mzv.cz (MZv ČR)
Cestování  |  08.10.2020 12:30:00

Informace pro české občany, podmínky cestování do Slovinska v souvislosti s koronavirem COVID-19


AKTUALIZOVÁNO: COVID-19: Informace pro české občany, podmínky cestování

01.10.2020 / 12:15 | Aktualizováno: 08.10.2020 / 12:30

OTÁZKY A ODPOVĚDI PŘI CESTOVÁNÍ DO SLOVINSKA

 

1. Mohu do Slovinska přicestovat bez udání důvodu?

Podrobnosti v článku ZMĚNA: ČR od 29. 9. 2020 zařazena na červený seznam, zároveň došlo ke zjednodušení podmínek vstupu do Slovinska

Pro cestu do Slovinska je nezbytné mít při sobě platné cestovní doklady. Osobě, která při sobě nemá platný cestovní doklad, může být zamezen vstup do země a nebude ji povoleno opustit schengenský prostor. Za pobyt ve Slovinsku bez platného cestovního dokladu může být ze strany slovinské policie udělena vysoká pokuta. Nachází-li se český občan již na území Slovinska a zjistí-li, že při sobě nemá platný cestovní doklad, může se obrátit na Velvyslanectví ČR v Lublani, kde mu bude vystaven náhradní cestovní doklad.

Upozorňujeme na povinnost dodržovat ve Slovinsku pravidla silničního provozu, včetně řádného zaplacení dálničních poplatků (dálniční známka...), dodržovat hygienické normy v případě mezinárodní hromadné dopravy a další zákony a nařízení - viz Informace pro turisty ve Slovinsku. Tato povinnost platí i v případě tranzitu Slovinskem.

 

2. Potřebuji pro vstup do Slovinska negativní test na COVID-19? Musím po příjezdu zůstat v karanténě nebo splnit jiné podmínky?

Podrobnosti v článku ZMĚNA: ČR od 29. 9. 2020 zařazena na červený seznam, zároveň došlo ke zjednodušení podmínek vstupu do Slovinska

 

3. Jaké jsou podmínky průjezdu Slovinskem? Jak dlouho mohu ve Slovinsku pobývat?

Podrobnosti v článku ZMĚNA: ČR od 29. 9. 2020 zařazena na červený seznam, zároveň došlo ke zjednodušení podmínek vstupu do Slovinska

Pro vstup a tranzit mezinárodní hromadné přepravy osob (např. vlaky, autobusy, dle aktuální interpretace slovinské policie včetně zájezdových, a další vozidla) platí povinnost dodržovat předepsaná hygienická pravidla. V případě nedodržení těchto hygienických pravidel mohou slovinské úřady zamezit vstupu vozidla do země. Opatření jsou pro provozovatele hromadné přepravy osob povinná i v případě tranzitu přes Slovinsko. Slovinská policie dodržování výše uvedených pravidel namátkově kontroluje. Podrobnosti naleznete v samostatné kapitole DOPRAVA. V případě zájmu o provozování veřejné přepravy osob doporučujeme konzultovat rozsah povinností dopravce s příslušnými slovinskými orgány.

Vzhledem ke stále měnící se situaci doporučujeme sledovat oficiální stránky slovinské vlády.

 

4. Mohu do Slovinska přijet za prací?

Podrobnosti v článku ZMĚNA: ČR od 29. 9. 2020 zařazena na červený seznam, zároveň došlo ke zjednodušení podmínek vstupu do Slovinska

 

5. Na co si mám dát pozor?

Ve Slovinsku stále platí povinnost dodržovat hygienická opatření, mezi která patří zejména povinnost nosit roušky v uzavřených veřejných prostorech a ve veřejných dopravních prostředcích, dezinfekce rukou atp. Dále je třeba dodržovat pravidla minimálních rozestupů mezi lidmi, alespoň 1,5 m. Povinnost dodržovat minimální rozestupy platí také pro cestující ve veřejných dopravních prostředcích a hromadných dopravních prostředcích tranzitujících přes území Slovinska. Jejich nedodržení může v případě mezinárodní přepravy osob vést k nevpuštění vozidla do země. Podrobnosti naleznete v samostatné kapitole DOPRAVA.

Upozorňujeme na povinnost dodržovat ve Slovinsku pravidla silničního provozu, včetně řádného zaplacení dálničních poplatků (dálniční známka...) a další zákony a nařízení. Doporučení na cesty pro české turisty shrnujeme v samostatném článku zde.

 

6. Jaké jsou podmínky pro návrat osoby s českým občanstvím do ČR, která má bydliště ve Slovinsku?

Slovinsko nestanovuje žádná zvláštní omezení pro návrat českých občanů s bydlištěm ve Slovinsku do České republiky. Více informací naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR.

 

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY

Z hlediska podmínek následného návratu ze zahraničí do ČR je Slovinsko hodnoceno jako země s nízkým rizikem nákazy COVID-19. Informace o podmínkách vycestování z ČR do různých zemí EU naleznete na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Před případnou cestou do zahraničí MZV doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. Současně MZV důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.

Podrobnosti o podmínkách vycestování z ČR jsou dostupné na webu Ministerstva vnitra ČR a webu Ministerstva zdravotnictví ČR.

 

Opětovně upozorňujeme, že pro cestu do Slovinska je nezbytné mít při sobě platné cestovní doklady. Osobě, která při sobě nemá platný cestovní doklad, může být zamezen vstup do země a nebude ji povoleno opustit schengenský prostor. Za pobyt ve Slovinsku bez platného cestovního dokladu může být ze strany slovinské policie udělena vysoká pokuta. Nachází-li se český občan již na území Slovinska a zjistí-li, že při sobě nemá platný cestovní doklad, může se obrátit na Velvyslanectví ČR v Lublani, kde mu bude vystaven náhradní cestovní doklad.

Upozorňujeme dále na povinnost dodržovat ve Slovinsku pravidla silničního provozu, včetně řádného zaplacení dálničních poplatků (dálniční známka...), dodržovat hygienické normy v případě mezinárodní hromadné dopravy (povinné rozestupy 1.5 m, nošení roušek,aj.), a další zákony a nařízení - viz Informace pro turisty ve Slovinsku. Tato povinnost platí i v případě tranzitu Slovinskem.


2. VSTUP NA ÚZEMÍ SLOVINSKA A TRANZIT PŘES SLOVINSKO

PODMÍNKY VSTUPU DO SLOVINSKA PRO ČESKÉ OBČANY A REZIDENTY V ČR naleznete v článku zde ZMĚNA: ČR od 29. 9. 2020 zařazena na červený seznam, zároveň došlo ke zjednodušení podmínek vstupu do Slovinska

VEŘEJNÁ HROMADNÁ DOPRAVA VE SLOVISNKU - informace v části DOPRAVA.

VSTUP DO SLOVINSKA JE PRO OBČANY A REZIDENTY ČR MOŽNÝ POUZE PŘES VYHRAZENÉ HRANIČNÍ PŘECHODY

Aktuálně otevřené hraniční přechody mezi Slovinskem a Rakouskem

 • Karavanke – Karawankentunnel
 • Ljubelj – Loibltunnel
 • Šentilj (dálnice) – Spielfeld (dálnice)

Aktuálně otevřené hraniční přechody mezi Slovinskem a Maďarskem

Aktuálně otevřené hraniční přechody mezi Slovinskem a Itálií

 • Vrtojba ? St. Andrea
 • Fernetiči ? Fernetti
 • Škofije ? Rabuiese
 • Krvavi potok ? Pesse

Aktuálně otevřené hraniční přechody mezi Slovinskem a Chorvatskem

Seznam aktuálně otevřených hraničních přechodů mezi Slovinskem a Chorvatskem naleznete ZDE.

Přehled aktuálně otevřených slovinských přechodů určených pro vstup cizinců do Slovinska je uveden tako na webových stránkách slovinské policie ZDE.

Hraniční přechody pro mezinárodní leteckou a námořní dopravu

Informace o provozu hraničních přechodů mezi Slovinskem a sousedními státy jsou uvedeny na webových stránkách Policie Slovinské republiky.

Pro aktuální informace podmínkách vstupu do států sousedících se Slovinskem doporučujeme kontaktovat příslušný český zastupitelský úřad.

 

Opětovně upozorňujeme, že pro cestu do Slovinska je nezbytné mít při sobě platné cestovní doklady. Osobě, která při sobě nemá platný cestovní doklad, může být zamezen vstup do země a nebude ji povoleno opustit schengenský prostor. Za pobyt ve Slovinsku bez platného cestovního dokladu může být ze strany slovinské policie udělena vysoká pokuta. Nachází-li se český občan již na území Slovinska a zjistí-li, že při sobě nemá platný cestovní doklad, může se obrátit na Velvyslanectví ČR v Lublani, kde mu bude vystaven náhradní cestovní doklad.

Upozorňujeme dále na povinnost dodržovat ve Slovinsku pravidla silničního provozu, včetně řádného zaplacení dálničních poplatků (dálniční známka...), dodržovat hygienické normy v případě mezinárodní hromadné dopravy (povinné rozestupy, nošení roušek, aj.), a další zákony a nařízení - viz Informace pro turisty ve Slovinsku.

