mzv.cz (MZv ČR)
Cestování  |  21.09.2020 14:59:00

Informace k cestování Česká republika - Itálie v souvislosti s koronavirem


Informace k cestování Česká republika - Itálie

12.09.2020 / 12:45 | Aktualizováno: 21.09.2020 / 14:59

Pozor změna! Pro cestu na Sardínii nutnost prokázat se negativním testem Covid od 17.9.-7.10. POZASTAVENA. Pro vstup do regionů Sardínie a Apůlie zůstává nutnost vyplnit formuláře, podrobnosti uvádíme níže.

Cestování do Itálie – otázky a odpovědi:

Mohu do země přicestovat bez udání důvodu?

Ano, od 3. 6. 2020 lze do Itálie přicestovat bez udání důvodu. Pokud přijíždíte ze třetích zemí (mimo EU), nebo z některých níže jmenovaných zemí, musíte prokázat důvod cesty (pracovní povinnosti, zdravotní záležitosti nebo mimořádná situace) a budete se muset podrobit14-denní karanténě.

 

Itálie požaduje, aby všichni cestující do Itálie vyplnili čestné prohlášení, viz odkaz MZV IT:

https://www.esteri.it/mae/en/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html

formulář - prohlášení vstup do Itálie - AN (PDF, 86 KB) - od 18.8.

 

Od 17. 9. do 7.10. 2020 byla soudně POZASTAVENA účinnost nařízení pro vstup na SARDINII, že všichni přijíždějící musí předložit při vstupu negativní výsledek testu na Covid-19.

Stále platí povinnost předem nahlásit svůj pobyt online v případě cesty na Sardínii či do regionu Apůlie.

V případě Sardinie je nutno dotazník vyplnit minimálně 48h předem (jména, adresy, kontakty, zdali se setkali s virem, zdravotní stav). Každý pasažér musí obdržet QR kód, kterým se prokáže dopravci (ihned po vyplnění obdrží potvrzení o zaslání formuláře, doporučujeme si jej vytisknout, v případě neobdržení QR kódu se jím prokázat).

Sardínie, Apůlie a další užitečné informace https://www.mzv.cz/rome/cz/viza_a_konzularni_informace/rady_pro_cesty_na_sardinii_sicilii_do.html

 

V případě, že jste během 14 dní před cestou do Itálie navštívili Rumunsko či Bulharsko, jste po příjezdu do Itálie povinni nastoupit do 14ti denní domácí karantény (nařízení ministra zdravotnictví dne 24.7.)

Povinné testy pro všechny přijíždějící z Francie, Chorvatska, Řecka, Malty a Španělska. Karanténa do obdržení negativního výsledku testu. Testy mohou mít turisté a vracející se Italové už ze zemí příjezdu ne starší 72 hodin, nebo jim mají být vykonány rychlotesty na letištích (výsledky do půl hodiny) nebo se mají nahlásit příslušnému zdravotnímu středisku a vyčkat v domácí izolaci odebrání testu v následujících 48 hodinách.

TRANSIT: Pro české občany v transitu přes Itálii ze jmenovaných zemí - transit přes Itálii je možný pokud cestujete individuálně (ne veřejnou dopravou) a pokud váš transit nepřekročí 36 hodin na italském území. Pokud transitujete přes letiště, nesmíte toto opustit do odletu do cílové země.

Pokud nejsou rychlotesty na letištích k dispozici: Cestující z Řecka, Malty, Španělska či Chorvatska se musí nahlásit příslušné ASL (zdravotní středisko) a objednat si test (přes drive in - autem dojede na odběr testu, pokud nemůže autem, řeší svou situaci přímo s ASL) a do obdržení výsledků je v domácí izolaci (2-3 dny).

Region Kampánie nařizuje svým obyvatelům s trvalým bydlištěm po návratu z dovolených ze všech zemí karanténu do absolvování testu, pod pokutou 1000 eur a trestnímu oznámení za porušení nařízení – týká se pouze rezidentů, ne turistů ČR. Totéž požaduje region Kalábrie.

Potřebuji pro vstup do země negativní test na Covid-19? Musím po příjezdu zůstat v karanténě nebo splnit jiné podmínky?

Od 3. 6. 2020 test pro vstup do Itálie nepotřebujete. Při vstupech do uzavřených prostor nebo i na pláže vám může být měřena teplota a můžete být vyzvání k uvedení kontaktních údajů. Pokud cestujete z jiných zemí než je ČR, prosíme, konzultujte informace výše a kapitolu cestování.

Jaké jsou podmínky průjezdu zemí? Jak dlouho mohu v zemi pobývat?

Od 3.6. je volný průjezd zemí. Při pobytu nad 3 měsíce lze požádat o povolení k pobytu pro občana EU. Žádost o povolení k pobytu spolu s dalšími náležitostmi se podává na místním oddělení cizinecké policie.

Mohu do země přijet za prací? Jaké jsou podmínky?

Ano. Podmínky jsou stejné jako v jiných členských státech EU.

Jaké jsou podmínky pro návrat osoby s českým občanstvím do ČR, která má ale bydliště v Itálii?

Osoba s českým občanstvím se může vrátit do ČR bez dalších podmínek.

Itálie byla zařazena do zemí s nízkým rizikem.

Při návratu ze států s vysokým rizikem (červená barva) nákazy onemocnění COVID-19 a ze zemí, které na Semaforu Ministerstva zdravotnictví nejsou označeny žádnou barvou) platí až na výjimky stanovené v ochranném opatření při vstupu do ČR nutnost absolvování testu nebo karantény. Znamená to, že všechny osoby, které v těchto zemích pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech (s výjimkami vyplývajícími z ochranného opatření, např. pracovníci mezinárodní dopravy), jsou povinny před vstupem na území ČR oznámit tuto skutečnost příslušné krajské hygienické stanici vyplněním elektronického Příjezdového formuláře (viz níže) www.prijezdovyformular.cz .

Na co si mám dát pozor?

Platí obecná hygienická opatření: vzájemný odstup minimálně 1 metr a více (liší se dle regionů), pravidelná hygiena rukou, povinné použití roušky v uzavřených prostorách a nově i venku, od 18h-do 6h (v místech se zvýšeným vyskytem osob, tzn. centra, promenády atp). Porušení je pokutováno (400-500 €). Výčet opatření viz níže, kapitola 4.

Některé regiony vyžadují registraci před příjezdem – Sardínie, Apulie. Podmínky se mohou měnit. Doporučujeme uzavřít vhodné cestovní připojištění pro pokrytí nečekaných zdravotních nákladů.

Pozor na požadavky některých regionů - Sardínie, Apůlie a další užitečné informace https://www.mzv.cz/rome/cz/viza_a_konzularni_informace/rady_pro_cesty_na_sardinii_sicilii_do.html

 

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY

 

S platností od 15. června 2020 Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje dbát zvýšené opatrnosti během cest do států EU a schengenského prostoru s nízkým a středním rizikem nákazy onemocnění COVID-19 (označených zeleně a oranžově).

Doporučujeme před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD -> informace MZV ČR k cestám do zahraničí

 

Cestování podle semaforu https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/

Doporučení cestovat jen v nezbytných případech se vzhledem k epidemiologické situaci a z důvodů rozsáhlých restriktivních opatření aplikovaných v současnosti většinou zemí, jakož i výrazných komplikací v dopravě týká až do odvolání rizikových zemí (označených červeně).

MZV upozorňuje, že při cestách do zahraničí je nutno se informovat o podmínkách vstupu, restrikcích a preventivních opatřeních dané země.

S účinností od 15. června 2020 00:00 hod nebudou muset občané ČR a cizinci s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem v ČR při návratu z členských států EU a dalších států schengenského prostoru s nízkým rizikem (zelená barva) a středním rizikem (oranžová barva) nákazy onemocnění COVID-19 absolvovat test ani karanténu. Nutnost absolvovat test nebo karanténu nebude platit při vstupu do ČR ani pro občany ČR a jejich rodinné příslušníky, kteří mají bydliště v členských státech EU a dalších státech schengenského prostoru s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19.

Při návratu ze států s vysokým rizikem (červená barva) nákazy onemocnění COVID-19 a ze zemí, které na Semaforu Ministerstva zdravotnictví nejsou označeny žádnou barvou) platí až na výjimky stanovené v ochranném opatření při vstupu do ČR nutnost absolvování testu nebo karantény. Znamená to, že všechny osoby, které v těchto zemích pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech (s výjimkami vyplývajícími z ochranného opatření, např. pracovníci mezinárodní dopravy), jsou povinny před vstupem na území ČR oznámit tuto skutečnost příslušné krajské hygienické stanici vyplněním elektronického Příjezdového formuláře (viz níže) www.prijezdovyformular.cz . Další povinnosti naleznete na webu https://koronavirus.mzcr.cz/.

Ministerstvo zdravotnictví bude vyhodnocovat jednou týdně data ECDC a na jejich základě se bude zařazení zemí dle vývoje tamní epidemiologické situace měnit na webu https://www.mzcr.cz/

Podrobnosti ke vstupu/tranzitu na/přes území ČR najdete na stránce Ministerstva vnitra ČR .


2. VSTUP NA ÚZEMÍ ITÁLIE A TRANSIT

Itálie požaduje, aby všichni cestující do Itálie vyplnili čestné prohlášení, viz odkaz MZV IT:

https://www.esteri.it/mae/en/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html

Ve výše uvedeném odkazu rovněž najdete podrobný výčet zemí a podmínky vstupu do Itálie.

Cestující musí počítat s nutností dodržovat sanitárně bezpečnostní opatření proti šíření viru Covid-19 či omezení, která se mohou v regionech lišit (viz kapitola Opatření níže). Může docházet ke změnám, např. v možnostech přesunu mezi regiony, v důsledku pravidelného hodnocení vlády ve věci šíření/nešíření nákazy. V případě nákazy nutno počítat s nucenou karanténou a prodloužením pobytu.

Upozorňujeme, že požadavky sanitárně bezpečnostních opatření se mohou v jednotlivých regionech Itálie lišit a mohou rovněž podléhat změnám v závislosti na vývoji šíření nákazy, jež bývá vyhodnocován každý den. Doporučujeme proto pozorně se řídit aktuálními pokyny místních úřadů a provozovatelů. Za nedodržení stanovených opatření hrozí pokuty. Bude nutno objednávat si mnohé služby předem, včetně míst na plážích a v rekreačních zařízeních.

Povinné testy pro všechny přijíždějící z Chorvatska, Řecka, Malty a Španělska. Denní vyhodnocování ostatních zemí. Karanténa do obdržení negativního výsledku testu.Testy mohou mít turisté a vracející se Italové už provedeny v zemi pobytu ne starší 72 hodin, nebo jim mají být vykonány rychlotesty na letištích (výsledky do půl hodiny); mají se nahlásit příslušnému zdravotnímu středisku a, pokud jim test ještě nebyl odebrán, vyčkat v domácí izolaci odebrání testu v následujících 48 hodinách.

TRANSIT: Pro české občany v transitu přes Itálii ze jmenovaných zemí - transit přes Itálii je možný pokud cestujete individuálně (ne veřejnou dopravou) a pokud váš transit nepřekročí 36 hodin na italském území. Pokud transitujete přes letiště, nesmíte toto opustit do odletu do cílové země.

Pokud nejsou rychlotesty na letištích k dispozici: Cestující z Řecka, Malty, Španělska či Chorvatska se musí nahlásit příslušné ASL (zdravotní středisko) a objednat si test (přes drive in - autem dojede na odběr testu, pokud nemůže autem, řeší svou situaci přímo s ASL) a do obdržení výsledků je v domácí izolaci (2-3 dny).

Region Kampánie nařizuje svým obyvatelům s trvalým bydlištěm po návratu z dovolených ze všech zemí karanténu do absolvování testu, pod pokutou 1000 eur a trestnímu oznámení za porušení nařízení – týká se pouze rezidentů, ne turistů ČR.

Je povinnost předem nahlásit svůj pobyt online v případě cesty na Sardínii či do regionu Apůlie. V případě Sardinie je nutno dotazník vyplnit minimálně 48h předem (jména, adresy, kontakty, zdali se setkali s virem, zdravotní stav). Každý pasažér musí obdržet QR kód, kterým se prokáže dopravci (ihned po vyplnění obdrží potvrzení o zaslání formuláře, doporučujeme si jej vytisknout, v případě neobdržení QR kódu se jím prokázat). Registraci je možno provést i prostřednictvím aplikace App Sardegna Sicura. Lze zde vyjádřit souhlas s ukládáním pohybu a kontaktů. Při nástupu na palubu je kontrolována tělesná teplota.

Itálie rozděluje země na několik kategorií, do seznamu A-F - bez podmínek příjezdu jsou A a B, kde je řazena i ČR.

 

Seznam A: San Marino a Vatikán - bez omezení

 

Seznam B: Česká republika a členské země EU kromě Chorvatska, Řecka, Malty, Španělska, Rumunska a Bulharska; země Schengenu, Velká Británie a Severní Irsko, Andorsko, Monacké knížectví - mohou do Itálie i z důvodů turistiky bez povinnosti karantény.

Seznam C: Bulharsko, Rumunsko - povinnost 14-denní domácí izolace

Seznam D: země, kterou mohou Itálii navštívit i z důvodů turistiky:, ale musí absolvovat povinnou 14 denní domácí izolaci (karanténu): Austrálie, Kanada, Tunisko, Gruzie, , Uruguay, Thajsko, Jižní Korea, Japonsko, Nový Zéland a Rwanda.

Seznam E: nejmenované země v jiných seznamech - mohou do Itálie jen z určitých prokázaných důvodů: práce, studium, zdravotní důvody, neodkladná nutnost, návrat do místa bydliště - ne turismus.

Seznam F: země se zákazem vstupu do Itálie (s výjimkami) : Arménie, Bahrajn, Bangladéš, Brazílie, Bosna a Herzegovina, Chile, Kuvajt, Severní Makedonie, Moldávie, Omán, Panama, Peru, Dominikánská republika, Kolumbie.

Kosovo, Černá Hora, Srbsko - zákaz vstupu do Itálie s určitými výjimkami.

Pro seznam zemí a výjimky: https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html

3. DOPRAVA

Letecká doprava již funguje na komerční bázi.

Veřejná doprava je funkční, je nutno dodržovat sanitárně bezpečnostní protokoly proti šíření viru, tj. nošení roušek, rukavic a dodržování vzdálenosti minimálně 1 metru, sezení pouze na vyhrazených místech.

 

4. OPATŘENÍ

V Itálii stále platí vyhlášení nouzového stavu z důvodu pandemie koronaviru.

Nově platí povinnost nosit roušky od 18h-6h i ve venkovních prostorách všude tam, kde dochází ke koncentraci osob. Nošení roušek v uzavřených objektech, obchodech, veřejné dopravě a všude tam, kde nelze dodržet povinnou vzdálenost je obecně platné.

Povinné testy či karanténa při příjezdu z některých zemí - otázky a kapitola Vstup na území Itálie.

Doporučujeme, aby turisté průběžně sledovali cestovní doporučení MZV ČR a řídili se jimi. Při plánování cesty do zahraničí je nutné si uvědomit, že stav globální pandemie nadále trvá a že pro pobyt v zahraničí je nutno počítat s možnými komplikacemi (např. nucenou dvoutýdenní karanténou v případě kontaktu s nakaženou osobou, nucenou izolací nebo i hospitalizací v případě onemocnění, která může trvat i déle, nutností zajistit dopravu do ČR v náhradním termínu) a být pro takové případy zajištěni buď ve smlouvě s cestovní kanceláří, situaci odpovídajícím cestovním pojištěním nebo vlastními finančními prostředky.

Občan, který se setká s osobou nakaženou, nebo má sám podezření na nákazu (teploty, dýchací potíže) má informovat orgány na číslech 112, 118 nebo 1500, kde obdrží další pokyny. Pravděpodobně bude muset zůstat v domácí izolaci s tím, že jeho zdravotní stav bude italskými zdravotními složkami průběženě monitorován. Pokud by se mu přitížilo a bude nutná hospitalizace, tj. nemocniční léčba, tato bude hrazena v rámci evropského pojištění. Pokud by CZ občan požadoval repatriaci do ČR, italská strana toto ve spolupráci s českou umožní (za zachování zdravotně-bezpečnostních podmínek). Pobyt v tzv. domácí izolaci v Itálii (a na hotelech) si občan hradí sám.

Evropský průkaz zdravotního pojištění by měl krýt náklady na akutní zdravotní péči, nikoliv však nutně všechny náklady s případnou léčbou spojené. Důrazně se proto českým cestovatelům doporučuje uzavření takového cestovního pojištění, které by krylo všechny případné náklady s onemocněním Covid-19 spojené (prodloužení pobytu v případě onemocnění nebo karantény, náhradní doprava do ČR, repatriace do ČR v případě vážného zdravotního stavu nebo úmrtí), a také aby byli zajištěni dostatečnými vlastními finančními prostředky.

Upozorňujeme rovněž na komplikace, které mohou vyplynout z jazykové bariéry a izolace, kterou onemocnění Covid-19 vyžaduje.

Stručné shrnutí ochranných opatření proti šíření viru Covid 19 : nosit roušky, dodržovat stanovené vzdálenosti, počítat s měřením teploty při vstupu do podniků, počítat s evidencí příchodů po dobu 30 dnů. Nutno počítat s omezením míst na plážích, v restauracích, hotelech, rekreačních zařízeních a dalších. Mnohé služby bude nutno objednávat si předem (zejména místa na plážích a v rekreačních zařízeních).

Odkaz na výčet karanténních opatření: https://www.mzv.cz/rome/cz/viza_a_konzularni_informace/strucny_prehled_sanitarne_bezpecnostnich.html

 

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Ministerstvo zahraničních věcí Itálie, časté otázky, v jazyce anglickém:

https://www.esteri.it/mae/en/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html

odkaz na Civilní ochranu - počty nakažených http://opendatadpc.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/dae18c330e8e4093bb090ab0aa2b4892

Odkaz na ministerstvo zdravotnictví: http://www.salute.gov.it/portale/home.html

Zastupitelský úřad Řím

Konzulární oddělení: Tel. 0039 0636095739, 0636095741, 0636095745,

e-mail: consulate_rome@mzv.cz

pohotovostní telefon pro případy nouze českých občanů v ohrožení života: 0039 335 310450

 

 


Více zpráv k tématu Koronavirus COVID-19

Pá 16:51  Gilead: Americká FDA schválila remdesivir pro léčbu Covid-19 Vladimír Urbánek (Kurzy.cz)
Pá 10:44  COVID Monitor (23.10.2020) ČSOB-Dealing (ČSOB-Dealing)
Pá   0:00  Olomouc: Jak postupovat, potřebujete-li test na Covid-19? olomouc.eu (Olomouc)
Pá   0:00  Oblastní nemocnice v Kladně má plně v provozu COVID oddělení v budově M Středočeský (kr-stredocesky.cz)
Pá   0:00  Nová výzva v programu Interreg V-A Česká republika - Polsko reaguje na pandemii... Královéhradecký (kr-kralovehradecky.cz)
Pá   0:00  Na nejčastější dotazy ohledně onemocnění covid 19 odpovídá lékařka Eva Hanková Královéhradecký (kr-kralovehradecky.cz)
Čt 10:55  COVID Monitor (22.10.2020) ČSOB-Dealing (ČSOB-Dealing)
Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Informace k cestování Česká republika - Itálie v souvislosti s koronavirem

Diskuze a názory uživatelů na téma: Informace k cestování Česká republika - Itálie v souvislosti s koronavirem

Na dané téma nejsou žádné názory.

Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | M Mobil verze
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Pojištění COVID Volby

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Uživatel:
Upravit profil
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Zapomenuté heslo ?
Registrace nového uživatele