ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  07.10.2020 09:03:44, aktualizováno 11.10.2020 09:08:23

ČR - průmysl v srpnu oslabil o 5,5% r/r a o 0,9% m/mPrůmyslová produkce v srpnu po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně klesla o 5,5 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně nižší o 0,9 %.
 Hodnota nových zakázek se meziročně snížila o 9,8 %.

Průmyslová produkce1 srpnu 2020 byla reálně meziměsíčně nižší o 0,9 %. Meziročně klesla o 5,5 %. K meziroční změně průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek -1,5 procentního bodu, pokles o 8,1 %), výroba strojů a zařízení (příspěvek -1,0 p. b., pokles o 12,5 %) a výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek -0,8 p. b., pokles o 7,5 %). Průmyslová produkce vzrostla v odvětvích ostatní zpracovatelský průmysl (příspěvěk 0,2 p. b., růst o 9,5 %), zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků (příspěvek 0,08 p. b., růst o 3,9 %) a výroba oděvů (příspěvěk 0,06 p. b., růst o 10,1 %).

Tržbyprůmyslové činnosti v běžných cenách2srpnu 2020 meziročně klesly o 7,2 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se snížily v běžných cenách o 9,8 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách klesly o 3,7 %.

Hodnota nových zakázek2srpnu 2020 ve sledovaných odvětvích meziročně klesla o 9,8 %. Nové zakázky ze zahraničí se snížily o 11,1 %, zatímco tuzemské nové zakázky klesly o 6,6 %. K celkovému meziročnímu poklesu nových zakázek příspělaodvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek -5,0 p. b., pokles o 12,0 %), výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek -1,17 p. b., pokles o 9,7 %) a výroba strojů a zařízení (příspěvek -1,15 p. b., pokles o 11,2 %). Nové zakázky vzrostly v odvětvích výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvěk 0,2 p. b., růst o 2,1 %) a výroba oděvů (příspěvěk 0,1 p. b., růst o 11,4 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců3průmyslu se srpnu 2020 meziročně snížil o 4,1 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v srpnu 2020 meziročně vzrostla o 2,0 %.

Podle údajů zveřejněných Eurostatemprůmyslová produkce v červenci 2020 v EU27 meziročně klesla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 7,3 %. Podle předběžného harmonogramu Eurostat zveřejní údaje za srpen 2020 dne 14. 10. 2020.

__________________
Poznámky:

1Meziroční vývoj průmyslové produkce, není-li uvedeno jinak, je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční, popř. mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti. Příspěvky k růstu, nebo poklesu, jsou počítány z dat očištěných o vliv počtu pracovních dnů. Srpen 2020 měl o jeden  pracovní den méně než srpen 2019.
2Meziroční vývoj tržeb v běžných cenách a hodnoty nových zakázek jsou uváděny neočištěné.
3Ukazatele týkající se zaměstnanostiprůmyslu se vztahují k celé populaci podniků s převažující průmyslovou činností. Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 736 168 543, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Danišová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu, tel.: 735 130 317, e-mail: iveta.danisova@czso.cz
Metoda získání dat:  přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat:  1
. 10. 2020
Navazující výstupy: časové řady
https://www.czso.cz/csu/czso/pru_cr
Termín zveřejnění další RI: 6. 11 2020

Přílohy

Archiv:
Zobrazit všeSkrýt

Zveřejněno dne: 07.10.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


 

7. 10. 2020

Průmyslová produkce klesla o 5,5 %

Průmysl – srpen 2020

Průmyslová produkce v srpnu po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně klesla o 5,5 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně nižší o 0,9 %. Hodnota nových zakázek se meziročně snížila o 9,8 %.

