ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  16.09.2020 09:00:00

ČR - indexy cen výrobců v srpnu tradičně smíšené, průmysl a zemědělství dolu a stavebnictví se službami nahoruMeziměsíčně klesly ceny zemědělských výrobců o 3,8 % a ceny průmyslových výrobců o 0,3 %, zvýšily se ceny tržních služeb pro podniky o 0,4 % a ceny stavebních prací o 0,2 %. Meziročně se snížily ceny zemědělských výrobců o 1,9 % a ceny průmyslových výrobců o 0,5 %, vyšší byly ceny stavebních prací o 3,4 % a ceny tržních služeb pro podniky o 2,1 %.

Meziměsíční srovnání
Ceny zemědělských výrobců se snížily o 3,8 %. Klesly ceny brambor o 14,9 %, ovoce o 19,8 % a čerstvé zeleniny o 22,9 %. Ceny jatečných prasat se snížily o 5,4 %, vajec o 3,9 %, olejnin o 3,5 % a mléka o 0,6 %. Vzrostly ceny drůbeže, a to o 4,0 %.

Ceny průmyslových výrobců se snížily o 0,3 %. Klesly zejména ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Snížily se ceny obecných kovů a kovodělných výrobků a dopravních prostředků o 0,8 % a pryžových a plastových výrobků, ostatních nekovových minerálních výrobků o 0,6 %. Naopak, vyšší byly ceny chemických látek a výrobků o 2,1 % a ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku 0,2 %, z toho nápoje o 1,4 % a mléčné výrobky o 0,5 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 0,2 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,4 %.

Ceny tržních služeb pro podniky se zvýšily o 0,4 %. Vzrostly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 6,9 % a za finanční služby o 1,2 %. Ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě klesly o 0,3 % a za služby v oblasti zaměstnání o 1,1 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se nezměnily.

Meziroční srovnání
Ceny zemědělských výrobců byly nižší o 1,9 % (v červenci o 4,1 %). V rostlinné výrobě ceny po jedenácti měsících poklesu vzrostly o 1,1 %. Byly vyšší ceny ovoce o 4,1 % a olejnin o 7,7 %. Nižší byly ceny brambor 25,6 % a čerstvé zeleniny o 10,3 %, ceny obilovin se nezměnily. V živočišné výrobě byly ceny nižší o 5,4 %, klesly ceny jatečných prasat o 14,8 %, skotu o 5,1 % a mléka o 4,4 %. Vyšší byly ceny vajec o 7,8 % a drůbeže o 3,8 %.

Ceny průmyslových výrobců klesly o 0,5 % (v červenci o 0,1 %). Je to již pátý meziroční pokles v řadě. Snížily se především ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny chemických látek a výrobků byly nižší o 11,5 %, těžby a dobývání o 3,5 % a obecných kovů a kovodělných výrobků o 2,6 %. Zvýšily se ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 7,9 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 9,3 %. Ceny dopravních prostředků vzrostly o 1,4 %. V odvětví nábytku a ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu byly ceny vyšší o 4,7 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku vzrostly o 1,5 %, z toho ostatních potravinářských výrobků o 4,7 %.

Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin klesly ceny energií o 1,8 % a meziproduktů o 2,6 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 3,4 % (v červenci o 3,8 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly nižší o 0,5 % (v červenci o 0,1 %).

Ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 2,1 % (stejně jako v červenci). Vzrostly ceny za poradenství v oblasti řízení o 5,8 %, za bezpečnostní a pátrací služby o 4,5 %, za služby v oblasti programování o 4,3 % a za skladování a podpůrné služby v dopravě o 4,0 %. Ceny za služby v oblasti nemovitostí byly vyšší o 3,2 % a za služby v oblasti zaměstnání o 2,7 %. Nižší byly ceny za reklamní služby a průzkum trhu, a to o 0,7 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 2,3 % (stejně jako v červenci).

