mzv.cz (MZv ČR)
Cestování  |  16.10.2020 10:12:00

Slovinsko a cestování - Informace pro české občany, podmínky cestování - nová opatření od 16.10.2020

COVID-19: Informace pro české občany, podmínky cestování - AKTUALIZOVÁNO: NOVÁ OPATŘENÍ OD 16.10.2020

12.10.2020 / 14:15 | Aktualizováno: 16.10.2020 / 10:12

OTÁZKY A ODPOVĚDI PŘI CESTOVÁNÍ DO SLOVINSKA

 

1. Mohu do Slovinska přicestovat bez udání důvodu?

Ano, do Slovinska lze přicestovat bez udání důvodu. Podrobnosti o podmínkách vstupu do Slovinska naleznete v článku ZMĚNA: ČR od 29. 9. 2020 zařazena na červený seznam, zároveň došlo ke zjednodušení podmínek vstupu do Slovinska.

Pro cestu do Slovinska je nezbytné mít při sobě platné cestovní doklady. Osobě, která při sobě nemá platný cestovní doklad, může být zamezen vstup do země a nebude ji povoleno opustit schengenský prostor. Za pobyt ve Slovinsku bez platného cestovního dokladu může být ze strany slovinské policie udělena vysoká pokuta. Nachází-li se český občan již na území Slovinska a zjistí-li, že při sobě nemá platný cestovní doklad, může se obrátit na Velvyslanectví ČR v Lublani, kde mu bude vystaven náhradní cestovní doklad.

Upozorňujeme na povinnost dodržovat ve Slovinsku pravidla silničního provozu, včetně řádného zaplacení dálničních poplatků (dálniční známka,...), dodržovat hygienické normy v případě mezinárodní hromadné dopravy a další zákony a nařízení - viz Informace pro turisty ve Slovinsku. Tato povinnost platí i v případě tranzitu Slovinskem.

 

2. Potřebuji pro vstup do Slovinska negativní test na COVID-19? Musím po příjezdu zůstat v karanténě nebo splnit jiné podmínky?

Pro cestující z České republiky po příjezdu do Slovinska platí povinnost nastoupit 10-ti denní karanténu nebo předložit negativní test na COVID-19, kterým lze nahradit povinnost vykonat 10-ti denní karanténu. Některé skupiny osob mohou využít zvláštní výjimku, na základě které lze do Slovinska přicestovat bez povinnost nastoupit karanténu a bez povinnost předložit negativní test na COVID-19. Podrobnosti o podmínkách vstupu do Slovinska naleznete v článku ZMĚNA: ČR od 29. 9. 2020 zařazena na červený seznam, zároveň došlo ke zjednodušení podmínek vstupu do Slovinska.

 

3. Jaké jsou podmínky průjezdu Slovinskem? Jak dlouho mohu ve Slovinsku pobývat?

Slovinskem lze tranzitovat za předpokladu, že doba tranzitu nebude delší více než 12 hodin. Při tranzitu se povolují pouze nezbytné zastávky. Podrobnosti v článku ZMĚNA: ČR od 29. 9. 2020 zařazena na červený seznam, zároveň došlo ke zjednodušení podmínek vstupu do Slovinska.

Pro vstup a tranzit mezinárodní hromadné přepravy osob (např. vlaky, autobusy, dle aktuální interpretace slovinské policie včetně zájezdových, a další vozidla) platí povinnost dodržovat předepsaná hygienická pravidla. V případě nedodržení těchto hygienických pravidel mohou slovinské úřady zamezit vstupu vozidla do země. Opatření jsou pro provozovatele hromadné přepravy osob povinná i v případě tranzitu přes Slovinsko. Slovinská policie dodržování výše uvedených pravidel namátkově kontroluje. Podrobnosti naleznete v samostatné kapitole DOPRAVA. V případě zájmu o provozování veřejné přepravy osob doporučujeme konzultovat rozsah povinností dopravce s příslušnými slovinskými orgány.

Vzhledem ke stále měnící se situaci doporučujeme sledovat oficiální stránky slovinské vlády.

 

4. Mohu do Slovinska přijet za prací?

Ano. Podrobnosti v článku ZMĚNA: ČR od 29. 9. 2020 zařazena na červený seznam, zároveň došlo ke zjednodušení podmínek vstupu do Slovinska

 

5. Na co si mám dát pozor?

POZOR: Od 16.10. 2020 vláda zavádí nová restriktivní opatření. Podrobnosti uvádíme níže v části 4. OPATŘENÍ VE SLOVINSKU

Povinnost dodržovat minimální rozestupy platí také pro cestující ve veřejných dopravních prostředcích a hromadných dopravních prostředcích tranzitujících přes území Slovinska. Jejich nedodržení může v případě mezinárodní přepravy osob vést k nevpuštění vozidla do země. Podrobnosti naleznete v samostatné kapitole DOPRAVA.

Upozorňujeme na povinnost dodržovat ve Slovinsku pravidla silničního provozu, včetně řádného zaplacení dálničních poplatků (dálniční známka...) a další zákony a nařízení. Doporučení na cesty pro české turisty shrnujeme v samostatném článku zde.

 

6. Jaké jsou podmínky pro návrat osoby s českým občanstvím do ČR, která má bydliště ve Slovinsku?

Slovinsko nestanovuje žádná zvláštní omezení pro návrat českých občanů s bydlištěm ve Slovinsku do České republiky.

Více informací o podmínkách vstupu do České republiky naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR.

 

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY

Z hlediska podmínek následného návratu ze zahraničí do ČR je Slovinsko hodnoceno jako země s nízkým rizikem nákazy COVID-19. Informace o podmínkách vycestování z ČR do různých zemí EU naleznete na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Před případnou cestou do zahraničí MZV doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. Současně MZV důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.

Podrobnosti o podmínkách vycestování z ČR jsou dostupné na webu Ministerstva vnitra ČR a webu Ministerstva zdravotnictví ČR.

 

Opětovně upozorňujeme, že pro cestu do Slovinska je nezbytné mít při sobě platné cestovní doklady. Osobě, která při sobě nemá platný cestovní doklad, může být zamezen vstup do země a nebude ji povoleno opustit schengenský prostor. Za pobyt ve Slovinsku bez platného cestovního dokladu může být ze strany slovinské policie udělena vysoká pokuta. Nachází-li se český občan již na území Slovinska a zjistí-li, že při sobě nemá platný cestovní doklad, může se obrátit na Velvyslanectví ČR v Lublani, kde mu bude vystaven náhradní cestovní doklad.

Upozorňujeme dále na povinnost dodržovat ve Slovinsku pravidla silničního provozu, včetně řádného zaplacení dálničních poplatků (dálniční známka...), dodržovat hygienické normy v případě mezinárodní hromadné dopravy (povinné rozestupy 1.5 m, nošení roušek, aj.), a další zákony a nařízení - viz Informace pro turisty ve Slovinsku. Tato povinnost platí i v případě tranzitu Slovinskem.


2. VSTUP NA ÚZEMÍ SLOVINSKA A TRANZIT PŘES SLOVINSKO

PODMÍNKY VSTUPU DO SLOVINSKA PRO ČESKÉ OBČANY A REZIDENTY V ČR naleznete v článku zde ZMĚNA: ČR od 29. 9. 2020 zařazena na červený seznam, zároveň došlo ke zjednodušení podmínek vstupu do Slovinska.

VEŘEJNÁ HROMADNÁ DOPRAVA VE SLOVINSKU - informace v části DOPRAVA.

VSTUP DO SLOVINSKA JE PRO OBČANY A REZIDENTY ČR MOŽNÝ POUZE PŘES VYHRAZENÉ HRANIČNÍ PŘECHODY

Aktuálně otevřené hraniční přechody mezi Slovinskem a Rakouskem

 • Karavanke – Karawankentunnel
 • Ljubelj – Loibltunnel
 • Šentilj (dálnice) – Spielfeld (dálnice)

Aktuálně otevřené hraniční přechody mezi Slovinskem a Maďarskem

Aktuálně otevřené hraniční přechody mezi Slovinskem a Itálií

 • Vrtojba ? St. Andrea
 • Fernetiči ? Fernetti
 • Škofije ? Rabuiese
 • Krvavi potok ? Pesse

Aktuálně otevřené hraniční přechody mezi Slovinskem a Chorvatskem. Seznam aktuálně otevřených hraničních přechodů mezi Slovinskem a Chorvatskem naleznete ZDE. Přehled aktuálně otevřených slovinských přechodů určených pro vstup cizinců do Slovinska je uveden také na webových stránkách slovinské policie ZDE.

Hraniční přechody pro mezinárodní leteckou a námořní dopravu

Informace o provozu hraničních přechodů mezi Slovinskem a sousedními státy jsou uvedeny na webových stránkách Policie Slovinské republiky.

Pro aktuální informace podmínkách vstupu do států sousedících se Slovinskem doporučujeme kontaktovat příslušný český zastupitelský úřad.

 

Opětovně upozorňujeme, že pro cestu do Slovinska je nezbytné mít při sobě platné cestovní doklady. Osobě, která při sobě nemá platný cestovní doklad, může být zamezen vstup do země a nebude ji povoleno opustit schengenský prostor. Za pobyt ve Slovinsku bez platného cestovního dokladu může být ze strany slovinské policie udělena vysoká pokuta. Nachází-li se český občan již na území Slovinska a zjistí-li, že při sobě nemá platný cestovní doklad, může se obrátit na Velvyslanectví ČR v Lublani, kde mu bude vystaven náhradní cestovní doklad.

Upozorňujeme dále na povinnost dodržovat ve Slovinsku pravidla silničního provozu, včetně řádného zaplacení dálničních poplatků (dálniční známka...), dodržovat hygienické normy v případě mezinárodní hromadné dopravy (povinné rozestupy, nošení roušek, aj.), a další zákony a nařízení - viz Informace pro turisty ve Slovinsku.

 


3. DOPRAVA

TRANZIT PŘES SLOVINSKO

Přes Slovinsko lze tranzitovat za předpokladu, že tranzit nepřesáhne 12 hodin. Při tranzitu se povolují pouze nezbytné zastávky.

Pozn.: dle vyjádření SI policie se za tranzit bude považovat také cesta vlakem s přestupem na území Slovinska za předpokladu, že (1) z mezinárodní jízdenky bude patrný záměr cestujícího přes Slovinsko pouze tranzitovat s přestupem ve Slovinsku, (2) cestující neopustí prostor vlakového nádraží, (3) tranzit nepřekročí dobu 12 hodin.

VEŘEJNÁ HROMADNÁ DOPRAVA VE SLOVINSKU

Ve Slovinsku byla 13. června 2020 obnovena mezinárodní veřejná hromadná přeprava osob a stanoveny základní hygienické standardy pro provozovatele mezinárodní přepravy osob. Povinnost dodržovat hygienická opatření Národního institutu veřejného zdraví i v mezinárodní hromadné přepravě osob (vlaků, autobusů, včetně zájezdových) vyplývá z nařízení slovinské vlády ze dne 12. 6. 2020 - ZDE

Podrobné informace o zvláštních hygienických pravidlech, která je třeba dodržovat při provozování příležitostné veřejné přepravy osob a autobusové veřejné pravidelné a zvláštní linkové přepravy osob, mimořádné a městské přepravy osob a vlakové dopravy naleznete v samostatném článku ZDE.

Opětovně upozorňujeme, že pro cestu do Slovinska je nezbytné mít při sobě platné cestovní doklady. Osobě, která při sobě nemá platný cestovní doklad, může být zamezen vstup do země a nebude ji povoleno opustit schengenský prostor. Za pobyt ve Slovinsku bez platného cestovního dokladu může být ze strany slovinské policie udělena vysoká pokuta. Nachází-li se český občan již na území Slovinska a zjistí-li, že při sobě nemá platný cestovní doklad, může se obrátit na Velvyslanectví ČR v Lublani, kde mu bude vystaven náhradní cestovní doklad.

Upozorňujeme dále na povinnost dodržovat ve Slovinsku pravidla silničního provozu, včetně řádného zaplacení dálničních poplatků (dálniční známka...) a další zákony a nařízení - viz Informace pro turisty ve Slovinsku. Tato povinnost platí i v případě tranzitu Slovinskem. - viz Informace pro turisty ve Slovinsku.

 

Možnosti návratu ze Slovinska do ČR

Podrobné informace o možnostech vstupu do České republiky naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR.


4. OPATŘENÍ VE SLOVINSKU

UPOZORNĚNÍ: NOVÁ OPATŘENÍ V PLATNOSTI OD 16.10.2020

Slovinská vláda rozhodla s účinnost od 16.10.2020 o zařazení vybraných slovinských regionů, kde souhrnná 14-ti denní incidence na 100 000 obyvatel překročila hranici 140 nakažených, na červený seznam a v těchto regionech budou platit přísnější omezení než v ostatních částech země.

Na červený seznam se od 16.10.220 umisťují tyto regiony: Středoslovinský (Lublaň), Hornokraňský (Kranj), Korutanský (Slovinský Hradec), Zasávský (Trbovlje), Posávský (Krško), Savinjský (Celje), Jihovýchodní slovinský (Novo mesto).

Mimo červený seznam zůstávají Gorický region (Nova Gorica), Pobřežně-Krasový region (Koper), Podrávský region (Maribor), Pomurský region (Murska Sobota), Přímořsko-vnitrokraňský region (Postojna). Tyto regiony jsou zařazeny na oranžovém seznamu.

Níže uvádíme přehled nejdůležitějších opatřeních, které budou platit od 16.10.2020 v regionech na červeném seznamu, společně s odchylkami pro regiony oranžového seznamu.

Povinnost nosit roušky i ve venkovních prostorech s výjimkou dětí do věku 6 let a žáků prvního stupně při výuce v základních školách. V ostatních regionech, které jsou aktuálně umístěny na oranžovém seznamu, se bude i nadále uplatňoval model nošení roušek pouze ve veřejných uzavřených prostorech.

Zákaz cestování mezi regiony pro obyvatele s trvalým nebo přechodným bydlištěm v regionu na červeném seznamu. Naopak obyvatelé z ostatních (oranžových) regionů mohou cestovat bez omezení, ministerstvo vnitra nicméně nedoporučuje cestování ani v těchto případech.

Vláda v této souvislosti stanovila 11 výjimek, kdy bude cestování mimo domovský region možné. Zákaz cestování mezi regiony se nevztahuje na:

 1. příchod a odchod z/do práce a provádění pracovních úkolů
 2. provádění hospodářských, zemědělských a lesních činností
 3. vyloučení bezprostředního ohrožení zdraví, života a majetku
 4. ochrana a pomoc osobám, které potřebují podporu nebo péči nebo ošetřování rodinných příslušníků
 5. přístup do lékáren a ke zdravotním a sanitárním službám
 6. přístup k diplomatickým a konzulárním zastoupením
 7. přístup ke službám v případě nouze
 8. přístup ke službám v souvislosti s plněním úkolů soudními a správní mi orgány a orgány pro vymáhání práva
 9. přístup ke službám pro osoby se zvláštními potřebami
 10. provádění udržovacích nebo sezónních prací na soukromém objektu nebo pozemku
 11. využívání turistických kapacit, jejichž rezervace byla učiněna do vstupu tohoto nařízení v platnost

Oprávněné využívání výjimky bude osoba muset doložit příslušnými dokumenty (např. potvrzením o zaměstnání, dokladem vlastnictví nemovitosti atp.). Policie bude provádět namátkové kontroly cestujících. Pokud osoba cestuje do oranžového regionu na základě výjimky, nesmí v tomto oranžovém regionu využívat služby, které jsou zakázané v jejím domovském regionu.

Zákaz všech veřejných shromáždění, včetně mší, svateb a pohřbů. Výjimkou jsou shromáždění, kterým byl již udělen souhlas s konáním Národním institutem veřejného zdraví na základě dřívější žádosti za podmínky, že nemají repetitivní povahu (např. tedy není možné promítání filmů v kinech, ale lze uspořádat koncert, pokud byl souhlas s konáním již udělen).

Uzavření restauračních a sportovních zařízení. Výjimkou jsou bary a restaurace s nabídkou ubytovacích služeb, které zůstávají otevřeny pod podmínkou, že služby budou k dispozici pouze pro ubytované hosty. V provozu zůstávají také kadeřnictví, pokud bude v salónu nejvýše jeden klient. V regionech na oranžovém seznamu mohou být bary a restaurace otevřeny od 6 do 22:30 hodin. Fitness centra, sportovní zařízení, kadeřnictví a salóny krásy v oranžových regionech mohou i nadále poskytovat služby veřejnosti za podmínky, že na každých 20m2 daného zařízení bude přítomna maximálně 1 osoba.

Shora uvedená opatření se přijímají na období 14-ti dní s tím, že jejich přiměřenost bude přezkoumávána na týdenní bázi. Sankce za porušení uvedených opatření se řídí slovinským zákonem o nakažlivých nemocech.

Starostové jednotlivých občin, které nejsou umístěny na červeném seznamu, jsou oprávněni zavést vlastní restriktivní opatření, bude-li to aktuální situace vyžadovat.

Podrobnosti o aktuální opatřeních v souvislosti s probíhající pandemií COVID-19 naleznete na webových stránkách slovinské vlády www.gov.si a na webových stránkách Národního institutu veřejného zdraví (NIJZ).

V případě nákazy SARS-CoV-2 (COVID-19) je třeba neprodleně kontaktovat nejbližší lékařské zařízení. Slovinská republika nestanovila jednotně způsob výkonu karantény pro cizince, u nichž se nákazy SARS-CoV-2 projeví v průběhu jejich pobytu ve Slovinsku.

Opětovně upozorňujeme, že pro cestu do Slovinska je nezbytné mít při sobě platné cestovní doklady. Osobě, která při sobě nemá platný cestovní doklad, může být zamezen vstup do země a nebude ji povoleno opustit schengenský prostor. Za pobyt ve Slovinsku bez platného cestovního dokladu může být ze strany slovinské policie udělena vysoká pokuta. Nachází-li se český občan již na území Slovinska a zjistí-li, že při sobě nemá platný cestovní doklad, může se obrátit na Velvyslanectví ČR v Lublani, kde mu bude vystaven náhradní cestovní doklad.

Upozorňujeme dále na povinnost dodržovat ve Slovinsku pravidla silničního provozu, včetně řádného zaplacení dálničních poplatků (dálniční známka...), dodržovat hygienické normy v případě mezinárodní hromadné dopravy (nošení roušek, aj.), a další zákony a nařízení - viz Informace pro turisty ve Slovinsku.


5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Konzulární pohotovost Velvyslanectví ČR v Lublani: V případě nouzové situace kontaktujte Velvyslanectví ČR v Lublani na následujících telefonních číslech : +386 41 679 103 nebo +386 41 679 102.

Informace o epidemiologických opatřeních ve Slovinsku:

 • Stránky slovinské vlády poskytující informace o opatřeních přijatých ve Slovinsku v souvislosti s COVID-19 (anglicky a slovinsky) a průběhu epidemie včetně doporučení a varování - GOV.SI. Aktuální informace o epidemii a souvisejících opatřeních naleznete také na webových stránkách Národního institutu veřejného zdraví (NIJZ). Informace o aktuální dopravní situaci, včetně jednotlivých omezení (anglicky a slovinsky) - PROMET.SI.

Opětovně upozorňujeme, že pro cestu do Slovinska je nezbytné mít při sobě platné cestovní doklady. Osobě, která při sobě nemá platný cestovní doklad, může být zamezen vstup do země a nebude ji povoleno opustit schengenský prostor. Za pobyt ve Slovinsku bez platného cestovního dokladu může být ze strany slovinské policie udělena vysoká pokuta. Nachází-li se český občan již na území Slovinska a zjistí-li, že při sobě nemá platný cestovní doklad, může se obrátit na Velvyslanectví ČR v Lublani, kde mu bude vystaven náhradní cestovní doklad.

Upozorňujeme dále na povinnost dodržovat ve Slovinsku pravidla silničního provozu, včetně řádného zaplacení dálničních poplatků (dálniční známka...), dodržovat hygienické normy v případě mezinárodní hromadné dopravy (povinné rozestupy 1.5 m, nošení roušek aj.), a další zákony a nařízení - viz Informace pro turisty ve Slovinsku. Tato povinnost platí i v případě tranzitu Slovinskem.

 

přílohy

Ochranné opatření Mzdr 30_6_2020 - 277 KB PDF (Acrobat dokument) 1.7.2020
https://www.mzv.cz/file/4007509/Ochranne_opatreni____omezeni_prekroceni_statni_hranice_CR_s_ucinnosti_od_1._7._2020.pdf


K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.