mzv.cz (MZv ČR)
Z regionů  |  27.10.2020 14:49:00

Řecko – cestování z/do ČR v souvislosti s Covid-19 (27.10.2020)

Řeckocestování z/do ČR v souvislosti s Covid-19

23.09.2020 / 13:00 | Aktualizováno: 27.10.2020 / 14:49

Informace o podmínkách pro vstup na území Řecka, možnostech dopravního spojení a mimořádných opatřeních, jakož i o návratu do ČR.

Odpovědi na časté otázky ke vstupu a pobytu v Řecku:

Mohu do země přicestovat bez udání důvodu?
Od 15. 6. 2020 lze do Řecka přicestovat bez udání důvodu.

Potřebuji pro vstup do země negativní test na Covid-19? Musím po příjezdu zůstat v karanténě nebo splnit jiné podmínky?
Pokud cestujete do Řecka z ČR letecky nebo pozemní cestou, musíte předložit na řecké hranici negativní výsledek molekulárního PCR testu na Covid-19, který nesmí být starší 72 hodin od doby odběru vzorku, a potvrzení negativní diagnózy v anglickém jazyce s uvedením jména cestujícího a čísla jeho cestovního dokladu. Povinnost testu se nevztahuje na děti narozené po 1. 1. 2011.

Všichni cestující musí nejpozději 24 hodin před vstupem do Řecka vyplnit elektronicky Passenger Locator Form (PLF), na jehož základě obdrží QR kód. QR kód slouží mj. k namátkovému testu na Covid-19, který může být cestujícímu proveden při vstupu do Řecka. V případě testování musíte do výsledku testu setrvat v dobrovolné izolaci na vámi udané adrese a v případě pozitivního výsledku 14 dní v karanténě opět na udané adrese nebo v úřady určeném hotelu. Spolu s pozitivně testovaným cestujícím je zpravidla karanténa nařízena i jeho nejbližším spolucestujícím (rodině, přátelům).

Letecké společnosti mají povinnost zkontrolovat potvrzení o testu a nepřijmout bez něj cestujícího na palubu. Nevyplnění PLF, neobdržení QR kódu či odmítnutí podstoupit namátkový test je rovněž důvodem k odepření vstupu do země nebo vyloučení z letecké přepravy.

Doporučujeme řídit se pokyny uvedenými na řecké vládní platformě https://travel.gov.gr/

Jaké jsou podmínky průjezdu zemí? Jak dlouho mohu v zemi pobývat?
Od 15. 6. 2020 je volný průjezd zemí. Při pobytu nad 3 měsíce lze požádat o povolení k pobytu pro občana EU. Žádost o povolení k pobytu spolu s dalšími náležitostmi se podává na místním oddělení cizinecké policie.

Mohu do země přijet za prací? Jaké jsou podmínky?
Od 1. 5. 2006 Řecko plně uvolnilo svůj pracovní trh pro občany nových členských států EU, včetně ČR. Při výkonu závislé pracovní činnosti v Řecku již čeští občané nepotřebují dosud vyžadované pracovní povolení.

Na co si mám dát pozor?
Platí obecná hygienická opatření: vzájemný odstup 1,5-2 m, pravidelná hygiena rukou, povinné použití roušky ve všech uzavřených prostorách a veřejné dopravě, omezení shromažďování. Platí zpřísněná lokální opatření. Porušení je pokutováno. Podrobnosti najdete v článku Covid-19 – platná preventivní opatření v ŘeckuNávrat osoby s českým občanstvím do ČR, pokud má bydliště v Řecku:

Při návratu občana ČR s bydlištěm v Řecku mu je od 15. 6. 2020 umožněn vstup do ČR bez testu i karantény.

Aktuální informace ke vstupu do ČR ->Ministertsvo zahraničních věcí ČRCestování z České republiky do Řecka:

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY

S platností od 15. června 2020 Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje dbát při cestě do Řecka zvýšené opatrnosti a informovat se o podmínkách vstupu, restrikcích a preventivních opatřeních dané země. MZV současně důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD. Více viz stránka MZV ČR -> AKTUALIZUJEME: Rozcestník informací k cestování do ostatních států


2. VSTUP NA ÚZEMÍ ŘECKÉ REPUBLIKY

Ke vstupu do Řecka jsou k dispozici všechna mezinárodní letiště, trajekt z Itálie do přístavů Patras a Igoumenitsa a silniční hraniční přechod s Bulharskem Kulata - Promachonas.