 


3. DOPRAVA

TRANZIT PŘES SLOVINSKO

Přes Slovinsko lze tranzitovat za předpokladu, že tranzit nepřesáhne 12 hodin. Při tranzitu se povolují pouze nezbytné zastávky.

Pozn.: dle vyjádření SI policie se za tranzit bude považovat také cesta vlakem s přestupem na území Slovinska za předpokladu, že (1) z mezinárodní jízdenky bude patrný záměr cestujícího přes Slovinsko pouze tranzitovat s přestupem ve Slovinsku, (2) cestující neopustí prostor vlakového nádraží, (3) tranzit nepřekročí dobu 12 hodin.

VEŘEJNÁ HROMADNÁ DOPRAVA VE SLOVINSKU

Ve Slovinsku byla 13. června 2020 obnovena mezinárodní veřejná hromadná přeprava osob a stanoveny základní hygienické standardy pro provozovatele mezinárodní přepravy osob. Povinnost dodržovat hygienická opatření Národního institutu veřejného zdraví i v mezinárodní hromadné přepravě osob (vlaků, autobusů, včetně zájezdových) vyplývá z nařízení slovinské vlády ze dne 12. 6. 2020 - ZDE

Podrobné informace o zvláštních hygienických pravidlech, která je třeba dodržovat při provozování příležitostné veřejné přepravy osob a autobusové veřejné pravidelné a zvláštní linkové přepravy osob, mimořádné a městské přepravy osob a vlakové dopravy naleznete v samostatném článku ZDE.

 

Opětovně upozorňujeme, že pro cestu do Slovinska je nezbytné mít při sobě platné cestovní doklady. Osobě, která při sobě nemá platný cestovní doklad, může být zamezen vstup do země a nebude ji povoleno opustit schengenský prostor. Za pobyt ve Slovinsku bez platného cestovního dokladu může být ze strany slovinské policie udělena vysoká pokuta. Nachází-li se český občan již na území Slovinska a zjistí-li, že při sobě nemá platný cestovní doklad, může se obrátit na Velvyslanectví ČR v Lublani, kde mu bude vystaven náhradní cestovní doklad.

Upozorňujeme dále na povinnost dodržovat ve Slovinsku pravidla silničního provozu, včetně řádného zaplacení dálničních poplatků (dálniční známka...) a další zákony a nařízení - viz Informace pro turisty ve Slovinsku. Tato povinnost platí i v případě tranzitu Slovinskem. - viz Informace pro turisty ve Slovinsku.

 

Možnosti návratu ze Slovinska do ČR

Podrobné informace o možnostech vstupu do České republiky naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR.


4. OPATŘENÍ VE SLOVINSKU

V případě nákazy SARS-CoV-2 (COVID-19) je třeba neprodleně kontaktovat nejbližší lékařské zařízení. Slovinská republika nestanovila jednotně způsob výkonu karantény pro cizince, u nichž se nákazy SARS-CoV-2 projeví v průběhu jejich pobytu ve Slovinsku. Podrobnosti k možnostem výkonu karantény ve Slovinsku aktuálně zjišťujeme u příslušných slovinských orgánů.

Slovinská vláda odvolala epidemiologický stav, který byl ve Slovinsku vyhlášen 12.3.2020, a zrušila řadu epidemiologických opatření. V platnosti nicméně stále zůstávají zejména tato opatření a doporučení:

 • Dodržovat hygienické standardy, zejména povinnost nosit roušky v uzavřených veřejných prostorech a ve veřejných dopravních prostředcích.
 • Je omezeno shromažďování. Shromáždění více než 10 osob (nejvýše však 50) je možné uskutečnit pouze tehdy, pokud si jeho organizátor vede úplný jmenný seznam všech účastníků, včetně jejich celé adresy a telefonního kontaktu. Na seznamu je rovněž uvedeno, zdali se shromáždění koná v otevřeném nebo uzavřeném prostoru a datum a čas jeho začátku a konce. Národní úřad veřejného zdraví Slovinska (NIJZ) si může tyto informace od organizátora vyžádat. V případě, že si NIJZ seznam nevyžádá, uchovává jej organizátor po dobu jednoho měsíce a následně je skartuje. Shromáždění nelze uskutečnit, pokud během něj není možné dodržet hygienická pravidla NIJZ, vč. bezpečných rozestupů mezi účastníky nejméně 1.5m.

Podrobnosti o aktuální opatřeních v souvislosti s probíhající pandemií COVID-19 naleznete na webových stránkách slovinské vlády www.gov.si.

 

Opětovně upozorňujeme, že pro cestu do Slovinska je nezbytné mít při sobě platné cestovní doklady. Osobě, která při sobě nemá platný cestovní doklad, může být zamezen vstup do země a nebude ji povoleno opustit schengenský prostor. Za pobyt ve Slovinsku bez platného cestovního dokladu může být ze strany slovinské policie udělena vysoká pokuta. Nachází-li se český občan již na území Slovinska a zjistí-li, že při sobě nemá platný cestovní doklad, může se obrátit na Velvyslanectví ČR v Lublani, kde mu bude vystaven náhradní cestovní doklad.

Upozorňujeme dále na povinnost dodržovat ve Slovinsku pravidla silničního provozu, včetně řádného zaplacení dálničních poplatků (dálniční známka...), dodržovat hygienické normy v případě mezinárodní hromadné dopravy (nošení roušek, aj.), a další zákony a nařízení - viz Informace pro turisty ve Slovinsku.


5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Konzulární pohotovost Velvyslanectví ČR v Lublani: V případě nouzové situace kontaktujte Velvyslanectví ČR v Lublani na následujících telefonních číslech : +386 41 679 103 nebo +386 41 679 102.

Informace o epidemiologických opatřeních ve Slovinsku:

 • Stránky slovinské vlády poskytující informace o opatřeních přijatých ve Slovinsku v souvislosti s COVID-19 (anglicky a slovinsky) a průběhu epidemie včetně doporučení a varování - GOV.SI.
 • Informace o aktuální dopravní situaci, včetně jednotlivých omezení (anglicky a slovinsky) - PROMET.SI.

 

Opětovně upozorňujeme, že pro cestu do Slovinska je nezbytné mít při sobě platné cestovní doklady. Osobě, která při sobě nemá platný cestovní doklad, může být zamezen vstup do země a nebude ji povoleno opustit schengenský prostor. Za pobyt ve Slovinsku bez platného cestovního dokladu může být ze strany slovinské policie udělena vysoká pokuta. Nachází-li se český občan již na území Slovinska a zjistí-li, že při sobě nemá platný cestovní doklad, může se obrátit na Velvyslanectví ČR v Lublani, kde mu bude vystaven náhradní cestovní doklad.

Upozorňujeme dále na povinnost dodržovat ve Slovinsku pravidla silničního provozu, včetně řádného zaplacení dálničních poplatků (dálniční známka...), dodržovat hygienické normy v případě mezinárodní hromadné dopravy (povinné rozestupy 1.5 m, nošení roušek aj.), a další zákony a nařízení - viz Informace pro turisty ve Slovinsku. Tato povinnost platí i v případě tranzitu Slovinskem.

 

přílohy

Ochranné opatření Mzdr 30_6_2020 - 277 KB PDF (Acrobat dokument) 1.7.2020
https://www.mzv.cz/file/4007509/Ochranne_opatreni____omezeni_prekroceni_statni_hranice_CR_s_ucinnosti_od_1._7._2020.pdfVíce zpráv k tématu Koronavirus COVID-19

Pá 16:51  Gilead: Americká FDA schválila remdesivir pro léčbu Covid-19 Vladimír Urbánek (Kurzy.cz)
Pá 10:44  COVID Monitor (23.10.2020) ČSOB-Dealing (ČSOB-Dealing)
Pá   0:00  Olomouc: Jak postupovat, potřebujete-li test na Covid-19? olomouc.eu (Olomouc)
Pá   0:00  Oblastní nemocnice v Kladně má plně v provozu COVID oddělení v budově M Středočeský (kr-stredocesky.cz)
Pá   0:00  Nová výzva v programu Interreg V-A Česká republika - Polsko reaguje na pandemii... Královéhradecký (kr-kralovehradecky.cz)
Pá   0:00  Na nejčastější dotazy ohledně onemocnění covid 19 odpovídá lékařka Eva Hanková Královéhradecký (kr-kralovehradecky.cz)
Čt 10:55  COVID Monitor (22.10.2020) ČSOB-Dealing (ČSOB-Dealing)
Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Informace pro české občany, podmínky cestování do Slovinska v souvislosti s koronavirem COVID-19

Diskuze a názory uživatelů na téma: Informace pro české občany, podmínky cestování do Slovinska v souvislosti s koronavirem COVID-19

Na dané téma nejsou žádné názory.

Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | M Mobil verze
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Pojištění COVID Volby

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Uživatel:
Upravit profil
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Zapomenuté heslo ?
Registrace nového uživatele