 

Průmyslová produkce1v srpnu 2020 byla reálně meziměsíčně nižší o 0,9 %. Meziročně klesla o 5,5 %. K meziroční změně průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek -1,5 procentního bodu, pokles o 8,1 %), výroba strojů a zařízení (příspěvek -1,0 p. b., pokles o 12,5 %) a výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek -0,8 p. b., pokles o 7,5 %). Průmyslová produkce vzrostla v odvětvích ostatní zpracovatelský průmysl (příspěvěk 0,2 p. b., růst o 9,5 %), zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků (příspěvek 0,08 p. b., růst o 3,9 %) a výroba oděvů (příspěvěk 0,06 p. b., růst o 10,1 %).

 

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách2 v srpnu 2020 meziročně klesly o 7,2 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se snížily v běžných cenách o 9,8 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách klesly o 3,7 %.

 

Hodnota nových zakázek2 v srpnu 2020 ve sledovaných odvětvích meziročně klesla o 9,8 %. Nové zakázky ze zahraničí se snížily o 11,1 %, zatímco tuzemské nové zakázky klesly o 6,6 %. K celkovému meziročnímu poklesu nových zakázek příspěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek -5,0 p. b., pokles o 12,0 %), výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek -1,17 p. b., pokles o 9,7 %) a výroba strojů a zařízení (příspěvek -1,15 p. b., pokles o 11,2 %). Nové zakázky vzrostly v odvětvích výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvěk 0,2 p. b., růst o 2,1 %) a výroba oděvů (příspěvěk 0,1 p. b., růst o 11,4 %).

 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců3v průmyslu se v srpnu 2020 meziročně snížil o 4,1 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v srpnu 2020 meziročně vzrostla o 2,0 %.

 

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v červenci 2020 v EU27 meziročně klesla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 7,3 %. Podle předběžného harmonogramu Eurostat zveřejní údaje za srpen 2020 dne 14. 10. 2020.


 

Poznámky:

1Meziroční vývoj průmyslové produkce, není-li uvedeno jinak, je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční, popř. mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti. Příspěvky k růstu, nebo poklesu, jsou počítány z dat očištěných o vliv počtu pracovních dnů. Srpen 2020 měl o jeden  pracovní den méně než srpen 2019.

2Meziroční vývoj tržeb v běžných cenách a hodnoty nových zakázek jsou uváděny neočištěné.

3Ukazatele týkající se zaměstnanosti v průmyslu se vztahují k celé populaci podniků s převažující průmyslovou činností. Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

 

 

Zodpovědný vedoucí pracovník:       Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 736 168 543, e-mail: radek.matejka@czso.cz

Kontaktní osoba:                                  Ing. Iveta Danišová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu, tel.: 735 130 317, e-mail: iveta.danisova@czso.cz

Metoda získání dat:                             přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12

Termín ukončení sběru dat:               1. 10. 2020

Navazující výstupy:                              časové řady https://www.czso.cz/csu/czso/pru_cr

Termín zveřejnění další RI:                6. 11 2020

 

 

Přílohy:

Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy, očištěno o vliv počtu pracovních dnů)

Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)

Graf 1 Index průmyslové produkce (bazické indexy)

Graf 2 Index průmyslové produkce (meziroční indexy)

Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní srovnání (bazické indexy, sezónně očištěno)

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

ČR - průmysl v srpnu oslabil o 5,5% r/r a o 0,9% m/m

Diskuze a názory uživatelů na téma: ČR - průmysl v srpnu oslabil o 5,5% r/r a o 0,9% m/m

Na dané téma nejsou žádné názory.


Poslední zprávy z rubriky Makroekonomika:

St 13:36  Data z trhu David Jukl (Mercurius Pro)
St   9:38  Inflace v Británii roste ČSOB-Dealing (ČSOB-Dealing)
Út 13:26  Americké volby, Covid a komodity Saxo Bank (Saxo Bank)
Út 11:36  CZE: Vláda schválila rozpočet Research (Česká spořitelna)

Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | M Mobil verze
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Pojištění COVID Volby

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Uživatel:
Upravit profil
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Zapomenuté heslo ?
Registrace nového uživatele