MF ČR (Ministerstvo financí ČR)
Důchody a penzijní  |  21.09.2020 11:04:47

Hospodaření systému důchodového pojištění (21.9.2020)


Saldo Příjmy Výdaje Počet důchodců - k 31.12.2018 Průměrný starobní důchod - k 31.12.2018
-24,35 mld. 316,21 mld. 340,56 mld. 2, 897 mil. 12 418

Systém důchodového pojištění, tzn. jeho příjmy i výdaje, jsou součástí hospodaření státního rozpočtu, především kapitoly 313 MPSV. Příjmy a výdaje tohoto systému jsou sledovány odděleně na měsíční bázi a za celý rok jsou také vykazovány ve Státním závěrečném účtu.

  leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
Kumulovaný vývoj hospodaření systému důchodového pojištění - 2020 (v mld. )
Příjmy z pojistného na důchod. poj. vč. dobrovol. pojištění 41,97 83,68 123,64  164,35 203,74  242,66 279,37 316,21         
Výdaje na dávky důchod. pojištění vč. výdajů na správu *) 44,47 85,91 127,67   173,81 212,69   256,51 299,92 340,56         
z toho: výdaje na dávky důchodového pojištění 43,93 84,84  126,07  171,67 210,02  253,31 296,19 336,29         
výdaje na správu 0,53 1,07 1,60  2,13 2,67   3,20 3,73 4,27         
Saldo hospodaření systému důchodového pojištění -2,50 -2,23 -4,03  -9,46 -8,95   -13,85 -20,55 -24,35         
*) Ve výdajích na dávky důchodového pojištění jsou zahrnuty i alikvotní části výdajů na správu, které se za jiných okolností pro účely výpočtu salda systému důchodového pojištění přičítají k výdajům na dávky důchodového pojištění až na konci roku. V roce 2020 se očekávají výdaje na správu ve výši 6,4 mld. .

Tabulky za předchozí roky - 2013 - 2019

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
Kumulovaný vývoj hospodaření systému důchodového pojištění - 2019 (v mld. )
Příjmy z pojistného na důchod. poj. vč. dobrovol. pojištění 38,82 78,10 117,47 159,81 202,23 244,14 285,74 327,41 367,28 407,34 448,43 494,34
Výdaje na dávky důchod. pojištění vč. výdajů na správu *) 40,38 79,89 118,08 160,36 198,89 237,86 277,52 317,95 356,32 397,54 437,44 477,90
z toho: výdaje na dávky důchodového pojištění 39,86 78,83 116,50 158,25 196,25 234,70 273,83 313,73 351,57 392,28 431,65 471,58
výdaje na správu 0,53 1,05 1,58 2,11 2,63 3,16 3,69 4,21 4,74 5,27 5,80 6,32
Saldo hospodaření systému důchodového pojištění -1,57 -1,78 -0,61 -0,55 3,35 6,28 8,22 9,46 10,96 9,80 10,99 16,44
*) Ve výdajích na dávky důchodového pojištění jsou zahrnuty i alikvotní části výdajů na správu, které se za jiných okolností pro účely výpočtu salda systému důchodového pojištění přičítají k výdajům na dávky důchodového pojištění až na konci roku. V roce 2019 dosáhly výdaje na správu 6,3 mld. .

Kumulovaný vývoj hospodaření systému důchodového pojištění - 2018 (v mld. )
leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
Příjmy z pojistného na důchodové pojištění vč. dobrovolného pojištění 36,23 72,73 108,66 147,45 186,18 225,05 263,62 302,21 339,48 377,06 415,57 458,63
Výdaje na dávky důchodového pojištění vč. výdajů na správu*) 36,42 73,03 110,39 146,99 183,57 221,43 256,25 293,63 328,98 366,40 403,99 439,99
z toho: výdaje na dávky důchodového pojištění 35,88 71,96 108,79 144,86 180,90 218,23 252,52 289,36 324,18 361,07 398,13 433,84
výdaje na správu 0,53 1,07 1,60 2,13 2,67 3,20 3,73 4,27 4,80 5,33 5,87 6,15
Saldo hospodaření systému důchodového pojištění -0,18 -0,30 -1,73 0,46 2,62 3,62 7,36 8,58 10,50 10,66 11,57 18,64
*) Ve výdajích na dávky důchodového pojištění jsou zahrnuty i alikvotní části výdajů na správu, které se za jiných okolností pro účely výpočtu salda systému důchodového pojištění přičítají k výdajům na dávky důchodového pojištění až na konci roku. V roce 2018 se očekávají výdaje na správu ve výši 6,4 mld. .

Kumulovaný vývoj hospodaření systému důchodového pojištění - 2017 (v mld. )
leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
Příjmy z pojistného na důchodové pojištění vč. dobrovolného pojištění 32,84 65,41 98,20 133,17 168,04 203,24 238,58 273,37 307,46 341,89 376,91 416,65
Výdaje na dávky důchodového pojištění vč. výdajů na správu*) 34,75 69,62 105,23 140,21 174,56 213,42 244,00 280,31 315,28 349,68 385,56 420,29
z toho: výdaje na dávky důchodového pojištění 34,25 68,64 103,75 138,24 172,11 210,47 240,56 276,38 310,86 344,76 380,15 414,39
výdaje na správu 0,49 0,98 1,47 1,97 2,46 2,95 3,44 3,93 4,42 4,91 5,41 5,90
Saldo hospodaření systému důchodového pojištění -1,90 -4,21 -7,03 -7,04 -6,52 -10,18 -5,42 -6,94 -7,81 -7,79 -8,65 -3,64
*) Ve výdajích na dávky důchodového pojištění jsou zahrnuty i alikvotní části výdajů na správu, které se za jiných okolností pro účely výpočtu salda systému důchodového pojištění přičítají k výdajům na dávky důchodového pojištění až na konci roku. V roce 2017 dosáhly výdaje na správu 5,9 mld. .

 

Kumulovaný vývoj hospodaření systému důchodového pojištění - 2016 (v mld. )
leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
Příjmy z pojistného na důchodové pojištění vč. dobrovolného pojištění 30,67 61,16 91,80 124,64 156,61 188,67 220,81 252,71 284,07 315,50 347,40 383,33
Výdaje na dávky důchodového pojištění vč. výdajů na správu*) 27,60 64,79 99,97 133,80 166,92 202,78 233,79 268,27 302,82 335,33 370,11 404,48
z toho: výdaje na dávky důchodového pojištění 27,15 63,88 98,60 131,97 164,64 200,04 230,60 264,62 298,71 330,77 365,09 399,00
výdaje na správu 0,46 0,91 1,37 1,82 2,28 2,74 3,19 3,65 4,11 4,56 5,02 5,47
Saldo hospodaření systému důchodového pojištění 3,07 -3,63 -8,17 -9,16 -10,31 -14,11 -12,98 -15,56 -18,75 -19,83 -22,71 -21,15
*) Ve výdajích na dávky důchodového pojištění jsou zahrnuty i alikvotní části výdajů na správu, které se za jiných okolností pro účely výpočtu salda systému důchodového pojištění přičítají k výdajům na dávky důchodového pojištění až na konci roku. V roce 2016 dosáhly výdaje na správu 5,5 mld. .

 

