mzv.cz (MZv ČR)
Cestování  |  13.10.2020 10:23:00

Informace k cestování Česká republika - Itálie - požadován negativní test na Covid


Informace k cestování Česká republika - Itálie

12.09.2020 / 12:45 | Aktualizováno: 13.10.2020 / 10:23

Italský ministr zdravotnictví Roberto Speranza podepsal zařazení ČR mezi rizikové země EU, tj. pro vstup do Itálie je s okamžitou platností požadován negativní test (výtěr) na Covid ne staršíl 72 hodin nebo jeho absolvování po příjezdu.
Viz https://edit.mzv.cz/preview/153265-1-MZV/cz/viza_a_konzularni_informace/konzularni_informace_pro_italii/prijezdy_do_italie.html


Pro vstup do regionů Sardínie, Apůlie a nově i Sicílie zůstává nutnost vyplnit online formuláře, kromě obecného formuláře pro Itálii, podrobnosti uvádíme níže.

Cestování do Itálie – otázky a odpovědi:

Mohu do země přicestovat bez udání důvodu?

Ano, bez udání důvodu. Od 8.10. platí povinnost prokázat se negativním testem na Covid-19 nebo jeho absolvování po příjezdu do země - neplatí žádná výjimka pro děti .

 

Itálie požaduje, aby všichni cestující do Itálie vyplnili čestné prohlášení, viz odkaz MZV IT:

https://www.esteri.it/mae/en/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html

formulář - prohlášení vstup do Itálie - AN (PDF, 86 KB)

 

Před cestou na Sardinii je nutno online dotazník vyplnit nejpozději 48h předem a vyčkat na QR kód, kterým se prokáže dopravci (ihned po vyplnění obdrží potvrzení o zaslání formuláře, doporučujeme si jej vytisknout, v případě neobdržení QR kódu se jím prokázat).

Sardínie, Apůlie, Sicílie a další užitečné informace https://www.mzv.cz/rome/cz/viza_a_konzularni_informace/rady_pro_cesty_na_sardinii_sicilii_do.html

 

Potřebuji pro vstup do země negativní test na Covid-19? Musím po příjezdu zůstat v karanténě nebo splnit jiné podmínky?

Upozorňujeme, že pro ČR začínají dnem 8.10.2020 platit povinné testy (povinnost se vztahuje i na děti bez ohledu na věk).

Povinné testy (výtěr) pro všechny přijíždějící z České Republiky, Belgie, Francie, Španělska, Velké Británie a Severního Irska, Nizozemska. Karanténa-domácí izolace do obdržení negativního výsledku testu. Testy mohou mít turisté a vracející se Italové už ze zemí příjezdu ne starší 72 hodin, nebo jim mají být vykonány testy výtěrem na letištích (výsledky do půl hodiny) nebo se mají nahlásit příslušnému zdravotnímu středisku a vyčkat v domácí izolaci odebrání testu v následujících 48 hodinách.

Pokud nejsou testy na letištích, v přístavech či hranicích k dispozici: Cestující se musí nahlásit příslušné ASL (zdravotní středisko) a objednat si test (přes drive in - autem dojede na odběr testu, pokud nemůže autem, řeší svou situaci přímo s ASL) a do obdržení výsledků je v domácí izolaci (2-3 dny).

Jsou umožněny výjimky - viz odkaz v kapitole Cestování.

Na co si mám dát pozor?

Platí obecná hygienická opatření: vzájemný odstup minimálně 1 metr a více (liší se dle regionů), pravidelná hygiena rukou, povinné použití roušek v uzavřených prostorách a nově i venku všude. Porušení je pokutováno (400-1000 €). Restaurace a bary jsou otevřeny pouze do 24:00, od 21:00 však jenom zařízení s obsluhou uvnitř. Výčet opatření viz níže, kapitola 4.

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY

K podmínkám vycestování z České republiky prosíme konzultujte zde:

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/cestujeme_covid19.html


2. VSTUP NA ÚZEMÍ ITÁLIE A TRANSIT

Upozorňujeme, že pro ČR začínají dnem 8.10.2020 platit povinné testy.

Povinné testy (výtěr) pro všechny přijíždějící z České Republiky, Belgie, Francie, Španělska, Velké Británie a Severního Irska, Nizozemska. Karanténa-domácí izolace do obdržení negativního výsledku testu. Testy mohou mít turisté a vracející se Italové už ze zemí příjezdu ne starší 72 hodin, nebo jim mají být vykonány testy výtěrem na letištích (výsledky do půl hodiny) nebo se mají nahlásit příslušnému zdravotnímu středisku a vyčkat v domácí izolaci odebrání testu v následujících 48 hodinách.

Pokud nejsou rychlotesty na letištích, v přístavech či hranicích k dispozici: Cestující se musí nahlásit příslušné ASL (zdravotní středisko) a objednat si test (přes drive in - autem dojede na odběr testu, pokud nemůže autem, řeší svou situaci přímo s ASL) a do obdržení výsledků je v domácí izolaci (2-3 dny).

Jsou umožněny výjimky: https://www.esteri.it/mae/en/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html

Ve výše uvedeném odkazu rovněž najdete podrobný výčet zemí a podmínky vstupu do Itálie v jazyce anglickém a italském - na překladu do JČ pracujeme. Zde naleznete rovněž formulář k vyplnění, jenž Itálie při vstupu vyžaduje.

 

Další:

Cestující musí počítat s nutností dodržovat sanitárně bezpečnostní opatření proti šíření viru Covid-19 či omezení, která se mohou v regionech lišit (viz kapitola Opatření níže). Může docházet ke změnám, např. v možnostech přesunu mezi regiony, v důsledku pravidelného hodnocení vlády ve věci šíření/nešíření nákazy. V případě nákazy nutno počítat s nucenou karanténou a prodloužením pobytu.

 

Upozorňujeme, že požadavky sanitárně bezpečnostních opatření se mohou v jednotlivých regionech Itálie lišit a mohou rovněž podléhat změnám v závislosti na vývoji šíření nákazy, jež bývá vyhodnocován každý den. Doporučujeme proto pozorně se řídit aktuálními pokyny místních úřadů a provozovatelů. Za nedodržení stanovených opatření hrozí pokuty. 

Region Kampánie nařizuje svým obyvatelům s trvalým bydlištěm po návratu z dovolených ze všech zemí karanténu do absolvování testu, pod pokutou 1000 eur a trestnímu oznámení za porušení nařízení – týká se pouze rezidentů, ne turistů ČR.

Itálie rozděluje země na několik kategorií, do seznamu A-F - bez podmínek příjezdu jsou A a B.

Pro úplný seznam zemí a výjimky: https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html

Seznam A: San Marino a Vatikán - bez omezení

Seznam B:  členské země EU kromě České republiky, Velké Británie, Nizozemí, Belgie, Španělska, Francie, Rumunska; země Schengenu, Velká Británie a Severní Irsko, Andorsko, Monacké knížectví - mohou do Itálie i z důvodů turistiky bez povinnosti karantény.

Seznam C: Rumunsko - povinnost 14-denní domácí izolace

Seznam D: země, kterou mohou Itálii navštívit i z důvodů turistiky:, ale musí absolvovat povinnou 14 denní domácí izolaci (karanténu): Austrálie, Kanada, Tunisko, Gruzie, , Uruguay, Thajsko, Jižní Korea, Japonsko, Nový Zéland a Rwanda.

Seznam E: cestování nepovoleno z důvodů turistiky, ale jen z určitých prokázaných důvodů: práce, studium, zdravotní důvody, neodkladná nutnost, návrat do místa bydliště.

Seznam F: země se zákazem vstupu do Itálie (s výjimkami) : Arménie, Bahrajn, Bangladéš, Brazílie, Bosna a Herzegovina, Chile, Kuvajt, Severní Makedonie, Moldávie, Omán, Panama, Peru, Dominikánská republika, Kolumbie.

Kosovo, Černá Hora - zákaz vstupu do Itálie s určitými výjimkami.

3. DOPRAVA

Letecká doprava již funguje na komerční bázi.

Veřejná doprava je funkční, je nutno dodržovat sanitárně bezpečnostní protokoly proti šíření viru, tj. nošení roušek, rukavic a dodržování vzdálenosti minimálně 1 metru, sezení pouze na vyhrazených místech.

 

4. OPATŘENÍ

V Itálii stále platí vyhlášení nouzového stavu z důvodu pandemie koronaviru (aktuálně prodloužen do 31. ledna 2021).

