a obnovitelné zdroje. Pokračuje výstavba jaderného zdroje Hinkley Point C, a plánovány jsou další dva jaderné bloky, převážně v čínsko-francouzské režii (Sizewell B, Bradwell). Stále důležitější roli budou mít obnovitelné zdroje (především z off-shore větrných farem), ukládání energie (bateriová úložiště, přečerpávací elektrárny), úspory energie (zateplování staveb), elektromobilita a chytrá energetická řešení.  Vláda vyjádřila podporu záměru 2 mld. GBP investice do vývoje nové generace 16 mini modulárních nukleárních reaktorů do roku 2050, který vede konsorcium vedené firmou Rolls-Royce, Laing O’Rourke a Atkins. Podle ministerstva pru obchod, energetiku a průmyslovou strategii bude hrát jádro klíčovou roli v budoucím britském energetickém mixu a přechodu ekonomiky  na nízkouhlíkovou. Británie by se měla stát lídrem v oblasti zelené energie a větrných elektráren, které mají generovat až 40GW do 2030. V rámci programu „Build Back Greener“ by měla mít každá domácnost dodávky levné energie z větrných eletráren. Vláda investuje 160 mil. GBP do výroby nové generace turbín, včetně plovoucích větrných mlýnů schopných dodávat 1 GW energie do roku 2030, což je více než 15-násobek objemu současných plovoucích zařízení na moři po celém světě. Podrobněji na webu velvyslanectví ČR v Londýně.

Sektor volného času (krátkodobě): V souvislosti s omezení pohybu a cestování je zvýšená poptávka po domácím (kancelářský a zahradní nábytek, grily) a sportovním vybavení (jízdní kola, elektrokola, domácí posilovny a sportovní pomůcky), produktech pro kutily či výrobcích pro rekreaci a lokální turistiku.

Více na stránkách Velvyslanectví ČR v Londýně.

České firmy také od května mají možnost v Británii využít dotovaných služeb PROPEA.


Ekonomická predikce

Bank of England (BoE) očekává ve 3. čtvrtletí 2020 HDP o 3-4 % nižší než úroveň před vypuknutím pandemie.   Britská ekonomika je nyní na dobré cestě k poklesu HDP o 9,5% v roce 2020 (což představuje nejhorší propad od roku 1921). Ekonomický šok vyvolaný pandemií koronaviru bude menší, než se původně očekávalo, ale zotavení bude trvat déle a způsobí trvalé poškození zaměstnanosti a ekonomického růstu. BoE také varovala, že do konce roku se nezaměstnanost zdvojnásobí o 7,5% na 2,5 mil. Přestože podle guvernéra banky ekonomika dosáhla bodu obratu, je BoE připravena snížit úrokové sazby pod nulu a stimulovat další růst.

Podle zprávy OECD utrpí britská ekonomika pravděpodobně nejhorší škody způsobené krizí covid-19 z rozvinutých zemí. OECD vylepšila predikci propadu britského HDP v roce 2020 z 11,5 % na 10,1 %, což je horší hodnota než v případě odhadu kontrakce ekonomiky eurozóny o 7,9 %. V případě druhé vlny infekce v letošním roce se má HDP snížit dokonce o 14 % Jedním z faktorů identifikovaných OECD je význam sektoru služeb pro britské hospodářství. Obchod, cestovní ruch, realitní trh a pohostinství společně významně přispívají k HDP a všechny byly těžce zasaženy lockdownem. OECD také doplnila, že pokud UK neuzavře obchodní dohodu s EU do konce roku 2020 nebo nezavede alternativní opatření, vystaví se hrozbě výrazně negativních dopadů na obchod a pracovní trh.

Podle letní predikce Evropské komise by mělo britské HDP poklesnout v letošním roce o 9,7 %. Jarní predikce EK přitom předpokládala kontrakci ekonomiky „jen“ o 8,3 %. EK předpovídá, že příští rok HDP vzroste o 6 % – ale pouze tehdy, bude-li současný „status quo“ v obchodních vztazích zachován.

Mezinárodní měnový fond (IMF) v říjnu zmírnil odhad propadu HDP Velké Británie z 10,2% na 9,8%.


Web zastupitelského úřadu v Londýně


Moderní ekonomická diplomacieModerní ekonomická diplomacie je časopis, který vydává Ministerstvo zahraničních věcí ČR a který je určen především pro české exportéry. Jedná se o dvouměsíčník, ve kterém vývozní firmy najdou praktické informace o exportních trzích, o službách které jim nabízí Ministerstvo zahraničních věcí a síť ambasád spolu se zahraničními kancelářemi českých státních agentur a institucí. Čtenářům přináší také informace o našich seminářích a podnikatelských misích, o možnosti zapojení se do B2B aktivit České rozvojové agentury a financování exportu. Obsahuje také články, komentáře, analýzy a rozhovory o trendech v oblasti světové ekonomiky, perspektivních exportních oborech a úspěšných českých exportérech.

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Vydaná opatření a zpravodajství
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.