mzv.cz (MZv ČR)
Cestování  |  21.09.2020 15:57:00

Nizozemsko – podrobné informace o cestování, vstupu a pobytu v souvislosti s šířením koronaviru (COVID-19)


Nizozemsko – podrobné informace o vstupu a pobytu v souvislosti s šířením koronaviru (COVID-19)

07.08.2020 / 08:06 | Aktualizováno: 21.09.2020 / 15:57

S okamžitou účinností od 15. září 2020 označila nizozemská vláda Prahu za rizikový region. Osoby, které přijíždějí do Nizozemska a před vstupem do Nizozemska pobývaly v Praze, by se měly neprodleně odebrat do desetidenní karantény, a to i v případě, když nemají žádné příznaky onemocnění covid-19 nebo pokud měly negativní test na covid-19. Opatření se nevztahuje na cestující z ostatních oblastí České republiky a na cestující, kteří cestují z oblastí mimo Prahu přímo na letiště. Osoby pobývající v Nizozemsku by pak měly do Prahy cestovat pouze v nezbytných případech.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI PRO CESTY OBČANŮ, KTEŘÍ MAJÍ BYDLIŠTĚ V ČR

Kromě příletů ze zemí mimo EU hraniční kontroly Nizozemsko neaplikuje a na hranicích se tak žádný důvod cesty neuvádí. Od 15. června 2020 lze z ČR přicestovat i za účelem turistiky, ale je vyžadována předchozí rezervace ubytování. Komerční ubytovací a stravovací zařízení (hotely, kempy, restaurace, bary) si své hosty evidují samostatně a mohou údaje o klientech v případě požadavku místní hygienické správy (GGD) při trasování poskytnout přímo, aniž by se o to cizozemský návštěvník musel sám starat.

  • Potřebuji pro vstup do země negativní test na COVID-19? Musím po příjezdu zůstat v karanténě nebo splnit jiné podmínky?

Nizozemsko pro vstup na území požadavek negativního testu neuplatňuje.

Osoby, které přijíždějí do Nizozemska a před vstupem do Nizozemska pobývaly v Praze, by se měly neprodleně odebrat do desetidenní karantény, a to i v případě, když nemají žádné příznaky onemocnění covid-19 nebo pokud měly negativní test na covid-19. Opatření se nevztahuje na cestující z ostatních oblastí České republiky a na cestující, kteří cestují z oblastí mimo Prahu přímo na letiště.

Nizozemské ostrovy v Karibiku mají vlastní opatření, viz. kapitola 2a. Cestující z ruzikových zemí a oblastí (např. Praha), kteří tranzitují letecky přes Nizozemsko a neopouští mezinárodní tranzitní zónu letiště, nemusí absolvovat karanténu, pokud nemají příznaky onemocnění.

  • Mohu do Nizozemska přijet za prací? Jaké jsou podmínky?

Ano, za prací lze z území ČR přijet. Zejména pro manuální profese v potencionálně rizikovém prostředí, kde je obtížné dodržovat například 1.5m rozestupy, doporučujeme před odjezdem z ČR požadovat od zaměstnavatele/pracovní agentury v rámci smlouvy pro ochranu zdraví zaměstnance závazek o tom, že výkon práce, přeprava do zaměstnání a ubytování budou splňovat obecná opatření hygienické povahy platná v Nizozemsku. V podrobnostech v kapitole 4 tohoto článku. Jedná se zejména o agenturní pracovníky v masokombinátech, logistických centrech apod.

  • Na co si mám dát pozor?

Povinnost 1.5 metrového odstupu mezi lidmi na veřejnosti, venku i uvnitř budov - tzv. "1.5 meter society". Povinnost nemedicínských roušek ve veškeré komerční přepravě pro osoby starší 13-ti let. Tedy nejen například místní vlaky, mezinárodní autobusové spoje či MHD. Ale i autobusové zájezdy, taxi apod. Rezervace v hotelech a stravovacích zařízeních i na zahrádkách.

Od srpna 2020 mohou města a obce zavést vlastní opatření nad rámec celostátních, včetně povinnosti nošení roušek na veřejných prostranstvích (venku i v budovách). Města a obce o lokálních opatřeních informují na svých webových stránkách. Podrobněji níže v kapitole 4 tohoto článku.

Před cestou doporučujeme si u pojišťovny před cestou ověřit, zda všeobecné či cestovní zdravotní pojištění pokrývá i případné náklady spojené s karanténou či léčbou COVID-19 a repatriaci. Pokud je COVID-19 z pojištění vyloučen, doporučujeme mít k dispozici finanční prostředky navíc, například na repatriaci.

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tourism-in-the-netherlands

https://www.kancelarzp.cz/

  • Jaké jsou podmínky pro návrat osoby s českým občanstvím do ČR, která má ale bydliště v Nizozemsku?

K odjezdu ze země Nizozemsko pro takového českého občana žádné speciální podmínky nikdy nemělo a ani po 15. červnu je nestanovuje. Česká republika dne 12. června rozhodla, že Nizozemsko se přesouvá do zemí s nízkým rizikem. Žádné podmínky (oznamování hygienické stanici, resp. RT-PCR) testy v platnosti nejsou. Rovněž Nizozemci a další osoby s bydlištěm v Nizozemsku mohou do ČR volně cestovat, i za turistikou kromě hlavního města Prahy, kam by měly cestovat pouze v nezbytných případech. Podrobněji níže v kapitole 3 tohoto článku.

 

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY A NÁVRAT

Semafor Ministerstva zahraničních věcí ČR s podmínkami pro cesty

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_dopravy_koronavirus.html

Rozcestník Ministerstva zahraničních věcí s odkazy pro cestování do jednotlivých států světa

https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html

Konzulární informační centrum Ministerstva zahraničních věcí pro řešení otázek občanů ČR v zahraničí je k dispozici v pracovních dnech od 8 do 16 hod na čísle +420-224 183 200.

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR svým ochranným opatřením upravuje podmínky vstupu na území ČR a karanténní opatření.

Od 21. září 2020 platí toto ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví:

https://koronavirus.mzcr.cz/ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-cr-s-ucinnosti-od-21-9-2020-do-odvolani/

Ministerstvo zdravotnictví dále vydává a průběžně aktualizuje svými sděleními seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy:

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/

 

Podrobné informace k podmínkám vstupu na území ČR naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR:

https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx

https://www.mvcr.cz/mvcren/article/coronavirus-information-of-moi.aspx


2. VSTUP NA ÚZEMÍ NIZOZEMSKA A TRANZIT

Nizozemsko dne 3.6. 2020 rozhodlo, že pro návštěvníky z většiny zemí EU obnoví možnost příjezdu za účelem turistiky od 15.6.2020, včetně České republiky.

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tourism-in-the-netherlands

S okamžitou účinností od 15. září 2020 označila nizozemská vláda Prahu za rizikový region. Osoby, které přijíždějí do Nizozemska a před vstupem do Nizozemska pobývaly v Praze, by se měly neprodleně odebrat do desetidenní karantény, a to i v případě, když nemají žádné příznaky onemocnění covid-19 nebo pokud měly negativní test na covid-19. Opatření se nevztahuje na cestující z ostatních oblastí České republiky a na cestující, kteří cestují z oblastí mimo Prahu přímo na letiště.

Karanténu v Nizozemsku je možné absolvovat doma nebo v dočasném či prázdninovém ubytování. Určité kategorie cestujících nemusí absolvovat karanténu, pokud nemají příznaky onemocnění. Jedná se např. o cestovatele, kteří tranzitují letecky přes Nizozemsko a neopouští mezinárodní tranzitní zónu letiště, a dále o osoby v určitých profesích poskytujících základní služby a osoby cestující za prací (přeshraniční pracovníci, pracovníci v dopravě či ve zdravotnictví a pečovatelských službách).

Podrobnější informace ke kategoriím osob, které nemusí absolvovat karanténu, a k podmínkám karantény naleznete v tomto odkazu:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan/in-thuisquarantaine-bij-aankomst-in-nederland

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/travel-and-holidays/self-quarantine

 

Informace k podmínkám vstupu na území jsou k dispozici na webových stránkách nizozemské vlády:

https://www.netherlandsandyou.nl/travel-and-residence/visas-for-the-netherlands/qas-travel-restrictions-for-the-netherlands

Je zapotřebí dodržovat platná hygienická opatření. Návštěvníkům velmi doporučujeme mít s sebou dostatečnou zásobu roušek.

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19

Pro turisty je vyžadována rezervace ubytování před tím, než do Nizozemska přijedou! Naše velvyslanectví českým občanům, kteří nejsou ubytováni v hotelích, penzionech či kempech a nemají v Nizozemsku bydliště (nejsou v místní evidenci obyvatel) doporučuje (tzn. nejedná se o povinnost) mít s sebou na cestu například v mobilu neformální sdělení zvoucí osoby (ubytovatele) o ubytování. Pro případ trasování hygienickou správou (GGD) kvůli kontaktu s jinou nakaženou osobou je praktické, aby e-mail zvoucí osoba či společnost českému návštěvníkovi sepsala v nizozemštině či v angličtině formou krátkého prohlášení, z něhož je zřejmé, kde (adresa) a u koho (jméno/název firmy, školy s kontaktem pro ověření) bude občan ČR bydlet.

 

Pro občany, kteří do Nizozemska přilétají pouze z důvodu tranzitu do další země, velmi doporučujeme se před začátkem cesty v ČR v dostatečném předstihu informovat o podmínkách a restrikcích u velvyslanectví příslušného státu jejich cílové destinace a také všech tranzitních zemí. Rovněž u letecké společnosti, aby se předešlo problémům při odbavení nejen v Praze, ale zejména při návazném letu mimo schengenský prostor na letišti Amsterdam-Schiphol.

 

Podpůrně lze využít i Rozcestník informací publikovaný na internetové stránce Ministerstva zahraničních věcí

https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html

 

Informace o restrikcích pro cesty do Nizozemska z celého světa (Rozcestník Ministerstva zahraničních věcí Nizozemska). Pro aktuální upozornění k cestování z/do konkrétní země se zadá její název do vyhledávače (v nizozemštině).

https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen

 

Přílety z letišť v rizikových oblastech mohou mít za následek karanténu v nizozemském bydlišti. Tento režim se naopak netýká leteckého tranzitu do ČR, kdy cestující neopustí letiště. Informace k výčtu rizikových zemí a k pravidlům domácí karantény publikuje nizozemské ministerstvo zahraničních věcí zde:

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/travel-and-holidays/self-quarantine

Ovšem všichni cestující, i ti, kteří přes Nizozemsko jen tranzitují (typicky letecky přes Amsterdam) musí před odletem z rizikové oblasti do Nizozemska vyplnit prohlášení ke COVID-19 (zajišťuje letecká společnost). Formulář prohlášení by měl vypadat takto.

NL health status declaration form (PDF, 100 KB)

Na letišti Schiphol doporučujeme nemedicínskou roušku, při odbavení, pasové kontrole a před odletem je povinná. Služby na mezinárodním letišti Amsterdam-Schiphol jsou postupně obnovovány, ale 1.5m rozestupy stále platí (obchody, fast-food). Velmi doporučujeme platební kartu, neboť některé obchody neakceptují platbu v hotovosti. Rovněž může být redukován počet terminálů pro odlety a přílety. Aktuální informace je nutno sledovat před příletem na internetové stránce letiště.

https://www.schiphol.nl/en/messages/coronavirus-update

KLM prezentuje hygienická opatření ke svým letům zde

https://news.klm.com/covid-19-flying-with-klm---social-distancing-and-other-measures-on-board/

ČSA své klienty informuje zde

https://www.csa.cz/cz-cs/cestovni-upozorneni/

Letecký tranzit do jiných států nedoporučujeme kombinovat s návštěvou, např. Amsterdamu. Turistika není účelem neodkladné cesty v režimu nizozemských opatření volného pohybu osob. Na letišti jsou k dispozici hotely.

https://www.schiphol.nl/en/at-schiphol/hotels

 

Před vstupem do země je třeba mít na paměti stálé opatření v Nizozemsku odstupu 1.5 metru mezi osobami, povinnost nosit roušku v dopravních prostředcích. Další informace k situaci v Nizozemsku naleznete níže v bodě č. 4. Pod názvem “Opatření v Nizozemsku”.

Pro možnost vycestovat z ČR do Nizozemska a zpět autem je dále nutno zohlednit německá pravidla pro pozemní tranzit. Je na odpovědnosti každého, aby se před případnou cestou informoval u německých orgánů ve všech tranzitních spolkových zemích o místních předpisech (např. povinnost nosit roušku ve veřejné dopravě zavedenou v německých spolkových zemích).

Užitečné odkazy:

Velvyslanectví Německa v Praze pro pozemní tranzit:

https://prag.diplo.de/cz-cs

 

2a NIZOZEMSKÉ OSTROVY V KARIBIKU

Aktuálně:

Sint Maarten: Dne 2. srpna 2020 změnilo nizozemské ministerstvo zahraničních věcí označení ostrova ze žluté kategorie (turistika možná) na oranžovou (cestování jen v nezbytných případech). Důvodem je zhoršení epidemiologické situace na ostrově. Po návratu z ostrova do Nizozemska je potřeba vykonat domácí karanténu.

https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadvies-caribisch-deel-van-het-koninkrijk

 

Autonomní ostrovy Nizozemského království (Aruba, Curacao a Svatý Martin), jakož i ostrovy se zvláštním statusem nizozemské obce (tzv. "Carribean Netherlands" - Bonaire, Sv. Eustach a Saba), opět otevřely letiště pro lety z Nizozemska od 1. července 2020. Jednotlivé ostrovy však uplatňují různé imigrační restrikce a cestovní omezení. Tyto překážky turismu se navíc dle aktuální epidemiologické situace mohou velmi rychle změnit (zpřísnit). V zásadě se jedná o registraci před příletem, zdravotní pojištění pro případ nákazy COVID-19 (některé ostrovy nabízejí místní) a negativní RT-PCR testy.

Opětovné uzavření letišť pro civilní lety v případě zhoršení epidemiologické situace nelze vyloučit. Může k němu dojít v řádu několika dní či hodin hodin. Konstatujeme, že Česká republika nemá na žádném z těchto ostrovů honorární konzulát.

Po dobu trvání opatření k pandemii COVID-19 doporučujeme cestu důkladně zvážit se všemi možnými komplikacemi při zrušení zpátečního letu kvůli přerušení letového provozu. Zejména se průběžně informovat na oficiálních stránkách příslušného ostrova o aktuálních opatřeních a písemně (e-mailem) konzultovat se svou pojišťovnou pojistné podmínky cestovního a zdravotního pojištění pro danou lokalitu a časové období (také hurikánová sezóna). Rovněž včas prostudovat a posoudit storno podmínky ubytovatele a leteckého přepravce, případně cestovní kanceláře. Cestující by měl mít dostatečné finanční prostředky i pro případ dočasného uzavření letiště a nedobrovolného prodloužení pobytu na ostrově v řádu týdnů až měsíců.

Navíc je třeba mít na paměti sezónu hurikánů, které také mohou vést k dlouhodobějšímu uzavření letového provozu.

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/uzitecne_informace_pri_cestach/hurikany.html

Vyšší míra nepředvídatelnosti vývoje situace v kombinaci se vzdáleností ostrovů od Evropy jsou faktory, které by cestující měli vzít v potaz před tím, než se rozhodnou, zda skutečně stojí za to na ostrov cestovat z důvodů, které nejsou nezbytné. Tedy zejména jako turisté či zaměstnanci. Tranzit přes letiště v USA s sebou může nést další rizika. Doporučujeme zkontrolovat informace našich zastupitelských úřadů v tranzitních zemích, např. v USA.

https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html

Rozdílnost ostrovních pravidel a jejich rychlé změny jsou důvodem, proč ani nizozemské Ministerstvo zahraničních věcí podrobné informace k jednotlivým ostrovům neposkytuje a odkazuje veřejnost na oficiální internetové stránky jednotlivých ostrovů. Zde je přehledný rozcestník informačního portálu nizozemského ministerstva zahraničních věcí pro ostrovy v Karibiku.

Portál pro cizince v angličtině

https://www.netherlandsandyou.nl/travel-and-residence/caribbean-visas/qenas-caribbean-visa

Portál pro cestující z Nizozemska

https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadvies-caribisch-deel-van-het-koninkrijk

Pro autonomní ostrovy podpůrně též:

Aruba

https://www.aruba.com/us/safe-travels-to-aruba

Curacao

https://dicardcuracao.com/portal

Sint Maarten

http://www.sintmaartengov.org/government/VSA/Health-Updates/NOVELCORONAVIRUS/Pages/default.aspx

https://stmaartenupdates.com/

 

3. DOPRAVA A MOŽNOSTI NÁVRATU DO ČR

 

?Způsoby přímé dopravy mezi ČR a Nizozemskem:

a) letecky přímo do Prahy:

KLM

https://www.klm.com/home/cz/cs

Aktuální informace zde: https://www.klm.com/travel/cz_cs/prepare_for_travel/up_to_date/flight_update/index.htm

ČSA

https://www.csa.cz/cz-cs/

Aktuální informace zde:

https://www.csa.cz/cz-cs/cestovni-upozorneni/

EasyJet

EasyJet nabízí letenky Amsterdam-Praha na lety od poloviny července.

https://www.easyjet.com/cs

Před cestou je třeba si pořídit roušku, doporučujeme mít s sebou více kusů tohoto ochranného prostředku.

 

Internetová stránka letiště Václava Havla

https://www.prg.aero/#/

Internetová stránka letiště Schiphol a přehledný plánek.

https://www.schiphol.nl/en/

schiphol (PDF, 2 MB)

 

b) automobilem s tranzitem přes Německo do ČR

Doporučujeme obvyklou cestu přes nizozemské hranice se spolkovými zeměmi Porýní-Vestfálsko nebo Dolní Sasko. Dále směrem na Drážďany.

S aktuálními opatřeními v Německu se předem seznamte podle zvolené trasy na webových stránkách našeho velvyslanectví v Berlíně a Generálních konzulátů v Drážďanech a v Mnichově. To se týká i počtu osob v autě, omezení veřejných a soukromých služeb, nošení roušek apod.

https://www.mzv.cz/berlin/cz/index.html

https://www.mzv.cz/dresden/cz/index.html

https://www.mzv.cz/munich/cz/index.html

https://www.mzv.cz/duesseldorf

 

c) komerční přepravou (autobusem/minivanem/autem)

Přepravu je vždy nutno objednat a uhradit u přepravce. Velvyslanectví ČR v Haagu pouze informuje o těch přepravcích, kteří jej vyrozuměli o svých službách poskytovaných zájemcům o přímou cestu z Nizozemska. Velvyslanectví ČR v Haagu nemůže aktuální nabídky přepravců komentovat ani poskytovat konkrétní informace o jednotlivých službách. Pro komerční přepravu osob platí povinnost mít během cesty v Nizozemsku roušku.

Aktuálně se jedná o tyto našemu velvyslanectví známé přepravce.

RegioJet a.s.

Nabízené spoje autobusem lze zjistit v rezervačním systému v mobilní aplikaci ("RegioJet: Train&Bus Tickets") nebo na internetu (https://shop.regiojet.cz/). Pouze v rezervačním systému RegioJet lze na relevantní termín zjistit, z jakých míst a v jakou dobu autobus z Nizozemska jezdí.

Umbrella Holiday s.r.o.

Možnost objednat si z ČR řidiče přepravce s automobilem nebo minivanem je vždy na individuální bázi, přímo s přepravcem a s cenou dle dohody https://umbrellaholiday.com/

 

4. OPATŘENÍ V NIZOZEMSKU

Aktuální opatření lze nalézt na těchto portálech nizozemské vlády. Poslední aktualizace od 18. září 2020.

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19

https://www.government.nl/latest/news/2020/09/18/new-regional-measures-to-control-the-spread-of-coronavirus

Pokuty v Nizozemsku za nedodržení místních pravidel dosahují až 400,- EUR za osobu a každý jednotlivý přestupek! Cestování veřejnou dopravou bez roušky podléhá pokutě ve výši 95,-EUR.

 

Pro turisty k jednotlivým pravidlům

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tourism-in-the-netherlands

https://www.holland.com/global/tourism/covid-19.htm

Překlad toho nejdůležitějšího do češtiny:

- "social distancing/1.5m society", tedy povinná vzdálenost mezi více než dvěma osobami 1,5 m (nikoliv v rámci jedné rodiny, členů jedné domácnosti),

- pravidlo 1,5 metru vzdálenosti je striktně aplikováno i v turisticky zajímavých objektech, které byly otevřeny od začátku června (muzea, památky, výletní lodě, zahrádky restaurací),

- turistické atrakce (muzea, galerie) požadují on-line rezervaci konkrétního termínu návštěvy, omezení pohybu v areálech (včetně přírodních parků, ZOO, památek apod.), které zaručuje bezpečnou vzdálenost, se realizuje i jednosměrnými trasami prohlídek, omezení počtu návštěvníků v konkrétním čase, omezeni počtu osob na toaletách atd.,

- provozovatelé restauračních zařízení jsou povinni vedle obligatorní rezervace (provedené předem nebo při vstupu) a přidělení místa k sezení požádat zákazníky o poskytnutí jmen a kontaktních údajů. Nová opatření se vztahují na vnitřní i venkovní prostory (zahrádky). Zákazník sice není povinen tyto údaje poskytnout, avšak provozovatel může takového zákazníka odmítnout,

- v případě, že se v některém zařízení (restaurace, kulturní zařízení, zábavní parky aj.) objeví ohnisko epidemie, je možné provoz uzavřít až na dobu čtrnácti dní,

- pro cestující z rizikových oblastí budou na nizozemských letištích zřízena testovací centra. Cestující budou při výstupu požádáni o provedení testu na COVID-19 a rovněž budou poučeni o důrazném doporučení k dodržování karantény (v případě nepodstoupení testu po dobu dvou týdnů),

- obce mohou trvale či dočasně (víkendy) uzavřít parkoviště, kempy a hotely a stanovit podrobná pravidla "social distancing" (viz. níže),

- hygienická opatření (zákaz pozdravu podáním ruky, prevence šíření viru na veřejnosti),

- ti, u nichž se projeví zdravotní potíže spojené s nachlazením, mají zůstat doma, omezit sociální kontakty, lékaře volat v případě příznaků,

- osoby, které spadají mezi nejvíce ohrožené (starší občané, lidé se sníženou imunitou apod.), by se měly vyhýbat většímu množství lidí a neměly by bez zásadního důvodu cestovat veřejnou dopravou, obecně by se měly u této kategorie osob omezit osobní kontakty a návštěvy,

- při jízdě hromadnou dopravou (vlaky, autobusy, metro, trajekty..) povinnost nošení roušek u osob starších 13-ti let, které nejsou určeny pro lékařské účely,

- uvedené platí i pro příležitostnou komerční přepravu, tedy pro autobusové zájezdy ze zahraničí, taxi, přepravu zaměstnanců zajišťovanou zaměstnavatelem apod.,

- porušení pravidel pro nošení roušek může být trestáno pokutou 95,-EUR (opět doporučujeme mít platební kartu raději než hotovost),

- u cestujících v jednom osobním (soukromém) automobilu, kteří nežijí v jedné domácnosti, se nošení roušek během jízdy doporučuje,

- velmi doporučujeme mít k dispozici roušky na letišti pro odbavení, kontrolu a cestování letadlem,

- v případě příznaků COVID-19 je třeba informovat zdravotní pojišťovnu a případně se objednat na test u místní pobočky GGD na telefonním čísle 0800-1202. Podrobnější informace k nizozemskému režimu testování a postupům v případě infekce či kontaktu s infikovanou osobou uvádíme níže.

Lokální opatření nad rámec celostátních

Podrobné informace o opatřeních, případně jejich časové a teritoriální vymezení, jsou publikovány na oficiálních stránkách nizozemských obcí (gemeente).

Například:

Amsterdam: https://www.amsterdam.nl/en/coronavirus/covid19/

Rotterdam: https://www.rotterdam.nl/nieuws/mondkapjesplicht/

 

Stálé doporučení pro české občany, kteří jsou (budou) zaměstnáni v manuálních profesích na dobu určitou (typicky přes agenturu práce): zvažte další výkon zaměstnání (pracovní poměr) a s ním související pobyt v případě, že

 

- pracovní smlouva negarantuje pracovní dobu, tedy časový rozsah práce (tzv. “zero hours contracts/nul-urencontract”), a tak zaměstnavatelé nemohou využít na dané pracovní místo ochranu v rámci programu zkrácení pracovní doby (Kurzarbeit), resp. povaha práce neumožňuje využít práci z domova,

- zaměstnavatel nerespektuje zavedená opatření RIVM, nezajišťuje bezpečné pracovní prostředí, neposkytuje ochranu před nákazou na pracovišti, při dopravě zaměstnanců se zaměstnancem při problémech písemně (tzn. prokazatelně) nekomunikuje apod.,

- agenturní pracovník nemá dostatečné finanční prostředky pro případ přerušení práce z důvodu doporučené karantény či nařízené izolace, resp. nemoci COVID-19;

- ubytování (často pevně spojené s agenturním zaměstnáním) neposkytuje dostatečný prostor a podmínky pro dodržování stanovených hygienických opatření obecné povahy a mohlo by pro pracovníka představovat zdravotní riziko,

- ubytování neumožňuje výkon izolace, rekonvalescence v případě nákazy;

- nevhodné hygienické podmínky je možno, kromě inspekce práce (Inspectorate SZW), konzultovat i s odborovou organizací (pokud ovšem agenturní pracovník je vůbec nějakou kolektivní smlouvou chráněn) či pobočkou GGD,

- všichni musí respektovat nařízenou izolaci ze strany GGD. Takovým osobám je zakázáno během izolace svévolně (bez povolení GGD) odcestovat do zahraničí a je lhostejné, jakého státu jsou občany. Nezákonné jednání může být stiženou sankcí kvůli ohrožení veřejného zdraví.

 

Epidemiologická situace

V souvislosti s pokračujícím výskytem koronaviru COVID-19, který byl v Nizozemsku poprvé potvrzen 27. února 2020, byl v režii Národního ústavu pro veřejné zdraví a životní prostředí (Rijksinstitut voor Voksgezondheid en Milieu – RIVM, https://www.rivm.nl/) zřízen jednotný informační portál pro širokou veřejnost.

K údajům RIVM o šíření nákazy dodáváme, že v Nizozemsku se neohlašuje počet vyléčených osob. Publikován je tedy počet s prokázaným koronavirem (aktuální součet), počet nově evidovaných nakažených a počet (od začátku epidemie) zemřelých.

 

Nizozemský režim v případě onemocnění nebo zjištěného kontaktu s nakaženou osobou

V odůvodněných případech nejdříve probíhá telefonická konzultace s praktickým lékařem (huisarts), případně s místně příslušnou pobočkou GGD (místní hygienickou stanici), například pokud se jedná o cizince, který nemá v Nizozemsku praktického lékaře. Na celostátní úrovni jsou odůvodněnými případy obtíže dýchacího ústrojí a teplota nad 38ºC. Na úrovni regionální v postižených oblastech to může být jinak.

Praktický lékař na základě konzultace s klientem připraví zprávu pro GGD, pak se rozhodne, zda bude pacient na COVID-19 testován. V pozitivním případě rozhodne GGD o dalších opatřeních dle povahy věci.

U infikovaných osob většinou o domácí karanténě, případně, pokud si to zdravotní stav vyžádá, zajistí GGD hospitalizaci v adekvátní nemocnici. U turistů může GGD u pacientů s lehkým průběhem nákazy nařídit samoizolaci ve stávajícím ubytovacím zařízení na náklady cestovatele.

Pouhý pobyt v rizikových oblastech v cizině, kdy jedinec nemá žádné příznaky, není, dle RIVM, nutně důvodem pro volání lékaři.