 • A) Povinná registrace cestujících před vstupem - Passenger Locator Form (PLF)

Každý cestující nad 18 let nezávisle na výchozí destinaci a státní příslušnosti musí nejpozději 24 hodin před vstupem na území Řecka vyplnit v angličtině a odeslat oficiální elektronický formulář, tzv. Passenger Locator Form (PLF), který je spolu s návodem k dispozici na řecké vládní platformě https://travel.gov.gr/#/. Ve formuláři uvede plánované pobyty, přesuny a kontakty v Řecku (včetně PSČ), jakož i kontaktní osobu pro případ onemocnění. Po vyhodnocení formuláře obdrží elektronicky individuální QR kód, jímž se musí (v elektronické nebo tištěné podobě) prokázat při nástupu na palubu letadla a při vstupu na území Řecka, a to jak letecky, tak trajektem či po silnici. Spolucestující děti do 18 let se vpisují do PLF formuláře jednoho z rodičů, zpravidla toho, s nímž mají shodné příjmení.

Cestující bez QR kódu nemá být vpuštěn na palubu letadla, lodi či autobusu ani na území Řecka a může mu být udělena pokuta ve výši 500 EUR.

 • B) Povinnost předložit negativní molekulární PCR test

Všichni cestující přijíždějící do Řecka z ČR letecky a po silnici (tedy přes hraniční přechod Promachonas na hranici s Bulharskem) mají z důvodu preventivních opatření na ochranu veřejného zdraví před dalším šířením viru COVID-19 na řeckém území povinnost kromě QR kódu, který obdrží po vyplnění PLF formuláře, předložit i lékařské potvrzení negativní diagnózy v anglickém jazyce s uvedením jména a příjmení a čísla cestovního dokladu, vystavené na základě dokladu o negativním molekulárním PCR testu na Covid-19, který byl proveden v průběhu posledních 72 hodin před vstupem do Řecka v akreditované laboratoři země původu nebo tranzitu. Obě potvrzení musí být v originále (v tištěné nebo elektronické formě). Vzor lékařského potvrzení, které doprovází výsledek testu -> Medical Certificate_LEKARSKE POTVRZENI O VYSLEDKU TESTU PCR (DOCX, 15 KB). Na děti narozené po 1. 1. 2011 včetně se povinnost předložit negativní PCR test nevztahuje.

Negativní PCR test je povinný také při příletu (včetně tranzitu) z Albánie, Belgie, Bulharska, Izraele, Maďarska. Malty, Rumunska, Ruska, Severní Makedonie, Spojených arabských emirátů a Španělska.

Letecké společnosti musí zkontrolovat potvrzení o testu a nepřijmout bez něj cestujícího na palubu.

Tato povinnost se nevztahuje na lodní dopravu, kde testování provádí namátkově při vstupu do země řecká strana (viz C) Testování na hranicích).

Řecká vláda si vyhrazuje právo podmínky vstupu do země a opatření kdykoliv upravit nebo změnit podle vývoje epidemiologické situace v Řecku nebo ve výchozích zemích, odkud cestovatelé přijíždějí.

Doporučujeme, aby cestovatelé sledovali aktualizovaná cestovní doporučení MZV ČR a řeckou vládní platformu https://travel.gov.gr/ a řídili se jimi. Cestovatelé si musí být vědomi toho, že stav globální pandemie nadále trvá, a pro pobyt v Řecku musí počítat se změnou epidemiologické situace a příslušných opatření, sledovat vývoj situace a být pro takové případy zajištěni buď ve smlouvě s cestovní kanceláří, cestovním pojištěním kryjícím uvedená rizika nebo vlastními finančními prostředky. Musí rovněž počítat s omezeními (izolace, karanténa) v případě pozitivního testu a onemocnění na Covid-19 v průběhu pobytu v Řecku.

Cestující ze všech destinací mohou být při příjezdu do Řecka letecky, trajektem i po silnici podrobeni testům na Covid-19 a jsou povinni tyto testy strpět. Výběr testovaných cestujících probíhá automaticky na základě údajů uvedených v elektronickém PLF formuláři. Odmítnutí podstoupit namátkový test může být důvodem k odepření vstupu do země.

Testovaní cestující musí do oznámení výsledku (až 36 hodin) setrvat v dobrovolné izolaci na adrese udané v elektronickém PLF formuláři (například v jejich hotelu). V případě pozitivního výsledku testu musí setrvat 14 dní v karanténě na jimi udané adrese nebo v úřady určeném hotelu. Tato povinnost se může vztahovat i na jeho nejbližší spolucestující (rodinu, přítele). Porušení karantény je pokutováno (5.000 EUR).

3. DOPRAVA

Od 1. 7. jsou otevřena pro přílety ze zahraničí všechna mezinárodní letiště na území Řecka včetně ostrovů. Zcela přerušené zůstává osobní letecké spojení s Albánií, Severní Makedonií a Tureckem, od 31. 8. platí zákaz příletů ze španělské oblasti Katalánsko.

Osobní dopravní spojení přes pozemní hranici s Albánií, Severní Makedonií a Tureckem je pro turistiku uzavřené. Až do odvolání lze cestovat pouze přes hraniční přechod s Bulharskem Kulata - Promachonas.

Před cestou do Řecka automobilem doporučujeme ověřit si podmínky v zemích, přes které budete tranzitovat, v Rozcestníku informací k cestování do zahraničí.

Osobní lodní doprava podléhá protiepidemickým omezením. Funguje pravidelná vnitrostátní lodní doprava na ostrovy i osobní lodní doprava z Itálie do přístavů Patras a Igoumenitsa. Je povoleno použití soukromých lodí, profesionálních i amatérských (jachting) a připlouvání soukromých lodí ze zahraničí, pokud jejich kapacita nepřesahuje 49 osob. Na pasažéry se vztahují veškerá platná opatření. Jsou povoleny zahraniční okružní plavby do přístavů Pireus, Rodos, Heraklion, Volos, Kerkyra a Katakolo.


?4. OPATŘENÍ

Obecná hygienická opatření platná po celém Řecku:

Je doporučeno dodržovat pravidelnou hygienu rukou, vzájemný odstup 1,5 - 2 metry a setrvat doma při sebemenším příznaku onemocnění.

Rouška je povinná pro veřejnost ve všech uzavřených prostorách jako dopravní prostředky (při cestě lodí i na palubě), obchody, provozovny veřejných i soukromých služeb, vzdělávací zařízení (od 4 let), zdravotnická a sociální zařízení, muzea, kulturní a církevní zařízení. Důrazně doporučená je na všech otevřených prostranstvích, kde je soustředěn velký počet osob a nelze proto dodržet bezpečnostní fyzické odstupy (stanice MHD, náměstí, fronty, otevřené kulturní a historické areály apod.).
V oblastech se zvýšenou epidemiologickou zátěží (viz Covid-19 – platná preventivní opatření v Řecku) je rouška povinná také na všech otevřených prostranstvích s výjimkou individuálních a kolektivních sportovních aktivit (včetně cyklistiky).
V automobilu není rouška povinná jen s případě, že řidič jede sám nebo s nejbližšími členy jeho rodiny.
Výjimky platí pro děti do 3 let a osoby s lékařsky potvrzenými dýchacími problémy.
Porušení je pokutováno (150 EUR).

Zpřísněná lokální opatření:

Vzhledem k rozdílnému epidemiologickému vývoji v jednotlivých oblastech byla zavedena lokální opatření 4 stupňů. Podrobné informace o tom, co a kde platí, najdete v článku Covid-19 – platná preventivní opatření v Řecku

Pravidla provozu:

Pro turistická zařízení (hotely a ubytovací zařízení, kempy, restaurace, kavárny) a služby (pláže, pozemní a námořní doprava, transfery) vydaly řecké úřady závazné hygienické protokoly, které stanoví rovněž pravidla, které budou muset návštěvníci strpět. Přehled hlavních zásad uvádíme zde: Hygienické protokoly pro turistická zařízení a dopravu (PDF, 654 KB)
Dodržování vládou nařízených hygienických protokolů v turistickém zařízení osvědčuje certifikační známka HEALTH FIRST (viz obr. níže).

Postup v případě onemocnění Covid-19 v průběhu pobytu v Řecku:

Cestovatel s příznaky nákazy musí být vyšetřen a do potvrzení nebo vyloučení nemoci Covid-19 musí setrvat v izolaci ve svém pokoji. V případě potvrzení onemocnění Covid-19 bude pacient umístěn do vyčleněného karanténního hotelu, ve kterém bude muset setrvat až do vyléčení v izolaci. Hrazení nákladů na ubytování a stravu řecká strana teprve vyjasňuje, pravděpodobně budou cestovatelé nejméně část nákladů hradit sami (např. stravu). V případě vážného průběhu onemocnění bude nutná hospitalizace v nemocnici. Budou evidovány kontaktní údaje příbuzných pacienta pro případ, že pacient nebude schopen komunikovat a bude třeba souhlas s chirurgickým zákrokem. Návrat do ČR bude umožněn až po vyléčení a dvojím potvrzení negativity testu na Covid-19. Pokud u nemocného nebude potvrzeno onemocnění Covid-19 zůstane pacient v hotelu pod lékařským dohledem.

Evropský průkaz zdravotního pojištění by měl krýt náklady na akutní zdravotní péči, nikoliv však nutně všechny náklady s případnou léčbou spojené. Důrazně se proto českým cestovatelům doporučuje uzavření takového cestovního pojištění, které by krylo všechny případné náklady s onemocněním Covid-19 spojené (prodloužení pobytu v případě onemocnění nebo karantény, náhradní doprava do ČR, repatriace do ČR v případě vážného zdravotního stavu, převoz ostatků), a také aby byli zajištěni dostatečnými vlastními finančními prostředky.

Upozorňujeme rovněž na komplikace, které mohou vyplynout z jazykové bariéry a izolace, kterou onemocnění Covid-19 vyžaduje. Běžným cizím komunikačním jazykem v Řecku je angličtina.

Důrazně doporučujeme, aby se návštěvníci Řecka ubytovávali pouze v zařízeních certifikovaných známkou HEALTH FIRST, která zaručuje dodržování vládou nařízených hygienických protokolů (viz obr. níže)


5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

 • Řecká organizace veřejného zdraví (National Public Health Organization of Greece EODY)
 • Ministerstvo zahraničních věcí Řecka
 • Koronavirová linka 1135 (v řečtině)
 • Tísňová linka 112
 • Informační linka Ministerstva turismu Řecka +30 2155605151 (v angličtině)
 • Konzulární oddělení velvyslanectví ČR v Athénách:
  - v pracovní době (po - pá 07:30 - 16:00) +30 210 67 299 14 a/nebo -12
  - po pracovní době pouze v neodkladných případech a ohrožení zdraví nebo života občana ČR: +30 6944 733769

VZOR certifikační známky HEALTH FIRST:

©Government of the Hellenic Republic

©Government of the Hellenic Republic

přílohy

Medical Certificate_LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ O VÝSLEDKU TESTU PCR (DOCX, 15 KB)14 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 16.7.2020

Hygienické protokoly pro turistická zařízení a dopravu 653 KB PDF (Acrobat dokument) 3.8.

přílohy

Hygienické protokoly pro turistická zařízení a dopravu - 653 KB PDF (Acrobat dokument) 3.8.2020
https://www.mzv.cz/file/4036572/Priloha_200803_Hygienicke_protokoly_pro_turisticka_zarizeni_a_dopravu.pdf

Medical Certificate_LEKARSKE POTVRZENI O VYSLEDKU TESTU... - 14 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 13.8.2020
https://www.mzv.cz/file/4045587/Medical_Certificate_LEKARSKE_POTVRZENI_O_VYSLEDKU_TESTU_PCR.docx


Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Řecko – cestování z/do ČR v souvislosti s Covid-19 (27.10.2020)

Diskuze a názory uživatelů na téma: Řecko – cestování z/do ČR v souvislosti s Covid-19 (27.10.2020)

Na dané téma nejsou žádné názory.


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | M Mobil verze
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce COVID Diskuze

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange