ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  13.10.2020 11:00:00

Míra inflace v ČR v září 2020 - Průměrná roční míra inflace v České republice v roce 2019 byla 2,8 %

 

Průměrná roční míra inflace v České republice v roce 2019 byla 2,8 %

Potvrzení (výpis) průměrné míry inflace je k dispozici pod odkazem

https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflace


Potvrzení o inflaci vystavené na konkrétní jméno či firmu si můžete objednat na tel. čísle 466 743 480 nebo na e-mailové adrese infoservispa@czso.cz (poplatek 60 ).

Rychlá informace na ústředních stránkách ČSÚ

Obecně inflace znamená všeobecný růst cenové hladiny v čase, tj. charakterizuje míru znehodnocování měny v přesně vymezeném časovém období. Statistické vyjadřování inflace vychází z měření čistých cenových změn pomocí indexů spotřebitelských cen. Cenové indexy poměřují úroveň cen vybraného spotřebního koše reprezentativních výrobků a služeb (cca 700) ve dvou srovnávaných obdobích, přičemž je zohledňován jejich význam a podíl na celkové spotřebě domácností.

Průměrná roční míra inflace

Průměrná roční míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců.

Tato míra inflace je vhodná při úpravách nebo posuzování průměrných veličin. Bere se v úvahu zejména při propočtech reálných mezd, důchodů apod.

Průměrná roční míra inflace dosáhla v září hodnoty 3,3 %, což bylo o 0,1 procentního bodu více než v srpnu.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen

Průměrná roční míra inflace

Rok
19981999200020012002200320042005200620072008
10,7 2,1 3,9 4,7 1,8 0,1 2,8 1,9 2,5 2,8 6,3
20092010201120122013201420152016201720182019
1,0 1,5 1,9 3,3 1,4 0,4 0,3 0,7 2,5 2,12,8

Meziroční míra inflace

Meziroční míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku vyjadřuje procenní změnu cenové hladiny ve vykazovaném měsíci daného roku proti stejnému měsíci předchozího roku.

Tato míra inflace je vhodná ve vztahu ke stavovým veličinám, které měří změnu stavu mezi začátkem a koncem období bez ohledu na průběh vývoje během tohoto období. Bere se v úvahu při propočtech reálné úrokové míry, reálného zvýšení cen majetku, valorizací apod.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v září o 3,2 %, což bylo o 0,1 procentního bodu méně než v srpnu.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku

Meziroční míra inflace (prosinec daného roku)

Prosinec daného roku
19981999200020012002200320042005200620072008
6,8 2,5 4,0 4,1 0,6 1,0 2,8 2,2 1,7 5,4 3,6
20092010201120122013201420152016201720182019
1,0 2,3 2,4 2,4 1,4 0,1 0,1 2,0 2,4 2,0 3,2

 

Přílohy

 
K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Označení stránky: roční míra inflace 2020, inflace


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste