ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  12.10.2020 09:03:33, aktualizováno 17.10.2020 09:00:33

ČR - inflace v září klesla o 0,6% m/m, meziroční růst mírně zpomalil na 3,2%Spotřebitelské ceny klesly v září proti srpnu o 0,6 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména snížením cen v oddíle rekreace a kultura a v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v září o 3,2 %, což bylo o 0,1 procentního bodu méně než v srpnu.

 

Meziměsíční srovnání

Na snižování celkové hladiny spotřebitelských cen působil v září především pokles cen v oddíle rekreace a kultura, kde v důsledku končící letní sezóny klesly ceny dovolených s komplexními službami o 21,6 %. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje se snížily zejména ceny zeleniny o 4,1 %, z toho ceny brambor klesly o 9,3 % a dosáhly hodnoty 13,44 /kg. Byla to nejnižší hodnota od září 2018. Ceny ovoce se snížily o 3,5 %, nealkoholických nápojů o 2,6 %, vajec o 5,2 % a polotučného trvanlivého mléka o 3,5 %.

Meziměsíční růst spotřebitelských cen v oddíle alkoholické nápoje, tabák byl způsoben zejména zvýšením cen vína o 3,5 %, piva o 2,0 % a tabákových výrobků o 0,2 %. V oddíle odívání a obuv vzrostly ceny oděvů o 1,6 % a obuvi o 1,5 %. V oddíle stravování a ubytování byly vyšší ceny stravovacích služeb o 0,7 %. V souvislosti se začátkem nového školního roku se zvýšily ceny v oddíle vzdělávání o 2,5 %. Poplatky v mateřských školách vzrostly o 4,1 %, školné na středních soukromých školách o 3,2 %, školné na veřejných vysokých školách o 4,2 %, poplatky za výuku jazyků o 2,8 % a poplatky ve školních družinách o 4,9 %. Z potravin se zvýšily především ceny másla o 4,9 % a cukru o 3,9 %.

Ceny zboží úhrnem klesly o 0,1 % a ceny služeb o 1,3 %.
 

Meziroční srovnání

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v září o 3,2 %, což bylo o 0,1 procentního bodu méně než v srpnu. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje zpomalil růst cen masa na 5,6 % (v srpnu 6,0 %), sýrů a tvarohů na 2,4 % (v srpnu 3,7 %), ovoce na 20,6 % (v srpnu 22,4 %). Ceny polotučného trvanlivého mléka byly nižší o 5,5 % (v srpnu o 0,9 %) a ceny vajec přešly z růstu o 6,9 % v srpnu v pokles o 0,4 % v září. V oddíle bydlení zmírnil meziroční růst cen nájemného z bytu na 2,0 % (v srpnu 2,6 %). Zrychlení meziročního cenového růstu nastalo v oddíle alkoholické nápoje, tabák, kde byly vyšší ceny piva o 5,1 % (v srpnu o 3,7 %) a ceny vína přešly z poklesu o 0,2 % v srpnu v růst o 2,1 % v září.

Na meziroční zvyšování cenové hladiny měly v září opět největší vliv ceny v oddíle alkoholické nápoje, tabák, kde vzrostly ceny alkoholických nápojů o 5,7 % a tabákových výrobků o 14,2 %. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje se zvýšily ceny uzenin o 7,5 % a cukru o 17,4 %. V oddíle bydlení se zvýšily ceny vodného o 1,7 %, stočného o 1,5 %, elektřiny o 7,6 % a zemního plynu o 0,4 %. V oddíle stravování a ubytování vzrostly ceny stravovacích služeb o 5,4 %. Na meziroční snižování cenové hladiny v září nadále působily ceny v oddíle pošty a telekomunikace (pokles o 3,5 %).

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 3,5 % a ceny služeb o 2,7 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného (nákladů vlastnického bydlení) byl 103,5 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v září 3,3 %.

Meziroční změna průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP)1)27 členských zemí EU byla podle předběžných údajů Eurostatuv srpnu 0,4 %, což bylo o 0,4 procentního bodu méně než v červenci. Nejvíce ceny vzrostly v Maďarsku (o 4,0 %) a v Polsku (o 3,7 %). Naopak pokles cen nastal v 13 zemích EU, z toho nejvíce na Kypru (o 2,9 %) a v Řecku (o 2,3 %). Na Slovensku byly ceny v srpnu vyšší o 1,4 % (v červenci o 1,8 %). Německu ceny v  srpnu meziročně klesly o 0,1 % (v červenci byla meziroční změna 0,0 %). Podle předběžných výpočtů klesl v září HICP v ČR meziměsíčně o 0,6 % a meziročně vzrostl o 3,3 %. Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za září 2020 je -0,3 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP.)
 

 

1) HICP neobsahuje imputované nájemné.

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen,
tel. 274052533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz 

Kontaktní osoba:  Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen, tel. 274052138,
e-mail: pavla.sediva@czso.cz 
Metoda získání dat:  Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví

Termín ukončení sběru dat:  20. kalendářní den příslušného měsíce/termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce

Navazující publikace:  012018-20 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita), 012023-20 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita) a 012019-20 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)

Dokumenty na internetu: 
https://www.czso.cz/csu/czso/inflace-spotrebitelske-ceny 

Termín zveřejnění další RI:  10. 11. 2020

 


Související analýza: Vývoj indexů spotřebitelských cen - 3. čtvrtletí 2020

Přílohy

Archiv:
Zobrazit všeSkrýt

Zveřejněno dne: 12.10.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


 

12. 10. 2020

Ceny potravin meziměsíčně opět mírně klesly

Indexy spotřebitelských ceninflace – září 2020

Spotřebitelské ceny klesly v září proti srpnu o 0,6 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména snížením cen v oddíle rekreace a kultura a v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v září o 3,2 %, což bylo o 0,1 procentního bodu méně než v srpnu.

Meziměsíční srovnání

Na snižování celkové hladiny spotřebitelských cen působil v září především pokles cen v oddíle rekreace a kultura, kde v důsledku končící letní sezóny klesly ceny dovolených s komplexními službami o 21,6 %. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje se snížily zejména ceny zeleniny o 4,1 %, z toho ceny brambor klesly o 9,3 % a dosáhly hodnoty 13,44 /kg. Byla to nejnižší hodnota od září 2018. Ceny ovoce se snížily o 3,5 %, nealkoholických nápojů o 2,6 %, vajec o 5,2 % a polotučného trvanlivého mléka o 3,5 %.

 

Meziměsíční růst spotřebitelských cen v oddíle alkoholické nápoje, tabák byl způsoben zejména zvýšením cen vína o 3,5 %, piva o 2,0 % a tabákových výrobků o 0,2 %. V oddíle odívání a obuv vzrostly ceny oděvů o 1,6 % a obuvi o 1,5 %. V oddíle stravování a ubytování byly vyšší ceny stravovacích služeb o 0,7 %. V souvislosti se začátkem nového školního roku se zvýšily ceny v oddíle vzdělávání o 2,5 %. Poplatky v mateřských školách vzrostly o 4,1 %, školné na středních soukromých školách o 3,2 %, školné na veřejných vysokých školách o 4,2 %, poplatky za výuku jazyků o 2,8 % a poplatky ve školních družinách o 4,9 %. Z potravin se zvýšily především ceny másla o 4,9 % a cukru o 3,9 %.

 

Ceny zboží úhrnem klesly o 0,1 % a ceny služeb o 1,3 %.

 

Meziroční srovnání

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v září o 3,2 %, což bylo o 0,1 procentního bodu méně než v srpnu. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje zpomalil růst cen masa na 5,6 % (v srpnu 6,0 %), sýrů a tvarohů na 2,4 % (v srpnu 3,7 %), ovoce na 20,6 % (v srpnu 22,4 %). Ceny polotučného trvanlivého mléka byly nižší o 5,5 % (v srpnu o 0,9 %) a ceny vajec přešly z růstu o 6,9 % v srpnu v pokles o 0,4 % v září. V oddíle bydlení zmírnil meziroční růst cen nájemného z bytu na 2,0 % (v srpnu 2,6 %). Zrychlení meziročního cenového růstu nastalo v oddíle alkoholické nápoje, tabák, kde byly vyšší ceny piva o 5,1 % (v srpnu o 3,7 %) a ceny vína přešly z poklesu o 0,2 % v srpnu v růst o 2,1 % v září.

 

Na meziroční zvyšování cenové hladiny měly v září opět největší vliv ceny v oddíle alkoholické nápoje, tabák, kde vzrostly ceny alkoholických nápojů o 5,7 % a tabákových výrobků o 14,2 %. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje se zvýšily ceny uzenin o 7,5 % a cukru o 17,4 %. V oddíle bydlení se zvýšily ceny vodného o 1,7 %, stočného o 1,5 %, elektřiny o 7,6 % a zemního plynu o 0,4 %. V oddíle stravování a ubytování vzrostly ceny stravovacích služeb o 5,4 %. Na meziroční snižování cenové hladiny v září nadále působily ceny v oddíle pošty a telekomunikace (pokles o 3,5 %).

 

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 3,5 % a ceny služeb o 2,7 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného (nákladů vlastnického bydlení) byl 103,5 %.

 

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v září 3,3 %.

 

Meziroční změna průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP)[1])27 členských zemí EU byla podle předběžných údajů Eurostatu v srpnu 0,4 %, což bylo o 0,4 procentního bodu méně než v červenci. Nejvíce ceny vzrostly v Maďarsku (o 4,0 %) a v Polsku (o 3,7 %). Naopak pokles cen nastal v 13 zemích EU, z toho nejvíce na Kypru (o 2,9 %) a v Řecku (o 2,3 %). Na Slovensku byly ceny v srpnu vyšší o 1,4 % (v červenci o 1,8 %). V Německu ceny v srpnu meziročně klesly o 0,1 % (v červenci byla meziroční změna 0,0 %). Podle předběžných výpočtů klesl v září HICP v ČR meziměsíčně o 0,6 % a meziročně vzrostl o 3,3 %. Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za září 2020 je -0,3 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP.)

 

 

 

 

Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ:              RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274052533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz 

Kontaktní osoba:                                                 Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen, tel. 274052138,

                                                                                e-mail: pavla.sediva@czso.cz 

Metoda získání dat:                                             Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví

Termín ukončení sběru dat:                               20. kalendářní den příslušného měsíce/termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce

Navazující publikace:                                          012018-20 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita), 012023-20 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita) a 012019-20 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)

Dokumenty na internetu:                                    https://www.czso.cz/csu/czso/inflace-spotrebitelske-ceny 

Termín zveřejnění další RI:                                10. 11. 2020

 

 

 

 

 

Přílohy:

Tab.  1  Index spotřebitelských cen (indexy, míra inflace)

Tab.  2  Index spotřebitelských cen (rozklad meziměsíčního přírůstku)

Tab.  3  Index spotřebitelských cen (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)

Tab.  4  Index spotřebitelských cen (sociální skupiny domácností – indexy, míra inflace)

Tab.  5  Index spotřebitelských cen (analytická tabulka, specifické indexy)

Graf  1  Index spotřebitelských cen (meziroční změny, změny proti bazickému roku)

Graf  2  Harmonizovaný index spotřebitelských cen – mezinárodní srovnání[1]) HICP neobsahuje imputované nájemné.

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

ČR - inflace v září klesla o 0,6% m/m, meziroční růst mírně zpomalil na 3,2%

Diskuze a názory uživatelů na téma: ČR - inflace v září klesla o 0,6% m/m, meziroční růst mírně zpomalil na 3,2%

Na dané téma nejsou žádné názory.


Poslední zprávy z rubriky Makroekonomika:

St 13:36  Data z trhu David Jukl (Mercurius Pro)
St   9:38  Inflace v Británii roste ČSOB-Dealing (ČSOB-Dealing)
Út 13:26  Americké volby, Covid a komodity Saxo Bank (Saxo Bank)
Út 11:36  CZE: Vláda schválila rozpočet Research (Česká spořitelna)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | M Mobil verze
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Pojištění COVID Volby

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Uživatel:
Upravit profil
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Zapomenuté heslo ?
Registrace nového uživatele