Ceny průmyslových výrobců v EU – červenec 2020 (předběžná data)
V zemích Evropské unie (EU27), podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v červenci meziměsíčně vzrostly o 0,4 % (v červnu o 0,8 %). Nejvíce se zvýšily ceny v Belgii o 2,3 %. Na Slovensku byly ceny vyšší o 0,5 %, v Polsku, Rakousku a Německu o 0,2 % a v České republice o 0,1 %. Ceny nejvíce klesly na Kypru o 2,2 %.

Meziročně byly ceny v EU27 v červenci nižší o 3,0 % (v červnu o 3,3 %). Nejvíce klesly ceny v Litvě o 8,5 %. V Rakousku se ceny snížily o 2,7 %, Německu o 1,5 %, v  Polsku o 1,0 % a v České republice o 0,1 %. Na Slovensku byly ceny vyšší o 0,3 %. Nejvíce vzrostly ceny na Maltě o 1,7 %.

_____________________
Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz 

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148, e-mail:
jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmysluzahraničního obchodu, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz

Metoda získání dat:  výkaznictví ČSÚ

Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 26. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb pro podniky - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 46. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 011041 - 20 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011044 - 20 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 - 20 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 - 20 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře
Dokumenty na internetu:
 https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7

Termín zveřejnění další RI:   16. 10. 2020

Přílohy

Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.09.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


 

16. 9. 2020 

Meziroční pokles cen v průmyslu pokračoval již pátý měsíc  

Indexy cen výrobců – srpen 2020

Meziměsíčně klesly ceny zemědělských výrobců o 3,8 % a ceny průmyslových výrobců o 0,3 %, zvýšily se ceny tržních služeb pro podniky o 0,4 % a ceny stavebních prací o 0,2 %. Meziročně se snížily ceny zemědělských výrobců o 1,9 % a ceny průmyslových výrobců o 0,5 %, vyšší byly ceny stavebních prací o 3,4 % a ceny tržních služeb pro podniky o 2,1 %.

Meziměsíční srovnání

Ceny zemědělských výrobců se snížily o 3,8 %. Klesly ceny brambor o 14,9 %, ovoce o 19,8 % a čerstvé zeleniny o 22,9 %. Ceny jatečných prasat se snížily o 5,4 %, vajec o 3,9 %, olejnin o 3,5 % a mléka o 0,6 %. Vzrostly ceny drůbeže, a to o 4,0 %.

 

Ceny průmyslových výrobců se snížily o 0,3 %. Klesly zejména ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Snížily se ceny obecných kovů a kovodělných výrobků a dopravních prostředků o 0,8 % a pryžových a plastových výrobků, ostatních nekovových minerálních výrobků o 0,6 %. Naopak, vyšší byly ceny chemických látek a výrobků o 2,1 % a ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku 0,2 %, z toho nápoje o 1,4 % a mléčné výrobky o 0,5 %.

 

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 0,2 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,4 %.

 

Ceny tržních služeb pro podniky se zvýšily o 0,4 %. Vzrostly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 6,9 % a za finanční služby o 1,2 %. Ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě klesly o 0,3 % a za služby v oblasti zaměstnání o 1,1 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se nezměnily.

 

Meziroční srovnání

Ceny zemědělských výrobců byly nižší o 1,9 % (v červenci o 4,1 %). V rostlinné výrobě ceny po jedenácti měsících poklesu vzrostly o 1,1 %. Byly vyšší ceny ovoce o 4,1 % a olejnin o 7,7 %. Nižší byly ceny brambor 25,6 % a čerstvé zeleniny o 10,3 %, ceny obilovin se nezměnily. V živočišné výrobě byly ceny nižší o 5,4 %, klesly ceny jatečných prasat o 14,8 %, skotu o 5,1 % a mléka o 4,4 %. Vyšší byly ceny vajec o 7,8 % a drůbeže o 3,8 %.

 

Ceny průmyslových výrobců klesly o 0,5 % (v červenci o 0,1 %). Je to již pátý meziroční pokles v řadě. Snížily se především ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny chemických látek a výrobků byly nižší o 11,5 %, těžby a dobývání o 3,5 % a obecných kovů a kovodělných výrobků o 2,6 %. Zvýšily se ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 7,9 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 9,3 %. Ceny dopravních prostředků vzrostly o 1,4 %. V odvětví nábytku a ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu byly ceny vyšší o 4,7 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku vzrostly o 1,5 %, z toho ostatních potravinářských výrobků o 4,7 %.

Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin klesly ceny energií o 1,8 % a meziproduktů o 2,6 %.

 

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 3,4 % (v červenci o 3,8 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly nižší o 0,5 % (v červenci o 0,1 %).

 

Ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 2,1 % (stejně jako v červenci). Vzrostly ceny za poradenství v oblasti řízení o 5,8 %, za bezpečnostní a pátrací služby o 4,5 %, za služby v oblasti programování o 4,3 % a za skladování a podpůrné služby v dopravě o 4,0 %. Ceny za služby v oblasti nemovitostí byly vyšší o 3,2 % a za služby v oblasti zaměstnání o 2,7 %. Nižší byly ceny za reklamní služby a průzkum trhu, a to o 0,7 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 2,3 % (stejně jako v červenci).

 

Ceny průmyslových výrobců v EU – červenec 2020 (předběžná data)

V zemích Evropské unie (EU27), podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v červenci meziměsíčně vzrostly o 0,4 % (v červnu o 0,8 %). Nejvíce se zvýšily ceny v Belgii o 2,3 %. Na Slovensku byly ceny vyšší o 0,5 %, v Polsku, Rakousku a Německu o 0,2 % a v České republice o 0,1 %. Ceny nejvíce klesly na Kypru o 2,2 %.

 

Meziročně byly ceny v EU27 v červenci nižší o 3,0 % (v červnu o 3,3 %). Nejvíce klesly ceny v Litvě o 8,5 %. V Rakousku se ceny snížily o 2,7 %, v Německu o 1,5 %, v Polsku o 1,0 % a v České republice o 0,1 %. Na Slovensku byly ceny vyšší o 0,3 %. Nejvíce vzrostly ceny na Maltě o 1,7 %.

Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ:         RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz 

Kontaktní osoba:                                             Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148,

                                                                            e-mail: jiri.sulc@czso.cz

                                                                            Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665,

                                                                                e-mail: miloslav.beranek@czso.cz

Metoda získání dat:                                         výkaznictví ČSÚ

 

Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:

Indexy cen zemědělských výrobců - 26. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce

Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce

Indexy cen tržních služeb pro podniky - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce

Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 46. k. d. následujícího čtvrtletí.

Navazující publikace:                                     011041 - 20 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby

                                                                            011044 - 20 Indexy cen průmyslových výrobců

                                                                            011045 - 20 Indexy cen zemědělských výrobců

                                                                            011046 - 20 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře

Dokumenty na internetu: https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7

Termín zveřejnění další RI:                          16. 10. 2020

 

Přílohy:

Tab. 1   Indexy cen výrobců

Tab. 2   Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin

Tab. 3   Index cen průmyslových výrobců (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)

Graf 1   Index cen průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)

Graf 2   Index cen stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)

Graf 3   Index cen tržních služeb pro podniky (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)

Graf 4   Index cen zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)

Graf 5   Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2015 = 100)

 

 

 

 

 

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

ČR - indexy cen výrobců v srpnu tradičně smíšené, průmysl a zemědělství dolu a stavebnictví se službami nahoru

Diskuze a názory uživatelů na téma: ČR - indexy cen výrobců v srpnu tradičně smíšené, průmysl a zemědělství dolu a stavebnictví se službami nahoru

Na dané téma nejsou žádné názory.Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | M Mobil verze
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Pojištění Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Uživatel:
Upravit profil
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Zapomenuté heslo ?
Registrace nového uživatele