Pro bližší konzultaci v individuálních případech doporučujeme využít stálou informační linku nebo místní GGD. Stálá informační telefonní linka je v provozu od 8 do 20 hod: 0800-1351, ze zahraničí či zahraničního telefonního čísla pak: +31 0205-1351.

V Nizozemsku je 25 místních hygienických stanic GGD - Municipal Public Health Service. Kontakt na nejbližší pobočku GGD lze jednoduše vyhledat na internetové stránce sdružení GGD https://www.ggd.nl/ tak, že se do vyhledávače zadá poštovní směrovací číslo (postcode) lokality, kde se klient nachází (ve formátu čtyř čísel a dvou písmen). Na interaktivní mapě jsou i jednotlivá pracoviště znázorněna a označením se rozbalí kontaktní údaje příslušného GGD - adresa, telefonní číslo a e-mail. Internetová stránka je sice jen v nizozemštině, ale vyhledávač poboček GGD je snadno zvládnutelný i bez znalosti jazyka. GGD vede šetření kontaktů infikované osoby. Lidé, kteří měli kontakt s osobou prokazatelně nakaženou COVID-19, musí pochopitelně kontaktovat praktického lékaře nebo GGD.

Od 1. června 2020 byl rozšířen pro veřejnost přístup ke státnímu testování (PCR testy) na COVID-19. Pro osoby registrované v Nizozemsku s některým z příznaků nákazy je možnost se na test objednat telefonicky u GGD na čísle 0800-1202. Vyžadováno je nizozemské osobní číslo (BSN nummer).

Návod k objednání a podmínky omezení volného pohybu do výsledku testu publikuje nizozemská vláda zde

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken

Na anglické verzi portálu RIVM zde

https://www.rivm.nl/en/novel-coronavirus-covid-19

Režim karantény (samoizolace) v případě pozitivního COVID-19 testu, resp. v případě kontaktu s infikovanou osobou, poskytuje portál RIVM zde:

https://lci.rivm.nl/informationpatienthome

https://lci.rivm.nl/informationhouseholdmembers


5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Rijskoverheid (webové stránky nizozemské vlády)

- informace o nizozemských opatřeních

- otázky a odpovědi k omezením cestování

- rozcestník k dalším dopadům (opatření na podporu podnikatelské sféry, školství, řešení životních situací atd.)

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19

 

RIVM (Rijksinstitut voor Voksgezondheid en Milieu)

- denně aktualizované informace o rozšíření nákazy z hlediska počtu a lokality ohlášených případů (interaktivní mapa)

- obecné informace o COVID-19, včetně regulace testování

https://www.rivm.nl/

https://www.rivm.nl/en/news/current-information-about-novel-coronavirus-covid-19

https://www.rivm.nl/en/novel-coronavirus-covid-19/testing-for-covid-19

 

- rovněž na sociálních sítích (Facebook, Twitter, LinkedIn)

@rivm

 

GGD (De Gemeentelijke Gezondheidsdienst)

- vyhledávač místní hygienické stanice pro konzultace v případě onemocnění

https://www.ggd.nl

přílohy

schiphol - 2 MB PDF (Acrobat dokument) 20.3.2020
https://www.mzv.cz/file/3922747/Schiphol_Airport_Map_Arrivals.pdfVíce zpráv k tématu Koronavirus COVID-19

St 10:35  COVID Monitor (21.10.2020) ČSOB-Dealing (ČSOB-Dealing)
Út 13:26  Americké volby, Covid a komodity Saxo Bank (Saxo Bank)
Út 10:37  COVID Monitor (20.10.2020) ČSOB-Dealing (ČSOB-Dealing)
Po 15:18  Najvyšší počet nových prípadov COVID v Taliansku X-Trade Brokers (XTB)
Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Nizozemsko – podrobné informace o cestování, vstupu a pobytu v souvislosti s šířením koronaviru (COVID-19)

Diskuze a názory uživatelů na téma: Nizozemsko – podrobné informace o cestování, vstupu a pobytu v souvislosti s šířením koronaviru (COVID-19)

Na dané téma nejsou žádné názory.

Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | M Mobil verze
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Pojištění COVID Volby

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Uživatel:
Upravit profil
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Zapomenuté heslo ?
Registrace nového uživatele