POZOR: nošení roušek zavedeno po celé Itálii (výjimky platí pro děti mladší 6 let, sportovní aktivity nekontaktního typu a osoby, které ze zdravotních důvodů nemohou roušky nosit), pokuty od 400-1000 Eur. Povinnost nosit roušku/respirátor platí i pro venkovní prostory, pokud není zajištěna úplná izolace od ostatních neblízkých osob. Nově je důrazně doporučeno nosit roušky i v obytných prostorách při přítomnosti nespolužijících osob a dále dodržovat limit 6 osob při soukromých oslavách. Restaurace a bary jsou otevřeny pouze do 24:00, od 21:00 však jenom zařízení s obsluhou uvnitř, zakázáno je shlukování se před bary apod. Zakázány jsou venkovní oslavy, s výjimkou některých obřadů (svatby, pohřby), pro které ale platí limit účasti maximálně 30 osob.

Doporučujeme, aby turisté průběžně sledovali cestovní doporučení MZV ČR a řídili se jimi. Při plánování cesty do zahraničí je nutné si uvědomit, že stav globální pandemie nadále trvá a že pro pobyt v zahraničí je nutno počítat s možnými komplikacemi (např. nucenou dvoutýdenní karanténou v případě kontaktu s nakaženou osobou, nucenou izolací nebo i hospitalizací v případě onemocnění, která může trvat i déle, nutností zajistit dopravu do ČR v náhradním termínu) a být pro takové případy zajištěni buď ve smlouvě s cestovní kanceláří, situaci odpovídajícím cestovním pojištěním nebo vlastními finančními prostředky.

Občan, který se setká s osobou nakaženou, nebo má sám podezření na nákazu (teploty, dýchací potíže) má informovat orgány na číslech 112, 118 nebo 1500, kde obdrží další pokyny. Pravděpodobně bude muset zůstat v domácí izolaci s tím, že jeho zdravotní stav bude italskými zdravotními složkami průběženě monitorován. Pokud by se mu přitížilo a bude nutná hospitalizace, tj. nemocniční léčba, tato bude hrazena v rámci evropského pojištění. Pokud by CZ občan požadoval repatriaci do ČR, italská strana toto ve spolupráci s českou umožní (za zachování přísných zdravotně-bezpečnostních podmínek). Pobyt v tzv. domácí izolaci v Itálii (a na hotelech) si občan hradí sám.

Evropský průkaz zdravotního pojištění by měl krýt náklady na akutní zdravotní péči, nikoliv však nutně všechny náklady s případnou léčbou spojené. Důrazně se proto českým cestovatelům doporučuje uzavření takového cestovního pojištění, které by krylo všechny případné náklady s onemocněním Covid-19 spojené (prodloužení pobytu v případě onemocnění nebo karantény, náhradní doprava do ČR, repatriace do ČR v případě vážného zdravotního stavu nebo úmrtí), a také aby byli zajištěni dostatečnými vlastními finančními prostředky.

Upozorňujeme rovněž na komplikace, které mohou vyplynout z jazykové bariéry a izolace, kterou onemocnění Covid-19 vyžaduje.

Stručné shrnutí ochranných opatření proti šíření viru Covid 19 : nosit roušky, dodržovat stanovené vzdálenosti, počítat s měřením teploty při vstupu do podniků, počítat s evidencí příchodů po dobu 30 dnů. Nutno počítat s omezením míst na plážích, v restauracích, hotelech, rekreačních zařízeních a dalších. Mnohé služby bude nutno objednávat si předem (zejména místa na plážích a v rekreačních zařízeních).

Odkaz na výčet karanténních opatření: https://www.mzv.cz/rome/cz/viza_a_konzularni_informace/strucny_prehled_sanitarne_bezpecnostnich.html

 

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Ministerstvo zahraničních věcí Itálie, časté otázky, v jazyce anglickém:

https://www.esteri.it/mae/en/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html

odkaz na Civilní ochranu - počty nakažených http://opendatadpc.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/dae18c330e8e4093bb090ab0aa2b4892

Odkaz na ministerstvo zdravotnictví: http://www.salute.gov.it/portale/home.html

Zastupitelský úřad Řím

Konzulární oddělení: Tel. 0039 0636095739, 0636095741, 0636095745,

e-mail: consulate_rome@mzv.cz

pohotovostní telefon pro případy nouze českých občanů v ohrožení života: 0039 335 310450

 

 

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Informace k cestování Česká republika - Itálie - požadován negativní test na Covid

Diskuze a názory uživatelů na téma: Informace k cestování Česká republika - Itálie - požadován negativní test na Covid

Na dané téma nejsou žádné názory.

Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | M Mobil verze
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Pojištění COVID Volby

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Uživatel:
Upravit profil
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Zapomenuté heslo ?
Registrace nového uživatele