Kumulovaný vývoj hospodaření systému důchodového pojištění - 2015 (v mld. )
leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
Příjmy z pojistného na důchodové pojištění vč. dobrovolného pojištění 29,41 58,33 86,98 117,48 147,55 178,13 208,61 238,97 267,92 297,57 327,68 361,61
Výdaje na dávky důchodového pojištění vč. výdajů na správu*) 27,59 60,85 93,53 129,84 159,42 193,77 227,95 259,86 294,14 328,37 360,57 400,52
z toho: výdaje na dávky důchodového pojištění 27,15 59,97 92,21 128,08 157,21 191,12 224,86 256,32 290,17 323,95 355,71 395,22
výdaje na správu 0,44 0,88 1,32 1,77 2,21 2,65 3,09 3,53 3,97 4,42 4,86 5,30
Saldo hospodaření systému důchodového pojištění 1,83 -2,52 -6,55 -12,37 -11,88 -15,64 -19,34 -20,89 -26,22 -30,80 -32,89 -38,91
*) Ve výdajích na dávky důchodového pojištění jsou zahrnuty i alikvotní části výdajů na správu, které se za jiných okolností pro účely výpočtu salda systému důchodového pojištění přičítají k výdajům na dávky důchodového pojištění až na konci roku. V roce 2015 dosáhly výdaje na správu 5,3 mld. .

 

Kumulovaný vývoj hospodaření systému důchodového pojištění - 2014 (v mld. )
leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
Příjmy z pojistného na důchodové pojištění vč. dobrovolného pojištění 28,14 55,69 82,99 111,56 139,97 168,87 197,48 226,17 253,78 281,80 310,32 342,08
Výdaje na dávky důchodového pojištění vč. výdajů na správu*) 26,83 59,27 90,26 125,90 156,87 188,01 222,17 253,22 286,65 319,95 351,13 390,95
z toho: výdaje na dávky důchodového pojištění 26,40 58,42 88,98 124,20 154,74 185,46 219,19 249,82 282,82 315,70 346,45 385,84
výdaje na správu 0,43 0,85 1,28 1,70 2,13 2,55 2,98 3,40 3,83 4,25 4,68 5,10
Saldo hospodaření systému důchodového pojištění 1,31 -3,59 -7,27 -14,34 -16,89 -19,14 -24,69 -27,05 -32,87 -38,16 -40,80 -48,87
*) Ve výdajích na dávky důchodového pojištění jsou zahrnuty i alikvotní části výdajů na správu, které se za jiných okolností pro účely výpočtu salda systému důchodového pojištění přičítají k výdajům na dávky důchodového pojištění až na konci roku. V roce 2014 dosáhly výdaje na správu 5,1 mld. .

 

Kumulovaný vývoj hospodaření systému důchodového pojištění - 2013 (v mld. )
leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
Příjmy z pojistného na důchodové pojištění vč. dobrovolného pojištění 27,36 54,02 80,52 108,55 136,42 164,59 192,25 220,27 247,34 274,46 302,29 332,60
Výdaje na dávky důchodového pojištění vč. výdajů na správu*) 27,94 60,07 92,30 125,92 156,86 188,46 220,56 253,36 283,93 317,67 349,90 387,70
z toho: výdaje na dávky důchodového pojištění 27,53 59,25 91,07 124,28 154,80 185,99 217,68 250,08 280,24 313,56 345,39 382,77
výdaje na správu 0,41 0,82 1,23 1,64 2,05 2,46 2,87 3,28 3,69 4,10 4,51 4,92
Saldo hospodaření systému důchodového pojištění -0,58 -6,05 -11,78 -17,37 -20,43 -23,87 -28,30 -33,09 -36,60 -43,21 -47,61 -55,10
*) Ve výdajích na dávky důchodového pojištění jsou zahrnuty i alikvotní části výdajů na správu, které se za jiných okolností pro účely výpočtu salda systému důchodového pojištění přičítají k výdajům na dávky důchodového pojištění až na konci roku. V roce 2013 dosáhly výdaje na správu 4,9 mld. .

 

Příjmy

Příjmy systému důchodového pojištění tvoří zejména pojistné na důchodové pojištění, které je součástí pojistného na sociální zabezpečení.

Povinnost platit pojistné mají zaměstnavatelé, zaměstnanci, kteří jsou účastni nemocenského pojištění, osoby samostatně výdělečně činné a lidé, kteří se dobrovolně důchodově pojistili. Za zaměstnance odvádí pojistné zaměstnavatel.

Pojistné na sociální zabezpečení zahrnuje: 

Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti se platí z aktuálního měsíčního příjmu – může být i nižší, než je minimální mzda (pro rok 2018 je to 12 200 ), například z důvodu částečného úvazku.

  Povinně Dobrovolně
nemocensky pojištěné
OSVČ
zaměstnanci zaměstnavatelé OSVČ
Sazby sociálního pojištění (% vyměřovacího základu)
Důchodové pojištění 6,5 21,5 28 28
Nemocenské pojištění - 2,1 - 2,1
Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - 1,2 1,2 1,2
celkem 6,5 24,8 29,2 31,3

blíže na webu MPSV

Výdaje

Výdaje systému důchodového pojištění představují zejména výdaje na dávky důchodového pojištění, mezi které se řadí jak starobní, tak i invalidní a pozůstalostní důchody. S růstem mezd se zvyšují i výdaje na dávky důchodového systému, které se od mezd odvíjí, vliv má také demografický trend stárnutí populace. Jako výdaj se však musí započítat i náklady na jeho správu. Správní výdaje jsou známy až po skončení rozpočtového roku dle podkladu pro Státní závěrečný účet.

Graf - Graf 1 - Podíl výdajů na dávky důchodového pojištění na HDP (%)
Podíl výdajů na dávky důchodového pojištění na HDP (%) (%)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Poměr výdajů na HDP 8 8 8,1 8,2 7,7 7,7 7,9 7,7 7,9 8,8 8,9 9,3 9,5 9,5 9,1 8,7 8,5 8,3 8,3

Zdroj: ČSÚ

Saldo

Saldo systému důchodového pojištění vyjadřuje rozdíl mezi příjmy z pojistného na důchodové pojištění1 na jedné straně a součtem výdajů na dávky důchodového pojištění a výdajů na správu2 na straně druhé. Přesnější způsob výpočtu salda systému důchodového pojištění stanovuje vyhláška č. 76 z 10. února 2005.

Pokud je systém důchodového pojištění ve schodku, neznamená to, že stát nemá na výplatu starobních, invalidních a pozůstalostních důchodů. Musí však využít v rozpočtu jiné zdroje financování, které potřebu vyšších výdajů na důchody pokryjí. Dlouhodobý a výrazný schodek systému důchodového pojištění vytváří negativní tlak na rozpočet a je příčinou úvah politiků a veřejnosti o parametrických či systémových změnách v oblasti důchodového pojištění.

V případě, že je tento systém vyrovnaný nebo je dokonce v mírném přebytku, je to dobrá zpráva. Znamená to, že příjmy, které stát z pojistného na důchodové pojištění od zaměstnavatelů, zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných vybere, pokryjí celý objem výdajů na důchody včetně výdajů na jejich správu.

Systém důchodového pojištění skončil v přebytku za posledních 20 let v roce 2004, 2005, 2007, 2008 a 2018.

Graf - Graf 2 - Hospodaření systému důchodového pojištění v letech 2000 - 2017 (v mil. Kč)
Hospodaření systému důchodového pojištění v letech 2000 - 2018 (mld. )
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
DP = důchodové pojištění
Příjmy z pojistného na DP 170,5 186 198,4 209,6 243,3 258,3 276,9 304,9 320 310,3 317,9 328 332,1 332,6 342,1 361,6 383,3 416,7 458,6
Výdaje celkem 190,2 204,4 217,3 229,5 235 251,8 277,8 295,1 317,4 347,2 353,5 373,4 387 387,7 390,9 400,5 404,5 420,3 439,9
Saldo hospodaření -19,7 -18,5 -18,9 -19,9 8,3 6,6 -0,9 9,9 2,6 -36,8 -35,6 -45,4 -55 -55,1 -48,9 -38,9 -21,1 -3,6 18,6

Je patrné, že vývoj hospodaření systému důchodového pojištění je výrazně závislý na ekonomickém cyklu. Vysoká zaměstnanost a rostoucí platy přinášejí státnímu rozpočtu i vysoké příjmy z pojistného na důchodové pojištění, které pak mohou pokrýt všechny výdaje na důchody. V dobách ekonomické stagnace či poklesu pak vznikají schodky tohoto systému, které mohou být navíc prohlubovány negativním demografickým vývojem, např. rostoucím podílem důchodců na ekonomicky aktivním obyvatelstvu. Dalšími faktory, které působí na systém důchodového pojištění, jsou zejména priority jednotlivých vlád, které mohou vést k legislativním úpravám, jako např. úpravy sazeb u pojistného na důchodové pojištění, změny ve výpočtu vyplácených důchodů či rozhodnutí vlády o mimořádných příspěvcích k důchodu.

Základní statistika důchodů

Celkový počet důchodců, kterým Česká správa sociálního zabezpečení k 31. 12. 2018 vyplácela alespoň jeden z druhů důchodů, činil 2 896 973. Vyplácených důchodů (starobních, invalidních, pozůstalostních) bylo ke konci roku 2018 evidováno přes 3,5 milionu. Pravidla pro vznik nároku na důchod a stanovení výše důchodu jsou k dispozici na webu MPSV.

Graf - Graf 3 - Počty důchodců celkem
Počet důchodců ()
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Starobní 1906759 1922722 1907830 1914219 1944915 1961870 1995350 2028865 2066005 2108368 2260032 2340147 2341220 2340321 2355144 2376883 2395382 2403933 2410080
Invalidní 528288 215272 544838 553985 563376 570055 580055 586686 588745 585944 466329 445033 438509 433314 428298 421655 425788 424242 421487
Pozůstalostní 132818 126959 125130 122640 117394 113175 108379 103610 99261 96079 92732 87824 86327 84121 79768 74415 71299 67788 65406
Celkový počet důchodců 2567865 2264953 2577798 2590844 2625685 2645100 2683784 2719161 2754011 2790391 2819093 2873004 2866056 2857756 2863210 2872953 2892469 2895963 2896973

Zdroj: ČSSZ

Graf - Graf 4 - Průměrná výše starobního důchodu k 31. 12. daného roku (Kč)
Průměrná výše starobního důchodu k 31. 12. daného roku () ()
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Výše starobního důchodu 6292 6808 6833 7075 7270 7744 8187 8747 9638 10045 10123 10552 10778 10970 11075 11348 11460 11850 12418

Zdroj: ČSSZ

Valorizace důchodů

Valorizace důchodů probíhá dle zákonem3 stanovených pravidel a to o ½ reálného růstu mezd a 100% inflace. Termín valorizace je 1. leden. Po splnění zákonem stanovených podmínek, zejména při vysokém růstu spotřebitelských cen, je však možné důchody valorizovat i mimo pravidelný termín.

Graf - Graf 5 - Valorizace důchodů k 1. 1. daného roku (Kč)
Valorizace důchodů k 1. 1. daného roku () ()
2008* 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016** 2017 2018 2019
Valorizace důchodů 820 333 0 377 178 141 49 205 41 314 484 901

Zdroj: MPSV

*) 320 k 1. 1. 2008 a navíc 470 v mimořádném termínu k 1. 8. 2008,
**) Navíc vyplacen jednorázový příspěvek k důchodu 1 200

 

 

Dokumenty ke stažení

 


1 Součástí příjmů z pojistného na důchodové pojištění jsou i penále a pokuty související s výběrem důchodového pojištění a nedaňové příjmy z dobrovolného důchodového pojištění.
2 Výdaje, které jsou spojené s výběrem pojistného na důchodové pojištění a výplatou dávek důchodového pojištění.
3 § 67 Zákona 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění

 

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Hospodaření systému důchodového pojištění (21.9.2020)

Diskuze a názory uživatelů na téma: Hospodaření systému důchodového pojištění (21.9.2020)

Na dané téma nejsou žádné názory.

Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | M Mobil verze
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Pojištění COVID Volby

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Uživatel:
Upravit profil
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Zapomenuté heslo ?
Registrace nového uživatele